Page 10

Predstavitev Inštituta za narodnostna vprašanja

1

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil ustanovljen leta 1925 v Ljubljani. To je bila ena prvih raziskovalnih institucij s področja manjšinskih študij na svetu. Nastal je z namenom proučevanja položaja Slovencev v sosednjih državah, položaja nemške in madžarske manjšine v Sloveniji ter v kontekstu nastajanja mednarodne manjšinske zaščite v okviru Društva narodov in Evropskih manjšinskih kongresov.

1

Poglavje sta pripravila Mojca Medvešek in Janez Pirc.

9

90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  
90 let Inštituta za narodnostna vprašanja  

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu us...

Advertisement