Page 14

Raziskovalci INV smo v devetdesetih letih zasnovali longitudinalni, multidisciplinarni in primerjalni projekt »Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru: primerjalna analiza elementov narodnostne identitete prebivalstva na stičnih območjih regij Slovenije, Avstrije, Italije in Madžarske« (1991–1996) in njegovo nadaljevanje »Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru« (1996–2001). Vodja obeh projektov je bila dr. Albina Nećak Lük. Izsledki obeh raziskav so bili objavljeni v treh znanstvenih monografijah:

Medetnični odnosi in etnična identiteta v slovenskem etničnem prostoru I: izsledki projekta. 1998. Ur. Albina Nećak Lük in Boris Jesih. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

Medetnični odnosi in etnična identiteta v slovenskem etničnem prostoru II: urejanje medetničnih odnosov v Lendavi. 2000. Ur. Albina Nećak Lük in Boris Jesih, Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja

Medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru III: občina Železna Kapla-Bela/ Eisenkappel-Vellach. 2002. Ur. Albina Nećak Lük, Vladimir Wakounig in Boris Jesih. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.

13

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement