Page 1

Nr. 01 1/2018

Medical & Harm Reduction Magazine

18+

Dr. jehuda Baruch

Vybudoval jsem izraelský program léčebného konopí

Oleje z konopných semen a CBD oleje pod mikroskopem Léčba konopím v Čechách

Průkopnická činnost brněnských lékařů a farmaceutů

Překonávání traumat pomocí MDMA


Nejdůležitější je soudržnost

V

dnešní době se řada lidí – výzkumníci, lékaři, právníci, aktivisté, pěstitelé, obchodníci či novináři – nevěnuje konopí kvůli zábavě, ale profesionálně. Všichni se nemusíme vždy ve všem shodovat – a ani to není nutné. Existuje mnoho různých přístupů a mnoho různých pohledů na věc. Vědci a lékaři mohou brát užívání konopí jako svou profesní výzvu, stejně jako aktivisté či právníci, nicméně ti v rámci výkonu své práce mají na srdci především osudy a životy konkrétních lidí, případně jejich nekonečný boj se státním aparátem a byrokracií. Šlechtitelé vytvářejí nové odrůdy pro své vlastní potěšení, čímž zároveň pomáhají zlepšovat kvalitu života nemocných lidí. Obchodníkům jde primárně o zisk, zatímco novinářům o to, abych jejich články někdo četl – avšak všichni jsou si vědomi toho, že demonstrace a události, jichž se účastní nebo o nich píšou, mají jeden cíl: šířit mezi co největší počet lidí informaci o tom, že konopí není škodlivá droga a že nám v tomto ohledu bylo dlouhé roky lháno. Přestože řada lidí užívá konopí jen pro zábavu, nic to nemění na faktu, že se jedná o účinný lék, který prokazatelně tlumí bolest a zlepšuje životy mnoha lidem. V magazínu Medijuana mohou všichni tito lidé – lékaři, výzkumníci, pěstitelé, aktivisté i pacienti – prezentovat své názory a pomáhat tak kompletovat znalosti, které o této neuvěřitelně všestranné a užitečné rostlině máme. Většina těchto přispěvovatelů se nikdy osobně nesetkala a pravděpodobně ani nesetká, když vezmeme v potaz, jak různorodé obory lidské činnosti reprezentují. Někteří se nicméně znají a vědí o svých rozdílných postojích, což je zřejmě příčinou

Tiráž Šéfredaktor: Gabor Holland Autoři: Bob Arctor, Jack Pot M. Szelestei, Kevin Herzig Jan Přívratský, Anatol Zweig Tomas Kardos, N. Nogada Grafický design: Gergely Vaska

Zodpovědný vydavatel: G. Holland Medijuana Publishing GmbH 1180 Vienna, Hildebrandgasse 9/8 E-Mail: cz.office@medijuana.eu Web: www.cz.medijuana.eu

někdy poměrně ostrých výměn názorů. Všichni se ale zcela jistě shodneme na tom, že současný nelidský a na lži postavený systém stigmatizace a očerňování konopí musí být změněn – a spolu s ním i mezinárodní úmluvy, které ho vytvořily. Tato změna musí zahrnout výzkumné snahy, vývoj léčebných postupů a metod, což se na řadě míst planety odehrává už dnes, a samozřejmě i kriminalizaci, která nebere v potaz důvody užívání této rostliny, výzkumy ani terapeutické výsledky. Abychom toho dosáhli, musíme v první řadě vyvinout silný a dlouhodobý společenský tlak. Všichni. Občané a pacienti bojující za svá práva, stejně jako lékaři, badatelé, obchodníci, zákonodárci a novináři. Nejdůležitější je jednota, které můžeme dosáhnout i přes rozdílné názory a pohledy na věc. Pamatujme na náš společný cíl – mírnit utrpení po celém světě. Konopí jako všestranná bylina, která byla po dlouhá desetiletí zatracována, je tím nejlepším prostředkem k dosažení této jednoty. Pak už je to jen na nás. A samozřejmě na vás!  Šéfredaktor PS: My, redaktoři, editoři a spolupracovníci Medijuany, chceme k dosažení této jednoty přispět. Věříme, že od roku 2019 budeme v České republice a na Slovensku pomáhat formovat sofistikovanější a z ověřených fakt vycházející názory a propagovat zodpovědný a realistický přístup ke konopí, který bude lépe reflektovat potřeby společnosti. Jsme proto otevření různých názorům a budeme rádi, když se náš magazín stane platformou, kde budou experti z různých oborů prezentovat své názory a diskutovat o nich. Profitovat z toho budeme všichni.

Ve spolupráci s

Medical & Harm Reduction Magazine

Index ATAMI49 cannac2 cannafest4 cannapedia2 cannatura2 dinafem seeds

17

dutch passion

21

cannabis b2b conference

4

Green house feeding

53

grow go

37

plagronC4 Royal Queen Seeds sensi seeds serious seeds sweet seeds wilma‘s lawn & garden

13 5 11 56, C3 39

Vydavatel magazínu Medijuana upozorňuje všechny čtenářky a čtenáře, že obchodování s konopnými semeny určenými k pěstování, stejně jako prodej, držení a poskytování těchto semen je v několika zemích EU nezákonné. Obsah magazínu je určen pouze k zábavě a získávání informací. Vydavatel Medijuany v žádném případě nechce nikoho nabádat k porušování zákonů ani k nelegálnímu nakládání s produkty zmiňovanými v tomto periodiku. Vydavatel zároveň nenese zodpovědnost za tvrzení zveřejněné na místě placené inzerce. Články prezentují názory a postoje autorů, které se nemusejí shodovat s názory a postoji vydavatele. Není vždy možné identifikovat vlastníka nebo vlastníky autorských práv nebo se s nimi spojit, proto si vydavatel v případě odůvodněných požadavků na autorská práva vyhrazuje možnost vyplácet odměny s nimi spojené i zpětně. U všech textových i obrazových materiálů vycházíme z toho, že jejich zasláním vzniklo právo je zveřejnit, pokud není řečeno jinak. Šíření magazínu v podobě jednotlivých článků i jako celku je podmíněno písemným souhlasem vydavatele, a to i v případě, že se nejedná o šíření pro komerční účely. Všechna práva vyhrazena!

3


obsah Nejdůležitější je soudržnost3

44

medi+green Spotřeba konopí mezi mládeží na historickém minimu8 Afrodiziakální bylinky8 Výuka užívání drog9 Zrádná genetika10

24

Jedovaté přídavné látky ve vaporizačních olejích 

40

12–13

14

medical Oleje z konopných semen a CBD oleje pod mikroskopem14–15

medi+green Pilotní testy16 Vývoj testů na THC 50

16

canna+globe Léčba konopím v plenkách 

18–20

„Snažíme se pomáhat lidem, jak jen to jde“

medi+green

12

Dejte sbohem práškům22 Pouhá jedna dávka CBD snižuje krevní tlak22 Je internetový trh s narkotiky bezpečnější?23

canna+globe Jak si spolu rozumí konopí a alkohol

24–26

Nebezpečné míchání

medi+green Na pohotovosti kvůli konopí31

6

8

38


Obsah medi+green 31CBD a péče o čtyřnohé miláčky

canna+globe 5 důvodů, proč je bylinky lepší místo 32–33 

kouření vaporizovat

medical

22 34

34–35

Léčba konopím v Čechách:

Průkopnická činnost brněnských lékařů a farmaceutů

medi+green 37 38–39

Nová naděje pro pacienty se schizofrenií THC a CBD na hojení kostních zlomenin

medical 40–43 18

Zkušenosti v praxi

„Vybudoval jsem izraelský program léčebného konopí“

10

44–45Překonávání traumat pomocí MDMA

Výběrová+odrůda

46

Bubba Island Kush od Dutch Passion

47

Moby Dick CBD Další krok evoluce Dinafem směrem k CBD

54 48 50–51

Royal Gorilla Odrůda CBD Therapy Léčba bez rauše

52

King´s Kush Královská edice velmi úspěšné rostliny

a‘la canna 54–55 23

Konopný olej pro péči o pokožku a vlasy

31 7


Medi+green

Spotřeba konopí mezi mládeží na historickém minimu

N

ejedná se o první a rozhodně ani poslední výzkum, který prokázal, že legalizace rekreačního a přístup k léčebnému konopí ve Spojených státech nechává většinu amerických teenagerů chladnou. Podle vládní organizace SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration – Úřad pro zneužívání návykových látek a péči o duševní zdraví), která se zabývá užíváním drog a psychickým zdravím, klesl počet uživatelů konopí mezi dvanácti- až sedmnáctiletými na nejnižší bod za posledních dvacet let. Podle oficiálních údajů se počet mladistvých kuřáků trávy ve Spojených státech od roku 2002 trvale snižuje a tento sestupný trend nezastavila ani legalizace postupující napříč celou zemí. Nejnovější data ukázala, že během posledních 30 dní užilo v roce 2016 konopí pouze 6,5 procent teenageru. A jak celá situace vypadá, když se podíváme pouze na ty americké státy, v nichž je konopí v nějaké formě legální? V Coloradu nedošlo po vzniku regulovaného trhu s rekreačním konopím ke statisticky významným změnám v počtu uživatelů ani četnosti spotřeby, zatímco ve Washingtonu došlo dokonce k mírnému poklesu. To lze částečně

vysvětlit tím, že konopí ztratilo punc „zakázaného ovoce“. Mladí lidé místo toho podle statistik preferují rizikovější drogy – v současné době především alkohol, jehož spotřeba se v těchto věkových skupinách poněkud zvýšila. Mládež tedy myšlenku legalizace konopí pochopila správně: Přiměřené užívání konopí v dospělosti s sebou nese poměrně malá rizika, nicméně v mládí je lepší se mu vyhýbat.

U alkoholu byla ještě zjištěna zajímavá nekonzistentnost v nárůstu počtu uživatelů: Ve věkové skupině 18 až 25 let – která zároveň měla největší spotřebu konopí – došlo k poklesu konzumace alkoholu o 2,5 procenta, což ukazuje, že mnoho mladých lidí si místo alkoholického nápoje dá raději konopí, případně užívá jen trávu a o alkohol vůbec nemá zájem. Tito mladí dospělí mohou navíc ve stále rostoucím počtu států užívat konopí legálně.

D

louho jsme se setkávali s poměrně rozšířeným názorem, že užívání konopí má negativní vliv na libido a výkon v posteli. Apatie a tak dále... Nová studie však zjistila, že opak je pravdou – uživatelé konopí jsou v sexuálním životě nadstandardně aktivní ve srovnání s neuživateli. Pracovníci Lékařské fakulty Stanfordovy univerzity netroškařili a sesbírali data 50 000 dospělých Američanů mezi 25 a 45 lety týkající se jejich sexuálních zvyků a užívání konopí. Obě pohlaví přitom ve většině konopí hodnotily jako afrodiziakum. Ženy, které tuto drogu pravidelně užívají, mají sex v průměru 7,1krát měsíčně, zatímco ženy, které konopí neholdují, jen 6krát. Pravidelní uživatelé mezi muži hlásili 6,9 pohlavních styků v měsíci, oproti tomu konopní abstinenti uváděli pouze 5,6 sexuálních aktů za měsíc. Celkové výsledky ukazují, že pravidelní uživatelé konopí mají o 20 procent více sexu než lidé, kteří tuto rostlinu neužívají. „Užívání marihuany je velmi časté, nicméně vztah mezi spotřebou a sexuální aktivitou nebyl z vědeckého hlediska doposud dostatečně prozkoumán,“ uvedl Dr. Michael Eisenberg, urolog a jeden ze spoluautorů studie. „Zdá se, že pravidelné užívání konopí nemá nepříznivý vliv na sexuální motivaci a výkonnost. Pokud něco, pak jsme vypozorovali souvislost mezi užíváním a vyšším počtem pohlavních styků.“

8

Afrodiziakální bylinky Dr. Eisenberg dále dodal, že studie odráží všeobecný trend, protože v ní byly zastoupeny obě pohlaví, různá etnika a odlišné věkové skupiny. Zkoumané osoby měly nejen různé vzdělání a rozdílné příjmy, ale byly i různého náboženského vyznání. Pokud

jde o zdravotní stav, měla studie též široký rozptyl. Mezi sledovanými subjekty byli také lidé v manželském svazku a svobodní, rodiče i osoby bez dětí. Výzkum zpochybnil dlouho zažitý názor na to, jaký má konopí vliv na náš sexuální život.


Výuka užívání drog

J

iž déle než jeden rok provozuje organizace Drugslab z Nizozemska kanál na YouTube, na kterém publikuje videa s třemi mladými lidmi zkoušejícími různé drogy za účelem šíření informací a minimalizace rizik. Ačkoli je pořad stále častěji předmětem kritiky, společnost YouTube a nizozemské ministerstvo pro vědu a vzdělávání tento vzdělávací program podporuje. V jednom videu týdně zkouší dva chlapci a jedna dívka nové drogy podle přání diváků. Kromě jiných tak již byly veřejně vyzkoušeny látky jako kokain, MDMA, konopný extrakt, šalvěj divotvorná, ketamin a nespočet dalších více či méně legálních substancí. Videa se obvykle dělí na dvě části – nejprve probíhá diskuze před samotným pokusem, kdy se hovoří o vlastnostech dané drogy, doporučeném dávkování, způsobu aplikace a o tom, čemu se za každou cenu vyhnout. Pak jeden z moderátorů drogu zkonzumuje a popisuje kolegům a divákům, co prožívá, zatímco v pozadí na obrazovce je možné pozorovat jeho tělesnou teplotu a puls. V souvislosti s užíváním marihuany jste možná slyšeli o cenzuře ze strany Facebooku, Twitteru a Google, kdy docházelo k nepodloženému blokování obsahu konopných společností a webů. YouTube má ale jinou strategii a kanál Drugslab brání – dokonce zveřejnil prohlášení, podle nějž je společnost „hrdá na to, že lidé mohou na YouTube najít videa o různých věcech“. Podle YouTube má navíc kanál Drugslab „jasnou vzdělávací hodnotu“. Sami producenti pořadu jsou toho názoru, že drogy užívají lidé po celém světě, a

proto je užitečné naučit je zábavnou a informativní formou to, jak tyto látky konzumovat bezpečně a jak rozpoznat jejich skutečná rizika. Cílem rozhodně není někoho navádět k užívání drog, ale jen lidem poskytnout informace pro případ, že se je rozhodnou vyzkoušet. Samozřejmě že existují i jiné úhly pohledu na tento pořad. Jedna britská babička ho například kritizovala poté, co se její šestnáctiletý vnuk smrtelně předávkoval koktejlem kokainu, extáze a LSD. I když Drugslab samozřejmě nikdy kombinování různých drog nedoporučoval, babička byla toho názoru, že kanál propaguje užívání drog a nabádá k tomu teenagery. Každá mince má ale dvě strany. Těžko hledat nějakou vypovídající hodnotu v tom, když někdo na radu, jak minimalizovat riziko užívání drog, reaguje přesně opačně. Většina diváků snad dokáže pochopit, co se tento pořad na YouTube snaží říct.


