Page 17

1.2 Kadrovska struktura Inštituta za narodnostna vprašanja Leta 2015 je na Inštitutu za narodnostna vprašanja 24 zaposlenih. Vsi zaposleni so visoko izobraženi, 17 jih ima doktorat znanosti, 7 pa ima visoko (fakultetno) izobrazbo.

Kadrovska struktura 16 (67 %)

5 (21 %) 3 (12 %)

Raziskovalci

Dokumentalisti, knjižničarji, tehnično osebje

Direktor, administracija

Spolna struktura zaposlenih 15 (62,5 %) 9 (37,5 %)

Moški

Ženske

Struktura raziskovalcev glede na znanstvene nazive 6 (37,3 %)

16

1 (6,3 %)

1 (6,3 %)

Mladi raziskovalec

Asistent z doktoratom

Znanstveni sodelavec

4 (25 %)

4 (25 %)

Višji znanstveni sodelavec

Znanstveni svetnik

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement