Page 1

Nr. 04 3/2019 září - říjen

Medical & Harm Reduction Magazine

18+

Kritický úvod k aktuální problematice konopí Závislost na antidepresivech Alternativou by mohlo být konopí

Reklasifikace konopí po šedesáti letech

Mohou být odstraněny všechny překážky bránící léčebnému použití

Užívání konopí ve vyšším věku


obsah medi+green Lék s obsahem CBD/THC je účinný i proti epilepsii4 Zákon o zdravotních službách je pro teenagery neškodný4 Evropský parlament se postavil za použití konopí na léčebné účely5

12

medical Kritický úvod k aktuální problematice konopí  1.díl

24 6–8

medi+green Pacienti za volantem9 canna+globe Reklasifikace konopí po šedesáti letech Mohou být odstraněny všechny překážky bránící léčebnému použití

10–11

medi+green Není dobrý a špatný kanabinoid  Velmi podceňujeme léčebné účinky THC

6 10

30

12

canna+globe Top 5 jointových zemí 14–16 Explozi trhu s marihuanou lze očekávat i v Evropě MEDI+green Šest kilogramů marihuany ve vaší knihovně CBD a péče o čtyřnohé miláčky

18 18

MEDI+CANNA Humboldt Seed Organization: GORILLA BREATH

23

MEDI+green Závislost na antidepresivech Alternativou by mohlo být konopí medical Užívání konopí ve vyšším věku  MEDI+CANNA Sensi Seeds: SUPER SKUNK AUTOMATIC

26–27 38 28 30–31

MEDI+green Jedovaté přídavné látky ve vaporizačních olejích

34–35

MEDI+CANNA Dinafem Seeds: gorilla cbd

36

MEDI+CANNA Sweet Seeds: Sweet Gelato Auto® 2

34

24

medical Překonávání traumat pomocí MDMA

medical THC a CBD na hojení kostních zlomenin

26

38–39 40

4

14


Milí čtenáři

P

ostoj k používání konopí, zvláště pak k jeho léčebnému používání, prochází v Evropě výraznou změnou. Roste počet mezinárodních, mimovládních a politických organizací, podporujících léčebné používání konopí. Proto roste také odpovědnost novinářů za poskytování aktuálních a spolehlivých informací o pozitivních účincích rostliny. Naštěstí četné studie a rozhovory s významnými vědci a také s pacienty dokazují, že konopí je v první řadě velmi účinným lékem, pak až oblíbenou rekreační látkou. Co však vlastně pacienti v konopí hledají? Ačkoliv se v posledních letech hodně mluvilo o CBD, zkušenosti pacientů zpochybňují rozšířený názor, že klíčovou roli v zmírňování příznaků hraje vždy CBD. Zkušenosti pacientů upozorňují na to, že THC má větší léčebný potenciál, než si většina lidí myslí. Analýza dat americké aplikace pro léčebné konopí, používaná pacienty zjistila, že THC přináší větší úlevu od příznaků, než CBD, i když je pravdou, že má i více vedlejších účinků. To samé může být samozřejmě potvrzeno i ze strany odborníků. V tomto čísle časopisu spouštíme nový seriál od hostujícího autora, Ing. Tomáše Ocelku Ph.D, pracovníka technologické a výzkumné společnosti Environment& Health Services a CannabiLab. V sérii článků se bude zabývat praktickým otázkami z oblasti legislativy, kanabio-

Tiráž Šéfredaktor: Gabor Holland Autoři: Bob Arctor, Jack Pot Kevin Herzig, Anatol Zweig Tomas Kardos N. Nogada Grafický design: Gergely Vaska

Zodpovědný vydavatel: G. Holland Medijuana Publishing GmbH 1180 Vienna, Hildebrandgasse 9/8 E-Mail: cz.office@medijuana.eu Web: www.cz.medijuana.eu

nidů, pěstování, extrakce účinných látek a analytických technik. Úvodní část se zabývá předsudky, týkajícími se konopí a negativním postojem státu, tedy tím, co brání efektivnímu léčebnému použití konopí. Četnými příklady ilustruje, že nelze legálně získat konopí v takových těžkých zdravotních situacích, kdy by jeho použití mohlo pacientům přinést značnou úlevu. Dalším problémem je, že uživatelům seniorům se dostává nepoměrně menší pozornosti, a tak v okruhu pacientů tvoří podreprezentovanou skupinu. Zkoumali jsme na jaké příznaky a jakým způsobem obvykle užívají konopí a kolik z nich požaduje jeho použití ve státech, kde tuto rostlinu lze předepsat jako lék. A tady vzniká jedna z hlavních těžkostí. Léčba a uzdravení květem konopí - i navzdory příznivému vývoji v posledních letech - i nadále zůstává výsadou, které se dostane málokomu. Jedním z důvodů této situace může být, že použití na rekreační účely je ještě vždy odmítáno a démonizováno. Ačkoli bojujeme za dostupnost konopí na léčebné použití, nikdy neodsuzujeme ty, kteří ho používají pro požitek. Nejdůležitější by byl upřimný dialog, nejen mezi rodičem a dítětem, respektive mezi státem a občanem, ale i ze strany vědy. Podpora tohoto dialogu je i záměrem aktuálního čísla časopisu.  Gabor Holland šéfredaktor

Ve spolupráci s

Medical & Harm Reduction Magazine

Index black leaf

9

canatura39 canna

35, c4

cannabilab7 dinafem seeds

37

grow island

33

humboldt seed organization

13

medicann.CZ25 medicann.sk9 medijuana cbd shopc2 sensi seeds

29

Specialni Zahradnictvi 

25

sweet seeds

C3

Vydavatel magazínu Medijuana upozorňuje všechny čtenářky a čtenáře, že obchodování s konopnými semeny určenými k pěstování, stejně jako prodej, držení a poskytování těchto semen je v několika zemích EU nezákonné. Obsah magazínu je určen pouze k zábavě a získávání informací. Vydavatel Medijuany v žádném případě nechce nikoho nabádat k porušování zákonů ani k nelegálnímu nakládání s produkty zmiňovanými v tomto periodiku. Vydavatel zároveň nenese zodpovědnost za tvrzení zveřejněné na místě placené inzerce. Články prezentují názory a postoje autorů, které se nemusejí shodovat s názory a postoji vydavatele. Není vždy možné identifikovat vlastníka nebo vlastníky autorských práv nebo se s nimi spojit, proto si vydavatel v případě odůvodněných požadavků na autorská práva vyhrazuje možnost vyplácet odměny s nimi spojené i zpětně. U všech textových i obrazových materiálů vycházíme z toho, že jejich zasláním vzniklo právo je zveřejnit, pokud není řečeno jinak. Šíření magazínu v podobě jednotlivých článků i jako celku je podmíněno písemným souhlasem vydavatele, a to i v případě, že se nejedná o šíření pro komerční účely. Všechna práva vyhrazena!

3


Medi+green

Lék s obsahem CBD/THC je účinný i proti epilepsii

Z

dá se, že první výsledky výzkumu, probíhajícího v dětské nemocnici SickKids v Torontu, potvrzují bezpečnost a tolerovatelnost nového léku s obsahem CBD/THC při léčbě nemocných, trpících Dravetovým syndromem, tedy závažnou formou dětské myokolonické epilepsie. Výzkum byl proveden v souvislosti s jedním z přípravků mezinárodně uznávaného kanadského výrobce léků a konopných produktů, firmy a Tilray, s přípravkem Tilray 2:100. Tilray 2:100 je konopný olej na léčivé účely, obsahující velké množství kanabidiolu (CBD), ale mnohem menší množství tetrahidrokanabinolu (THC). Mimořádně pozitivní výsledky II. fáze výzkumu uveřejnili v odborném neurologickém časopise Annals of Neurology. Do výzkumu bylo zahrnuto 20 dětí, trpících Dravetovým syndromem a léčených přípravkem Tilray 2:100, devět z nich absolvovalo celou terapii, trvající 20 týdnů. Během terapie byla jejich průměrná dávka 13,3 mg/ kg/den CBD a 0,27 mg/kg/den THC. Lékaři během pokusu zkoumali tolerovatelnost a vedlejší účinky přípravku. V počáteční fázi se jako časté vedlejší účinky objevovala ospalost, pokles chuti k jídlu a průjem. Současná

terapie s užíváním kyseliny valproové (stabilizátory nálady) však vedla ke změnám hodnot jaterních enzymů a trombocytů. Statisticky signifikantní zlepšení bylo prokazatelné v kvalitě života pacientů, klesla spike - aktivita a tak o 70,6 % klesla i častost záchvatů. Dr. Blathnaid McCoy, neurolog

dětské nemocnice SickKids výsledky shrnul takto: „Výsledky potvrzují antikonvulzivní (protikřečový) účinek kanabinoidů a můžeme směle prohlásit, že je lze s velkou bezpečností a tolerovatelností použít v léčbě nemocných, trpících epilepsií rezistentní na léky (DRE).“

Zákon o zdravotních službách je pro teenagery neškodný

N

ěkolik tvrdohlavých politiků trvá na tom, že konopí, které lze předepsat nemocným, představuje hrozbu pro teenagery. K jejich největší lítosti další, doposud nejrozsáhlejší výzkum vyvrátil tuto teorii. Průzkum, probíhající šestnáct let, provedla americká Boston College, anonymní dotazník vyplnilo více

4

než 800.000 středoškoláků ve 45 členských státech. Výsledky byly zveřejněny v odborném časopise American Journal of Drug and Alcohol Abuse. Jedním z nejzajímavějších zjištění průzkumu je, že ve státech, kde je používání konopí na léčebné účely povolené, kouří konopí o 1,1 % méně teenagerů. Tento po-

měr zůstává nezměněný, i když v průzkumu byly zohledněny proměnné, jako je místní regulace tabáku a alkoholu, ekonomické trendy, charakteristiky mladistvých a demografické charakteristiky jednotlivých států. Podle psycholožky Dr. Rebekah Levin Coley, vedoucí průzkum, při zkoumání podskupin teenagerů byly zaznamenány ještě větší rozdíly. Například o 3,9 % méně černochů a o 2,7 % méně Latinoameričanů užívá konopí v krajinách, kde bylo léčebné použití povoleno. Protože průzkum trval 16 let, vědci měli možnost sledovat i změny. Podle jejich zjištění, čím delší dobu je v platnosti zákon o zdravotních službách, v o to větší míře klesá používání mezi teenagery. Průzkum kromě účinků povolení léčebného použití sledoval i účinky dekriminalizace. V této souvislosti lze konstatovat, že dekriminalizace marihuany neovlivňuje používání mezi teenagery. Mírný pokles byl zaznamenán mezi 14letými mladistvými latinskoamerického původu a mírný nárůst u bílých teenagerů. Ani jeden ze zákonů však neměl vliv na pravidelnou spotřebu ve velkém množství, což naznačuje, že zákony členských států neovlivňují tyto formy užívání.


Evropský parlament se postavil za použití konopí na léčebné účely Několik týdnů po pozitivním doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) se i Evropský parlament postavil za použití konopí na léčebné účely. Ve stanovisku, vydaném v polovině února, vyzval země Unie, aby podporovaly dostupnost konopí na lékařské použití a aby na něj poskytovaly příspěvky jako na léky.

S

doporučením WHO – které chce změnou úmluvy OSN o drogách odstranit překážky z cesty k léčebnému používání konopí – teď už můžeme směle prohlásit, že globální povolení používání konopí na léčebné účely je na dosah ruky. Evropský parlament navíc velmi rozhodně zformuloval svá očekávání vůči Unii a členským státům. Definuje v nich, že EU má podporovat používání konopí na léčební účely, systémy zdravotního pojištění mají podporovat používání léků na bázi konopí a úřady mají jednoznačně určit oblasti použití konopí na léčebné účely. Poslanci EP také vyzvali k usnadnění vědeckého výzkumu a jeho adekvátního financování. V současné době se v jednotlivých členských zemích liší seznam nemocí, na které může lékař konopí předepsat. Návrh EP by předpisování léků na bázi konopí ponechal v kompetenci lékařů a požaduje, aby zdravotní pojišťovny poskytovaly na tyto přípravky stejné příspěvky jako na léky. Stanovisko uvádí několik nemocí, v případě kterých konopí

představuje účinnou terapii, tento seznam však není úplný a díky novým výzkumům se bude dál rozšiřovat. EP reflektuje také černý trh souvisejícím s konopím a poukazuje na to, jakým způsobem by mohlo povolení léčebného použití konopí tento problém zmírnit. Jednotná regulace mezi členskými státy by podle nich odstranila nebo alespoň omezila růst černého trhu a vytvořila by také příjmy pro členské státy. Jednotná regulace by zajistila požadovanou kvalitu a požadované přesné označování a omezila by ilegální přístup ke konopí. Prozatím otázkou zůstává, zda se hrstce členských států – odpůrců konopí, povede podkopat toto stanovisko, stejně jako skutečnost, zda budou členské státy, používající různé formy regulace, ochotné přizpůsobit své právní předpisy jednotnému rámci. Bez ohledu na obtíže můžeme směle prohlásit, že evropští pacienti nikdy nebyli tak blízko toho, aby mohli získat konopí na léčebné použití v kontrolované kvalitě s příspěvkem své zdravotní pojišťovny. 5


Medical

Kritický úvod k aktuální problematice konopí Dipl. Ing. Tomáš Ocelka, Ph.D, E&H services Inc., CEO, zakladatel a provozovatel CannabiLab (ISO a GMP laboratoře pro testování, technologický vývoj a výrobu), Mgr. Darina Ocelková, CannMedi, s.r.o., CEO

R

ozhodli jsme se pomáhat životnímu prostředí a zdraví lidí. Přesto, že životní prostředí je často spojeno jen s předvolební rétorikou politiků, vidíme zde mnoho ke zlepšení a reálné práce na poli odstraňování škodlivých látek způsobujících rakovinu a jiná vážná onemocnění. Chceme tedy, aby nám neškodily a nezvyšovaly rakoviny. Konopí má obrovský potenciál využití v mnoha onemocněních, do kterých patří i ta nádorová. Snažíme se konopí přetavit do účinných forem než používat jako sušenou rostlinu, abychom lidem pomohli mít co nejdelší a lepší život. Je zcela podružné, zdali tuto pomoc budeme nejdříve realizovat v České republice nebo jinde na světě.

Předmluva autorů Čím to je, že téma konopí je tak živé? A přesto, že použití konopí máme doloženo několik století před Kristem, proč se bavíme stále ještě v základních termínech? Možná proto, že je to téma vzrušující jako každé jiné, kdy po prohibici přichází praxe s denními starostmi. Není pochyb, že jsou to starosti spojené s nepochopitelnými obavami, obstrukcemi, jako bychom se z praxe nekonečných regulací ani neuměli vymanit. Je skoro přirozené, že když něco funguje jako konopí, bude spojeno s nekonečnými posouvači pravdy pro své zájmy, nebo se zapředsukovanými ustavovači ráje na zemi, či chráněnci starých přístupů otrocké poslušnosti a morálky. Jakobychom slyšeli: „… jaké pak léčivé účinky, když vidíme okolo, jak jsou ti lidi – huliči zdevastovaní“? nebo „… to bychom se na to podívali, aby nám konopí lezlo do škol“, nebo „…každého dredaře a huliče je potřeba nakopat. Kazí morálku, tak je to“, nebo „…jen se podívejte třeba v Ostravě na poslední případ se syntetickými kanabinoidy…to tady skutečně chcete? Pryč s nimi a s konopím!“ Nepřipomíná Vám to něco? Umíme vůbec bez takového strašení žít? Ale co když nám teče do bot v případě poslední šance na život a zdraví? Takováto huličská rejdovačka přetočí na labutí píseň: 6

„a nevíte, kde bych se k tomu konopí dostal? Peníze vůbec nehrají roli. Jen bych potřeboval fakt kvalitní materiál. Jde přeci o zdraví a to je nejcennější!“ Jak je křehká rovina mezi zneužitím a využitím, ještě křehčí mezi našimi názory, které měníme jako počasí. Pokuste si představit situaci, že za Vámi přicházejí lidé, kteří toho moc nechtějí – jen pomoci. Jsou nemocní, nemají moc peněz a jen chtějí mít naději na uzdravení a další život. Příběhy to jsou opravdu pestré a především bolestné. Najednou zapomete, že je nějaké hulení. Tuto polarizaci problémů najdeme od nožů, které jsme skoro nedávno mínili regulovat jen proto, aby se omezily teroristické útoky, přes vzduchové pušky s určitým počtem ran přes už bůhví co dalšího jiného. Když se pokusíte najít pomoc zcela v jednoduché logice věci: vyextrahovat konopí, otestovat produkt a připravit pro nějakou Tomáš Ocelka, Ph.D, E&H services Inc., CEO, Mgr. Darina Ocelková, CannMedi, s.r.o., CEO

stravitelnou podobu, narazíte - skoro stejně tak, jako do zdi. Nepomůže si myslet, že se vás to netýká. Možná ne dneska, ale zítra může. A s takovou intenzitou, kterou si jen stěží umíte představit. Když se do zdravotních problémů dostanete, život je zcela naruby; jediné, oč vám jde je, abyste měli alespoň naději na uzdravení. Nikdo nechce zemřít, i kdyby měl jít rovnou do nebe. Může to být nějaké takovéto konopně -zdravotní story: „…poslední vyšetření potvrdilo naše obavy. Vaše onemocnění je potvrzeno. Je to sice v počátečním stádiu, ale na konopí to není, protože je ho limitované množství. A když ano, nehradí to zdravotní pojišťovna. Bude to tedy něco stát.“ „A co si tak pořídit semínka a vypěstovat si ho? Nemám moc finančních možností.“ „Neradíme Vám si rostlinu vypěstovat sám! To je nelegální, zákony to neumožňují.“ „Nevadí, klidně to risknu. Ale to mám do sebe cpát kytku? Poslední zkušenost z párty, kdy jsme ho zapekli do buchty a prolili to pivem, dopadla fiaskem. Není možné dostat něco, co bude ve formě čípků?“ „Ne, to není možné, tyto nejsou dostupné. Když si je připravíte sám, je to nelegální“… Tak co, čtenáři, ještě si myslíte, že se Vás to netýká? Nás se to začalo týkat po jedné návštěvě člověka, jehož sestra, matka dvou dětí, měla velmi těžké onemocnění. Našli si nás z důvodu diagnostiky. Chtěli otestovat nějaké vzorky. Byli schopni nabídnout téměř cokoli, abychom připravili vysoce potentní extrakt; uměli jsme to, ale nesměli jsme a tak jsme mu pomohli jen v testování toho, co měl. Vyrobit něco lepšího nebylo možné, bylo to nezákonné. Děti se staly sirotky. Jiný případ je matka šesti dětí. Šlo jí jen o to slušně dožít, bez bolesti, aby mohla na svůj odchod připravit děti. Konec je stejně smutný. V jiném případě viděl starší člověk odcházet svou milovanou bytost. Konec byl rychlý, když si dala chemoterapii v kombinaci s opiáty. Do SMS jsme dostali jen zprávu o tom, že se přestala trápit.


Tak bychom mohli pokračovat. Toto není z hororu, je to denní realita. Nejde o to, že konopí v těchto případech mohlo pomoci, šlo jen o tu možnost dát poslední šanci. Víme přeci všichni, že není ani nebezpečné, ani zcela neškodné. Anebo jsme jen strašeni, že je jen škodlivé? Tak to je ta tragédie. Myslíte, že se s takovými pocity žije snadno? A co Vy, konopní inkvizitoři, kteří rozhodujete, komu taková povolení pro přípravu extraktů dáte, resp. nedáte. Jen proto, abyste naplnili literu podivných regulací? Nebo se zahalíte do alibismu tzv. ochrany před drogovou problematikou a potenciálního zneužití? Fakt takovým ochranám věříte? Nebo jste jen ve střetu s „malou domů“ a té se nechcete jen tak zbavit, neb v tom státním je to fakt těžké? Nepřejeme Vám nikomu, abyste byli v situaci těchto volajících po pomoci. I když, nepochybuji, že si své zájmy ochráníte nad rámec možností. Nakonec, evangelium vody a pití prvotřídního vína je dnes standardem. Dneska počet požadovaných případů, kde jsme nemohli pomoci narostl do kolosálních rozměrů. Když jsme začali s diagnostikou nízkoobsahových konopí, netušili jsme, že budeme vtaženi do výroby různých přípravků. Netušili jsme také, že se dostaneme také ke konopí s vysokými obsahy THC, které se používá k léčbě různých onemocnění. V sou-

časnosti jsou k dispozici rostliny s různě balancovanými obsahy CBD a THC. Rozumíte a slyšíte dobře – ano, až tak pokročila pěstitelská praxe, před kterou musíme smeknout. Má to však jednu velkou chybu: nemáme jiné lékové formy, než jen sušenou herbu a máme ji za nemalé peníze. Protože není trh, která by přivedla přípravky do nízkých cen a přístupností, je díky neskutečné restrikce na trhu díky konopné inkvizici. Kdo jí tvoří – na to si chvilku počkejte, k tomu se ještě dostanete. Určitě už tušíte.

