Page 1

2012/2013 Lekárske prístroje a zdravotnícke pomôcky

MEDIHUM

Bosákova 7, 851 04 Bratislava Tel./fax: +421 (0)2 62 41 31 72 Tel.: +421 (0)2 62 41 41 72 Mobil: 421 (0)948 951 910 info@medihum.sk, www.medihum.sk

GPS: 48.128 N 17.121 E

Vyhradzujeme si právo zmien cien a technických parametrov výrobkov uvedených v tomto katalógu. Vyobrazenie výrobku sa môže odlišovať od dodaného prevedenia. Spoločnosť MEDIHUM nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené priamo alebo nepriamo technickými alebo typografickými chybami resp. rozdielmi medzi produktom a katalógom. Našu bratislavskú predajňu nájdete na Bosákovej č. 7. Nachádza sa v 18 poschodovej novostavbe na prízemí, vedľa Nábytku ALBERO v Petržalke. Je dobre prístupná autom aj prostriedkami MHD.

MEDIHUM


>

>

OBSAH EKG prístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Germicídné svietidlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Holtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Dezinfekčné prostriedky, dávkovače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

DOPPLERY, CTG, Pacientské monitory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Nerezové ručné inštrumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

EKG príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Výrobky z nehrdzavejúcej ocele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

EKG papiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Fyzioterapeutické prístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Ultrazvukové prístroje a príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Tens prístroje, iné terapeutické pomôcky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Ručné diagnostické prístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Inhalátory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Proktológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Čističe a zvlhčováče vzduchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Fonendoskopy a príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Tlmenie bolesti, elektro-mikrochirurgia, koagulátory . . . . . . . . . . . . . . 66

Oftalmológia, optika dermatológia, otoskopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Defibrilátory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Elektrosomatografický diagnostický systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Reanimačný sortiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Prístroje na vyšetrenie sluchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Odsávačky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Diagnostické prístroje pľúcnych funkcií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Tašky pre rýchlu zdravotnú pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Merače krvného tlaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Nosidlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Manžety, teplomery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Pulzoximetre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Testery na alkohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Osvetľovacia technika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Váhy a výškomery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Tašky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Iné meracie prístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Jednorázovo použiteľné prostriedky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Prúžky na analýzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Rôzne iné predmety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Laboratórné prístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Dr. Med - ortézy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Laboratórne pomôcky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Odev, prestieradlá, textil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Glukomery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Nábytok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Sterilizátory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Kanc. technika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Príslušenstvo k sterilizácii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Výrobky pre ochranu zdravia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Obchodné a dodacie podmienky OBJEDNÁVANIE TOVARU

BALNÉ A DOPRAVNÉ

U súkromných osôb akceptujeme telefonické objednávky, objednávky zaslané elektronickou poštou alebo písomne. Objednávky od lekárov a organizácií, ktorí majú pridelené IČO akceptujeme len po registrácii v databáze obchodných partnerov. Znamená to, že pri prvej objednávke partner doručí v písomnej forme úplné fakturačné údaje (meno, IČO, DIČ ...). Podľa zákona o zdravotníckom prostriedku je možno dodať niektoré druhy tovaru z nášho katalógu len poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Pri objednávaní tovaru je potrebné popri názve tovaru, objednávanom množstve, uviesť aj objednávacie číslo uvedené pri každom výrobku.

Pri dodávkach tovaru účtujeme balné a dopravné podľa skutočných nákladov, ktoré závisia od hmotnosti tovaru a spôsobu dopravy (pošta, kuriérska služba a pod.) ZÁRUKA A SERVIS

Objednávať môžete aj cez našu webovú stránku www.medihum.sk.

Záruku na tovar poskytujeme v súlade so všeobecne záväznými záručnými podmienkami. Záručným listom je dodací list. Iné záručné listy nevystavujeme. Všetci naši dodávatelia poskytujú tiež pozáručný servis. Po záručnej dobe zaistíme opravu chybných výrobkov.

CENY

REKLAMÁCIA

Ceny uvedené v našom katalógu obsahujú aktuálnu platnú daň z pridanej hodnoty a prípadné príplatky resp. zľavy v období platnosti katalógu. PLATOBNÉ PODMIENKY Lekárom alebo zdravotníckym zariadeniam je na základe písomnej objednávky vystavená faktúra so splatnosťou 14 dní. Pre nových zákazníkov a zákazníkov, ktorí majú nesplatené záväzky voči našej spoločnosti platí, že objednaný tovar bude vyskladnený alebo doručený až po úhrade faktúry. Našim verným zákazníkom s dobrou platobnou bilanciou poskytujeme tovar na základe objednávky na faktúru, so splatnosťou 14 dní. Pre našich VIP partnerov poskytujeme aj ďalšie výhody, ako napr. objednávka cez telefón, predĺžená doba splatnosti faktúry, množstevné zľavy a pod. Ostatným zákazníkom (fyzické osoby) zasielame objednaný tovar na dobierku, resp. po úhrade vystavenej faktúry. Všetok dodaný tovar zostáva majetkom spoločnosti MEDIHUM, spol. s r.o., až do uhradenia celej fakturovanej čiastky. DODACIE DOBY Našim cieľom je, aby sme Vašu objednávku vybavili čo najrýchlejšie. Ak máme objednaný tovar na sklade, spravidla ho expedujeme na druhý deň. Ak tovar nie je na sklade, dodacia doba je 10 až 28 pracovných dní. Dodacie doby nie sú záväzné. Nedodržanie dodacej doby nie je dôvodom na zrušenie objednávky.

Poškodený, nefunkčný alebo chýbajúci tovar alebo tovar, ktorý nesúhlasí s objednávkou, je treba reklamovať do 3 dní po prevzatí zásielky. Spoločnosť MEDIHUM spol. s r.o. nie je zodpovedná za škody vzniknuté neskorým dodaním alebo neodborným použitím, ev. použitím, ktoré nie je v súlade s návodom. VRÁTENIE TOVARU V mimoriadnych prípadoch akceptujeme vrátenie tovaru. Ak Vám tovar nevyhovuje, môžete ho vrátiť do 7 dní po prevzatí. Tovar, ktorý vraciate, však musí byť v takom stave, aby ho bolo možné predať iným zákazníkom. Musí byť nepoškodený, v originálnom nepoškodenom obale. Poškodený tovar, tovar v poškodenom obale, ktorý javí známky používania, softvér, sterilný materiál, balenia diagnostických prúžkov a tovar vyrábaný na zákazku (napr. nábytok.), sa nedá vrátiť.


EKG PRÍSTROJE Kód: 344

CARDIOLINE ar600adv+i 990 €

Kód: 2700 CARDIOLINE ar 2100 viewbt 2 690 €

3 kanálový EKG prístroj s rozkladom 32x120 pixelov, 61x16 mm LCD vstavaný nabíjatelný akumulátor s možnosťou prevádzky aj z elektrickej siete. Jedným nabitím akumulátoru prístroj pracuje 3 hodiny. Nabíjačka akumulátoru je súčasťou dodávky prístroja. Membránová klávesica s funkčnými tlačidlami. Uloženie posledného záznamu do pamäte, odkiaľ možno zhotoviť kópiu uloženého záznamu. Možnosť nastavenia citlivosti, rozpoznávanie pacemakeru. Modifikácia prístroja CARDIOLINE ar600adv rozšírená o interpretáciu.

12 kanálové EKG s rozkladom 320x240 pixelov, 115x86 mm podsvietený grafický displej. „Multichanel“ tlač vo formáte A4, možno tlačiť 3,6 alebo 12 kanálov. Možno voliť nepretržité sledovanie volitelných zvodov alebo 12 kanálový prevádzkový mód. Uloženie posledného záznamu do internej pamäte, z ktorej možno jednoducho urobiť kópiu posledného záznamu. Rozpoznávanie pacemakeru, 1 hodinová nepretržitá prevádzka pri napájaní z akumulátoru. Bluetooth komunikačné rozhranie.

Kód: 1124 CARDIOLINE ar1200viewbt+i 2 290 € 6 kanálový EKG prístroj s nabíjateľným akumulátorom (pracuje aj z elektrickej siete). Vstavaný 4,3“ LCD displej s rozkladom 480x272 pixelov. 47 funkčných tlačidiel. Záznam poslednného merania do vstavanej pamäte s možnosťou vytlačenia kópie. Opcie: pamäťový modul na 200 EKG záznamov, analýza EKG, HRV analýza. Simultánna tlač 12 kanálov (v manuálnom móde). Na LCD displeji možno zobraziť 3-3-12 kanálov. Prístroj zobrazuje údaje pacienta, dátum, varovné hlásenia, systémové hlásenia a dokáže zobraziť zoznam pacientov a EKG záznamov. Prístroj sa po použití automaticky vypne. S plným nabitím akumulátoru môže zariadenie autonómne pracovať cca 100 minút. Frekvenčný rozsah: 0,05150 Hz. Citlivosť: 5-10-20 mm/mV. Bluetooth komunikačný kanál. Prístroj má vstavaný diagnostický program. Tlač na teplo citlivý papier

Cardioline

Kód: 2360

Bezmonitorová verzia

2 390,00 €

Kód: 2800

Verzia s interpretáciou

3 290,00 €

Kód: 1274

Verzia bez monitora s interpretáciou

2 990,00 €

Kód: 1

CARDIOLINE ar 1200 view 1 940 €

6 kanálový EKG so vstavaným nabíjateľným akumulátorom; 4,3“ farebný LCD displej s rozkladom 320x240 pixelov; 15 funkčných tlačidiel. Posledný záznam EKG sa ukladá do internej pamäte. Ako opciu možno objednať rozšírenie pamäťovej kapacity na 200 záznamov. Prístroj možno napájať zo vstavaného akumulátoru alebo priamo z elektrickej siete. V manuálnom prevádzkovom móde možno simultánne tlačiť 12 kanálov. Na displeji možno priebežne sledovať 3,6 alebo 12 kanálov. Prístroj zobrazuje dáta pacienta, dátum, výsledky EKG, varovné a systémové hlásenia. Po použití akumulátoru sa prístroj automaticky vypne. Kapacita s tlačou: 100 minút. Výber frekvencie: 0,05-150 Hz. Citlivosť: 5-10.20 mm/mV. Bluetooth komunikácia.

ar600

ar1200

ar1200

ar2100

ar2100

ar2100

ar2100

adv+i

viewbt

viewbt+i

adv

adv+i

viewbt

viewbt+i

Počet zvodov

12

12

12

12

12

12

12

Tlačené kanály

3

6

6

12

12

12

12

LCD displej

afanum.

grafický

grafický

afanum.

afanum.

grafický

grafický

Krivka EKG na displeji

-

12

12

-

-

12

12

Záznamov pri napájaní z akumulátoru

200

200

200

220

220

180

180

Alfanumerická klávesnica

+

+

+

+

+

+

+

Šírka papiera (cm)

6

12

12

21

21

21

21

Posuv papiera (mm/s)

25-50

5-10-12 5-25-50

5-25-50

5-25-50

5-25-50

5-25-50

5-25-50

Difibrilačná ochrana

+

+

+

+

+

+

+

Pamäť

+

+

+

+

+

+

+

Filtre

+

+

+

+

+

+

+

Aut. / Man. mód

+

+

+

+

+

+

+

Bluetooth komunikácia

-

+

+

-

-

+

+

Diagnostický program

+

-

+

-

-

-

+

Rozmery (cm)

25x6x19

32x7x26

32x8x27

32x8x35

32x8x36

32x8x37

32x8x38

Hmotnosť (kg)

1

2,2

2,2

4,8

4,8

5

5

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

EKG prístoje

1


Kód: 3

cubeecg Interface a softvér

490 €

Program na prácu s databázou pre prístroje CADIOLINE. Program zabezpečuje jednoduchú prácu s údajmi pacientov a so vzorkami EKG záznamov. V jedinej aplikácii integruje všetka typy EKG vyšetrení (pokojové aj záťažové, holtrové vyšetrenia EKG a krvného tlaku. Systém možno prevádzkovať v PC-EKG móde aj OFF-LINE móde. Systém umožňuje podrobnú prácu s dátami pacientov, automatické vkladanie nových vyšetrení, ich analýzu a spätné prehliadanie. Impotr a tlač záverečného protokolu v digitálnej forme. cubeecg môže byť inštalovaný na pracovnej stanici ale databázu možno sprístupniť aj iným cubeecg aplikáciám v sieti.

Kód: 2215 Záťažový systém s Bluetooth 7 490 € prenosom dát Kód: TRPC PC systém s LCD monitorom s laserovou tlačiarňou a operačným systémom

1 100 €

ECG-101 G LCD displejom

630 €

Digitálny 1 kanálový, prenosný EKG prístroj. Štandardných 12 zvodov. Zo vstavaného DC 12V akumulátoru možno vykonať až 50 snímaní EKG. Prístroj možno napájať aj z elektrickej siete (220V/110V, 50/60Hz). LCD displej na synchrónne zobrazenie EKG krivky (240x128 pixelov). Tlačový systém s vysokým rozlíšením tlačí na teplo citlivý papier so šírkou 50 mm. Vzorkovacia frekvencia 150 Hz. Vstavané filtre AC, EMG, DFT, nastaviteľné zosilnenie, nastaviteľná rýchlosť posuvu papieru. Frekvenčný rozsah: 0,05~150 Hz (IEC). Rozmery: 31x23x7 cm. Hmotnosť: 2,7 kg. Obj. kód papiera: 1763

Kód: 586

ECG-100 G

450 €

Digitálny 1 kanálový, prenosný EKG prístroj. Štandardných 12 zvodov. Zo vstavaného DC 12V akumulátoru možno vykonať až 50 snímaní EKG. Prístroj možno napájať aj z elektrickej siete (220V/110V, 50/60Hz). Tlačový systém s vysokým rozlíšením tlačí na teplo citlivý papier so šírkou 50 mm. Vzorkovacia frekvencia 150 Hz. Kvalitné digitálne filtre zabraňujú posuvu základnej línie. Ovládanie jedným tlačidlom. Prístroj má vstavanú defibrilačnú ochranu. Automatická zmena zvodov. Vstupná impedancia ≥10MΩ. Kalibračné napätie:1mV±3%. Frekvenčný rozsah: 0,05~150 Hz (IEC). Časová konštanta: >3.2 sekúnd. CMRP>80 dB>100 dB (s filtrom). EMG filter: 35 Hz (-3 dB) / 25 Hz (-3 dB). Citlivosť: ½, 1, 2 (cm/mV). Rýchlosť posuvu papiera: 25, 50 mm/s. Hladina hluku: <12μVp-p. Rozmery: 31x23x7 cm. Hmotnosť: 2,75 kg. Obj. kód papiera: 1763

Kód: 1007 ECG-300 G

830 €

ECG 300 je 3 kanálový digitálny kompaktný prístroj elegantného vzhľadu so štandardným 12 zvodovým káblom pacienta. Prístroj má vstavanú rúčku na prenášanie. Napájaný je zo vstavaných akumulátorov alebo z elektrickej siete. Prístroj je vybavený tlačovým systémom s vysokým rozlíšením na 63 mm široký termopapier. Vzorkovacia frekvencia 150 Hz. Vstavané filtre: AC, EMG, DFT, nastaviteľné zosilnenie, nastaviteľná rýchlosť posuvu papiera. Funkcie analýzy: automatické meranie a interpretácia. Vstavaná defibrilačná ochrana. Rozmery: 31x23x7 cm. Hmotnosť: 2,8 kg 2

EKG prístoje

1 090 €

3 kanálový, 12 zvodový EKG prístroj. Automatické zhotovenie a analýza EKG. Vstavané digitálne filtre: AC, EMG, DFT. Automatické nastavenie základnej línie; optimalizácia tlačovej pozície; simultánne snímanie 12 zvodov. Vysoko citlivá termo tlačiareň, 4 hodinová nepretržitá prevádzka pri napájaní z akumulátoru. Automatické alebo manuálne zhotovenie záznamu. Voliteľný tlačový formát: štandardné tri zvody, zvod rytmu, 3/2 zvody, v manuálnom prevádzkovom móde 1 zvod. Uloženie údajov 100 pacientov. Displej: 192x64 pixelov ,LCD, čierno biely. Možnosť pripojenia k PC. Kód: 409

Cardioline cubestress záťažový EKG: Softvér systému je schopný analyzovať početné parametre (ST, QT) zo 12 zvodového záznamu v reálnom čase. Úplný 12 zvodový záťažový záznam je uložený v cube databáze, neskôr ho možno spätne vyhľadať a analyzovať. Údaje možno tlačiť na štandardnej laserovej tlačiarni. Systém poskytuje spoľahlivé protokoly pre ergometrickú kontrolu, vypracovanie personálnych záťažových vyšetrení. Systém možno obnovovať a rozširovať o ďalšie moduly.

Kód: 480

Kód: 2064 EDAN DECG-03A

Softvér k EDAN EKG

275,00 €

Kód: 3324 EKG CMS 1200 G

1 390 €

12 kanálový, 12 zvodový EKG prístroj s 8“ farebným TFT LCD displejom. Simultánne zobrazenie 12 zvodov vo vysokom rozlíšení. Simultánne zobrazenie 3/6 alebo 12 zvodového EKG na ľahkú interpretáciu. Tlačové módy: 12, 6+1 (rytmus), rytmus 12, rytmus 10, rytmus 8, rytmus 6, manuálny tlačový mód, nastaviteľná dĺžka zmrazenej krivky. Automatická analýza a automatická interpretácia, merané parametre: HR, P-R interval, P, QRS, a dĺžka T, Q-T interval, Q-Tc, P, QRS a T os, R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1) atď. Jedným plným nabitím akumulátorov je prístroj schopný zostať v pohotovostnom stave 4 hodiny alebo zobraziť 150 kriviek resp. vytlačiť 90 minút nepretržitého záznamu. Veľkokapacitná pamäť je schopná uložiť viac ako 1000 záznamov . Prístroj podporuje čínske, anglické, španielske a turecké jazykové rozhrania (tlač viacjazyčných tlačových výstupov). Rýchlosť tlače:5, 6.25, 10, 12.5, 25 a 50 mm/s. Grafická alebo textová diagnóza. Vstavaná defibrilačná ochrana. Presakujúci prúd na strane pacienta < 10µA. Frekvencia vzorkovania: 1000 Hz. Frekvenčná odozva: 0.05~150 Hz (-3 dB, +0,4 dB), CMRR > 60 dB > 100 dB, úroveň šumu 15µVp-p, EMG interferencia, AC filter .Záznam prostredníctvom tepelnej tlačiarne. registračný papier: 210 mm x 20 m. Citlivosť: 5, 10, 20 40 mm/mV resp. Auto. Rýchlosť posuvu papieru: Auto záznam: 25, 50 mm/s; záznam rytmu: 25, 50 mm/s; manuálny záznam: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s. Zmrazenie: 5, 6.25, 10, 12.5, 25 a 50 mm/s. Napájanie: elektrická sieť alebo nabíjateľné lítiové články. Rozmery: 340x320x85 mm.

Kód: 5801 EKG s farebným dotykovým displejom HeartScreen 80CL

1 950 €

3+1 kanálové EKG s farebným dotykovým alfanumerickým displejom. Vďaka spoľahlivému akumulátoru je prístroj schopný až 6 hodinovej autonómnej prevádzky. Základné charakteristiky: Cabrera zvody; EKG vstup s defibrilačnou ochranou; možnosť pripojenia k počítaču; Bluetooth komunikačné rozhranie; jednoznačná, rýchla identifikácia pacienta; vstavaná pamäť, program na anakýzu a diagnózu, analýza arytmie; vstavaná 3 kanálová tlačiareň; automatický a manuálny prevádzkový mód.

Kód: 2076 HeartScreen 60G EKG

1 350 €

Simultánny 12 zvodový EKG. Automatická alebo manuálna prevádzka. Grafický LCD displey. Trojkanálová termická tlačiareň. Možnosť dodania programu na analýzu EKG. Akumulátorová prevádzka. Riadenie prevádzky pomocou funkcií menu. Jednoduchá obsluha, možnosť pripojenia k PC. Možnosť uchovávania záznamov vo vstavanej pamäti.

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 3147

HeartScreen 80GL

1 950 € Simultánny 12 zvodový EKG. Grafický LCD display, ktorý dokáže zobraziť súčasne 3 krivky EKG a jednu krivku srdečného rytmu. Riadenie pomocou funkcií menu jednoduchá obsluha. Trojkanálová termická tlačiareň. Software na analýzu EGK a srdečného rytmu, diagnostika. Prevádzka na vstavaný akumulátor, možnosť pripojenia k PC. Opcie: Zobrazenie všetkých snímaných údajov na obrazovke PC. On-line 12 kanálové monitorovanie a uchovávanie dát. 12 kanálová tlač na A4.

Kód: 2238 HeartScreen 112 Clinic EKG

2 950 €

Simultánne meranie 6, 12 štandardných alebo Cabrera zvodov, monitorovanie 12 zvodov na farebnom 7“ LCD displeji s vysokým rozlíšením. Možnosť pripojenia laserovej A4 tlačiarne (opcia). Plne-hodnotná alfanumerická klávesnica na touch screene. Prevádzka z rozvodu elektrickej siete resp. z vysokokapacitných akumulátorov. Vstavaný sieťový adaptér a rýchlona-bíjačka akumulátorov. Veľkokapacitná pamäť. Pripojenie k PC prostredníctvom USB rozhrania. Programové opcie v prístroji. Program na obsluhu kardiologickej databázy na PC. Prístroj automaticky registruje pace maker signál. Leporelo so stranami 112x150 mm s EGK, automatickým návrhom diagnózy, analýzou rytmu a štatistikou. Možnosť vykonania záťažového EKG testu, puzoximetrický kanál (opcia), HR, monitorovanie SpO2, nastaviteľné alarmy. Program na monitorovanie 12 zvodov na pripojenom PC.

Kód: 1947 EKG HeartScreen 112 Clinic / S

3 350 €

Rozšírená modifikácia prístroja HeartScreen 112 Clinic. Rozšírenie spočíva v pridaní pulzoximetrického modulu, čo umožňuje monitorovanie SpO2. Všetky ostatné parametre sú zhodné so základným prístrojom.

Kód: 2494 CARDIAX

1 500 €

• Systém Cardiax možno použiť aj v lokálnej počítačovej sieti. Jeho pripojením na prenosný počítač získate výkonné prenosné EKG zariadenie. • Systém Cardiax možno jednoducho pripojiť k rôznym databázovým systémom používaným v lekárskej praxi. • Softver Cardiax je 32- bitový WINDOWS program vynikajúcej úrovne. • K prístroju možno priamo pripojiť pulzný oximeter. • Systém poskytuje komplexné údaje potrebné na interpretáciu. • Automatické zostavenie navrhovanej diagnózy. • Systém komunikuje a pripravuje tlačové zostavy v slovenskom jazyku. Stavba systému • CARDIAX EKG jednotka, v ktorej sú obsiahnuté aj zosilňovače • USB kábel na prepojenie s PC • Cardiax softvér Minimálne požiadavky na počítač: Pentium CPU, 32 MB RAM; SVGA monitor; 1 GB HDD Poznámka: Počítač musí spĺňať všeobecné požiadavky kladené na kancelárske prístroje a ustanovenia normy EN 60950. K systému CARDIAX možno priamo pripojiť pulzný oximeter, ktorý bol vyvinutý špeciálne na použitie s CARDIAXOM. Údaje z oximetu sú priamo zobrazované na monitore počítača spolu s EKG a sú programom spracované. V prípade záujmu o dodávku systému CARDIAX s pulzným oximetrom je to potrebné v objednávke zvlášť uviesť. Okrem toho je systém CARDIAX schopný on line spolupráce s novým ultrazvukovým spirometrom SpiroTube od spoločnosti Thormed.

Kód: 4528 Záťažový modul pre CARDIAX EKG

650 €

Záťažové laboratórium CARDIAX úplne automatizuje záťažové testy. Počítač podľa vopred naastaveného záťažového plánu riadi záťažový nástroj (bicykel alebo bežiaci pás). V záťažovom pláne možno zadať časové úseky záťažových fáz, počiatočnú záťaž, zvyšovanie záťaže ako aj podmienky na prerušenie záťaže.Keď je ergometer vybavený automatickým meraním krvného tlaku, systém CARDIAX meria tlak a namerané údaje archivuje.Systém priebežne registruje úplné záťažové EKG. Vyhodnotenie sa vykonáva priebežne v reálnom čase, takto sú grivky mediánov a ST trendy pozorovateľné už počas merania. Na konci vyšetrena je na základe nameraných údajov generovaný záverečný protokol. Namerané údaje možno zobraziť aj v grafickej podobe. Na grafoch sú zobrazené údaje srdečnej frekvencie, krvného tlaku a záťaže v závislosti na čase. Na ďalšom grafe sú ST amplitúdy a mediány (ST a QRS trend). Program vyhodnocuje odolnosť voči záťaži v maximálnom a submaximálnom intervale.

Kód: 2446 Innobase for Windows

Cardiax je počítačový EKG systém. Prepojením systému Cardiax a počítača dostanete také veľkokapacitné 12 kanálové EKG zariadenie, ktoré je schopné úplne nahradiť všetky klasické EKG prístroje používané v zdravotníctve.

460 €

Moderný nástroj pre kardiologickú diagnostiku, prípravu meraní, zobrazenie a uchovanie nameraných dát. Je prepojiteľný s väčšinou používaných softwarových produktov používaných lekármi prvého kontaktu. Hierarchický prístup k údajom, viacužívateľský systém, heslom kódovaný prístup, prevádzka z elektrickej siete, multidimenzionálna evidencia pacientov, export – import výkonov.

Služby systému • Vzorkovanie z 12 štandardných a 3 Frank kanálov. Z Frank kanálov je možná deskripcia vektorového EKG. • Signál EKG je zobrazovaný na monitore počítača, teda krivku EKG možno pozorovať bez použitia papieru. • Databázový systém Cardiaxu je schopný uchovať a spravovať údaje 2 miliónov pacientov, pričom každému pacientovi možno priradiť až 1000 EKG snímkov. So zložkami pacientov a záznamami, ktoré sú v nich uložené sa pracuje veľmi efektívne a jednoducho. • Program uľahčuje prácu lekára aj automatickým vyhodnotením a stanovením diagnózy. • Systém umožňuje porovnávanie starších a aktuálnych EKG snímkov daného pacienta. • Systém Cardiax rozšírený o nevyhnutné technické zázemie je schopný poskytnúť služby záťažového EKG laboratória. Automaticky riadi záťažové zariadenia a na 12 kanáloch registruje EKG počas celého vyšetrenia. • Prostredníctvom vstavaného textového procesora možno vkladať a archivovať rôzne textové údaje a poznámky, ktoré je neskôr možné vytlačiť spolu so záznamom EKG. • EKG záznamy možno vytlačiť na obyčajný kancelársky papier prostredníctvom ľubovoľnej tlačiarne kompatibilnej s Vašim počítačom. • So zložkami a záznamami pacientov možno manipulovať podľa viacerých kritérií súčasne, pričom je umožnené kopírovanie údajov, ich archivácia resp. rearchivácia.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: 1358

PC kábel k softveru Innobase

Kód: 3103 Počítačový EKG X2000

12,00 €

990 €

EKG X2000 model USB umožňuje štandardné 12-zvodové snímanie kriviek EKG, monitorovanie pacienta, archivovanie a tlač EKG kriviek na bežný kancelársky papier s vyhodnotením HR a RR. EKG X2000 môže spolupracovať s rôznymi ambulantnými programami, to znamená, že sa môže použiť už existujúca databáza pacientov v danom ambulantnom programe a záznam EKG sa potom aktivuje priamo z kartotéky pacienta. Program EKG X2000 má aj vlastnú databázu pacientov. program EKG X2000 je viacjazyčný, nastavenie komunikačného jazyku je priamo v programe, čiže je možný výber jazyka bez dodatočnej inštalácie.

EKG prístoje

3


Kód: 2582 CARDY MED

610 €

Počítačom riadený EKG merací, archivačný a diagnostický systém. Ide o EKG diagnostický nástroj použiteľný ako príručné zariadenie. V spojení s počítačom funguje ako EKG zariadenie, umožňujúce vykonávať konvenčné (12 zvodové) merania a ich zobrazenie na monitore počítača, analýzu EKG, výpočet časových a amplitúdových parametrov. Na základe rytmu a formy je možné určovať diagnózu, grafické porovnávanie, súčasné zobrazenie viacerých meraní, archiváciu meraní v databáze, export a import údajov. Tlač: krivky, parametre, diagnóza vo formáte A4. Prepojenie PC – CARDY je zabezpečené prostredníctvom vstavanej infra jednotky cez sériový infra-port PC. Automaticky generované parametre: QRS šírka, PQ vzdialenosť, QT vzdialenosť, 108 parametrov amplitúdy (PPL, PMI, R1, R2, S, ST, TPL, TMI pre každý zvod), 36 časových parametrov (Q šírka, S šírka, QR vzdialenosť pre každý zvod). S prístrojom je dodávaný pomocný program umožňujúci na základe diagnózy určenej prístrojom doporučiť terapeutické a medikamentózne postupy. Počet diagnostických kategórií: Analýza rytmu – 37, Depolarizácia – 43, Repolarizácia – 37.

Kód: 4104 LODE Corival bicyklový ergometer

4 250 €

Kód: 1122 LODE bicyklový ergometer s modulom merania tlaku

6 500 €

Obrovský výkon a schopnosti! Maximálne pohodlie a znášanie obrovskej záťaže charakterizujú tento ergometer. Brzdový systém umožňuje bezstupňovú zmenu záťaže, 6 voľne programovatelných výkonových profilov. Interval výkonu možno nastaviť po 5 Watoch v rozmedzí 25-400 W. Zariadenie je vybavené ergonomicky tvarovaným gélovým sedadlom. Hmotnosť zotrvačníku: 8 kg. Tento zotrvačník zabezpečuje rovnomerný, komfortný chod prístroja. Stupne odporu: 25-400 W po 5 W. Záťaž bicyklu možno meniť v širokom rozsahu. Odpor: indukčný s motorickou reguláciou. Intenzita odporu sa nastavuje veľmi jednoducho prostredníctvom tlačidiel na displeji. Počet tréningových programov 15 + 1 program riadený pulzom. Kvalitný LCD displej, ktorý zobrazuje frekvenciu, čas, spálené kalórie, priebežnú a celkovú vzdialenosť, rýchlosť, aktuálny a priemerný pulz. USB rozhranie. Užívateľská pamäť: 4+1. Maximálna záťaž: 150 kg. Rozmery: 115x53x130 cm.

Kód: 400

Bicyklový ergometer Kettler E7

1 990 €

Tréningový mikropočítač s podsvieteným VGA/LCD displejom, ktorý je schopný zobraziť v grafickej podobe profil záťaže resp. na ovládanie vizuálnej (svetelnej) signalizácie na základe srdečného rytmu. 8 profesionálnych tréningových programov včítane tréningového programu riadeného pulzom. Vstavaný snímač pulzu, USB rozhranie a PC rozhranie ďalej rozširujú možnosti zariadenia ako aj kompatibilitu s programovým balíkom KETTLER World Tours. Indukčný systém brzdy. V záujme tichého a hladkého chodu je prístroj vybavený 8 kg zotrvačníkom. Nasadanie a zosadanie z bicykla je veľmi komfortné vďaka mimoriadne veľkému priestoru a nízkej výške. Sedadlo možno individuálne posúvať v horizontálnej aj vertikálnej rovine a možno ho nakloniť do želaného sklonu. Nastaviteľné pedále sú vybavené protišmykovými popruhmi. Rozmery v pracovnej polohe (DxŠxV): 115x54x125 cm. Maximálna záťaž (hmotnosť užívateľa): 150 kg.

4

EKG prístoje

Kód: M085 Bicyklový ergometer Ergoselect 100 P

3795 €

Kód: M086 Bicyklový ergometer Ergoselect 200 P

4284 €

Bicyklový ergometer s manuálnym (110P) resp. motorovým (200P) nastavením výšky sedadla, riadiaci panel typ P na ovládanie z PC, alebo z EKG. Základný prístroj možno rozšíriť o moduly merania krvného tlaku resp. merania kyslíkovej saturácie. Moderný, ergonomický design, stabilita, robustné prevedenie, jednoduchá, intuitívna koncepcia ovládania, modularita, rozhranie: 2x RS-232, 1x analógový vstup/výstup na riadenie záťaže, resp. diaľkové ovládanie z EKG ,digitálne zobrazenie výšky sedadla, záťaž do 999 W, pacient: 120–210 cm / 140 kg, programovateľný riadiaci panel s LCD displejom, 15 vstavaných záťažových programov (5 fixných + 10 voľných), zobrazenie všetkých relevantných údajov (LCD displej s modrým pozadím). Kód: M087

Modul automatického merania TK

1 974,00 €

Kód: M088

Modul automatického merania SpO2

1 050,00 €

Kód: LT001 EC-12RS pokojové a záťažové EKG

4 350 €

Kód: LT002 EC-12S pokojové a záťažové EKG s meraním krvného tlaku

5 950 €

Kód: LT003 LODE Corival Ergometer

4 050 €

Kód: LT004 LODE OEM Treadmill

8 050 €

EC-12RS a EC-12S pokojové a záťažové EKG je wireles, modulárny systém n báze PC. Model EC-12S je okrem toho vybavený vstavaným systémom merania krvného tlaku. Systém rozšírený o bicyklový ergometer resp. bežiaci pás tvorí kompletné záťažové pracovisko. Prístroj pripojený k bežnému PC je vhodný na rýchle zhotovenie záznamov 12 kanálového EKG vynikajúcej kvality a ich archiváciu. Dobrú kvalitu EKG záznamov zabezpečujú, okrem iného, vstavané špeciálne filtre. Na prístroji možno nastaviť rôzne kritériá prerušenia záťaže a je vhodný na automatické sledovanie trendov HR, BP, ST, arytmia, MET a iné. Riadenie záťaže je plne automatické podľa štandardných protokolov. Úplné záťažové vyšetrenie je v počítači archivované s možnosťou jeho eskoršej podrobnej analýzy. Kompaktný prístroj napájaný z akumulátorov možno pripevniť na telo pacienta a k počítaču je pripojený wireless (Bluetooth) technológiou, čo zabezpečuje vysoký stupeň potlačenia šumu a voľný pohyb pacienta. Prácu užívateľa a vytvorenie konečnej diagnózy podporujú okrem priemerných hodnôt EKG parametrov a tabuliek parametrov aj automatická expertná interpretácia. Vzniknuté správy možno okamžite odoslať vo formátoch PDF, DICOM, MFER alebo ich možno uložiť v nemocničnom informačnom systéme. Úsporná tlač výsledných protokolov je spracovaná v dokonalej kvalite.

Kód: LT0012 EC-12R PC systém na meranie pokojového EKG

2 350 €

EC-12R je systém pripojiteľný k bežnému PC, napájaný z akumulátorov, s wireless (Bluetooth) komunikačným rozhraním, určený na snímanie pokojového EKG, ktorý je vhodný na rýchle a presné zhotovenie 12 kanálového EKG a archiváciu merania. Kvalitu záznamu EKG zabezpečujú integrované filtre. Na šum z okolia resp. na zlý kontakt elektród Vás systém upozorní. Prácu lekára a stanovenie konečnej diagnózy podporuje popri zobrazeniu tabuliek parametrov aj automatický expertný systém interpretácie. Pri používaní prístroja v sieti, je ponúknutá možnosť archivácie meraní v centrálnej databáze a ich prenos aj na veľké vzdialenosti. Napájanie 2x1,2 V nabíjateľné články. Frekvencia vzorkovania: 1000 Hz. Rozmery: 125x70x33 mm.

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


HOLTRE Kód: 901

ABPM-50 holter krvného tlaku

450 €

ABPM-50 je non invazívny, tichý, kompaktný, ľahký a spoľahlivý monitor krvného tlaku určený na ambulantné používanie. Napájanie: 2 ks alkalických článkov AA, s ktorými je prístroj schopný vykonať v jednom 48 hodinovom cykle až 600 meraní krvného tlaku. Zdvojený ochranný systém. prístroj možno pripojiť k PC alebo notebooku. Dodávaný softvér má užívateľsky priateľské prostredie a umožňuje prehľadnú analýzu nameraných údajov. Špecifikácia: oscilometrická metóda merania krvného tlaku. Možnosť voľby jednotiek merania (mmHg alebo kPa). Zariadenie meria systolický a diastolický tlak, z ktorých vypočítava priemerné hodnoty. Merací rozsah: dospelí: 10-270 mmHg; pulz: 30-220, deti: 10-200 mmHg; pulz: 30-220, novorodenci: 10-135 mmHg; pulz 30-220. Presnosť: ±1 mmHg; pulz: ±2% alebo ±3 BPM. Vstavaná ochrana proti prehusteniu manžety. RS232 komunikačné rozhranie. Bezpečnosť: nezávislý bezpečnostný mikroprocesor sleduje tlak v manžete, čas merania a činnosť riadiaceho miroprocesoru.