Medi+green jednotlivců, z nichž byl patrný dopad užívání konopí na změny probíhající v lidském organismu. Test by mohl vyplnit mezeru na trhu a pro pacienty, kteří zvažují užívání konopí na lékařský předpis, je zajímavou možností, jak minimalizovat rizika – to je důležité mimo jiné v souvislosti s tím, že osm až deset procent uživatelů si na konopí vypěstuje závislost. Kdyby uživatelé dopředu věděli o možných rizicích a predispozicích k chorobám, mnoho z nich by možná od experimentálního užívání na vlastní pěst upustilo. Vedlejším důsledkem možnosti genetického testování by pak byla i lepší informovanost ošetřujících lékařů, kteří by se mohli kvalifikovaněji rozhodnout, zda je daný pacient vhodným kandidátem na konopnou léčbu. I rekreační uživatelé by byli lépe chráněni před možnými zdravotními úskalími konopí, například pro oběhovou soustavu, srdce nebo plíce.

Zrádná genetika

V

šeobecně se dnes tvrdí, že užívání konopí je pro dospělé jedince relativně bezpečné, v jeho důsledku se ale mohou začít projevovat latentní onemocnění. Jak poznáme, že se toto riziko týká právě nás? Kanadská společnost AnantLife specializující se na biotechnologie slibuje, že dokáže na základě genetického testování zjistit, zda je pro uživatele konopí bezpečné či nikoli. Test by měl být v dohledné době k dispozici na evropském trhu a mohl by včas odhalit predispozice k mnoha závažným onemocněním, například rakovině, autoimunitním chorobám nebo duševním poruchám. Dále by mohl pomoci s diagnostikováním problémů spojených se špatnými stravovacími návyky. Samotný test je velmi jednoduchý. Stačí poslat vzorek slin, který je využit jako zdroj genetického materiálu. Hodnoty jsou následně porovnány s databází molekulární biologie a výsledky ukážou, zda a případně jaké riziko konkrétní osobě při konzumaci konopí hrozí – například má-li genetické predispozice k duševním chorobám nebo závislostem. Není nutné zabíhat do detailů, jak test probíhá. Stačí vědět, že každý člověk má jinou DNA a laboratoř se zaměřuje na vyhledávání a analyzování molekulárních markerů. Pokud vědci narazí na genetickou odchylku signalizující náchylnost k nějaké chorobě, mohou potenciální uživatele konopí včas varovat. Ředitel společnosti Dr. Rahul Kushwah pracoval v minulosti jako vedoucí výzkumu pro kanadskou vládu a byl tako konzultantem v dětské nemocnici v Torontu. Test byl podle jeho slov prohlášen za spolehlivý 10

Kolegiem amerických patologů (College of American Pathologists – CAP) a posvěcen laboratoří CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments). Vývoj této metody začal důkladným studiem odborné literatury z oblasti genetiky, jehož cílem bylo rozpoznat co možná nejvíce chorob, které by teoreticky mohly být způsobovány uživáním konopí, a vzít je v potaz při samotné analýze. Na základě podrobného výzkumu byly stanoveny genetické markery, které je při testování třeba identifikovat. Vývoj trval celkem tři roky a podle Dr. Kushwaha se v jeho průběhu lékaři zabývali širokou škálou nemocí a také vlivem, který by na ně mohlo užívání konopí mít. Podařilo se shromáždit úplné profily


11


Medi+green

Jedovaté přídavné látky ve vaporizačních olejích Vaporizéry jsou považovány za jednu z nejméně škodlivých alternativ ke kouření, u nichž se i nejlépe do těla dostávají účinné látky. Je tomu tak i nadále, ačkoliv při odpařování jistých přídavných látek mohou vznikat škodlivé vedlejší produkty. Tento fenomén se týká obzvláště CBD olejů.

V

létě 2015 zveřejnila organizace Project CBD zprávu Dr. Jahana Marcu, který objevil potenciální nebezpečí vznikající při zahřívání a vdechování propylenglykolu (PG). PG je široce rozšířená sloučenina, která se vyskytuje v mnoha výrobcích s obsahem konopného extraktu, včetně náplních do tužkových vaporizérů, jimž se anglicky říká vape pens. Studie prokázala, že když se PG

12

zahřívá v elektronických cigaretách, může se z něj jako zplodina uvolňovat potenciálně rakovinotvorný formaldehyd. Špatná zpráva je, že se PG může zcela normálně vyskytovat i v CBD extraktech technického i klasického konopí. Project CBD zjistil, že téměř všechny značky CBD liquidů k vaporizování obsahují propylenglykol nebo v horším případě dokonce další toxickou látku, polyetylenglykol (PEG).

Journal of Alternative and Complementary Medicine (JACM) potvrdil obavy o nebezpečnosti užívání PG a předložil důkazy o tom, že zahřívání PEG je ještě mnohem nebezpečnější. Badatelé z Vědeckého institutu pro léčbu konopím v Arizoně zkoumali rozklad PG, PEG, rostlinného glycerinu a triglyceridů se středním řetězcem (např. kokosový olej). Zahřáli tyto látky na 230 °C,


což je sice vysoká, ale stále akceptovaná teplota při odpařování. PEG obsahuje vysoké množství acetaldehydu a formaldehydu, což jsou obojí rakovinotvorné látky. Výzkum potvrdil, že se PEG při této teplotě rozkládá na formaldehyd. „Vdechování formaldehydu může mít za následek onemocnění myeloickou leukemií a rakovinou nosohltanu,“ konstatovali vědci. Dále uvedli, že množství formaldehydu vznikajícího zahříváním nefiltrovaného PEG je srovnatelné s obsahem formaldehydu v jedné vykouřené cigaretě. Triglyceridy se středním řetězcem produkují menší množství acetaldehydu (zhruba 33x méně než PEG). U rostlinného glycerinu se tyto toxické látky vyskytují pod hranicí měřitelného množství. Vaporizace je zdravější způsob konzumace konopí než kouření, velkou roli zde však hraje kvalita vaporizovaného přípravku. V principu se při vaporizaci mají uvolňovat těkavé terpeny a kanabinoidy (THC, CBD a další), nesmí však vznikat žádný kouř. Místo teploty nad 400 °C při spalování jointa je vaporizované konopí nebo jeho extrakty zahřívány pouze na 160–190°C, aby se uvolnily právě jen kanabinoidy a terpeny. Protože se kanabinoidy odpařují při teplotě maximálně do 230°C, je v principu možné zabránit poškození PEG, obyčejně se však vaporizér nezahřívá stejnoměrně. Olej, který se

dostane do blízkosti žhavící jednotky může být vystaven vyšší teplotě, obzvláště u vape pens a dalších elektronických vaporizérů. Zčásti se tento problém objevuje proto, že regulační předpisy si ne vždy dávají do souvis-

losti způsob konzumace s chemickým složením – vaporizace a kouření jsou prostě rozdílné formy konzumace konopí. PEG je obecně považován za neškodnou látku, při zahřívání a vdechování se však jeho vlastnosti mění.


Canna+Globe

Oleje z konopných semen a CBD oleje pod mikroskopem K

Vůbec poprvé na území Evropské unie proběhlo v Praze nezávislé testování na trhu běžně dostupných CBD olejů a olejů z konopných semen. Výsledky ukazují, že u masově vyráběných konopných produktů je nutné vybudovat důkladný systém kontroly kvality.

onopný průmysl kráčí již několik let kupředu mílovými kroky a kontrola kvality šla v tomto překotném rozvoji poněkud stranou. V laboratoři pro výzkum potravin a výživu na pražské Vysoké škole chemicko-technologické byla provedena první analýza certifikovaná PFC (Patient Focus Certification). PFC je nezávislý certifikační program pro výrobky na bázi konopí, tedy léčiva, ale i léčebně-technická zařízení, doplňky stravy a potraviny. Ve spolupráci s Mezinárodním institutem pro konopí a kanabinoidy (International Cannabis and Cannabinoid Institute – ICCI) testovali odborníci oleje z konopných semen a CBD výrobky dostupné v běžné prodejní síti. Především kvalitativní analýza konopných produktů určených ke konzumaci jasně prokázala, že určitá úroveň bezpečnostních opatření je při jejich výrobě nutná.

Přísná metodika text: Miklós Szelestei 14

Skupina vedená profesorkou Janou Hajšlovou zkoumala v posledním čtvrtletí roku 2016 celkem 29 olejů s obsahem nepsychoaktivního kanabinoidu CBD a 25

olejů lisovaných z konopných semen. V obou kategoriích se zaměřila zejména na kvalitu a původ použitých olejů a také na


případnou přítomnost nečistot, zejména polycyklických aromatických uhlovodíků. K dosažení co možná nejvyššího stupně ochrany zdraví spotřebitelů vycházelo hodnocení naměřených údajů z těch nejpřísnějších kritérií stanovených zákonem. U CBD olejů byla dále porovnávána kvalita CBD a skutečný obsah THC s údaji uvedenými výrobcem. Pro potraviny na konopné bázi vytvořil tým hlavního vědeckého pracovníka ICCI MUDr. Tomáše Zábranského zdravotní normy a standardy. Vědci pak zkoumali výskyt polycyklických aromatických uhlovodíků, které podle údajů Mezinárodní asociace pro výzkum rakoviny patří mezi karcinogenní látky. Tato skutečnost byla potvrzena experimentálním testování na zvířatech a také in vitro zkouškami na lidské tkáni. To je důležitá informace především pro ty, kdo oleje pro jejich příznivé účinky používají dlouhodobě. Druhým předmětem výzkumu byl obsah THC. Tato psychoaktivní sloučenina může už v malých koncentracích ovlivňovat vnímání, což se může negativní podepsat například na schopnosti řídit automobil nebo činit rozhodnutí. Uživatel by se měl nejprve seznámit s účinky látky, aby byl schopen rozpoznat, že je pod jejím vlivem. Přítomnost THC v krvi by navíc v případě policejní kontroly mohla vést i ke ztrátě řidičského průkazu. Pokud by se při úřední kontrole prokázalo, že olej obsahuje větší množství kanabinoidů než povoluje zákon, dopouštěl by se jeho vlastník trestného činu držení omamných a psychotropních látek.

Přidané látky a příliš mnoho THC Výsledky rozborů jsou bohužel výrazně horší, než vědci před zahájením výzkumu očekávali, a ICCI i laboratoře cítili povinnost informovat veřejnost o nebezpečích spojených s

konzumací některých v olejích obsažených látek. Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků byl hodnocen jako uspokojivý pouze u devíti z 29 testovaných CBD olejů. Lépe v této kategorii dopadly oleje z konopných semen, u kterých splnilo 23 z 25 vzorků zákonem stanovené normy. Při analýze se jasně ukázalo, že uživatelé většinou nejsou obeznámeni se složením výrobků. U 60 procent zkoumaných CBD olejů neodpovídal obsah THC hodnotám uvedeným na etiketě a při pravidelné konzumaci se pacienti vystavují riziku, že budou v zaměstnání nebo při dopravní kontrole testováni na tento kanabinoid pozitivně. U čtvrtiny olejů byl obsah THC v krvi vyšší než v České republice zákonem tolerovaných 2 ng/ml už po požití minimální účinné dávky, u dalších třech výrobků byl pak překročen po aplikaci maximální

doporučené dávky. U třetiny CBD olejů byl problematický také skutečný obsah CBD, respektive kyseliny kanabidiolové, s ohledem na výrobcem doporučené dávkování. O dopadech výzkumu informoval ředitel ICCI Pavel Kubů: „Spojili jsme se se všemi výrobci testovaných přípravků sdělili jim své závěry a zároveň nabídli pomoc při optimalizaci kontroly kvality. Seznam produktů, které splnily zákonem stanovená kritéria a normy, byl zveřejněn na webových stránkách PFC International a jsou tedy přístupné všem zájemcům. Organizace na ochranu pacientů sdružené v Mezinárodní koalici uživatelů léčebného konopí obdržely informace o kvalitě nabízených olejů. Seznam výrobků hodnocených jako vhodné ke konzumaci je k dispozici na webu ICCI v sekci Tiskové zprávy.“

15


Medi+green

V

ývoj znalostí o konopí vedl nejen v západních státech ke změně pohledu na tuto problematiku. O dekriminalizaci konopí a jeho užívání pro lékařské účely se hovoří už i v Kolumbii, Maroku, Alžírsku, ba dokonce i v Íránu. Policie se musí vyrovnávat se změnou zákonů. Pokud už není užívání konopí trestným činem, nemá žádný smysl zjišťovat, zda někdo kouřil marihuanu třeba před dvěma týdny. Je to důležité například tehdy, pokud se stane nehoda pod vlivem drog. I pro uživatele léčebného konopí je důležité, aby test neprokazoval přítomnost THC, jež bylo požité večer předtím a jehož účinek následujícího rána (poté co pacientovi dopřál celou noc kvalitního spánku) už zcela odezněl. Tato otázka je velmi aktuální, protože například v Coloradu, kde bylo užívání konopí zcela legalizováno, stoupl v nedávné minulosti počet smrtelných dopravních nehod, a kde chtěli pachatelům nehody prokazovat užití konopí, ačkoli se na nich viditelně žádný vliv THC neprojevoval. Dříve se z testů dal vyčíst obsah 11-karboxy-THC v těle, což je metabolit tetrahydrokanabinolu, který sice prokazuje užití konopí, ale v našem těle zůstává i měsíce. Dnes mohou být testy rozšířené i o další metabolity THC, které odhalí užití konopí v nedávné době. Zjišťování 11-karboxy-THC v těle může být užitečné při naprostém zákazu užívání konopí, ale nevypovídá nic o tom, zda je člověk pod vlivem aktuálně. K tomu ještě vědci zjistili, že tělo odbourává jinak THC a jinak alkohol a při dokazování jejich přítomnosti a působení v těle nemohou být využívány stejné metody měření. Vliv užití konopí na schopnost řízení je sám o sobě sporný. Americký Národní úřad pro bezpečnost silniční dopravy zveřejnil v roce 2015 výsledky studie ze státu Virginie, jež došla k závěru, že uživatelé konopí se stávají účastníky dopravních nehod stejně často jako střízliví řidiči. 16

Pilotní testy Vývoj testů na THC Stále nový vývoj v konopné politice vede i k inovacím testů na drogy. Dnes již nestačí prokázat přítomnost THC v lidském organismu, ale musí se dokázat i to, zda je dotyčný pod vlivem této látky, resp. zda dosáhl jisté úrovně THC v organismu. Může technika dostát těmto novým požadavkům? Téměř současně však uvedl Výbor pro dopravní bezpečnost ve státě Washington, že užívání konopí zdvojnásobuje riziko smrtelných dopravních nehod. K objasnění těchto protichůdných závěrů pomohlo coloradské ministerstvo dopravy, které uvedlo, že při smrtelných dopravních nehodách v loňském roce bylo zjištěno, že ti řidiči, kteří měli pozitivní test na užití THC, zároveň konzumovali i alkohol. Z toho vyplývá, že v případě dopravních nehod se z konopí často dělá obětní beránek. Ve státech, kde legalizace proběhla nebo se připravuje, se momentálně rozdílně přistupuje k tomu, zda již minimální hodnota 5 ng/ml

metabolitu THC ovlivňuje schopnost řídit vozidlo, nebo jen svědčí o tom, že řidič před jízdou konopí požil, ale tato hodnota stále nemá žádný vliv na jeho kognitivní schopnosti. Někteří odborníci tvrdí, že dokazování obsahu metabolitů THC v krvi je zavádějící, jelikož jejich odbourávání začíná sice již při samotném požití, avšak hodnota může zůstat nad 5 ng/ ml i po několik dnů. Průlom se čeká od nového testování ze slin, které probíhá v Coloradu. Pokud tato metoda nabídne přesnější výsledky, spor o řízení pod vlivem THC může skončit – a stejně jako u sondy na alkohol bude možné bezpečně prokázat, kdo má negativně ovlivněné řídící schopnosti a kdo ne.


17


Canna+Globe

Léčba konopím v plenkách „Snažíme se pomáhat lidem, jak jen to jde“

MediCann je nezisková nevládní organizace, jež se na Slovensku zasazuje o legalizaci léčebného konopí. V této zemi jsou přitom za jakékoli nakládání s konopím udělovány velmi přísné tresty. S předsedou MediCann Richardem Prokopem jsme hovořili o situaci pacientů na Slovensku a o tom, jak současný stav věcí změnit. 18

Medijuana: Jo dost dobře možné, že někteří naši čtenáři vaši slovenskou organizaci znají. Můžeš ji ale představit těm, kdo o vás ještě neslyšeli? Richard Prokop: Jmenuji se Richard a jsem zakladatelem sdružení MediCann. Jsme první nezisková organizace na Slovensku zabývající se léčbou konopím a pacienty, kteří ho terapeuticky využívají. Jsme zapsané, oficiální a legální sdružení, ačkoli léčebné konopí je u nás ještě pořád ilegální. Poskytujeme informace, školení a rady pacientům a hledáme s nimi řešení jejich situace. MED: Co tě k tomu vedlo? Jaká je tvá motivace – jsi sám pacientem? RP: Na začátku byla moje osobní zkušenost s konopím jako léčivem, když jsem utrpěl zlomeninu kyčle. Postupem času jsem se s bratrancem začal zaobírat neutěšenou právní situací u nás na Slovensku. Nakonec jsme se později rozhodli, že se to pokusíme aktivně změnit. Dnes má naše sdružení kolem dvou tisíc členů.

MED: Mluví se o léčebných vlastnostech konopí na Slovensku i veřejně? Domáhají se pacienti svých práv? RP: Právě kvůli přísným zákonům jsou možnosti aktivně vystupovat velmi omezené. Je naprosto běžné, že tě slovenské soudy pošlou do vězení, když u tebe najdou třeba jen deset gramů konopí, což je množství, které řadě pacientů vystačí jen na několik dní. Konopí je trestně zařazeno do stejné kategorie jako heroin – i proto je osvěta, kterou děláme, tak složitá. Nicméně i díky našim aktivitám je ve společnosti vidět jistá názorová změna. Mnohé slovenské noviny a časopisy, i ty největší, dnes o marihuaně píšou jako o léku. MED: Jaký je tedy u vás přesně legální status konopí? Jak léčebného, tak i toho rekreačního? RP: Pěstování technického konopí je sice legální, ale jen pro potravinářskou a průmyslovou výrobu, například semínka nebo konopný olej z nich, případně na výro-


bu provazů. Extrakce a výluhy z květů jsou zakázané. U držení či konzumace konopí, ať už pro rekreační či léčebné účely, není stanoveno žádné dekriminalizované či dokonce povolené množství pro osobní potřebu. Současný stav je takový, že zde existují i případy pacientů, kteří si konopí sami pěstovali pro svou léčbu a teď jsou ve vězení na pět nebo na šest let. Na takové případy se pokoušíme upozorňovat v médiích. MED: Jsou u vás k dostání alespoň legální léčiva na bázi konopí, jako syntetické THC (dronabinol) nebo sprej Sativex? RP: Ano, Sativex je na Slovensku oficiálně k dostání na předpis. Ale naše zkušenosti z praxe ukazují, že je téměř nemožné takový předpis sehnat. Nikdo ze slovenských lékařů se o téhle podivné „léčebné marihuaně“ nechce bavit, natož aby na něco takového vystavil recept. Často slýcháme, že prý existuje dost klasických léčebných postupů. Když už se někdy lékařský předpis podaří získat, je zase složité najít lékárnu, kde Sativex znají a dokážou ho objednat. Než se lék dostane k pacientovi, uběhne někdy až šest týdnů. Další zásadní překážkou je cena, která je na slovenské poměry velmi vysoká (700 Euro na jeden až tři měsíce podle indikace pacienta), protože průměrný měsíční plat je zhruba 900 Euro a důchod kolem 400 Euro. A aby

toho ještě nebylo málo, zdravotní pojišťovny nechtějí léčbu Sativexem proplácet. MED: Jaká je průměrná kvalita konopí na Slovensku? Jak je rozšířené domácí pěstování? RP: Dostupnost konopí žádné zákazy, ani tak přísné jako ty naše, neovlivňují. Je to jen známka toho, že „válka proti drogám“ žalostně selhává. Mnozí si pěstují konopí na utajených políčkách v horách, někteří také doma ve skříních či growboxech. Kvalita v průměru není špatná a většinou lze toto domácí konopí využívat i na léčbu. MED: Jsou nějaké politické signály, že je možná změna tohoto stavu? RP: Některé strany už v minulosti diskutovaly o jisté formě dekriminalizace, ale nikdy se to neprosadilo kvůli konzervativcům, kteří

hlasovali proti. Bylo by dobré, kdyby konzumace konopí na veřejnosti přestala být trestným činem a stala by se pouhým přestupkem, ale ani to není jisté. MED: Jaké to je být aktivistou na Slovensku? Nepodléháš třeba nějakému sledování, nechodí k tobě policejní kontroly a podobně? RP: Je pořád trochu riskantní vymezovat se proti systému. Pokoušíme se to dělat chytře a s rozumem. Jsme v kontaktu s nejrůznějšími úřady a ministerstvy. Ostatně svými aktivitami pomáháme i lidem zastávajícím vysoké posty u policie – takže jsou nám někteří z nich už i nakloněni. MED: Co říkáš na pokrok posledních let v Evropské unii obecně? V mnoha zemích

Richard Prokop, MediCann SK

19


Canna+Globe

je léčebné konopí legální, v dalších alespoň zmírnili současné trestní sazby. RP: To, co se právě děje kolem nás, je konopná revoluce. Marihuana byla v celé své historii zakázána jen několik málo desetiletí a teď přichází její renesance. Myslím si, že konopí bude do dvaceti let legální celosvětově – protože to je taky jediná správná cesta. MED: Jelikož jsou u vás zákony tak přísné, předpokládám, že i policie jedná odpovídajícím způsobem. Můžeš nám na nějakých příkladech z praxe ukázat, jak vypadá represe na Slovensku?

RP: Jak už jsem zmínil výše, represe jsou dosti silné. Všichni uživatelé konopí (i pacienti), jsou v podstatě bráni jako kriminální živly. Policie má rozsáhlé pravomoci, bezdůvodně kontroluje lidi na ulicích nebo v parcích. Někteří Slováci dokonce policii volají, když vidí někoho jiného konopí kouřit. MED: Dotkly se represe i tebe osobně? RP: Bohužel už dvakrát. Poprvé u mne policie našla 0,65 gramu sušeného konopí a za to jsem dostal pokutu ve výši 300 Euro. V druhém případě u mě znovu našli méně než gram (konkrétně to bylo 0,85 gramu), za což

jsem už dostal podmínku, takže při jakémkoli dalším porušení zákona půjdu do vězení. MED: Co plánujete jako sdružení do budoucna? RP: Jelikož situace je velmi složitá a v dalších letech neočekáváme žádné velké změny k lepšímu, soustřeďujeme se na naše stávající aktivity a pokoušíme se pomáhat lidem, jak nejlépe umíme. Neděláme, co si přeje vláda, děláme to, co potřebují pacienti. Jsme součástí mezinárodních organizací a budeme se i nadále snažit vyvíjet tlak na slovenskou vládu, šířit osvětu ve společnosti a získávat na svou stranu i média.

text: Kevin Herzig 20


21


Medi+green

Z

výsledků nového výzkumu vyplývá, že ženy využívají preparáty s obsahem CBD častěji než muži a je u nich také pravděpodobnější, že v průběhu léčby CBD vysadí konvenční přípravky. 2 400 účastníků studie, jejímž cílem bylo zmapovat spotřebu CBD produktů a jejich účinnost, se rekrutovalo z řad internetové komunity HelloMD, která spojuje pacienty a jejich příbuzné a známé s odborníky a lékaři. Autory výzkumu byli vědci ze společnosti Brightfield Group a především jejich zásluhou se zástupcům HelloMD podařilo vytvořit spotřebitelské modely a sestavit predikce dalšího vývoje užívání CBD. Závěry studie ukázaly, že 55 procent uživatelů CBD tvoří ženy, zatímco muži dávají přednost preparátům s vyšším obsahem THC. Podle Dr. Perryho Solomona, hlavního lékaře HelloMD, jsou nejčastějšími indikacemi vedoucími k užívání CBD nespavost, deprese, záchvaty úzkosti, křeče a bolesti svalů. Dvaačtyřicet procent uživatelů CBD uvedlo, že přestali užívat konvenční preparáty, například léky proti bolesti na předpis, 80 procent z nich pak považuje CBD za mimořádně účinné. Pouhá tři procenta dotázaných se domnívá, že funguje špatně nebo vůbec. Nejoblíbenější metodou konzumace byla mezi účastníky výzkumu

Dejte sbohem práškům vaporizace následovaná kouřením květů a odvary z listů. Až za nimi se pak umístily konopné pochutiny. Za léčiva obsahující CBD utratili pacienti mezi 20 a 80 dolary (kolem 450 až 1600 korun) měsíčně. Dr. Solomon dále zjistil, že nástup účinku je u vaporizace výrazně rychlejší než v případě konzumace pochutin a liší se také jejich určení – zatím-

co vaporizování doporučuje jedincům, kteří nemohou večer usnout, poživatiny jsou díky rovnoměrnějšímu účinku vhodné spíše pro osoby trpící přerušovaným, neklidným spánkem. Dalším důležitým výstupem výzkumu je zjištění, že pro uživatele je CBD přijatelnější a příjemnější volbou než klasická farmaka.

Pouhá jedna dávka CBD snižuje krevní tlak

C

BD dokáže snižovat krevní tlak při stažení srdečního svalu, jemuž se odborně říká systolický tlak. Podle studie zveřejněné v magazínu JCI Insight je kanabidiol dokonalou přírodní alternativou pro prevenci a léčbu chorob oběhové soustavy, neboť není psychoaktivní a nevzniká na něm závislost. Výzkumný tým z Univerzity v Nottinghamu porovnával u devíti zdravých dospělých mužů účinky jedné dávky 600 mg CBD s účinky placeba. V průběhu výzkumu byly sledovány základní parametry oběhové soustavy – krevní tlak, rychlost a rytmus srdečního tepu, objem srdcem pumpované krve a oběh krve v pokožce. Všechny hodnoty byly měřeny v klidu i během zátěže a po ní. Ukázalo se, že už jedna dávka CBD snižuje systolický krevní tlak měřený v torrech neboli milimetrech rtuťového sloupce o 5mm Hg, přičemž tento jev byl pozorován jak v klidu, tak při zátěži. Kromě toho bylo zjištěno, že se průměrný tep snížil o pět úderů za minutu a klesl i průtok krve srdečními komorami. Autoři studie se domnívají, že pozorované účinky CBD souvisejí se schopností látky mírnit bolest a podporovat hojení.

22

Pozitivními účinky CBD na krevní oběh se v minulých letech zabývalo také několik dalších výzkumných programů. Studie z roku 2013 například prokázala, že CBD rozšiřuje cévy a brání jejich ucpávání, neboť reguluje krevní tlak pomocí zvýšení průtoku krve. Snižování krevního tlaku by tedy mohlo být další rozsáhlou ob-

lastí možného využití léčebných účinků CBD. Podle nejnovějších statistik zemřou jen v Evropě každý rok následkem chorob oběhové soustavy až tři miliony osob, což představuje 45 procent všech úmrtí. K potvrzení, že by právě CBD mohlo tuto epidemii zastavit nebo alespoň zpomalit, je nicméně třeba dalšího zkoumání.


Medi+green

Je internetový trh s narkotiky bezpečnější? Samotná existence pouličních dealerů drog je dnes ohrožena hned ze dvou stran – nejen legalizací, ale i internetovým obchodem. Se základními přednostmi legalizace jste zcela jistě obeznámeni, internetový prodej narkotik je stále vnímán spíše negativně. Australský kriminolog James Martin se přesto domnívá, že prodej drog na takzvaném Dark Webu může minimalizovat rizika na straně prodejců i kupujících.