Vidět těžce nemocné a chuť změnit tento stav je opravdu velká motivace. Bylo by to však hezké, kdyby to nemělo háček, resp. celou škatuli háků a bariér. O tom všem si budeme povídat.

S čím se dneska setkáváme a čeho chceme dosáhnout? Přesto, že máme radost z toho, že se o problematice konopí otevřeně hovoří a cítíme vděčnost za příležitost o tom, co zakoušíme zde hovořit otevřeně, cítíme smutek a bezna-

7


Medical vané změny ze závěrů 41 setkání k drogové závislosti v Ženevě, dopisem ECDD41 ze dne 24.1.2019 (https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/UNSG_ letter_ECDD41_recommendations_cannabis_24Jan19.pdf?ua=1), které je adresováno sekretariátu OSN. Není totiž přehlédnutelné, že se prokazatelné účinky konopí dostaly do předních citací vědeckých časopisů nebo knih, které si můžete také pročíst. Mnohé jsou velmi inspirativní a dokonce jsou k dispozici i v českém jazyce [3-5]. Ukázalo se také, že konopná prohibice se míjí účinkem, tudíž selhala a ukázala se nepatřičnou [6-8]. V seriálu článků se dotkneme informací okolo legislativy, praktických informací o kanabinoidech, pěstování, extrakcí účinných látek, analytických technik či léčby. Nevylučujeme do příběhu vklínit další, o které budete mít zájem. V této věci se obraťte na redakci. Vaše zkušenosti jsou pro nás inspirací. Ale popořádku... ... pokračování v příštím vydání.

Tomáš Ocelka, Ph.D (Tomas.Ocelka@ehss.eu) Mgr. Darina Ocelková (Darina.Ocelkova@cannmedi.eu) děj ze současného stavu. Ryzí cynismus nedá spát, boje s inkvizitory jsou boje s větrnými mlýny. Vysilují, berou čas, peníze. Někdy i naději ve změnu. Máme dojem, že uměle vyvolaný strašák jménem THC, který mu dal popularitu se stává určitým testem vnímání léčby i legalizace: částečné (jen pro léčebné použití) nebo plné (včetně rekreačního použití). Zde, v tomto seriálu se prozatím legalizace pro rekreační použití nedotkneme. Oč zde hlavně jde, je neuspokojivě řešená problematika konopí pro léčebné použití a konopí ve formě různých forem, které zde již známe – např. doplňků stravy, mající prokazatelně léčivé účinky také. Asi také najdeme shodu, že podobných případů, majících léčivou ekvivalenci již v doplňcích a léčivých přípravků nemáme. Protože se množí požadavky na pomoc, pokusíme se Vám, milí čtenáři přiblížit tuto problematiku z pohledu praktických zkušeností a z denní praxe, jak to vidíme. Jestliže v některých pasážích pocítíte povzdech nad nesmyslností určitých opatření – ano, je to tak správně. Tak skutečně věci vidíme, neznamená to však, že je musíte vidět stejně i Vy. Nikoho nechceme napadat, ale považujeme za nutnost nesmyslnosti pojmenovat. I třeba v kontextu srovnání s jinými závislostmi: tabák, alkohol, kde je konopí v závislostech a škodlivosti slabým odvarem [1]. Mytologickou hydru „v omezování použití konopí jako léčivou substanci“ nebude snadné porazit, neb z nepochopitelných důvodů pojala potřebu vše kontrolovat, nařizovat, 8

stejně jako to dělala v minulosti komunistická ideologie – cynicky, nekompromisně, bezprávně. Neubráníme se pocitu, že možná právě proto, že si západní země tuto totalitu nezažily tak s ní potřebují podivně experimentovat. Dozvuky konopné inkvizice roku 1961 [2] (https://www.unodc.org/pdf/ convention_1961_en.pdf) pociťujeme stále, přesto, že je tato významně překonána, když největší autorita, Světová zdravotnická organizace (WHO) dala jasně najevo navrho-

Reference 1. Lachenmeier, D.W. and J. Rehm, Comparative risk assessment of alcohol, tobacco, cannabis and other illicit drugs using the margin of exposure approach. Sci Rep, 2015. 5: p. 8126. 2. Nations, U., Single Convention on Narcotic Drugs, 1961: As Amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961. 1977: UN. 3. Blesching, U., The Cannabis Health Index: Combining the science of medical marijuana with mindfulness techniques to heal 100 chronic symptoms and diseases. 2015: North Atlantic Books. 4. Michal, M., Konopí a konopné drogy: adiktologické kompendium. 2008: Grada Publishing as. 5. Kubánek, V., Konopí a mák:(pěstování, výrobky, legislativa). 2009: Tribun EU. 6. Room, R., et al., Prohibition of cannabis. BMJ, 2010. 341(oct06 2): p. c5492-c5492. 7. Bewley-Taylor, D., T. Blickman, and M. Jelsma, The rise and decline of cannabis prohibition. The history of cannabis in the UN drug control system and options for reform. Amsterdam/Swansea: Global Drug Policy Observatory/Transnational Institute, 2014. 8. Elrod, M.M., Cannabis prohibition harms Canada’s youth. Canadian Medical Association Journal, 2017. 189(29): p. E970-E970.


Medi+green

Pacienti za volantem

D

okud nebudeme mít nástroj na detekci účinku konopí, přesný přibližně jako alkoholová sonda, do té doby bude mnohem obtížnější posuzovat a regulovat za volantem pacienty, užívající konopí. Průzkum založený na dobrovolném

přiznání ukazuje, že tato otázka je vysloveně důležitá, protože většina uživatelů na léčebné účely řídí vozidla. Průzkum byl proveden v okruhu 790 pacientů trpících chronickými bolestmi, užívajícími konopí pro léčebné použití. Psycholog a psychiatr

Erin E. Bonar, vedoucí průzkumu, označil tyto výsledky za šokující. Největší obavy vyvolává zjištění, že 56 % respondentů řídilo vozidlo do dvou hodin po užití, když je nejvyšší pravděpodobnost zhoršení řidičských schopností. Tento fakt potvrdily také subjektivní pocity respondentů: 51 % z nich prohlásilo, že řídilo vozidlo pod „mírným účinkem“, a 21 %, že řídilo vozidlo pod „silným účinkem“ konopí. Pod vlivem konopí se koordinační schopnosti obvykle zhoršují a reakční doba se zpomaluje. Je to nebezpečné, protože pak řidič obtížněji reaguje na nečekané situace a v nebezpečné situaci stoupá předpoklad vzniku nehody. Vedoucí výzkumu uvedl, že riziko během řízení vozidla po užití marihuany je relativně nízké, ale doporučuje se po užití počkat několik hodin, nezávisle na tom, zda mělo používání rekreační nebo léčebný účel. Nejbezpečnější řešení samozřejmě je v den použití si vůbec nesedat za volant. V současné době nelze s jistotou říct, zda dlouhodobá denní spotřeba představuje jakékoliv další riziko pro řízení. Bonar zdůraznil, že z důvodu rychlého rozšíření povolení léčebného a rekreačního používání je naléhavě zapotřebí další výzkum dopadu používání na řízení vozidel. A samozřejmě by bylo užitečné mít zařízení podobné alkoholové sondě, pro objektivní zjištění užívání.

9


Canna+Globe

Reklasifikace konopí po šedesáti letech

Mohou být odstraněny všechny překážky bránící léčebnému použití Loni v červnu začala Odborná komise pro drogové závislosti (ECDD) Světové zdravotnické organizace (WHO) přezkoumávat konopí a jeho deriváty. Jejich práce nemohla skončit příznivěji: návrh by reklasifikoval většinu forem a účinných složek konopí a zařadil je do I. seznamu kontrolovaných látek, což by umožnilo jejich použití pro lékařské účely na celém světě.

T

o, že současná regulace je zastaralá, nic nedokazuje lépe než skutečnost, že dvě třetiny států USA, víc než deset evropských zemí a bezpočet zemí od Latinské Ameriky po Oceánii navzdory domluvám našly způsob, jak zpřístupnit konopí pro lékařské účely. Proces se zrychlil za posledních deset let a počet zemí, které povolí konopí pro léčebné použití, z roku na rok i nadále roste. Navrhované změny úmluvy OSN o drogách usnadní všem státům začlenění konopí pro léčebné použití do systémů zdravotní péče, ale zjednoduší se také vědecký výzkum.

Pro léčebné použití V úmluvě na seznamu IV., v nejpřísněji regulované skupině, jsou oficiálně uvedeny materiály a rostliny, které nemají léčebný účinek. 10


Kromě jiného zde najdeme heroin a jiné deriváty opioidů, ale absolutně nepochopitelným způsobem také konopí a konopné pryskyřice. Absurdní klasifikace však už nebude platit dlouho! Podívejme se, jaké reklasifikace přesně ECDD navrhla ve své zprávě: • Přeřazení konopí, konopné pryskyřice, THC a jejich izomerů do seznamu I. úmluvy OSN o narkotických drogách, tedy povolení jejich léčebného použití. • Vyřazení výtažků a tinktur konopí ze seznamu I. úmluvy OSN, tedy aby jejich prodej a používání nepodléhal regulaci OSN. • Vynětí všech forem THC z úmluvy z roku 1971. To podstatně zjednoduší regulaci konopí. • Na základě testů není nutné zahrnout CBD (kanabidiol) do žádného ze seznamů úmluvy, neboť jeho použití je bezpečné. • Zařazení přípravků s obsahem THC nižším než 0,2 %, především přípravků s obsahem CBD (CBD oleje vyrobené z konopí) je rovněž neodůvodněné. ECDD shrnula výsledky testů následovně: „Důkazy, předložené komisi, nepoukazují na to, že by konopí a konopná pryskyřice měly škodlivé účinky, podobné přípravkům, uvedeným na seznamu IV. jednotné úmluvy o narkotických drogách 1961. Navíc přípravky z konopí prokázaly terapeutický potenciál při tlumení bolesti a ošetřování jiných zdravotních stavů, jako je epilepsie spojená s roztroušenou sklerózou a křeče. V souladu s výše uvedeným má být konopí a konopná pryskyřice klasifikována tak, aby se předešlo škodám způsobeným užíváním konopí a aby se zároveň nebránilo léčebným účelům, výzkumu a vývoji, souvisejícím s konopím.

Další důležitou výhodou úpravy úmluvy OSN je usnadnění vědeckého výzkumu. Látky, uvedené na seznamu I., mohou být použity nejen pro léčebné účely, ale mohou být také předmětem vědeckého výzkumu i bez složitého postupu při podávání žádostí. Díky zjednodušenému postupu podávání žádostí lze na celém světě provádět mnohem více výzkumů a očekává se, že na výzkumy bude možné použít kvalitní, přesně definované vzorky s profilem kanabinoidů. Dnes

většina výzkumů, zaměřených na příznivé léčebné účinky konopí, probíhá ve Spojených státech, ale reklasifikace dodá nový impuls výzkumům na celém světě, a tak pravděpodobně poznáme nové důležité léčebné vlastnosti a účinky konopí a jeho účinných látek.

text: Tomas Kardos

Globální přednosti Zveřejnění návrhů však nemusí nutně znamenat jejich přijetí. O přijetí musí rozhodnout členské státy OSN prostou většinou hlasů. Vzhledem k tomu, že doporučení WHO byla zveřejněna s dvouměsíčním zpožděním, datum hlasování se stalo nejistým, ale v optimálním případě by se mohlo konat na schůzi Komise OSN pro narkotika (CND) v roce 2019. Odborníci očekávají, že doporučení budou přijata. „Tyto návrhy byly nevyhnutelné a po schválení Výborem OSN pro narkotika globálně přispějí k veřejnému zdraví. Neočekáváme, že CND bude hlasovat proti doporučením, protože se jedná o odborníky, kteří se na tuto problematiku dívají striktně z vědeckého hlediska“ – řekl Dr. Pavel Pachta, bývalý zástupce tajemníka Mezinárodního výboru pro kontrolu narkotik (INCB). 11


Medi+green

Není dobrý a špatný kanabinoid Velmi podceňujeme léčebné účinky THC Ačkoliv se o CBD v uplynulých létech mnoho mluvilo, zkušenosti nemocných zpochybňují rozšířený názor, podle kterého hraje nejdůležitější roli v zmírnění příznaků. Vlastní zkušenosti pacientů upozorňují na skutečnost, že THC má mnohem důležitější terapeutický potenciál, než si většina lidí myslí...

D

íky dostupnosti a rozšíření CBD produktů nastala nová situace. Díky velkému počtu uživatelů vedle vědeckých výzkumů také zkušenosti desetitisíců pacientů výrazně obohacují znalosti o možných oblastech použití. Skutečnost, že CBD nemá psychotropní účinky, má mnoho výhod. Jednak jeho kariéra začala mnohem snadněji než v případě THC, protože takto jeho použití na rekreační účinky nepřichází v úvahu. Ve většině zemí proto zákon ani nezakazuje přístup k látce, i když její prodej jako doplněk stravy je v celé Evropě předmětem revize. První neuvěřitelné příběhy vyléčení rychle povzbudily i pacienty, protože se nemuseli obávat psychotropních účinků, vedlejších účinků nebo přísnosti zákona. Kvůli zaujatým osobním zkušenostem a zavádějícím tiskovým zprávám vedl rozruch kolem CBD k tomu, že veřejné mínění pokládá za léčiva pouze odrůdy konopí a přípravky s vysokým obsahem CBD, které obsahují maximálně stopové množství THC, a CBD je obecně považováno za jedinou účinnou látku konopí, kterou může

pacient potřebovat. Naproti tomu je však situace taková, že tento extrémní názor je nejen nevědecký, ale také stigmatizuje léčebné uživatele, kteří kvůli své nemoci musí používat i THC. Čerstvý průzkum může pomoct opravit tuto populární mylnou představu. Výzkumní pracovníci University of New Mexico analyzovali data z ReleafApp, kterou používají američtí pacienti užívající konopí na léčebné účely, aby se dozvěděli jejich preference. Uživatelé aplikace mohou zadat typ užívaného produktu (například květ nebo koncentrát), způsob užívání, jména použitých odrůd konopí a také to, jak se jim osvědčily při ošetřování příznaků. Analýza se týkala přibližně 20.000 uživatelů na léčebné účely a zkoumala 27 kategorií příznaků. Pacienti na desetistupňové stupnici hodnotili zmírnění příznaků po užití produktu. Respondenti nejčastěji používali květy konopí, které se zároveň ukázaly být nejúčinnějším pro okamžité zmírnění příznaků. Na základě odpovědí respondentů dvě nejdůležitější složky byly – jak se dalo očekávat – THC a CBD. Na rozdíl od rozší-

řeného názoru analýza prokázala, že THC zmírňovalo příznaky výrazněji než CBD, byť mělo i víc vedlejších účinků. „Naproti všední moudrosti, zdůrazňované populárním tiskem a velkou většinou vědecké komunity, že jenom CBD má léčebné účinky, zatímco THC je dobré jen na zhulení, výsledky ukazují, že THC hraje důležitější roli při dosažení terapeutických účinků než CBD. Na základě výzkumu se zdá, že CBD má jen nepatrný účinek, zatím co THC způsobuje měřitelné zmírnění příznaků. Výsledky potvrzují okamžitou reklasifikaci všech druhů konopí, aby bylo i konopí s obsahem THC dostupné široké veřejnosti na léčebné použití“ – uvádí na akci pro představení výsledků vedoucí výzkumu Jacob Miguel Vigil. Vědci se domnívají, že důvodem načasování studie bylo i to, že na trhu je v současné době k dispozici mnoho nekvalitních produktů CBD se zavádějícími informacemi. Výzkum může být prvním krokem k tomu, aby byl vedle CBD uznán také význam léčebných účinků THC, ale na opravení této mylné představy budou nutné další podobné analýzy. 12


13


Canna+Globe

Top 5 jointových zemí

Explozi trhu s marihuanou lze očekávat i v Evropě Příjmy legálního trhu s marihuanou ve Spojených státech, kde jeden stát za druhým legalizuje konopí pro léčebné a rekreační použití, činí téměř 7 miliard dolarů ročně. Společnosti Arcview Market Research a BDS Analytics, pokládané za renomovaná výzkumná střediska, ve své nejnovější zprávě o světovém trhu zkoumají, ve kterých zemích kromě USA a Kanady, která rekreační použití povolila jenom nedávno, je největší pohyb peněz na legálním trhu s marihuanou. V Kanadě do roku 2020 očekávají z legálního prodeje konopí příjmy ve výši 6,5 miliardy dolarů.

P

odle závěrů studie nejnadějnější trh je německý: v Německu loni legalizovali použití konopí na léčebné účely. Němci se k produktům na bázi konopí dostanou poměrně snadno. Několik tisíc lékáren v zemi má povolení k prodávání léčivých přípravků na bázi marihuany, navzdory tomu získat květenství konopí v současnosti znamená pro pacienty zdlouhavou a těžkou proceduru. Těžkosti způsobuje v první řadě předepsání přípravků na recept, protože většina lékařů je zatím nedůvěřivá a namísto květů konopí doporučuje jiné léky. Druhou těžkostí je poskytování příspěvků zdravotní pojišťovnou, které je umožněné pouze pro úzký okruh nemocí. Právě kvůli

14

těmto těžkostem pacientům často nezbývá nic jiného než sebezásobování (tedy ilegální pěstování) nebo nakupování na černém trhu. V Německu, kde žije minimálně půl milionu pravidelných uživatelů konopí, se odhaduje, že do roku 2022 by trh s marihuanou mohl dosáhnout 1,6 miliardy dolarů, což je v porovnání s prognózou na rok 2018, která počítala s celkovým příjmem 263 milionů dolarů, výrazný skok. Na druhém místě na seznamu slibných trhů se umístilo Spojené království. Odhaduje se, že v roce 2018 dosáhnou tržby z léčebného konopí v zemi pouze 7 milionů dolarů.

Britská vláda však koncem července povolila používání marihuany na léčebné účely, a tak mohou lékaři svým pacientům na recept předepisovat přípravky na bázi konopí. Odhaduje se, že legalizace může do roku 2022 přinést Spojenému království příjem 288 milionů dolarů. Švýcarsko je jediným členem TOP pětky, který v současné době umožňuje rekreační použití, alespoň v případě konopí s nízkým obsahem THC (maximálně 0,2 %). Tyto odrůdy neobsahují psychoaktivní složky, obsahují však mnoho dalších kanabionidů, jako jsou CBD, CBG a další terapeutické složky. Ačkoli ve Švýcarsku bylo legalizováno léčebné použití v úzkém smyslu slova,


tento druh takzvaných léčebných konopí si osoby starší 18 let mohou zakoupit v obchodech i bez lékařského předpisu. Tato situace vedla v posledních letech k prudkému rozvoji švýcarského trhu. Na trhu se objevilo mnoho nových pěstitelských a výrobních společností a s distribucí produktů obsahujících konopí začaly takové velké mezinárodní společnosti, jako je potravinový řetězec Lidl. Ve Švýcarsku počítají pro rok 2018 na trhu s marihuanou s příjmem 130 milionů dolarů. Podle prognózy bude trh narůstat poměrně skromným tempem 6 procent ročně, a tak do roku 2022 dosáhne 163 milionů dolarů ročně. V Itálii byla v roce 2013 povolena lékařská marihuana, ale její používání bylo současně regulované přísným právním rámcem, například recept mohou předepsat pouze určení lékaři a k používání je oprávněný pouze úzký okruh pacientů, kteří vždy musí nosit s sebou recept, když mají u sebe trávu. Zajímavostí je, že v Itálii pěstování lékařské marihuany, které probíhá ve farmaceutickém institutu ve Florencii, kontroluje armáda. V důsledku této přísnosti dosáhly příjmy legálního trhu u Italů i letos pouze 7 milionů dolarů, i když analytici očekávají, že pod vlivem pozitivních zkušeností se budou v následujících letech zákony zmírňovat, a tak by tato částka mohla do roku 2022 vzrůst na 156 milionů dolarů. V Mexiku bylo používání marihuany na léčebné účely povoleno v červnu 2017, povolení se však týkalo pouze produktů s obsahem THC maximálně 1 %. V zemi,

nejvíce na světě postižené drogovou válkou, to nelze považovat ani za poloviční úspěch. Tato legalizace má význam především pro pacienty, u kterých v léčbě příznaků, nemoci nehraje roli THC, ale jiné kanabinoidy, jako CBD, CBG, CBS, ano. V Mexiku i nadále největším problémem zůstává chudoba a obrovská poptávka po konopí ze sousedního amerického trhu. To udržuje při životě a dokonce posiluje drogové kartely, které už kontrolují nejen části měst, ale někde i celá města a regiony. Pro zemi, která je v současnosti jedním z největších (ilegálních) dodavatelů drog do Spojených států