Kód: 483

Kód: 3991 ABPM-05 holter krvného tlaku

1 390 €

Ambulantný monitor krvného tlaku s veľkým LCD displejom. Manuálne nastavenia podľa životného rytmu pacienta pre 48 hodinové sledovanie krvného tlaku s uložením až 600 meraní v permanentnej pamäti prístroja. Malé rozmery a hmotnosť, nízka úroveň hluku zabezpečujú maximálne pohodlie pacienta. Prístroj umožňuje priateľské programovanie, širokú a v detailoch bohatú analýzu a vyhotovenie správ. Napájanie: 2 AA akumulátory alebo batérie. Metóda snímania: oscilometrické snímanie, stupňovité znižovanie tlaku v manžete prostredníctvom polovodičového regulátora. Rozsah merania: krvný tlak 20-260 mmHg, pulz 40-200/min. Presnosť: 3 mmHg alebo 2% z meranej hodnoty. Rozmery: 98 x 69 x 29 mm. Hmotnosť: 190 gramov.

ABPM 04 holter krvného tlaku

1 150 €

Programovateľný ambulantný monitor krvného tlaku. 24-48 hodinovú prevádzku zabezpečujú 4 AA akumulátory. Jednou sadou batérií je možné vykonať až 300 meraní. Prístroj umožňuje archivovať výsledky 500 meraní. Programovateľné nastavenie frekvencie meraní a maximálny tlak. Prístroj sa vyznačuje rýchlim meraním a nízkou hlučnosťou. Sériovým optickým káblom je prepojiteľný s ľubovolným osobným počítačom. Vďaka priateľskému programovému vybaveniu je zariadenie pružne programovateľné, namerané údaje je možné zobraziť, analyzovať a exportovať do databáz alebo tabuľkových aplikácií (Excel a pod.). Metóda merania: oscilometrická so stupňo-vitým znižovaním tlaku a polovodičovým snímačom. Rozsah merania: 30-260 mmHg, pulz: 40-200/minúta. Pasívna presnosť: +/- 3 mmHg. Rozmery: 124x82x34 mm. Hmotnosť s batériami: 350 g.

Holterový systém modulárne zostavený z ambulantného EKG snímača – ArguScan a softveru na analýzu arytmie je schopný pokryť potreby od praktického lekára až po kardiologické centrá. Kód: 3558 ArguScan ASC-4 ambulantná EKG snímacia jednotka

1 190 €

Zariadenie ukladá 3 EKG a 1 pacemaker kanál, kapacita pamäte je dostatočná na 96 hodín full-disclosure EKG. Vďaka nízkej spotrebe je schopný niekoľkodňovej prevádzky z akumulátorov. Pri začiatku snímania je možnosť monitorovať snímané kanály na vstavanom LCD displeji. Prístroj je riadený intuitívnym grafickým menu. Vyznačuje sa nízkou hmotnosťou. Softver, ktorý je možné kúpiť so záznamovou jednotkou možno prostredníctvom internetu neustále zdokonaľovať a rozširovať o nové verzie, je dostupný v troch „vedomostných“ úrovniach podľa stupňa požiadaviek.

Kód: 3555 ArguScan Arytmia Analyzátor (A3) 1. úr.

790 €

Najjednoduchšia stavba vyhodnocovacieho programu A3 je predurčený najmä na používanie lekármi prvého kontaktu (praktický lekár). Poskytuje: automatická analýza arytmie, zhotovenie trendov HR, ST, QT, určenie arytmie predsiení resp. komôr a ich zobrazenie, detekcia kritických arytmií, ST, asystolie, triedenie arytmií a artefaktov, zobrazenie full-disclousure v procese vyhodnocovania.

Kód: 4170 ArguScan Arytmia Analyzátor (A3) 2. úr.

3 290 €

Stredná verzia programu A3 bola koncipovaná na používanie v kardiologických ambulanciách a kardiologických oddeleniach kliník. Najpodstatnejšie „plus“ služby: Modul príjmu pacientov, QRS morfologické triedenie, úprava kritérií arytmie, fibrilácia predsiení, analýza ST a pacemakera, interaktívne nastavovanie úrovne artefaktov, analýza HRV-t a HRV-f a iné.

Kód: HAO3 ArguScan Arytmia Analyzátor (A3) 3. úr.

5 590 €

Vývoj A3 sme prispôsobili potrebám kardiologických centier, jednotlivé moduly účinne podporujú výskumnú prácu. „Plus“ služby: integrovaný archivačný systém, možnosť pripojenia k databáze arytmií, nové postupy analýzy arytmie pomocou modulu kardiometrie, telemetria, SCP-EKG, import a analýza údajov z EKG prístrojov.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Holtre

5


Kód: 2359 CardioTens EKG a holter krvného tlaku

1 990 €

CardioTens holter EKG a krvného tlaku: kompaktný, ľahký inovatívny diagnostický prístroj: ambulantný merač krvného tlaku a EKG monitor: 24 hodinové ambulantné meranie krvného tlaku, priebežné hodnotenie EKG v reálnom čase, intervalový záznam EKG krivky. Flexibilné programovanie o on line zobrazením krivky EKG na správne umiestnenie elektród a individuálne nastavenie hraníc záznamu udalostí. Automatické rozpoznávanie s mimoriadnym meraním krvného tlaku a záznamom EKG úseku v prípade prekročenia nastavených hraníc ST alebo srdečnej frekvencie resp. v prípade asystolických epizód. 24 hodinový záznam ST segmentov a srdečnej frekvencie, úplný záznam HRV v permanentnej pamäti. Úplná analýza HRV v závislosti na čase a frekvencii. Signalizácia udalostí, automatické rozpoznávanie manžety, zobrazenie napätia napájacích článkov na kontrolu napájania. Merací rozsah: krvný tlak: 30 – 260 mmHg, pulz: 40 – 200 / min. pasívna presnosť: ± 3 mmHg. Na záznam EKG sú k dispozícii 2 nezávislé kanály, vzorkovanie s frekvenciou 200 Hz, 12 bitový A/D prevodník. Ukladanie údajov o krvnom tlaku: maximálne 1000 meraní ABPM. Ukladanie EKG: 24 hodinové ST, ST slope, srdečná frekvencia a HRV, 4 hodi­ nový dvojkanálový záznam EKG. Prenos dát: RS232 alebo USB prostredníctvom optického káblu

Kód: 2694

Softvér na hodnotenie variability srdečného rytmu (HRV)

490 €

Pre štatistické hodnotenie údajov z CardioTens prístroja.

Kód: LT005 EC-2H EKG Cardiospy Holter systém (2 CH recorder + praxis SW1 + Bluetooth interface)

3 350 €

Kód: LT006 EC-3H EKG Cardiospy Holter systém (3 CH recorder + praxis SW2 + Bluetooth interface)

4 150 €

Kód: LT007 EC-12H EKG Cardiospy Holter systém (12 CH recorder + klinický SW + Bluetooth interface)

4 850 €

Kód: LT008 EC-2H Holter Recorder (na rozšírenie) (Bluetooth a USB komunikácia)

1 100 €

Kód: LT009 EC-3H Holter Recorder (na rozšírenie) (Bluetooth a USB komunikácia)

1 650 €

Kód: LT0010EC-12H Holter Recorder (na rozšírenie) (Bluetooth a USB komunikácia)

2 250 €

EC-2H, EC-3H a EC-12H sú rôzne záznamníky Cardiospy Holter systému vhodné na vyhodnotenie rôznych úrovní. Prístrojom možno zhotoviť 2, 3 alebo 12 kanálový záznam v závislosti na type záznamníku resp. v závislosti na použitom kábli pacienta. Vyhodnocovacím softvérom systému Cardiospy možno získať EKG záznamy výnimočnej kvality, ktoré zaznamenávajú aj denné aktivity pacienta. Účinným automatickým vyhodnotením a editovacími funkciami možno v krátkom čase získať plnohodnotné vyhodnotenie záznamov. Vyhodnocovacie programy popri analýze rytmu, ST, QT, AF, PM, HRV podľa času a podľa frekvencie vypočítavajú aj HRT a VTWA parametre. Užívateľsky priateľský softvér obsahuje aj širokú škálu editovacích a tlačových funkcií a podporuje aj sieťové resp. webové aplikácie.

Kód: LT0011 EC-ABP Ambulantný holter krvného tlaku

1 430 €

Ambulantný merač krvného tlaku EC-ABP je schopný počas 48 hodín vykonať až 250 meraní krvného s vysokou presnosťou meracou metódou založenou na SuntechTM oscilometrickej technológii. Prístroj meria veľmi presne systolický tlak, diastolický tlak ako aj hodnoty pulzu, pričom meranie nie je ovplyvnené dennou aktivitou pacienta. Integrovaný softvér je vhodný na vytvorenie tabuliek, histogramov, grafov, kruhových diagramov. Merací rozsah: 25-260 mmHg (max. hodnota nafúknutia manžety je 280 mmHg). Rozsah merania pulzu: 40-200 bpm. presnosť merania: ±3 mmHg. Napájanie: 2 ks 1,2 V AA akumulátory s kapacitou min. 2500 mAh. Rozmery: 120x80x32 mm. Hmotnosť: 280 g (s akumulátormi).

Z NAŠICH PARTNEROV

6

Holtre

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


DOPPLERY, CTG, Pacientské monitory Kód: 990

SonoTrax Lite doppler

Kód: 2299 SonoTrax Basic doppler s LCD

80 € 130 €

Doppler na sledovanie zvukov srdca plodu. Prístroj je odolný vode a je veľmi citlivý. K prístroju možno pripojiť vymeniteľné vyšetrovacie hlavice s frekveciou 2, 4 alebo 8 MHz. Posledné dve hlavice sú určené predovšetkým na vaskulárne vyšetrenia. Sono Trax Lite je vhodný len na jednoduchú askultáciu. Sono Trax Basic zobrazuje zvuky srdca v digitálnej forme na podsvietenom LCD displeji. 3 módy zobrazenia: srdečná frekvencia v reálnom čase, priemerná srdečná frekvencia a manuálny prevádzkový mód. V oboch modeloch sa nachádza vstavaný reproduktor, audio výstup, pripojenie slúchadiel a audio vstup. Prístroje sú kompaktné, šetria energiu a ovládajú sa mimoriadne jednoducho. Zariadenie je napájané z batérie. Presné meranie, indikátor stavu nabitia batérie (Basic). Prístroj sa dodáva bez vyšetrovacej hlavice. Automatické vypínanie. Kód: 2384

SonoTrax 2 MHz hlavica

Kód: 2417

SonoTrax 4 Mhz hlavica

92,00 €

Kód: 1762

SonoTrax 8 MHz hlavica

92,00 €

92,00 €

Vasodop Prístroje VASODOP sú dodávané z hlavicami 4 MHz resp. 8 MHz. Obe sondy generujú úzky zväzok ultrazvukového vlnenia, ktoré sa odráža od povrchov rôznych tkanív. Ak sú povrchy v pohybe (ako napr. červené krvinky), zmení sa frekvencia odrazeného zvuku (Dopplerov efekt). Zmena sa nachádza vo frekvenčnom pásme počuteľnom ľudským sluchom. Veľkosť zmeny t.j. výška zvukových signálov je praimo úmerná rýchlosti pohybu. Sondu s frekvenciou 8 MHz používame na sledovanie tkanív uložených tesne pod povrchom a sondu 4 MHz na sledovanie hlbšie uložených vrstiev (40-70 mm). Prevádzková frekvencia: 4 alebo 8 MHz. Aktívny priemer sondy: 7 mm. Ultrazvukový výkon: 20 mW/cm2. Napájanie: batéria 9 V. Životnosť batérie: 6 hodín. Rozmery: 114x72x33 mm. Hmotnosť: 250 gramov. Kód: 31

Doppler Vasodop 4 MHz hlavica

300,00 €

Kód: 662

Doppler Vasodop 8 MHz hlavica

300,00 €

Kód: 2586 TabDop LCD

TabDop P s LCD displejom

550,00 €

650 € Bi-direkcionálny doppler so vstavaným monitorom na zobra- zenie tvaru krivky a číselných údajov, mikroprocesorové riadenie, automatické zosilnenie signálu, uchovávanie 30 posledných kriviek, meracie hlavice s viacerými frekvenciami (2, 4, 5, 8 a 10MHz), aktivačné tlačítko umiestnené priamo na meracej hlavici. Rozmery: 75x140x25 mm (bez meracej hlavice).

Kód: 2048

RS- 232c interface...

240,00 €

Štandardné meracie hlavice pre Bidoppler: kompaktné v umelohmotnom púzdre, 5 rôznych meracích frekvencií: 2, 4, 5, 8 a 10 MHz. Tvar hlavice je prispôsobený na použitie v pôrodníctve resp. na vyšetrovanie obehovej sústavy (tupé alebo zahrotené ukončenie).2 MHz baby: meranie srdečných zvukov plodu a frekvencie; 4 a 5 MHz: na meranie hlbšie umiestnených žíl s väčším priemerom (carotis, phemoralis a pod.) alebo na vyšetrovanie korpulentných pacientov; 8 MHz: na vyšetrovanie končatín normálnych alebo chudých pacientov; 10 MHz: vyšetrovanie povrchových žíl (napr. v dermatológii). Kód: 2990

Bidoppler 10 MHz meracia hlavica

360,00 €

Kód: 2989

Bidoppler 8 MHz meracia hlavica

360,00 €

Kód: 2988

Bidoppler 5 MHz meracia hlavica

360,00 €

Kód: 2987

Bidoppler 4 MHz meracia hlavica

360,00 €

Kód: 2986

Bidoppler 2 MHz meracia hlavica

360,00 €

Kód: 2653 Multidoppy

265 € Akumulátorom napájaný ultrazvukový diagnostický prístroj malých rozmerov. Pomocou neho je možné pozorovať činnosť srdca a/alebo prúdenie krvi, pomocou vyšetrova- cích hlavíc, ktoré sa líšia len prevádzkovou frekvenciou. 8 MHz-ová hlavica sa používa na podpovrchové sledovanie, 4 MHz-ová na hlbšie ležiace, kým 2 MHz-ová vďaka schopnosti prenikať do hlbokých vrstiev je vhodná najmä na sledovanie srdečnej činnosti plodu. Prístroj je pri použití programu a pripojovacej sady k PC (nutné doobjednať zvlášť) schopný na obrazovke PC zobraziť krivku rýchlosti prúdenia krvi a je schopný tieto údaje dokumentovať.

450 € Ultrazvukový diagnostický prístroj malých rozmerov, ktorého pomocou môžeme pozorovať činnosť srdca a/ alebo prúdenie krvi. Prístroj pracuje na 2 Mhz frekvencii. Vďaka schopnosti prenikať do veľkej hĺbky používa sa v prvom rade na pozorovanie srdečnej aktivity plodu, zistenie polohy placenty, určenie dvojičiek a pod. Pri dospelých pacientoch sa používa na vyšetrovanie srdečnej činnosti resp. na vyšetrenie toku krvi.

Kód: 2651

Kód: 2984 Bidoppler ES-100V3

Kód: 2654

8 MHz-ová hlavica

230,00 €

Kód: 2655

4 MHz-ová hlavica

230,00 €

Kód: 2657

2 MHz-ová hlavica

230,00 €

Kód: 2658 Program na prepojenie s PC s káblom

90 €

V prostredí operačného systému Windows je program schopný diagram krivky rýchlosti prúdenia krvi zobraziť na monitore počítača v on-line móde. Archivačný program súčasne ukladá diagramy spolu s identifikáciou pacienta a diagnózou.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Dopplery

7


Kód: 491

Babydop 2 MHz

260 €

Veľká hľbka prenikania ultrazvuku s frekvenciou 2 MHz a sonda prístroja s veľkou plochou aktívneho povrchu, predurčujú tento prístroj na použitie predovšetkým v pôrodníckej diagnostike. BABYDOP rozpoznáva pohyby srdca plodu už v 11.-12. týždni tehotenstva. Od tohto okamihu možno činnosť srdca plodu sledovať až do pôrodu. Prístroj dokáže identifikovať veľké žily placenty, čo umožňuje lokalizáciu jej uloženia. Pomocou tohto prístroja možno jednoducho rozpoznať viacnásobné tehotenstvo. Okrem použitia v pôrodníckej diagnostike je prístroj vhodný na sledovanie hlbšie uložených žíl a tepien (napr. aorta) a na sledovanie činnosti srdca. Prevádzková frekvncia: 2 MHz. Aktívny priemer sondy: 20 mm. Výstupný ultrazvukový výkon: 20 mW/cm2. Napájanie: batéria 9 V. Rozmery: 114x72x33 mm. Hmotnosť: 250 gramov.

Kód: 900

Elite 200 Doppler s 5 MHz hlavicou

950 €

Doppler Elite 200 umožňuje určenie životaschopnosti plodu už v ranných štádiách tehotenstva (od 8. týždňa), resp. monitorovanie krvného obehu. Tento výkonný doppler je ďalej vhodný na monitorovanie krvných riečišť uložených v podpovrchových aj hlbších vrstvách. Prístroj poskytuje čistý a silný zvukový signál. Štandardný displej srdečného rytmu umiestnený na prístroji je užitočný aj pri vaskulárnych vyšetreniach, lebo šetrí čas, tým že nie je potrebné počítať. Digitálne zobrazený údaj je podrobený autokorekcii a technike rozpoznávania vzorky, ktorá presne sleduje srdečný rytmus. Súčasne prístroj automaticky rozpoznáva pripojenú sondu a vypočíta srdečný rytmus na základe použitej sondy, čím zaučuje presný výsledok. Rozmery: 73 x 170 x 24 mm. Hmotnosť: 264 gramov. Napájanie: 9 V batéria. Na požiadanie dodávame prístroj aj s 2, 3, 8 MHz hlavicami!!!

Kód: 4333 Prístroj na počúvanie zvukov srdca plodu

39 €

Baby Sound bol navrhnutý výslovne na domáce používanie. Pomocou tohto prístroja možno už od počiatočných fáz tehotenstva (10-12. týždeň) počúvať činnosť srdca plodu, a jeho pohyby resp. iné zvukové prejavy. Prístroj môžu úspešne používať aj detské sestry resp. pracovníci tehotenských poradní. Prístroj možno pripojiť k počítaču, možno zhotoviť zvukový záznam, ktorý možno odoslať e-mailom. Ultrazvuková frekvencia: 2 MHz. Intenzita: <10mW/cm2. Rozmery: 110x55x16 mm. Napájanie: 2 ks AAA batérie. Hmotnosť: 80 gramov.

Kód: 3787 CTG

1 850 € Odporúčaný výlučne pre menšie ordinácie, jednoduchý, prenosný, lacný CTG prístroj. Charakteristické FRH a UC trendy tlačí vo formáte A4, pripojenie cez RS232. Ultrazvuková frekvencia 1.0 MHz, hodnota FRH: 50-240 bpm, nastaviteľná hodnota spúšťania alarmu, zobrazovanie dátumu a času, automatická prevádzka. Váha: 3 kg. Príslušenstvo: dopplerová meracia hlavica, toco hlavica, spínač alarmu, papier, gél.

Kód: 2293

8

Registračný papier k CTG

Dopplery

4,00 €

Kód: 5322 CTG EDAN F2

2 050 €

Ľahký, kompaktný, sklopný monitor ponúka finančne nenáročné riešenie pre rýchle a presné vyhodnotenie v klinickej praxi a ordináciách. 5,6“ RGB LCD monitor s rozkladom 640x480. Ľahko čitateľný numerický LED displej. Citlivá 1 MHz vode odolná FHR sonda (TOCO). Rozpoznávanie dvojičiek. Vstavaná tepelná tlačiareň. Monitorované parametre: AFM, FHR, TOCO, DECG, IUP. Integrovaný softvér na prácu s údajmi. Vstavaný akumulátor zabezpečuje 4 hodinovú nepretržitú prevádzku aj keď prístroj nie je pripojený k elektrickej sieti. Hmotnosť: 3 kg. Rozmery: 350x300x104 mm Kód: 5346

Papier k CTG EDAN F2 150mm x 90mm x 150 listov

Kód: 2611 Pacientský monitor EDAN

2,20 €

1 900 €

Ľahký, kompaktný, prenosný pacientský monitor s 10“ farebným TFT LCD širokým displejom (rozklad: 800 x 480). Prístroj meria EKG, RESP, NIBP, Edan SpO2, 2-TEMP, PR, dual IPB (opcia) parametre. Prístroj je vhodný na monitorovanie dospelých, detí aj novorodencov. Monitor má mimoriadne priateľské užívateľské prostredie, prostredníctvom niekoľkých tlačidiel na čelnom paneli a prostredníctvom jedného otočného regulátoru možno prístroj jednoducho riadiť. Farbu zobrazovaných kriviek možno nastaviť podľa potrieb. Prístroj má vstavané množstvo pružných konfigurácií. Zariadenie možno konfigurovať na základe celého súboru požiadaviek, vrátane monitorovaných parametrov, rýchlosti zobrazovania kriviek, intenzity zvukových signálov a obsahu výstupu. Na displeji možno jasne pozorovať ako zobrazované priebehy tak aj ostatné parametre (alarmové hlásenia, identifikátory pacienta, čas, požadované numerické parametre ...). Displej je rozdelený do troch zón: 1. Informačná zóna, 2. Zóna zobrazovania sledovaných priebehov, 3. Zóna parametrov. Súčasne možno zobraziť 7 kriviek, ktoré možno zmraziť. Vlastnosti: EDAN SpO2 pulzoximeter, SpO2, pulz-tónusová modulácia (Pitch Tone), zobrazenie 5 zvodového EKG, analýza arytmie, analýza viac zvodového S-T segmentu, OxyCRG. Alarm: V systéme je zabudovaný 5 stupňový regulátor intenzity alarmového signálu a funkcia potlačenia alarmu. Úrovne alarmu: vysoká, stredná a nízka. Spôsoby alarmu: akustické a vizuálne upozornenie a písané hlásenie. Alarmy sú rozdelené do troch kategórií: fyziologické, technické a všeobecné. Fyziologické alarmy: alarmy vyvolané fyziologickým stavom pacienta, ktoré treba považovať za kritické (napr. prekročenie zadaných limitov pre srdečný rytmus (HR)). Technické alarmy (poruchy systému): výskyt poruchy, ktorá znemožní určité monitorovacie postupy alebo sú výsledky monitorovania nespoľahlivé. Technický alarm sa v podstate rovná odkazu na poruchu systému (technicky). Všeobecné alarmové hlásenia sú tie, ktoré nie je možne zatriediť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií, ale vyžadujú si pozornosť obsluhy prístroja. Vstavaná tlačiareň: Tlač je realizovaná na termo papier so šírkou 48 mm. Možno tlačiť maximálne 3 kanály. Rýchlosť tlače: 25 alebo 50 mm/s. Napájanie: Prístroj je napájaný zo vstavaných Lithium-ion nabíjateľných článkov. Čas nabitia článkov na 90% menovitej kapacity je cca 6 hodín. Prístroj je možné súčasne pripojiť aj k elektrickej sieti. Pamäť: Veľkokapacitná pamäť, schopná uchovať 96 hodín grafických a tabelárnych trendov so všetkými parametrami, resp. 500 hodnôt merania krvného tlaku a 60 alarmových udalostí. Štandardné príslušenstvo: senzor teploty, manžeta na meranie krvného tlak pre dospelých (25-35 cm), NIPB s prípojkou, 5 zvodový EKG kábel pacienta, sieťový kábel, sada jednorazových elektród, akumulátor, uzemňovací kábel. Opcie: manžeta pre deti a novorodencov, rektálny snímač telesnej teploty, SpO2 senzor jednorazový alebo na opakované použitie (pre dospelých a deti), konzola na zavesenie prístroja na stenu, stojan. Rozmery: 318x152x264 mm. Hmotnosť: 5 kg. Prístroj je určený výlučne na profesionálne použitie!!! EKG:

Srdečný rytmus (HR); 2 kanálová EKG vlna; Analýza arytmie a ST segmentu.

SpO2:

Kyslíková saturácia (SpO2); Hodnota pulzu (PR); SpO2 plethysmogram.

TEMP:

Kanály na snímanie telesnej teploty T1, T2; Rozdiel teploty medzi kanálmi (TD).

RESP:

Hodnota dýchania (RR); Vlna dýchania.

NIBP:

Systolický tlak (NS);Diastolický tlak (ND); Priemerný tlak (NM).

IBP:

Kanály: 2, SYS, DIA, MAP;

Dual IBP:

Opcia

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 918

Pacientský monitor CMS-8000

1 600 €

Pacientský monitor s 12,1“ farebným TFT displejom s vysokým rozkladom. Ľahký, kompaktný prenosný prístroj. Oscilometrická metóda merania NIBP s prevádzkovými módmi: manuálny, auto, priebežný. Čas merania v auto móde možno nastaviť. Merací rozsah: 10-270 mHg. EKG: 3 zvodové I; II; III; avR; avL; avF; V. Rytmus srdca: 15-300 bpm. EKG krivka: 2 kanály. Presnosť: ±1 bpm resp. ±1%. Sledovanie S-T segmentov. Merací rozsah: -0,2mV ~ 2.0 mV. Alarmy: akustický; vizuálny; možnosť spätného prehliadania alarmových stavov. EKG, APO2, NIBP, RESP, 2 x TEMP, PR. Opcie: 2-IBP, ETCO2 a termo tlačiareň. Vstavaný nabíjateľný lítiový článok. EKG krivky: 7 zvodové zobrazenie na displeji. 72 hodinové grafické a tabulárne trendy pre každý parameter. 72 hodiové spätné prehliadanie alarmových stavov pre každý parameter. Spätné prehliadanie 32 sekundového full-disclosure záznamu EKG. Možnosť uložiť a spätne prehliadať 500 NIBP údajov. Farbu zobrazenia dátumu a kriviek možno ľubovolne nastaviť. Analýza arytmie a analýza S-T segmenov. Prístroj je vhodný na monitorovanie každej vekovej kategórie pacientov. Merací rozsah SpO2: 0-100% s presnosťou ±2% (v intervale 70-100%). Merací rozsah pulzu: 20-254 bpm s presnosťou ±3 bpm. Metóda merania dýchania: RA-LL impedancia. Rozsah merania frekvencie dýchania: 0-120 rpm resp. 0-150 rpm u detí, apnoe alarm. Interval merania teploty: 0-500C. Zariadenie možno napájať aj z elektrickej siete pričom sa automaticky nabíja vstavaná batéria. Merané parametre: EKG – rytmus srdca (HR); 2 kanálové krivky EKG; opcia analýzy S-T segmentov a arytmie RESP- frekvencia dýchania (RR); krivka dýchania SpO2- kyslíková saturácia, pletizmogram NIPB- systolický tlak (NS), diastolický tlak (ND), priemerný tlak krvi (NM) TEMP- teplota meraná na dvoch kanáloch (T1, T2), rozdiel teplôt medzi kanálmi IBP- dual IBP krivka CO2- Tidal, CO2, EtCO2, minimum vdýchnutého CO2 (InsCO2), frekvencia dýchania (AwRR) Tepelná tlačiareň

96,60 €

Modul 2 IBP

Modul EtCO2

966,00 €

255,00 €

Kód: 567

Ultrazvukový gél 250 ml

1,00 €

Kód: 2429

Ultrazvukový gél 10 l

Kód: 1296

Ultrazvukový gél 5 l (v bandaske)

6,50 €

Kód: 4067

Kód: 4028

Ultrazvukový gél 5 l (mäkký balón)

7,50 €

Ultrazv. gél Aloe Vera 250 ml Dodáva sa v bezfarebnom prevedení, použiteľný aj v kozmetike.

Kód: 4256

Ultrazvuk. gél Aloe Vera 5 l

8,50 €

11,50 € 1,20 €

EKG PRÍSLUŠENSTVO Kód: 3728

25,00 €

Kód: 531

Taška na EKG Cardioline ar600

Kód: 1489 Kód: 1275

36,00 €

Kód: 1954

14,00 €

Pumpa k 5 l bandaske

Jednorázové samolepiace hrudné elektródy (k EKG, holter, balenie 50 ks)

Kód: 5

Kód: 4027

9,00 €

EKG gél (mäkký balón) 5 kg

8,00 €

EKG gél 5 kg

Taška na EKG Cardioline ar1200

Kód: 11

1,00 €

EKG gél 260 g

2,50 €

Kód: 1247

4,50 €

EKG kontaktný spray 250 ml Kód: 1756

3,50 €

Gumový pás na končatiny

EKG pravítko

Hrudná prísavná elektróda

Adapter k jednorázovým elektródam

5,50 €

Elektródy 3M – gélové, nevysýchajúce, so stredovým kontaktom, veľmi dobre priľnavé Kód: 3370

4,10 €

Talianske elektródy Kovová dosková elektróda na končatiny Kód: 771

Kód: 360

5,00 €

6,00 €

Priemer 24 mm Kód: 1109

Kód: 2471

2,60 €

Pripojiteľné ku káblom s banánovým ukončením.

6,00 €

Priemer 15 mm Kód: 1515

4,00 €

Gumová loptička zvlášť Kód: 9

11,00 €

Kód: 1353

Gumový pás na hruď pre dosp. Kód: 10

22,00 €

Klipsne na končatiny 4 ks, pre dospelých

6,00 €

Gumový pás na hruď pre deti

Kód: 585

22,00 €

Klipsne na končatiny 4 ks, pre deti

Kód: 14

Káble na pripojenie pacienta k EKG Kód: 1806

85,00 €

HeartScreen, 100G, EDAN, 300G Cardy, Cardiax Kód: 34

145,00 €

Cardioline

4,00 €

Hrudná elektróda pod gumový pás/ks

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Dopplery / EKG príslušenstvo

9


EKG PAPIERE EKG papiere sú vyrábané z najlepších nemeckých základných materiálov na vlastnom zariadení spoločnosti REXTRA. Vďaka tomu vieme zaručiť mimoriadne priaznivú cenu pri skutočnosti, že naše prvotriedne papiere chránia tlačovú hlavu Vášho EKG prístroja! Biocare, Esaote, Bosh Kód: 1763

0,75 €

Biocare ECG 101/101 G 50mm × 20m

Kód: 3895

2,00 €

Esaote Biomedica P80 90 × 70mm, 40 listov

Kód: 4244

3,00 €

Esaote Biomedica P120 126 × 150mm, 170 l.

Kód: 3840

3,00 €

BOSCH 503 B/N 135mm × 30 m

Cardioline Kód: 510

1,00 €

Delta 1 Plus 60mm × 30m

Kód: 1316

2,50 €

Delta 3 Plus 112 × 100 mm, 300 listov

Kód: 3084

8,50 €

Delta 612 210 × 280 mm, 200 listov

Kód: 3650

0,75 €

AR-600 60mm × 15m

Kód: 2579

1,40 €

AR-600 SE 60 × 75 mm, 250listov

Kód: 3578

1,60 €

AR-1200 120mm × 20m

Kód: 5349

2,45 €

AR-1200 SE 120 × 100 mm, 300 listov

Kód: 3985

2,65 €

AR-2100 210mm × 17 m

Kód: 5357

3,90 €

AR-2100 SE 210 × 140 mm, 200 listov

Kód: 3323

1,10 €

Cardiofax/EKG 300 63mm × 30m

Cardysuny Kód: 2104

1,75 €

Alpha 1000/501AX 63 × 100mm, 300 listov

Kód: 1960

5,40 €

Alpha 600/600 AX 145 × 150mm, 400 lisov

Kód: 3849 10,00 €

5012 AX 216 × 150 mm, 400 listov

Kód: 3146 10,00 €

Alpha 8000 216 × 150 mm, 400 listov

Marquette Kód: 2461 12,00 €

Case 12/15 210 × 280 mm 300 listov

Kód: 3285 12,00 €

Case 12/Max 1 214 × 280 mm, 300 listov

Kód: 3838

2,20 €

Mac 400 80 × 90 mm, 280 listov

Kód: 5337

1,00 €

DDW 50mm × 30m

Kód: 2052

2,85 €

ER65, GALAXY 110 × 100 mm, 300 listov

Kód: 2379

2,00 €

ER35, Eco simple 60 × 100mm, 300 list.

Kód: 1807

2,10 €

ER361, 362, ER32, BR31 130mm × 30m

Kód: 8

4,30 €

BR-61, ER661-662, ER671 250mm × 30m

Kód: 1005

1,00 €

MR11, BR12, X-20 50mm × 28m

Kód: 3278

1,75 €

Medicor ER31 110mm × 30m

Medicor

Mortara-Rangoni Kód: 1536

1,10 €

ELI-50 50 × 70 mm, 200 listov

Kód: 2307

1,35 €

ELI-100 (MAC PC) 108mm × 23m

Kód: 4232

2,20 €

ELI-150 108 × 140mm, 200 listov

Kód: 5601

5,75 €

ELI-200 215mm × 50m

Kód: 4500

9,20 €

ELI-250 210 × 300mm, 250 listov

Nihon-Koden

Cardiorapid

Kód: 3697

1,60 €

FQS 50-3-100 50 × 100mm, 300 listov

Kód: 1730

1,85 €

Cardiette Handy 6 110mm × 30m

Kód: 5602

2,10 €

FQW 110-2-140 110 × 140mm, 200 listov

Kód: 3343

2,20 €

K36, K612, Excel 120mm × 30m

Kód: 2171

2,20 €

CARDIETTE 100 START 130mm × 25m

Kód: 1299

1,00 €

K111, AUTO 12/1 50mm × 30m

Kód: 4226

1,40 €

Schiller AT 101 80 × 70mm, 300 listov

Kód: 3643

7,70 €

Schiller AT-2 210 × 280mm, S15 listov

Kód: 1249

2,30 €

Schiller AT-1 90 × 90mm, 400 listov

Kód: 1255

1,20 €

Schiller AT-3 70 × 100mm, 200 listov

Kód: 2358

2,50 €

Schiller AT-5 135 × 140mm, 178 listov

Kód: 3346

3,60 €

Schiller AT-6 145 × 100mm, 350 listov

Kód: 4038

5,10 €

Schiller AT-10 210 × 140mm, 250 listov

Kód: 486

10,10 €

Burdick E-350 210 × 300mm, 200 listov

Kód: 2

1,15 €

Burdick EK10 50mm × 46m

Kód: 5604

1,60 €

Cardiostat 31/31S 104 × 100mm, 200 listov

EDAN, CMS, FUKADA

Schiller

Kód: 3143

0,95 €

EDAN DECG-03A 80mm × 20m

Kód: 3142

0,85 €

CMS-300G 80mm × 20m

Kód: 4041

3,20 €

Fukada FX3010 145 × 75mm, 300 listov

Kód: 989

1,30 €

EK41 T plný raster 55mm × 40m

Kód: 3277

2,15 €

EK 26/27 110mm × 30m

Kód: 3282

3,70 €

EK 53/56 130 × 135 mm, 370 listov

Kód: 3281

7,00 €

Cardiosmart 210 × 295 mm, 150 listov

Kód: 1956

2,50 €

Microsmart 90 × 90 mm, 360 listov

Kód: 4129

1,70 €

Corometrics 4305 BAO 152 × 90mm, 150 listov

1,60 €

HEART-COPY 112mm × 20 m

Kód: 5346

1,75 €

EDAN 4305 BDO 152 × 90mm, 150 listov

Heart-Screen 80 80mm × 20 m

Kód: 3283

1,60 €

HP M1911A 152 × 100mm, 150 listov

Kód: 2293

4,50 €

Gima 215 215mm × 25m

Hellige

INNOMED Kód: 607 Kód: 3143

0,95 €

Kód: 4075

1,35 €

Heart-Screen 112 112mm × 20m

Kód: 4238

3,50 €

Clinic 112 × 150 mm, 300 listov

Kód: 643

0,70 €

Heart-Mirror 57mm × 20m

Kód: 2659

1,60 €

Heart-Window 110mm × 30m

Hewlett-Packard, Kenz Kód: 2537

9,00 €

M1709A 210 × 300 mm, 200 listov

Kód: 1020

3,50 €

KENZ R 183x30R 183 mm × 30 m

Kód: 1125

2,50 €

KENZ R 112 112 × 90 mm, 300 listov

Páska do pokladní s potlačou, faxový papier Kód: 5366

0,50 €

27,5 mm × D49/12

Kód: 1886

0,50 €

37 mm × D47/12

Kód: 1102

2,00 €

210 mm × 30m (fax. papier)

Siemens

CTG papiere

Videoprinter papiere Mitsubishi Kód: 1640 12,00 €

K 61 B, Japan 110mm × 21m

Kód: 5367 11,00 €

K 61 B, EU 110mm × 21m

Kód: 5290 22,50 €

K65 HM, EU 110mm × 21m

Kód: 1398 18,50 €

K 65 HM, Japan 110mm × 21m

SONY Kód: 5369 13,50 € Kód: 766

14,00 €

UPP-110 S, EU, 110mm × 20m UPP-110 S, Japan, 110mm × 20m

Kód: 5368 16,00 €

UPP-110 HD, EU, 110mm × 20m

Kód: 3287 21,00 €

UPP-110 HD, Japan, 110mm × 20m

Kód: 3944 24,00 €

UPP-110 HG Japan 110mm × 18m

Kód: 5691 14,00 €

UPP-110HG Korea, 110mm x 18m

Ponuku na viac ako 300 druhov registračných papierov, ktoré nie sú uvedené tu, Vám zašleme na vyžiadanie.