D

ark Web nebo Deep Web je název pro síť, která není uživatelům internetu dostupná skrze běžné prohlížeče a vyhledávače. Provoz těchto stránek je těžko dohledatelný a sledovatelný a každý jejich návštěvník musí používat skrytou IP adresu. Státní orgány se do obchodu vkládají jen v případě závažných problémů nebo pochybení a vystopovat jednotlivé uživatele pro ně není vůbec snadné. Poměrně velká část návštěvníků vstupuje do prostředí Dark Webu právě s cílem opatřit si nelegální narkotika, jsou zde ale zastoupeny všechny segmenty černého trhu od zbraní přes bílé maso až po dětskou pornografii. Zmíněný kriminolog James Martin se domnívá, že Dark Web by mohl být ideálním místem pro zodpovědný obchod s drogami. Snížilo by se riziko účasti organizovaného zločinu a logicky by zcela odpadlo fyzické nebezpečí spojené s nákupem narkotik přímo na ulici. Odvrácené strana internetu není podle jeho názoru tak temná, jak se na první pohled zdá, a stránky jsou všem potenciálním zájemcům přístupné prostřednictvím prohlížeče Tor. S jeho pomocí by mohly být nabízené látky snadno sledovány a jejich uživatelé by je mohli přímo na stránkách prodejce komentovat a hodnotit. Z dřívějších výzkumů víme, že nejžádanějšími artikly jsou dnes na Dark Webu MDMA (extáze), LSD a nejrůznější konopné výrobky. Existují sice rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, zpravidla ale platí, že nejžádanějšími substancemi jsou ty nejméně rizikové, zatímco například heroin se nachází až na posledním místě pomyslného žebříčku popularity. Případné škody jsou minimalizo-

vány, neboť prodávající a kupující se osobně vůbec nesetkají – jeden zaplatí dohodnutou sumu v bitcoinech, druhý pak odešle zboží na požadovanou adresu. Takový systém má podle Martina hned tři výhody: Za prvé je z celého obchodu vyloučeno násilí, takže transakce probíhají bezpečněji. Jednotlivé strany obchodu se navzájem neznají, takže osobní konflikt je prakticky vyloučen. Zároveň dojde i k eliminaci dalších negativních jevů, například dlouhých řetězců vedoucích od velkoprodejců přes malé dealery ke koncovým uživatelům. Většina transakcí probíhá přímo mezi výrobcem a konzumentem. Za druhé si uživatelé mohou na fórech jednotlivých obchodů vyměňovat poznatky o daném prodejci, kvalitě jeho zboží a také

bezpečném užívání. Při pouličním prodeji není taková interakce možná. Online zákazníci jsou z velké části vzdělaní lidé a propagují spíše umírněné a bezpečné metody konzumace drog, což je i u nelegálních substancí velkým pozitivem. Na dnes již neexistující Dark Web tržnici zvané Silk Road byl každý týden přítomen lékař, který poskytoval anonymní poradenství týkající se bezpečného užívání. Za třetí, narkotika prodávaná na Dark Webu vykazují zpravidla vysokou kvalitu a čistotu, takže jsou ze zdravotního hlediska méně závadné. Jako odstrašující případ naprosto nevhodného chování velkovýrobců a pouličních prodejců vzpomeňme třeba kokain ředěný insekticidy nebo fentanylem „obohacený“ heroin, které byly v nedávné době ve Spojených státech zodpovědné za četná úmrtí osob závislých na opiátech. Řada prodejců na Dark Webu opatřuje své zboží přesnými údaji o složení, například úplným kanabinoidním profilem u hašiše nebo obsahem MDMA u extáze. James Martin je přesvědčený, že reálný trh s drogami v dohledné době nezmizí. Podle jeho názoru je nicméně pravděpodobné, že objem online trhu se bude nadále zvyšovat na úkor toho pouličního. Nákup na Dark Webu přesto nebude nikdy zcela bezpečný, neboť není možné ověřit věk účastníků obchodních transakcí. Teenageři s dostatečným kapesným a počítačovými znalostmi si zde mohou bez problémů opatřit prakticky jakoukoli látku v libovolném množství. Z tohoto pohledu je bez pochyby nutná nějaká forma státní regulaci, která by omezila přístup na síť nezletilým. 23


Medical

Stejně jako u jiných drog platí i u konopí, že jeho kombinování s jinými psychoaktivními látkami může být riskantní. Asi nejoblíbenější je užívání konopí ve spojení s alkoholem, existují ale i lidé, kteří se míchání striktně vyhýbají. Podívejme se na nepříjemné ranní kocoviny okem vědy.

text: Bob Arctor

24

Jak si spolu rozumí konopí a alkohol

P

Nebezpečné míchání

ro průměrného dospělého Evropana je bohužel výchozí drogou alkohol. Jeho spotřeba je zdaleka nejvyšší a pro většinu uživatelů představuje základ víkendové zábavy, ke kterému se mohou přidávat další více či méně legální substance. Jen zřídkakdy si připustíme, že alkohol je jedna z nejnebezpečnějších návykových látek vůbec. Velmi rychle na něm vzniká závislost a způsobuje řadu závažných onemocnění. Alkohol patří k tlumivým drogám a kromě opilosti má i další více či méně žádoucí účinky - uklidňuje, zbavuje zábran a vyvolává únavu a ospalost. Všichni asi víme, že opilost se může projevovat mnoha různými

způsoby. Často se na začátku vlastně ani nechceme opít, alkohol podávaný po malých dávkách nás ale postupně uvede do povznesené nálady a je proto oblíbeným doplňkem při obchodních jednáních, stejně jako při posezení s rodinou nebo přáteli. Tak to v Evropě chodí od nepaměti. Podobně jako alkohol je i konopí známé svým zklidňujícím účinkem, může ale díky širšímu spektru dostupných odrůd a rozmanitějším účinkům nabídnout mnohem více příjemných, ale i nepříjemných zážitků od naprostého uvolnění a útlumu přes úzkost až po vyslovenou paniku. Účinky alkoholu a konopí se mohou zajímavým způsobem ovlivňovat, když si po pár pivech


konopí více holdovat alkoholu a vystavujeme tak své tělo větší zátěži. V žádném případě ale neplatí (a nedoporučujeme to zkoušet), že by bylo možné zvýšit toleranci organismu na alkohol pomocí vykouření jointa ve chvíli, kdy máme alkoholu takzvaně dost.

Od příjemného rauše k nepříjemné kocovině Výsledky druhé Lukasovy studie znovu zamíchaly kartami a vysvětlují, proč kombinace alkoholu a konopí u některých lidí vyvolává nevolnost. Dochází k tomu především ve chvíli, kdy si člověk po nestřídmém popíjení

zakouří jointa. Klasická situace – po pár pivech nebo sklenkách tvrdého alkoholu někdo ze skupiny ubalí jointa a pozve ostatní k „posunutí“ večera do jiných „výšin“. Výzkum ukázal, že alkohol má na hladinu THC zcela opačný účinek – množství THC v krvi stoupá rychleji a je vyšší, pokud kouříme konopí po konzumaci alkoholu. Lukas to vysvětluje tím, že alkohol roztahuje cévy, jimiž pak tělo snáze vstřebává THC, a výsledky studie to potvrzují. Jestli je silný přísun THC příjemným nebo nepříjemným zážitkem, je otázkou osobních preferencí a stavu v daný moment. Je-li vám špatně už v případě, že konzumujete alkohol nebo konopí odděleně, není

dáme jointa nebo naopak, když se rozhodneme zahánět sucho v ústech po dýmce třeba vínem. Konečné výsledky mohou být u různých uživatelů velmi odlišné.

Pomalé vstřebávání Scott Lukas, profesor psychiatrie a farmakologie na Harvardově univerzitě, provedl dvě různé studie vzájemného působení konopí a alkoholu. Na jejich základě se potvrdilo, že alkohol a kanabinoidy působí na lidský organismus různě, z biochemického hlediska mají ale obě látky mnoho společného. V první studii hledal Lukas odpověď na otázku, jak konzumace THC ovlivňuje vstřebávání alkoholu, a zjistil, že při kouření konopí dochází k aktivaci kanabinoidního receptoru CB2, který mimo jiné ovlivňuje právě rychlost vstřebávání alkoholu. Dále má konopí vliv také na fungování tenkého střeva a pohyby trávicí soustavy, což vede k tomu, že hladina alkoholu je v kombinaci s konopím nižší než bez něj. Po kouření je tedy potřeba většího množství alkoholu k dosažení stejné hladiny alkoholu v krvi a stejného stupně opilosti. To může být nebezpečné, protože máme tendenci po 25


Medical

jejich míchání v žádném případě dobrý nápad. Kouření konopí i v lehké opilosti může mít nežádoucí zdravotní i společenské následky. Uživatel je bledý, potí se a je mu nevolno a k tomu všemu mu to ani moc dobře nemyslí. Stručně řečeno se nejedná o něco, o co by člověk stál. Když už k tomu nicméně dojde, je nejlepší se ze všeho pořádně vyspat. Pomoci může i pár sklenic studené vody. Stále rozšířenějším jevem je mezi mládeži opíjení se do bezvědomí a s příchodem odrůd s vysokým obsahem THC a kono-

pných koncentrátů se dá očekávat, že se bude zvyšovat také míra možné intoxikace konopím. Dr. Lukas doporučuje všem uživatelům, aby se řídili selským rozumem a starým dobrým pravidlem „všeho s mírou“. Budeme-li zároveň užívat alkohol i konopí v malých dávkách, je riziko zdravotních obtíží zanedbatelné. Pokud to přeženeme a dostaví se nevolnost, je nejlepší vypít sklenici vody, natáhnout se a nechat účinky odeznít. Dodejme ještě, že užívání alkoholu a konopí nepodporuje jasnou mysl ani schopnost správně

se rozhodovat a je tedy vždy lepší oddávat se mu ve skupině, kde na sebe můžeme vzájemně dohlédnout. Zpozorujeme-li namol opilého kamaráda rolovat obrovského špeka, měli bychom se pokusit ho od toho odradit nebo na něj alespoň dohlédnout. 26


27


facebook.com/MedijuanaMagazin.cz


A

čkoli nebyl doposud zaznamenán žádný případ smrtelného předávkování konopím, nevolnost v důsledku nadměrné konzumace není ničím výjimečným. Někteří smolaří končí až na jednotce intenzivní péče, kde lékaři vedou podrobné statistiky o příčinách jejich zdravotního stavu. Odborný magazín American Journal of Health-System Pharmacy se v Coloradu věnoval zkoumání nejčastějších příčin hospitalizace v důsledku konzumace konopí. Dva nejrozšířenější důvody jsou přímo spojeny s nadměrným a nezodpovědným užíváním. Prvním z nich je onemocnění trávicího traktu způsobené dlouhodobým užíváním velkého množství konopí a vyskytuje se převážně u osob, které se kouření ve velkém věnují déle než deset let. Pacienti trpí silnými bolestmi žaludku doprovázenými často zvracením. Druhou nejčastější příčinou hospitalizace uživatelů konopí je předávkování, které může v extrémních případech končit zvracením nebo i bezvědomím. Náhlý pokles krevního tlaku může být doprovázen úzkostnými stavy, ty však naštěstí ve většině případů nemají dlouhého trvání. Po odeznění nevolnosti dokáže postižený opustit budovu nemocnice po svých a bez následků. Nechtěná návštěva nemocnice ale nemusí být jen důsledkem úmyslného užití. Zaznamenána byla i řada případů, kdy děti omylem

Na pohotovosti kvůli konopí pozřely potraviny s obsahem THC. V zemích, kde je konopí legální, je prevence takových nehod jedním z nejdůležitějších úkolů pro výrobce, prodejce i uživatele. Nevolnost je často vyvolána i syntetickými kanabinoidy, které představují umělou náhražku za konopí. Různé chemické látky mohou být zdrojem mnoha symptomů, jež nejsou uživatelům přírodního konopí vůbec známy. Dále se při

CBD a péče o čtyřnohé miláčky

H

udson, pes Michaela Fasmana, se dnes přes vysoký věk dvanácti let těší relativně dobrému zdraví a užívá života plnými doušky. Artritida a amputace jedné tlapky mu ale způsobovaly problémy a

bolesti. Pes i jeho majitel žijí v Kalifornii, kde je konopí na předpis pro lidské pacienty běžně dostupné, veterinární lékaři ale nemají legálně možnost ho svým pacientům předepisovat. Hudsonův veterinář mu nedokázal pomoci

výrobě různých přípravků a extraktů stávají různého nehody, kam patří například popáleniny způsobené rozpouštědly používanými k produkci hašišového oleje nebo jiných koncentrátů. Obecně lze nicméně říci, že nutnosti vyhledat lékařskou pomoc lze snadno předejít, budeme-li užívat konopí s rozumem a vyhneme-li se extrémním metodám přípravy a aplikace.

jinak než stále silnějšími léky proti bolesti, pes po nich ale byl otupělý a Fasman se tedy rozhodl je vysadit a hledat alternativu. Narazil na konopný extrakt obsahující pouze CBD, který není psychoaktivní, a legálně opatřený olej nakapal Hudsonovi do večerní porce granulí. Účinek se dostavil prakticky okamžitě a Hudson je znovu šťastný. „Nezměnil se, jen se vrátilo jeho staré dobré psí já,“ popisuje Fasman. Konopí používá ve svém psím útulku i Lynne Tingleová. O jeho výsledcích je skálopevně přesvědčena. „Vidíme rozdíl v jejich náladě. Nic je nebolí, jsou šťastní a snáze se pohybují. Dáváme jim šanci žít spokojený život,“ vysvětluje. Aplikace CBD ukazuje paralely ve fungování lidského a zvířecího organismu a také v přístupu vlády – na federální úrovni je konopí v USA stále nelegální, což má za následek jen velmi omezený počet výzkumů jeho působení. Mnoho jeho léčebných vlastností nám proto může zůstat utajeno. Nedostatek vědecky podložených dat a neznámé účinky konopí na zvířata vedou k tomu, že se rostlina k léčbě zvířat používá jen zřídka a tak trochu načerno. Ken Pawlowski je předsedou kalifornské Asociace veterinárních lékařů a nepopírá, že podávání konopí je mezi majiteli domácích miláčků stále běžnější: „Dotazy se množí, uspokojivé odpovědi ale zatím bohužel nabídnout nemůžeme.“ 31


Canna+Globe

důvodů, proč je bylinky lepší místo kouření vaporizovat 1. Zdraví

Přestože vaporizace se stává první volbou u stále více a více uživatelů konopí jak mezi pacienty, tak mezi rekreačními uživateli, výhody tohoto způsobu aplikace ve srovnání s kouřením nejsou řadě lidí dosud dobře známy. V tomto článku vám představíme pět hlavních důvodů, proč byste své oblíbené bylinky měli místo kouření raději vaporizovat.

Hlavním důvodem, proč většina uživatelů konopí končí s kouřením a spalováním rostlinného materiálu a místo toho přechází na vaporizování, je ochrana vlastního zdraví. Tradiční proces spalování uvolňuje řadu velmi toxických (často karcinogenních!) látek a vdechováním těchto toxinů do plic (což je jinak velmi efektivní metoda administrace aktivních látek) je tělo vystavováno různým zdravotním rizikům. Oproti tomu odpařování páry a její inhalace neboli jedním slovem vaporizace pracuje s mnohem nižšími teplotami, při nichž nedochází ke spalování rostlinného materiálu. Vaporizéry obvykle ohřívají bylinky na teploty mezi 180 a 210 stupni Celsia, zatímco při hoření rostliny v dýmce nebo jointu stoupá teplota až na zhruba 900 stupňů Celsia. Při

vaporizaci jsou aktivní složky uvolňovány v páře, což představuje mnohem bezpečnější způsob užití a přináší celkově příjemnější zážitek. Vaporizace je dnes často porovnávána s inhalací elektronických cigaret, nicméně odpařováním sušených bylin (nebo koncentrátů a extraktů) probíhá – na rozdíl od většiny elektronických cigaret (e-liquidů) – bez použití chemických látek. Při použití kvalitních (nejlépe ekologicky pěstovaných) bylin si můžete být jistí, že do sebe při jejich vaporizaci nedostáváte žádné toxické látky.

2. Účinky Dalším významným aspektem, který je pro řadu uživatelů zásadní, je účinek rostlinného materiálu, koncentrátů či hašiše po odpaření.

Volcano dávkové kapsle

32


nastavovat různé teploty (tyto druhy nyní z trhu vytlačují starší modely, které tuto funkci neměly).

3. Snadné použití

Storz & Bickel dávkové kapsle

Používání vaporizéru je mnohem praktičtější než kouření. Ovládání těchto přístrojů je stále intuitivnější a jednodušší, takže si dnes stačí strčit „vapík“ do kapsy a můžete vyrazit do města nebo na dovolenou a vaporizovat kdykoli a kdekoli. Systémy s kapslemi (jako ty od Storz & Bickel pro vaporizéry Mighty a Crafty) jsou ještě o krok dále a představují předem naplněné kapsle pro ještě snadnější manipulaci. Nemluvě o tom, že tato metoda ještě zvyšuje diskrétnost vaporizování, o které hovoříme podrobněji níže.

Nejenže vaporizace navozuje jiný „rauš“ ve srovnání s kouřením, různě nastavitelné teploty odpařování umožňují uživateli „měnit“ účinky. To se děje díky tomu, že různé účinné látky v konopí (THC, CBD a další) se odpařují při odlišných teplotách. Například při nastavení vyšších teplot na vašem vaporizéru (kolem 210 stupňů Celsia) budete inhalovat větší množství CBD, zatímco o něco nižší teploty uvolní více THC a budou na vás mít odlišný účinek. Doporučuje se proto kupovat takové vaporizéry, u nichž lze přesně

Arizer Solo II Ovladač teploty

údržbu a čištění komory, ale také usnadňuje naplňování – a činí ho ještě o něco méně nápadným.

5. Chuť DaVinci IQ aromatická komora

4. Diskrétnost

Volcano

Pára vytváří jen jemné aroma a žádný kouř. I když může být viditelná (zejména při teplotách okolo 190 stupňů Celsia a vyšších), nezůstane v místnosti delší dobu. To také znamená, že odérem z výparů nenačichnou oděvy jako v případě kouření. S menšími vaporizéry ve tvaru pera nebo tužky – jako pera výrobců Storm nebo Puffco určených na odpařování koncentrátů – se můžete snadno a bez povšimnutí pohybovat a vaporizovat na veřejnosti, protože tyto přístroje vypadají velmi podobně jako klasické elektronické cigarety. Díky tomu upoutávají jejich uživatelé při odpařování bylinek ve společnosti méně pozornosti. Jak již bylo řečeno, některé z těchto přístrojů jsou dnes vybaveny velmi rychlým plnicím systémem (kapslemi), který nejen zjednodušuje

Uživatelé, kteří vaporizér vyzkouší poprvé, většinou zaznamenávají dvě věci: jemnost výparů a vůni. Při odpařování bylin není rostlinný materiál znehodnocován kouřem, díky čemuž je výsledný zážitek příjemnější. Látky zvané terpeny se odpařují zhruba při stejné teplotě jako THC, ale některé terpeny jsou prchavější (nebo voňavější) než jiné. Řada lidí používá svůj vaporizér k odpařování terpenů i z jiných bylin než konopí, například z máty, levandule nebo heřmánku. Výrobce DaVinci dokonce vybavil svůj nejnovější vaporizér DaVinci IQ takzvanou přídavnou aromatickou komorou. Pára v něm tak prochází ještě jednou komorou, kterou lze naplnit malým množstvím dalších bylinek, aby si uživatelé mohli vychutnávat různé chutě.

text: Tomas (vaposhop.com) 33


Medical

Léčba konopím v Čechách:

Průkopnická činnost brněnských lékařů a farmaceutů

V polovině dubna proběhla v druhém největším českém městě Brně na půdě Mendelovy univerzity konference o léčebném konopí, na které se představili lékaři, výzkumníci, farmaceuti a pacienti z České republiky i zahraničí. Hlavní pozornost poutala přednáška MUDr. Radovana Hřiba, který pracuje v brněnské Fakultní nemocnici u sv. Anny, kde předepisuje konopí více než osmi desítkám pacientů. Co všechno bylo řečeno a jaké jsou podle nejvytíženějšího českého lékaře předepisujícího konopí vyhlídky do nejbližší budoucnosti?

D

oktor Hřib je vedoucím Centra pro léčbu bolesti Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kde od roku 2015 s přestávkami předepisuje svým pacientům oficiální léčebné konopí, a dnes je nejznámějším českým lékařem využívajícím toto přírodní léčivo v praxi.

Otevření vaporizační stanice v nemocnici Pouhý den před zmiňovanou konferencí zaplnily stránky všech významných českých médií informace o zřízení „vaporizační titračně edukační stanice“ v rámci nemocničního Centra pro léčbu bolesti, kterou zřídili pracovníci nemocnice pod dohledem právě MUDr. Radovana Hřiba. Jedná se o jedno z prvních takových oficiálních zdravotnických zařízení na světě (podobná existují zatím pouze v několika nemocnicích

v Izraeli a v Kanadě), v jehož rámci mohou pacienti, kterým bylo předepsáno léčebné konopí lékařem, inhalovat tuto rostlinu pomocí vaporizérů Volcano Medic a Mighty Medic. Tyto dva vaporizéry od stejného výrobce, jejichž cena se ve specializovaných obchodech pohybuje v případě Volcano kolem 12 000 Kč a v případě Mighty kolem 8 500 Kč a jsou proto pro většinu pacientů finančně nedostupné, jsou jako jediné uznány jako zdravotnické přístroje. Pacientům tak nabízejí dobrý způsob užívání konopí, který je mnohem zdravější než kouření, jež navíc není podle vyhlášky povoleno. Systém funguje tak, že lékař v Centru pro léčbu bolesti předepíše pacientovi konopí, ten si ho vyzvedne přímo v nemocniční lékárně a vrátí se do vaporizační stanice, kde spolu s lékařem proberou, jaké účinky lze očekávat, připraví vaporizér a určí nejvhodnější dávku.

Jak nám prozradil majitel jednoho z největších českých eshopů zaměřených na prodej vaporizérů (jak určených k léčbě, tak k rekreaci), návštěvnost jeho internetového obchodu se takřka okamžitě po zveřejnění této pozitivní zprávy mnohonásobně zvedla. Sám MUDr. Hřib musel následně v novinách vysvětlovat, že se opravdu jedná o profesionální zdravotní zařízení a že „nejsme hulírna marjánky, za niž nás někteří omylem pokládají. Je propastný rozdíl mezi kouřením konopí a inhalováním výparů z něj.“

Dlouhá cesta Pracovníkům Centra pro léčbu bolesti trvalo zhruba dva roky, než se jim podařilo vyřídit všechnu potřebnou administrativu (například obstarat certifikáty pro používané vaporizéry), aby stanice mohla být uvedena do provozu. Do té doby doporučoval MUDr. Hřib a jeho kolegové především tobolky, které přímo v nemocnici připravují ve spolupráci s farmaceuty z nemocniční lékárny. České zákony bohužel neumožňují dovážet do České republiky konopí v jiné podobě než sušené květy (nikoli tedy extrakty, tinktury či oleje) a podle Radovana Hřiba by výroba extraktů přímo v nemocniční lékárně neúnosně prodražila výsledný produkt.

Komplikovaná situace v zemi Od roku 2014, kdy začala platit novela legalizující léčebné konopí v České republice, bylo vydáno na předpis pouze necelých pět kilogramů léčebného konopí. Průměrně ho oficiálně – tedy v rámci zdravotnického systému – užívá 26 pacientů měsíčně a celkem je v registru vedeno kolem 100 nemocných, což lze považovat za výsměch celému systému oficiálního léčebného konopí. Podle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti užilo totiž jen za rok 2016 své vlastní nebo na černém 34


trhu zakoupené konopí z léčebných důvodů na 880 000 Čechů a Češek nad 15 let, což představuje skoro desetinu populace. Co je důvodem tak obrovského rozdílu mezi oficiální konopnou léčbou a tou „domácí“? Hlavní překážkou, o které opakovaně hovořil i MUDr. Hřib na své přednášce 18. dubna na půdě Mendelovy univerzity, je vysoká cena léčebného konopí v lékárnách a tvrdošíjné odmítání zdravotních pojišťoven tuto formu léčby alespoň částečně proplácet. I z toho důvodu mohou pacienti i lékaři v České republice smutně přihlížet tomu, jak v sousedním Německu zdravotní pojišťovny hradí zhruba dvě třetiny všech žádostí a počet pacientů tam tak roste obrovským tempem. Jako další hlavní důvod se uvádí zbytečná byrokratická zátěž pro lékaře spojená s možností předepisovat konopí a jejich neochota zabývat se novými způsoby léčby, přičemž řadu z nich zcela jistě odrazuje i kontroverzní pověst konopí. V souvislosti nejen s tímto problémem jsme na konferenci položili panu doktoru Hřibovi pár otázek. Medijuana: Proč předepisujete konopí na léčbu bolesti? Dr. Radovan Hřib: Přiznám se, že čím víc ho používám, tím víc mě fascinuje a tím raději ho používám. U toho paralelně používám standardní léky jako opioidy či nesteroidní antirevmatika. Zatím jsem konopí neměl k dispozici tak dlouho, abych tyto standardní léky mohl vysazovat (kvůli výpadkům v dodávkách). Takže pacientům konopím vylepšuji jejich stav při standardní léčbě. MED: Jak konkrétně? RH: Konopí nám dává na několika místech šanci přetnout takzvaný „bludný kruh“ spojený s bolestí, a to konkrétně zmírněním bolesti, potlačením úzkostných stavů a spánkové deprivace. U spánku neexistují tak silné vědecké důkazy, třebaže první dojem většiny pacientů, které konopím léčím, je lepší spaní. V 99 procentech případů mi po sedmi až deseti dnech od zahájení této léčby hlásí obrovské zlepšení spánku. V druhé fázi, když si člověk pořádně odpočne, tak i tu bolest snáší výrazně lépe. MED: Co je hlavní příčinou toho, že oficiální léčebné konopí předepisuje v České republice tak málo lékařů? RH: Důležité je, aby si lékaři sehnali informace. Osobně se setkávám jak s odmítáním, tak nekritickým očekáváním ze strany odborné veřejnosti, ani jeden z těchto extrémů ale není vhodným přístupem. Dále tu je lenost, neochota a vymlouvání se na nedostatek důkazů v rámci takzvané „evidence based medicine“ (medicína založená na důkazech) a strach ze získání vlastních zkušeností. MED: Dlouho se hovoří také o zbytečné složitosti a byrokracii při předepisování

MUDr. Radovan Hřib

léčebného konopí, což souvisí s povinností používat elektronický recept. RH: Je pravda, že v roce 2015 to byl opravdu maratón, nicméně dnes bych to atletickou terminologií přirovnal ke čtyřstovce či osmistovce. Elektronický recept je totiž v současnosti povinný pro všechna léčiva a přechod z něj na takzvaný recept na „léčebný přípravek s omezením“, kam spadá i léčebné konopí, je dnes jednoduchý a Státní agentura pro konopí pro léčebné použití (SAKL) ho vyřizuje během jednoho týdne. Nerad se zastávám těchto organizací, jako je SAKL nebo Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL), nicméně v tomto problém není. A pokud se na to někdo dnes vymlouvá, tak neříká pravdu. Musí tedy samozřejmě mít funkční elektronický recept, což může být problém nikoli lékaře, ale jeho zaměstnavatele, přičemž se mohou objevovat i softwarové problémy, které je nutné vyřešit s IT pracovníky. MED: Již tři roky připravujete ve spolupráci s vaším nemocniční lékárnou pacientům tobolky z nadrceného sušeného konopí, které předtím dekarboxylujete teplem. Proč právě tato forma, a ne třeba extrakty nebo čípky? RH: Zpočátku to byla taková z nouze cnost a určitě k tomu existuje spousta výhrad, ale na léčbu bolesti se nám to osvědčuje. Čípky z rostlinného materiálu dost dobře neuděláme a pro takzvaný entourage effect potřebujeme do střev dopravit celou rostlinu, z níž si tělo vybere látky, které potřebuje. Dalším zásadním důvodem je skutečnost, že příprava tobolek opravdu jen minimálně zvyšuje cenu konečného pro-

duktu pro pacienta, zatímco například výroba extraktů by byla finančně i technologicky poměrně náročná. Postup výroby tobolek je přitom jednoduchý: rostlinný materiál se odváží, vloží do sklenic, uzavře a nechá se 30 minut dekarboxylovat teplem při 120 stupních Celsia. Po vychladnutí je nadrcen a nadávkován do tobolek. MED: Jak připravujete pacienty, kteří s konopím nemají žádnou zkušenost, na začátek konopné terapie? Nejprve je připravíme na to, že jejich vědomí může být i z takto malé dávky mírně ovlivněno a že se mohou cítit lehce „ovínění“. Když s tím pacient takto předem počítá a akceptuje to, tak tyto stavy u drtivé většiny za pár dnů přechází. Kromě toho, co se dozví ode mě, si mohou nastudovat další informace na internetových stránkách například pacientského spolku KOPAC. Tobolky obvykle začínáme dávkou s obsahem 0,125 gramu THC na noc cca hodinu před spaním. Zhruba po týdnu a po konzultaci se dávka může začít zvyšovat, v případě nepříjemných účinků se snižuje ihned. V poslední době jsem u několika drobnějších pacientek začínal se zhruba desetkrát menší dávkou na základě doporučení Dr. Ethana Russoa, kdy jsme se na množství 0,125 gramu THC dostali až zhruba po měsíci. S pacienty jsme prvních sedm až deset dní v kontaktu, telefonujeme si a bavíme se o tom, jak léčba probíhá.

text: Jan Přívratský 35


Medi+green

36


Medi+green

Nová naděje pro pacienty se schizofrenií

O

antipsychotických vlastnostech určité nepsychoaktivní složky konopí dnes slýcháme snad odevšad. Avšak bylo to již v osmdesátých letech 20. století, kdy se poprvé začaly zkoumat účinky CBD (kanabidiolu) na úzkosti a deprese, přičemž nyní se nacházíme v bodě, kdy je tento kanabinoid z vědeckého hlediska považován za velmi slibný nástroj pro léčbu schizofrenie. Běžně používaná léčiva pouze zmírňují „pozitivní příznaky“ schizofrenie – jedná se o konkrétní projevy, které se u zdravého člověka neobjevují – například halucinace a iluze. Na kognitivně negativní symptomy, jako je snížená řečová schopnost, omezená společenská interakce nebo pocity smutku, nemají konvenční pilulky žádný větší účinek. V časopise Nature nedávno zveřejněná australská studie oproti tomu naznačuje, že kanabidiol je v těchto oblastech schopen zlepšit stav nemocných. Vědci nejprve navodili umělou schizofrenii v potkanech a poté jim podávali 10 miligramů CBD na kilogram tělesné hmotnosti po dobu tří týdnů. V průběhu pozorování postupně zjistili, že užívání kanabidiolu zlepšilo u hlodavců vnímavost, takzvanou pracovní paměť a behaviorální funkce. To naznačuje, že kanabidiol by mohl být využíván i u lidí k léčbě

symptomů schizofrenie, kde běžné farmaceutické a jiné léky nejsou účinné. Kromě toho mají syntetická antipsychotika, která se dnes nejčastěji užívají při léčbě tohoto psychického onemocnění, širokou škálu nepříjemných vedlejších účinků – od svalových křečí při úzkostných poruchách až po celkový třes a mdloby. Některé z těchto léků také způsobují nekontrolovatelné zvýšení tělesné hmotnosti a metabolické poruchy, přispívají ke vzniku diabetu nebo zvyšují riziko vysoké hladiny

cholesterolu. Pro vědu je použití kanabidiolu zajímavé i z toho důvodu, že nezpůsobuje žádný z výše popisovaných nežádoucích účinků, a co víc – většinu těchto negativních projevů dokonce přímo léčí. Výzkumníci však varují všechny schizofreniky před samovolným experimentováním s konopím, protože přítomnost THC může příznaky této nemoci ještě zhoršit. Dodávají zároveň, že v zdravých hlodavcích nebylo vypozorováno žádné zlepšení kognitivních funkcí.

37


Medi+green

THC a CBD na hojení kostních zlomenin Izraelští vědci stojí v popředí výzkumu léčivých účinků konopí. Ve studii provedené na univerzitě v Tel Avivu bylo prokázáno, že THC a kanabidiol (CBD) mohou podporovat hojení zlomenin kostí a aktivovat lysylhydroxylázy (enzymy nezbytné pro hojení kostí) v buňkách, jež kosti tvoří.

C

o činí tuto studii obzvláště významnou, je skutečnost, že se jí dohromady zúčastnili výzkumníci z osmnácti zemí. Institut biomechaniky a katedra biomedicínského inženýrství z Curyšské univerzity, stejně jako pracovníci Ortopedické oddělení Lékařské fakulty Lundské univerzity ve Švédsku spolupracovali s izraelskou skupi-

38

nou, aby zkoumali účinky kanabinoidů (CBD a THC) na kosti a jejich biochemické interakce. Jedná se o první výzkum vlivu konopí na mechanickou strukturu těla, jenž zahrnoval tolik předních vědců. Jedním z nich byl i „nestor“ konopného výzkumu Raphael Mechoulam, který před více než 50 lety objevil THC a později i CBD. Jeho objevy položily základy

dnešním výzkumům léčebného potenciálu konopí a nejnovější výsledky práce týkající se léčebných účinků kanabinoidů na zlomeniny by mohly být opět průlomové. Výzkum zahrnoval tři pokusy. Nejprve byly krysám s frakturou stehenní kosti injekčně aplikovány THC a CBD za účelem změření působení na strukturální a mecha-


nické vlastnosti zlomenin kostí. Následně byl zkoumán účinek CBD a THC v poměru 1 : 1 na kalus (tkáň, která spojuje úlomky kostí po zlomenině a na jejímž základě se postupně vyvíjí nová kost). Molekulární složení kostí se zkoumalo v obou experimentech po dobu devíti týdnů pomocí metody FTIR (z anglického Fourier Transform Infrared Spectroscopy). Třetí experiment zkoumal účinky CBD a THC na buňky tvořících kost při hojení. Pro mechanické testy bylo použito 3D radiografie. Fixace byla odstraněna a zkoumána mineralizace kostí, načež byla testována jejich pevnost – s rychlostí ohýbání pět milimetrů za minutu, dokud se kosti znovu nezlomily. V tomto experimentu byly použity nově vytvořené buňky, které v myších tvoří kosti, a ty byly kultivovány po dobu čtyř dnů při 37 stupních Celsia. Když dosáhly 80procentní zralosti, přidali vědci THC a CBD. Poté byly pomocí ribonukleových kyselin měřeny hladiny lysylhydroxylázy, vývoj genů podílejících se na její produkci a mRNA (která obsahuje kód potřebný pro syntézu proteinů). Po šesti až osmi týdnech bylo zjištěno, že kalus je větší u potkanů léčených CBD a THC než u těch, kteří dostávají jiné látky. První experimenty také ukázaly, že CBD významně zvyšuje pevnost kosti a její mechanické vlastnosti. Ve druhém experimentu bylo na konci osmi týdnů zjištěno, že THC zpevňuje kost

Dr. Raphael Mechoulam

v nepatrně větší míře než CBD. Konečně ve třetím pokusu bylo zjištěno, že CBD selektivně zvyšuje hladinu lysylhydroxylázy a hladinu mRNA. Výsledná studie je pravděpodobně nejvýznamnějším dosud publikovaným souborem dat o konopí a kostních zlome-

ninách, které nám poskytují hluboký vhled na genetické působení konopí na naše tělo. Výsledky poskytují důležité poznatky též z hlediska biomechaniky a na jejich základě lze konstatovat, že THC a CBD stimulují nejdůležitější enzymy a geny podílející se na hojení kostí.


Medical

Zkušenosti v praxi

„Vybudoval jsem izraelský program léčebného konopí“ Na pražském veletrhu Cannafest jsme měli příležitost pohovořit s Dr. Jehudou Baruchem, který byl jedním z řečníků na zdejší odborné konferenci. Kromě jiného jsme se ho zeptali na to, jaká byla jeho role při zakládání po celém světě skloňovaného programu léčebného konopí v Izraeli a na jeho praktické zkušenosti. text: Kardos - Szelestei 40

Medijuana: Jak a kdy jste se poprvé setkal s léčebným konopím? Dr. Jehuda Baruch: V roce 2002 jsem se stal předsedou zdravotního výboru izraelského ministerstva zdravotnictví a zhruba někdy v té době mě oslovil Dr. Boaz Lev, který měl od roku 1992 na starosti program výzkumu konopí, s tím, jestli bych neměl zájem po něm tuto agendu převzít. Takto jsem se tedy dostal ke konopné léčbě. Zároveň ale musím na rovinu říct, že zpočátku jsem z toho nebyl nijak zvlášť nadšený – předtím jsem pracoval jako vedoucí programu léčby závislostí a myslel jsem si, že v léčebném konopí hledá jen pár lidí způsob, jak se legálně dostat do rauše. MED: Jako si to myslí spousta lidí… JB: Ano, přesně tak (směje se). Zhruba rok nato jsem byl kontaktován jedním pacientem s onkologickým onemocněním. Věděl, že před sebou má už jen pár dnů života (a skutečně o týden později zemřel), ale přesto mi chtěl osobně poděkovat za to, že měl možnost užívat ke zmírnění svých obtíží konopí. To mu totiž umožnilo

rozloučit se důstojně a bez bolestí s rodinou a přáteli. V tu chvíli – a vždy, když o tom znovu mluvím – se mi do očí začaly hrnout slzy. MED: Jak vznikl a jak se vyvíjel program léčebného konopí ve vaší zemi? JB: V roce 1992 byla na základě rozhodnutí soudu udělena prvnímu pacientovi v Izraeli licence na takzvaný léčivý konopný přípravek. Od té doby až do mého nástupu do úřadu v roce 2002 bylo uděleno jen 64 licencí. Za deset let mého působení jsme se v roce 2012 dostali na celkový počet přibližně 12 000 „aktivních“ registrovaných pacientů. Dohromady jsme vydali více než 20 000 povolení, z nichž ale někteří pacienti již zemřeli anebo se konopím léčit přestali. MED: Jaká byla přesně vaše role? A považujete toto pracovní angažmá za úspěšné? JB: V podstatě jsem léčbu konopím v Izraeli uvedl do praxe a vymyslel řadu zlepšení, z nichž některé se teprve začnou uplatňovat. Kdybych mohl celý systém vytvořit znovu, udělal bych některé věci jinak a vyhnul se


určitým chybám. Zpočátku jsme pacientům umožňovali samopěstování, protože jsme nechtěli, aby si konopí kupovali na černém trhu. Jenže pak jsme stejně nevěděli, co pacienti užívají a samozřejmě neexistovala kontrola kvality. Dalším problémem bylo, že někteří pacienti si konopí pěstovat nechtěli, zvláště ti onkologičtí. Říkali nám: „Myslíte vážně, že s rakovinou mám být ještě zahradníkem? Navíc mi zítra začíná chemoterapie a já konopí potřebuji hned, ne až někdy za tři měsíce.“ Tak jsme pak dovolili pacientům s méně závažnými onemocněními pěstovat konopí až pro pět dalších pacientů. Jeden z prvních takových pacientů, jež obdrželi povolení pěstovat i pro další, byl Gil Luxembourg, kterého jsem tady na Cannafestu také potkal. Na počátku se tedy jednalo o fyzické osoby a jednotlivce, až jsme na konci roku 2005 vydali toto povolení první soukromé společnosti nazvané Tikun Olam. Do roku 2010 přibyly další tři firmy, které získaly licenci na pěstování léčebného konopí pro izraelské pacienty. Od počátku programu léčebného konopí v Izraeli nám bylo jasné, že v určitém okamžiku už nebude možné celou věc financovat z veřejných peněz, ale začít vyžadovat nějakou spoluúčast ze strany pacientů. Pokud pracujete s několika sty pacienty, může pro ně být konopí zdarma a plně hrazené státem, nicméně s několika tisícovkami pacientů to už není udržitelné. Přinejmenším část nákladů má být hrazená pacienty zapojenými do programu. Nicméně

Dr. Jehuda Baruch

v Izraeli je přísně zakázáno prodávat konopí a jiné drogy, takže jsme zpoplatnili nikoli konopí samotné, ale „službu“, kterou pacientům poskytujeme. To je důvod, proč

u nás všichni pacienti platí stejný měsíční poplatek, jenž nijak nesouvisí s tím, kolik konopí ten či onen pacient skutečně dostává a užívá. MED: Měl jste nějaké potíže s vládou při budování tohoto programu? JB: Neměl, jelikož jsem pro vládu pracoval (směje se). MED: Takže jste nemusel nikoho přesvědčovat o prospěšnosti konopné léčby? JB: Čas od času jsem musel ministerstvu veřejné bezpečnosti vysvětlit, proč jsem to či ono udělal, ale s policií se spolupracovalo dobře a vždy byla velmi ochotná a nápomocná. Nějaké problémy se ale samozřejmě v průběhu let objevily. Někteří konzervativní členové izraelského parlamentu mě například obviňovali z toho, že jsem obchodníkem s drogami a chci poškodit dobré jméno Izraele, zatímco z druhé strany příznivců této terapie jsem zase slýchal, že k léčebnému konopí nemá přístup dost pacientů. MED: Jaké jste měl zkušenosti s vydáváním prvních povolení na pěstování? JB: Hned jedno z prvních povolení bylo problematické, jelikož držitel licence byl přistižen, jak konopí prodává i na černém trhu. Byla to velká nepříjemnost pro celý program, která nás zbrzdila o jeden nebo dva roky. A samozřejmě to hrálo do rukou odpůrců konopné léčby. Na druhou stranu všeobecně platí, že když začínáte něco nového, vždy se objeví nějaké problémy. Teď je vše samozřejmě zařízeno tak, že celá

41


Medical produkce se kontroluje a po sklizni míří do rukou vládní agentury, která ho sama distribuuje pacientům. MED: Kromě jiného jste se také podílel na několika výzkumech týkajících se účinků konopí na různé nemoci. JB: Ano, provedl jsem například výzkum léčby PTSD (posttraumatická stresová porucha) konopím, ale studie nebyla zveřejněna, protože se nejednalo dvojitě zaslepenou studii. Další se týkala fibromyalgie, nicméně ta nebyla za podivných okolností do dnešního dne dokončena. S dalšími vědci jsem spolupracoval na několika dalších studiích například v oblasti neurologie (epilepsie nebo roztroušená skleróza) či paliativní léčby nádorových onemocnění. Také jsem s Dr. Naftalim zkoumal účinky konopí na pacienty s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou. MED: Bylo těžké takové výzkumy provádět? JB: Pokud jste chtěli provést konopnou studii, museli jste nejprve najít legitimní zdroj konopí. Dříve jsme museli pracovat s materiálem, který policie zachytila na černém trhu. O „kvalitě“ a nezávadnosti takového konopí bylo nutné pochybovat. Myslím, že to bylo v roce 2009 v Mnichově, kde došlo k řadě případu otravy olovem, které do konopí přidávali dealeři, aby vypadalo silnější. Na černém trhu si zkrátka nikdy nemůžete být jisti, co dostanete. MED: Co musí člověk v Izraeli udělat pro to, aby se stal registrovaným konopným pacientem? JB: Nejprve musíte navštívit specializovaného lékaře, který vám může vydat doporučení. To pak předložíte IMCA (Israel

42

Medical Cannabis Agency – Izraelská agentura pro léčebné konopí). Pokud doporučení splňuje všechny potřebné požadavky, agentura vám vydá povolení, jež platí šest měsíců. V povolení se píše, kde lze léčebné konopí sehnat a jaké měsíční množství doporučil lékař. MED: Jak dlouho trvá schvalovací proces?

JB: Asi tři až čtyři týdny. MED: Jaké konopí máte k dispozici pro pacienty? JB: Máme celkem devět možností: Základní je sativa, indika a hybrid, které jsou všechny dostupné ve třech různých variantách: „vysoký obsah THC a nízký obsah CBD“, „vysoký obsah CBD a nízký ob-


sah THC“ a vyrovnaný poměr THC ku CBD. Všechen materiál od všech producentů je shromažďován a rozdělován podle těchto kategorií. Poté jsou prováděny analýzy, aby bylo potvrzeno, že pacienti dostávají to, co mají předepsané. Stejně to funguje i s extrakty, které představují více klinický přístup, nicméně při extrakcích můžete ochuzovat

komplexní obsahový profil dané odrůdy. Jejich význam je předmětem dalších diskusí. MED: Takže měřením a přítomností terpenů se nezabýváte? JB: V tuto chvíli ne. Stále o nich moc nevíme. Dnes jsou takzvaně v módě, ale nedokážeme přesně říct, jaké terpeny lze využít na to či ono. Nejdříve je musíme řádně vědecky prozkoumat. MED: Jaká je situace s lékaři v Izraeli – jaká je jejich úroveň znalostí a odkud získávají informace? JB: Na začátku to bylo dost žalostné a moc toho obecně nevěděli. Sám jsem jezdil z nemocnice do nemocnice a přednášel o konopí jako léku. Na témata, která mi nebyla tak blízká, jsem zval další odborníky – a mohu s hrdostí říct, že jsme nevynechali ani jednu velkou nemocnici v Izraeli. V podstatě

to zpočátku bylo tak, že jsme lékaře museli přesvědčovat, aby byli ochotni konopí někomu předepsat, zatímco o deset let později jsem naopak musel vysvětlovat, že ho nemají předepisovat na úplně každou nemoc. MED: Jaké jsou plány společnosti OWC (One World Cannabis), v jejíž správní radě zasedáte? JB: OWC je malá společnost, která zkoumá zdravotní účinky konopí. Vyvíjíme léčiva na mnohočetné myelomy, psoriázu, fibromyalgii, PTSD, migrény a zkoumáme inovativní formy aplikace – například sublingvální tablety a speciální masti pro topikální použití. Co se týče masti, jsme zhruba uprostřed vývoje, zatímco u rozpustných tablet očekáváme do konce prosince povolení k zahájení klinické studie.

43


Canna+Globe

Překonávání traumat pomocí MDMA

Extáze otevírá svět emocí a stírá hranice ega – proto se jedná o tak populární drogu na různých party. Dnes začínají být přesně tyto vlastnosti využívány v psychoterapii při léčbě těžkých traumat.

P

řestože nás nesmírně těší, že se po celém světě rychle šíří medicínské využívání konopí a progresivní formy regulace, existují i další stále zakázané drogy, které se mohou stát léky budoucnosti. MDMA, což je název pro aktivní složku pilulek extáze, je jedním ze žhavých kandidátů stát se takovým léčivem a skvělým terapeutickým prostředkem pro léčbu traumatických zážitků a stavů. Konference v italském Turíně nazvaná „Právo na vědu a svobodný výzkum narkotických a psychotropních substancí“ se detailně zabývala i tímto tématem.

Pronikání do vzpomínek Natalie Ginsbergová z renomované organizace Multidisciplinární asociace pro psychedelická studia (MAPS) seznámila ve své přednášce posluchače s nejnovějším vývo44


jem a výsledky léčby pomocí MDMA. MAPS vznikla v Kalifornii v osmdesátých letech minulého století s cílem podpořit a propagovat terapeutické využívání psychedelik a konopí. Díky této organizaci mohla být před deseti až patnácti lety zahájena řada výzkumů léčebných účinků psychedelických látek. MDMA má zřejmě největší potenciál při léčbě jedné z nejtěžších forem psychických obtíží, kterou je posttraumatická stresová porucha (PTSD). Pacientům s touto poruchou může nabídnout jedinečnou pomoc. Spouštěčem PTSD jsou obvykle těžká traumata, jako je sexuální násilí nebo zážitky z války. Traumatizující zážitky se pacientům (obětím) trpících PTSD neustále vracejí do podvědomí a nemohou se od nich osvobodit nebo se jich zbavit. Mnoho osob s posttraumatickou stresovou poruchou se jí bohužel pokouší zbavit pomocí alkoholu či drog na bázi opiátů a ve stále rostoucím počtu případů nakonec spáchají sebevraždu. Ginsbergová přitom tvrdí, že 75 procentům pacientům běžné užívané léky na PTSD prostě a jednoduše nepomáhají. Jedná se o opravdu akutní problém. V srpnu 2017 ocenil aktivity MAPS dokonce i americký Úřad pro potraviny a léky (Food and Drug Administration – FDA), když označil pokusy s léčbou PTSD pomocí MDMA za „terapií s výrazným účinkem“. Toto výjimečné hodnocení ze strany tohoto úřadu vychází ze skutečnosti, že pouze sedmnáct procent pacientů zapojených do experimentálního výzkumu s MDMA nezaznamenalo zlepšení projevů své posttraumatické stresové poruchy.

spočívá ve spojení s propracovanou formou psychoterapie. V jejím rámci obvykle stačí k úspěchu, když pacient užije MDMA pouze třikrát – poté není potřeba tuto látku nadále užívat. Podobné výsledky jsou u antidepresiv nepředstavitelné. Na léčbě pomocí MDMA se podílejí dva terapeuti a sezení probíhají v prostředí, jež v pacientovi vyvolává pocit bezpečí a nabízí mu a přátelskou atmosféru. Oba terapeuti si získávají důvěru pacienta v průběhu zmiňovaných tří sezení bez použití konvenčních léků a po celou dobu vztah s ním prohlubují. MDMA se tedy podává v místě, které na nemocného působí příjemně a bezpečné, kde si lehne na postel, oči mu jsou zakryty a do uší mu ze sluchátek hraje příjemná hudba.

první takto zaměřený výzkum uskutečnil až v roce 2007 a na jeho výsledky se čekalo poměrně dlouho. Ginsbergová dále vysvětlila, že MAPS pracuje se strategií známou z aikida. V rámci války proti drogám vynaložily Spojené státy více než 300 milionů dolarů na podporu více než 5 000 výzkumných projektů zaměřených na rizika MDMA, zatímco pozitivní účinky zkoumají většinou soukromé organizace na vlastní náklady. V důsledku toho máme k dispozici všechny informace, které potřebujeme znát o nebezpečích MDMA, ale víme málo o pozitivních účincích této substance. Jak tedy využít soupeřovou sílu a taktiku k dosažení vlastního cíle? MAPS nyní přichází s novým přístupem k vyrovnání tohoto nepoměru

To trvá šest až osm hodin – tedy déle než tři až čtyři hodiny, kdy je působení MDMA nejintenzivnější. Terapeuti jsou přítomni až do konce a v případě potřeby s pacientem hovoří. Po ukončení MDMA terapie následují další tři další sezení bez administrace tohoto léčiva, během nichž pacient s terapeuty probírá nově nabyté zkušenosti a v jejichž průběhu společně začleňují pozitivní prožitky z této terapie do každodenního života. To vše přispívá k potlačení traumatických zážitků.

nazvaným „Minimalizace rizik proti kapitálu“. Za tímto účelem byla nezisková organizace přeměněna na veřejně prospěšnou společnost, jejímž cílem je financování klinického výzkumu s civilní podporou a soukromými dárci. Úspěchy MDMA by mohly mít vliv na změnu veřejného mínění o psychedelické léčbě, což by usnadnilo budoucí práci výzkumníků. Podle členů MAPS by označení „terapie s výrazným účinkem“ mohlo přispět k legitimizaci terapie pomocí MDMA v hlavním medicínském proudu. Když se tak stane, MAPS plánuje začít zřizovat psychedelicko-terapeutické kliniky, které budou pacientům i terapeutům poskytovat optimální podmínky pro úspěšný léčebný proces.

Terapie klidem Na rozdíl od léčby antidepresivy, kdy člověk doma s rukama založenýma v klíně jen čeká, jaké budou účinky, úspěch MDMA

Psychedelické kliniky Ginsbergová ve své přednášce stručně popsala historii léčby pomocí MDMA – mimo jiné připomněla, že první psychoterapeutická sezení s několika ženami trpícími PTSD proběhla ve Španělsku v roce 2000. Ve Spojených státech amerických se

text: Bob Arctor

45


Výběrová+odrůda

Bubba Island Kush

S

polečnost Dutch Passion vám s potěšením představuje novinku, kterou je feminizová odrůda Bubba Island Kush. Jedná se prémiovou a potentní varietu původem ze Severní Ameriky, jež vznikla zkřížením hybridu (Grandaddy Purple x OG Kush) s jediným originálním samcem Pre 98 Bubba Kush! Bubba Island Kush může při indoor pěstování vyrůst až do výšky 1,5 metru, neobvykle rychle kvete – jen 7,5 týdne – a má bohaté ovocné aroma typické pro odrůdy Kush. Bubba Island Kush je velmi zajímavým příspěvkem do kolekce Dutch Passion jakožto genetika, která byla vyselektována za účelem co nejkvalitnější sklizně. Listy mohou v průběhu kvetení změnit barvu do tmavě modré až šedivé, což rostlinám dává ten pravý hašišový vzhled. Tato Kush odrůda s extrémně pryskyřičnatými palicemi a vysokým obsahem THC je to pro pravé znalce konopí.  (x)

46


Výběrová+odrůda

Moby Dick CBD

Vlajková CBD odrůda seedbanky Dinafem Představujeme vám naši novou odrůdu Moby Dick CBD, vlajkovou loď našeho katalogu, která je tentokrát obohacena o CBD, díky čemuž má terapeutické vlastnosti při zachování chuti a výnosu původní variety. Moby Dick se během krátké doby stal světově proslulým modelem a tato verze s léčebnými účinky je pravou volbou pro všechny, kdo chtějí rekreační konopí s potlačenými psychoaktivními účinky. To je ve stručnosti filozofie, které jsme se v Dinafem drželi, když jsme pro vás tuto odrůdu šlechtili. Proč jsme přišli na trh s Moby Dick CBD? Moby Dick vděčí za svůj úspěch hlavně atypické genetice. Matkou je Jack Herer, kterou jsme vybrali před 15 lety a které vděčí za obrovské výnosy a své účinky, které nadchnou každého pěstitele. Dalším krokem bylo dosáhnout léčebné verze této odrůdy, abychom uspokojili také poptávku spotřebitelů se zdravotními problémy, kteří tvoří rychle rostoucí podíl na trhu. V Dinafem čím dál tím více oceňujeme CBD a pracujeme na tom, aby tato část produkce byla stále větší. Proto nám stojí za to, abychom naši vlajkovou loď zkřížili s léčebnými odrůdami, díky čemu můžeme dosáhnout toho nejlepšího možného výsledku.

Vývoj této variety probíhal ve spolupráci s lidmi z CBD Crew, což je seedbanka zaměřená výhradně na léčbu a která nám dovolila zahrnout do našeho katalogu něco ze svých vlastních genetik. My jsme ale přemýšleli o něčem, co by bylo jen naše. Jedna z prvních možností byla Moby Dick CBD, protože původní Moby Dick je maximálně produktivní. Navíc se jedná o model, který je v Dinafem velmi populární. Všechno do sebe zapadalo, a tak se na jaře 2015 zrodil Moby Dick CBD.  (x)

Vlastnosti odrůdy Moby Dick CBD od Dinafem Seeds – Vhodná pro pěstování indoor i outdoor – Pohlaví: feminizovaná – Genotyp: Sativa 60 % / Indica 40 % – Křížení: Moby Dick x CBD Crew – Doba květu indoor: 70 dnů – Sklizeň outdoor: začátek / polovina října – Výnos indoor: 650 g/m2 – Výnos outdoor: 600–900 g / rostlina – Vzrůst: až 3 m

47


Výběrová+odrůda

Royal Gorilla

R

oyal Gorilla je bez debat jedna z nejznámějších odrůd, které se k nám dostaly ze Spojených států a která si rychle udělala jméno u konopných znalců. Její zrození se přitom událo pouhou shodou náhod. Dva šlechtitelé ze spojených států, Joesy Whales a Lone Watie, objevili tento model poté, co Joesyho odrůda Chem Sis nešťastnou náhodou vytvořila i samčí květy, jimiž opylila odrůdu Sour Dubb. Nevíme přesně, proč se Lone rozhodl uschovat nějaká semínka poté, co Joesy kytku vyhodil. Možná to byla jenom zvědavost, jež ho přinutila semínka vysadit a počkat, co z toho bude. A bylo to opravdu něco, neboť z těchto semínek vyrostl úžasný model jménem Royal Gorilla!

Genetika a účinnost Tito dva vášniví šlechtitelé okamžitě věděli, že vytvořili něco skutečně speciálního. Rostlinu podrobili testům a byli ohromeni 48

výsledkem měření obsahu THC. Jako kdyby závratný obsah THC v množství 24–26 % nebyl dost šílený, některé jejich fenotypy dokonce obsahovaly neuvěřitelných 30 % THC! To jsou procentuální obsahy, které dodnes nebyly naměřeny u žádné jiné odrůdy.