– ačkoliv význam tohoto faktu klesá vlivem snah o legalizaci konopí v Kalifornii a jiných amerických státech – je jediným zásadním řešením úplná legalizace a státní kontrola celého trhu s konopím, byť i s americkou pomocí. To se prozatím nezdá být realizovatelné. Ačkoliv mexický ministr turizmu nedávno prohlásil, že legalizace marihuany by snížila počet násilných trestních činů v zemi a stále víc Mexičanů legalizaci podporuje, je nepravděpodobné, že by vláda během následujících čtyř let tento krok provedla. I tak do roku 2022 očekávají příjmy z legálního prodeje konopí ve výši 99 milionů dolarů, zatímco letos legální trh s konopím pro léčebné použití dosáhne pravděpodobně obrat 14 milionů dolarů. Údaje jasně ukazují, že nárůst trhu nelze zastavit a otázkou není, zda bude dřív nebo později legální alespoň konopí pro léčebné použití, ale pouze to, kdy a komu přinese tento proces největší zisk. Jen v samotné Evropě můžeme mluvit o 600milionovém trhu, kde i podle opatrných prognóz žije téměř 100 milionů pravidelných uživatelů, nezávisle na tom, zda konopí používají na léčebné nebo rekreační účely. To znamená, jako kdyby celé německy mluvící obyvatelstvo Evropy užívalo konopí alespoň jednou týdně. Je pak těžké si představit, že obchodní a politický život i nadále ponechá tento trh jako hřiště zločinců. Vzhledem k tomu, že evropské země a firmy o dobré desetiletí zaostávají – hlavně kvůli nedbalosti politiky a zastaralým předpisům – vítězem tohoto procesu s velkou pravděpodobností budou americké a hlavně kanadské firmy. Příchod posledně jmenovaných na evropský legální trh s konopím a jejich posilování bylo v posledních letech jasně viditelné i volným okem. Není to ná15


Canna+Globe

hoda, že Kanada letos legalizovala celý svůj trh s konopím. Tento krok – ačkoliv jeho přednosti mohou v Kanadě využívat jak rekreační uživatelé, jakož i pacienti – byl důležitý především z finančního, investičního hlediska. Početné finanční společnosti a investiční fondy totiž investují peníze svých klientů do některého z průmyslových odvětví, pokud je na 100 % legální a jeho legislativa vytváří ze všech hledisek vhodné investiční prostředí. Neznamená to, že by takováto investice byla bez rizika. Není však třeba počítat s tím, že federální vláda – podobně jak o tom mluvila Trumpova administrativa – anulujíc rozhodnutí členských států, prohlásí tyto profity za ilegální. V Kanadě odteď mohou americké, ale i evropské firmy bezpečně – chráněné i federálními zákony – fungovat, profitovat a samozřejmě platit daně. Jeden z největších kanadských výrobců marihuany, firma Canopy Growth Corporation například v posledním ukončeném čtvrtletí víc než 10 % příjmů získala na německém trhu. Její německá dceřiná společnost Spektrum Cannabis stojí na prahu dalšího mohutného rozvoje. Evropské trhy, zvlášť Německo, byly ještě důležitější pro firmu Aurora Cannabis se sídlem ve Vancouveru, která 14 % svých příjmů získala v Evropě. Aurora i v současné době staví v Dánsku továrnu o rozloze více než 90 000 metrů čtverečních, pro uspokojení rostoucí poptávky v tomto regionu. Torontská skupina Cronos v loňském roku 16

uzavřela významnou obchodní dohodu s německou společností Pohl-Boskamp, zásobující v Německu 12 tisíc lékáren, její příjmy z mezinárodních trhů jsou prozatím zanedbatelné. Společnost Tilray byla v roce 2016 první kanadskou pěstitelskou firmou, exportující lékařskou marihuanu do Evropy. Společnost v současnosti exportuje do 9 evropských států, včetně Německa. Možná i vlivem těchto skutečností Německo nedávno podniklo významné kroky

směrem k legalizaci trhu s konopím pro léčebné použití a vytvořilo pro tento trh právní rámec. Pokud budou další úpravy regulace zajišťovat rozvoj legálního trhu, v následujícím desetiletí může i Německo vstoupit mezi země, získávající z obchodu s konopím největší profit.

text: Gabor Holland


17


Medi+green

Šest kilogramů marihuany ve vaší knihovně

K

aždý, kdo se ponoří do problematiky léčivého konopí, zjistí, že existuje velké množství odrůd s unikátní chutí, vůní a účinky. Hledání však správného druhu, který dokonale vyhovuje vašim potřebám, může být obrovská práce. S dvoudílnou knihou „Encyclopedia of Cannabis“ je vyhledávání mnohem snazší. Pro milovníky konopí je toto dílo fascinující, ale pro uživatele léčebného konopí může být dokonce velmi důležité a užitečné. Každý člověk je jiný a každá nemoc se u jednotlivců projevuje odlišně, proto stojí za to investovat do hledání té odrůdy konopí, která z hlediska účinků dokonale odpovídá vašim osobním potřebám. Tomáš Rejmon a Jiří Hodoň si to také mysleli. Nezávislí autoři z týmu ENOFCA a tvůrci prvního komplexního projektu svého druhu, dva roky spolupracovali na encyklopedii konopných odrůd. Výsledkem jsou dvě velké knihy v anglickém jazyce o celkové hmotnosti 6 kilogramů. To je více než 1200 odrůd ze 100 různých seedbank, prezentovaných v abecedním pořadí. Každá stránka je věnována jedné odrůdě konopí, informacemi o původu, poměrech indica-sativa, výnosu, účincích, hodnocení uživatelů a mnoho dalšího. Stránky jsou

propojeny prostřednictvím QR kódů s webem ENOFCA, kde se čtenář může dozvědět více o dané odrůdě a případně si zakoupit semena od oficiálních distributorů. „Naším cílem bylo představit co nejvíce konopných odrůd na jedné dobře uspořádané platformě. A abychom zjednodušili vyhledávání, chtěli jsme fyzický produkt, “vysvětluje Jiří. „Věříme, že tato kniha je nejlepší způsob,

CBD a péče o čtyřnohé miláčky

H

udson, pes Michaela Fasmana, se dnes přes vysoký věk dvanácti let těší relativně dobrému zdraví a užívá života plnými doušky. Artritida a amputace jedné tlapky mu ale způsobovaly problémy a bo-

18

lesti. Pes i jeho majitel žijí v Kalifornii, kde je konopí na předpis pro lidské pacienty běžně dostupné, veterinární lékaři ale nemají legálně možnost ho svým pacientům předepisovat. Hudsonův veterinář mu nedokázal pomoci

jak informovat rekreační nadšence, pěstitele, ale především uživatele léčebného konopí, o momentální situaci konopných odrůd na trhu.“ Encyclopedia of Cannabis je právě jedna z knih, kterou v knihovně opravdu nelze přehlédnout. Více informací o projektu naleznete na https://enofca.com/

jinak než stále silnějšími léky proti bolesti, pes po nich ale byl otupělý a Fasman se tedy rozhodl je vysadit a hledat alternativu. Narazil na konopný extrakt obsahující pouze CBD, který není psychoaktivní, a legálně opatřený olej nakapal Hudsonovi do večerní porce granulí. Účinek se dostavil prakticky okamžitě a Hudson je znovu šťastný. „Nezměnil se, jen se vrátilo jeho staré dobré psí já,“ popisuje Fasman. Konopí používá ve svém psím útulku i Lynne Tingleová. O jeho výsledcích je skálopevně přesvědčena. „Vidíme rozdíl v jejich náladě. Nic je nebolí, jsou šťastní a snáze se pohybují. Dáváme jim šanci žít spokojený život,“ vysvětluje. Aplikace CBD ukazuje paralely ve fungování lidského a zvířecího organismu a také v přístupu vlády – na federální úrovni je konopí v USA stále nelegální, což má za následek jen velmi omezený počet výzkumů jeho působení. Mnoho jeho léčebných vlastností nám proto může zůstat utajeno. Nedostatek vědecky podložených dat a neznámé účinky konopí na zvířata vedou k tomu, že se rostlina k léčbě zvířat používá jen zřídka a tak trochu načerno. Ken Pawlowski je předsedou kalifornské Asociace veterinárních lékařů a nepopírá, že podávání konopí je mezi majiteli domácích miláčků stále běžnější: „Dotazy se množí, uspokojivé odpovědi ale zatím bohužel nabídnout nemůžeme.“


19


MEDI+CANNA

22


MEDI+CANNA MEDI+CANNA

Gorilla Breath GG4 x OGKB

G

orilla Breath je feminizovaná odrůda konopí s dominancí indica od Humboldt Seed Organisation, kterou vyhledávají především zkušení pěstitelé. Zákazník, který si zakoupí semena Gorilla Breath, se může těšit z jednoho z nejvýznamnějších hybridů konopí v USA.

Luxusní rodokmen Vítězná kombinace vlastností Rodiče semen Gorilla Breath jsou slavné klony GG4 a OGKB, proto můžete od ní očekávat mnoho dobré nálady. Takto vytvořený hybrid je úžasné a mimořádně kvalitní konopí, jehož květy jsou zahaleny

do chutného a jemného OG/zemitého aroma. V interiéru se doporučuje střední vegetativní období, zatímco venku je vhodné výhonky listů na vrcholech proředit. Produkce pryskyřice je nadprůměrná.

Skutečná potence Jedna z nejvýraznějších higd z našeho sortimentu Aroma Gorilla Breath je zemitá, připomínající sladké vanilkové struky. V její intenzivní chuti můžete objevit jehličí, čokoládu a naftu. Tato odrůda konopí má silný, trvalý, čistý účinek na mozek, je jednou z nejsilnějších v naší nabídce.  (PR-obsah) 23


Medi+green Alternativou by mohlo být konopí

Závislost na antidepresivech Nové studie prokázaly, že vysazení nejčastěji používaných antidepresiv způsobuje mnohem závažnější abstinenční příznaky, než jaké jsou zmiňovány v příbalových informacích těchto léků. Zatímco mnohem bezpečnější konopí se k léčbě deprese smí sotva používat, ačkoliv i to málo uskutečněných výzkumů v této oblasti má povzbuzující výsledky.

P

odle údajů Světové zdravotnické organizace za rok 2018 trpí depresí na světě 300 milionů lidí. Medikamentózní léčba příznaků je rozšířená po celém světě, vyniká však Velká Británie, kde 16% dospělého obyvatelstva, tedy sedm milionů lidí dostává antidepresiva na recept. V případě nemoci, která se týká tolika lidí, bychom se mohli domnívat, že v prodeji jsou zaručeně fungující léky, jejichž vedlejší účinky a návykový potenciál zkoumají důkladné výzkumy. Jedna britská studie však prokázala, že nejvíc používaná SSRI antidepresiva (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) znamenají mnohem větší nebezpečí pro jejich uživatele, než jsme si dosud mysleli. Dvojice vědců James Davies a John Read byla zvědavá na to, jak vážné jsou vedlejší účinky podle zkušeností pacientů, jak je pro ně lehké vysadit antidepresiva a jak dlouho pak cítí abstinenční příznaky. Spolu prozkoumali 23 studií,

vypracovaných různou metodikou, kterých se zúčastnilo 14 až 1367 osob. Získali šokující výsledky. V průměru 56,4% účastníků referovalo o abstinenčních příznacích a 45,7% všech účastníků pociťovalo tyto příznaky jako vážné. Doba pociťování abstinenčních příznaků byla různá, od několika dnů až po mnoho měsíců, většina účastníků však těmito příznaky trpěla víc než dva týdny. Podle dvou studií u 40% osob, které vysadili antidepresiva, přetrvávali abstinenční příznaky déle než 6 týdnů a u 25% déle než 12 týdnů. Podle informací britského Národního zdravotního ústavu mají antidepresiva jenom mírné abstinenční příznaky, které zpravidla za týden pominou, naproti tomu podle názoru vědců mnozí nevysadí antidepresiva právě proto, že prohráli v několikaměsíčním boji, sváděném s abstinenčními příznaky a raději berou léky dál. Jeden z účastníků referoval o strašných závratích a nutkání na zvracení, když se pokusil snížit dávku, druhý zas pociťoval vážné chvění, měl sebevražední myšlenky, halucinace a extrémní výkyvy nálady, kvůli kterým nebyl schopen léky vysadit. Kdo kdy zažil něco podobného po vysazení konopí? Samozřejmě nikdo a to můžeme tvrdit s naprostou jistotou, vždyť ohledně škodlivých účinků a abstinenčních příznaků nic jiného nebylo zkoumáno tak důsledně, jako právě tato dlouho pronásledovaná rostlina. A víme i to, že ji osoby bojující s depresí, už dlouhou dobu používají na samoléčbu. Už v roce 1996, tedy v roce, kdy bylo konopí poprvé schváleno na léčebné používání, byla zveřejněna studie, referující o povzbuzujících výsledcích osob, které si depresi léčily konopím. O deset let později průzkum se 4400 účastníky prokázal, že osoby, užívající konopí týdně a denně, referovali o lepší náladě, než osoby, které konopí neužívali. Další studie v roce 2007 prokázala, že malé množství THC zmírňuje projevy deprese, zatímco vyšší dávka tyto projevy zhoršuje. Jak bylo vysvětleno aktivování CB1 receptoru endokanabinoidního systému ovlivňuje produkci serotoninu, hormonu regulujícího náladu a tak je možné, že vhodné množství THC má na depresi příznivý vliv bez abstinenčních příznaků, které se projevují u antidepresiv. Byly by velmi potřebné další výzkumy vlivu konopí na depresi, aby se několik desítek milionů lidí mohlo vysvobodit ze zajetí antidepresiv, lživě označovaných za bezpečné.

24


25


Medical

Užívání konopí ve vyšším věku

Legalizace láká stále víc Američanů k používání marihuany, bylo by však dobré trochu přesněji vědět, jak tyto demografické změny změní situaci konopí v 21. století.

S

nahou nové studie, kterou minulý měsíc zveřejnil časopis American Geriatric Society, je doplnit tyto chybějící znalosti, respondenti studie byly obyvatelé Colorada, starší 65 let, jichž se dotazovali, jak používají a odkud získávají konopí po jeho legalizaci. Měření se dobrovolně zúčastnilo přibližně 350 osob, 32% z nich prohlásilo, že alespoň jednou v životě už marihuanu používali. 16% respondentů lze považovat za „aktivní“ spotřebitele, oni referovali o používání marihuany od roku 2012, odkdy je její používání pro dospělé legální. Těmto respondentům položili další otázky v souvislosti s tím jakým způsobem a jak často konopí používají. Odpovědi načrtli zajímavý obraz toho, jak legalizace usnadnila přístup ke konopí za účelem používání na léčebné účely. Nejvíc respondentů uvedlo, že konopí pomáhá při starobní úzkosti a depresi, poruchách spánku, chronických bolestech a nechutenství. Zatímco 26% z nich tvrdilo, že konopí užívá na lékařské doporučení, 67% respondentů uvedlo používání za volnočasovým, rekreačním účelem.

26


„Ačkoliv respondenti měli předepsaný recept na konopí na léčebné účely, většina z nich ho i na tyto účely (bolesti, úzkost, deprese, nespavost) získala bez receptu. A tak v státech, kde je marihuana na rekreační účely povolena, starší generace používá konopí vedle předepsaných léků. Proto je důležité provádět výzkum účinků konopí, bez ohledu na věk.“ Další zjištění měření: zdá se, že starší Američané upřednostňují spíš konzumaci v potravinách (42%), proti kouření konopí (29%). Výtažky a oleje má tato věková skupina také v oblibě. Nejčastější potíže, na které konopí používají jsou bolesti (64%), po nich následují poruchy spánku (38%), úzkost (24%), deprese (22%) a zlepšení chutě k jídlu (18%). Podle poloviny účastníků měření - „aktivních“ uživatelů konopí - je konopí vhodné k současné léčbě vícero potíží. „V této skupině uživatelů je velký počet těch, kteří už v mládí získali zkušenosti s konopím a teď, v starším věku se k jeho konzumaci vrátili“ - informoval Justin Strekal, politický ředitel NORML. „Senioři si volí používání konopí, protože jim poskytuje úlevu od zdravotních potíží, mají šanci vyhnout se dramatickým vedlejším účinkům souvisejícím s tradičními léky a zlepšit kvalitu svého života.“ Podobné konstatování řekl za vládu státu Colorado John Hickenlooper (Republican) v jednom dubnovém interview. „Zatím jsme nezaznamenali velký nárůst spotřeby“ - řekl Hickenlooper Rollingu Stoneovi. „Výrazné zvýšení spotřeby jsme zaznamenali pouze u seniorů, důvodem může být, že se stárnoucí „hippi“ generace objevuje při

léčbě artritidy a jiných bolestí kloubů, a také že marihuana je lepší lepší analgetikum než opiáty nebo jiné přípravky.” Musíme si samozřejmě uvědomit i omezení studie. Velikost vzorku byla relativně malá a jak to i autoři studie přiznávají, odpovědi mohou zkreslovat, protože měření se respondenti účastnili dobrovolně. „Vzhledem k tomu, že marihuana na rekreační účely je ve Spojených státech stále více dostupná, bude stále důležitější pochopit způsob používání konopí, jakož i jeho

krátkodobé a dlouhodobé zdravotní účinky“ - konstatuje závěrem studie. „Právě proto musí kroky na cestě k lepšímu pochopení obsahovat cílené a náhodné klinické studie prováděné na cílových skupinách aktivních konzumentů konopí, které mohou být pak porovnány s tradičním způsobem léčby specifických příznaků a stavů.

text: Gabor Holland

27


MEDI+CANNA

Super Skunk Automatic

Další potenciální závodník ze samonakvétací garáže Sensi

D

vě legendární odrůdy, které otevřely důležitou kapitolu v dějinách konopí: Skunk # 1, jako hlavní zdroj moderního pěstování konopí, a Super Skunk, jako rozvoj vynalézavého pěstitele a mimořádně silné vyjádření „nederwiet” z 90. let 20. století. Super Skunk od počátků není nic jiného než hybrid Skunk #1, zpětně vyšlechtěný s afgánským předkem. Odrůda spatřila světlo světa v roce 1990 a brzy se stala jednou z nejoblíbenějších odrůd všech dob. Začátečníkům i profesionálům se líbí její obrovský potenciál, rychlá doba kvetení, vysoký výnos a snadné ošetřování, a to jak při pěstování uvnitř, tak venku. A teď tu máme Super Skunk Automatic. Samonakvétací verzí společnost Sensi Seeds dále rozšířila svůj profil odrůdy Super Skunk. Pro vyšlechtění této samonakvétací verze si šlechtitelé Sensi trochu pohráli s genetikou Super Skunk opětovnou kombinací

28

nejlepších samonakvétacích hybridů rostlin Skunk # 1 a Afghani hašiš. Výsledkem je 80% hybrid indica se všemi pozitivními vlastnostmi, které Super Skunk proslavily, doplněn o samonakvétání. Odrůda Sensi Seeds Super Skunk Automatic je silná, robustní rostlina, která je díky snadnosti pěstování ideální pro začátečníky. Pro etapu kvetení, která se začíná tři–pět týdnů po klíčení, je charakteristický růst průměrně dlouhých stébel a pěkně tvarovaných pupenů se sladkou vůní. Pupeny jsou plné pryskyřičných žláz, které zaručují dobrou úrodu. Kvetení trvá 60–65 dní, nezávisle na změně počtu hodin denního světla, například když se dny na jaře nebo na začátku léta prodlužují. Proto je Super Skunk Automatic ideální volbou pro pěstování na zahradě nebo i na balkóně, v teple a slunci dlouhých letních dnů.  (PR-obsah)


MEDI+CANNA

29


+Globe Canna Medical

Překonávání traumat pomocí MDMA

Extáze otevírá svět emocí a stírá hranice ega – proto se jedná o tak populární drogu na různých party. Dnes začínají být přesně tyto vlastnosti využívány v psychoterapii při léčbě těžkých traumat.

P

řestože nás nesmírně těší, že se po celém světě rychle šíří medicínské využívání konopí a progresivní formy regulace, existují i další stále zakázané drogy, které se mohou stát léky budoucnosti. MDMA, což je název pro aktivní složku pilulek extáze, je jedním ze žhavých kandidátů stát se takovým léčivem a skvělým terapeutickým prostředkem pro léčbu traumatických zážitků a stavů. Konference v italském Turíně nazvaná „Právo na vědu a svobodný výzkum narkotických a psychotropních substancí“ se detailně zabývala i tímto tématem.

Pronikání do vzpomínek Natalie Ginsbergová z renomované organizace Multidisciplinární asociace pro psychedelická studia (MAPS) seznámila ve své přednášce posluchače s nejnovějším vývo30


jem a výsledky léčby pomocí MDMA. MAPS vznikla v Kalifornii v osmdesátých letech minulého století s cílem podpořit a propagovat terapeutické využívání psychedelik a konopí. Díky této organizaci mohla být před deseti až patnácti lety zahájena řada výzkumů léčebných účinků psychedelických látek. MDMA má zřejmě největší potenciál při léčbě jedné z nejtěžších forem psychických obtíží, kterou je posttraumatická stresová porucha (PTSD). Pacientům s touto poruchou může nabídnout jedinečnou pomoc. Spouštěčem PTSD jsou obvykle těžká traumata, jako je sexuální násilí nebo zážitky z války. Traumatizující zážitky se pacientům (obětím) trpících PTSD neustále vracejí do podvědomí a nemohou se od nich osvobodit nebo se jich zbavit. Mnoho osob s posttraumatickou stresovou poruchou se jí bohužel pokouší zbavit pomocí alkoholu či drog na bázi opiátů a ve stále rostoucím počtu případů nakonec spáchají sebevraždu. Ginsbergová přitom tvrdí, že 75 procentům pacientům běžné užívané léky na PTSD prostě a jednoduše nepomáhají. Jedná se o opravdu akutní problém. V srpnu 2017 ocenil aktivity MAPS dokonce i americký Úřad pro potraviny a léky (Food and Drug Administration – FDA), když označil pokusy s léčbou PTSD pomocí MDMA za „terapií s výrazným účinkem“. Toto výjimečné hodnocení ze strany tohoto úřadu vychází ze skutečnosti, že pouze sedmnáct procent pacientů zapojených do experimentálního výzkumu s MDMA nezaznamenalo zlepšení projevů své posttraumatické stresové poruchy.

psychoterapie. V jejím rámci obvykle stačí k úspěchu, když pacient užije MDMA pouze třikrát – poté není potřeba tuto látku nadále užívat. Podobné výsledky jsou u antidepresiv nepředstavitelné. Na léčbě pomocí MDMA se podílejí dva terapeuti a sezení probíhají v prostředí, jež v pacientovi vyvolává pocit bezpečí a nabízí mu a přátelskou atmosféru. Oba terapeuti si získávají důvěru pacienta v průběhu zmiňovaných tří sezení bez použití konvenčních léků a po celou dobu vztah s ním prohlubují. MDMA se tedy podává v místě, které na nemocného působí příjemně a bezpečné, kde si lehne na postel, oči mu jsou zakryty a do uší mu ze sluchátek hraje příjemná hudba. To trvá šest až osm hodin – tedy déle než tři až čtyři ho-

roce 2007 a na jeho výsledky se čekalo poměrně dlouho. Ginsbergová dále vysvětlila, že MAPS pracuje se strategií známou z aikida. V rámci války proti drogám vynaložily Spojené státy více než 300 milionů dolarů na podporu více než 5 000 výzkumných projektů zaměřených na rizika MDMA, zatímco pozitivní účinky zkoumají většinou soukromé organizace na vlastní náklady. V důsledku toho máme k dispozici všechny informace, které potřebujeme znát o nebezpečích MDMA, ale víme málo o pozitivních účincích této substance. Jak tedy využít soupeřovou sílu a taktiku k dosažení vlastního cíle? MAPS nyní přichází s novým přístupem k vyrovnání tohoto nepoměru nazvaným „Minimalizace rizik proti kapi-

diny, kdy je působení MDMA nejintenzivnější. Terapeuti jsou přítomni až do konce a v případě potřeby s pacientem hovoří. Po ukončení MDMA terapie následují další tři další sezení bez administrace tohoto léčiva, během nichž pacient s terapeuty probírá nově nabyté zkušenosti a v jejichž průběhu společně začleňují pozitivní prožitky z této terapie do každodenního života. To vše přispívá k potlačení traumatických zážitků.

tálu“. Za tímto účelem byla nezisková organizace přeměněna na veřejně prospěšnou společnost, jejímž cílem je financování klinického výzkumu s civilní podporou a soukromými dárci. Úspěchy MDMA by mohly mít vliv na změnu veřejného mínění o psychedelické léčbě, což by usnadnilo budoucí práci výzkumníků. Podle členů MAPS by označení „terapie s výrazným účinkem“ mohlo přispět k legitimizaci terapie pomocí MDMA v hlavním medicínském proudu. Když se tak stane, MAPS plánuje začít zřizovat psychedelicko-terapeutické kliniky, které budou pacientům i terapeutům poskytovat optimální podmínky pro úspěšný léčebný proces.

Terapie klidem Na rozdíl od léčby antidepresivy, kdy člověk doma s rukama založenýma v klíně jen čeká, jaké budou účinky, úspěch MDMA spočívá ve spojení s propracovanou formou

Psychedelické kliniky Ginsbergová ve své přednášce stručně popsala historii léčby pomocí MDMA – mimo jiné připomněla, že první psychoterapeutická sezení s několika ženami trpícími PTSD proběhla ve Španělsku v roce 2000. Ve Spojených státech amerických se první takto zaměřený výzkum uskutečnil až v

text: Bob Arctor

31


MEDI+CANNA

Biddy Early Stvořená pro svobodu

B

iddy Early je odrůda pro venkovní pěstována, která dobře odolává i deštivému a chladnému oceánskému klimatu v Nizozemsku. Narůstá do výšky 1,8 - 2 metry. Díky rychlému vývoji a odolnosti vůči plísním ji lze pěstovat pod volným nebem nejen v Nizozemí, ale v jakékoliv jiné krajině s obdobnými klimatickými podmínkami. Její pěstování je snadné, proto ji doporučujeme i

32

nezkušeným zahradníkům. Záměrně ji nabízíme za směšně nízkou cenu, chceme takto i začátečníkům a lidem s menšími finančními možnostmi umožnit vyrobit si kvalitní zboží. V chladných oblastech má zpravidla červené nebo do fialova zbarvené listy a květy. Biddy Early kvůli svému sladkému karamelovému aroma a silnému high účinku není nejvhodnější na každodenní použití, současně je však dostatečně zdrženlivá na to, aby nezničila zábavu. Je to vynikající volba jako antidepresivum a stabilizátor nálady. V roce 2003 na soutěži High Times Cannabis Cup získala stříbrnou medaili v kategorii sativa – a ze „soutěžících“ to byla jediná odrůda na venkovní pěstování!  (PR-obsah)


MEDI+CANNA

33


Medi+green

Jedovaté přídavné látky ve vaporizačních olejích Vaporizéry jsou považovány za jednu z nejméně škodlivých alternativ ke kouření, u nichž se i nejlépe do těla dostávají účinné látky. Je tomu tak i nadále, ačkoliv při odpařování jistých přídavných látek mohou vznikat škodlivé vedlejší produkty. Tento fenomén se týká obzvláště CBD olejů.

V

létě 2015 zveřejnila organizace Project CBD zprávu Dr. Jahana Marcu, který objevil potenciální nebezpečí vznikající při zahřívání a vdechování propylenglykolu (PG). PG je široce rozšířená sloučenina, která se vyskytuje v mnoha výrobcích s obsahem konopného extraktu, včetně náplních do tužkových vaporizérů, jimž se anglicky říká vape pens. Studie prokázala, že když se PG za-

34

hřívá v elektronických cigaretách, může se z něj jako zplodina uvolňovat potenciálně rakovinotvorný formaldehyd. Špatná zpráva je, že se PG může zcela normálně vyskytovat i v CBD extraktech technického i klasického konopí. Project CBD zjistil, že téměř všechny značky CBD liquidů k vaporizování obsahují propylenglykol nebo v horším případě dokonce další toxickou látku, polyetylenglykol (PEG).

Journal of Alternative and Complementary Medicine (JACM) potvrdil obavy o nebezpečnosti užívání PG a předložil důkazy o tom, že zahřívání PEG je ještě mnohem nebezpečnější. Badatelé z Vědeckého institutu pro léčbu konopím v Arizoně zkoumali rozklad PG, PEG, rostlinného glycerinu a triglyceridů se středním řetězcem (např. kokosový olej). Zahřáli tyto látky na 230 °C, což je sice vysoká,


ale stále akceptovaná teplota při odpařování. PEG obsahuje vysoké množství acetaldehydu a formaldehydu, což jsou obojí rakovinotvorné látky. Výzkum potvrdil, že se PEG při této teplotě rozkládá na formaldehyd. „Vdechování formaldehydu může mít za následek onemocnění myeloickou leukemií a rakovinou nosohltanu,“ konstatovali vědci. Dále uvedli, že množství formaldehydu vznikajícího zahříváním nefiltrovaného PEG je srovnatelné s obsahem formaldehydu v jedné vykouřené cigaretě. Triglyceridy se středním řetězcem produkují menší množství acetaldehydu (zhruba 33x méně než PEG). U rostlinného glycerinu se tyto toxické látky vyskytují pod hranicí měřitelného množství. Vaporizace je zdravější způsob konzumace konopí než kouření, velkou roli zde však hraje kvalita vaporizovaného přípravku. V principu se při vaporizaci mají uvolňovat těkavé terpeny a kanabinoidy (THC, CBD a další), nesmí však vznikat žádný kouř. Místo teploty nad 400 °C při spalování jointa je vaporizované konopí nebo jeho extrakty zahřívány pouze na 160–190°C, aby se uvolnily právě jen kanabinoidy a terpeny. Protože se kanabinoidy odpařují při teplotě maximálně do 230°C, je v principu možné zabránit poškození PEG, obyčejně se však vaporizér nezahřívá stejnoměrně. Olej, který se dostane do blízkosti žhavící jednotky

může být vystaven vyšší teplotě, obzvláště u vape pens a dalších elektronických vaporizérů. Zčásti se tento problém objevuje proto, že regulační předpisy si ne vždy dávají do souvislosti způsob konzumace s chemickým

složením – vaporizace a kouření jsou prostě rozdílné formy konzumace konopí. PEG je obecně považován za neškodnou látku, při zahřívání a vdechování se však jeho vlastnosti mění.

CANNA Terra Professional Plus Cesta k úspěšnému pěstování se začíná už volbou substrátu. CANNA Terra Professonal Plus je mimořádně kvalitní vertikálně řezaná bílá rašelina, dokonalá živná půda pro tvoje rostliny. Je to jediný produkt svého druhu na trhu. Používání Terra Professional Plus má mnohem víc předností, než používání černé rašeliny.