10

EKG papiere

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


ultrazvukové prístroje a príslušenstvo

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Ultrazvukové prístroje a príslušenstvo

11


Kód: 3776 Ultrazvukový skener CMS600 C-2

5 900 €

CMS600C2 je plne digitálny B/W ultrazvukový skener s vysokým rozlíšením. Prístroj je riadený mikroprocesorom, ktorý používa DSC, DBF technológie, dynamickú apretúru (RDA) v reálnom čase, dynamickú apodizáciu v reálnom čase, dynamický fókus (DRF) na vyšetrovanie v internom lekárstve (oblasť brušnej dutiny), gynekológii, pôrodníctve, urológii, kardiológii resp. vyšetrovní malých orgánov. Úplne digitalizovaný systém formovania vyšetrovacieho lúča. Monitor v vysokým rozlíšením poskytuje mimoriadne ostrý obraz. Pohodlná pracovná stanica so špeciálne navrhnutou klávesnicou. Prístroj podporuje archivačné módy na CD-RW, pen drive, CF kartu, SD kartu a iné (opcia). Prístroj je plne kompatibilný s VGA, PAL NTSC a inými zobrazovacími normami. Zobrazovacie módy: B, 2B, BM, M, 4B. Odtiene šedej: 256. Monitor 14“ CRT. Vyšetrovacia hĺbka: ≥+80 mm. Slepá zóna: ≤3 mm. Rozklad bočný: ≤2 mm (hĺbka ≤80 mm) ≤3 mm (80 mm < hĺbka ≤130 mm); rozklad v osi: ≤1 mm (hĺbka ≤80 mm) ≤2 mm (80 mm < hĺbka ≤130 mm). Konverzia obrazu: hore/dole, vpravo/vľavo, čierna/biela. Ukladanie obrazu: 1000 obrazov. Cine loop: 512 obrazov x N. Symboly častí tela: 43. Softvérové balíky: pôrodnícky, kardiologický, gynekologický, urologický, malé orgány. Rozhrania: USB2.0, VIDEO, COM, RJ-45. Merania: vzdialenosť, obvod, plocha, objem, uhol, pomer, pulz, intervaly atď. Rozmery: 390x480x1155 mm. Hmotnosť: 42,5 kg Prístroj je dodávaný bez vyšetrovacích hlavíc.

Vyšetrovacie hlavice CMS 600 A/C

Kód: 3456

Transvaginálna hlavica multifrekvenčná 5-6,5-8 MHz

1 750,00 €

Kód: 3454

Multifrekvenčná konvexná hlavica 2,5-3,5-5 MHz

1 050,00 €

Kód: 4475 Prenosný ultrazvukový skener CMS 600 B3

Prenosný ultrazvukový prístroj. Plne digitalizovaná technológia emisie ultrazvukového lúča. 12,1“ TFT farebný LCD displej (1024*768) s plynule nastaviteľným kontrastom a jasom. THI (tissue harmonie imaging). Automatické generovanie hlásení (normal/OB). Automatické rozpoznávanie vyšetrovacej hlavice (2 prípojné konektory). Možnosť nastavenia vyšetrovacieho uhlu (konvex). Pseudo farby: 3. Špecifikácia: skenovacie módy: konvexný, lineárny, mikro konvexný. Zobrazenia: B, B+B, B+M, M, 4B, B+2B, 6B, 12B. Hĺbka skenovana 40-240 mm. Skála šedej: 256 odtieňov. Cine loop pamäť: 500 obrazov (max.). Permanentná obrazová pamäť: 64 obrázkov. Konverzia obrazu: hore/dolu, vpravo/vľavo, čierne/biele. Lokálny zoom: 2x v reálnom aj zmrazenom móde. Merania: vzdialenosť, obvod, plocha, objem, EH hodnota, srdečný rytmus. OB merania: EDD, GA, FW (BPD, GS, GRL, FL, AD, HC, AC). Porty: PAL.D výstup, USB 2.0, RS232. Symboly častí tela: 40. Široká oblasť použitia: interné lekárstvo, pôrodníctvo, gynekológia, urológia, kardiológia, diagnostika malých orgánov a pod. Napájanie: AC 100~240 V, 50/60 Hz. Opcie: Vyšetrovacie hlavice: 60R/3,5 MHz konvexná sonda, L40/7,5 MHz lineárna sonda, 20R/5,0 MHz mikro konvexná sonda, 10R/6,5 transvaginálna konvexná sonda, 13R/6,5 MHz transvaginálna konvexná sonda, L40/7,5 MHz endorektálna lineárna sonda; videoprinter; konzola na biopsiu; vozík. Prístroj je dodávaný bez vyšetrovacích hlavíc. Lineárna hlavica 40L/7.5 MHz

1 390,00 €

Mikrokonvexná hlavica 20R/5.0 MHz

1 390,00 €

Transvaginálna konvexná hlavica 10R/6.5 MHz

1 390,00 €

Transvaginálna konvexná hlavica 13R/6.5 MHz

1 300,00 €

Endorektálna lineárna hlavica 40L/7.5 MHz

1 300,00 €

Konzola na biopsiu

550,00 €

Kód: 3649 Videoprinter MITSUBISHI P93E

Kód: 3453

Lineárna multifrekvenčná hlavica 5-7,5-10 MHz

Kód: 4474 Prenosný ultrazvukový skener CMS600B

1 750 ,00 €

1 550 €

Prenosný ultrazvukový skener s 10“ SVGA monitorom a dvomi prípojkami na vyšetrovacie hlavice. Vyšetrovacie módy: B, 2B, B/M, M, 4B. Škála šedej: 256 odtieňov. Systém zoomu: 0,8x, 0,9x, 1,0x, 1.1x, 1,2x, 1,3x, 1,4x, 1,5x. Hĺbka vyšetrovania 200 mm. Frekvencia vyšetrovacej hlavice: 2- 10 MHz. 192 obrazová Cine Loop pamäť. Ukladanie obrazov: vstavaná vnútorná pamäť a USB disk. Spracovanie obrazu: výber IP (v 4 krokoch), priemerovanie obrazu (v 4 krokoch), lineárne (v 2 krokoch), nastavenie TGC (8 segmentov). Merania: dĺžka, obvod, priemer, objem, GS, GRL, BPD, HC, AC, FTA, APTD, TTD. Otáčanie obrazu: vpravo/vľavo, hore/dolu, pozitív/ negatív. Označenie častí tela: 36. Informácie zobrazené na displeji: identifikácia pacienta, čas, dátum, označenie časti tela, vyšetrovacia pozícia, zaostrenie, zoom, škála šedej. Pripojiteľné hlavice: 8 MHz transvaginálna, 7,5 MHz lineárna, 2,5 – 5 MHz konvexná. Rozmery: 400 x 360 x 280 mm. Hmotnosť 11 kg. Prístroj je dodávaný bez vyšetrovacích hlavíc. Multifrekvernčná konvexná hlavica 2.5-5.0 MHz

1 250,00 €

Transvaginálna hlavica 8.0 MHz

1 250,00 €

Lineárna hlavica, 7,5 MHz

1 250,00 €

Endorektálna lineárna hlavica 7.5 MHz

1 250,00 €

12

Ultrazvukové prístroje a príslušenstvo

3 200 €

1 650 €

Rýchla, presná a zároveň veľmi efektívna čierno/biela video tlačiareň. Ide o nový štandard v oblasti tlače z video zariadení. 256 odtieňov šedej a 325 dpi zaručuje detailnú a bohatú tlač snímkov orgánov pacienta. Tlačiareň je mimoriadne rýchla. Vytlačenie jedného snímku trvá necelé 4 sekundy. Tlač sa uskutočňuje na teplo citlivý papier šírky 110 mm. Obrazová pamäť prístroja poskytuje uchovanie až 10 snímkov, ktoré môžu byť individuálne vybrané. Slobodná voľba je k dispozícii aj v procese finálnej úpravy tlačeného obrazu. S prístrojom P93E môžete vytlačiť špecifické časti obrazu. Môžete tlačiť v krokoch po 0,1 a nastaviť zoom obrazu v rozsahu 0,2 až 2,0. Pre ovládanie jasu a kontrastu je k dispozícii 39 krokov (-19 až +19). Všetky úpravy tlačenej fotografie sú ovládané z predného panelu prístroja a sú indikované LED diódami. Podstatnou vlastnosťou prístroja P93E je výkonnosť v kompaktnom rozmere. Zariadenie je podstatne menšie ako jeho predchodca. Váži len 2,8 kg a je určené aj na použitie v mobilnom zariadení. Podstatné vlastnosti: Užívateľsky priateľské ovládanie prepínačov indikované LED diódami. Vysoké rozlíšenie termálnej tlačovej hlavy až 325 dpi. Mimoriadne kompaktné rozmery a dokonalý dizajn. Rýchlosť tlače. 7 rôznych formátov obrazu. Obrazová pamäť pre 10 individuálne voliteľných snímkov.

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


RUČNÉ DIAGNOSTICKÉ PRÍSTROJE Kód: 564

Ziegler čelné svietidlo, Riester

49 €

Priemer zrkadla 90 mm. Masívna stavba umožňuje otočenie zrkadla vo všetkých smeroch. Pomocou spony na dolnej časti hlavového popruhu možno jednoducho prispôsobiť popruh podľa veľkosti hlavy.

Kód: 192

Čelný reflektor „ITALY“

38 €

Priemer zrkadla 90 mm. Zrkadlo možno otáčať všetkými smermi.

Kód: 3488 Riester clar N 55 LED čelné zrkadlo

Čelná lampa Clar N 55 je výrobok špičkovej kvality, ktorá dokonale osvetlí vyšetrovanú plochu v každej pozícii. 1 Wattová LED s dlhou životnosťou (teplota svetla 55000) a 6 V vákuová žiarovka (1 súprava CR 123 A lítiová batéria) poskytujú prirodzené, jasné biele svetlo a kvalitné Riclear® zrkadlo zabezpečuje optimálny odraz svetla. Smerovanie zrkadla a svetelného lúča sa precízne ovláda jednou pákou. Priemer zrkadla:55 mm. Intenzitu svetla možno regulovať v dvoch stupňoch. Vďaka mimoriadne silnému guľovému kĺbu možno zrkadlo rukou otočiť do akéhokoľvek smeru. Hlavové popruhy sa nastavujú veľmi jednoducho otočnou ružicou vyrobenou z hliníku. Mäkké, vymeniteľné čalúnenie na strane čela zabezpečuje maximálny komfort. Kábel napájania je vedený vedľa popruhov, čím je zaručené, že kábel pri používaní nezavadzia. Prípojné káble možno jednoducho pripojiť k adaptéru. Príslušenstvo: sieťový adaptér, taška na prenášanie.

Kód: 5352

Kód: 3699 Čelná lampa HEINE 3S LED

1 350 €

3 S LED je ľahká, kompaktná súprava čelnej lampy, poskytujúca intenzívne biele svetlo .V porovnaní s tradičnými čelnými lampami s LED zabezpečuje až 2 x silnejšie osvetlenie .Svetelný výkon až 30.000 Lux .Vstavaný regulátor intenzity svetla LED diódy s výkonom až 3 W. Referenčná teplota svetla: 6000 Kelvinovov .Pokročilá optická sústava s viacvrstvovou ochranou .Tichá prevádzka bez vibrácií vďaka mikroabsorbčnému systému. Bezstupňovo nastaviteľné clony (od 20 mm po 130 mm) .Pracovná vzdialenosť: 250 mm. Prevádzka z akumulátoru (4 hodiny nepretržitého svietenia) .Možnosť pripojenia k lubovolnému binokuláru so systémom HR/HRP. Osvetlená plocha: 20 ~ 130 mm. Príslušenstvo: popruh na čelo, mPack akumulátor, transformátor. Hmotnosť: 70 gramov.

5

ROČNÁ ZÁRUKA

Kód: 1917 Čelné svietidlo Vision

80 €

Prenosné, bezkáblové, xenónové, pevné čelné svietidlo. Je vhodná predovšetkým na použitie v otolaryngolodických ambulanciách. Napájanie: 2 AA alkalické články. Teplota svetla: cca 3200 K. Sklon a výšku svietidla možno nastaviť. Z pracovnej vzdialenosti 20 cm je priemer osvetlenej plochy 50 mm. Intenzita svetle: 3200 Lux. Hmotnosť: 160 gramov s batériami. Kód: 4334

Žiarovka k svietidlu Vision

Čelné svietidlo so 7 LED diódami

20 €

Sedem super jasných japonských LED diód. Tri rôzne funkcie: 1 LED / 3 LED / 7 LED. Dlhá životnosť. Možnosť meniť sklon. Odolný voči vode. Napájanie: 3 x AAA (1,5 V) alkalické články (nie sú súčasťou dodávky).

60 €

Moderné LED svietidlá popri vysokom svetelnom výkone majú aj určité nevýhody: počas vyšetrovania občas nepríjemne oslepujú. Tento jav nenastane pri tomto svietidle. Lampa má vstavanú vlastnú clonu, ktorou možno intenzitu svetla nastaviť na želanú úroveň. Okrem toho svetelnú lavicu je možné otočiť v rozmedzí 900. Napájanie: 2 ks mikro batérie resp. akumulátory (nie sú súčasťou dodávky). Doba svietenia: cca 50 hodín. Výkon: 1W.Počet LED: 3. Svetelný tok: 100 lm. Dĺžka: 150 mm. Farba: čierna. Rozmery: Ф 200 mm x 150 mm. Hmotnosť: 150 g

KaWe H-800 čelné svietidlo Kompaktné LED svietidlo s bielym svetlom. Životnosť LED diódy 50.000 hodín. Intenzitu svetla možno regulovať v 5 stupňoch. priemer svetelnej stopy: nastaviteľné v intervale 60 – 110 mm (vo vzdialenosti 250 mm) resp. 120 – 240 mm (vo vzdialenosti 500 mm). Akumulátor: Polymer Litium nabíjateľný článok. Čas nabíjania akumulátoru, ktorý sa montuje na hlavové popruhy je 4,5 hodiny; čas nabíjania akumulátoru, ktorý sa nosí na opasku je 6 hodín. Životnosť akumulátoru je cca 500 nabíjacích cyklov. Intenzita svetla: cca 50.000 Lux pri svetelnej stope s priemerom 45 mm. Prevádzková doba akumulátoru s montážou na hlavové popruhy je 12 hodín, akumulátor s nosením na opasku vydrží 24 hodín. Teplota svetla: 5500 – 60000K. Napätie akumulátoru: 8,4 V. Výkon 3 W (LED). Hmotnosť: 160 gramov (bez akumulátoru). Príslušenstvo: nabíjací adaptér. Kód: 4409

s akumulátorom montovaným na hlavové popruhy

930,00 €

Kód: 2520

s akumulátorom montovaným na opasok

1 030,00 €

17,00 €

Kód: 2044 Čelné svietidlo so 7 LED diódami

385 €

Kód: 3007 Hrtanové svetelné pero s LED

4€

Nie je použiteľné ako diagnostická pomôcka. Napájanie: 1 ks batérie typu AA (príslušenstvo).

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Ručné diagnostické prístroje

13


Kód: 2466 CLIPLIGHT diagnostické svetelné pero

9,50 €

Kód: 70

Neurologické kladivko Taylor

Diagnostické svetelné pero. Ponúkame v 6 farebných prevedeniach. Napájanie: 2 ks AAA batérie (príslušenstvo)

4€

s trojuholníkovou gumenou hlavicou

Kód: 74

Neurologické kladivko Buck

9€

kovová rúčka, s ihlou a kefkou

Kód: 334

Fortelux N diagnostické pero, Riester

9,50 €

Kód: 1533 Neurologické kladivko Berliner

Diagnostické pero s 2,2 V žiarovkou. Napájanie 2 ks AAA batérie (príslušenstvo). Ľahká, hliníkový obal, povrchová úprava lakovaním. Dodáva sa vo farbách: čierna, sivá,šafránovo žltá, modrá, zelená.

9,50 €

so sekerkovou hlavicou

Sluchové vidlice KaWe

Kód: 4476 Diagnostické svetelné pero Mini C

5

55 €

Robustná diagnostická lampa s dlhou životnosťou. Kompaktná, ergometricky tvarovaná, s pochrómovanou hlavicou a odolným telom z umelej hmoty. Lampa poskytuje koncentrované silné svetlo vďaka XHL xenónovej žiarovke. Svietidlo je odolné proti nárazom. Keď ho odložíte do vrecka, automaticky sa vypne. Napájanie: batéria typu AAA. Výrobok HEINE-

ROČNÁ ZÁRUKA

Kód: 807

Kód: 452

A1/440

42,00 €

Kód: 1204

C 128

65,00 €

Kód: 343

C128 bez spodku

60,00 €

Kód: 1134

C128/64

Kód: 2731

C1 256

55,00 €

Kód: 1205

C1 256 bez spodku

42,00 €

Kód: 3446

C2 512

55,00 €

Ladička C 128 bez podstavca

105,00 €

15 €

z hliníkovej zliatiny128 Hz

Kód: 157

Diagnostické svetelné pero

4 €

So silným koncentrovaným svetelným lúčom. Napájanie: 2 batérie

Kód: 1624 Fortelux H diagnostické pero, Riester

55 €

Diagnostické pero s 2,5 V halogénovou žiarovkou. Napájanie: 2 ks AA batérií (príslušenstvo). Nástroj je ľahký a odolný vďaka výstuži telesa sklenenými vláknami. Dodáva sa vo farbách: čierna, sivá, šafránovo žltá, modrá, zelená.

14

Ručné diagnostické prístrroje

Kód: 3204 Sluchové vidlice KaWe - súprava

170 €

Obsah súpravy: c 128 Hz vidlica s fixným tlmičom c1 256 Hz vidlica s fixným tlmičom c2 512 Hz vidlica bez tlmiča c3 1024 vidlica bez tlmiča c4 2048 Hz vidlica bez tlmiča

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Proktológia Kód: 964

Anoskop na jedno použitie, taliansky

1,50 €

Kód: 1910 Úchopové kliešte na biopsiu

630 €

Dĺžka: 430 mm/350 mm. Z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, sterilizovateľné. E-00.18.921

Anoskop, Proktoskop, Sigmoidoskop Kód: 1009 Cievka na vatu

125 € Z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, sterilizovateľná. E-00.18.906

HEINE UniSpec tuby na jedno použitie. Riziko krížovej infekcie je vylúčené. Nevyžaduje čistenie. Časovo úsporné používanie. Odpadá pocit chladenia. Vedenie svetla cez steny tuby: vyšetrovaná plocha je osvetlená jasným, homogénnym svetlom. Stupnica v cm na vnútornej strane tuby. Cena je uvedená za balenie 25 ks Kód: 1654

Anoskop 85x20 mm E.03.19.925

51,00 €

Kód: 1655

Proktoskop 130x20 mm E.03.19.825

72,00 €

Kód: 2763

Sigmoidoskop 250x20 mm E.03.18.925

99,00 €

Kód: 121

Hlava prístroja UniSpec HEINE

Kód: 2401 Svetelný zdroj HEINE

5

ROČNÁ ZÁRUKA

310 €

k jednorázovým tubám: vláknová optika, šošovka so zväčšením 1,5x, osvetlenie antireflexné.

830 €

150 W halogénový svetelný zdroj, (Y-96.15.121) Optika s asférickým osvetlením, životnosť žiarovky cca 500 hodín. Prístroj je možné pripevniť i na stenu. Rozmery: 177 x 125 x 217 mm, váha: 3,2 kg.

Kód: 2820 Svetelný kábel HEINE

5

Anoskop FO s obturátorom

5

k svetelnému zdroju HEINE. (Y03.99.518)

Anoskop z nehrdzavejúcej ocele. Vláknová optika, rám prístroja sa ľahko rozoberá a udržuje. Rozmery:

ROČNÁ ZÁRUKA

Kód: ANFO

70x25 mm

325,00 €

Kód: ANFO

70x20 mm

325,00 €

Kód: ANFO

70x15 mm

325,00 €

Kód: 3906 Aplikátor ligatúry (sada) s 11 mm hlavou

5

Sigmoidoskop FO s obturátorom

5

ROČNÁ ZÁRUKA

395 €

ROČNÁ ZÁRUKA

Kód: 3778

Gumené prstence

460 € 40,00 €

(100 ks)

ROČNÁ ZÁRUKA

z nehrdzavejúcej ocele. Vláknová optika, zväčšenie 1,5x, studené svetlo pre presné zobrazenie bez reflexov, tuba je opatrená stupnicou s výmennými koncovkami.

Kód: SIG

(E-03.18.230) 300x20 mm

585,00 €

Kód: SIG

(E-03.18.225) 250x20 mm

540,00 €

Kód: SIG

(E-03.18.220) 200x20 mm

515,00 €

Kód: SIG

(E-03.18.525) 250x16 mm

540,00 €

Kód: SIG

(E-03.18.240) 200x11 mm

540,00 €

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: 1132 Dvojitá pumpa (E-00.18.105)

Kód: 3366 Súprava anoskopu HEINE

5

ROČNÁ ZÁRUKA

60 €

590 €

Vynikajúca súprava anoskopu s priaznivým pomerom cena-výkon. Prístroj je určený predovšetkým na diagnostiku a liečenie zlatej žily. Obsah dodávky: vyšetrovacia hlavica k jednorazovej tube Uni-Spec s vyšetrovacou štrbinou a otočnou optikou s 1,5 násobným zväčšením, 25 ks Uni-Spec túb, rukoväť k lampe pripojiteľná prostredníctvom transformátoru k elektrickej sieti s vypínačom a žiarovkou.

Proktológia

15


Fonendoskopy a príslušenstvo Littmann Classic II. S.E.

95 € Klasický fonendoskop, s obojstrannou hlavicou. Laditeľná membrána na jednej strane dopĺňa funkciu klasického zvona na strane druhej. Výkonný jedno- kanálový zvukovod s tepelnou izoláciou obruby.

Farby: Kód: 57

čierna

Kód: 3718

oranžová

Kód: 3713

šedá

Kód: 3716

bledomodrá

Kód: 3714

námornícka modrá

Kód: 4304

ružová

Kód: 3715

karibská modrá

Kód: 4349

purpurová

Kód: 3720

bledozelená

Kód: 4351

oceánovo modrá

Kód: 3717

vínovočervená

Kód: 4350

aprikot

Kód: 3719

poľovnícka zelená

Kód: 4352

jedlovo zelená

Kód: 4040

black edition

Kód: 5473

malinová

Littmann Pediatric Classic II. S.E.

109 €

Littmann Elektronický E-3200

Nová generácia elektronického fonendoskopu. Jeho vlastnosti sú totožné s s modelom E-3100. Na viac má tento model vstavaný Bluetooth® komunikačné rozhranie. Vstavaný záznamník rozpozná a opakovane prehrá zaujímavý zvuk srdca. Bezplatný StethAssist softvér umožňuje zobrazenie zvuky srdca a pľúc. Bluetooth® technológia prostredníctvom bezdrôtového prepojenia prenáša srdečné zvuky do počítača na ďalšiu analýzu. Prístroj je kompatibilný aj so softvérom na rozpoznávanie a analýzu srdečných šelestov. Má tú vlastnosť, že znižuje úroveň pozitívnych aj negatívnych falošných hodnôt. Farby: čierna

Kód: 5004

vínovočervená

Kód: 5003

námornícka modrá

109 € Pomocou „Master“ technológie littmann je možné tlakom na hlavicu fonendoskopu meniť frekvenciu. Laditeľná membrána, jednostranná hlavica, výkonný jednokanálový zvukovod, plávajúca membrána, tepelná izolácia obruby.

Farby:

Farby:

Kód: 747

čierna

Kód: 3722

červená

Kód: 965

čierna

Kód: 3723

karibská modrá

Kód: 4009

vinovočervená

Kód: 3724

malinová

Kód: 4010

tmavomodrá

Kód: 4011

karibská modrá

Kód: 4472

black edition

Littmann Infant Classic II. S.E.

109 € Modifikácia Classic II S.E. fonendoskopu so zvonom 1,9 cm, určený na vyšetrenie kojencov na auscultáciu srdca, dodávaný v čiernej, červenej alebo malinovej farbe.

Cardiology/Dual III.

Kód: 929

čierna

Kód: 4012

červená

Kód: 4013

malinová

Kód: 4014

fialová

Littmann Master Cardiology

225 € Jednostranná „Master“ hlavica umožňuje počúvať ako vysoké, tak aj nízke frekvencie bez otáčania hrudnej hlavice. Je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, dvoj- kanálový zvukovod, tepelne izolované obruby, nastaviteľná dvojitá plochá pružina, mäkké olivky a špeciálna násada pre pediatrov.

192 € Kombinovaná hlavica. Väčšia strana je použiteľná pre dospelých pacientov, menšia je určená prednostne na vyšetrovanie detí resp. chudých pacientov, popri obväzoch a pod. Každá strana je vybavená laditeľnou membránou, pričom menšiu stranu je možné odstránením membrány používať ako klasický zvon. Dvojkanálový zvukovod, tepelne izolované obruby, nastaviteľná dvojitá plochá pružina. Na výrobok poskytujeme 5 ročnú záruku.

Farby:

Farby: Kód: 1284

čierna

Kód: 4005

slivkovomodrá

Kód: 4004

tm. modrá

Kód: 4347

sivá

Kód: 4003

vínovočervená

Kód: 4348

čokoládová

Littmann Classic v špeciálnom prevedení

109 €

Modifikácia fonendoskopu Classic II. S.E.

Farby:

Fonendoskopy a príslušenstvo

Kód: 1894

Littmann Master Classic II

Je to obmena Classic II. S.E. fonendoskopu s priemerom zvonu 2,5 cm konštruovaný prednostne pre vyšetrovanie malých detí na auskultáciu.

16

499 €

Kód: 1331

čierna

Kód: 4006

vínovočervená

Kód: 4007

tmavomodrá

Kód: 4008

slivkovomodrá

Farby: Kód:5472

čierna s mosadznou hlavico

Kód: 4344

čokoládová s medenou hlavicou

Kód: 5472

karibská modrá s dúhovou hlavicou

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Littmann Elektronický E-3100

399,00 €

Kód: 3105 Cardiophon, Riester

115 €

Hlavica fonendoskopu je vybavená podsvieteným LCD displejom a vypínačom. Na LCD sa zobrazuje frekvencia, intenzita zvuku a pulze pacienta. Užívateľ je informovaný o nastavení filtrov, o intenzite zvuku a o frekvencii úderov srdca. Okrem toho je k dispozícii informácia o stave batérie. Po prvom zapnutí prístroja sa tento nastaví do pohotovostného režimu prevádzky, v ktorom zotrvá až do nasledujúceho použitia, to znamená že nie je potrebné čakať, keď chceme prístroj používať. Prístroj sa automaticky zapne pri začiatku vyšetrovania pacienta. S prístrojom možno pracovať veľmi bezpečne a spoľahlivo. V prípade poklesu napätia batérie pod povolenú hladinu, prístroj signalizuje. Batériu možno vymeniť veľmi jednoducho bez použitia akýchkoľvek nástrojov. Hlavica prístroja je vyrobená z vysoko lešteného kovu, vďaka čomu je veľmi odolná voči poškodeniu. Prístroj má špeciálne tvarovaný zvukovod, čo zabezpečuje vynikajúci zvuk. Prístroj je okrem toho vybavený systémom, ktorý až o 85% potláča rušivé zvuky okolia. Výber frekvencie: zvon, membrána. Rozsah intenzity zvuku: 1 – 24x.

Skutočný majstrovský výrobok! .Nehrdzavejúca oceľ špičkovej kvality . Obojstranná hlavica, ktorá garantuje super akustický výkon v každej polohe. Vynikajúci výkon najmä vo frekvenčnom pásme 200 ~ 500 Hz, ktoré je mimoriadne dôležité predovšetkým pri auskultácii srdca. V porovnaní s inými Riester modelmi má zdokonalenú akustiku. Vhodný na vyšetrovanie všetkých vekových kategórií pacientov. Špeciálne membrány na oboch stranách hlavice, ktorých priemery sú 48 a 36 mm. Ploché, mäkké, nechladivé obruby. Automaticky sa prispôsobujúca lýra s vnútornou pružinou vyrobená z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Mäkké, vymeniteľné olivky. Extra silná Y hadička z PVC s dvojkanálovým zvukovodom, zabezpečuje vynikajúci prenos zvuku. Dĺžka 72 cm. Zaručene bez latexu. Príslušenstvo: 2 páry oliviek, náhradná membrána, menovka. Frekvenčný rozsah: 200 Hz a 500 Hz. Frekvenčná analýza: 20 Hz – 100 Hz, max. 5,9 dB na 100 Hz; 100 Hz – 1500 Hz, max. 28,3 dB na 320 Hz.

Farby:

Kód: 1427 duplex®, Riester

Kód: 700

čierna

Kód: 4345

čokoládová

Kód: 4001

vínovočervená

Kód:4343

polovnická zelená

Kód: 4002

námornícka modrá

Kód: 4346

slivkovomodrá

Kód: 4344

sivá

28 € Klasický fonendoskop tradičnej kvality. Jednostranná hlavica. Pochrómovaná lýra. Vynikajúci prenos zvuku. Dodáva sa vo farbách: čierna, sivá, modrá, šafránová a zelená. Membrána s priemerom 48 mm. Dĺžka 77 cm. Fonendoskop sa dodáva s náhradnými olivkami a membránou

Farby Littmann

Kód: 1117 Tristar, RIESTER

Tri fonendoskopy v jednom. Tri rôzne obojstranné hlavice (pre deti, dospelých a novorodencov). Hlavice možno jednoducho vymeniť. Vynikajúci akustický výkon s potlačením hluku okolia. Prístroj sa dodáva s dvomi pármi oliviek s náhradnými membránami.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. Čierna 2. Vínovo červená 3. Námornícka modrá 4. Poľovnícka zelená 5. Slivkovo modrá 6. Čokoládovo hnedá 7. Sivá

8. Jedľovo zelená 9. Nebeská modrá 10. Fialová tmavá 11. Malinová 12. Karibská modrá 13. Oranžová 14. Krvavo červená

15. Fialová 16. Kráľovská modrá 17. Modrá – oceán 18. Broskyňová 19. Ružová

Príslušenstvo k Littmann fonendoskopom:

Kód: 59

Kód: 2109

Y hadica Cardiology, čierna

50,00 €

Kód: 13

Y hadica + čierna fonendoskopická lýra

45,00 €

Kód: 973

Membrána + obrubový termo krúžok

17,00 €

Kód: 1367

Olivka, polotuhá/pár

7,00 €

Kód: 874

Olivka, mäkká/pár

6,00 €

Baby Color fonendoskop

27,00 €

KaWe (nemecký) výrobok v modrom alebo červenom prevedení. Výrobok je vybavený patentovanou vysokocitlivou flexmembránou. Dvojitá hlavica s rôznou frekvenčnou škálou, vhodné na odpočúvanie najmenších kostných dutín. Dodávané s mäkkými olivkami.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

69 €

Kód: 348

Colorscope Duo, KaWe fonendoskop (nemecký)

Kód: 347

Colorscope Plano, KaWe fonendoskop (nemecký)

17 €

14,00 €

Fonendoskopy a príslušenstvo

17


Kód: 453

Výučbový fonendoskop

35 €

Fonendoskop (taliansky) hliníková hlavica

Dve lýry, 110 cm „Y“ hadička, membrána s priemerom43 mm,žlto - červené prevedenie.Výrobok KaWe.

Kód:67

Plano – membránová

2,50 €

Kód: 63

Duo – membrána + zvon

3,00 €

Rappaport Kód: 459

KaWe fonendoskop pre dospelých

Klasický fonendoskop s priaznivým pomerom cena /hodnota. Vybavený veľkou membránovou hlavicou a zdvojenou hadičkou. Dodávané s náhradnými olivkami a s membránou. Dobrá kvalita.

50 €

V čiernom, modrom a bordovom prevedení. KaWe (nemecký) výrobok. Hlavica je vyrobená z nerezovej ocele, s mäkkými olivkami. Dodávané s náhradnými olivkami.

Kód: 60

Čierny KAWE výrobok

Kód: 687

Farebný alebo čierny, taliansky výrobok

20,00 € 9,00 €

Stetoskop Pinard Kód: 1387

KaWe fonendoskop detský

50,00 €

Kód: 2086

KaWe fonendoskop kojenecký

50,00 €

Kód: 2133 KaWe Veterinárny fonendoskop

55 €

(Multiphon) s otočnými olivkami so skladacou lýrou, dĺžka haičky 75 cm.

Kód: 516

HEINE Gamma 3.2®

Výrobok KaWe, z dubového dreva. Kód: 68

17 cm

16,00 €

Kód: 1987

33 cm

27,00 €

Príslušenstvo k fonendoskopom

59 € Vynikajúci akustický výkon. Jedno hadicová konštrukcia s vynikajúcim prenosom zvuku. Tvrdé a mäkké olivky v príslušenstve. Kombinovaná obojstranná hlavica, dve rôzne frekvencie: kvalitná membrána s priemerom 44 mm na jednej strane a kužeľový zvon s priemerom 30 mm na druhej strane.

Kód: 671

Y hadica

1,30 €

Kód: 1613

Membrána

1,65 €

Kód: 65

Fonendoskopická lýra

3,00 €

Kód: 670

Olivky (KaWe, duo, plano)

1,40 €

Kód: 1838

Menovka

1,80 €

Vybrané značky

18

Fonendoskopy a príslušenstvo

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Oftalmológia, optika, dermatológia, otoskopy OTOSKOPY KaWe EUROLIGHT® C Otoskop s tradičnou žiarovkou

70 €

Kód: 2037 KaWe EUROLIGHT FO otoskop s xenónovou žiarovkou

170 €

Kód: 495

Masívna kovová konštrukcia. Vákuová žiarovka (klasická resp. xenónová) s nastaviteľnou intenzitou. Skrutkové pripojenie. Výklopná lupa so zväčšením 2.5 X. Napájanie: 2 ks Baby batériové články (nie sú súčasťou dodávky). Možnosť pripojenie pneumatického testu. Príslušenstvo: taška na prenášanie, 20 ks spekúl (10 ks ø2,5 mm, 10 ks ø4,0 mm).

Kód: 1942 EUROLIGHT® C vet

120 € Masívna kovová konštrukcia. vákuová žiarovka s nastaviteľnou intenzitou. Zväčšenie 2X. Špeciálne ohnisko. Zaostrenie lupy na dlhé spekuly. Bajonetový uzáver (klik). Napájanie: 2 ks Baby batériové články (nie sú súčasťou dodávky). Príslušenstvo: 3 ks dlhých spekúl s možnosťou sterilizácie (ø 4.0 / 5.0 / 7.0 mm), taška na prenášanie.

Kód: 5377 KaWe EUROLIGHT® F.O. 30 LED standard

180 €

Bajonetový uzáver. Štandardná 2.5 V FO-LED osvetlenie. Intenzita svetla: cca 8000 Lux. Životnosť LED: cca 100000 hodín. Kovová rukoväť s batériami typu C . Reostat. Príslušenstvo: taška na prenášanie, 20 ks spekúl (10 ks ø2,5 mm, 10 ks ø4,0 mm). Napájanie: 2 ks baby © batérie

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: 1933 KaWe PICCOLIGHT® C Kód: 500

55 €

KaWe PICCOLIGHT® F.O.