Růst a sklizeň Royal Gorilla by neměla být vaší volbou, pokud chcete obrovské výnosy. Ty jsou ve skutečnosti poněkud průměrné. Výhodou této rostliny je však vysoká kvalita palic, nikoliv kvantita. Bude mít masivní palice a nádherné limetově zelené listy. Díky výrazné produkci bude pryskyřice brzy pokryta spoustou trichomů, které se budou krásně lesknout na sluníčku.

Účinky Průměrný obsah THC je u Royal Gorilla 24–26 %. Nicméně některé fenotypy mají

schopnost pokořit i tuto hranici. Konzumace přináší silný relaxační účinek, který je ideální pro odpočinek a odbourání stresu. Nezapomínejme však, že to, co dělá Royal Gorilla tak speciální odrůdou, je její perfektní vyváženost relaxačního efektu a povzbudivé euforie. Royal Gorilla je vybalancovaný 50% hybrid mezi indikou a sativou a má úchvatné zemité a sladké tóny zakomponované do jemných tónů citronu a borovice. Nabízí komplexní chuťový zážitek, který nezklame ani ty nejvybíravější konopné znalce. Odrůda již vyhrála několik cen, jako je například 2014 Cannabis Cup a 2015 World Cannabis Cup. V obou soutěžích se umístila na prvním místě v kategorii nejlepších hybridů. Pokud vám to ještě není jasné, Royal Gorilla je skutečně úžasný hybrid, který má fanoušky po celém světě. Rozhodně stojí za vyzkoušení!  (x)


Výběrová+odrůda

49


Výběrová+odrůda Canna+Globe

Zhruba před deseti lety se v Kalifornii – konopné zásobárně Ameriky, kde je už déle než 20 let legální léčba konopím – začaly objevovat odrůdy bohaté na CBD. Následně se rozběhly laboratorní experimenty s cílem vyvinout léčebné přípravky a terapie, v nichž CBD bude hrát prim, načež se s novými CBD odrůdami doslova roztrhl pytel.

text: G.Holland 50

Odrůda CBD Therapy

Léčba bez rauše

D

nes jsou odrůdy s vysokým obsahem CBD v nabídce snad všech seedbank. Ovšem takových odrůd, které mají hodně CBD, ale obsahují jen minimum nebo žádné THC, existuje stále velmi málo. Na léčbu mnoha onemocnění a symptomů přitom stačí CBD. Pacienti, kteří se potřebují léčit, obvykle nevyžadují psychoaktivní účinek. Naopak – během běžných každodenních činností (například při výkonu své práce) nechtějí cítit euforii typickou pro THC. Představme si lidi jako učitele nebo zdravotníky, kteří ke své práci musejí přistupovat velmi zodpovědně. A kvůli tomu samozřejmě potřebují vědět, že léčivo nebo rostlina, jež konzumují, nezpůsobí změněný stav vědomí. Organismus si po čase na THC vytvoří toleranci a euforie a rauš se postupně začne vytrácet. U vysoce koncentrovaných výtažků je tento proces relativně rychlý a trvá několik týdnů. Pacienti jsou poté schopni vést běžný společenský život a nepociťují nepříjemné

„vedlejší účinky“. Přesto existuje mnoho uživatelů, kteří preferují, když jejich léčebná odrůda vůbec neobsahuje psychoaktivní kanabinoidy. Jednou z takových odrůd má být CBD Therapy, se kterou přišla seedbanka CBD Crew. Obsah THC v této odrůdě je velmi nízký a podle výrobce nepřesahuje povolený legální limit (ten je v Evropské unii stanoven na 0,2 % a v České republice na 0,3 %). Je tedy jasné, že tuto odrůdu nebude nikdo užívat, aby si navodil rauš a změnil si vědomí. Odrůda CBD Therapy byla podrobně analyzována v laboratořích ve Spojených státech amerických (WercShop) a v Evropě (Fundación CANNA, Španělsko). Podle organizace Fundación CANNA byl obsah THC v testovaných vzorcích 0,35 procenta a obsah CBD 8,32 procent. Analýzy ukázaly, že všechny vzorky měly nízký obsah THC a vysoký obsah CBD, takže semena šla do volného prodeje. Některé reakce pěstitelů a pacientů byly ovšem takové, že


Kanabidiol neboli CBD

je nepsychoaktivní složka konopí, která má

obrovský terapeutický potenciál. Ačkoli CBD neovlivňuje lidské vědomí (na rozdíl od THC), je o něj velký zájem mezi vědci, lékaři a pa-

Analýza: Fundación CANNA Typ analýzy: Obsah kanabinoidů (THC, CBD, CBN, CBG) Analytická metoda: GC-FID

cienty užívajícími k léčbě konopí a produkty

– chronická bolest

CBD: 8,32 % CBN: Nepřítomen CBG: 0,27 %

z něj. Pomáhá s následujícími symptomy:

THC: 0,35 %

Genetika (Indica/Sativa)

50/50

Doba květu (týdny)

8–9

Výtěžnost (g / m2 / 600 W)

500

pohlaví

feminizované

THC % (průměr)

0,5

CBD % (průměr)

8–10

Poměr THC : CBD

1 : 20+

Aroma

široká škála od sladkých a ovocných tónů až po intenzivně zemité

– Crohnova choroba (chronický zánět střev) a další potíže s trávením – diabetes – revmatický zánět – chronická bolest kyčelního nervu (ischias) – kardiovaskulární choroby – posttraumatická stresová porucha (PTSD) – úzkost, deprese, stres – bipolární poruchy – ADHD/ADD – infekce odolné proti antibiotikům – roztroušená skleróza – schizofrenie a další

Účinky CBD

antiemetikum - mírní nevolnost

antikonvulzivum - uvolňuje křeče antipsychotikum - bojuje proti psychickým onemocněním antipyretikum - zmírňuje horečku antioxidant - působí proti neurodegenerativním chorobám anxiolytikum / antidepresivum - uklidňuje a odstraňuje úzkost

si stěžovali na skutečnost, že množství THC nebylo vždy dostatečně nízké. U některých semen byl poměr CBD : THC 5 : 1, u jin-

ých byl jen 2 : 1. Seedbanka CBD Crew proto provedla rozsáhlý výzkum, který ukázal, že 50 až 75 procent rostlin odrůdy CBD Therapy mělo velmi nízké hladiny THC a vysoké hladiny CBD. U zbytku byl v jednom případě podíl THC dokonce vyšší než CBD, jinak se objevovaly různé poměry od 20 : 1 až po 2 : 1. Proto je možné, že rostliny vypěstované z těchto semen mohly přesáhnout povolené množství THC. Společnost CBD Crew nyní pracuje na tom, aby odrůda CBD Therapy byla pro pěstitele a nemocné stabilnější. Je to nová inovativní odrůda pro všechny pacienty, kteří nepotřebují THC, a pro ty, komu psychoaktivní účinky THC nedělají dobře po psychické stránce.

CBD Therapy může být pěstována i venku, ideálně ve skleníku, a je vhodná pro extrakci a přípravu různých přípravků pro dosažení kýženého účinku na daný zdravotní problém. V každém případě se uživatelům doporučuje nechat si své léčivé konopí laboratorně otestovat na obsah kanabinoidů. Pěstování ve skleníku může ve srovnání s obyčejným záhonem zvýšit obsah THC, ten byl ale přesto měl být ve srovnání s jinými odrůdami velmi nízký. V Rakousku, kde je povoleno nejen prodávat semena konopí, ale přímo i nekvetoucí konopné rostlinky, lze klony (řízky) této odrůdy získat od firmy Premium Genetics ve Vídni. 51


Výběrová+odrůda

King´s Kush

Královská verze veleúspěšné odrůdy

K

ing´s Kush je velice speciální odrůda. Jedná se o křížence OG Kush z Apothecary Seeds a originálního klonu Grape Ape. Rodokmen této odrůdy je zásadní, neboť oba rodiče získali prestižní ocenění v léčebných klubech po celém západním pobřeží Spojených států a v Kanadě. Vlastnostmi má King´s Kush blíže ke Kush, s fialovými odstíny a typickou sladkostí zase ke Grape Ape, která se skrývá v pozadí. Odrůda je vzrůstem menší a tvoří keř, který je ovšem pořádně hustý a s mnoha větvemi. Listy jsou velké a překrývají se, zbarvené jsou do tmavě zelené s odstíny fialové, která se projeví, aniž by bylo zapotřebí chladného počasí. Větvení je pravidelné, s krátkými a robustními internodii. King´s Kush rostě natolik kompaktně, že je někdy nutné odstranit některé větve, aby bylo možné rostliny lépe prosvítit a dostat vzduch i do jejich středu. Tato odrůda se hodí především pro pěstování indoor, ale její síla a odolnost jí umožňují vyrůst i ve venkovním prostředí, a to ve většině klimatických oblastí.

52

Hnojení může dosahovat maximální hladiny – více než EC 2,4 v hydroponických systémech a 2,0 v půdních substrátech (hodnoty v pozdější fázi kvetení). Jedná se o odrůdu, jež vyžaduje neustálé hnojení, aby dosáhla svého plného potenciálu. Hodnota pH by se měla pohybovat nad úrovní 6,0 po celou dobu kvetení a v posledních týdnech květu by měla být přidána určitá dávka Mg (hořčíku) a Ca (vápníku) ke standardnímu mixu NPK – to vše během období, kdy se tvoří pryskyřice. Doba kvetení je 8 až 9 týdnů. Produkce květů finišuje v 8. týdnu, ale pryskyřice se tvoří ještě trochu déle. Poměr palic k listům je vysoký, zejména při indoor pěstování. Palice mají kulatý tvar s nepravidelnými a velikými květy, které se vymykají běžné struktuře – je to opravdu nádherná rostlina. Barvy jsou různorodé, a to dokonce i na květech, s modrofialovými bliznami, které dodávají konečnému produktu zvláštní záři. Vůně King´s Kush je velmi ostrá a intenzivní. Připomíná levanduli, hrozen, pižmo a je harmonicky vyvážená se všemi dalšími kříženci Kush. Chuť je poněkud drsnější než vůně, velmi podobná OG Kush, ale s nádechem hroznů a bobulí v pozadí. Jedná se o kompaktní a plnohodnotnou chuť pro skutečné znalce indikových odrůd.  (x)


Výběrová+odrůda

53


Canna A’la +Canna Globe

Konopný olej pro péči o pokožku a vlasy

Konopný olej je nejzdravější olej, který existuje, a to díky poměru omega mastných kyselin, jenž je pro člověka ideální. Semena konopí konzumujeme po celém světě už po tisíce let, dokonce byla mezi prvními pěstovanými a skladovanými krmivy. Ačkoli mnoho lidí si stále myslí pravý opak, konopná semínka neobsahují ani THC, ani jiné psychoaktivní složky.

K

onopný olej, který je lisován ze semen této rostliny, obsahuje 80 procent esenciálních mastných kyselin, což je nejvyšší podíl ve srovnání se všemi ostatními rostlinami na naší planetě. Dnes se využívá v medicíně, v potravinářství i v kosmetice. Jedná se o skvělý a univerzální základ pro řadu přípravků. Z analýzy konopného oleje je možné vyčíst obsah v tomto složení: 10 procent mononenasycených mastných kyselin, 50 procent polynenasycených, 18 procent nenasycených mastných kyselin omega-3 a omega-6 a zhruba 3 procenta kyseliny gama-linolenové.

54


Mastné kyseliny obsažené v konopném oleji:

Recept na vlasový zábal: – 1 lžíce kokosového oleje nebo panenského olivového oleje – 1 polévková lžíce jojobového oleje – 2 lžíce za studena lisovaného konopného oleje – 5 až 10 kapek esenciálního oleje z levandule

– Omega-3 (18,6 %) – Omega-6 (57,7 %) – Omega-9 (10,4 %) – Palmitin (6 %) – Stearin (2 %) – gama-linolen (3 %) – ostatní (2,3 %)

Olej lisovaný z konopných semen má vysokou nutriční hodnotu a obsahuje výrazný podíl esenciálních mastných kyselin, které tělo nemůže samo produkovat, a proto musí být přijímány ve stravě. Je poměrně málo známou skutečností, že konopný olej se používá k léčbě atopické dermatitidy a dalších chronických kožních

onemocnění. Dvě až tři čajové lžičky tohoto po oříšcích chutnajícího oleje, které jsou denně aplikovány na postižený povrch pokožky, jsou účinné i v mnoha případech dětských ekzémů. Konopný olej má blahodárné účinky při léčbě nejen kůže, ale i vlasů a nehtů, protože jsou tvořeny z epiteliálních buněk. Kono-

Smícháme klasické oleje a přidáme k nim esenciální olej z levandule. Směs se aplikuje na suché vlasy, nechá se působit a několikrát se důkladně opláchne.

pný olej vyživuje suchou pokožku, regeneruje oděrky a rány, detoxikuje, pomáhá při zčervenání kůže a jiných změnách barvy. Neucpává přitom póry a výzkumy opakovaně ukazují, že má dobrý účinek na ekzém a mírní svědění tím, že zvláčňuje suchou pokožku.

Posiluje strukturu vlasů Není divu, že vlasové pokožce a vlasům samotným konopný olej tolik prospívá. Obsahuje totiž kyselinu gama-linolenovou, která zlepšuje stav vlasů a podporuje produkci keratinu, díky čemuž jsou vlasy silnější a zdravější. Kyselina gama-linolenová je též zdrojem ceramidu, a tak podporuje zachování hladiny bílkovin a zadržování vody ve struktuře vlasů.

Vhodný kondicionér Konopný olej upravuje vlasy a vlasovou pokožku i díky vysokému obsahu vitamínu E. Tento olej je přírodní hydrogenační činidlo, které podporuje zdraví pokožky hlavy a předchází podráždění a tvorbě suché pokožky. V zimě je obzvláště vhodné s konopným olejem minimalizovat škodlivé účinky chladného a vlhkého vzduchu.

Zvyšuje flexibilitu a zjemňuje Lipidové složky oleje z konopných semínek zvyšují pružnost vlasů, jejich objem a lesk, zatímco obsah vitaminů a obsah mastných kyselin je změkčuje. Měkké, hydratované vlasy jsou silnější než suché a křehké. Olej posiluje mezibuněčnou hmotu, která chrání vlasy před ztrátou vlhkosti.

text: H.S.V. 55


Medijuana CZ Nr. 01  

Medical and Harm Reduction Magazine

Medijuana CZ Nr. 01  

Medical and Harm Reduction Magazine

Advertisement