__MAIN_TEXT__

Page 1


2020

Gener / January

Febrer / February

Marรง / March

Abril / April

Maig / May

Juny / June

DADES PERSONALS PERSONAL INFORMATION

-+

Juliol / July

Octubre / October

Agost / August

Novembre / November

!+%

$0%<!

$$0%11

%*=&-,

%*%.(-,% ,-.

Setembre / September

Desembre / December

@")*

-")*%

+!)* 5)22%0 ,12!'0!+

2021

Gener / January

Febrer / February

Marรง / March

, #!1 $B%+%0'=,#)! ,-2)&)/3%3 (- ! , #!1% -& %+%0'%,#6 .*%!1% ,-2)&6 -+ %*=&-, Abril / April

Maig / May

Juny / June

@")*

!+% %*%.(-,% ,-. -")*%

+!)* 5)22%0 Juliol / July

Agost / August

Setembre / September

*20%1 $!$%1

Octubre / October

Novembre / November

Desembre / December

2(%0 ,&-0+!2)-,


Desembre December

"

"

!

"

Gener / January

"

"

Desembre / December

Desembre December

"

"


Desembre December

"

"

!

"

Gener / January

"

"

Desembre / December

Gener January

"

-

"


Gener January

"

"

"

!- $ ,* ! !4 )$ ( *+'& )- $ ! -* , ,*' ! * ! + *2 '*'& , ! $ ( *+'& )-! -& . ,')-! $ ,'*, $$ -*2 ( *. "* '&'+# ( !

"

Gener / January

"

Febrer / February

Gener January

"

"


Gener January

"

"

!

"

Febrer / February

"

"

Gener / January

Gener January

"

"

Profile for Mediterrania

Agenda 2020  

Ja està disponible l’Agenda Barcelona 2020 d’Editorial Mediterrània, un recorregut ple de vida pels paisatges més evocadors i pels racons mé...

Agenda 2020  

Ja està disponible l’Agenda Barcelona 2020 d’Editorial Mediterrània, un recorregut ple de vida pels paisatges més evocadors i pels racons mé...

Advertisement