75 €

KaWe PICCOLIGHT® C s klasickou žiarovkou. Zväčšenie 3 X, silná konštrukcia z ocele a umelej hmoty . Štandardné osvetlenie klasickou vákuovou žiarovkou . Príslušenstvo: 20 ks spekúl na jedno použitie (10 ks ø2,5 mm, 10 ks ø4,0 mm, taška na prenášanie vo farbe prístroja. Napájanie: 2 ks batérie rozmeru AA (nie sú v príslušenstve). Prístroj sa dodáva vo farbách: čierna, modrá, strieborná. KaWe PICCOLIGHT® F.O. s halogénovou žiarovkou. Osvetlenie vláknovou optikou. Výkonná 2.5 V xenónová žiarovka. Príslušenstvo: 20 ks spekúl na jedno použitie (10 ks ø2,5 mm, 10 ks ø4,0 mm, taška na prenášanie vo farbe prístroja. Napájanie: 2 ks batérie rozmeru AA (nie sú v príslušenstve). Prístroj sa dodáva vo farbách: čierna, modrá, strieborná.

Kód: 3392 KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED standard

105 €

Štandardné FO-LED osvetlenie (2.5 V). Neobsahuje samostatnú žiarovku ale svetlo je emitované LED osadenou v rúčke, nie je potrebná výmena žiarovky. Životnosť batérií: cca 80 hodín. Prevedenie odolávajúce nárazom, energeticky nenáročné, intenzita svetla: cca 8000 Lux. Teplota svetla: 6000 Kelvinov, Životnosť LED: cca 100000 hodín, Príslušenstvo: 20 ks spekúl na jedno použitie (10 ks ø2,5 mm, 10 ks ø4,0 mm, taška na prenášanie vo farbe prístroja . Napájanie: 2 ks batérie rozmeru AA (nie sú v príslušenstve). Prístroj sa dodáva vo farbách: čierna, modrá, strieborná.

Kód: 4741 KaWe PICCOLIGHT® F.O. LED high power

140 €

Energeticky nenáročné 2.5 V high power LED osvetlenie. Neobsahuje samostatnú žiarovku ale svetlo je emitované LED osadenou v rúčke, nie je potrebná výmena žiarovky. Intenzita svetla: cca 30000 Lux. Teplota svetla: cca 5000 Kelvinov. Životnosť LED: Cca 100000 hodín. Príslušenstvo: 20 ks spekúl na jedno použitie (10 ks ø2,5 mm, 10 ks ø4,0 mm, taška na prenášanie vo farbe prístroja. Napájanie: 2 ks batérie rozmeru AA (nie sú v príslušenstve). Prístroj sa dodáva vo farbách: čierna, modrá, strieborná.

Oftalmológia, optika, dermatológia, otoskopy

19


Spekuly ku KaWe otoskopom:

Kód: 649

Spekuly ku KaWe EUROLIGHT® otoskopom (2,5, 3,5, 4,0 mm)

Kód: 1371 Spekuly ku KaWe EUROLIGHT® vet. Otoskopom

Kód: 146 14 €

Riester e-scope® F.O. otoskop, biely

Kód: 1774 Riester e-scope® F.O. otoskop, čierny

90 € 90 €

Osvetlenie optickým vláknom s 2,5 V xenónovou žiarovkou. Účinnejšia diagnóza vďaka koncentrovanému, jasnému bielemu svetlu. Intenzita svetla: 8000 Lux s rovnomerným rozložením svetla. 3 násobné zväčšenie. Výmena žiarovky je jednoduchá a rýchla. Minimálne zrkadlenie, asférická optika. Robustná konštrukcia z húževnatého ABS, ktorá odoláva nárazom. Prípojka pneumatického testu. Príslušenstvo: 5-5 ks jednorazových ušných lievikov s priemerom 2,5 resp. 4,0 mm, taška na prenášanie. Prístroj sa dodáva v bielej a čiernej farbe. Batéria nie je súčasťou dodávky.

26 €

Sterilizovateľné v 3 kusovom balení. Priemery 4.0 / 5.0 / 7.0 mm.

KaWe spekuly na jedno použitie:

Spekuly ku KaWe EUROLIGHT® C otoskopom Kód: 2776

priemer 2,5 mm

0,10 €

Kód: 2952

priemer 4,0 mm

0,10 €

Kód: 5378 Riester e-scope® F.O. LED otoskop, biely

160 €

Kód: 5626 Riester e-scope® F.O. LED otoskop, čierny

160 €

Riester LED otoskop s mimoriadnymi vlastnosťami. Neporovnateľne účinnejšia diagnóza vďaka jasnému, bielemu svetlu. Mimoriadne ekonomická prevádzka, nie je potrebné meniť žiarovku. Predĺžená životnosť batérií až 50 x. Životnosť LED: cca 20000 hodín. Teplota svetla: 5500 K. Intenzita svetla: 11500 Lux s rovnomerným osvetlením vyšetrovanej plochy. Zväčšenie: 3 X. Možnosť pripojenia pneumatického testu. Robustná umelohmotná konštrukcia s vysokým leskom. Príslušenstvo: 5-5 spekúl na opakované použitie (2,5 a 4 mm), tvrdý obal. Napájanie: 2 AA batérie (nie sú súčasťou dodávky).

Spekuly ku KaWe EUROLIGHT® a PICCOLIGHT® F.O otoskopom

Kód: 154

Kód: 1506

priemer 2,5 mm

0,10 €

Kód: 1159

priemer 4,0 mm

0,10 €

Mini otoskop

18 € Rúčka a hlavica z umelej hmoty. Snímateľná hlavica, možno použiť aj ako diagnostické pero. 3 ks spekúl a batérie. Ekonomické prevedenie.

Kód: 5671 Riester e-scope® otoskop, biely

55 €

Kód: 5672 Riester e-scope® otoskop, čierny

55 €

Priame osvetlenie 2,5 V xenónovou žiarovkou. Účinnejšia diagnóza vďaka koncentrovanému, jasnému bielemu svetlu. 3 násobné zväčšenie. Výmena žiarovky je jednoduchá a rýchla. Minimálne zrkadlenie, asférická optika. Robustná konštrukcia z húževnatého ABS, ktorá odoláva nárazom. Prípojka pneumatického testu. Príslušenstvo: 5-5 ks jednorazových ušných lievikov s priemerom 2,5 resp. 4,0 mm, taška na prenášanie. Prístroj sa dodáva v bielej a čiernej farbe. Batéria nie je súčasťou dodávky.

Kód: 1829 HEINE mini3000®

5

ROČNÁ ZÁRUKA

90 €

Ľahký, malý otoskop s vynikajúcim pomerom výkon – cena. Priame osvetlenie Xenon Halogen technológiou- Jasné, koncentrované biele svetlo. Do strán výklopná lupa zabezpečuje 3 násobné zväčšenie. Mimoriadne ostrý obraz s minimálnymi odrazmi. Robustný umelohmotný kryt odolávajúci nárazom a rúčka s chrómovou úpravou. Príslušenstvo: 5-5 spekúl na jedno použitie (2,5 a 4 mm). Dodáva sa v čiernej a modrej farbe.

Priame svetlenie žiarovkou

Kód: 2487 HEINE mini3000® F.O.

5

ROČNÁ ZÁRUKA

175 €

Modifikácia predošlého otoskopu s optickým vláknom a XHL Xenon Halogén technológiou. Rovnomerné osvetlenoe ušných kanálikov bez reflexov. Možnosť pripojenia na pneumatický test. Príslušenstvo: Sada 4 ks sterilizovateľných spekúl a 5-5 spekúl na jedno použitie (2,5 a 4 mm). Dodáva sa v čiernej a modrej farbe.

Halogénové alebo LED osvetlenie s vláknovou optikou Žiarovka je v rúčke, svetlo je do hlavice prenášané svetlovodom z opt. vlákien

20

Oftalmológia, optika, dermatológia, otoskopy

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 803

„Italy“ F.O. otoskop

55 €

Ľahký, malý otoskop s vynikajúcim pomerom výkon – cena. Osvetlenie vláknovou optikou. 2.5 V / 1.6 W svetelný zdroj poskytuje jasný, ostrý obraz. Do strán výklopná lupa zabezpečuje 2,5 násobné zväčšenie s minimálnymi odrazmi. Robustný umelohmotný kryt a rúčka odolávajúci nárazom. Napájanie: 2 AA batérie. Spekuly: ø2,5 alebo 4,0 mm. Príslušenstvo: 10 ks spekúl na jedno použitie.

Kód: 2030 Mikroskop Alpha ENT-1

4 900 €

Vyšetrovací a operačný mikroskop s trojstupňovým zväčšením a nízkou hmotnosťou. Koaxiálny osvetľovací systém. S rôznym zväčšením možno používať rovnú resp. šikmú binokulárnu tubu. Stojan na kolieskach resp. montáž na stôl alebo stenu. Prístroj je vhodný na očné, ORL resp. traumatologické operácie. Výkon: 100 W. Hlavicu možno ľubovoľne otáčať alebo sklopiť. 12 V / 100 W halogénové osvetlenie. Optický kábel vstavaný do systému ramien. Možnosť použitia zeleného a žltého filtru. K prístroju patria 4 objektívy s ohniskom 200, 250, 300 a 400 mm. Zväčšenie s objektívom 200 mm: 4.7X, 7.4X, 12x, viditeľná plocha: 40, 25, 16 mm. Výškové nastavenie: od zeme (ak je prístroj na mobilnom stojane): 600-1550 mm. Horizontálny rozsah nastavenia: max. 1500 mm od stĺpa.

DERMATOLÓGIA Kód: 2560 Dermatoskop set DELTA 20, HEINE

5

ROČNÁ ZÁRUKA

Optika s vysokým rozlíšením s achromatickým optickým systémom. Zväčšenie 10 X bez skreslenia, podrobný obraz vyšetrovanej plochy. LED osvetlenie. Nastaviteľné zaostrenie v intervale -6 až +6 dioptrií. Príslušenstvo: škálovaná kontaktná platňa s priemerom 23 mm, dermatoskopový olej, tvrdý obal, rúčka na batérie.

Kód: 3193 HEINE mini 3000® dermatoskop

5

ROČNÁ ZÁRUKA

950 €

85 €

Opcia: Kontaktná doska dodávaná ako opcia k prístroju sa používa pri vyšetrovaní ťažko dostupných miest.

Kód: 2705 KaWe PICCOLIGHT® dermatoskop

290 €

Halogénová žiarovka. Veľká škálovaná kontaktná platňa s priemerom 25 mm. Regulovateľná intenzita osvetlenia. Robustná kovová rúčka s bajonetovým (klik) uzáverom. Zväčšenie: 10 X pri silnom rovnomernom osvetlení.Zaostrenie v intervale -6 až +3,5 dioptrií Napájanie 2 ks Baby batérie (nie sú v dodávke). Príslušenstvo: taška na prenášanie, Derma-gél.

310 €

Dermatoskop poskytuje široký obraz z vysokým rozlíšením. Jasné, koncentrované biele svetlo. Zväčšenie: 10 X. Fixná intenzita osvetlenia. Robustná, odolná rúčka z umelej hmoty.

Kód: 3140 Kontaktná platňa (opcia)

Kód: 2706 KaWe EUROLIGHT® dermatoskop

Kód: 1008 Riester, ri-derma® dermatoskop

335 €

Osvetlenie 2,5 V HL halogénovou žiarovkou. Zväčšenie: 10 X- Nastaviteľná intenzita osvetlenia. Hlavica s ochranou proti prachu. Matne strieborná pochrómovaná rúčka typu C. Praktická ochrana optiky. Bajonetový uzáver na rýchle a bezpečné uchytenie hlavice. Napájanie: 2 ks batérií typu C. Príslušenstvo: Škálovaná kontaktná doska, čierne tvrdé púzdro. Opcie: osvetlenie LED

190 €

Škálovaná kontaktná platňa s priemerom 25 mm. Zväčšenie: 10X. Zaostrenie v intervale -6 až +3,5 dioptrií. Silné, rovnomerné osvetlenie vákuovou žiarovkou. Silná rúčka z umelej hmoty. Napájanie 2 ks AA batérie (nie sú v dodávke. Príslušenstvo: taška na prenášanie.

Kód: 1347 Gél k dermatoskopu

7€

250 ml gélu k dermatoskopom špičkovej kvality.

Nenašli ste v našom katalógu produkt, ktorý hľadáte? Zavolajte nám, pomôžeme Vám ho zohnať.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Oftalmológia, optika, dermatológia, otoskopy

21


PRIAME OFTALMOSKOPY Kód: 680

KaWe PICCOLIGHT® E50

Kód: 3394 KaWe PICCOLIGHT® E56

95 € 120 €

Oftalmoskop KaWe PICCOLIGHT® E50: Rúčka z umelej hmoty. Veľké vyšetrovacie pole s kruhovou plochou. Korekcia +/- 20 dioptrií. Vynikajúce rovnomerné osvetlenie. 2,5 V vákuová žiarovka. Precízna asférická optika. 1 apertúra. Napájanie: 2 AA 1,5 V batérie (nie sú súčasťou dodávky) Oftalmoskop KaWe PICCOLIGHT® E56: Rúčka z umelej hmoty. Halogénová žiarovka. Korekcia +/- 20 dioptrií. 6 apertúr (štrbina, veľký kruh, malý kruh, polkruh, veľký zelený kruh, zameriavací kríž). Napájanie: 2 AA 1,5 V batérie (nie sú súčasťou dodávky) Voliteľné farby: čierna, modrá, strieborná

Kód: 3704

5

ROČNÁ ZÁRUKA

Kód: 3799

KaWe EUROLIGHT® E10

110 €

Kód: 3393 KaWe EUROLIGHT® E36

175 €

Kód: 2703

Oftalmoskop KaWe EUROLIGHT® E10: Kovová rúčka. 1 apertúra. Regulovateľná intenzita osvetlenia. Veľké vyšetrovacie pole s kruhovou plochou. Korekcia +/- 20 dioptrií. Napájanie: 2 batérie typu C (nie sú súčasťou dodávky). Príslušenstvo: taška na prenášanie. Oftalmoskop KaWe EUROLIGHT® E36: Kovová rúčka. 6 apertúr (štrbina, veľký kruh, malý kruh, polkruh, veľký zelený kruh, zameriavací kríž). Regulovateľná intenzita osvetlenia. halogénová žiarovka. Napájanie: 2 batérie typu C (nie sú súčasťou dodávky). Príslušenstvo: taška na prenášanie.

Kód: 5379

Riester e-scope®

205 €

Oftalmoskop Riester e-scope® s 2,7 V halogénovou alebo 3,7 V LED žiarovkou v záujme vyššieho kontrastu a účinnejšej diagnózy. Dioptrická platňa s 18 korekčnými šošovkami (± 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15 a 20 dioptrií). Ľahko použiteľných 6 apertúr. Výkonná optika s asférickými šošovkami, ochranný kryt šošovky, paralelný svetelný lúč, ochrana proti prachu. Apertúry:

5

ROČNÁ ZÁRUKA

Kód: 3738

5

ROČNÁ ZÁRUKA

Kód: 2077 Kód: 5000

HEINE mini NT® súprava na nabíjanie akumulátorov

255 €

Súprava určená pre prístroje radu 3000. Obsah súpravy: nabíjacia jednotky, 2 ks nabíjateľný akumulátor, 2 ks základňová doska k otoskopu. Súpravu možno použiť len k 2,5V NiMH nabíjateľným batériám. Čas potrebný k plnému nabitiu dvoch akumulátorov: 4 hodiny.

5

22

180 €

Vreckový oftalmoskop špičkovej kvality s kvalitnou optikou. Ostré biele svetlo s Xenoen Halogén osvetlením. Rúčka: robustná z nerozbitnej umelej hmoty kombinovaná s chrómom.

HEINE BETA 200S® hlavica

355 €

Patentom chránený asférický optický systém na bezodrazové vyšetrenie očného pozadia. Ergonomicky tvarovaný, precízny nástroj s dlhou životnosťou. Ostré, jasné svetlo vďaka osvetleniu 2,5 V Xenon Halogén žiarovke. Vnorená viacvrstvová šošovka s precíznou kovovou konštrukciou nosiča optiky. Apertúry: kobaltovo modrá, zameriavací kríž s polárnymi koordinátami, kruh, malý kruh, bod, štrbina a polkruh.

Rúčka k oftalmoskopu HEINE BETA 200®

80 €

ROČNÁ ZÁRUKA

Kód: 1815

5

HEINE mini 3000®

HEINE BETA 200®

310 €

Jedinečný asférický optický systém, ktorý zabezpečuje odfiltrovanie cornea a iris reflexov, Jasné, biele svetlo vďaka 2,5 V Xenon Halogén osvetleniu. Vnorená viacvrstvová šošovka s precíznou kovovou konštrukciou nosiča optiky. Apertúry: kobaltovo modrá, zameriavací kríž s polárnymi koordinátami, kruh, malý kruh, bod, štrbina a polkruh.

Riester ri-scope® L3

255 €

Výkonná optika. 3,5 V halogénová žiarovka. Asférická zberná šošovka zabezpečujúca filtrovanie odrazov aj pri veľmi malých zreničkách. Jemná, ergonomicky tvarovaná konštrukcia: nový ri-scope® model a oporou palca, ktorý umožňuje ovládanie všetkých regulačných prvkov jedným prstom. Samostatne nastaviteľný červený filter, modrý a polarizačné filtre ku každej apretúre. Dioptrický kotúč s 29 korekčnými šošovkami: + 1-10, 12, 15, 25, 40; - 1-10, 15, 20, 25, 30, 35. Napájanie: 2 ks lítiové batérie.

ROČNÁ ZÁRUKA

Oftalmológia, optika, dermatológia, otoskopy

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


OTOSKOP – OFTALMOSKOP SÚPRAVY Kód: 2783

KaWe EUROLIGHT® C10 súprava

135 €

Kód: 449

HEINE 3000 súprava

Kód: 2784

KaWe PICCOLIGHT® C s 1 apertúrou

125 €

Kód: 2842 KaWe PICCOLIGHT® F.O. s 1 apertúrou

Kód: 3395

KaWe PICCOLIGHT® C s 5 apertúrami

Kód: 2932

KaWe Otoskop – Oftalmoskop Basic set

Kód: 5380

KaWe MedCenter® 5000 C

Kód: 5381 KaWe MedCenter® 5000 F.O LE D

395 € 465 €

Diagnostický set s montážou na stenu. moderný, inovatívny dizajn. 24 hodinová „steand by“ prevádzka. regulátor intenzity osvetlenia. ergonomické rúčky. Jednoduchá montáž na stenu. Výstupný výkon: 3,5 W. Napájanie: sieťové 100-230V, 50/60 Hz. výstupný prúd: 200 mA. Obsah dodávky: otoskop C a oftalmoskop E55 (xenónová žiarovka) alebo otoskop F.O. LED a oftalmoskop E56 (high power LED)

160 €

Kód: 3396 KaWe PICCOLIGHT® F.O. s 5 apertúrami

145 €

Obsah súpravy: KaWe EUROLIGHT® kovová rúčka; E10 umelohmotná oftalmoskopová hlavica (s 1 apertúrou); Kovová otoskopická hlavica s klasickým osvetlením a zväčšením 3 X; 20 mm a 22 mm hrtanoé zrkadlá; súprava spekúl; rozširovač nosu; lampová tyč; umelohmotný držiak lopatiek na jazyk; 2,5 V žiarovka.

145 €

KaWe PICCOLIGHT® C1 otoskopická hlavica s 1 apertúrou, štandardné osvetlenie vákuovou žiarovkou, výklopná šošovka so zväčšením 3 X. Oftalmologická hlavica E50 s korekčnou šošovkou. Dioptrický rozsah +20 až -20 dioptrií. Batériová rukoväť. KaWe PICCOLIGHT® F.O. otoskopická hlavica s 1 apertúrou, osvetlenie vláknovou optikou s halogénovou žiarovkou, výklopná šošovka so zväčšením 3 X. Oftalmologická hlavica E50 s korekčnou šošovkou. Dioptrický rozsah +20 až -20 dioptrií. Napájanie: 2 ks batérie typu AA. Príslušenstvo: 10-10 ks spekúl na jedno použitie (ø2.5 a 4.0 mm), taška na prenášanie.Prístroje možno objednať vo farbách: čierna, modrá, strieborná.

349 € Obsah súpravy: Otoskop Mini 3000, Oftalmoskop Mini 3000, Rukoväť s batériami Mini 3000, Diagnostické pero Mini 3000, Hrtanové zrkadlo Mini 3000, 1 súprava (4 ks) spekúl na opakované použitie. Súprava je dodávaná v tvrdom obale.

Súprava obsahuje: KaWe EUROLIGHT® C10 otoskopovú hlavicu so štandardným osvetlením s otočnou šošovkou s 3 X zväčšením; KaWe EUROLIGHT® C10 oftalmoskopovú hlavicu s korekčnou šošovkou, Rozsah dioptrií +20 až -20. 1 apertúra, vákuová žiarovka; Skrutkovú rukoväť typu C s klasickým osvetlením. Príslušenstvo: 10-10 ks spekúl na jedno použitie (ø2.5 a 4.0 mm), taška na prenášanie.

185 €

KaWe PICCOLIGHT® C otoskopická hlavica so 6 apertúrami, štandardné osvetlenie vákuovou žiarovkou, výklopná šošovka so zväčšením 3 X. Oftalmologická hlavica E56 s korekčnou šošovkou. Dioptrický rozsah +20 až -20 dioptrií. Batériová rukoväť. KaWe PICCOLIGHT® F.O. otoskopická hlavica s 6 apertúrami, osvetlenie vláknovou optikou s halogénovou žiarovkou, výklopná šošovka so zväčšením 3 X. Oftalmologická hlavica E56 s korekčnou šošovkou. Dioptrický rozsah +20 až -20 dioptrií. Napájanie: 2 ks batérie typu AA. Príslušenstvo: 10-10 ks spekúl na jedno použitie (ø2.5 a 4.0 mm), taška na prenášanie.Prístroje možno objednať vo farbách: čierna, modrá, strieborná.

Kamenný obchod v Bratislave Bosákova 7, Petržalka 851 04 Bratislava Otváracie hodiny: Pondelok - Piatok od 8.30 – 17.00 hod.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Oftalmológia, optika, dermatológia, otoskopy

23


NEPRIAME OFTALMOSKOPY Kód: 153

HEINE SIGMA 150®

1 190 €

Kód: 315

Nabíjateľný akumulátor MPack

485 €

Indirektný okuliarový oftalmoskop pre všetky vzdialenosti pupíl. Dvomi samostatnými regulárormi možno zvoliť ideálnu paralaxu a konvergenciu pre akýkoľvek rozmer pupily (regulácia od 48 po 74 mm). Svetelný zväzok možno naastaviť v uhle 3 stupňov na filtráciu reflexných odrazov. Zariadenie pracuje so xenónovou žiarovkou 6V(5W XHL), ktorá poskytuje biele svetlo, blízke prirodzenému dennému svetlu. Vstavaný červený filter. Snímateľný žltý a modrý filter. Prístroj je odolný voči prachu, nevyžaduje údržbu. Vďaka konštrukcii s použitím sklenných vlákien je vysoko odolný pri nízkej hmotnosti (len 90 gramov bez rámu). Napájanie: nabíjateľný akumulátor MPack. Opcie: regulácia intenzity svetla popruhom na hlavu, bez okuliarov.

5

ROČNÁ ZÁRUKA

Kód: 3028

HEINE Omega 500

Kód: 315

Nabíjateľný akumulátor MPack

5

ROČNÁ ZÁRUKA

2 150 € 485 €

HEINE binokularny indirektný oftalmoskop s patentovaným systemom synchronizovanej regulácie konvergencie a pralaxy. Viacvrstvový osvetlovací systém spolu s novou XHL xenónovou žiarovkou znižuje cornea reflexy a zaručuje čistý obraz očného pozadia. Príslušenstvo: regulátor intenzitgy, transformátor. Prístroj možno v základnom prevedení napájať len z elektrickej siete. Opcia: nabijateľný akumulátorový set MPack.

ŠTRBINOVÉ LAMPY, OFTALMOMETRE Kód: 2564

5

ROČNÁ ZÁRUKA

Kód: 1581

HEINE štrbinová lampa HSL 150

775 €

Štrbinu možno nastaviť v intervale 0,2 x 10 mm po 4.0 x 14 mm. 6 násobné zväčšenie so šošovkou 20D. Lampa poskytuje čistý biely obraz vďaka osvetleniu halogénovou žiarovkou. V prípade potreby možno používať zabudovaný modrý filter. Lampa je prenosná, ľahko používateľná nezávisle na elektrickej sieti. Maximálne vedenie svetla zabezpečuje špičková viac vrstvová optika. Osvetlenie: 2,5 V XHL Xenon Halogén technológia. Hmotnosť: len 70 gramov, čím sa tento výrobok zaraďuje medzi najľahšie vo svojej kategórii.

Štrbinová lampa Argus 5F

5 190 €

Štrbinová lampa strednej kategórie so sklopným nástavcom a tromi stupňami zväčšenia, ktorá je odporúčaná na použitie v optikách na meranie kontaktných šošoviek a na použitie v očných ambulanciách. Zdrojom svetla je výkonná 30W halogénová žiarovka, intenzitu osvetlenia možno regulovať v 3 stupňoch. Technické charakteristiky: Tri stupne zväčšenia, úplné zväčšenie: 10 – 16 x. Výmenný okulár dodávaný ako príslušenstvo: 16x a 25x. Binokulárny mikroskop s vysokým rozlíšením so zväčšením 12,5 x Sklápateľná nástavec: 0-5-10-15-20 stupňov. Šírka štrbiny: 0 – 9 mm s plynulým nastavením. Výška štrbiny: 1 – 8 mm s plynulým nastavením. Otáčanie štrbiny: 180 stupňov. Filtre: tepelný, neutrálálny, zelený a kobaltovo modrý. Zdroj svetla: 12V/30W halogénová žiarovka.

24

Oftalmológia, optika, dermatológia, otoskopy

Kód: 5396

Autorefrakto-keratometer CRK-7000

8 550 €

Optimalizovaný optický systém HUVITZ z vlastného vývoja poskytuje presné a spoľahlivé výsledky merania prekvapivo rýchlo. CCD s vysokou citlivosťou. široký merací rozsah. CRK-7000 meria v intervale +20 D až -20 D sph. a 10 D cyl.. meranie PD je automatické počas merania refrakcie; na meranie priemeru zreničky a dúhovky má prístroj zabudovaný špeciálny program. 5,7“ farebný LCD displej zobrazuje popri dokonale čistom obraze oka, výsledky meraní, ich grafické spracovanie v dobre prehľadných zobrazeniach. precízne meranie ohybov garantuje zdvojený systém meracích kruhov a zdvojené LED osvetlenie. rýchla tlačiareň. jednouché a rýchle nastavenie. Technické údaje: Refrakcia: VERTEX vzdialenosť (VD) 0.0, 12.0, 13.5, 15.0, sférický rozsah: +20 D ~ -20 D, rozklad: 0.12 D / 0.25 D, cylindrický rozsah: +10 D ~ -10 D, rozklad 0.12 D ~ 0.25 D; cylindrické módy – (MIX) + PD oblasť pri 10 ~ 85 mm minimálny priemer pupily. Keratometria: bázické zakrivenie 5.0 ~ 10.2 mm (s rozlíšením 0,01 mm); cornea lom 33.0 ~ 67.50 D (0,05/0.12/0.25 D); cornea astigmatizmus 0.00 ~ -15.00 D (0.05/0.12/0.25 D); os: 0 ~ 180 s rozlíšením 1; PD 10 mm ~ 85 mm; meranie zrenička/dúhovka medzi 2.0 ~ 14.0 mm (0.1 MM); pamäť na zmrazený obraz: 10 pre každé oko. rozmery: 432x252x500 mm. hmotnosť: 20 kg

Kód: 1582

Prístroj na meranie dioptrií Tagaki

2 710 €

Nitkový merací kríž, vnútorné odčítane. Interval merania lomu svetla +25,00 až -25,00 D. Prizma: do 5 v hľadáčiku, do 20 s kompenzátorom. Merateľný priemer šošovky: 30 – 90 mm s posuvom po 2 mm. Kompenzácia dioptrií okuláru v intervale ±6 D.

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


KOLPOSKOPY Kód: 3987

Colpy stojanový kolposkop

3 700 €

Kód: 4233

Binokuláry kolposkop s halogénovým osvetlením umiestnený na mobilnom stojane s nastaviteľnou výškou (73-104 cm). Zväčšenie 6,2 x so štendardnou optikou 10 x. Optický systém: stereo, nastavovanie vzdialenosti okulárov, optická hlava s nastavením v uhle 45 stupňov. Osvetlenie: halogénová dvojvláknová žiarovka 12V/12W. Zorné pole: 35 mm - 24 mm. pracovná vzdialenosť 26 cm. Vzdialenosť okulárov: 48 - 72 mm. Korekcia dioptrií: 5 stupňov pr pravé oko. Jemné zaostrenie: 36 mm. Napájanie: z elektrickej siete 230V. Zelený filter. Hmotnosť 5,2 kg.

Kód: 4105

CMS 100 A Video kolposkop s monitorom

2 190 €

CMS 100 A video kolposkop s vysokým rozlíšením prostredníctvom kvalitného video systému SONY. Video výstupy: AV / S-V. Možnosť pripojenia k televízoru resp. monitoru. Obraz možno zmraziť. Priebežný spojitý zoom a zaostrovanie, elektronický zelený a modrý filter. Prístroj je na stojane s kolieskami s možnosťou nastavenia výšky, Zmrazenie obrazu: manuálne alebo automatické. Zaostrovanie: manuálne alebo automaticky. Minimálne osvetlenie: 0,2 lux. Rozlíšenie optiky:1/4 super color CCD. Svetelný zdroj zabezpečuje silné biele svetlo. Minimálna pracovná vzdialenosť 100 mm. Bez PC s monitorom.

CMS 100 A Video kolposkop s pripojením k PC

2190 €

Modifikácia predchádzajúceho prístroja rozšírená o softvér, bez monitoru. Prístroj možno pripojiť k počítaču. Pomocou softvéru možno: vložiť dáta pacienta, zber obrazov, ukladanie obrazov, spracovanie obrazu, spracovanie v pseudo farbách, pozorovanie v reálnom čase resp. zmrazených obrazov, merania, zhotovenie hlásenia (vkladanie textu), prilepenie obrazu k hláseniu, používanie farebných filtrov atď. Prístroj je dodávaný bez počítača. Minimálne požiadavky na PC systém: CPU Pentium IV. Pamäť: 128 MB. Pevný disk: 80 GB, CD mechanika, 2 USB vstupy. Operačný systém: Windows 2000 alebo novší. V prípade záujmu dodáme so zariadením jednoúčelový počítač za priaznivú cenu.

OSTATNÝ SORTIMENT Kód: 2437

Lupové okuliare

65 € Výrobok značky KaWe, zväčšenie 2,5x, lakovaný čelný pás. Pracovná vzdialenosť: 15 cm.

Kód: 3249

5

Lupový binokulárny set ROČNÁ ZÁRUKA

Špeciálna povrchová úprava optiky s ochranou proti poškrabaniu, komfortný ľahký rám – 46 g, pracovná vzdialenosť 340 mm, zväčšenie 2,3x, s púzdrom.

Podľa záujmu zákaznika pripravíme ponuku na  okuliare aj s inými parametrami!

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

440 €

Kód: 4390

Binokulárna lupa KaWe

325 €

Lupové okuliare BC 2.3 HRI zaručujú vynikajúcu kvalitu obrazu: ostré kontúry bez skreslenia, astigmatizmu a farebného posuvu. Okuláre možno nastaviť jednotlivo a možno ich fixovať. Zväčšenie optiky: 2,3 x. Optika je odolná voči prachu a vlhkosti. Vďaka použitiu BiTech optiky sa stáva achromatická šošovka zbytočnou. Vďaka tejto technológii sú okuliare ľahšie a lacnejšie. Úrovne rozptýleného svetla a reflexov klesli na nepozorovateľnú hodnotu (pod 1%). Výrobne nastavený pozorovací uhol umožňuje pracovnú vzdialenosť 340 mm a pracovnú plochu 110 mm.

Kód: 4391

Binokulárne zväčšovacie okuliare KaWe

410 €

Modifikácia binokulárnych zväčšovacích okuliarov KaWe vybavená ochrannými okuliarmi. Ostatné parametre sú zhodné s predchádzajúcim typom. Jemne nastaviteľné dvojité kĺby a optimálne nastavená mechanika umožňujú jednoduché a stabilné nastavenie okuliarov na pohodlné používanie počas práce.

Kolposkopy / Ostatný sortiment

25


Kód: 2261

Lupový binokulárny okuliarový set

1 200 €

Špeciálna povrchová úprava, zväčšenie 2,5x, pracovná vzdialenosť 420 mm, výnimočná hĺbka pohľadu, protiprachová úprava, ľavá i pravá optika nezávisle nastaviteľná. Príslušenstvo: optika, široký rám, ochrana postrannej obruby, ochranné šošovky, sklopné ramená, taška.

Kód: 5434

Binokulárna lupa Riester

1 450 €

Osvetlenie prostredníctvom LED diód! Zdroj svetla produkuje homogénny svetelný lúč s intenzitou max. 18000 lux. 3 X LED je upevnená na obrubu okuliarov. Napájanie je zabezpečené prostredníctvom nabíjateľného lítiového článku. Jedno nabitie postačuje na 4 hodiny nepretržitej prevádzky. Príslušenstvo: nabíjačka, taška.

Priemer viditeľnej pracovnej plochy v cm Prac. vzdialenosť

34

42

46

50

Šošovka 2,0 x

11,4

N/A

N/A

N/A

Šošovka 2,5 x

8,1

10

10,9

11,8

Šošovka 3,0 x

5,9

7,1

7,7

8,3

Kód: 1955 Ultrazvukový merač hustoty kostí

6 100 €

Pomocou ultrazvuku meria hustotu kostí. Čas merania je cca 1 minúta. Spracovanie a archivácia nameraných údajov prostredníctvom PC. Výsledky možno zobraziť na monitore počítača alebo vytlačiť na tlačiarni. Parametre Osteoporózy: OI, BUA, SOS. Pacient musí vložiť pätu do prístroja medzi dva gumené zvony, ktoré sú naplnené olejom (na rozdiel od iných prístrojov, ktoré pracujú s vodou). Olej totiž reaguje na zmeny teploty pomalšie ako voda, preto je meranie neporovnateľne presnejšie. Prednosťou prístroja je, že gumové zvony sú vyrobené z odolného materiálu a preto je ich životnosť veľmi vysoká. Prístroj má malé rozmery a hmotnosť čo ho predurčuje aj na použitie v malých priestoroch. Presnosť: OI – in vio < 0,7%, BUA – in vio < 0,2%, SOS – in vio < 0,2%. Ultrazvuk: monokomponentný 0,5 MHz, plochý. Frekvencia: 50-60 Hz. Príkon: 120 W. Prístroj typu BF.

Kód: 4568

UH Sinuscan – prístroj na vyšetrovanie tvárových dutín

2 350 €

Rýchle, účinné a bezbolestné vyšetrovanie. Vyšetrovanie pacienta nevyžaduje žiadnu prípravu pacienta. Vyšetrovanie je prosté akéhokoľvek ionizujúceho žiarenia, vhodné aj pre tehotné ženy, absolútne neškodná metóda merania. Prístrojom možno jednoducho a rýchlo vyšetrovať aj deti či kojencov. Vyšetrenie možno viac krát opakovať vďaka tomu, že nemá žiadne vedľajšie účinky. Metóda vyšetrovania má vedecky podloženú spoľahlivosť a reprodukovateľnosť. Prístroj môžu používať rovnako účinne praváci aj ľaváci. Výsledky merania možno okamžite vytlačiť. Rozmery: 210 x 69 x 36 mm. Hmotnosť: 292 gramov. Napájanie: 6 V,730 mAh, NiMH. Displej: grafický LCD. V pamäti prístroja možno uložiť výsledky 4 meraní. Ultrazvuková frekvencia: 3 MHz.

Elektrosomatografický diagnostický systém Kód: 1230 Elektrosomatografický diagnostický systém ElectroSomatoGram = Funkcionálna analýza na báze počítača. Lekársky diagnostický systém pracujúci na princípe chronoamperometrie, ktorý poskytuje obraz o činnosti rôznych orgánov tela. Ióny nachádzajúce sa v medzibunkovom priestore sú rozhodujúce pre rovnováhu bázy kyselina-zásada, odtiaľto však nie je možné získať vzorku, teda na meranie koncentrácie je potrebné použiť taký postup, ktorý umožňuje in vitro meranie. To však nie je iné, ako chronoamperometria, ktorá je postavená na výsledkoch výskumu F.G.Cottrella (18771948). ESG je bázované na nových princípoch elektronického merania – počítačová adaptácia chronoampermetrie -, ktorú na základe svojich viac ako 20 ročných výskumov vyvinul Dr. Maarek, profesor neurológie na Parížskej lekárskej univerzite. Tento postup je veľmi rýchly (cca 2 minúty) a je neinvazívny. Počas tejto doby počítač vykoná viac ako 3 milióny meraní, po ktorých vyhodnotení zostaví textovú správu a v 3D grafike

Kód: 2505 THERACELL 100 lekárske terapeutické zariadenie Terapeutický prístroj TERACELL 100 dodáva do organizmu pulzujúcu magnetickú energiu s vysokou energetickou hustotou prostredníctvom ošetrovacej slučky, ktorá vyvíja svoj účinok na úrovni buniek. Magnetické impulzy benerované prístrojom THERACELL 100 sú mimoriadne krátke impulzy štvorcového priebehu s vysokou energetickou hustotou (40 ~ 70 mT). Základná rezonančná frekvencia je 200~230 kHz. Dĺžka impulzu je 100~150 nanosekúnd. Hĺbka preniknutia indukovaného magnetického pola je približne 18 cm. Mechanizmus pôsobenia je zameraný na membránový potenciál buniek. Membránový potenciál buniek je pri mladej a zdravej bunke cca 80 až 100 mV. Membránový potenciál starej resp. chorej bunky je však podstatne nižší. Aj bunky, ktoré trpia zápalom majú energetický potenciál podstatne znížený a uvolňujú sa z nej látky, ktoré vyvolávajú pocit bolesti. Keď je náboj membrány kriticky nízky, bunka má málo energie na vykonávanie práce. Magnetické impulzy zabezpečujú potrebnú energiu, bez toho aby sa vytváralo teplo, ktoré by mohlo poškodiť bunky. Táto energia privádza stavebné prvky buniek (atómy) do takého stavu, aby mohli

26

Ostatný sortiment / Elektr. diagnost. systém

cena na vyžiadanie poskytne veľmi presný obraz o funkčnom stave vnútorných orgánov pacienta. ESC poskytne informácie o funkčnom stave srdca, obličiek, pľúc, pečene, slinivky brušnej, tráviaceho ústrojenstva, mozgu alebo ústredného nervového systému. Získame prehľad o úrovniach hormónov, oxidantov alebo o hodnotách krvných plynov a v neposlednom rade o Ph medzibunečného priestoru. Prednosti ESG: súčasné, neinvazívne vyšetrenie celého tela; finančne nenáročný (menej času, menej laboratórnych testov, menej návštev lekára); výsledky môžu byť ľahko pochopiteľné aj pre pacienta; užívateľské grafické prostredie s jednoduchou obsluhou; náklady meraní sú mimoriadne nízke; pomáha pri organizácii práce; možno jednoducho sledovať zmeny stavu pacienta tým, že výsledky jednotlivých meraní možno jednoducho porovnať.

cena na vyžiadanie prebehnúť potrebné chemické reakcie, ktoré pri nízkej energetickej úrovni nemôžu prebehnúť resp. prebiehajú velmi pomaly. Zariadenie THERACELL 100 bolo, bez nežiadúcich sprievodných účinkov, úspešne použité a odskúšané aj v nasledujúcich prípadoch resp. oblastiach: športové zranenia, bakteriálne infekcie, bolesti kĺbov, zápalové ochorenia, bolesti pohybového ústrojenstva, natiahnutia svalov, zlomeniny, bolesti krčnej chrbtice, bolesti spôsobené nádorom, opuchy, poškodenia nerových dráh, gynekologické ochorenia, ochorenia očí, akútne a hronické bolesti, poruchy imunitného systému, poškodenie svalstva, ortopédia, dermetológia, zápaly, alergia, neurodermatitis, akné, bolesti chrbtice, kŕčové stavy, depresia, migréna, dyslexia, Parkinsonova choroba, inkontinencia, problémy s prostatou a pod. Prístroj bol úspešne použitý aj vo veteronárnom lekárstve. THERACELL 100 aktivuje vnútornú bioenergiu organizmu a posilňuje samoliečiaci potenciál. Práve z tohto aspektu možno prístroj využívať ako doplnkovú terapiu resp. samostatne pri liečení celého radu ochorení. Rozmery: 50x77x50 cm. Hmotnosť: 50 kg.

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Prístroje na vyšetrenie sluchu Kód: 5395 Skríningový audiometer SA-7

1 390 €

Malý, farebný audiometer s dotykovým displejom, vstavanou pamäťou a počítačovým prevádzkovým módom. farebný, grafický QVGA displej (320x240 bodov). prístroj neobsahuje žiadne pohyblivé súčiastky, vďaka čomu je jeho prevádzka úplne bezhlučná. Zobrazenie audiogramu: počas merania je získaný audiogram okamžite vidieť na displeji (zvlášť pre každé ucho alebo spolu). Určenie prahov sa zakladá na spätnej odpovedi pacienta. Na základe dvoch odpovedí (na rovnakej frekvencii a hladine) určí prístroj prah, čo však obsluhujúci môže prehodnotiť. Odhlučnené slúchadlá (-20dB) umožňujú použitie prístroja aj v prostredí, ktoré nie je ideálne na vykonanie audiometrického vyšetrenia. Mimoriadne jednoduchá obsluha. Na princípe spätnej odpovede pacienta je prístroj schopný získať úplný audiogram aj v automatickom prevádzkovom móde. Vyšetrovanie detí uľahčuje vstavaný test melódiou. Možnosť pripojenia prístroja k PC. Možnosť vloženia užívateľských nastavení (setup). Frekvencie a hladiny intenzity: od 250 Hz po 8000Hz; nepretržitý alebo prerušovaný zvukový signál; zvyšovanie/znižovanie intenzity krokové po 5dB; automatické rozpoznávanie prahov. Vstavaná pamäť s kapacitou pre 50 úplných audiogramov. Rozhranie: sériové RS232. Slúchadlá: TDH 39 (100W). THD < 0,5%. Hmotnosť: 0,45 kg. Rozmery: 157x92x35 mm. Kód: 2029

Spätný hlásič pacienta

Kód: 2559

Maudio7 softvér + kábel k PC

Kód: 3576 AT-61 Klinický audiometer

35,00 € 120,00 €

4 400 €

AT-61 je prístroj, ktorým možno vykonať drvivú väčšinu v klinickej praxi sa vyskytujúcich audiometrických vyšetrení založených na spätnej odpovedi pacienta. Okruh užívateľov prístroja je veľmi široký, od audiologických ambulancií až po oblastné audiologickécentrá. Jeho používanie je výhodné najmä tam, kde je potrebné dôkladné, ale rutinné, vyšetrenie veľkého počtu ľudí. Jeho prednosti: tri nezávislé kanály, široký frekvenčný rozsah, malé rozmery, bez pohyblivých častí, úplne tichá prevádzka, frekvenčne modulovaný čistý zvuk, vstavaný patentovaný „TEST MELÓDIOU“, synchrónne maskovanie, automatické rozpoznávanie prahov, zobrazenie zvuku, vstavaný displej, vstavaná príprava na inseert slúchadlo (opcia), vstavaná príprava na rečovú audiometriu, vstavaná príprava na meranie vo voľnom zvukovom prostredí, vstavaná príprava na pripojenie k PC, možnosť obojstrannej komunikácie s pacientom, veľmi stabilné slúchadlá zaručujúce dokonalý prenos zvuku vzduchom aj cez kosti. Frekvencie: 125 – 10000 Hz; Minimálna hlasitosť: -10 dB; Presnosť frekvencie: ±1% dB; Presnosť intenzity: ± 3 dB; Regulácia intenzity: kroková po 5 dB resp. 1 dB; Amplitúdová modulácia: 5, 2, 1, 0.5, 0.2 dB; Rytmus amplitúdovej modulácie: 0.5, 1, 2 impulzy/s; Frekvenčná modulácia: 5% na každú frekvenciu; Rytmus frekvenčnej modulácie: 5 dB.

Kód: 5650 Skríningový audiometer 600M

1 790 €

Prenosný prístroj, jednoducho pripojiteľný k PC s priateľským softvérovým vybavením. Interaktívny a intuitívny. Manuálne a automaticky programovateľné meracie módy. Rýchle meranie. Vytvorenie databáz, vytvorenie zložky pacienta, tlač, export dát. pružný softvér umožňuje rôzne užívateľské nastavenia. Softvérové vybavenie účinne pomáha pri interpretácii audiogramov, vypočítava mieru poškodenia sluchu, určí prahy počutia metódou Hughson-Westlake. Spojitý alebo prerušovaný vyšetrovací zvukový signál. Frekvenčný rozsah: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz (±2%). Úroveň výstupného signálu: v intervale -10 až 100 HLdB. Slúchadlá HD 428. Napájanie / komunikácia: USB link. Požiadavky na PC: 1 USB port, RAM: 1 GB, CPU: 1 GHz, voľné miesto na HDD: 50 MB, rozklad dispeju: 1024x600, operačný systém: Windows 7, Vista, Windows XP. Prístroj je dodávaný v ABS kufríku. Rozmery: 92x150x28 mm. Hmotnosť: 1,3 kg (160 g – audiometrický diel). Príslušenstvo: audiometrický diel, vynikajúco izolované slúchadlá, USB kábel, spätný hlásič pacienta, softvér, taška.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: 434

Skríningový audiometer SA-52

1 650 €

Meranie prahu počutia najmodernejšími metódami. Prístroje vhodný na meranie prenosu zvuku ako vzduchom tak aj prostredníctvom kostí. Prístroj má malé rozmery, je plne riadený mikroprocesorom so vstavanou pamäťou a počítačovým prevádzkovým módom. Na displeji je schopný zobrazovať numerické aj textové informácie. Prístroj je konštruovaný bez pohyblivých dielov. Princíp merania je založený na spätnej odpovedi pacienta. Prostredníctvom vstavaného mikrofónu a slúchadiel môžeme komunikovať s pacientom. Slúchadlá sú odhlučnené (-20 dB). K prístroju možno miesto slúchadiel pripojiť vibrátor na meranie prenosu zvuku kosťami. Zariadenie umožňuje úzko pásmové (NBN) resp. široko pásmové (WN) protipólové synchrónne maskovanie. Je poskytnutá možnosť pripojenia k PC na sledovanie merania v reálnom čase. Možnosť užívateľského nastavenia (setup), ktorým užívateľ môže nastaviť prístroj v zhode so zodpovedajúcou rutinou. Pamäťová kapacita: Úplný audiogram (vedenie vzduchom aj kosťami) pre 99 pacientov. Uložené výsledky meraní je možné spätne prehliadať a zobraziť na LCD displeji. Oblasti použitia: lekári prvého kontaktu, rodinný lekári, obvodné ambulancie, nastavenie načúvacích prístrojov, vyšetrenia v pracovnom lekárstve a pod. Prístroj umožňuje použitie v tichej komore ale aj v obyčajnom prostredí. Expozícia zvuku: nepretržitá resp. prerušovaná (manuálne alebo automaticky). Prístroj umožňuje reverzný prerušovaný prevádzkový mód. Frekvencie a maximálne hladiny: 250-8000 Hz, na 100 dB AC a 60 dB BC stredných frekvenciách. Sieťové napätie: 100-240 V, 50/60 Hz. Príkon: max. 2VA. Hmotnosť: 0,45 kg. Rozmery: 195 x 150 x 50 mm. Možnosť voľby komunikačného jazyku: angličtina, maďarčina, slovenčina, rumunčina. Kód: 2559

M audio softvér na pripojenie k PC

120,00 €

Kód: 4477

B71 vibrátor na kostné vedenie

330,00 €

Kód: 443

Skríningový audiometer 9000

690 €

Audiometer 9000 je prenosný, samostatný skríningový audiometer typu 4 určený na meranie sluchu pri prenose zvuku vzduchom. Testovací zvukový signál sa dostáva k vyšetrovanej osobe prostredníctvom slúchadiel. Obsluha môže nastaviť frekvenciu, akustický tlak a môže usmerniť testovací signál do pravého resp. ľavého ucha. technické údaje: meracie frekvencie nastaviteľné v 11 stupňoch v pásme 125 ~ 8000 Hz (+/1%). Nastaviteľná intenzita -10 dB ~ 100 dB s krokom 5 dB. Výstup: vedenie vzduchom prostredníctvom dobreizolovaných slúchadiel MD6200. Veľký, ľahko čitateľný LCD displej, na ktorom sa zobrazuje zvolená frekvencia a intenzita resp. smerovanie signálu a informácia o stave napájacej batérie. Manuálne riadenie prostredníctvom tichých ovládacích prvkov. napájanie: 9 V batéria typu PP3. Automatické vypnutie, keď nie je meranie dlhšie ako 3 minúty. Prístroj sa spolu s príslušenstvom dodáva v nárazuvzdornej taške. Rozmery: 85x157x30 mm. Hmotnosť: 0,2 kg.

Kód: 5523 AMPLIVOX OTOWAVE tympanometer

3 190 €

Prenosný ručný tympanometer. Rýchle a presné merania stredného ucha. Veľký grafický displej. Ergonomický dizajn. Programovateľný reflexný test (na jednej resp. štyroch frekvenciách). prístroj nemá žiadne vonkajšie vodiče a káble. Vstavaná pamäť s kapacitou 30 meraní. Možnosť pripojenia k počítaču a tlačiarni. Základná výbava: kalibračné prípravky, 4 ks 1,5 V AA alkalických batérií, súprava ušných zátok, taška na prenášanie. Opcie: vysokorýchlostná tepelná tlačiareň, Amplivox NOAH3 impedančný modul, doplnková súprava ušných zátok.

Prístroje na vyšetrenie sluchu

27


Diagnostické prístroje pľúcnych funkciíf Kód: 3900 Spirometer MINISPIR

995 €

Prenosný spirometer koncipovaný na platforme PC. Meria FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV6, FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, Vext, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, *FVC, *FEV1, *PEF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t, VT/ti, MVV parametre. Prístroj je prostredníctvom USB portu priamo prepojiteľný s počítačom. WinspiroPRO softvér zdarma. Bez notebooku.

Kód: 3622 Spirobank G USB

1 035 €

Jedná sa o kompletný samostatný spirometer. Meria FVC, FEV1, FEV1/ FEV%, FEV6, FEV6%, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, FET, Vext, *FVC, *FEV1, *PEF, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/toll a VT/ti parametre. Prístroj možno používať s turbínami na jedno použitie resp. s turbínami na opakované použitie. Maximálny objem: ±10 l. Presnosť merania objemu: ±3% alebo 50 ml. Presnosť merania prúdenia: ±5% alebo 200 ml/s. Displej: 120x32 pixlový grafický LCD. 5 tlačidlová membránová klávesnica. Pripojenie: USB a Bluetoth®. Dynamický odpor: <0,5 cm H20/L/s. Meranie parametrov je sprevádzané automatickou interpretáciou a kvalitatívnou kontrolou. Kapacita vnútornej pamäte: výsledky 100 testov. Prístroj má vstavaný vnútorný teplomer na automatický prepočet BTPS. V prístroji je vstavaná knižnica početných predpokladaných hodnôt. Požiadavky na pripojené PC: Microsoft Windows: Vista, 2000, Me, XP, 98 (druhé vydanie). Rozklad displeja: 1024x768. Voľné miesto na pevnom disku: min. 160MB. USB port. Príslušenstvo: USB kábel, taška, svorka na nos, 9V alkalická batéria, CD s WinspiroPro softvérom. Rozmery: 162x49x34 mm. Hmotnosť: 180 gramov. VinspiroPRO softvér zdarma.

Kód: 4410 Spirobank Office USB

495 €

Spirobank Office je prístroj podobný Sprobanku G. Možno ho používať s jednorazovou turbínou alebo turbínou na opakované použitie. Prístroj má vstavaný grafický displej. Prístroj má integrovanú pamäť na uchovanie výsledkov posledného merania. Merané parametre: FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, PEF, FEF2575, ELA. Prostredníctvom komunikačného rozhrania možno prístroj pripojiť k PC. Zjednodušený PC softvér s dvomi opciami: tlačený výsledok a kalibrácia. Pripojením prístroja k PC možno vytlačiť výsledky posledného merania. Okrem toho sa ponúka možnosť kontroly kalibrácie a/alebo auto kalibrácie a vytlačenie správy o kalibrácii. Hmotnosť: 180 gramov. VinspiroPRO softvér zdarma.

Kód: 4999 „Home“ spirometer

775 €

Kompaktný, ultrazvukový, prenosný spirometer s dotykovým farebným grafickým displejom. Prístroj je vhodný aj na domáce použitie. Prístroj je napájaný z akumulátoru, ktorý možno nabíjať z elektrickej siete. Je určený predovšetkým na diagnostiku COPD, astmatických ochorení, alergickch ochorení a iných ochorení dýchacej sústavy resp. na určenie všeobecného stavu ventilácie (vitálna kapacita). Meracia trubica poskytuje rovnú trubicu, ktorú možno dezinfikovať za studena dezinfekčným roztokom, to znamená, že nie je potrebné používať antibakteriálny filter (náustok sa odporúča). Špecifická presnosť: 3%. Rozklad: 3 ml/s. Rozsah prúdenia: +/- 18 l/s. Frekvencia digitálneho vzorkovania: 80 Hz. Rozmery: 35x120x85 mm. Komunikačné rozhrania: USB (opcia), Bluetooth (opcia). Napájanie: vstavaný akumulátor so vstavanou nabíjačkou so sieťovým káblom (príslušenstvo). Prístroj zobrazuje úplné FVC, V-T, krivky prúdenia ako aj parametre FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF25-75%. Vstavaný grafický animačný softvér (incentive) na motiváciu vyšetrovaných detí starších ako 4 roky. Iné vlastnosti: automatická vnútorná kalibrácia, prístroj nemá žiadne pohyblivé súčiastky. Opcie: úplný diagnostický systém ThorSoft Mobile Professional Edition pre mobilné telefóny a PDA. Prístroj môže prostredníctvom USB rozhrania komunikovať s PC, podobne ako SpiroTube alebo SpiroTube Mobile prístroje. Pri spojení s počítačom USB káblom sa prístroj automaticky nabíja z PC.

28

Diagnostické prístroje pľúcnych funkcií

Kód: 3976 SPIROBANK II

1 150 €

Nový SPIROBANK II je multifunkčný samostatný spirometer s veľkým grafickým displejom, ktorý zobrazuje krivku prúdenie/objem a merané parametre. Prístroj je vybavený bidirekcionálnou digitálnou turbínou a 6 tlačidlovou membránovou klávesnicou. Prístroj má snímač vnútornej teploty slúžiaci k automatickej transformácii BTPS. Veľký grafický displej s vysokým rozlíšením (128x64 pixelov). Identifikácia pacienta podľa mena alebo ID kódu. Údaje pacienta možno priamo vložiť do prístroja. Najlepšie 3 testy sa automaticky ukladajú. Pripojenie k tlačiarni alebo mobilnému telefónu prostredníctvom Bluetouch rozhrania. Kapacita pamäte: 6000 spirometrických testov. Príslušenstvo: winspiroPRO softvér, USB kábel, taška, 2 náustky, štipec na nos. Komunikačný port: USB a RS232. Požiadavky na PC: Windows 98 (druhé vydanie), NT 4.0, 2000, Me, XT. Minimálna CPU 300 MHz. Minimálna RAM: 64 MB doporučené 128 MB, USB port, obrazovka s rozkladom 1024 x 768, voľné miesto na HDD 160 MB. VinspiroPRO softvér zdarma. Kód: SB2P

Kód: 906

SPIROBANK II s pulzoximetrom

SPIROLAB III

1 690,00 €

2 790 €

Diagnostický spirometer so vstavanou termotlačiarňou, na ktorej možno v reálnom čase zobraziť krivky FVC, VC a MVV. Prístroj je osadený veľkým farebným LCD displejom s vysokým rozlíšením. Digitálna turbína zaručuje presnosť. PRE-POST funkcia umožňuje bronchodilatárne porovnanie. Komunikačný jazyk možno navoliť ako aj zadať predpokladané hodnoty. Pripojenie: USB, Bluetooth a RS232. Prístroj nevyžaduje kalibráciu. Automatická interpretácia viac ako 30 parametrov. V pamäti prístroja možno uložiť výsledky 1500 meraní. Prístroj je schopný súčasne zobraziť výsledky 8 meraní. Prostredníctvom programu WINSPIRO (prepojenie s počítačom prostredníctvom komunikačného rozhrania RS232) analyzuje výsledky meraní a trendov a porovnáva výsledky meraní s referenčnými hodnotami od rôznych autorov. Zariadenie je osadené priateľskou alfanumerickou klávesnicou a FEV1 riadením dávkovania liečiv. Prístroj je vybavený náustkom a filtrom proti baktériám a vírusom. Presnosť merania prietoku: ±5% alebo 200ml/s. Napájanie: zo vstavaného akumulátoru alebo z elektrickej siete. Váha: 1,9 kg. Rozmery: 310x205x65 mm. Ako opcia sa s prístrojom dodáva pulzoximeter. VinspiroPRO softvér zdarma. Kód: 2613

SPIROLAB IIl s pulzoximetrom

Kód: 4501 Spirometer SpiroTube Primary

3 030,00 €

470 €

Malý, ultrazvukový spirometer, pripojiteľný k PC alebo notebooku. Na počítači beží program ThorSoft Priary Edition, ktorý s vlastným prístrojom komunikuje prostredníctvom USB komunikačného kanálu. V prvom rade je určený na meranie všeobecného zdravotného stavu respiračných funkcií (vitálna kapacita), a rýchle skríningové vyšetrenia ochorení dýchacieho systému (astma, alergia a pod.). V prístroji sa nenachádzajú žiadne pohyblivé súčiastky (nie je v ňom turbína, membrána a pod.). Meracia trubica má dokonale hladký vnútorný povrch, vnútornú časť meracej trubice možno za studena dezinfikovať dezinfekčným roztokom, nie je potrebné používať bakteriálny filter odporúča sa používanie náustku). Špecifikácia: presnosť: 3%; rozklad: 6 ml/s; interval prúdenia: ± 18 l/s; frekvencia vzorkovania:80 MHz. Rozmery: 27 x 60 x 150 mm. Komunikácia s počítačom: USB rozhranie. Napájanie: USB 5 V (prístroj je napájaný z počítača, iný zdroj energie nie je potrebný). Prístroj má robustný dizajn s odolnou mechanikou, trvalú výrobnú kalibráciu. Sofrvérový produkt dodávaný s prístrojom „ThorSoft Primary Edition“, zobrazuje FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF25-75% parametre. Jedná sa o jednoducho použiteľný skríningový systém. Ďalšie vlastnosti: automatická vnútorná kalibrácia, Plug & Play USB PC spojenie (nie je potrebná žiadna konfigurácia, jednoducho pripojíte k počítaču a funguje. Príslušenstvo: ThorSoft počítačový diagnostický softvér s úplnou diagnostikou respiračných funkcií, USB kábel na pripojenie k počítaču, užívateľská príručka.

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 5627

Spiro Desk

2 580 €

SpiroDesk je kompletná, samostatná diagnostická stanica na diagnostiku pulmonologických ochorení. Prístroj je dodávaný so spirometrom SpiroTube Professional s USB pripojením. Veľký farebný dotykový displej (s rozlíšením 1024x600 pixlov). Výsledok merania sa okamžite zobrazí na displeji, nie je potrebné čakať na spracovanie výsledkov. Vstavaná, rýchla tepelná tlačiareň tlačí výsledky na 112 mm široký termo papier. Vstavané nabíjateľné akumulátory zabezpečujú pri bežnom používaní viac ako 3 hodinovú autonómnu prevádzku. Merania: FVC, VC, MVV, Post test (reverzibilta) a Post test (bronchiálna provokácia). Automatická vnútorná kalibrácia a určenie nulového bodu vylučujú dennú potrebu kalibrácie kalibračnou pumpou. Predinštalovaný softvér Thorsoft Professional Edition s úplnou diagnostikou dýchacích funkcií. Softvér sa, po zapnutí prístroja, spúšťa automaticky, jednoducho sa ovláda a poskytuje možnosť užívateľských nastavení. V záujme jednoduchšieho postavenia konečnej diagnózy je systém vybavený pokročilým diagnostickým expertným systémom, ktorý podporuje vstavaný animačný systém, ktorý umožňuje grafické zobrazenie viacerých ochorení respiračného systému. Na uľahčenie vyšetrovania detí je systém vybavený vstavanou grafickou motivačnou animáciou s možnosťou nastavenia obtiažnosti. Systém komunikuje vo viacerých jazykoch (aj slovensky). Softvér komunikuje s lekárom a s pcientom v ľudskej reči. K dispozícii je virtuálna alfanumerická klávesnica na displeji prístroja. Databáza umožňuje archivovať údaje z vyšetrení pre množstvo pacientov. Automatické a manuálne ukladanie a zálohovanie údajov. Možnosť výberu z množstva predikovaných hodnôt. Prístroj zobrazuje viac ako 40 parametrov: PIF, PEF, MMEF2575, MMEF2550, FVC, FIVC, FIV1%FIVC, FIV1, FIF75, FIF50, FIF25, FEV6, FEV3%FVC, FEV3, FEV1%FVC, E1%FIVC, FEV1%FEV6, FEV1, FEV0.5, FET, FEF75, FEF50, FEF25, ELA, ZeroTime, EOTV, PEFT, VC, IVC, IC, ERV, TV, TI, TE, VE, RR, TV/TI, TE/TI, MVV (pulz, SpO2). Opcie: USB nosič dát (zálohovanie databázy). Obsah dodávky: SpiroTube spirometer, AC adaptér, užívateľská príručka, zátky na dezinfekciu spirometru, USB kábel, bakteriálny filter (1 ks), plastový náustok (1 ks), taška na prenášanie spirometru. Rozmery SpiroDesk: 300x290x60 mm. Hmotnosť: 1955 gramov.

Kód: 4502

Spiro Thor – prenosný lekársky spirometer

1 050 €

Prenosný, ručný lekársky diagnostický ultrazvukový spirometer s farebným grafickým displejom a úplnou klávesnicou (na vkladanie údajov pacienta). Napájanie zo vstavaného akumulátoru a nabíjačky, priamo pripojiteľný k elektrickej sieti, alebo z počítača prostredníctvom USB káblu. Prístroj sa predovšetkým odporúča na skríningovú diagnostiku ochorení dýchacieho ústrojenstva a na dlhodobé monitorovanie. V spojení s miniatúrnou tlačiarňou (opcia) možno vytvoriť nezávislé (bez počítača) spirometrické pracovisko. Prístroj komunikuje ľudskou rečou s lekárom a/alebo pacientom. Prístroj je vhodný aj na samostatné použitie pacientom v domácom prostredí. Prístroj obsahuje modul na testovanie účinku liekov (POST Bronchidialetor). V spojení s ThorSoft softvérom je vhodný aj n PRE Bronchorestrictor merania. Princípom činnosti je ultrazvukové meranie prúdenia vzduchu. Meracia trubica má dokonale hladký vnútorný povrch, vnútornú časť meracej trubice možno za studena dezinfikovať dezinfekčným roztokom, nie je potrebné používať bakteriálny filter odporúča sa používanie náustku). Špecifikácia: presnosť: 3%; rozklad: 3 ml/s; interval prúdenia: ± 18 l/s; frekvencia vzorkovania:100 MHz. Rozmery: 85 x 120 x 35 mm. Pamäť: 64 MB. Možnosť pripojenia k počítaču (PC), PDA alebo mobilnému telefónu resp. akémukoľvek nástroju, ktorý obsahuje Java programové prostredie a má USB alebo BlueTooth pripojenie (v štandardnom prevedení: USB; BlueTooth ako opcia. Po pripojení k PC možno zariadenie používať v on-line prevádzkovom móde (keď počítač ukladá údaje pacienta do svojej databázy) alebo off-line (keď sú údaje pacienta nahrané z počítača v ordinácii a prenesené prostredníctvom nejakého nosiča do prístroja SpiroTube). Prístroj jednoducho odnesiete so sebou k pacientovi, vykonáte potrebné merania, ktoré prístroj uloží do svojej pamäte. Následne môžete údaje preniesť do svojho počítaču. Napájanie USB 5 V alebo 4,2 V zo siete nabíjateľný akumulátor (štandardné príslušenstvo). Prístroj je vybavený samostatným farebným grafickým displejom s QVGA technológiou. Prístroj meria FVC, PEF, FEV1, FEV1/FVC, FEF25-75, FEF50-75, FEF25, FEF50, FEF75, FEV6, FET, FIVC, PIF, FIV1, FIV1/FIVC, FIT parametre. V spojení so softvérom ThorSoft Professional meria FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV6, FIVC, FIV1, EV, PEF, PIF, FEF25, FEF50, FEF75, FIF25, FIF50, FIF75, MIMEF2550, MIMEF2575, FET, EV, ZeroTme, Estimatied Lung Age (odhadovaný funkčný vek pľúc) a frekvenciu dýchania. Ďalšie vlastnosti: automatická vnútorná kalibrácia, možnosť pripojiť telemetrický interfejs. Plug & Play USB PC spojenie (nie je potrebná žiadna konfigurácia, jednoducho pripojíte k počítaču a funguje. Softvér komunikuje s pacientom ľudským hlasom, pacient môže prístroj používať aj sám v pohodlí domova pripojený k vlastnému počítaču. Softvérový produkt obsahuje modul sledovania vplyvu liekov (PRE, POST testy). Príslušenstvo: sieťová nabíjačka, USB kábel, užívateľská príručka. Opcie: ThorSoft úplný diagnostický PC softvér s podsystémom vhodným aj na on-line merania. ThorSoft Mobile Edition diagnostický systém pre PDA a mobilné telefóny. Prístroj možno objednať aj so vstavaným oximetrom.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: 4652

Spirometer Oxi Thor

kej siete alebo PC.

Kód: 4650

1 290 €

Modifikácia spirometru SpiroThor rozšírená o funkciu neinvazívneho merania kyslíkovej saturácie. Prístroj je vhodný aj na meranie pulzu a SpO2. Výsledky merania sú okamžite zobrazované na farebnom displeji. Zariadenie je vhodné na domáce použitie aj na dlhodobé monitorovanie. Merané údaje sú archivované vo vlastnej vstavane pamäti. Prístroj komunikuje ľudským hlasom s lekárom resp. pacientom. Napájanie: zo vstavaného nabíjateľného akumulátoru z elektric-

Spirometer SpiroTube Professional

830 €

Profesionálny nástroj na diagnostiku dýchacích funkcií. Prístroj možno pripojiť prostredníctvom USB rozhrania k PC resp. notebooku. Na počítači beží profesionálny program ThorSoft Professional Edition, ktorý komunikuje prostredníctvom USB s prístrojom. Použitie: v prvom rade vyšetrenia pľúcnych funkcií (vitálna kapacita a pod.), diagnostika ochorení dýchacieho ústrojenstva, alergie, sledovanie stavu pacienta po medikamentóznej liečbe a pod. Vďaka Polgar protokolu a vstavaným animáciám (Incentive) je možné prístroj používať na vyšetrovanie detí už o 4 rokov. V prístroji sa nenachádzajú žiadne pohyblivé súčiastky (nie je tam napr. turbína, membrána a pod.). Meracia trubica na pohľad vyzerá ako hladká trubica. Vnútornú hladkú plochu meracej trubice možno jednoducho sterilizovať za studena; nie je potrebné používanie antibakteriálneho filtru (odporúča sa len používanie náustku). Princípom činnosti prístroja je ultrazvukové meranie prúdenia. Špecifikácia: presnosť: 3%; rozklad: 6 ml/s; interval prúdenia: ± 18 l/s; frekvencia vzorkovania:80 MHz. Rozmery: 27 x 60 x 150 mm. Komunikácia s počítačom: USB rozhranie. Napájanie: USB 5 V (prístroj je napájaný z počítača, iný zdroj energie nie je potrebný). Prístroj má robustný dizajn s odolnou mechanikou, trvalú výrobnú kalibráciu. Softvérový produkt dodávaný s prístrojom „ThorSoft Profesisonal Edition“ zobrazuje parametre FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV6, FIVC, FIV1, EV, PEF, PIF, FEF25, FEF50, FEF75, FIF25, FIF50, FIF75, MIMEF2550, MIMEF2575, FET, EV, ZeroTme, Estimatied Lung Age (odhadovaný funkčný vek pľúc) a frekvenciu dýchania. ThorSoft programový produkt je program s priateľským ovládaním. Program ThorSof Proffessional Edition je softvérový produkt vhodný na vyšetrovanie a diagnostiku veľkého množstva pacientov. Postavenie lekárskej diagnostiky je podporované grafikou, animáciou a komunikáciou v ľudskej reči. Okrem toho je k dispozícii účinný podporný rozhodovací systém. Ďalšie vlastnosti: automatická vnútorná kalibrácia, možnosť pripojiť telemetrický interfejs. Plug & Play USB PC spojenie (nie je potrebná žiadna konfigurácia, jednoducho pripojíte k počítaču a funguje. Softvér komunikuje s pacientom ľudským hlasom, pacient môže prístroj používať aj sám v pohodlí domova pripojený k vlastnému počítaču. Softvérový produkt obsahuje modul sledovania vplyvu liekov (PRE, POST testy). Programový produkt ThorSoft Professional Edition spolupracuje aj s počítačovým EKG zariadením CARDIAX. Príslušenstvo: ThorSoft počítačový diagnostický softvér s úplnou diagnostikou respiračných funkcií, USB kábel na pripojenie k počítaču, užívateľská príručka.

Kód: 4651

Spirometer SpiroTube Waterproof

880 €

Jedná sa o nemocničnú verziu systému SpiroTube PC Professional. Rozdiel je v tom, že waterproof prístroj je absolútne vodotesný a možno ho za studena sterilizovať ponorením do sterilizačného roztoku.

Diagnostické prístroje pľúcnych funkcií

29


Kód: 782

Výdychomer

18 €

Kód: 1268 LOKI plastový náustok

LOKI plastový náustok pre spirometre z produkcie Thormed. Náustok možno dezinfikovať. Odporúčame zakúpiť dostatočné množstvo náustkov pre dennú potrebu. na konci dňa všetky použité náustky dezinfikujte. Náustok je potrebné vymeniť po každom pacientovi.

Objektívna a presná informácia o dýchaní pacienta.

Kód: 2022

Náustok z plastu

0,45 €

Kód: 3773 PIKO 1

80 €

Kód: 4279 Antibakteriálny filter na jedno použitie

Digitálny Peak Flow meter presný: PEF: 15-999 l/min., FEV1: 0,15-9,99 L. Prístroj uchováva výsledky posledných 96 testov.

Kód: 5435

2,20 €

Náustok k PIKO 1 (10 ks)

16,00 €

Kód: 3775 Jednorázová turbína

Antibakteriálny filter na jedno použitie vhodný k prístrojom SpiroThor.

Kód: 5424 Antibakteriálny filter

44 €

Antibakteriálny filter na opakované použitie (mení sa len jednorazová filtračná vložka). Vhodné pre spirometre SpiroTube, SpiroThor.

2€

Ideálne riešenie na zabránenie infekcie pre prístroje SPIROBANK, SPIRODOC, MINISPIR

Kód: 5425

Jednorazová vložka (100 ks)

Kód: 1861 Nosné svorky Kód: 3772 Trenažér pľúc

3€

065 €

3,30 €

12 € Jednoduché, praktické zariadenie na precvičovanie pľúc po operácii.

Kód: 335

Kód: 1027 Náustok papierový

0,06 € Papierové náustky na jedno použitie k spirometrom SPIROLAB, SPIRODOC, SPIROBANK

CITIZEN THOR PRINTER CAB

Tlačiareň na tlač meraní vykonaných prístrojom SpiroThor. Vreckový rozmer, tlač na teplo citlivý papier. Tlačiareň je napájaná zo vstavaného akumulátoru. Prostredníctvom vstavanej nabíjačky možno akumulátor nabiť pripojením k elektrickej sieti. Prepojenie s prístrojom káblom.

Kód: M016 Dezinfekčný prostriedok Instru-med

Kód: 2431 LOKI papierový náustok (100ks)

6€

LOKI papierový náustok na jedno použitie. Náustok je vhodný pre všetky spirometre z produkcie Thormed. Náustok je potrebné po každom pacientovi vymeniť.

30

Diagnostické prístroje pľúcnych funkcií

885 €

20 €

Dezinfekčný prostriedok vhodný na účinnú dezinfekciu spirometrov. Už 1%-ný roztok prostriedku zaručuje dokonalú dezinfekciu. Prípravok možno použiť aj na dezinfekciu iných lekárskych nástrojov.

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Merače krvného tlaku Kód: 749

Manometrický tlakomer DM 330

12 €

Kód: 2668 Ri-san®, Riester

Vynikajúci kvalitný nemecký výrobok, ručičkový manometer s ergonomickým balónikom, v  tvrdom umelohmotnom kryte.

Samostatný ručičkový merač a nafukovací balónik. Púzdro z koženky. Priemer stupnice 42 mm. Manžeta so suchým zipsom.

Kód: 35

Taliansky manometrický tlakomer

19 €

Ovládaný jednou rukou. Ručičkový manometer spolu s nafukovacím balónikom. Prehľadný displej. Rozsah merania: 0-300 Hgmm. Púzdro z koženky.

Kód: 970

KaWe MASTERMED A1

Kód: 44

Kód: 43

Konstante BOSH

49 €

Nemecký výrobok značky BOSCH, veľmi presný aneroidný prístroj v chrómovanom kryte, s výnimočne kvalitnou manžetou. Priemer stupnice je 50 mm.

Kód: 349 Nerozbitný kryt. Manometer je chránený gumeným prstencom. Ručičkový manometer spolu s nafukovacím balónikom. Prehľadný displej s rozsahom stupnice: 0-300 Hgmm.

Sysdimed BOSH

49 €

Nemecký výrobok značky BOSCH, veľmi presný, moderný prístroj. Umelohmotný kryt, v piatich farbách: modrá, biela, šedá, zelená, ružová.

59 €

Mimoriadne kvalitný aneroidný prístroj nemeckej proveniencie s manžetou v zdvojenom nárazuvzdornom púzdre (pád z max. výšky 120 cm). Priemer stupnice 52 mm. Chybová tolerancia: ±3 mmHg. Príslušenstvo: taška.

Kód: 5673 R1 shock-proof® set, Riester*

49 €

Nemecký výrobok značky BOSCH, veľmi presný aneroidný prístroj v chrómovanom kryte, s výnimočne kvalitnou manžetou. Priemer stupnice je 68 mm.

25 €

Kód: 4411 Riester R1 schock-proof merač krvného tlaku

Practicus BOSH

37 €

Ovládaný jednou rukou, v modrej farbe, veľký displej, ručičkový manometer spolu s nafukovacím balónikom.

Kód: 2170 ITALY ABS

49 €

Kód: 1156 Precisa® N, Riester

49 €

Vynikajúci kvalitný nemecký výrobok, ručičkový manometer v pevnom kovovom kryte.

125 €

Modifikácia predchádzajúceho produktu s tromi manžetami: dospelá, detská a extra veľká. * Bez držiaku manžiet.

Kód: 618

Manometrický stolový

39 €

Hranatý manometer, dobre čitateľný, priemer stupnice 14 cm s rozsahom do 300 Hgmm.

Kód: 5673

R1 shock-proof® set, Riester* s držiakom manžiet *

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

145,00 €

Merače krvného tlaku

31


Kód: 2229 Riester, e-mega®

52 €

Najmodernejšie technológie obsahujúci aneroidný tlakomer, dezinfikovateľný s jednodielnou manžetou (bez latexu), ktorú možno prať pri 600C. Manžetu možno rýchlo nafúkať na max. tlak 600 mmHg s presným vypúšťacím ventilom. Manometer s veľkým priemerom (63 mm) s presnosťou zobrazenia ±3 mmHg. Vypúšťací ventil a merací mechanizmus je chránený mikrofiltrom. Prístroj je dodávaný v nárazuvzdornom obale a taške so zipsom.

Prehľadný displej, pohodlná manžeta, atraktívny vzhľad. Kód: 1118

Riester stolový

95,00 €

Kód: 1157

Riester nástenný

95,00 €

KaWe MASTERMED® TS

80 €

Precízny nemecký výrobok značky HEINE, jednohadičkový, silný, dvojkomponentný ABS/ TP-elastomer, v nárazuvzdornom obale, s kvalitnou manžetou. Priemer stupnice 56 mm. Dá sa prispôsobiť i k ľavej ruke. Prístroj sa dodáva s taškou.

Kód: 4412 Klasický tlakomer bez ortuti

Veľký manometrický tlakomer RIESTER

Kód: 971

Kód: 4078 Gamma G5, HEINE

49 €

Merač krvného tlaku bez ortuti s presnosťou ortuťových tlakomerov. Podsvietený LCD displej s  automatickým zobrazením tlaku.

92 €

Veľký atraktívny manometrický tlakomer, s dobre čitateľnou stupnicou, s košíkom na manžetu.

TLAKOMERY ROSSMAX

klinicky testované od druhého najväčšieho výrobcu tlakomerov na svete.

Kód: 2513 ROSSMAX stolový/lekársky merač DK

68 €

Digitálna Korotkoff technológia! Kombinuje oscilometrickú metódu s Korotkoff zvukmi, teda princíp a presnosť merania je rovnaká ako pri ortuťových tlakomeroch. Výsledky merania sú zobrazované na mimoriadne veľkom LCD displeji písmom s výškou 3,5 cm. V prípade vysokého krvného tlaku alarm. Zobrazenie nepravidelného srdečného rytmu. Funkcia výpočtu priemerných údajov z pamäte: priemer posledných troch meraní. Bezlatexová manžeta kužeľového tvaru so vstavaným mikrofónom. Automatické ukladanie výsledkov posledných 120 meraní spolu s dátumom a časom, zvlášť pre dvoch užívateľov.

Kód: 1352 ROSSMAX AU941f

65 €

Zvláštny americký dizajn. Automatické pumpovanie a vypúšťanie manžety. Možnosť uloženie údajov dvoch osôb. 2 x 120 miestna pamäť. Prístroj možno napájať prostredníctvom sieťového adaptéru (nie je súčasťou dodávky) alebo z batérií. Výpočet priemernej hodnoty z ranného a večerného merania pre 7 resp. 14 dní. Úplne automatický prístroj meria Fuzzy Logic technológiou, ktorá je považovaná za najpokrokovejšiu technológiu merania krvného tlaku.

32

Merače krvného tlaku

Kód: 4998 ROSSMAX Rest Condition

63 €

Automatický tlakomer na rameno s HSD technológiou, extra veľkým LCD displejom, na ktorom sa zobrazujú číslice vysoké 3,5 cm. V prípade vysokého krvného tlaku prístroj aktivuje alarm. Zobrazovanie nepravidelného srdečného rytmu. Funkcia priemerovania uložených údajov z posledných 3 meraní. Automatické ukaldanie posledných 60 meraní spolu s dátumom a časom. Funkcia HSD Rest Condition: ikona, ktorá sa zobrazí popri výsledku ukazuje, či bolo meranie vykonané v pokoj.

Kód: 3336 ROSSMAX S 150

37 €

Automatický tlakomer na zápästie. Pamäť na 90 nameraných hodnôt. Digitálny displej, jednoduchá obsluha.

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 5490 Softvér – ROSSMAX BPM Manager

15 €

Kód: 3335 ROSSMAX AK 150 F

Ukladá výsledky meraní KT do počítača prostredníctvom programu na export údajov. ROSSMAX BMP Manager je program, ktorý umožňuje spojiť tlakomer s počítačom prostredníctvom USB prepojenia. Umožňuje archiváciu a tlač nameraných údajov v počítači.

Kód: 3334 ROSSMAX MJ 90

33 €

42 €

Automatický tlakomer na pažu. Pamäť na 90 nameraných hodnôt. Veľký digitálny displej, jednoduchá obsluha. Automatické vypínanie.

Kód: 3430 Adaptér Rossmax

8€

Poloautomatický ramenný merač krvného tlaku. Veľký digitálny displej. Jednoduchá obsuha. Prístroj signalizuje nepravidelný rytmus srda. Pamäť: 90 meraní s dátumom a časom. Automatické vypnutie. Signalizácia v prípade hrozby vysokého krvného tlaku. Príslušenstvo: taška na prenášanie.

TLAKOMERY OMRON

Kód: 2748

OMRON M3 Intellisense

64 €

Automatický tlakomer na meranie tlaku krvi na ramene s intelisense technológiou. Presné, rýchle, jednoduché a bezbolestné meranie s manžetou napumpovanou na mieru. Zobrazuje okamžitú a priemernú hodnotu krvného tlaku. Rozpoznávanie nepravidelností srdečného rytmu. Zobrazenie dátumu a času. Pamäť na posledných 42 meraní. Vhodný na domáce použitie. Systolický, diastolický tlak a hodnota pulzu sú zobrazené súčasne. Ovládanie je veľmi jednoduché pomocou jedného veľkého tlačidla. K prístroju je dodávaná manžeta normálnej veľkosti. Napájanie z batérií alebo prostredníctvom sieťového adaptéru. V prípade, ak merané hodnoty sú mimo intervalu normálnych hodnôt bliká symbol srdca.

Kód: 2157

OMRON M6

83 €

Automatický tlakomer na pažu, systém Intelli Sense - komfortné natlakovanie, minimalizuje tlak manžety počas merania Dual check system - zabezpečuje presnosť merania dvojitou kontrolou ovládanie jedným tlačidlom - pre odmeranie tlaku stačí stlačiť veľké modré tlačidlo najväčší displej na trhu zobrazuje všetky odmerané údaje súčasne. Univerzálna dvojitá komfortná manžeta CC Comfort Cuff - štandard CM a veľká CL v jednom kuse s jednoduchším nasadzovaním. Kontrola správneho nasadenia manžety indikátor hypertenzie, detekcia nepravidelných pulzov - arytmie, detekcia pohybu tela počas merania, pamäť 2x100 nameraných hodnôt s dátumom a časom priemerný výsledok z posledných troch meraní. Výdrž batérií - 1500 meraní. Najtichší plno automatický tlakomer na trhu. Možnosť pripojenia sieťového adaptéru, cestovné puzdro. Klinicky overená presnosť (atest IP, BHS A/A). Cena zahŕňa: prístroj, manžeta CC (pre obvod paže 22 - 42 cm), cestovné puzdro, 4xbatérie AA, návod, záručný list.

Kód: M080 OMRON 705CP-II

233 €

Automatický merací prístroj (meranie na paži). Meranie prebieha už pri tlakovaní manžety tzv. plynulá krivka (Intelli Sense). Pamäť 28tich nameraných hodnôt s dátumom a časom. Detská manžeta alebo extra veľká manžeta ako volitelné príslušenstvo. Možnosť pripojenia sieťového adaptéru. Komunikačný port pre PC(USB) a špeciálnu tlačiareň. Možnosť kopírovania údajov z pamäte do PC (treba dokúpiť CD a USB kábel). Veľký displej zobrazujúcí súčasne tlak aj pulz. Tlačiareň - tlačí číselné a grafické hodnoty. Tlač na termocitlivý papier. Klinicky overená presnosť (atest IP, BHS A/A). Cena zahŕňa: prístroj, manžeta CM (pre obvod paže 22 - 32 cm), tlačiareň, papier do tlačiarne, cestovné puzdro, 8xbatérie AA, návod, záručný list. USB kábel a CD s programom pre spojenie s PC je dodávané samostatne.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: 39

OMRON M1 Compact

30 €

Digitálny poloautomatický, klinicky testovaný tlakomer. Zobrazuje okamžitú a priemernú hodnotu krvného tlaku. Prístroj automaticky rozpoznáva poruchy pravidelnosti srdečného rytmu. Zobrazenie dátumu času, pamäť na posledných 21 meraní. Ovládanie jediným veľkým tlačidlom, ľahko čitateľný displej. Ak merané hodnoty sú mimo rozsahu normálnych hodnôt bliká symbol srdca. Ukončenie merania je signalizované zvukovým znamením.

Kód: M081

Tlakomer OMRON M6W

83 €

Automatický tlakomer na pažu. Systém Intelli Sense - komfortné natlakovanie, minimalizuje tlak manžety počas merania. Dual check system - zabezpečuje presnosť merania dvojitou kontrolou. Ovládanie jedným tlačidlom - pre odmeranie tlaku stačí stlačiť veľké modré tlačidlo. Najväčší displej na trhu - zobrazuje všetky odmerané údaje súčasne. Univerzálna dvojitá mäkká predĺžená manžeta CW - štandard CM a veľká CL v jednom kuse. Kontrola správneho nasadenia manžety. Indikátor hypertenzie. Detekcia nepravidelných pulzov - arytmie. Detekcia pohybu tela počas merania. Pamäť 2x100 nameraných hodnôt s dátumom a časom. Priemerný výsledok z posledných troch meraní. Výdrž batérií - 1500 meraní. Hajtichší plnoautomatický tlakomer na trhu. Detská manžeta alebo extra veľká manžeta ako voliteľné príslušenstvo. Možnosť pripojenia sieťového adaptéru. Cestovné puzdro. Klinicky overená presnosť (atest IP, BHS A/A). Cena zahŕňa: prístroj, manžeta CW (pre obvod paže 22 - 42 cm), cestovné puzdro, 4xbatérie AA, návod, záručný list.

Kód: 3184

OMRON MIT Elite

89 €

Štýlový tlakomer na rameno:automatický merací prístroj (meranie na paži), meranie prebieha už pri tlakovaní manžety - technológia Intelli Sense - teraz ešte rýchlejšie meranie - okamžite po nafúknutí manžety vidíte výsledok merania, detekcia nepravidelných pulzov – arytmie, detekcia pohybu tela a rozprávania počas merania, pamäť 90-tich nameraných hodnôt s dátumom a časom, priemerný výsledok z posledných troch meraní, najväčší displej na trhu. Možnosť pripojenia sieťového adaptéru (MIT typ) - doplnkové příslušenstvo, možnosť pripojenia veľkej manžety 32 - 42 cm (MIT typ) - doplnkové příslušenstvo, cestovné pouzdro.

Kód: 48

Sieťový adaptér k OMRON tlakomerom

Merače krvného tlaku

12 €

33


TLAKOMERY BP

Kód: 3509

Merač krvného tlaku BP101A

25 €

Kód: 2114

Merač krvného tlaku BP205

22 €

Automatický prístroj s meraním na predlaktí s „Fuzzy Logic“ technológiou. Signalizácia nepravidelného srdečného rytmu (HB), priemer poslených troch meraní, pamäť na uloženie výsledkov 60 meraní. Automatické pumpovanie manžety a vypnutie. Napájanie: 4 AAA alkalické články. Rozsah merania: tlak: 0-299 mmHg, pulz:40-200. Presnosť merania: tlak: +/- 3 mmHg, pulz: 5%.

Automatický prístroj s meraním na ramene s „Fuzzy Logic“ technológiou. Signalizácia nepravidelného srdečného rytmu (HB), priemer poslených troch meraní, pamäť na uloženie výsledkov 60 meraní. Automatické pumpovanie manžety a vypnutie. Napájanie: 4 AAA alkalické články. Rozsah merania: tlak: 0-299 mmHg, pulz:40-200. Presnosť merania: tlak: +/- 3 mmHg, pulz: 5%.

V staršom veku sa neodporúča meranie krvného tlaku na zápästí!

MANŽETY Manžety k digitálnym tlakomerom

Príslušenstvo k tlakomerom

Kód: 730

Omron CS detská 17-22 cm

30,00 €

Kód: 50

Gumený balónik

1,60 €

Kód: 49

Omron CL veľká 32-42 cm

37,00 €

Kód: 980

Výpustný ventil, skrutkový

1,60 €

Kód: 56

Omron CM standard 22-34 cm

24,00 €

Kód: M068

Omron CW 22-42 cm

28,00 €

Kód: 3431

Rossmax detská

11,00 €

Kód: 3432

Rossmax štandard

11,50 €

Kód: 3433

Rossmax extra

12,50 €

Manžeta k talianskym meračom tlaku v jednoalebo dvojhadičkovým Kód: 2555

Novorodenecká, jednohadičková

4,50 €

Kód: 2556

Novorodenecká, dvojhadičková

4,50 €

Kód: 456

Kojenecká, jednohadičková

3,50 €

Kód: 1346

Kojenecká, dvojhadičková

3,50 €

19,00 €

Kód: 426

Detská, jednohadičková

3,50 €

19,00 €

Kód: 1304

Detská dvojhadičková

3,50 €

19,00 €

Kód: 54

Štandardná, jednohadičková

3,50 €

19,00 €

Kód: 1303

Štandardná, dvojhadičková

3,50 €

Extra rozmer, jednohadičková

4,50 €

Manžeta k meračom tlaku Bosch a Riester, v jednoaj dvojhadičkové, so suchým zipsom Kód: 1148 Kód: 2914 Kód: 1111 Kód: 1663

Novorodenecká, jednohadičková Novorodenecká, dvojhadičková Dojčenská, jednohadičková Dojčenská, dvojhadičková

Kód: 1110

Detská, jednohadičková

19,00 €

Kód: 1315

Kód: 51

Detská, dvojhadičková

19,00 €

Kód: 959

Extra rozmer, dvojhadičková

4,50 €

Kód: 632

Štandardná, jednohadičková

19,00 €

Kód: 3385

Štandardná sponková, jednohadičková

8,50 €

Kód: 1853

Štandardná sponková, dvojhadičková

8,50 €

Kód: 52

Štandardná, dvojhadičková

19,00 €

Kód: 1143

Extra rozmer, jednohadičková

27,00 €

Kód: 672

Extra rozmer, dvojhadičková

27,00 €

TEPLOMERY Kód: 851

Ušný teplomer (Braun)

70 €

Jedinečná Exac Temp technológia zabezpečuje akustickú aj vizuálnu signalizáciu správnosti merania. Jednoduché a ľahké použitie. Výsledok merania v priebehu niekoľkých sekúnd. Nová, pružná meracia sonda v záujme ešte šetrnejšieho merania. Kód: 798

34

Ušné lieviky Braun

Merače krvného tlaku / Manžety / Teplomery

0,10 €

Kód: 2606

Ri-thermo® N (Riester)

58 €

Rýchly ušný teplomer, ktorý odmeria teplotu ľudského tela za 1-2 s aj na pokožke. Pamäť na 10 nameraných údajov. Teplomer je vhodný aj na meranie izbovej teploty a teploty vody. Jednoduchá manipulácia, vhodný do nemocníc a ambulancií. Príslušenstvo: hygienické kryty, 21 ks. Kód: 2898

Ušné lieviky

0,15 €

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 547

Digitálny teplomer

2,50 €

Kód: 2365

BREMED BD 1190 teplomer na čelo a ušný teplomer

40 €

Meranie do 1 sekundy na čele alebo v uchu resp. meranie izbovej teploty. Signalizácia vysokej resp. nízkej teploty. Pamäť na 9 výsledkov merania. Alarm v prípade horúčky. Zobrazenie dátumu a času. Signalizácia nízkeho napätia batérie.

Dosiahnutie najvyššej telesnej teploty je signalizované akustickým signálom.

Kód: 797

Rossmax TH52Z čelový teplomer

33 €

Bremed multifunkčný teplomer: Nový Bremed teplomer s LCD displejom meria telesnú teplotu na čele resp. v uchu. Prístroj je vhodný aj na meranie teploty prostredia resp. kvapalín. Čas merania: 1-2 sek. Prístroj si pamätá 9 hodnôt. V prípade zistenia zvýšenej telesnej teploty prístroj vydáva varovný zvukový signál. Prístroj na displeji zobrazuje aj dátum a čas. Vyznačuje sa nízkou energetickou náročnosťou.

TESTERY NA ALKOHOL Kód: 1560 Sonda na alkohol

9€

Český výrobok (10 ks)

Kód: 2562 Digitálny detektor alkoholu

18 €

Digitálny detektor alkoholu s veľkým LCD displejom, na meranie úrovne alkoholu v krvi za 8 sek. Použitie náustku nie je nutné, postačuje dýchnutie na otvor v prístroji. Prístroj funguje na 2ks alkalických baterií typu AAA. Rozsah merania od 0.00 - 0,20%. Vopred nastaviteľná hranica: 0,05%. Rozmery: 90 x 30 x 16 mm.

Kód: 374

LION alcometer SD-400 PA

1 800 €

Lion alkoholmeter SD-400 PA. Jedná sa o plne automatický prístroj s jednoduchým ovládaním. Vyznačuje sa rýchlou a presnou analýzou, dlhou životnosťou, trvalou spoľahlivosťou. Prístroj je osadený ľahko čitateľným, podsvieteným grafickým displejom. 4 kontrolné LED diódy dávajú informácie a pokyny pre obsluhujúceho. Prístroj umožňuje spätné zobrazenie posledného testu. Zariadenie ukladá výsledky všetkých meraní doplnené o časové údaje do vstavanej pamäte, ktoré možno exportovať do počítača resp. vytlačiť. Záznam uložený v prístroji možno použiť ako priamy dôkaz. Prístroj je možné používať aj na účely rýchleho skreeningu. Spoľahlivú kalibráciu zabezpečuje Dongle elektronický kľúč. Lion alkoholmeter SD-400 je celosvetovo schválený prístroj na zisťovanie alkoholu v krvi, ako aj prístroj poskytujúci dôkaz o prítomnosti alkoholu v krvi vyšetrovanej osoby. Držanie prístroja je mimoriadne pohodlné, ľahko ho možno umiestniť napr. do vrecka. Jednorázové náustky, ktoré sú dodávané v hygienických obaloch zabezpečujú nízke testovacie náklady. Kapacita pamäte: 5000 meraní. Napájanie: akumulátor.

Kód: 1263 COSMOS CA 2005 Kód: 2813 LION SD-400 P

2 550 €

Digitálna sonda na alkohol s veľkým LCD displejom. Prístroj je určený na meranie hladiny alkoholu v krvi za 1 sekundu. Merací rozsah: 0,00 – 5,00 0/00. Prístroj je odporúčaný na osobné používanie, na používanie na pracovisku resp. pre políciu. Pri hladine alkoholu vyššej ako 5,00 0/00 prístroj vydáva zvukové a optické upozornenie. Napájanie: z 9 V batérie alebo z autozapaľovača. Rozmery: 60 x 120 x 25 mm.

Jedná sa o modifikáciu prístroja SD-400 PA, ktorá je rozšírená o možnosť pripojenia prenosnej tlačiarne prostredníctvom ktorej je možné výsledok merania vtlačiť okamžite na mieste. Vzhľadom na to, že prístroj poskytuje kalibrovane presné výsledky, možno výsledky merania podobne ako pri predchádzajúcom prístroji používať ako dôkazový materiál. Prístroj možno pripojiť on line k PC, na ktorom je inštalovaný program OnLine 400.

Kód: 3161 Sonda na alkohol NEOTEC XJ-18

18 €

Ľahký prístroj malých rozmerov (30 gramov). Meranie hladiny alkoholu v krvy vykonáva analýzou vydychovaného vzduchu. výsledok merania sa zobrazí v priebehu 5 sekúnd. Napájanie: 1 ks batéria rozmeru AAA. Prístroj možno použiť aj vo funkcii miniatúrneho svietidla.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

99 €

Kód: 4239

Kód: 303

Náustok k testeru COSMOS

0,25 €

Sonda na alkohol Spiratest

15 €

Balenie po 10 ks. V obale z umelej hmoty.

Teplomery / Testery na alkohol

35


VÁHY A VÝŠKOMERY Kód: 1780 Váha s výškomerom

835 €

Kód: 884

Classic XL SOEHNLE

Prístroj vybavený PUE C/31 indikátorom, vhodná aj na meranie indexu telesného objemu. Váha váži hmotnosť pacientov v štandardnej polohe. Napájanie z batérií alebo adapterom z elektrickej siete. Prístroj je vybavený podsvieteným LCD displejom. Maximálna hmotnosť pacienta je 150 kg, presnosť váženia 50 g. Výstupný signál RS 232.

49 € Analógová osobná váha s veľkou presnosťou. Stabilná s proti sklzovým povrchom. Veľká, ľahko čitateľná škála. Delenie škály: 100 g. Nosnosť 150 kg. SOEHNLE výrobok.

Kód: 1632

Váha BD7700

22 € Digitálna osobná váha so skleneným povrchom. Váživosť: do 150 kg s presnosťou 100 gramov. Zapnutie dotykom. Automatická kalibrácia a vypnutie. Prístroj zobrazuje stav nabitia batérie. Výrobok BREMED.

Kód: 2687 Digitálna stojanová váha, SOEHNLE

475 €

Digitálna stojanová váha, váži do 220 kg s presnosťou 100 gramov. Prístroj nemá žiadne tlačidlá na displeji z 8 mm hrubého skla. Jednoduché používanie a čistenie. Tlačidlo „TARA“ na zadnej strane displeja. Podsvietený LED displej s 5 charaktermi. Displej zobrazuje ľahko čitateľné číslice vysoké 4 mm. Napájanie: z elektrickej siete. Rozmery: 369x609x893 mm. Hmotnosť: 13,6 kg.

Kód: 4478

Fitnes váha

Kód: 5383 Digitálna stojanová váha SOEHNLE

649 €

Stojanová, digitálna váha, ktorá váži do 220 kg s presnosťou 100 gramov. 8 mm hrubý sklenený displej bez tlačidiel s tlačidlom „TARA“ na zadnej strane displeju. jednoduché používanie a čistenie. podsvietený LED displej s 5 charaktermi (2ahko čitateľné číslice vysoká 4 mm). napájanie z elektrickej siete. rozmery: 369x609x893 mm; hmotnosť: 13,6 kg. váha je vybavená mechanickým výškomerom.

Váhy

so vstavanou batériou, ktorá sa dá nabíjať alebo akumulátorom. Meranie váhy do 200 kg s presnosťou na 100 g. Digitálny indikátor a vážiaca plocha sú spojené špirálovou trubicou. Príslušenstvo: kufrík.

685 €

Nová SOEHNLE Fittnes váha má ideálne použitie vo fitnes štúdiách, lekárňach, stravovacích poradniach, wellness hoteloch. Funkciami analýzy telesnej hmotnosti, popri hmotnosti a indexe BMI, presne meria množstvo vody, tuku a svalovej hmoty a aktuálne hodnoty energetického hospodárstva organizmu. Impedančné meranie sa uskutočňuje cez ruku, to znamená, že meraná osoba sa môže postaviť na váhu obutá. Táto vlastnosť výrazne ovplyvňuje rýchlosť a pohodlie merania (váha automaticky zohľadňuje hmotnosť šatstva). Prostredníctvom vstavanej tlačiarne možno namerané a vypočítané hodnoty vytlačiť a archivovať. Technické údaje: elektronický merací systém so štyrmi meracími senzormi. Jednotky merania. Kg, libry, uncie, Napájanie: zo siete. Displej: podsvietený LCD so 17 mm vysokými číslicami a 4 tlačidlami na vkladanie údajov, informačné pole. Stabilný rám z hliníkovej zliatiny. Rozmery meracej plochy: 37 x 48 x 4,5 cm. Delenie stupnice: 100 gramov. Celkové rozmery: 37 x 67 x 129cm. Hmotnosť: 17,8 kg. Váživosť: do 180 kg.

36

Kufríková, digitálna váha

Kód: 2085

Kód: 463

S akumulátorom

515 €

Kód: 1428

S batériou

515 €

Osobná váha pre sediacich pacientov

1 290 €

Robustná elektronická váha na kolieskach, so sedadlom a s LCD displejom. Meria do 200 kg, s presnosťou na 100 g. Váha pracuje so vstavaným akumulátorom, ktorý sa dá dobíjať. SOEHNLE výrobok

Kód: 2301

Analógová osobná váha JC-412

14 €

Mechanická osobná váha. Váživosť: do 130 kg. Presnosť: ±1 kg. Rozmery: 24x27x4 cm

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 983

Digitálna váha s funkciou merania telesného tuku JC-436

24 €

Rozsah merania: Do 150kg. Delenie: 100 g, telesný tuk 0,1%, voda 0,1%. Prístroj generuje slabý elektrický prúd, ktorý prechádza telo, váha meria len vtedy keď na nej stojíte bosými nohami. Pamäť pre 10 užívateľov. Vážiaca plocha vyrobená zo špeciálneho kaleného skla. Automatické vypnutie . Displej: 82x44 mm. Napájanie: 1 ks batéria CR2032 (príslušenstvo)

Kód: 763

Digitálna osobná váha JC-388, sivá

Kód: 3417 Listová váha SOEHNLE

39 €

Meria do 5 kg, presnosť: 1g. Materiál: nerez, LCD display. Napájanie: 1 ks 3V Lithiová batéria. SOEHNLE výrobok.

Kód: 790

Digitálna kuchynská váha JC-405

16 €

Digitálna kuchynská váha so sklenenou vážiacou plochou . Váha váži do 5 kg s presnosťou 1 gram . Zapnutie váhy je automatické (dotykom) . Automatické vypnutie . Tara funkcia

19 €

Ultratenká váha s meracou plochou z kaleného skla. Váha váži do 180 kg sa presnosťou 100 gramov. Displej: 9 x 4 cm so znakmi vysokými 37 mm. Zapínanie dotykom. Automatické vypnutie.

Kód: 1823 Kojenecká váha Kód: 3367 Váha s funkciou merania telesného tuku SOEHNLE

Tradičná váha s posuvným závažím, s odnímateľnou vážiacou táckou,ktorá je doplnená textilnou prikrývkou chrániacu zdravie. Meria do 13 kg s presnosťou na 10 g.

39 €

Váženie do 150 kg s presnosťou 100 gramov. Zobrazenie telesného tuku a telesnej vody s presnosťou 0,1%. Automatické rozpoznávanie 8 užívateľov. Automatické zapnutie a vypnutie. Vážiaca plocha z kaleného skla.

Kód: 424

Kód: 234

Analógová osobná váha SOEHNLE Jolly

32 €

Digitálna kojenecká váha SOEHNLE

145 €

Digitálna, odnímateľnou vážiacou táckou. Meria do 20 kg s presnosťou na 10 g. Napájanie: 9 V batéria. SOEHNLE.

15 €

Malá a ľahko použiteľná osobná váha, ktorá sa zmestí sa aj do príručnej tašky. Maximálna záťaž 130 kg. Delenie stupnice: po 1 kg. Farba: biela.

Kód: 1518 Digitálna kojenecká váha JC-219

Kód: 1038 Lekárenská váha s LCD displejom

Digitálna kojenecká váha s odnímateľnou miskou. Po odstránení misky je váha vhodná aj na váženie malých detí. Váha meria do 20 kg s presnosťou ±10 g. Napájanie: 9 V alkalický článok.

34 €

Váži do 500 gramov s delením po 0,1 gramu. Výrobok SOEHNLE

Kód: 3416 Kojenecká váha Kód: 1781 Presná lekárenská váha WLC 6/B1

550 €

GLP systémový prístup, podsvietený LCD displej s externou kalibráciou. Maximálna váživosť: 600 g, minimálna váha 500 mg, najmenšie delenie 10 mg, rozsah vyváženia –600 g, opakovateľnosť váženia 10 mg, linearita ±20 mg, rozmery meracej plochy 165x165 mm. Napájanie: adaptér 230 V.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

59 €

59 € Digitálna, nesnímateľnou vážiacou táckou. Meria do 20 kg s presnosťou na 10 g. Napájanie: 9 V batéria. SOEHNLE výrobok.

Váhy

37


Kód: 748

Kojenecký dĺžkomer SECA

82 €

Kód: 2724 Ultrazvukový výškomer

Ultrazvukový skladací výškomer v umelohmotnom puzdre. Rýchly, presný, jednoduché ovládanie. Údaje merania sa zobrazujú na LCD displeji s výškou 9 mm. Koniec merania signalizuje zvukové znamenie. Rozsah merania: 50 – 300 cm. Delenie stupnice po 1 cm. Napájanie: 2 alkalické články 1.5V. Rozmery: 345 x 92 x 28 mm. Hmotnosť: 259 gramov. SOEHNLE výrobok.

Ľahký, skladací precízny, umývateľný nástroj na meranie dĺžka novorodencov a malých detí v ležiacej polohe. Rozsah merania: 10-99 cm s presnosťou 5 mm. Rozmery: 30x14x1,34 cm. Hmotnosť. 0,58 kg.

Kód: 4389 Kojenecký dĺžkomer, pevný

42 €

Presný, stabilný nástroj na meranie dĺžky novorodencov a malých detí v ležatej polohe. Presnosť ±5mm. Rozsah merania: do 91 cm (cca 35 inch). Rozmery (zložený): 5 x 51 x2,5 cm. Hmotnosť:1,5 kg. Delenie stupnice: 1 cm / + inch.

Kód: 233

Výškomer

145 €

Kód: 3415 Tyč na meranie výšky, SOEHNLE

75 €

Merací rozsah: 105-210 cm. Delenie stupnice: 0,5 cm. Rozmery: 50x1,175x22 cm. Hmotnosť: 0,8 kg. Tyč možno primontovať k SOEHNLE váham.

18 € Výškomer sa dá upevniť na stenu, meria pomocou výsuvného merného pásu, rozsah do 2 m. Praktický a lacný!

INÉ MERACIE NÁSTROJE Kód: 1330 Merače telesného tuku Omron BF306

76 €

Prístroj na meranie percentuálneho-, a absolutného množstva telesného tuku. Výsledok sa zisťuje bioimpedančnou analýzou, zavedením slabého elektrického prúdu do tela sa zmeria elektrický odpor telesných tkanív. Keďže ich vodivosť je veľmi nízka, tým sa umožní ich zmeranie v porovnaní s ostatnými tkanivami. Po nastavení veku, hmotnosti, výšky a pohlavia, prístroj vypočíta percentuálnu hladinu telesného tuku v tele na základe elektrického odporu, s krokomerom.

Kód: 2602

Digitálny merač kožných rias

Váhy / Iné meracie nástroje

Kliešťový merač kožných rias

8,50 €

Mechanický merací prostriedok z umelej hmoty

Kód: 1754

Posuvný merač kožných rias

95 €

45 €

Merací nástroj vyrobený z húževnatého ABS. Ľahký, ergonomicky tvarovaný. Veľký, dobre čitateľný LCD displej. Zobrazenie hrúbky telesného tuku v cm/inch. Prístroj sa vyznačuje rýchlym a presným meraním. Vypínanie pomocou mechanického vypínaču. Signalizácia nízkej kapacity napájacej batérie. Merací rozsah: 0 ~ 50 mm. Delenie: 0,01 mm / 0,005“. Napájanie: 1 ks batéria typu CR2032.

38

Kód: 5348

Tonometer Schiötz

Kód: 1685

Tonometer Schiötz s rovnou stupnicou

140,00 €

Kód: 2088

Tonometer Schiötz so šikmou stupnicou

140,00 €

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 650

Uhlomer na kĺby

9€

Kód: 1240

Langove stereo testy

Priehľadná umelá hmota dovoľuje sledovať pohyb osi kĺbu. Na 360o meradle sú zobrazené 3 škály, ktoré sú kalibrované na používanie systému ISOM (International Standard of Measurements).

170 €

K vyšetreniu priestorového videnia.

Plexi tabuľa na vyšetrenie zraku, jednoduchá (ku Kettesy tabuli) Kód: 905

Skúšobný rám na dioptrické sklá

420 €

Kód: 4759

Číslice, 3 m

Kód: 4761

Písmená, 3 m

Kód: 4760

Vidlice, 3 m

Kód: 4762

Detské vzory, 3 m

Kód: 4755

Číslice, 5 m

Kód: 4757

Písmená, 5 m

Kód: 4756

Vidlice, 5 m

Kód: 4758

Detské vzory, 5 m

53 €

Okuliarová skriňa

Kód: 921

236 kusov v drevenej kazete

Kód: 375

232 kusov v taške

Kód: 4982 Vizus tabuľa jednostĺpcová 24x65 cm Kód: 468

Vizus tabuľa dvojstĺpcová 69x69 cm

1 730,00 € 790,00 €

130 € 165 €

Tabuľa na vyšetrenie zraku (Vizus) Kettesy: Rám pripevniteľný na stenu, vnútorné osvetlenie. Bez plexi tabuľe. Voliteľné plexi tabuľe: písmená, číslice, vidlice, Detské vzory. Pozorovacia vzdialenosť: 3 alebo 5 metrov.

Plexi tabuľa na vyšetrenie zraku, dvojitá (ku Kettesy tabuli), 3 m

Papierová predloha na vyšetrenie zrakovej ostrosti na vzdialenosť 5m Kód: 294

Pre dospelých (písmená)

3,00 €

Kód: 854

Pre deti

3,00 €

Kód: 5350

Pre dospelých (číslice)

3,00 €

53 €

Kód: 1177

Číslice/písmená

Kód: 4767

Číslice/detské vzory

Kód: 4764

Číslice/detské vzory

Kód: 4768

Vidlice/detské vzory

Kód: 4765

Písmená/vidlice

Kód: 4769

Vidlice/číslice

Kód: 4766

Písmená/detské vzory

Kód: 1119 Vizus tabuľa, jednostľpcová, veľká 96 x 30 cm

95 €

S vnútorným podsvietením (bez plexi tabule)

Plexi tabuľa na vyšetrenie zraku, dvojitá (ku Kettesy tabuli), 5 m

53 €

Plexi tabuľa na vyšetrenie zraku Kód: 4754

Vidlice, 5m

29,00 €

Kód: 4771

Číslice/písmená

Kód: 4776

Písmená/vidlice

Kód: 4753

Písmená, 5 m

29,00 €

Kód: 4772

Číslice/detské vzory

Kód: 4780

Číslice/otočené číslice

Kód: 1233

Číslice, 5 m

29,00 €

Kód: 4773

Číslice/vidlice

Kód: 4778

Vidlice/číslice

Kód: 4774

Písmená/detské vzory

Kód: 4777

Vidlice/detské vzory

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Iné meracie nástroje

39


Kniha na vyšetrenie farebného videnia

Kód: 5471 Prístroj na ozónovú terapiu Ozone DTA

Kód: 295

Typ Velhagen

22,50 €

Kód: 1282

Typ Ishihara

170,00 €

Kód: 4183

BC200

80,00 €

Kód: 3856

BC210

105,00 €

Kód: 3374

BC330

145,00 €

cena na vyžiadanie

Výhody ozónovej terapie: Ozón pôsobí na baktérie , vírusy, huby, plesne, a spóry – a to i tam, kde zlyhávajú klasické ATB. Rýchlejšie hojenie rán – regeneračný a energetický efekt, podpora prekrvenia tkaniva včítane CNS aktivizácie imunitnej odpovedi. Komfort pre pacienta - dobrá tolerancia bez vedľajších účinkov. Ako príslušenstvo sa s prístrojom dodáva dermasonda a hrebeňová sonda.

Sledovač dýchania kojencov

Rodina najnovších lekárskych prístrojov na predchádzanie náhlej smrti novorodencov. Prístroje zabezpečujú nepretržité pozorovanie dýchania spiacich detí a signalizujú zástavu dýchania, tak jedinečným spôsobom zvyšujú bezpečnosť. Prístroj je vybavený digitálnym podsviteným displejom, a možno ho nastaviť na 10 stupňov citlivosti. Prístroje sú vybavené pamäťou udalostí a bezpečnostným vypínačom. Bezdrôtová rádiová jednotka. Obsah zjednodušenej verzie BC200: BC103 digitálna riadiaca jednotka, 1 ks BC101 snímacia plocha, 2 ks batérie.

PRÚŽKY NA ANALÝZU Testové prúžky na analýzu moču

Iné testové prúžky Kód: 140

Troponin test Lagoquick 1 ks na preukázanie infarktu

4,00 €

z krvi

Kód:4392

CYBOW G 100 ks (glukóza)

2,50 €

Kód: 4393

CYBOW 3 100 ks (proteín, pH, glukóza)

3,50 €

Kód: 4394

CYBOW 4 100 ks (proteín, pH, glukóza, krv)

4,00 €

Kód: 4395

CYBOW 5 100 ks (glukóza, ketón, proteín, pH, krv)

5,00 €

Kód: 4396

CYBOW 9 100 ks (urobilinogén, glukóza, bilirubín,

7,00 €

ketón, proteín, SG, krv, pH, nitrid) Kód: 4397

CYBOW 10 100 ks (urobilinogén, glukóza, bilirubín,

Kód: 4062

PSA test 12 ks

90,00 €

Kód: 414

EL-U test. k HandURiederu 12 ks

39,00 €

Kód: 4065

Test CRP 2 ks

10,00 €

Kód: 4187

Test CRP 20 ks

85,00 €

Kód: 2821

Chlamydia 20 ks

50,00 €

Kód: 4036

Candida rýchly test candida albicans, glabrata, tropicalis

10,00 €

hubové infekcie z pošvového sekrétu Kód: 4063 Kód: 1898

FOB test 1 ks

5,50 €

Pošvový pH test 10 ks určenie pH pošvy z pošvového

20,00 €

sekrétu Kód: 135

Tehotenský test Laboquick 1 ks určenie tehotenstva

0,40 €

z moču 8,00 €

ketón, proteín, SG, krv, pH, nitrid, leukocity) Kód: 4398

CYBOW 11 100 ks (urobilinogén, glukóza, bilirubín,

9,50 €

ketón, proteín, SG, krv, pH, nitrid, leukocity, kyselina askorbová)) Kód: 5628 Kód:133

CYBOW Mikroalbumín / Kreatinin test Pentaphan (5 parametrov) 50 ks (Proteín, Ph, glukóza,

11,50 € 8,50 €

ketóny, krv) Kód: 134

Kód: 1094

Kód: 4066

Ovulačný test Laboquick 1 ks určenie ovulácie z moču

1,90 €

pH, keóny, krv, nitridy, bilirubín, urobilinogén, špec.

Kód: 3855

Menopauza test Laboquick určenie menopauzy z moču

1,90 €

hmotnosť)

Kód: 4188

HIV test Laboquick 1 ks určenie antičastíc zo séra resp.

1,90 €

Nanophan (9 parametrov) 50 ks (glukóza, protein,

Medi-Test Combi 9/100krv, urobilinogén, bilirubin,

11,00 €

35,00 €

plazmy ľudskej krvi

protein, nitrát, ketóny, glukóza, pH, kys. askorbová

40

Iné meracie nástroje / Prúžky na analýzu

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 4186

Heliobacter PYLORI test 2 ks rýchle určenie prítomnosti

9,50 €

Kód: 1893 pH papier 5 metrov

14 €

heliobacter z krvi Kód: 3621

Heliobacter PYLORI test 40 ks rýchle určenie prítomnosti

náhradný kotúč pH papiera

Kód: 2054

95,00 €

Kód: 4963

21,00 €

(3 ks)

heliobacter z krvi Heliobacter PYLORI test Laboquick 1 ks rýchle určenie

3,50 €

prítomnosti antigénu zo stolice Kód: 3090

Heliobacter PYLORI test Laboquick 1 ks rýchle určenie

1,80 €

prítomnosti antigénu zo séra Kód: 2246

Fecatest Laboquick 1 ks

2,50 €

Kód: 4964

Syphilis test Laboquick 1 ks preukázanie prítomnosti

1,80 €

Kód: 1975 Sprey na fixáciu steru 250 ml.

6€

antičastíc zo séra Kód: 4965

Hepatitis B test Laboquick 1 ks preukázanie prítomnosti

2,50 €

antičastíc zo séra Kód: 4966

Hepatitis C test Laboquick 1 ks preukázanie prítomnosti

2,50 €

antičastíc zo séra

Name

NR. of tests/ pack

Glukose

4392

CYBOWG

100

X

4393

CYBOW 3

100

4394

CYBOW 4

100

4395

CYBOW 5

100

Code

Protein

pH

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nitrit

Keton

Ubg

Bilirubin

Blood

Leucocyte

Ascorbic acid

SG

X X

X

4396

CYBOW 9

100

X

X

X

X

X

X

X

X

4397

CYBOW 10

100

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4398

CYBOW 11

100

X

X

X

X

X

X

X

X

133

Pentaphan

50

X

X

X

X

X

X X X

X

X

134

Nonaphan

50

X

X

X

X

X

X

X

X

1094

Meditest 9/10

100

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

LABORATÓRNE PRÍSTROJE Kód: 1179 Mikrolab 505

455 € Profesionálny laboratórny prístroj na stanovenie 6 parametrov. Kvapnutím jednej kvapky kapilárnej krvi do kyvety s reagentom stanoví fotometrickou metódou v priebehu 2-3 minút nasledovné parametre: CHOL, GLU, TRI, HGB, ERY, HCT. Výsledky analýzy prístroj zobrazuje na veľkoplošnom LCD displeji. Napájanie: 9 V batéria alebo sieťový adaptér. Váha: 0,3 kg.

Kód: 1192

Reagens CHOL 24 ks

57,00 €

Kód: 1191

Reagens GLU 24 ks

57,00 €

Kód: 1188

Reagens HCT 24 ks

52,00 €

Kód: 1950

Reagens HGB 100 ks

45,00 €

Kód: 1189

Reagens RBC 24 ks

55,00 €

Kód: 1193

Reagens TRI 24 ks

95,00 €

Kód: 4024 Trinokulárny výskumný mikroskop AB30T

2 450 €

Optický systém korigovaný na nekonečno.Trinokulárny tubus s dĺžkou 200 mm so sklonom 300. Stôl na dve vzorky otočný o 36o. EWF 10x/22 okuláre. Hrubé a jemné zaostrovanie. Köhler osvetlenie. Abbe kondenzor s výklopnou šošovkou NA 0,9-0,25. Halogénové osvetlenie 12V/30W. 4x, 10x, 40x, 100x Oil, Plan achromatívne objektívy. Ako opcie možno objednať: Fázový kontrast, polarizá­cia, 100x Oil iris Plan achromatický objektív, kamery s C závitom, 0,5x adaptér s c závitom, flourescentné osvetlenie, 100W halogénové osvetlenie.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: 1630 Olympus binokulárny mikroskop 4 x 10 x 40 Kód: 1343 Olympus binokulárny mikroskop 4 x 10 x 40 x100

1 650 € 1 950 €

Olympus CX22 binokulárny mikroskop. Mikroskop pracujúci v priamej pozícii vhodný na vyšetrovanie prechodným svetlom. Vstavané halogénové osvetlenie, revolverový nosič objektívov so 4 pozíciami, pevný mechanický stôl (120 x 132 mm) s posuvom v intervale 76 x 30 mm. Nízky jednoručný posuv pravou rukou pre jedno podložné sklíčko. Vstavaný Abbe kondenzor (NA 1,25 s priehradkou na apertúry). Koaxiálne hrubé a jemné zaostrenie, úplný zaostrovací priestor 20 mm, jemné zaostrenie 300 mikrometrov na otáčku, delenie 2,5 mikrometrov. Odpor hrubého zaostrovania možno nastaviť. Binokulárna tuba so sklonom 30 stupňov. Vzdialenosť očí nastaviteľná v rozmedzí 48-75 mm ako aj nastaviteľná korekcia dioptrií na ľavom oku. Jeden pár širokouhlých okulárov (10x, FN20) upevnených skrutkami. Dodávka obsahuje objektívy: 4x, 10x a 40x. Všetky optické diely sú chránené voči rozmnožovaniu húb. Integrovaný širokopásmový napájací zdroj.

Kód: 1817 GIMA mikroskop

1 490 €

Kvalitný binokulárny mikroskop s vysokým rozlíšením, okuláre: WF 10x, P 16x. Achromatické objektívy: 4x, 10x, 40x (s odpruženou skrutkou), 100x (s odpruženou skrutkou, imerzný olej), štvormiestnym revolverom na objektív, dvojvrstvový, 140x140 mm mechanická pracovná doska s rozsahom pohybu 75x50mm, halogénové osvetlenie 220V-50 Hz/6V/20W.

Prúžky na analýzu / Laboratórné prístroje

41


Kód: 4023 Binokulárny biologický mikroskop AB10T

595 €

Optický systém korigovaný na nekonečno. Binokulárna hlavica so sklonom 30o. 4x, 10x, 40x, 100x achromatívne objektívy. WF10x/18 okuláre. 6V/20W halogénové osvetlenie. NA 1,25 Abbe kondenzor. Hrubé a jemné zaostrovanie, stôl pohyblivý v osiach x,y. Opcie: kamery s C závitom, adaptéry (0,5x, 1x), suchý kondenzor.

Kód: 5507 CRP prístroj NycoCard® READER II

1 090 €

NycoCard® READER II je malý akumulátormi napájaný reflektometer navrhnutý na meranie zafarbených povrchov testov NycoCard® a k výpočtu hodnôt koncentrácií meraných analytov (CRP, U-Albumin, D-Dimer a HbA1c). Farebné odozvy sú merané spektrálnou odrazivosťou v troch častiach viditeľného spektra. Prístroj NycoCard® READER II tvorí prístrojová skrinka predstavujúca prevádzkovú a výpočtovú jednotku a čítacie pero, ktoré je meracou jednotkou. Hlavnými časťami prístrojovej skrinky sú mikroprocesor, LCD displej a 3 tlačidlá k obsluhe prístroja. Kľúčovými prvkami čítacieho pera sú svetelné diódy LED, fotodióda, svetelné čidlo a funkčná konštrukcia. Skrinka je s perom prepojená káblom. Na pravej strane displeju je na prístrojovej skrinke umiestnený držiak pera. Pred držiakom je viečko, na ktorého zadnej strane sa nachádza kalibračný terč pre kalibráciu bielej. Prístroj NycoCard® READER II sa dodáva s 3 nabíjacími akumulátormi NiMH (1,2 V). Vzorka: 5 μl plnej krvi, sérum alebo plazma. Merací rozsah 8-200 mg/l pri vzorke plnej krvi alebo 5-120 mg/l pri sére resp. plazme. Kód: 5599

Test Hemoglobín (24 ks v balení)

135,00 €

Kód: 5508

Test CRP (24 ks v balení)

120,00 €

Kód: 5509

Test CRP (48 ks v balení)

210,00 €

Kód: 5501 VEDALAB EASY READERŇP

Kód: 5597

HCG Check1 Insulin quantitat

Kód: 5588

Micoalbumin

Kód: 5596 Kód: 5593

55,00 €

Kód: 5595

CA-125 Quant

109,00 €

109,00 €

Kód: 5592

CEA

109,00 €

70,00 €

Kód: 5504

Check 1 Quick

Myoglobin Check

109,00 €

Kód: 5590

CK-MB Check-1

Prolactin

109,00 €

Kód: 5594

Ferritin

Kód: 3999 Coagucheck XS

42

Laboratórne prístroje

Jedná sa o následníka Uricont prístroja! Reflexný fotometer s CCD snímačom. Napájanie z batérií (3xAA, 1,5V) alebo zo siete pomocou adaptéru. Prístroj HandUReader je prenosné IN VITRO analyzátor moča. Prístroj je plne automatický. Umožňuje namieste vykonať analýzu v priebehu niekoľkých minút. Výsledky sú zobrazované na dotykovom displeji s vysokým rozlíšením (320 x 240 obrazových bodov). Na monitore sa zobrazí všetkých 11 testovaných parametrov. Merané údaje sú súčasne zaznamenávané v pamäti prístroja, takto sú dostupné aj pre neskoršie použitie. Export dát do tlačiarne je zabezpečený prostredníctvom IR portu. Výkon: testovanie 5O vzoriek/hodina. Napájací adaptér: 7,5 V DC/3A. Interface: RS232 sériový port. Rozmery: 250x120x70 mm. Váha: 820 gramov. Kód: 414

Testovací prúžok ELU-test -100 ks/ bal.

Kód: 5503 Prístroj na určenie Coag S ProtrombinINR

40,00 €

770 €

Prístroj na určenie hodnoty INR zo vzorky kapilárne krvi alebo vzorky plazmy

Kód: 5505

Test Cag S INR (25 ks)

Kód: 3081 Malý laboratórny inkubátor

65,00 €

335 €

Na inkubáciu 12 petri misiek, alebo pre viac misieks krvnými kultúrami, v kompaktnom, stabilnom domčeku. Vonk. rozm. (š x v x h): 310x150x168 mmVnútorné rozmery (š x v x h): 220x120x150 mm. Presnosť: +/- 1 stupeň. Udržuje teplotu od 25-45 °C.

Kód: 3901 Eba 20

1 350 € Praktická malá mikroprocesorom riadená odstredivka s 8x15 ml rotorom. Maximálny počet otáčok 6000/min, max RCF=3421.w

79,00 € 90,00 €

1 190 €

Testovacie prúžky 24 ks

830 €

151,00 €

Merač koagulácie určený na profesionálne aj domáce použitie, automatický reflektometrický fotometer. Určenie Protrombínu z jednej kvapky kapilárnej krvi za 1 minútu. Uchovanie výsledkov 60 meraní s dátumom a časom. Meracie hranice: INR 0,8 – 8,0. Quick: 5 – 70%. Napájanie z batérií. Kód: 4000

HandUReader analyzátor moča

1 450 €

VEDALAB EASY READERŇP je merací prístroj určený na vyhodnotenie imunochromatografického rýchleho testu, ktorý integrovaným softvérom analyzuje obraz zhotovený CCD kamerou s vysokým rozlíšením. EASY READERŇP je vybavený výmennou čipovou kartou, ktorá obsahuje potrebné komponenty na výpočet výsledkov jednotlivých kvantitatívnych a semikvantitatívnych ukazovateľov jednotlivých testov. V závislosti na parametroch, ktoré chceme merať, možno na uskutočnenie testu použiť vzorky krvi, plazmy, séra, moču resp. stolice. V zariadení je vstavaná tlačiareň na dokumentáciu údajov pacienta a výsledkov testu. Možnosť merania: AFP, CA-125, CEA, CK-MB, CRP, D-Dimer, Ferritin, FOB, hCG, IgE, Mikroalbumin, Myoglobin, Prolactin, PSA, Troponin I, TSH. Možnosť merania jedného parametru i „panelu“ parametrov.

Kód: 5591

Kód: 413

155,00 €

Kód: 2757

CYBOW-720

1 950 €

Reflexný fotometer s LCD displejom . Testovacia rýchlosť: 720 prúžkov/hod s možnosťou uloženia 2000 výsledkov do internej pamäte . Výsledok testu zobrazený na LCD displeji možno vytlačiť . Termo tlačiareň, sériové rozhranie RS232 . Vkladanie ID pacienta prostredníctvom klávesnice . V závislosti na použitých testových prúžkoch, vykonáva prístroj analýzu 11 parametrov: urobilinogén, glukóza, bilirubin, ketón, SG, krv, pH, proteín, nitrit, leukocity, kyselina askorbová (CYBOW 5~10) . Výsledok testu sa v prípade prvej vzorky zobrazí za 100 sekúnd a výsledok analýzy nasledujúcich prúžkov sa zobrazí za 5 sekúnd za podmienky, že testový prúžok bol včas vložený . Rozmery: 32X26X17 cm . Napájanie: 12V DC/3A . Príslušenstvo: Termo papier, napájací kábel, adaptér, RS232 kábel

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 2756

CYBOW-300

1 270 € Reflexný fotometer s LCD displejom . Číta a analyzuje testové prúžky na moč . Poloautomatický prístroj, t.z. že testový prúžok namočený do vzorky moču je potrebné položiť na plniacu tácku a ostatné činnosti už prebiehajú automaticky . Výkon: max. 300 testov/hod. . Rozhranie RS232 na pripojenie tepelnej tlačiarne . Pamäť: 2000 vzoriek . Testové prúžky: CYBOW 4-11 . Vlnová dĺžka svetelného lúča: 460, 550, 650 nm . Rozmery: 275x250 mm s výškou 170 mm . Hmotnosť: 1300 gramov . Napájanie: 12V DC/3,5A

LABORATÓRNE POMÔCKY Trecia miska

Kadičky sklenené, kalibrované

Kód: 1876

Trecia miska porcelánová, glazovaná, s priemerom 60 mm

8,50 €

Kód: 1874

Tĺčik k porcelánovej glazovanej miske s priemerom 60 mm

5,00 €

Kód: 1877

Trecia miska porcelánová, glazovaná, s priemerom 100 mm

12,50 €

Kód: 1879

Tĺčik k porcelánovej glazovanej miske s priemerom 100 mm

7,00 €

Kód: 2239

Trecia miska porcelánová, glazovaná, s priemerom 180 mm

45,00 €

Kód: 2240

Tĺčik k porcelánovej glazovanej miske s priemerom 180 mm

16,00 €

Kód: 132

Laboratórne signalizačné hodiny, 60 minútové

7,00 €

Kód: 2380

50 ml

1,70 €

Kód: 2381

100 ml

2,10 €

Kód: 1507

250 ml

2,60 €

Kód: 2382

400 ml

2,75 €

Kód: 2273

600 ml

3,20 €

Kód: 1505

800 ml

5,20 €

Kód: 1504

1000 ml

6,50 €

Kód: 2406

2000 ml

11,00 €

Kód: 2407

3000 ml

33,00 €

Odmerný valec so sklenenou podstavou Kód: 3021

50 ml

9,50 €

Kód: 125

100 ml

10,00 €

Kód: 1344

250 ml

18,50 €

Odmerný valec s umelohm. podstavou

Kód: 127

s vrchnákom, umelohm., 100 ml

0,15 €

Kód: 3412

kalibrovaná, sklenená, 100 ml

6,00 €

Kód: 1671

kalibrovaná, sklenená, 250 ml

7,50 €

Kód: 128

kalibrovaná, sklenená, 500 ml

9,00 €

Kód: 4460

sterilná 125 ml

0,35 €

Kód: 287

Emitná miska umelohmotná

0,60 €

Kód: 288

Emitná miska papierová

0,10 €

50 ml

9,50 €

100 ml

11,50 €

Hustomer na moč

Kód: 126

Odberná nádoba na moč

Kód: 1478 Kód: 637

4,50 €

Krycie sklo Kód: 2224

18 x 18 mm

1,90 €

Kód: 2310

20 x 20 mm

2.70 €

Kód: 2608

22 x 22 mm

3,60 €

Kód: 1759

24 x 32 mm

3,60 €

Kód: 3736

24 x 50 mm

4,90 €

Kód: 2565

24 x 60 mm

6,00 €

(objednávacie množstvo100 ks)

Podložné sklo

(Emitná miska nerezová – viď nerezové pomôcky)

Kód: 910

rezané

4,50 €

Kód: 2575

superfrost

3,50 €

Kód: 2067

brúsené

4,80 €

Kód: 5362

superfrost extra biele

6,70 €

(objednávacie množstvo50 ks)

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: 864

Dóza na podložné sklá (50 miestna)

19,50 €

Kód: 1646

Dóza na podložné sklá (5 miestna)

2,00 €

Laboratórne prístroje / Pomôcky

43


Kód: 119

Kód: 120

Stojan Westergreen (3 x 10 miestny) na sedimentáciu

Pipeta (KaWe)

15 €

Kód: 5649 DS Nemocničná chladnička na lieky

435 €

Tácky spredu kryté priehľadným krytom, ktorý zabráni rýchlemu zohriatiu obsahu pri otvorení dverí. Digitálny teplomer ukazuje vnútornej teploty so zobrazením maximálnej a minimálnej teploty od posledného vymazania údajov LED osvetlenie. Akustický signál pri otvorených dverách po 20 sekundách od otvorenia. Netto objem: 27 litrov. Rozmery: 58x42x39 cm. Spotreba energie: 0,86 kW/24 hod. Teplotný rozsah: 2-80o C

0,45 €

Kód: 1849 Teplomer do chladničky

2,50 €

Stojan na skúmavky umelohmotný Kód: 848

pre 60 skúmaviek

13,00 €

Kód: 2580

pre 24 skúmaviek

15,00 €

Stojan na skúmavky drôtený Kód: 600

pre 20 skúmaviek

9,50 €

Kód: 2357

pre 10 skúmaviek

5,50 €

Odmerka Kód: 1891

umelohm., kalibrovaná 250 ml

4,70 €

Kód: 1892

umelohm., kalibrovaná 500 ml

5,20 €

Kód: 1289

umelohm., kalibrovaná 1000 ml

7,00 €

Kód: 5625 Kontajner na vzorky stolice

Skúmavka sklenená Kód: 210

16 cm

0,20 €

Kód: 2070

Drevené kliešte na skúmavky

2.00 €

0,15 €

GLUKOMERY Kód: 2725 Dcont Personal Optimum

70 €

Glukomer fungujúci s kódovacou kartou alebo manuálne. Po vložení testovacieho prúžku sa prístroj zapne. Kmeraniu postačujú 2 µl krvi. Testovací prúžok sa odstraňuje automaticky, bez dotyku. Pamäť na 500 meraní s dátumom a časom. Údaje sa dajú preniesť do PC. Kód: 113

Test Optimum , 50 ks

17,00 €

Kód: 2921 Accuchek Activ

45 €

Glukomer malých rozmerov. Rozsah merania 0,6-33,3 mmol/l, Zistenie výsledku merania do 10 s, množstvo odobranej krvi pre určenie výsledku 2 µl. Kód: 1267

Diagnostické prúžky ku glukomeru

22,00 €

Accucheck Active, balenie 50 ks

Kód: 2208

Diagnostické prúžky ku glukomeru

30,00 €

Accuchek, balenie: 50 ks Sensor Comfort

Kód: 4335 Glukomer Dcont Partner

35 €

Kódovanie prístroja manuálne alebo prostredníctvom kódovacej karty. Prístroj sa automaticky zapne automaticky po vložení testovacieho prúžku. Na meranie postačuje vzorka 2 ikrolitre krvi. Funkcia vyhadzovača prúžkov: testovací prúžok možno z prístroja odstrániť bez dotyku. Prístroj zobrazuje dátum a čas a v pamäti ukladá výsledky 200 meraní. Namerané údaje možno exportovať do pripojeného počítača. prítroj je kalibrovaný na používanie Optimum Test prúžkov. Merací rozsah: 1,1 - 30,5 mmol/l (20-550 mg/ dl). Čas merania 5-15 sekúnd. Pamäť: Posledných 200 meraní (s dátumom a časom). Výpočet priemeru z posledných 7, 14, 30 dní. Displej: LCD. Automtické vypnutie. Kód: 113

Test Optimum 50 ks

17,00 €

Kód: 1986

Testovacie prúžky Personal Aktiv 50 ks

17,00 €

Kód: 114

Odberové pero

6,50 €

Kód: 118

Odberová lanceta 1ks

0,15 €

44

Laboratórné pomôcky / Glukomery

Kód: 2645

Odberové lancety k odberovému

0,15 €

peru Accuchek 1ks.

Kód: 2646

Odberové pero Accuchek Softclix II

Kód: 1051 Accutrend Plus

18,00 €

330 €

Glukózy-cholesterol-triglyceridy -laktáty, hlavné kardiovaskulárne rizikové faktory meria za pár minút. Diagnostické prúžky a doplnky k výrobkom Accutrend Kód: 5422

Glucose, 25 kusov

29,00 €

Kód: 117

Cholesterol, 25 kusov

40,00 €

Kód: 3199

Cholesterol, 5 kusov

12,00 €

Kód: 1061

Triglycerid, 25 kusov

47,00 €

Kód: 5530

Laktát, 25 kusov

42,00 €

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 2089 Wellmed GCU merač krvného cukru, kyseliny močovej a cholesterolu

65 €

3 funkcie v jednom prístroji!!! Meranie krvného cukru, kyseliny močovej a cholesterolu jedeným prístrojom! Prístroj automaticky rozpoznáva testový prúžok. Meranie krvného cukru trvá 10 sekúnd, meranie kyseliny močovej trvá 20 sekúnd a meranie hladiny cholesterolu trvá cca 150 sekúnd. Na meranie glukózy a kyseliny močovej postačuje vzorka 4μl kapilárnej krvi a na meranie hladiny cholesterolu je potrebné 15 μl kapilárnej krvi. Veľký (35x45 mm) LCD displej. Do pamäte prístroja možno uložiť výsledky 200 meraní glukózy, 50 meraní kyseliny močovej a 50 meraní cholesterolu. Softvér prístroja umožňuje výpočet priemerných hodnôt merania glukózy za posledných 7, 14 resp. 28 dní. Balenie prístroja obsahuje: vlastný prístroj, odberové pero, 20 ks odberových lanciet, 2 ks batérie, 10 –10 - 10 testových prúžkov na meranie glukózy, cholesterolu a kyseliny močovej, taška na prenášanie. Rozsah merania glukózy: 20 ~ 600 mg/dl (1,1 ~ 33,3 mmol/l). Rozsah merania kyseliny močovej: 3 ~ 20 mg/dl ( 179 ~ 1190 μmol/l). Rozsah merania cholesterolu: 100 ~ 400 mg/dl ( 2,6 ~ 10,4 mmol/l). Rozmery: 88x64x22 mm. Napájanie: 2 ks alkalickýc článkov rozmeru AAA.

Kód: 4264 Wellmed GU merač krvného cukru a kyseliny močovej

Kód: 4268 Wellmed GC merač krvného cukru a cholesterolu

49 €

Meranie krvného cukru a cholesterolu jedným prístrojom! Prístroj automaticky identifikuje testový prúžok. Výsledok merania krvného cukru sa zobrazí v priebehu 10 sekúnd. Meranie hladiny cholesterolu trvá cca 150 sekúnd. Prístroj na meranie hladiny krvného cukru potrebuje len 4μl kapilárnej krvi a na meranie hladiny cholesterolu postačuje 15 μl kapilárnej krvi. Veľký LCD displej. V pamäti prístroja možno automaticky uložiť až 200 výsledkov merania glukózy a 100 výsledkov merania hladiny cholesterolu. Softvér prístroja umožňuje výpočet priemerných hodnôt za posledných 7, 14 resp. 28 dní. Automatické zapnutie a vypnutie. Balenie prístroja obsahuje: vlastný prístroj, odberové pero, 20 ks odberových lanciet, 2 ks batérie, 10-10 testových prúžkov na meranie glukózy a cholesterolu, taška na prenášanie. Rozsah merania glukózy: 20 ~ 600 mg/dl (1,1 ~ 33,3 mmol/l). Rozsah merania cholesterolu: 100 ~ 400 mg/dl ( 2,6 ~ 10,4 mmol/l). Rozmery: 88x64x22 mm.

Testovacie prúžky

33 €

Meranie krvného cukru a kyseliny močovej jedným prístrojom! Prístroj automaticky identifikuje testový prúžok. Výsledok merania krvného cukru sa zobrazí v priebehu 10 sekúnd. Meranie hladiny kyseliny močovej trvá cca 20 sekúnd. Prístroj na meranie potrebuje len 4μl kapilárnej krvi. Veľký LCD displej. Vpamäti prístroja možno automaticky uložiť až 200 výsledkov merania glukózy a 100 výsledkov merania hladiny kyseliny močovej. Softvér prístroja umožňuje výpočet priemerných hodnôt za posledných 7, 14 resp. 28 dní. Automatické zapnutie a vypnutie. Balenie prístroja obsahuje: vlastný prístroj, odberové pero, 20 ks odberových lanciet, 2 ks batérie, 10-10 testových prúžkov na meranie glukózy a kyseliny močovej, taška na prenášanie. Rozsah merania glukózy: 20 ~ 600 mg/dl (1,1 ~ 33,3 mmol/l). Rozsah merania kyseliny močovej: 3 ~ 20 mg/dl ( 179 ~ 1190 μmol/l). Rozmery: 88x64x22 mm.

Kód: 4265

Glukóza pre EasyTouch – 25 ks

10,00 €

Kód: 4267

Cholesterol, pre EasyTouch – 10 ks

18,00 €

Kód: 4266

Kys. močová pre EasyTouch – 25 ks

11,00 €

Kód: 5262

Testovací prúžok k prístroju Rossmax CB100 25 kusov

9,00 €

STERILIZÁTORY PARNÉ STERILIZÁTORY Kód: 3023 Tuttnauer 1730 MK autokláv

1 790 €

7,5 litrový, rýchly sterilizačný cyklus (pri 134° 9 minút), poloautomatický* autokláv, z nehrdzavejúcej ocele pre sterilizáciu nástrojov. Dvojitý bezpečnostný zámok, zdvojený termostat zabraňujúci prehriatiu, vypúšťací ventil umožňuje rýchle vyprázdnenie vodnej nádrže. Automatické vypnutie po skončení sterilizačného cyklu. Rozmery vonkajšie: 455x440x305 mm, rozmery komory (priemer x dĺžka): 170x340 mm, priestor pre 3 tácky s rozmermi 120x295x20 mm. Sterilizačný čas pri 134°C 9minút, pri 121°C 12 minút, výkon 1350W, váha 25 kg.

Kód: 3981 Tuttnauer 2340 EK autokláv, 19 litrový

3 190 €

Automatická * verzia modelu „3389“ s totožnými parametrami, váha 37 kg.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: 3389 Tuttnauer 2340 MK autokláv

2 490 €

19 litrový, rýchly sterilizačný cyklus (horúcou parou 9 minút), poloautomatický* autokláv, z nehrdzavejúcej ocele. Rozmery vonkajšie: 545x510x365 mm, rozmery komory (priemer x dĺžka): 230x470 mm, priestor pre 3 tácky s rozmermi 170x415x20 mm. Sterilizačný čas pri 134°C 9 minút, pri 121°C 12 minút, výkon 2200W, váha 25 kg.

Kód: 4016 Tuttnauer 3850 M autokláv

6 690 €

64 litrový, poloautomatický* autokláv. Rozmery vonkajšie: 695x660x525 mm, rozmery komory (priemer x dĺžka): 354x580 mm, priestor pre 2 tácky s rozmermi 286x495x25 mm. Sterilizačný čas pri 134°C 25 minút, pri 121°C 35 minút, výkon 2400W, váha 89 kg.

Glukomery / Sterilizátory

45


Kód: 4107 Tuttnauer 3870 M autokláv

7 290 €

85 litrový, poloautomatický* autokláv. Rozmery vonkajšie: 695x660x525 mm, rozmery komory (priemer x dĺžka): 354x580 mm, priestor pre 2 tácky s rozmermi 286x495x25 mm. Sterilizačný čas pri 134°C 40 minút, pri 121°C 55 minút, výkon 2400W, váha 89 kg.

Kód: 4169 Tuttnauer 3850 E autokláv

7 690 €

64 litrový, automatický* autokláv. Rozmery ako pri Tuttnauer 3850 M.

Kód: 2696 Tuttnauer 3870 E autokláv

8 190 €

85 litrový, automatický* autokláv. Rozmery ako pri Tuttnauer 3870 M.

Kód: TU3M Tuttnauer 3140 M

4 590 €

34 litrový poloautomatický autokláv. Čas sterilizácie 40 resp. 55 minút (121 resp. 134 stupňov)

Kód: TU3E Tuttnauer3140E

5 590 €

34 litrový automatický autokláv. Rozmery a ostatné parametre totožné s modelom M.

Kód: TUTP Tlačiareň

490 €

Poloautomatický* = ručne riadený, na kontrolnom paneli sa nastavuje čas, teplotu atď. Po skončení sterilizačného cyklu automaticky vypne. Automatický* = 5 sterilizačných programov, ale podľa požiadavky sa dá aj naprogramovať aj iný cyklus. Na LCD displeji môžeme sledovať tlak i teplotu. Zníženú hladinu vody nám signalizuje kontrolka. Názov

1730 MK

2340 MK

2340 EK

3140 M

3140 E

3850 E

3850 M

3870 E

3870 M

Kapacita

7,5 l

19 l

19 l

34 l

34 l

64 l

64 l

85 l

85 l

Automatika

-

-

+

-

+

+

-

+

-

Poloautomat

+

+

-

+

+

-

+

-

+

LCD displej

-

-

+

-

+

+

-

+

-

Rýchly cyklus

+

+

+

-

+

+

-

+

-

Pre a post vákuum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sušenie

-

-

+

-

+

+

-

+

-

Tlačiareň

-

-

opcia

-

opcia

opcia

-

opcia

-

Počet podnosov

3

3

3

2

2

2

2

2

2

Rozmery podnosov (cm)

12x29x2

17x41x2

16x41x2

19,40x2,5

19x40x2,5

49x35x2

49x35x2

67x35x2,5

67x35x2,6

Výkon (W)

1350

2200

2200

1800

1800

2400

2400

3000

3000

Vonkajšie rozmery (cm)

45x44x30

54x51x36

50x36x55

58x45x55

58x45x55

66x52x69

66x52x69

69x66x52

69x66x53

Hmotnosť (kg)

25

31

33

52

52

70

69

102

102

AUTOKLÁVY TRIEDY B Kód: 969

Tuttnauer Elara 11

5 290 €

28,5 litrový, stolný sterilizátor s predvákuom triedy B. Výkonná vákuová pumpa odsaje vzduch, čím sa zabezpečí účinné preniknutie pary aj k baleným materiálom resp. poróznym alebo dutým sterilizovaným predmetom. Automatický zdvojený bezpečnostný zámok, 5 ks nerezových tácok. Prístroj bol navrhnutý na nepretržitú prevádzku. Vstavaný generátor produkuje sterilizačné médium (paru) rovnomerne, medzi sterilizačnými cyklami nie je potrebné čakať. Prístroj je vybavený 6 sterilizačnými programami a testovacím programom (Bowie & Dick a Helix). Na vstavanom LCD displeji (128x64 mm) sú zobrazované podrobné informácie o fázach sterilizačného cyklu. Na vstavanej tlačiarni možno vytlačiť údaje o posledných 40 sterilizačných cykloch. Príkon: 2300W. Rozmery: 53x44x64 cm. Hmotnosť: 66 kg.

