Page 1

Profiteer nu met IncassoTotaal© voor slechts € 175,- per jaar Dankzij IncassoTotaal©, onze zeer scherp geprijsde incassomodule, heeft u al voor € 175,- per jaar toegang tot Incassowijzer. Uw incassozaken worden met IncassoTotaal © op een klantgerichte maar doeltreffende wijze verzorgd op basis van ‘no cure - no pay’.

Meer weten? Kijk op onze website www.incassowijzer.nl of bel 072 - 511 39 53 voor een vrijblijvende afspraak.

Incassowijzer.nl is een onderdeel van Baldinger Gerechtsdeurwaarders uit Alkmaar. Een gerenommeerde partij die op alle gebieden van invordering actief is. De gehele keten van preventie door middel van debiteurenbeheer tot het gerechtelijk incasseren (door het ten uitvoer leggen van vonnissen) onder één dak met alle waarborgen die bij normale incassobureaus ontbreken zoals toezicht op de financiën door een overheidsorgaan (BFT), permanente educatie van de gerechtsdeurwaarders en het gebruik van speciale (wettelijk beschermde) derdengeldrekeningen.

Doelgericht en trefzeker incasseren!


Het midden- en kleinbedrijf maakt doorgaans te weinig werk van het op tijd incasseren van haar openstaande facturen. Rekeningen blijven daardoor onnodig lang openstaan, met alle gevolgen van dien. Slecht debiteurenbeleid is in Nederland inmiddels de grootste veroorzaker van faillissementen.

Transparant en toegankelijk

Debiteurenbeheer

Met Incassowijzer.nl heeft u altijd online toegang

Incassowijze.nl stelt u in staat de inhoud van uw

tot uw dossiers en de daarin opgenomen informatie,

communicatie richting uw debiteur zelf samen te

zoals financiële overzichten (inclusief rente, kosten

stellen. Via instellingen op uw eigen dashboard

en gedane betalingen), aantekeningen, correspon-

redigeert u de inhoud van uw betalingsherinnering,

dentie en processtukken (eenvoudig te downloaden

ingebrekestelling of aanmaning. U bent in het

uit het dossier in PDF-formaat). Want transparantie

gehele proces ‘in control’.

is een van de uitgangspunten bij Incassowijzer.nl. Wanneer een wijziging in het dossier plaatsvindt, wordt u hiervan automatisch op de hoogte gebracht via een e-mail.

Incasso Incassowijzer.nl heeft als zeer ervaren incassointermediair met eigen gerechtsdeurwaarders (sinds 1955) een volstrekt unieke, snelle en zeer succesvolle incassoprocedure ontwikkeld. Uitgangspunt hierbij is om op een snelle wijze succes te realiseren

Door gebruik te maken van Incassowijzer.nl, de meest effectieve en efficiënte online incassomodule van Nederland, bespaart u niet alleen kosten binnen uw interne organisatie, maar verhoogt u bovendien het resultaat van uw incasso. Verminder de risico’s door wanbetaling en geef uw vorderingen vandaag nog uit handen aan Incassowijzer.nl: snel, eenvoudig en overzichtelijk…

en onnodige (kostbare) stappen en kostenrisico’s

Aanmanen in uw eigen huisstijl

te voorkomen. Onderdeel van deze procedure is

Door de standaard sjablonen is het systeem direct

dat onze gerechtsdeurwaarders reeds voor een

volledig gebruiksklaar. U kunt sjablonen ook

gerechtelijke procedure uw debiteur persoonlijk

heel eenvoudig aanpassen aan uw eigen huisstijl.

bezoeken om betaling af te dwingen. Bovendien

Door het bedrijfslogo toe te voegen wordt nog

brengen wij de financiële positie van uw debiteur

eens duidelijk gemaakt dat de e-mail of de aan-

in kaart. Ook rekent Incassowijzer.nl ontvangen

schrijving bij u vandaan komt.

bedragen tussentijds met u af! Omdat vreemde ogen dwingen, wordt de debiteur op subtiele wijze ‘gehint’ dat de berichten lopen via debiteurenbeheer van Incassowijzer.nl. Het is ook duidelijk dat Incassowijzer kan terugvallen op een netwerk van gerechtsdeurwaarders. Prettig om te weten als het er echt op aankomt…

Incassowijzer.nl: snel, eenvoudig en overzichtelijk…

Incassowijzer  
Incassowijzer  

Een goed debiteurenbeheer is essentieel voor uw bedrijfsvoering en draagt bij aan een verbetering van uw geldstroom.U voorkomt daarmee dat u...

Advertisement