Page 16

Pustiti jezik v vasi: ohranjanje in opuščanje slovenskega jezika v Radgonskem kotu. 2012. Andrea Haberl-Zemljič. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; Tišina: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija

Mednarodni center za medetnične odnose in manjšine v Jugovzhodni Evropi Mednarodni center za medetnične odnose in manjšine v Jugovzhodni Evropi se ukvarja prvenstveno s proučevanjem medetničnih odnosov, položajem in zaščito etničnih manjšin v Jugovzhodni Evropi. Na tem področju pripravlja in izvaja raziskovalne projekte, prireja in soorganizira konference in druga srečanja ter pripravlja izobraževanja o upravljanju odnosov in konfliktov. Specializirani INDOK center s knjižnico Specializirani INDOK (informacijsko-dokumentacijski) center s knjižnico predstavlja osrednje središče za zbiranje gradiva o etničnih študijah v Sloveniji. Knjižnica sodi med bolje založene knjižnice za svoje specializirano področje. Prednost INDOK centra s knjižnico je v tem, da je na enem mestu zbrano in uporabnikom na voljo gradivo s področja etnične problematike v obliki časopisne dokumentacije, revij, knjig, raziskav ter zgodovinskega arhiva. Rezultat projekta Medetnični odnosi v obmejnem prostoru med Slovenijo in Hrvaško (1997–1999), ki ga je vodila dr. Vera Kržišnik-Bukić, so tudi tri publikacije:

Narodnostna sestava

v obmejnem prostoru med Slovenijo in Hrvaško: Statistični kazalci narodnega (samo) opredeljevanja in maternega jezika po popisu prebivalstva iz leta 1991 s posebnim poudarkom na Slovencih in Hrvatih. 1997. Vera Kržišnik-Bukić. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

Slovensko-hrvaški obmejni prostor: življenje ob meji. Predstavitev rezultatov terenske raziskave. 1999. Ur. Vera Kržišnik-Bukić. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

-

Slovensko-hrvaški obmejni prostor: etnične vzporednice med popisi prebivalstva po letu 1991. 2010. Damir Josipovič in Vera Kržišnik-Bukić. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

15

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement