Page 114

Janko Jeri, direktor INV v letih 1974-1979. Vir: Janko Jeri (1970). Koroški kompleks in izkušnje nekaj »neplebiscitnih« ad hoc pripisov k naši skupni zamejski tematiki. Sodobnost, 1963, 18(11). URN:NBN:SI:DOCDK4INHWZ http://www.dlib.si

Janko Pleterski, dolgoletni sodelavec INV, na začetku profesorske kariere. Vir: Oto Luthar, Jure Perovšek, ur. Zbornik Janka Pleterskega. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003, str. 20.

Tone Zorn (levo), Drago Druškovič (v sredini) in Janko Pleterski (desno), leta 1963 Vir: osebni arhiv J. Pleterskega

113

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement