Page 1

57

57

2009 1


57

: . – ., 2009. – ,

.. . / . 57. – 100 .

,

.

:

. . .

(

),

(

),

( . .

. .

,

.

,

, .

, ,

), . ,

. , .

,

. ,

, .

. . . . 12815-1699

1.06. 2007 . , 1-05/2

: 04070,

-70,

.

, 37,

13.02. 2008 .

. 471-81-86.

© , 2009

2


57 37.015.2

.

,

.

.

,

. )

,

,

,

,

.

,

,

,

“ ,

” ,

,

,

.

,

XX – ,

,

., . .

.

. ,

. . , ,

. ,

,

, .

,

,

,

, ,

,

,

,

. ,

, .

, ,

,

,

. XX

, ,

, ,

. ,

,

, ,

, ,

,– .

,

,

. XX–XXI

.

, .

3


57 , . ( .,

., .

.,

.,

.,

.,

.,

.,

.),

,

, : ,

,

, [2, 7];

,

,

,

, ,

,

,

[1, 4]; , , ,

, [5];

,

[6]; , [4]; ,

,

[6, 7]; ,

;

,

, [4, 5, 6]; , [2, 6].

, , , ,

:

,

, . -

,

, ,

– , . :

,

,

.

,

,

, “

,

, , . .

”.

,

,

,

; .

, ,

(

); . “

”,

,

. –

,

,

,

,

. , ,

, ,

,

,

: ,

,

,

. . , .

4


57 ,

,

.

: ; ,

,

; :

, ;

, –

,

,

,

; ; , , .

;

, [2, . 89–93].

, ,

,

1.

:

,

,

,

, ; 2. ,

,

;

3.

, ;

4.

,

,

,

,

,

,

[7]. , 1.

:

. – ,

,

,

, –

, .

,

, ,

,

,

,

.

. ,

,– ,

2.

. .

, . ,

,

.

,

.

,

,

, . . ,

. 3. ,

. . ,

. ,

.

.

, , –

5


57 . 4.

.

, .

, “

),

, .

,

.

– . ,

.

,

,

, .

. ,

,

,

.

.

5.

. .

,

, ,

. ,

: “ ,

,

,

,

,

, ,

.

, .

6.

. ,

,

, ,

. ,

,

,

,

,

,

, . .

7.

. . , , , “

. .

,

,

,

,

. ,

, .

1.

. :

1999. – 188 . 2. . ... . 3. . – .: 4. .– 5.

6

. . ...

.

.

: 22.00.03 /

;

.–

. .

: 08.07.02 /

.

.

.

.

.

, 1999. – 184 . . : . . ... ., 1996. – 22 . ., : , 1998. – 197 .

.,

: . ., 2005. – 19 .

.– : ,

. .

.

: 14.00.27 /

.–


57 6.

.,

. . – 1996. –

// 7.

9. –

. 75–79.

. // :

.

.–

8.

, 2002. – : .

:

.

.–

.:

8. – . 161–165. / .

.

,

, 2002. – 427 .

37.0

.

,

.

.

,

.,

) , , . . ,

.10). “

– ,

,

,

” [1]. , ,

, ,

, , ,

[2].

, , ,

, ,

, ,

, V

. :

7


57

. 1. ,

, . . .

, “

”, “

” “

: ,

,

,

,

,

;

;

V

. . 328415 3650

22.05.2007 . –

. –

,

, ,

0501 “

,

” – 3000 – 350

8

2013

” – 200

(

100 –

).


57

. 2.

(

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

. 3.

,

. 3).

3932 2 900

3063

.

. 2004 2008

738 232

583,7

.

.

2005–2008

9


57 ,

, ,

669 ,

, 4,3

3,2

. .

. 205

,

:

2008

2005

– 911. : I–IV

:

406

,

– 464

);

: ) )

– 189 ,

– 96

;

;

)

, ,

– 162

,

– 15

;

; –

27

; – 911

. , .

,

,

,

. , ,

.

2008

512

, ,

15

200 –

, 312 – , 93 –

, 89

,

,

. .– .–

,

, , .–

, ,

.–

, ,

.–

.–

.–

.

,

,–

,

,

,

-

. 800

.

., ,

500

.

550 .

,

.

.

,

-

. “ –

Internet

” 20

. . .,

: “

” . .

.,

. ,

.

10


57 ,

. ,

,

: ; ; , ,

; ; . ,

.

,

1. 2. 3.

.

//

, 1991.– // www.mon.gov.ua

34.– . 129.

.

4. . – 2003. – 5.

: , . 10. – . 118–123. .

. – .:

, 2005. – . 452. // .–

:

, 2005. – 400 .

378.115

.

,

.

.

.

.,

. ) . )

,

. (

)

).

, . :

1.

(

)

,

, (

, )

;

2.

, , . ,

,

,

,

11


57 . . [1],

, ,

,

. ,

,

,

.

,

[2–8

.

.

.] .

. . 2–5-

30

,

,

. [2], . [8],

(

W = 0,32 a=5%)

.

H3

g . g

.

H 14

H 17

g . g

.

H 19

g .

H 15

g

: .

H 12

g .

H 16

g

.

H5

g .

H7

g

.

H 11

g .

H 13

g

.

H1

g .

H6

g

H2

H 20

. g . g

.

H 18

g .

H 10

g

.

H4

g

.

H 21

g

.

H8

g

,

H9

(1)

. g

– ;

. g

;

– – 2 ; – 3 – 4

;

1

,

,

,

,

,

;

,

,

,

,

;

– – 6

,

5

,

;

,

,

,

;

– – 8

,

7

– – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 15

16

;

,

,

”,

,“

,

; ,

9

12

:

,

,

;

; ; ; ; ,

,

,

,

; , ;

, ,

;

, ,


57 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21

,

; ; ; ,

; . ,

( a=5%):

W = 0,32

3

1

g

2

g

4

g

15

g

10

g

19

g

14

g

16

g

7

g

13

g

11

g

6

g

18

g

5

g

8

g

9

g

17

g

g

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

g

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

20

g

(2)

21

g

.

g

.

.1

.

,

, (1) (2)

a=5%, . ,

, ,

, .

, .

, mA=179

, mA=71

(1). : ,

,

a=5%) . WA=0,4615 :

( a=5%)

H3

H 19

A A

H 14

A A

H1 H7

A A

H2

A

H 17

H 11 A

H 12

A

H5

A

H 13

A A

H 18 H6

A A

H 16

A

H 10

,

A

H8 H9

H4

A A

H 20

A

H 15

A

A

H 21 ,

(3)

, mB=108 . =5%,

.

, W =0,1422 . :

H4

B B

A

,

B

H3 H1 H2 B

H 18 H 6 B

B

B

B

H 12 H 16 B

H 11 H 14 B

B

H7

B B

H 10 H 15

B B

H 17 H5

B B

H8

H9

B B

H 19 H 13

H 20

B

B

H 21

B

,

(4)

– . ,

”,

7

, ,

, .

20 ,

21,

,

(4) .

13


57

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

. 1. : –

,

,

;

, ,

, ,

, ,

. , .

14

.1.


57

1

rij

1

2 460 516 215 708,5 871 939,5 834,5 689,5 1288 1004,5 528,5 569,5 923 798,5 772,5 678,5 860 599,5 448,5 1347 1349

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Di

ri

3 966,5 994,5 828 798 1438 1179 1267,5 1106 1636 1064 1190 1004 1167,5 1264 1277,5 1011,5 1070,5 1178 1121 1685,5 1701

4 6,48 7,27 3,03 9,98 12,27 13,23 11,75 9,71 18,14 14,15 7,44 8,02 13,00 11,25 10,88 9,56 12,11 8,44 6,32 18,97 19,00 : rij ri

5 8,95 9,21 7,67 7,39 13,31 10,92 11,74 10,24 15,15 9,85 11,02 9,30 10,81 11,70 11,83 9,37 9,91 10,91 10,38 15,61 15,75 – –

– – ,% – ri –

6 21,60 25,58 7,01 34,08 18,73 16,15 14,54 22,39 7,52 13,17 19,55 19,10 11,76 52,03 19,18 15,68 29,86 26,88 22,72 6,48 14,48

7 31,43 31,03 33,43 40,48 23,20 27,40 21,40 35,38 31,82 24,55 25,95 22,74 24,46 45,73 29,73 25,65 39,05 39,68 36,16 31,68 40,92

8 4,65 5,06 2,65 5,84 4,33 4,02 3,81 4,73 2,74 3,63 4,42 4,37 3,43 7,21 4,38 3,96 5,46 5,18 4,77 2,55 3,81

ri

,%

i

9 5,61 5,57 5,78 6,36 4,82 5,23 4,63 5,95 5,64 4,96 5,09 4,77 4,95 6,76 5,45 5,06 6,25 6,30 6,01 5,63 6,40

10 71,74 69,59 87,41 58,50 35,28 30,37 32,44 48,73 15,12 25,65 59,41 54,48 26,38 64,14 40,25 41,44 45,11 61,41 75,46 13,42 20,03

11 62,65 60,49 75,42 86,11 36,17 47,95 39,42 58,08 37,24 50,30 46,23 51,29 45,75 57,78 46,10 54,08 63,05 57,75 57,94 36,07 40,61

12 3 4 1 10 15 17 13 9 19 18 5 6 16 12 11 8 14 7 2 20 21

13 3 4 2 1 18 13 16 9 19 7 14 5 11 15 17 6 8 12 10 20 21

Di i

,

ri

.

21

. 2.

.

(1) , 4, 3

(3), , 13. 6

– (1)

, 11, (4) ,

10

19

. , 3

, 7

, 12

21

(

.1 ,

. 2). (3) (4)

,

.

, , ,

, “

”.

,

.

15

,


57

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

. 2.

1.

:

,

,

,

; ;

, , ,

, .

, 2.

, ,

: ,

.

16

.

, ;


57 . . 3. ,

,

,

,

. 4. .

1.

.

I / :

2003. – 2.

.-

.

. –

. 34. –

.

,

.

,

.

// ,

.:

. 56–71. .

( ) / . // NAUKA: Teoria i praktyka – 2007: Materia y zwartej mi dzyna-rodnowej naukovi-praktycznej konferencji, 16–31 sierpnia 2007 roku. Tym 7. Pedagogiczne nauki. – Przemy l, 2007. – S. 23–28. 3. . // 2008: . . . . .. . – , 15–25 2008. – : , 2008. – . 17. – , . – . 87–93. 4. . / . , . // : .. . – .: , 2008. – . 52. – . 3–11. 5. . // : . VIII .. .– , 23 2007 . – : , “ ”. – , 2008. – . 21–28. 6. . / . , . , . , . // : H .. . – .: , 2007. – . 50 – . 35–39. 7. . / , . // – : . .3 .– – : , 2004. – .300–309. 8. . / . , . , . , . // : . – .: , 2004 ( .).

17


57 371.3

.

,

.

.

, )

,

. ,

, ,

. , . .

. .

, ,

.

.

,

, ,

.

.

,

. ,

,

.

.

.

, ,

.

.

, , ,

,

,

. ,

.

, .

, . ,

,

, ,

. ”,

“ ,

”, “ ”

”, “

”, “

: “ ”, “

”, “

., . ”– ;

,

;

, [2, . 522].

.

,

,

“methodike”, ,

”.

“ :

,

,

,

[6, . 12]. , “

,

. .

,

“ ” [1, . 8]. “ ,

, ” .

” [3, . 35]. , , “

18

, ,

” ”.


57 “

” (

)

),

” [5, . 62]. ” –

,

-

,

. ,

, .

,“

”–

,

, ( ). : 1. 2. 3. 4.

; ; ; , . ,

“ ,

”. “

”–

,

-

, (

)

),

. ,

,

, .

”, ,

.

,

,

,

:

?

?

, ,

? ,

,

,

,

. –

. ,

. ,

, ,

,

.

.

, :

?

?

? :

1. 2. 3.

; – –

; .

, – ,

[8, . 4].

19


57 : 1. 2. 3. 4. 5. [4, . 497].

; ; ; ,

; :

,

;

;

:

;

; ;

,

;

;

,

.

, ,

,

,

,

[4, . 496]. . , ,

. –

, ,

. .

,

.

, , [8, . 8]. –

,

. –

, ,

( ,

) [7, . 6].

,

, . “

,

. –

,

;

, [4, . 494].

,

,

,

. ,

, . ,

.

, , ,

20

. ,


57 .

,

,

,

,

, .

,

,

, .

, , .

1. . 1998. – 280 . 2. “ ”, 2005. – 1728 . 3. . . – .: 4. / 5. ., , 2005. – 232 . 6. . , . 7. ., , 2007. – 104 . 8. . 2007. – 160 .

:

.– /

. .

.

: , 2003. – 316 . . – .: :

.

.

.:

,

. – .;

:

, 2008. – 1040 . . – .: :

.– .

.:

/

.

, 2003. – 323 . :

. – .:

:

.–

.:

.

.

,

371, 13.:[ 80+81] (477)

.

,

,

. )

, , ,

,

,

. ,

, .

(

,

,“

) ,

, .

”,

, , “

, ,

,

, ”, .

, ,

,

, ,

,

,

21


57 ,

(

,

– ,

,

,

.

, –

(

,

,

“ ,

, ,

).

,

.

)–

,

,

,

-

,

. ),

,

(

, )

, ,

,

,

. ,

,

,

.

,

:“

. , ,

,

,

” –

, –

,

,

,

, ,

,

” [1].

,

.

-

,

– ,

, ,

),

. ,

– “

”.

”. –

,

[2];

,

”, “

– “

”. ”(

,

, – “

,

.:

,

” (

, . 203).

, ,

.

, .

,

.

,

,

, .

, ,

,

.

,

, .

– 80- – 90-

,

– ,

.

,

, ,

. (

)

.

,

,

. , , , (

,

,

-

, ,

,

)

.

, .

, , , , ,

22

.

,


57 ( ,

,

)

-

,

, ,

: . ,

,

? , .

,

, . , , “

”,

”,

”,

”.

,

, ,

,

,

,

,

.

,

,

.

,

).

.,

.

.

( .

,

,

.

.

, .

,

,

(

),

,

,

,

,

.

, , ,

,

, .

,

,

,

.

, , ,

. .

, “

1906–1914 : ,

(1890–1914 ,

.).

.)

: ,

”( ,

,

, , (

, ”,

, “

”, –

!).

“ ), “ 20-

”(

, ,

”,

. [3].

– .

, ,

, ,

.

,

,

, ”–

,

. .

,

,

,

,

,

. ,

, “

1939

”.

( “ ” (1937–1944

.), “

“ ” (1920–1939

.)

” ” (1931–

.),

, Plomienek (“

.),

20 – 30( ”), Maly przeglad (“ .

, , ”)

.),

23


57 , ,

,

,

,

,

,

, ,

,

. ,

, ,

.

, ? ,

, ,

,

?)

,

,

,

(

: “ ,

,

?

,“ , ,

,

…”) , , ”,

,

, ,

. [4],

, ,

,

,

,

,

”,

.

, , :“

, : ”,

.

,

-

,

: 1. 2.

. .

3.

.: . , ,

, .

,

,

,

(

1990 .)

. ,

,

,

,

,

.

,

”?

,

,

,

,

– ,–

. :

,

,

,

,

... ,

. , ,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

. ,

,

,

,

.

, .

,

, ,

,

,

, ,

, .

,

,

:

. ,

, ,

, .

,

24


57 , ,

, ,

,

. , ,

,

.

, ( ,

,

, ,

). ,

,

. . .

,

, ,

1. 2. 3. 4. 5. “

: “ ”);

(“

”;

; ; ”. –

. .

“ “

, ”,

,

.

,

.

, .

”– ,

,

, ,

, , ,

,

”. ,

-

”.

,

,

,

.

,

,

”,

.

,

, .

,

” , .

,

, ,

,

. ,

, , ”

,

,

. .

,

, ,

.

,

,

.“ ,

,

. ,

, .

,

,

, ,

” ,

, ,

, , ,

.

25


57 – .

,

,

,

,

,

.

, . . ). .

,

,

. .

.

,

.

,

, .

, . – , .

, .

”,

,

. ,

, .

,

, ;

. .

,

,

“ ,

,

,

,

. , ,

,

.

. ; . ,

. ,

,

.

, . ” ,

,

)

,

,

, ,

.

, ,

.

,

138

,

,

. . , , .

,

, , . ,

,

26

,

,

,

,

, ,


57 ,

,

,

, . ,

,

.

, ,

,

,

.

,

,

,

. ,

1. 2. 3. 4.

. // .

,

.

. – 1997. – .–

.

. //

1. – . 32. ., 1997. – . 409. : . 2. – . 2. – ., 1995. – . 445. 3. – . 18–22.

. – 1997. –

(477) 616.89-008.444

(

)

.

,

,

.

,

,

, ,

.

, ,

, ,

,

,

,

. ,

, ,

,

,

,

[1]. :

) )

; , ,

,

,

; ) )

; ,

, ;

)

[2]. .

,

,

, , [3]. . ,

(

,

,

,

),

,

,

[4]. ,

,

,

,

,

27


57 . [5]. , , . .

, , ,

, [6]. ,

– :

,

, .

,

,

,

,

,

.

, ,

. , ,

[1]. –

, .

, ,

,

,

,

,

; ,

,

,

, ,

;

,

:

;

,

,

,

, . ,

;

.

, , ,

,

; ,

,

, ,

,

[8]. .

,

,

,

,

. . ,

,

,

, .

, ,

,

,

.

, ,

, .

[9]. ,

,

:

,

,

,

,

,

( .)

[1]. , .

,

,

.

,

.

, ”, “

”, “ ”

”, ,

,

,

. ,

,

,

, ,

, . ,

28

: ,


57 [10]. ,

:

) ,

,

,

; )

, ;

) . ,

,

,

, ,

.

, ) ) )

, ,

: ; –

;

(

)

,

,

; )

,

,

; ) ); )

(

, ,

,

,

,

,

. [11]. ,

,

-

,

,

,

. ,

,

, ,

,

.

. . , . , . ,

, .

,

,

. , “

. ,

. .

[1]. . : ) ) )

;

; ,

, , ,

, ,

.

29


57 , : 1. 2.

(

); –

,

(

.);

3.

. [12]. , . ,

,

,

,

,

,

. : ,

,

.

, -

,

, . ,

.

– ,

(

)

. .

, ,

(

)

[1]. (

): ;

) )

( ;

)(

;

);

) )

; . , , (

,

,

,

).

,

.

.

,

. ,

,

,

,

[11]. ,

,

( ,

,

).

.

– [11]. .

,

,

,

: ; ; ; ; ; ; [12]. , ,

1. 2.

30

[1]

.

: (

, (

, ,

); ,

,


,

,

57 ,

,

,

,

, ,

, ,

,

, ,

,

,

,

,

). .

,

: 1.

, ;

2. 3.

; , ;

4.

,

,

; 5.

, :

;

6.

,

;

,

, :

1.

(

,

); 2. , 3.

(

,

4.

(

); (

, ); ,

,

,

.) [12].

1.

,

,

,

-

. 2.

, ,

.

, ,

,

,

,

.

3.

,

,

, ,

,

, . .

4.

: ,

,

,

-

, . , ,

,

,

. , (

, )

,

31


57 ,

,

,

.

1. . . – ., 2007. – 2. 5. – . 19, 20; 3. . 97. 4. : 2003. – . 338. 5. // 6. . . .– .: 7. . 472. 8. +, 2001. – 9. . : . 10. 11. . – 2004. – 12. . ... ..

:

,

,

200 . .

. //

// .– ., /

.

.

. .,

...

.

. – 2004. –

.:

.

., 1973. –

. .

.

.–

.–

.:

,

.

. – 2005. –

4. – . 84. ,

//

.…

.

, 2004. – . 37. .

:

. . 384 – 386.

.– (

,

.:

, 2003. –

,

). – .–

.

.: -

, 1969. – . 90, 91.

. . 4. –

.– :

.:

, 1988. //

,

.

. 25–27. . .– ., 2003. – 212 .

//

37.015:519.81

.

, .

. ,

. .

, .

., ,

); . )

[1, 2]. , . . ”

32

,

,


57 [3, 4]. .

.

,

[5, 6].

-

,

,

. “

”.

,

(“

,

”) .

, ,

. ,

(

),

(

)

”(

). . .1

. .

[1] , ),

( .

"

-

. 1. , ,

,

.

( ,

,

. 1). ,

,

, .“

, (

,

, ,

.)

.

.

”,

, .

,

,

, 0,05

/

[1].

, . .

( (

.1)

),

.

33


57 2

.

[7]

1 2

2

G( ) N ( ) d , G( ) N ( )

(1)

G( ) , N ( ) –

,

,

, (

;

). “

.

( G( )

2

)

”,

) ,

(1), (

(1). )

(

1 2

” ( ) :

G ( )d

1 2

PC

N ( )d

const ;

(2)

const .

(3)

P3

. :

max min N(

)

G(

2

min max

(G , N )

)

G(

)

N(

2

(G , N )

)

.

(4)

N( )

(1)

(3),

: G 2( ) 1

1

G( )

N( )

2

,

0,

(5) (3).

(5),

:

N ( ) min

G( )

P3 PC .

(6)

,

. . .

(1)

(2).

: 2

2

(7)

2

G( )

2

G ( ) 2 2N ( )

N ( )(

2

1)

0.

(7)

,

(2).

:

G ( ) max

N( )

Pc P3 .

(8)

, .

(6) (8)

G( ) N ( ) ,

(1) (4)

,

U ( (8) (6).

34

.

)

PC P3 PC P3 ,

, ,

.

(9) “


57

q U

(10)

q 1U

q 1 q

Pc , P

.

(10)

q,

,

q

0 ,5 .

.

, . )

(

”,

).

. . , ,

. .

1.

. . – 1968. – ., : ., .– .

2. .– 3. . 4.

// 12. – . 58–73. . , 1999. – 240 . . : , 2007. – 247 . //

5.

. – 2007. –

: ; 5–6. –

.

.

. 43–46.

. .–

.:

.

6. 2006. – 187 . 7. 1969. – 752 .

., .

, 1972. – 192 . ., // . .

. .

. –

: :

. 1. –

, .:

.

,

35


57 159.922; 378

.

,

.

.

,

. ) . .

, .

XXI

,

( “

.)

”,

”,

, .

,

,

, ,

,

” [3, . 75]. XXI

,

,

,

[10, . 5]. , ,

, . ,

,

.

,

,

, ,

. , , . . . .

, .

,

. ,

,

.

.

, ,

.

.

,

,

. , B.C.

.

,

,

, ,

. . .

.

, , ,

,

. –

,

. , [2], .

, , . (

.

, ,

. .

,

. .).

,

.

.

, ,

.

.

, ,

. .

, .

,

, .

36


57 , . .

,

,

, ,

[17, . 8]. , ,

, .

,

.

,

,

,

, [11, . 681–682]. , , ,

.

,

,

,

, ,

,

. .

,

.

,

*

, .

, ,

[17]. ,

,

( )

,

,

. ,

(

,

,

). ,

.

, ,

,

:

)

,

, ,

,

;

)

, (

); )

,

, [16, . 44–45].

, , ,

,

,

[6]. , ,

,

1.

:

,

.

2.

; ,

. , ( ,

,

, ),

,

,

37


57 ,

, .

,

.

, ,

, [8]. , , , ,

,

, ,

”. ,

, , ,

, . ,

,

, : , (

;

)

,

,

,

, .

”; ,

,

,

, ,

; (

)

,

,

,

,

-

,

,

; ( , ,

) ; ,

, ,

, .

, ,

/

,

[9, . 33]. , ,

.

.

,

,

, ,

,

, ,

[12, . 80]. , .

,

,

.

. (

)

,

. ,

.

,

,

,

,

.

, [13, . 158].

– ,

38

,

,


, , )

57 [1, . 10]. ,

, ( ” [4, . 79].

,

,

,

,

:

,

, .

,

. ),

, . ,

,

, ,

,

,

,

, “

”.

, . , , ,

,

,

,

,

,

,

,

, –

.

,

. .

,

,

[18]. , ,

,

[5; 14]. , . .

,

.

, (

), .

,

, – ,

,

,

. , [17, . 8].

, . (

,

) [15],

, ,

. , . , “

,

,

”,

, ,

39


57 [7]. ,

,

,

,

, ,

,

, .

, , .

1. 1988. – 2.

., . 140. – 288 . .

. :

, . 17–18 . 51–55. 3. 4. , 1987. – 256 5. // 6. : 09.00.03 / 7.

.– ,

,

//

.:

2003

, .

/

.

. . .

.–

, 2003. –

: . . – 1999. –

.–

.

: ;

...

.

.

. – ., 2002. – 198 .

.,

A.M.

.

.

// A.M. ), 1996. –

.

( .,

. . – 1993. –

: 2. – C. 38–51.

//

.

XXI : . 20–21

. 177–181. 10. 2002. – 33. – . 4–6. 11. . . – .: .12. . – 1998. – 576 . 13. . 220 . 14. . : 15. 16.

: .

:

...

. – ,

: . –

:

.

.:

, 1992. –

: 13.00.04. – ., 1997. – 35 .

. .,

., . ”). – 2–9

.

. – 2000. –

//

.– .

(

, , ”, 2003. – 852 . / ..

// . “

– 2000 .). – XXI

// . 366–384. 17. 6) 18.

.:

2. – . 101–106.

//

40

:

. – ., 1997. – 331 .

. . .,

9.

,

:

( ). – . 53–106. 8.

.:

2003. – .

. – 2001. – 1 (30). – . 43–49. . : . – : . . . 8.

, 2003. – //

.–

.:

, 1986. – 176 .


57 378.147

.

,

.

.

( )

,

.

.

,

, .

, .

,

. ,

. ,

,

.

, , ,

,

, .

, , . , ,

. , .

, ,

,

.

.

. . ,

[1, . 20]. ,

– , . , , ,

41


57 [4, . 35]. . , ,

. :

,

, -

. ,

,

,

, . . , . ,

,

. ,

, ,

,

. ,

,

.

,

,

,

.

, [2, . 25].

, –

,

,

, , . –

,

,

, [3, . 94]. ,

. –

, .

, ,

,

,

,

. ,

, .

,

,

, ,

,

:

,

,

.

, . ,

,

,

. ,

: ,

,

,

[3, . 95]. , ,

,

,

,

. .

,

42

;

,

,


57 ,

;

, ,

; [3, . 95].

, .

,

,

, .

,

, ,

,

,

, .

,

. ,

,

. .

, , . ,

.

, ,

, ,

,

. , . , ,

,

,

,

. ,

, –

. ,

,

,

. .

,

,

. (customer-supplier negotiations), (wage negotiations), (merger/takeover negotiations), (trade negotiations)) ( (intense/intensive negotiations); /” ” (delicate/tense negotiations); , “ ”/ (eleventh-hour/last minute negotiations); (protracted negotiations)). ( ), ( ), . ,

,

:

,

[5, . 27]. : 1.

:

;

,

;

; ;

2.

; :

,

; ;

; ; 3.

:

,

;

43


57 . , , , . ,

,

. , , ,

1. . 7. – 2.

.

. // . 17–26.

.

:

.–

.:

, 2004. –

.

. //

. – 2005. – 1. – 3. .

.

.

:

. 26–29. (

. . . . 2. – . 91–95. 4. . // 5.

) //

:

. –

. – 2000. –

.:

, 2000. –

4. – . 34–37.

. //

. – 1999. –

2. – . 26–28.

37.026:377.1:621

. ) , , ,

, . . , “

”,

. , .

44


57 . , . ,

, “ “

”.

,

,

,

,

”[2].

, . , –

.

,

. , ,

, ,

,

. .

, ,

. “

”,

,

,

,

,

,

.

, ,

,

.

.; ,

;

– ;

,

, ; . , .

,

.

, ,

, .

.

. ,

,

,

, .

,

.

,

. . ,

,

. , , . :“

– ,

”, ),

: “

, –

( ” [4].

,

45


57 , ,

.

“ (

”–

,

)

,

, –

, -

,

[2] . , , . ,

,

, , ,

. , , ,“

,

.

. –

;

,

” [3]. -

. “

,

(

,

.1).

1 , (

)

,

, 1–2

3–10

11–20

21–30 30

: + + + + ,

+ + + : + + ,

+ + + + + , ,

.

, . .

46

-


57 (

)

[1].

, ,

,

,

,

).

78

.

, .

.

,

,

: ,

. ( ,

(

; .;

,

,

.

.);

.).

.

.

, .

,

,

, . (

. 2):

2 , , ,% 1. 2.

,

,

33 20

-

. 3. 4.

12 35 , ,

50–75 ,

.

.

, . , .

:

;

,

.

.,

;

. ,

,

, ,

. , . ,

47


57 ,

.

1. ”. 2. 3. 2005. – 736 . 4.

.

. – .:

.

. /

.

. – 2004 . , 1997. – 376 . . – .:

.

.– 3-

.–

,

.:

.

,

., .

, 1985.–1600 .

: 371 (07.07): 802.0:614.252.2.001.5

.

,

.

,

. .

. .

, .

, )

, [1] . ,

, .

, , .

,

,

,

, .

[2].

, , ,

: ,

,

,

,

,

[3].

, , ,

, 20–30% ,

. “

” .

48

-


57 2007–2008 .

2

. 54

,

“ ” (25 ,

).

” (29

)

,

. (10

9

) –

(

,

),

(10 )–

,9 –

(

).

16

(9

7–

), . 23,7

– 22,5

, ,

, -

.

92,7% (94,8%). , ,

,

. :

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

: ; ; . : ; ; (2–3),

.

: ; ; ; . . ( ) . ,

4,6

,

1,2

1,3

(

.1).

49


57 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1

2

. 1.

(

. 2). ,

,

1,4

1,3

4,8

4,5

.

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1

2

. 2.

, ,

.

. 1, 2

, -

4,0 3,8

3,9 1,1 ,

,

,

– 4,1 . (

. 1, 2),

, 3,8

3,5

,

( – 3,5

3,6

), . (

(

50

. 3).

)


57 84,00%

82,00%

80,00%

78,00% 1 2

76,00%

74,00%

72,00%

70,00% -

-

. 3.

(

1,1

1,2

)

,

.

, , ,

, . .

,

, .

,

, . 1.

( 1,2 )

1,3

, , .

2.

1,1

1,2 .

3. .

1.

.,

.,

., .

., ,

2.

.

. – .: . / .

3. / . , 2000. –

., ., , 2005. – 327 .

.,

., /

.

.

: , ,

.

. – .: ,

.

//

, 2004. – 160 . : ..

.–

. 121.

51

.:


57 614.253.52:378(477)

. ) , ,

,

, .

XXI

.

: ,

-

. –

,

, . , –

. , ,

, , ,

,

,

, . . – ,

.

XXI

,

: ,

,

,

. ,

, , , . ,

,

,

, ,

– 18,

,

– 35,2,

. 1,9 .

– 10,1

,

. . ,

, ,

, ,

, .

52

,

,


57 – ,

.

,

, ,

,

[1].

,

, .

, , ,

. (

,

( ),

,

,

,

,

,

.

);

);

( .

,

( . , ,

.

,

).

, .

,

,

.

,

. – XX .: “

.

.

, ,

: . ,

,

”.

, . ,

,

, ,

,

”,

),

”(

(1991 .) . , –

,

,

. , ,

,

,

,

,

, ,

,

, .

, . ,

, ,

. .

,

:

,

,

,

,

. 2000

7

,

“ ”, , , . ,

,

,

,

,

53


57 . ,

:

,

; ; ; ; ; ; ; ,

. : , ; , ,

;

; , , ; , ,

;

, . ” (2000 .) , ,

,

; ; ,

, ; ,

, .

,

,

. “ ”,

XXI

”.

, ,

, .

, . ,

, :

,

,

;

,

,

,

,

; ,

. , . ,

,

54

,


57 , . , , ,

,

,

.

,

,

, –

. .

.

,

. ,

.

,

,

: “ XVI

, ,

– ,

.

. ”,

. ,

.

, .

,

.

,

, , .

. ,

“ ”

, “ ”.

.

,

,

,

, [2]. , .

,

[3]. .

,

– [4]. .

, .

,

, [5]. . – :

,

. ,

, .

.

.

55


57 , , , ,

.

1.

. //

.

378.2 //.

2.

. . //

.

// .3. – ., 2000. – . 229–232. : // , 2004. – 384 .

.

3. .– 4.

:

.–

:“

.

.

.–

:

. ”. EUR/00/5019309/1500056 – 25

2000 . 5. 1. – . 14–21.

(2005–2010

.) //

. – 2006. –

37.016:378.147

. ) ,

, . –

,

, , . ,

,

,

, . . ,

, ,

,

-

, . ,

,

,

[1, 10]. . , , ,

56

,


57 . , . .

,

.

.

.

.

,

,

. ,

,

, ,

.

,

.

-

. .

.

, .

.

,

.

,

.

.

. . – ,

[2, 5]. , . “

.

, . ,

. , .

.

,

,

,

,

,

.

, . ,

”.

(

)

.

, , [3, 5]. . , .

:

; ; ,

; ;

; ; [3, 6]. ,

. .

,

. ,

[4, . 112]. , ,

.

57


57 . : (

)

; , ; . , ,

. : www.ukraine.enfa.fr [9] (

. 1.

. 1).

Agrosvita

,

grosvita”, . (

.2):

; ; , ; ,

,

,

,

,

; ( ,

58

), –

, ,

,

.


57 ,

,

, ,

.

, ,

,

,

, .

. 2. ”. (ENFA). )

.

, :

. ,

,

. , ,

,

; .

,

, ,

, .

, . “

, . [5, . 39]. ”

, :

,

,

1.

, 25

-

: ,

. ,

,

;

59


57 2.

,

:

; ,

;

,

,

,

, ,

3. 4.

,

. ;

; . ,

, [6, .36]. ,

.

, . , .

, ,

,

,

, [7, 8]. ” (“La t agricole”) [10].

vision

, (

5–10

),

, (

.3.

.3).

La télévision agricole (La télévision

agricole (www.lateleagricole.net)), 1.

: , ;

2. ,

60

;


57 3.

,

, ;

4. ; 5.

, ;

6. ; 7.

,

-

.- . . “ grosvita”

,

” .

,

,

,

-

,

[8].

, , : •

, ,

;

• •

; ;

• •

; ,

,

,

; •

, ;

.

1.

: : :

2. 3.

.

, –

.

. , , 2004. – 384 . //

/ .

,

.

. ,

.

. .–

. – 2008. –

10. – . 3 – 7. . : // . – 2003. – 2. – . 4–11. 4. Médiation éducative et éducabilité cognitive. Autour du PEI /Collectif /. – Lyon: Chronique Sociale, 2000. – 168 p. 5. . // . – 2004. – 3. – . 34–40. 6. Pédagogie: dictionnaire des concepts clés apprentissage, formation, psychologie cognitive /sous la direction de Raynal F., Rieunier A./. – 2-e éd. – Paris : EST, 1997. – 420 p. 7. . : // : / . . . . – .: “ .”, 2004. – . 6–15. ( ). 8. L’enseignement supérieur agricole, Info.portea, Espace web d’information et d’orientation de l’enseignement agricole fran ais, 11/06/08. http://info.portea.fr/Enseignement-superieur.508.0.html. 9. grosvita. : www.ukraine.enfa.fr. 10.La t agricole.net, 1 RE T VISION POUR LES AGRICULTEURS, http://www.lateleagricole.net.

61


57 :374.32:378(477)

. ) .

, .

,

,

. ,

, .

, . , .

.

, .

,

,

,

.

.

,

, .

,

.

,

. ,

.

.

,

,

,

. ,

:

.

, –

.

,

.

, ,

, ,

,

”. .

,

,

.

.

,

,

.

, ,

, , .

,

,

, .

,

,

(

, ,

.

),

,

.

,

, .

,

, . .

,

,

. . :

( ),

( ).

, ,

62

),

, (

,

: (

),


57 , (

).

.

, ,

. ,

.

, . ,

:

,

,

,

,

;

, .

, .

,

,

,

. ,

,

,

,

.

,

, .

,

, ,

, ,

,

.

, .

,

,

.

, , .

:

,

,

,

, ,

, ,

,

. . –

,

,

.

, ,

. ”, ,

,

, ,

,

, . . ,

, .

,

,

,

,

,

, ,

,

, . ,

,

. ,

,

. ,

, :

,

,

;

;

, .

;

. , , (

,

,

,

.). .

,

, .

1. 2.

,

;

,

; .

,

63


57 ,

,

,

,

.

,

. . :

. . ,

. ,

, .

,

– ,

. ,

, , ,

, .

,

, ,

,

,

,

,

,

.

, ,

. :

,

,

,

,

. , , ,

, .

,

.

1.Rahmencurriculum für Studienbegleitenden Deutschunterricht an ukrainischen Hochschulen und Universitäten. – ., 2006. 2. . . – ., 1969. 3. . . – ., 1964. 4. . // . XIX . . . – ., 1979. 5. . . – .: , 1985. 6. ., ., . . : . – .: . ., 1982. 7. .“ ”// “ ”. – 1986. – 5. – . 15. 8. Referenzrahmen…, 2001: 25.

64


57 37.013.73/. 015.2

. ) , . .

XIX

.

,

,

.

, .

,

,

,

,

, –

,

”, “

, ,“

”, “

”.

, . ,

– ”, ,

,

,

. .

.

,

. . “

” ( .

),

, , ,

,

, ,

.

”– ,

, ,

, “

.

“ ”,

:“

. ,

,

,

,

[...]. ,

,

, “ [6].

, ,

”.

,

–“

– ”.

,

,

,

,

:

,

,

,

,

.

,

, ,

.

, ,

,

.

”,

– .

,

,

.

,

,

. : “ , ”.

:“

, .

,

, , ,

,

, ,

,

65


57 .

,

,

”[6]. .

.

, .

,

:“

,

. ,

, ,

”[9]. XVIII–XIX

,

,

,

,

.

,

.

,“

”– , ).

,

,

,

,

,

: (

,

) ,

,

(

:

). “

.

.

,

,

XIX

.

,

,

,

,

, .

,

, “

,

” ,

,

,

.

. .

.

,

. ,

, ,

,

,

.

, .

.

”,

(

,

); .

. , ,

,

,

.

,

,“ ,

, ,

,

,

,

”.

, ,

,

. 1966 . . 1966 .

,

.

,

”, .

,

. , ,

. ,

.

”,

(1950 .). . ,

,

,

[4].

-

. ,

, . .

66


.

57 –

.

. .

, ,

,

, ,

, .

,

,

, .

,

, ,

,“

, ,

“[5] . ,

,

,

.

, . ,

-

,

,

,

.

,

A.

,

, ,

,

,

,

. ,

, ”[4].

.

, ,

, . ,

:“ ,

, ”[4].

, .

.“ ” [5].

, , . . ,

, .

,

.

,

: .

,

,

. ”– , ( ,

,

)

,

,

. ,

, ;

,

,

.

,

, ,

: –

.

,

.

,

”[8]. ,

.

, ,

,

.

,

.

,

, ”

“ .

:“

?” :

. ,

. .

.

,

,

.

, . ,

.

,

67


57 : “ .

,

:

,

”. ,

.

, “ ” [8]. . ,

.

.

, –

[1]. ,

,

.

, ,

,

,

. ,

, ,

,

, . -

, . . ,

,

, ,

,

. . , , ,

.

,

, .

,

, ,

, . , .

. ,

, .

,

, ,

,

,

,

. , ,

”,

,

[10]. , . . .

, .

,

– ,

68

, .

,

,


57 1.

. . : , 2005. – 76. . 2. Bollnow, Sprache, in: Symphilosophein. Bericht über den Dritten Deutschen Kongreß für Philosophie 1952, S. 137–148. 3. Bollnow, Sprache, Moral und Erziehung, in: Bildung und Erziehung, 20. Jahrg., Heft 6, 1967, S. 401. 4. Bollnow, Sprache und Erziehung, in: Bildung und Erziehung, 18. Jahrg., Heft 3, 1965, S. 217. 5. Bollnow, Sprache und Erziehung, 1966, S. 125. 6. Bollnow, Wilhelm von Humboldts Sprachphilosophie, in: Zeitschrift für Deutsche Bildung, 1938, S. 111. 7. Bollnow, Die Bedeutung der Sprache für die sittliche Erziehung, in: Bildung und Erziehung, 20. Jahrg., Heft 6,1967, S. 406. 8. Bollnow, Erziehung zum Gespräch, in: Zeitschrift für Pädagogik, 7 Beiheft, 1968, S. 217– 229. 9. Hans Lipps, “Die Verbindlichkeit der Sprache” (1938), in: Die Verbindlichkeit der Sprache, 2. Aufl., 1958, S. 116. 10. . . – , 2005. – 35–38 . 11. . . “ ” . // . . . – ., 1977. – . 9–29.

371.124:33:378

. ) .

,

”, “

”, “

”, “

. , (

.

,

. .).

.

,

.

,

.

,

.

, .

,

.

,

.

,

.

,

. ,

.

,

. ,

,

.

,

.

.

.

, ,

.

,

.,

. , .

. (

, ),

. .

( ,

.

,

), ,

.

69


57 .

,

.

, ),

.

( ),

), (

),

.

.

,

), ),

(

.

, .

(

.

, .

.

,

,

.

. ,

.

,

.

,

.

.

( ).

.

.

,

(

, ,

.

. .

, , .

. .

.

, ,

.

, . , . ( .

, .

,

.

,

.

,

.

.)

,

, . , ,

,

, (

.

,

.

,

,

.

,

.).

: (

,

,

).

,

.

, )

(

,

. ,

,

,

, . 58–59].

,

” [11,

,

, [2; 3]. , . .

1.

,

.

, (

,

,

”, ,

.,

,

,

), [10]. 2.

.

,

, ,

. (

)

3.

.

[4].

,

,

.

:

;

4. (

,

[13, . 270–271]. , , . , .

.

,

.

.)

[2]. 5. )

, ) [5]. ,

( ,

,

: , , ,

,

, [15].

70

– .


57 .

,

,

.

.

, [19]. ,

,

,

,

. ,

.

,

” [21, p. 265–274].

, ,

,

,

,

.

, ,

,

,

, ,

. . ,

[9].

,

,

,

(

)

. : ), ), )

(

(

, ) [1]. :

1.

(

,

,

,

,

),

.

,

, ,

.

,

,

.

2.

(

,

,

-

) . , . 3.

( .

,

,

,

,

)

.

,

,

, [7].

, .

, ; [12]. ,

(

)

.

.1. ,

,

,

, – .

( ;

;

),

, ,

;

, [18, .161–170].

, ,

,

, .

– ,

[15].

, , ,

(

,

).

71


57

. 1.

(

,

),

(

):

. ,

, . ,

,

,

, [18],

,

.

,

, ,

,

,

,

,

. , ,

( ;

, (

; ,

;

);

,

,

(

,

). ,

,

(

,

.),

,

,

( ,

,

,

);

( ,

,

, );

(

,

). ,

72

,


57 ,

. , ,

,

,

.

, .

,

,

,

,

,

[2]. , ,

,

,

,

. –

,

.

,

,

,

.

, [6]. , , ;

,

,

,

,

,

, ); ,

,

,

);

( );

(

,

,

,

, );

, ( ); ,

, ).

(

. , [14]. , .

( , (

,

),

,

,

,

,

,

,

).

,

,

”. ,

, “

, ,

;

”,

, ,

,

; ,

. ,

[20, . 104]. , .

73


57 1. 2. 2001.– 412 . 3.

.– .

/ .

.

. :

, 1990. – 240 . . – .:

, //

. – 1981. – 2. – .2. – . 8–18. 4. . , . , . – .: . , 1996. – 397 . 5. ., . : !– : , 1989. – 190 . 6. . . / . , . .– , 1995. – 317 . 7. . / . . . – .: , 1994. – 479 . 8. ., . .– , 2002. – 235 . 9. ., . . – .: , 1989. – 189 . 10. ., . .– ., 1994. –192 . 11. . : / . . – .: , 1988. – 319 . 12. A.A. .– : . , 1974. – 143 . 13. . . – .: , 1972. – 572 . 14. ., ., ., . : .. .– : .. .“ ”, . . . , 2000. – 152 . 15. . . / . . // . – .: , 1975. – C. 132–134. 16. ., . .– , 2002. 17. : / . .– : , 1999. – 624 . 18. . // . – 1966. – 7. – . 161–170. 19. . . – .: , 1972. – 218 . 20. . : : / . . – : . . , 2008. – 568 . 21. Parsons T. Structure and Process in Modern Societies. – 1965. – 4. – P. 265–274.

74


57 :811.112.2/.133.1(038):63

-

.

,

. )

,

,

.

,

.

, ,

.

, . ,

. . , ,

,

, ,

,

. ,

,

,

,

, ,

, (

),

),

, (

,

),

(

)

)–

. ,

,

, . , ,

. , , [2].

. ,

. .

,

: “

,

”,

”, ”.

,

, :

,

,

,

, .

(

,

, ),

(

).

75


57 .

, . [11], ,

. . ,

,

,

,

,

,

-

(W.Fleischer).

, [4; 16; 12],

, [15], [19],

,

[13; 18].

,

( ,

, ,

,

) [10],

,

,

:

die Finansen

finances f pl

die Finansierung

financement m

der Buchhalter

comptable m

der Buchhaltung

comptabilité f

der Management

management m

der Manager

manager m

die Handlung

,

commerce m

die Nationalwirtschaft

économie f nationale

.

,

.

, . –

. , .

,

,

,

,

[8].

,

[5; 23].

. , . , ,

[21].

,

,

, .

Collier’s Encyclopedia, ,

, . , , [9; 20].

76

,

, . ,


57 , . ,

. .

, ,

[6].

. ,

.

, ,

, [16]. , ,

, . ,

– ,

,

,

)

, ,

[17]. ,

4-

.

,

. : die Arbeit –

, Geld –

, Markt –

. ,

( (

4)

, ,

,

). ,

,

) ,

“Teil” 1) ; 3)

); 2) ; 5) ,

.

, , Kosten –

,

, ,

: Fond –

; .

, Kapital –

,

,

,

.

, Loan –

: Wages –

, Verkauf –

, Lizens –

[23].

,

. . [4]

, ,

,

.

. ,

,

,

,

,

, [14]

, ,

,

,

.

[23] ,

: ,

;

,

,

. [22],

,

,

, –

,

, ,

.

. ,

[3]. ,

, . .

.

. ,

, [7]. , “

,

,

77


57 , ” [1]. “

”, . .

,

. , . ”

, .

,

,

. ,

, [21], ” “

. “ ,

[24]. ” [15]. ”, “

”, “

” .

,

. ”, , -

“ . ,

,

, ,

(

).

, .

” (

, ),

. . “

-”

”. , . , ,

,

,

,

.

, , .

.

, ,

, , ,

. ,

,

,

1. 2. /

.

.

.– .,

.

.:

.:

, 1959. – 351 .

. .

. 3.

.

/ .

.– .:

, 2000. – . 35–38. . .–

78

.:

// . – 1970. – . 7–10.


57 4. 1997. – 5.

. . 115–117. .

4. –

// :

.

...

.

.

.–

: 10.02.04 /

.

, 1998. – 13 . 6. .

( ) // . . , 1998. – . 51–57.

. 7. 8.

.:

. – .:

.

//

1978. – .

.:

, 1980. – . 175–198. ):

2001. – 20 . 9. : 10.

.

...

.

( : 10.02.04 /

.

. .

….

.

.

: 10.02.04 /

. – 2000. – . 3. –

1. –

.– . –

): . .

.

.–

23. 24.

, 1986. – 157 . . – , 1989. – 102 . .

….

.

.

., 2000. – 20 . // :

, 1987. – . 135–145.

. . , 1978. – .

1978. –

.:

, 1981. –

//

. –

.:

. 37–57. . – 2000. –

) // 4. – . 263–269.

. – 1999. –

461. – . 255–259.

:

. .

.

. .–

22.

.:

.:

//

20. C // 21.

XX

:

.–

17.

19. (

.,

.

.– . 162–174. 18.

.–

.

. 2. – . 66–74. . .

// 1990. – .143–150. 14. . 15. ( : 10.02.04 / 16. .

.

80- – 90– ., 1999.– 32 . // . 54–56. //

.

.

11. . – 1998. – 12. 13.

.–

.

“ 1. – . 43–44.

. – 2000. – . 3. – . . – .: , 1985. – 146 . . , 2000. – 254 .

.:

// , 1978. – . 118–120. ” //

. –

:

:

79


57 378. 14 = 112. 2

. ) .

,

, .

,

, , , . ,

,

. “

,

”,

,

.

,

. ,

( ,

)

, ,

,

. . “ “

”.

. ,

. .

: )

. , ;

)

, (

).

, , . ,

,

,

. ,

.

, ,

(

) ,

.

,

, ,

.

,

,

, . , ,

80

,

, .

,


57 ,

,

,

,

.

” ,

, ,

,

, ,

.

,

, , , . ,

,

. ,

. ,

(

)

,

.

, ,

,

. “ ,

”,

,

.

,

,

, ,

.

,

,

,

, ,

.

,

,

,

.

, . ,

, ,

, ,

. ,

,

,

. )

, . ( ,

)

. ,

,

,

,

. ,

,

. , ,

. , .

,

. ,

,

,

.

,

,

. ,

,

.

,

,

.

,

,

. ”

,

,

, ,

, .

,

81


57 ,

,

,

. . ?

? ) : • • • • •

(-

)

; ;

,

.; ,

.; ,

,

,

,

,

,

,

.); CD-ROM ;

• •

;

) ); )

,

.,

; ) )

; (

)

) ) )

, ; ,

,

;

,

( ); ,

,

),

, ,

, ,

; )

, .

1. Rainer E. Wicke: Vom Text zum Projekt, Berlin 1997. 2. , 2003. 3. . . . – .: . , 1986.

82

,

,

.


57 621.039

. ) [1],

(

) (

(

)

( (

).

) )

: –

(

) , (

( )

,

,

);

,

,

; , ; , . (

) [2,3] :

; , ; – , ,

; – . ,

,

. ,

. .

,

, –

[2,4]. ,

83


57 , . . , .

, “

”. ”, “

”, “

”,

“ :

”, “

, ,

(

)

; ,

, ( ,

”, “

, )

,

.

, )

. . , [1]:

,

, ,

,

,

; . (

),

,

, ,

,

: ;

; ; , , , ; , ,

; . [5], . . , : – , ,

, ; ; ,

84

,

,


57 , ; – ,

,

,

,

; –

(

)

. , “

”, . :

);

,

,

,

, ;

,

);

,

,

.

(

) . , (

), (

(

)

).

.

,

,

.

,

.

,

, .

, , –

, ). . ,

,

,

. ,

,

,

. 2003

“ “

”.

,

, ,

,

, , .

, ( ,

)

)

,

,

,

. , “

:

85


57 , , “ ”, “

” ”

“ ”

“ ”, “

”, “

”. “

”;

,

.

1.

.,

.,

.–

.,

”. –

.

,

5. – 2008.

2.

, ,

.

. – .: 3. . 2003 – 191 . 4. . 5.

, 2003. –

10.03.2002 . //

11. .

. http://www.mns.gov.ua/ . ,

.–

.:

,

. .

„ (

)”. – ., 2007.

378: 177

. , .

:

,

,

,

, .

. ,

86


57 :

,

.

,

,

,

,

[8], . .

– ,

,

, . ,

,

,

,

. ( ,

)–

, , .

:

,

,

,

,

,

. –

,

-

, : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

; ; ; ; ; . . :“ “

,

” ,

,

”. ,

,

, . ,

,

. .

,

, . . , , ,

:

,

,

,

, .

, ,

,

-

. .

,

,

,

, .

,

,

. ,

, ( .

), , :“

:“ ,

, ,

”, ”.

,

87


57 ,

. ,

,

,

, ,

. ,

,–

,– :

, .

”. :

,

, .

,

, ,

. ,

.

, ,

. ,

,

, ,

. :

• • •

; ,

; ,

; • • • •

,

; ; ; , “ ”. ,

. ,

, ,

.

,

, . ,

. , , , –

,

. ,

,

,

,

.

,

, , ,

,

,

,

.

, ,

. ,

,

.

[5]. :

,

. , ,

”. (

) . ,

, ,

,

.

, .

,

88

,

, .


57 : ;

; ,

– – –

,

. ,

,

,

;

,

. , :

,

,

,

,

,

. : ,

,

– , .

. ,

,

,

,

, ,

.

,

, .

, [5].

,

,

.

, .

,

,

. ,

, ,

.

, ,

,

,

,

,

,

,

. : , ,

. , ,

,

[5]. ,

,

” [15]. , .

,

:

,

, –

, ,

,

. ,

,

, . , , .

89


57 1.

. , 1990. – 560 .

. –

:

2. . 35 . : . 2- , . – .: , 2008. – 704 . 3. ., . .– .: , 1995. – 168 . 4. ., . . : : . . – .: , 1995. – 237 . 5. ., . . . : .– : , 2008. – 228 . 6. ./ . . . . . – 2., . .– : , 2004. – 704 . 7. . // . . : 8 . – .: , 1984. – . 4. – . 41–51. 8. . . – .: , 2004. – 352 . 9. . / . . . – .: , 1988. – 750 . 10. . : . 5. – : , 2006. – 175 . 11. . : . 6. – : , 2007. – 176 . 12. . : . 7. – : , 2008. – 160 . 13. . . . – .: , 2006. – 704 . 14. . .– :“ .”, 2008. – 144 . 15. . .– :“ .”, 2008. – 198 . 16. . . : . ./ . , . , . . – .: , 2004. – 432 . 17. ., . . : . .– , 2004. – 271 . 18. . – .: , 2001. – 640 .

= 1/=9(038):004

.

,

.

.

,

. )

(

)

. “

”,

, ,

. .

, ,

,

90

”. ,

,

[1],


57 . , .

,

,

,

, .

.

.

.

.

, ?

, (

).

( )–

,

,

. . , 10

[1]

,

. .

,

.

.

,

).

. [2]

. : 1. . b. 2. 3. 4.

: ; –

. .

(

)

. .

1. 2. 3. 4.

. (

). . (

)

. 5. . 1.

. ,

,

,

.

”.

,

,

.

,

,

,

.

“ , 14–15

),

, ,

”.

:

” ( –

. ,

. , ,

( .

, )

,

,

,

. ,

.

,

.

91


57 . , ,

,

,

(

)– ,

:

,

,

,

. ,

:

,

. ,

–“ [3].

” ,

– ,

.

. 8 1.

:

(

,

,

);

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

; ; ; ; ; ; . , .

,

,

,

,

,

. ,

, .

)–

”,

.

,

(

)

. . .

. :

1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1.

(

). . (

). . (

). (

)–

.

2.2. 2.3.

– ),

2.4.

. (

.

,

(

),

(

).

(=

)(

), .

3.

( ).

3.1. 3.2 3.4 4.

92

. . . .


57 5. 6.

(

)

.

,

( ).

7.

(

, ),

8. 9. 10.

.

. . , (

). .

:

,

,

,

. ,

, (

, ).

, , ,

,

),

,

.

-

. ,

:

;

;

; (

;

. [3]). (

)

,

“ ,

,

.

,

. .

. ( ).

. “

”(

,

. [4]). . , . ,

, ,

, ,

.

,

, , (

),

,

,

),

, (

, ,

),

. ,

, 1995: 3].

” -

,

.

. .

,

, .

,

,

,

.

,

93


57 , , .

1. 2. 3. 4.

94

.– . :

. . 14. –

. // .:

, 1983. . // .–

.:

– , 1995.

. .

.

.

. . – ., 1976. – 187 . . – .:

, 1977.–168 .


57

1.

.

. . .

2.

.

. . .

3.

.

,

.

.

. , . ,

2

.

, . ,

, .

4.

.

.

. ,

,

,

,

. 5.

.

.

. “

”,

”,

-

– . 6.

.

. . ,

,

. . 7.

.

, . (

.

.

)

), 8.

” (

,

. ,

. .

. . , .

9.

.

. . . :

,

, ,

,

,

. 10.

.

. . , –

.

95


57 . 11.

.

,

.

. .

2 77.77.

,

. .

. 12.

.

.

.

. , . 13.

. . ,

, ,

. 14.

.

.

. ,

, .

,

,

,

. , 15.

. .

.

. , . . , .

16.

.

.

.

,

,

.

, . 17 .

.

,

.

.

. . . ,

, .

18.

.

. . .

96

”.


57 , . 19. C.I.

. . ,

,

, , . (

)

,

,

, .

20.

.

. . ,

,

. 21.

.

.

. ,

:

. , , .

97


57

. …………………………………………………………………..

3

……………….. …………………………... ………...………………………………………………

7

. ., .

.

. ……………………………………………………………………………………………… . …………………………………………………………………………………... ., . …………………………………………………………………………….. ., . ……………………………………………………………………………….. . …………………………………………………………………. . ……………………………………….... ., . …………………………………………..……. . ………………... . …………………………………………………………….. . ………….. . …………………………. . ……………………….. ., . …. . ………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………… . ………………………………………………………………………………………… . ……………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….

98

11 18 21 27 32 36 41 44 48 52 56 62 65 69 75 80 83 86 90 95


57

1.

2. , Times New Roman, 3,5.

, ,

.

1,5,

: · ·

-

; (3–5

:

)

(

),

.

3,5; .

·

.

,

.

. V. V. .

; .

·

(

.

,

):

, ,

,

.

,

.

. , 15.01.2003

.

3. .

7-05/1. –

7–12

.

.

,

4.

,

. ( ,

).

, .

: .

, ,

,

, ).

(

.

! . 37,

: 04070, . 222.

-70,

.

.

,

99


57

57

:

.

(

)

. .

. 700

.

25.08. 2009 . . 4,1 . . 218

, 1, 8 (04477) 41-2-69

2435

04070,

100

-70,

. .

, 37

.


Novi tehnolog. 57  

57 57 2009 1 © , 2009 : . (), . (), . (), . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . : .-. . / . – ., 2009. – . 57. – 100 ....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you