Nejdůležitější přednosti:

Lepší provzdušňování - největší předností CANNA Terra Professional Plus je optimální poměr kyslíku a vody. Ten ovlivňuje proces buněčného dýchání a napomáhá vývoji kořenové soustavy. Lepší trvanlivost - bílá rašelina váže méně živin, než rašelina černá, a tak klesá riziko překyselení během vývojového cyklu rostlin. CANNA Terra Professional Plus je odolnější i vůči nadměrné hydrataci. Nadměrná hydratace může způsobit horší průměrný výnos a třeba i úplný neúspěch.

Dvě fáze, dvě živiny

Fázi vegetativní (fáze růstu), během které se vyvine kořenová soustava, stonek a listy. V této vývojové fázi potřebuje rostlina větší množství vápníku a dusíku k produkci velkého množství silných buněk. Zde se dokonale osvědčila CANNA Terra Vega. Fáze generativní (fáze kvetení), během které se tvoří květy a plody, nezbytné pro reprodukci. V této vývojové fázi potřebuje rostlina větší množství draslíku a fosforu k tvorbě květů a plodů. Pro dosažení ještě lepších výsledků je účelné začít s používáním CANNA Terra Flores ještě před začátkem kvetení.  (PR-obsah)

35


MEDI+CANNA

Gorilla CBD

Indica schopná zkrocení gorily zatímco chuť a vůně zůstává nedotčena

G

orilla CBD je legendární feminizovaná odrůda, která ctí svůj původ a zachovává morfologii, nepřekonatelné množství pryskyřice a lahodnou chuť, ale snižuje omamné účinky v poměru 1: 2 THC: CBD.

Morfologie Gorilla CBD je hybridní rostlina s dominancí Indica. Její palice nejsou nijak zvlášť dlouhé a listy nejsou tak silné a velké.

Výnos

Gorilla CBD produkuje spoustu pryskyřice. Zdědila obrovské množství žlaznatých trichomů svého předchůdce, takže jednoduše uřízne dech.

Vůně a chuť Chuť a vůně Gorilla CBD jakoby nebyly z tohoto světa. Vynikající vůně zděděná od Gorilly je umocněna klasickou chutí Dinamed CBD Kush, díky níž je každý tah z této úžasné odrůdy nezapomenutelným zážitkem.

Účinky Účinky Gorilla CBD jsou silné, což není překvapením s ohledem na obsah THC až 25%. Její poměr 1: 2 THC: CBD ji činí neuvěřitelně vyváženou. Z léčebného hlediska je vhodná ke zmírnění bolesti, pomáhá při nespavosti a dalších zdravotních potížích.

Pěstování Při pěstování Gorilla CBD je důležité být ve všech ohledech umírněný a důsledný. Sotva nám dá vědět, když potřebuje vodu nebo jídlo. Musíme ji však zalévat a hnojit denně a střídmě.  36

(PR-obsah)


MEDI+CANNA

37


Medical

THC a CBD na hojení kostních zlomenin Izraelští vědci stojí v popředí výzkumu léčivých účinků konopí. Ve studii provedené na univerzitě v Tel Avivu bylo prokázáno, že THC a kanabidiol (CBD) mohou podporovat hojení zlomenin kostí a aktivovat lysylhydroxylázy (enzymy nezbytné pro hojení kostí) v buňkách, jež kosti tvoří.

C

o činí tuto studii obzvláště významnou, je skutečnost, že se jí dohromady zúčastnili výzkumníci z osmnácti zemí. Institut biomechaniky a katedra biomedicínského inženýrství z Curyšské univerzity, stejně jako pracovníci Ortopedické oddělení Lékařské fakulty Lundské univerzity ve Švédsku spolupracovali s izraelskou skupi-

38

nou, aby zkoumali účinky kanabinoidů (CBD a THC) na kosti a jejich biochemické interakce. Jedná se o první výzkum vlivu konopí na mechanickou strukturu těla, jenž zahrnoval tolik předních vědců. Jedním z nich byl i „nestor“ konopného výzkumu Raphael Mechoulam, který před více než 50 lety objevil THC a později i CBD. Jeho objevy položily základy

dnešním výzkumům léčebného potenciálu konopí a nejnovější výsledky práce týkající se léčebných účinků kanabinoidů na zlomeniny by mohly být opět průlomové. Výzkum zahrnoval tři pokusy. Nejprve byly krysám s frakturou stehenní kosti injekčně aplikovány THC a CBD za účelem změření působení na strukturální a mechanické vlast-


nosti zlomenin kostí. Následně byl zkoumán účinek CBD a THC v poměru 1 : 1 na kalus (tkáň, která spojuje úlomky kostí po zlomenině a na jejímž základě se postupně vyvíjí nová kost). Molekulární složení kostí se zkoumalo v obou experimentech po dobu devíti týdnů pomocí metody FTIR (z anglického Fourier Transform Infrared Spectroscopy). Třetí experiment zkoumal účinky CBD a THC na buňky tvořících kost při hojení. Pro mechanické testy bylo použito 3D radiografie. Fixace byla odstraněna a zkoumána mineralizace kostí, načež byla testována jejich pevnost – s rychlostí ohýbání pět milimetrů za minutu, dokud se kosti znovu nezlomily. V tomto experimentu byly použity nově vytvořené buňky, které v myších tvoří kosti, a ty byly kultivovány po dobu čtyř dnů při 37 stupních Celsia. Když dosáhly 80procentní zralosti, přidali vědci THC a CBD. Poté byly pomocí ribonukleových kyselin měřeny hladiny lysylhydroxylázy, vývoj genů podílejících se na její produkci a mRNA (která obsahuje kód potřebný pro syntézu proteinů). Po šesti až osmi týdnech bylo zjištěno, že kalus je větší u potkanů léčených CBD a THC než u těch, kteří dostávají jiné látky. První experimenty také ukázaly, že CBD významně zvyšuje pevnost kosti a její mechanické vlastnosti. Ve druhém experimentu bylo na konci osmi týdnů zjištěno, že THC zpevňuje

Dr. Raphael Mechoulam

kost v nepatrně větší míře než CBD. Konečně ve třetím pokusu bylo zjištěno, že CBD selektivně zvyšuje hladinu lysylhydroxylázy a hladinu mRNA. Výsledná studie je pravděpodobně nejvýznamnějším dosud publikovaným souborem dat o konopí a kostních zlomeninách, které nám poskytují hluboký vhled na genetické působení konopí na naše tělo. Výsledky

poskytují důležité poznatky též z hlediska biomechaniky a na jejich základě lze konstatovat, že THC a CBD stimulují nejdůležitější enzymy a geny podílející se na hojení kostí.

text: Bob Arctor

39


MEDI+CANNA

Sweet Gelato Auto®

Nejvíce ojíněná ledová nadílka

K

aždých pár let se objeví nová dech beroucí odrůda přinášející revoluci do zahrad gurmánských pěstitelů. To je můj pocit po sklizni tak masivně ojíněných palic bohatých na pryskyřici, jaké jsem kdy viděl za 16 let jako grower. Nejenže květy končí úplně pokryté v davu třpytivých trichomů, okolní listy jsou také příznivě ovlivněny, dostanou se až k bodu úplného ohýbání jako výsledek přímého účinku pryskyřičných

40

žláz. To vše v 5. generaci samonakvétacího strainu, zcela nového Sweet Gelato Auto® (SWS76). Po nějaké době pěstování pouze odrůd, které jsou závislé na fotoperiodě, šance na testování této samonakvétací genetické linie ještě před tím, než se dostane na trh, a myšlenka na superrychlé pěstování konopí, mě nadchly. Takže zpět do samonakvétacího režimu v pěstební skříni, spolu se 400 W HPS (vysokotlaká sodíková vybojka) místo slunce, filtraci vzduchu pomocí 125mm RVK ventilátoru a kvalitním substrátem z mého místního growshopu. Tentokrát jsem se rozhodl řídit se svou filozofií využití co nejvíce zeminy. Uvažuji, že čím víc pytlů se substrátem, tím víc skleněných nádob na skladování sušiny. Během let jsem si uvědomil, že při zachování stejných pěstebních parametrů, včetně počtu rostlin a použití 150 litrů substrátů, sklízím o 25% víc, než s použitím 100 litrů. Takže, 18 l nádoba (26 x 26 cm) pro 9 rostlin a žádný prostor mezi nimi, je můj speciální recept pro pěstování téhle samonakvétací odrůdy. Moje rostliny Sweet Gelato Auto® se vytahovaly až do 38. dne. První zalévání hnojivem proběhlo v 38. den - 3 mililitry květového hnojiva a 4 mililitry květového stimulantu (na litr vody). Poté, v 45. den jsem zopakoval dáv-

ku a o 4 dny později jsem květníky propláchl 15 litry vody na jednu rostlinu, abych se ujistil, že veškeré nahromaděné soli z hnojiv byly odstraněny. Kalichy i všechny malé okvětní lístky se pokryly velkým množstvím pryskyřice. Ale co aroma? To byla druhá nejlepší zkušenost s pěstováním Sweet Gelato Auto®. Výsledkem je samonakvétací genetika, která se vyznačuje sladkou a ovocnou vůní se silnou přítomností Kush, včetně zemitých a dřevnatých tónů přecházejících do sušeného ovoce (lískových oříšků) a jemných doteků máty a citrusů. Sklidil jsem mezi 59. a 62. dnem, což je velmi podobné údajům uvedeným v katalogu. Je ale pravda, že mám sklon sklízet až po ideálním okamžiku dozrání, protože si užívám extra uvolňující účinky a mírně přezrálou chuť. Výnos byl více než 35 gramů na rostlinu, celkem přesně 318 gramů plus 6 gramů suchého hashe. Květy byly sušeny po dobu 12 dní a pak curing 3 týdny. V té chvíli se v plné síle a kráse ukázaly všechny vůně a chutě této sladké samonakvétací odrůdy. Má velmi vysoký obsah THC (18 – 23%) a navozuje silný a skvěle vyvážený efekt s relaxačním účinkem. Sweet Gelato Auto® je velmi dobrý pro motivaci a kreativitu, ale také pro změnu únavných úkolů v zábavní aktivity. Aromatické a pryskyřičné Gelato je každopádně skvělá volba.  (PR-obsah)


Profile for Medijuana Magazin CZ

Medijuana CZ Nr. 04  

Medical and Harm Reduction Magazine

Medijuana CZ Nr. 04  

Medical and Harm Reduction Magazine

Advertisement