Kód: 3106 Tuttnauer Elara 10

5 190 €

23 litrový pre a post vákuový autokláv triedy “B“. Jeho prevádzka je veľmi jednoduchá, bezpečná a mimoriadne spoľahlivá vďaka „high-tech“ elektronickému kontrolnému systému a plne automatickým dvierkam. Technická špecifikácia: inegrovaná tlačiareň, RS232 komunikačný port, záznamník na SD kartu (opcia), 5,7“ modrý grafický dotykový displej, komora: ø261 x 452 mm, objem komory: 23 litrov, počet podnosov: 4, napájanie: 220 V 50/60 Hz, výkon: 2900W, rozmery: 534x475x609 mm, hmotnosť: 60 kg.

46

Sterilizátory

Kód: 1609 Tuttnauer Elara 6

4 790 €

5,2 litrový autokláv triedy „B“ s pred a post vákuom. 6 vstavaných sterilizačných programov + 2 testovacie programy (vákuový test a Bowie & Dick test). prístroj je vhodný na sterilizáciu balených aj nebalených materiálov, jemných nástrojov, pórovitých materiálov atď. Predvákuum zaručuje preniknutie pary k sterilizovanámu materiálu a post vákuum zaručuje dokonalé sušenie. Proces sterilizácie moýno sledovať na veľkom grafickom displeji. Prístroj bol navrhnutý na nepretržitú prevádzku. Nezávislý vstavaný generátor pary vyvíja prau rovnomerne, nie je žiadna čakacia doba medzi sterilizačnými cyklami. Nwezávislé meranie tlaku v sterilizačnej komore. Sériové rozhranie RS232 na prepojenie s PC. Vstavaná tlačiareň tlačí podrobnú dokumentáciu o sterilizačnom cykle. Rozmery komory: priemer 25,4 cm, hĺbka 47,5 cm.

Kód: 3924 Tuttnauer 3870 EHS

14 950 €

Autokláv triedy B s predvákuom. Jedná sa o najrýchlejší model rodiny autoklávov. V´daka zdvojeným stenám komory je pripravený a stav permanentnej pripravenosti. Medzera medzi komorami totiž slúži ako generátor a zásobník pary. prístroj bol navrhnutý na nepretržitú 24 hodinovú prevádzku. Robustná, výkonná vákuová pumpa odstráni vzduch z komory rýchlo a účinne. Do prístroja možno naraz vložiť veľké množstvo sterilizovaného materiálu. Dvojdielna nádrž na vodu. Automatické vypnutie v prípade prehriatia komory. Rozmery komory: 38 cm (priemer) x 70 cm (dĺžka).

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: TUHS Tuttnauer 5075 HS

cena na vyžiadanie 160 litrový stojanový autokláv s pred a post vákuom pripojiteľný priamo k nemocničnému zásobníku pary. Sterilizačná komora je z vonkajšej časti opatrená špeciálnou izoláciou, ktorá zrýchľuje rýchlosť a výkon strilizačného cyklu, tým že udržiava sterilizačnú komoru v „stand by“ móde a súčasne zabezpečuje rovnomerné rozloženie teploty v komore. Výkonná vákuová pumpa zabezpečuje rýchle a úplné vysatie vzduchu. Prístroj 5075 HS je stlesnením všetkých vlastností nemocničných sterilizátorov, svojim spoľahlivosťou, výkonom a nízkymi prevádzkovými nákladmi. Zdvojený bezpečnostný zámok zabráni otvoreniu dvier pri vysokom tlaku a teplote v sterilizačnej komore a zabráni spusteniu sterilizačného cyklu v prípade, že dvere nie sú bezpečne zatvorené. Vďaka robustným kolieskam je prístroj mobilný a prenosný. Dokumentácia: vstavaná alfa numerická tlačiareň a LCD displej. Prístroj je vybavený priateľským, výkonným mikroprocesorovým riadením. Sterilizátor možno užívateľom naprogramovať v záujme maximálneho využitia možností prístroja a v záujme aktuálnych požiadaviek užívateľa. Prístroj je chránený voči neoprávnenému zásahu užívateľským heslom. Okrem toho má prístroj vstavanú nezávislú kontrolu teploty a tlaku. Prostredníctvom rozhrania RS232 je možné zariadenie pripojiť k PC. Rozmery komory: 50 cm (priemer) x 75 cm.

Názov

Elara 6

Elara 10

Elara 11

3870 EHS

5075 HS

Objem komory (l)

5,2

23

28,5

85

160

Automat

+

+

+

+

+

Rýchly cyklus

+

+

+

+

+

Pred/post vákuum

+

+

+

+

+

Vstavaná tlačiareň

+

+

+

+

+

Počet tácok

2

5

5

2

2

Rozmer tácok

18x28x2

18,5x39,2

21x35x2,1

67x28x2,5

30x63x2

Výkon (kW)

1,8

2,9

2,3

6,2

Vonkajšie rozmery (cm)

38x37x53

53x47x61

53x44x64

66x52x87

88x178x100

Rozmery podnosov (cm)

45

60

66

114

425

Kód: 5392

Tuttnauer PlazMax sterilizátor

61 500 €

Sterilizácia pri nízkej teplote!!! Materiály a nástroje citlivé na teplo (napr. endoskopy) možno rýchlo, účinne, bezpečne a ohľaduplne sterilizovať revolučnou plazma technológiou. Prístroj má vynikajúce parametre hĺbkovej sterilizácie (napr. vnútorné steny 10 m dlhej hadičky s priemerom 1 mm). Nízka hladina hluku (menej ako 65 dB). Kryt prístroja je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, komora je vyrobená z ľahkej hliníkovej zliatiny. Na 4 vstavaných kolieskach možno prístroj jednoducho premiestniť. Uvedenie do prevádzky je jednoduché, nepotrebujete vodu, prístroj neprodukuje paru ani teplo. Výkonná vákuová pumpa zaručuje vynikajúci hĺbkový účinok. Automatický zámok dverí. Prístroj má priateľské programové prostredie a veľmi nízku spotrebu energie. Nemá žiadne škodlivé emisie vzhľadom na to, že sterilizačným médiom je H2O2 a „odpadovým“ produktom je kyslík a voda. Vstavaná tlačiareň slúži na podrobnú dokumentáciu sterilizačného cyklu. Prístroj je riadený výkonným mikroprocesorovým systémom a je vybavený dobre čitateľným 5“ dotykovým displejom. Užívateľsky priateľské rozhranie ukazuje v každom okamihu parametre jednotlivých fáz sterilizačného cyklu a uplynutý čas. Zariadenie ponúka 3 sterilizačné programy a 3 testové programy. Názov

P50

P80

P110

P160

Objem komory (l)

47

83

109

162

Vstavaná tlačiareň

+

+

+

+

Rozmery komory

42x18x62

42x32x62

42x42x62

4242x80

Výkon (kW)

2,9

3,0

5,0

7,0

Vonkajšie rozmery (cm)

70x158x64

70x170x64

70x180x64

70x180x94

Hmotnosť (kg)

170

200

210

270

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: M102 Tuttnauer 3870 HSG WS (mobilný)

cena na vyžiadanie

Kód: M103 Tuttnauer 3870 HSG (stacionárny)

cena na vyžiadanie

Model 3870 je 85 litrový autokláv nemocničnej triedy B, vhodný pre zdravotné strediská a operačné sály. Je konštruovaný ako sterilizátor s rýchlymi cyklami, ktorý je prenosný, môže bežať 24 hodín denne a voliteľne môže fungovať nezávisle na zásobovaní médiami v budove. Všeobecné vlastnosti a funkcie: zabudovaná výveva vytvára hlboký podtlak, ktorý zaisťuje rýchle a účinné odčerpanie vzduchu; nie je potrebné postaviť sterilizátor na stôl, lebo má vlastný podstavec s kolieskami; žiadne čakanie medzi cyklami vďaka pohotovostnej pare zo zabudovaného 9 kW generátoru pary; komore z kvalitnej nerez oceli triedy 316L; počítačové pripojenie RS232 pre priamu aktualizáciu softvéru a vzdialenú údržbu. Bezpečnostné prvky: Dvojitý bezpečnostný zámok; kontrolný blokovací spínač neumožňuje spustenie cyklu, pokiaľ dvere nie sú riadne uzamknuté; ochrana riadiaceho systému bráni otvoreniu dverí pri vysokom tlaku a teplote; automatické vypnutie chráni komoru pred prehriatím. Dva prevádzkové režimy: Nezávisle na pripojení médií (model WS) : Sterilizátor sa dodáva s vybavením „Plug and Play“ (stačí zapojiť do siete a používať). V tomto režime nie je potrebné pripájať prístroj k prívodu destilovanej vody, bežnej úžitkovej vody a k odpadu v budove. V závislosti na pripojení médií: prístroj možno používať ako stacionárny sterilizátor pripojený k prívodu destilovanej vody, úžitkovej vody a odpadu. Obrovská úspora vody: Model 3870 HSG môže používať doplnkový, vysoko účinný systém recyklácie vody, ktorý spotrebuje len 5 litrov vody z vodovodu za deň. Ekvivalentný prístroj spotrebuje 80 až 100 litrov vody na jeden cyklus. Technická špecifikácia Rozmery komory (priemer x dĹžka v mm)

384 x 758

Objem komory (l):

85

Počet podnosov

2

Rozmery podnosov (d x v x š v mm)

675 x 25 x 286 alebo 350

Napájanie (V), frekvencia (Hz):

3 fázový 208/230/380/440/480 V, 50/60 Hz

Príkon (kW)

9

Vonkajšie rozmery (š x v x d v mm)

700 x 1365 x 1180

Hmotnosť (kg)

180 Sterilizátory

47


HORÚCOVZDUŠNÉ STERILIZÁTORY Kód: 985

MELAG 75 horúcovzdušný sterilizátor

440 €

Kód: 4479

MELAG 205 horúcovzdušný sterilizátor

14 litrový s nútenou cirkuláciou, vyrobený z ocele najvyššej kvality. Sterilizátor s časovým spínačom určený na sterilizáciu anorganických materiálov (kov, sklo, porcelán a pod.). Zariadenie je vyrobené z vydoko kvalitnej ocele. Sterilzačnú teplotu možno plynule nastavovať v intervale 60-180 stupňov. Po ukončení sterilizačného cyklu sa prístroj automaticky vypne. Vonkajšie rozmery: 31x50,5x38,5 cm. Rozmery komory: 19x36x20 cm. Cýkon: 1000 W. Maximálna nálož: 5,5 kg. Hmotnosť: 17 kg. Rozmery tácok (3 ks): 18x36x2 cm. Nemecký výrobok, nemecká kvalita.

4,5 litrový horúcovzdušný sterilizátor s nútenou cirkuláciou vzduchu určený na sterilizáciu anorganických materiálov (kov, sklo, porcelán a pod.). Zariadenie je vyrobené s vysoko kvalitnej ocele. Sterilzačnú teplotu možno plynule nastavovať v intervale 60-180 stupňov. Po ukončení sterilizačného cyklu sa prístroj automaticky vypne. Vonkajšie rozmery: 31x39,5x26 cm. Rozmery komory: 19,5x29,5x7,4 cm. Cýkon: 650 W. Maximálna nálož: 2 kg. Hmotnosť: 12 kg. Rozmery tácok (2 ks): 18x29x2 cm. Nemecký výrobok, nemecká kvalita.

Kód: 4505

MELAG 255 horúcovzdušný sterilizátor

790 €

690 €

Kód: 1464

CBM horúcovzdušný sterilizátor

790 €

20 l cirkulačný horúcovzdušný sterilizátor, vonkajšok i vnútrajšok je vyrobený z nerezovej ocele, nastaviteľnými policami, uzamykateľný, s dobre izolovanými dverami. Výkonný ventilátor zaisťuje cirkuláciu vzduchu vo vnútri komory. Vstavaný časový spínač do 120 min. Teplomer (0-200°C), bezpečnostný termostat. Rozmery: vonkajšie 565x350x345 mm, vnútorné 400x220x220 mm.

Sterilizátor 255 s objemom komory21 litrov je vyrobený z nerezovej ocele a pracuje s nútenou cirkuláciou vzduchu. Týmto spôsobom je vylúčené riziko, že vzniknú chladnejšie oblasti v sterilizačné komore. Sterilizačné teplota je 180 ° C. Avšak, teplota môže byť nastavená v intervale od 60 ° C do 180 ° C. V závislosti na zaťažení, môže byť doba sterilizácie nastavená až na 60 minút. Časovač riadi prevádzku až do vypnutia na konci sterilizačného procesu. Sterilizácia môže prebiehať prostredníctvom zásobníkov pre jednotlivé nástroje alebo pomocou kaziet. Sterilizátor 255 je určený pre väčšie zaťaženie alebo sterilizáciu dlhých nástrojov.

PRÍSLUŠENSTVO K STERILIZÁCII Kód: 3313

Stroj na zváranie fólie Wipak IS 250

890 €

So vstavaným držiakom kotúčov a rezacím zariadením, vhodné na horúcovzdušný aj parný kotúč. Rovnomerné zváranie, nepotrebuje čas na zahriatie, zvukové a svetelné znamenie času zvárania, praktický držiak kotúčov, elektronicky riadené časovacie zariadenie, vstavaný rotačný nôž. Jedným úkonom reže aj zvára, vhodný na uzatváranie všetkých teplom uzatvárateľných obalových materiálov, nastaviteľný čas zvárania, dá sa prispôsobiť všetkým druhom materiálov. Nie je odporúčaný pre zmršťovacie fólie. Rozmery: 22 x 42 x 30 cm. Max. šírka zvaru: 250 mm. Výkon: 870 W. Váha: 10 kg..

Kód: 4250

MELAseal 100+ fóliovací stroj

475 €

Nový fóliovací stroj je potomkom zariadenia MELAseal 100 s vretenovým podávačom za mimoriadne priaznivú cenu. Novinkou je akustická a vizuálna signalizácia stavu pripravenosti. Elektronika kontroluje a signalizuje čas zvárania. Rám prístroja je vyrobený z odolnej hliníkovej zliatiny. Vstavané rezacie zariadenie reže fóliu na želanú dĺžku. Doba potrebná na zohriatie je cca 2 minúty. Šírka zvaru: 10 mm. Doba zvaru: 2 sekundy. Hmotnosť: 5,5 kg. Rozmery: 42x40x25 cm. Napájanie: 230V/ 50Hz/510W. Prístroj je určený výlučne na zváranie parných kotúčov.

48

Sterilizátory / Príslušenstvo

Indikačné pásky Kód: 138

(ITH-19) K horkovzdušným

23,00 €

sterilizátorom

Kód: 137

(ITS-19) K parným sterilizátorom

7,50 €

Horúcovzdušný kotúč WIPAK Kód: 2735

HR40 75mm x 200m

Kód: 2736

HR41 100mm x 200m

65,00 €

Kód: 3185

HR43 200mm x 200m

119,00 €

Kód: 5486

HR44 250mm x 200m

131,00 €

50,00 €

Parný kotúč STERI-line Kód: 5397

75mm x 200m

25,00 €

Kód: 5398

100mm x 200m

33,00 €

Kód: 5399

200mm x 200m

61,00 €

Kód: 5400

250mm x 200m

75,00 €

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Parný kotúč WIPAK

Samolepiaca fólia STERI-LINE Z kotúča je potrebné odrezať potrebný kus, uložiť doň nástroje, zváračkou fólii uzavrieť a následne sterilizovať. Kód: 1411

R40-3P 75mm x 200m

28,00 €

Kód: 1466

R41-3P 100mm x 200m

33,00 €

Použitie ku parným sterilizátorom, nie je potrebná zatavovačka fólií.

Kód: 4317

Samolepiaca fólia WIPAK

90x200 mm

0,08 €

Kód: 2824

90x250 mm

0,09 €

Kód: 2816

130x270 mm

0,12 €

Kód: 4059

200x350 mm

0,22 €

70 x 260 mm

0,04 €

Kód: 5284

90x260 mm

0,06 €

Kód: 5285

135 x 260 mm

0,09 €

Kód: 5286

190 x 360 mm

0,15 €

Prístroj na destiláciu vody

370 €

Prístroj produkuje 100%-ne destilovanú vodu, lacno a bezpečne. Jeho výkon je 4 litre/6 hodín. Automatický tepelný spínač na konci destilácie vypne prístroj. Príslušenstvo: 6 ks aktívnych filtrov, 1 detergent, 1 nádoba na destilovanú vodu. Rozmery: 20 x 36 cm.

Použitie ku parným sterilizátorom, nie je potrebná zatavovačka fólií. Kód: 1785

Kód: 5283

ZARIADENIA NA ČISTENIE A DEZINFEKCIU Kód: M092 Umývačka podložných mís REVO 100HE

7 790 €

REVO 100 HE - umývačka podložných mís poskytuje vynikajúce čistenie a dezinfekciu v kombinácii s inovatívnymi postupmi čistenia, ktoré minimalizujú náklady a čas. Umývačka REVO je efektívne riešenie pre umývanie podložných mís, fliaš a ďalších predmetov na opakované použitie v nemocniciach a domoch opatrovateľských služieb. Funkcia: Optimálna distribúcia vody vďaka 7 tryskám (rotujúce a pevné) zaisťuje dôkladné celoplošné čistenie. Horúca para zaisťuje kompletnú dezinfekciu. Automatické dvere ovládané pomocou nožného pedálu. Ergonomická pracovná výška pre vykládku a nakládku. Vnútorná komora má zaoblené rohy a hladké hrany, čo zaručuje, že žiadne nečistoty sa nemôžu ukladať v čistiacej komore. Ľahko čitateľný displej zobrazuje typ programu, fázy cyklu, teplotu a prípadné chybové hlásenia. Cyklus programov možno jednoducho upraviť na preferované nastavenia. RS232 pre pripojenie tlačiarne na písomný záznam priebehu čistenia. Prístroj REVO 100 HE bol navrhnutý a vyrobený v súlade s normami a predpismi EU na lekárske prístroje a zariadenia 93/42/CEE. Technická špecifikácia Rozmery (šírka/hĺbka/výška)

545x475x1638 mm

Čistá hmotnosť

95 kg

Hrubá hmotnosť

105 kg

Pripojenie

SONICA® Ultrazvukové čističky Čistenie ultrazvukom je bezpečná a účinná moderná procedúra ktorá zabezpečí perfektné vyčistenie v najkratšom možnom čase. To má mnoho výhod oproti konvenčným metódam čistenia. Ultrazvukové čistenie môže odstrániť znečistenie aj z častí, ktoré by bolo ťažko dosiahnuť ručne a súčasne sa vylúči nebezpečenstvo poranenia alebo prenosu infekcie, ku ktorému môže dôjsť počas manuálneho čistenia. Mechanizmus čistenie ultrazvukom pozostáva z ultrazvukového generátora, ktorý produkuje nadzvukový kmity v očistnej tekutine s kmitočtom až 45 kHz za sekundu. Tieto mikro kmity v tekutine (kavitáciou) vytvoria mikroskopické bublinky. Bublinky potom implodujú a tvoria akustickú energiu ktorá odstraňuje dokonca aj odolné znečistenie, obzvlášť z častí ktoré tradičné spôsoby čistenia nemôžu dosiahnuť. SONICA® ultrazvukové čističe sú vyrobené s použitím progresívnych elektronických prvkov a sú dostupné v rôznych modeloch a veľkostiach. Verzia M Najjednoduchšia verzia prístrojov radu SONICA je vybavená časovačom, ktorý možno nastaviť až na 15 minút. Prístroj možno prevádzkovať aj v móde manuálneho riadenia. Verzia MH Prístroj je vybavený časovačom ktorý môže byť nastavený až na 15 minúty a je pripravený aj na manuálnu obsluhu. Termostat ohrievacieho telesa je nastavený na 60°C. Verzia ETH Čas čistenia a teplota čistiacej kvapaliny sú ovládané elektronicky a riadené mikroprocesorom. Ovládací panel je odolný voči striekajúcej vode. Verzia EP Technologicky najprogresívnejšia verzia SONICA® prístrojov. Nový ultrazvukový generátor, moderný digitálny displej terminálu riadiacej jednotky. Čas čistenia 0 ~ 99 minút. Teplota čistiacej kvapaliny sa dá nastaviť až do 70o C. Prístroj má zabudovanú pamäť na uloženie parametrov až 9 čistiacich programov. Funkcia JET zabezpečuje rýchle a efektívne čistenie nádrže.

Odpadové potrubie

ø110 mm

Elektrické pripojenie

400 V AC 3N+T/50Hz

Celkový výkon

5400 W

Kód: M093

SONICA® 1200 model M S3, 1,9 litrov

607,00 €

900 W

Kód: M094

SONICA® 2200 model M, 3 litre

712,00 €

Kód: M095

SONICA® 2200 model MH, 3 litre

774,00 €

Výkon čerpadla

Hydraulické pripojenie Studená voda

¾“ DN 20 mm

Kód: M096

SONICA® 2200 model ETH, 3 litre

Tlak (min/max)

1/5 bar

Kód: M097

SONICA® 2200 model EP, 3 litre

Prietok

24 l/min. pri tlaku 2 bar

Teplota (min/max)

10/150 C

Kód: M098

SONICA® 2200 model M, 4,5 litrov

936,00 €

Teplá voda

¾“ DN 20 mm

Kód: M099

SONICA® 2200 model MH, 4,5 litre

1 015,00 €

Tlak (min/max)

1/5 bar

Kód: M100

SONICA® 2200 model ETH, 4,5 litrov

1 231,00 €

Kód: M101

SONICA® 2200 model EP, 4,5 litrov

1 436,00 €

Prietok

24 l/min. pri tlaku 2 bar

Teplota (min/max)

45/65 C

Hlučnosť

51 dBA

Teplota prostredia

5-400C

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

991,00 € 1 208,00 €

0

Všetky prístroje sú štandardne dodávané s košom a vrchnákom. Ďalšie príslušenstvo (držiaky nástrojov, držiaky fliaš, rošty a pod.) a veľkosti (až do 90 litrov) sa dodávajú na objednávku (v prípade záujmu si vyžiadajte cenník).

Príslušenstvo k sterilizácii / Dezinfekcia

49


Kód: M090 Dezinfekčná umývačka LAVA 50 Kód: M091 Dezinfekčná umývačka LAVA 50 DRS

5 690 € 6 990 €

Umývačka Lava 50 DRS predstavuje kompaktné, cenovo výhodné riešenie stále sa zvyšujúcich požiadaviek na dekontamináciu s jednoduchou inštaláciou a jednoduchou obsluhou. Je ideálny pre použitie v nemocniciach, laboratóriách, v ordináciách a na klinikách. Vďaka svojim vynikajúcim dezinfekčným a sušiacim schopnostiam dokáže výborne pripraviť nástroje pred sterilizáciou v rámci dekontaminačného procesu. Umývačka LAVA 50 DRS je navrhnutá a skonštruovaná podľa najnovších európskych a britských noriem o dekontaminácii. Výkonný prístroj zaisťujúci čistenie a tepelnou dezinfekciu všetkých medicínskych, stomatologických a laboratórnych nástrojov. Tato moderne koncipovaná umývačka je navrhnutá a skonštruovaná tak, aby vyhovovala ustanoveniam novej európskej normy o bezpečnosti a hygiene. Umývačka so zabudovaným zásobníkom a dávkovačom čistiacich prostriedkov v štandardnej výbave sa veľmi ľahko inštaluje a možno ju umiestniť na ľubovoľnú pracovnú plochu. Tento model má tri rôzne umývacie programy vrátane tepelnej dezinfekcie pri 93°C. Rôzne fázy cyklu riadi mikroprocesor, ktorý zaručuje maximálnu úroveň hygieny. Model Lava 50 je kompletne vyrobený z nerezovej oceli AISI316 a má modernú umývaciu komoru vybavenú vysoko účinným samočistiacim systémom. Umývačka LAVA 50 DRS má zabudovaný vysoko účinný systém sušenia.

Kód: 4074 GIMA Ultrazvuková čistička nástrojov 0,6 l

155 €

Kompaktný, jednoduchý prístroj. Prístroj je ideálny na použitie na čistenie chirurgických a dentálnych nástrojov resp. sklenených nádob. Bez časového a teplotného spínača. Príslušenstvo: kôš a vrchnák z umelej hmoty. Vnútorné rozmery: 168x89x55 mm.

Kód: 1276 Umývačka podložných mís CBM Kód: 5660 Namáčací kontajner

3 490 € 400 €

Umývačka podložných mís CBM je automatický stroj, ktorý prúdom vody z dýz pomocou chemických prostriedkov umýva kontajnery a podložné mysy. Umývačka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Elektrické čerpadlo zabezpečuje optimálny tlak vody na čistenie. Kompletne automatický cyklus umožňuje umývanie studenou vodou a čistiacim prostriedkom s následným opláchnutím teplou vodou v priebehu niekoľkých minút. Bezpečnostný systém zabezpečuje, že program sa zastaví ak sú otvorené dvere.

Technické údaje Rozmery (šírka/hĺbka/výška):

650x550x850 mm

Hmotnosť

60 kg

Kapacita

54 l

Výkon:

900 W

Napájanie

230 V/50 Hz

Elektrické čerpadlo

áno

Zmäkčovanie vody:

nie

Generátor pary

nie

Tepelná dezinfekcia:

nie

Studená voda

2,5 bar; ø ½“

Počet programov

2

GERMICIDNÉ SVIETIDLÁ Používajú sa všade tam, kde je potrebná zníženie možných choroboplodných zárodkov v miestnosti, či už vo vzduchu, alebo na povrchoch. Ideálne použitie je všade tam, kde je väčšia koncentrácia osôb, čím znižujeme možnosť prenosu rôznych chorôb, najmä ochorení horných ciest dýchacích a podobne. Sterilizáciu UV žiarením je možné použiť všade tam, kde sterilizácia klasickými metódami nie je účinná alebo vzhľadom na prostredie nie je možná. Žiarič možno podľa potreby umiestniť na strope alebo stene resp. na sterilizáciu nástrojom možno použiť žiarič mobilný.

Kód: 4510 Germicidný žiarič uzavretý GARA 30 WU – závesný Kód: 4511 Germicidný žiarič uzavretý GARA 30 WU/M- mobilný

403 € 474 €

Uzavretý žiarič je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, vybavený časovačom, s pripojením priamo do zásuvky. Sterilizácia vzduchu je zabezpečená ventiláciou vzduchu, sterilizáciu je možné vykonať za prítomnosti osôb. Plocha miestnosti Počet žiaričov do 25 m2 1 do 40 m2 2 do 60 m2 3 Doporučená doba ožarovania je spolu 3- 4 hodiny denne v 2 -3 rôznych časoch. Hmotnosť 5,5 kg , rozmery 126 x12x12 cm. Množstvo exp. vzduchu/hod. 110 m3/hod. Počet možných predvolených intervalov žiarenia : 7

50

Dezinfekcia / Germicidné svietidlá

Kód: 4516 Germicidný žiarič kombinovaný GARA 2x30 WK - závesný Kód: 4517 Germicidný žiarič kombinovaný GARA 2x30WK/M- mobilný

622 € 695 €

Priame ožarovanie je najúčinnejší spôsob sterilizácie vzduchu. Obsiahne celý objem vzduchu, ničí zárodky na stenách a podlahách. Praktické použitie priameho ožarovania sa obmedzuje na miestnosti, kde sa nezdržiavajú ľudia. Vybavený časovačom , flexošnúrou so zapojením priamo do zásuvky. Plocha miestnosti Počet žiaričov do 25 m2 1 do 40 m2 2 do 60 m2 3 Doporučená doba ožarovania je 2 hodiny denne v 2 rôznych časoch. Hmotnosť 3 kg , rozmery 105 x 11 x 5 cm,Germicídna výbojka 30 W. Počet možných predvolených intervalov žiarenia 7

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 4514 Germicidný žiarič otvorený GARA 30 WO – závesný Kód: 4515 Germicidný žiarič otvorený GARA 30WO/M- mobilný

210 € 282 €

Priame ožarovanie je najúčinnejší spôsob sterilizácie vzduchu. Obsiahne celý objem vzduchu, ničí zárodky na stenách a podlahách. Praktické použitie priameho ožarovania sa obmedzuje na miestnosti, kde sa nezdržiavajú ľudia. Vybavený časovačom , flexošnúrou so zapojením priamo do zásuvky. Plocha miestnosti Počet žiaričov do 25 m2 1 do 40 m2 2 do 60 m2 3 Doporučená doba ožarovania je 2 hodiny denne v 2 rôznych časoch. Hmotnosť 3 kg , rozmery 105 x 11 x 5 cm,Germicídna výbojka 30 W. Počet možných predvolených intervalov žiarenia 7

Kód: M083 PROLUX G ® 30W /nástenný /

215 €

Priamo vyžarujúci, bez prítomnosti ľudí, dezinfekcia povrchu a vzduchu súčasne. Montuje sa na stenu pomocou antikorových úchytiek v tvare Z. Doporučený na dezinfekciu miestnosti rozmerov 3x3x3m. Použitie: laboratóriá, operačné sály, vyšetrovne, chirurgické ambulancie, čakárne. Technické parametre: Napájanie: 230V/50Hz Príkon: 28V/0,22A Krytie: IP20 Rozmery: 1087 x 65 mm Uchytenie: stena, strop Farba: biela RAL9003 Váha: netto 3 kg, brutto 3,5 kg Príslušenstvo: antikorové úchyty, montážne skrutkynerezové, hmoždiny

Kód: M015 PROLUX G ® M 30W/A/SPH01 Kód: 4512 Germicidný žiarič otvorený GARA 30 WO /C– závesný Kód: 4513 Germicidný žiarič otvorený GARA 30WO/– podstropný

210 €

Priame ožarovanie je najúčinnejší spôsob sterilizácie vzduchu. Obsiahne celý objem vzduchu, ničí zárodky na stenách a podlahách. Praktické použitie priameho ožarovania sa obmedzuje na miestnosti, kde sa nezdržiavajú ľudia. Bez časovača, pripojenie : na zvláštny elektrický okruh so samostatným istením.

Kód: M 082 PROLUX G ® M 30W/SPH01 M

Nepriamo vyžarujúci so spínacími hodinami, na mobilnom stojane, za prítomnosti ľudí. Určený na dezinfekcia vzduchu. Doporučené použitie: ambulancie, čakárne, popáleninové alebo transplantačné oddelenia, lôžkové časti /ARO, JIS /. Znížená hlučnosť: 27,4dB – použitie aj počas noci. Technické parametre: Napájanie: 230V/50Hz Príkon: 28V/0,21A Krytie: IP20 Množstvo ozónu: bezozónové Hlučnosť: 27,4 dB Rozmery: 815 x 165 x 70mm Mobilný stojan: brzdené koliesko – 1x Farba: biela RAL9003 Váha: netto 8,4 kg, brutto 8,6 kg Elektrická prípojka: pohyblivý prívod

430 €

Priamo vyžarujúci so spínacími hodinami, bez prítomnosti ľudí, dezinfekcia povrchu a vzduchu súčasne. Montuje sa na mobilný stojan. Doporučený na dezinfekciu miestnosti rozmerov 3x3x3m. Použitie: laboratóriá, operačné sály, vyšetrovne, ambulancie, čakárne. Technické parametre: Napájanie: 230V/50Hz Príkon: 28V/0,22A Krytie: IP20 Rozmery: 1087 x 65 mm Mobilný stojan: brzdené koliesko – 1x Farba: biela RAL9003 Váha: netto 5,8 kg, brutto 6 kg Elektrická prípojka: pohyblivý prívod

435 €

160 €

Kód: M084 PROLUX G ® IP6555W

234 €

Priamo vyžarujúci, bez prítomnosti ľudí. Vhodný na použitie aj vo vlhkom prostredí. Technické parametre: Napájanie: 230V/50Hz Príkon: 55W/0,21A Krytie: IP65 Rozmery: 952 x 125 mm Uchytenie: stena, strop Farba: biela RAL9003 Váha: netto 1,5kg, brutto 1,9 kg Príslušenstvo: antikorové úchyty, montážne skrutkynerezové, hmoždiny

Na požiadanie vypracujeme ponuku na celý sortiment výrobkov PROLUX

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Germicidné svietidlá

51


DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY, DÁVKOVAČE DÁVKOVAČE MYDLA Kód: 253

Tork dávkovač bez lakťovej páky 1 l

33 €

Kód: 1162

Pur-Zellin dávkovač utierok – škatuľa

Dávkovač tekutého mydla s objemom nádrže 1 liter. Masívna konštrukcia, vhodné do prostredia s častým používaním. Vysoká kapacita: menej údržby. Farba: biela. Vyrobené z húževnatej umelej hmoty odolávajúcej nárazom. Výška: 291 mm; šírka: 112 mm; hĺbka: 114 mm Dávkovač je vhodný len na tekuté mydlá „Tork“!

Kód: 4493

Tork dávkovač s lakťovou pákou 1 l

Kód: 5351

Dávkovač tekutého mydla 0,5 l

Kód: 4996

Bezdotykový dávkovač Germstar

95 €

Kód: 281

Germstar original náplň, 950 ml

29 €

Bezdotykový senzorový dávkovač. Germstar Original, Noro a Citrus sú dezinfekčné prostriedky prémiovej kvality, použiteľné bez vody a utierok na báze alkoholu, vhodné do prístrojov s automatickým dávkovaním. Dávkovač okrem toho možno použiť aj na automatické dávkovanie tekutého mydla Germstar Premium. Nehlučná prevádzka, nastaviteľné množstvo presného dávkovania. Napájanie: 4 ks batérií, ktoré zabezpečujú energiu na 50000 použití. Jedna náplň postačuje na 1350 dávok (štandardná dávka 0,7 ml). Obsah dodávky: stojan, dávkovač v bielo-modrej farbe, 1 ks náplne dezinfekčného prostriedku (946 ml), 4 ks batérie.

42 €

95 €

Kód: 4997

Bezdotykový dávkovač E-lead

Vyrobené z nerezu. Objem nádrže: 0,5 litra. Vstavaná umelohmotná nádrž s možnosťou doplnenia. Okno na kontrolu množstva náplne. Vysoký lesk, uzamykanie špeciálnym systémovým kľúčom. Výška: 175 mm; šírka: 100 mm; hĺbka: 95 mm

Kód: 4386

Dávkovač tekutého mydla 1l

3,30 €

Vhodné na dezinfekciu pokožky.

Dávkovač vybavený uzamykateľnou lakťovou ovládacou pákou. Vhodné pre Torky fľaše s objemom 1 liter. Lakťová páka minimalizuje prenos infekcií. Spoľahlivý systém ovládania, dokonalá hygiena. Vysoká kapacita, menej údržby.• Vyrobené z húževnatej umelej hmoty odoláva júcej nárazom. Výška: 280 mm; šírka: 110 mm; hĺbka: 100 mm. Dávkovač je vhodný len na tekuté mydlá „Tork“!

Kód: 4399

Pur-Zellin utierky 500 ks

21 €

58 €

Bezdotykový senzorový dávkovač. Dezinfekcia pokožky bez použitia vody a utierok s automatickým dávkovaním dezinfekčného prostriedku. Napájanie: 2 ks batérií. Obsah nádrže: 1100 ml. Aplikácia jednej dávky trvá cca 1 sekundu (0,8 -1,5 ml). Zariadenie možno namontovať na stenu resp. postaviť na stôl. Rozmery: 140x140x210 mm; hmotnosť: 620 g.

110 €

Vyrobené z nerezu. Objem nádrže: 1,0 liter. Vstavaná umelohmotná nádrž s možnosťou doplnenia. Okno na kontrolu množstva náplne. Vysoký lesk, uzamykanie špeciálnym systémovým kľúčom. Výška: 265 mm; šírka: 100 mm; hĺbka: 95 mm

Dávkovače Ingo-Man a Dermados S

Kód: 1526

Ingo-Man 0,5 l v kovovom úzdre

95,00 €

Kód: 2259

Ingo-Man 1 l v kovovom púzdre

108,00 €

Kód: 1666

Dermados S 0,5 l v plastovom

67,00 €

púzdre

Kód: 5485

Univerzálny nástenný dávkovač SM 2

45 €

Dávkovač je vhodný na presné a rýchle dávkovanie tekutého mydla, chirurgických dezinfekčných prípravkov na ruky alebo ošetrujúcich prípravkov na ruky. Jednoducho nastaviteľné množstvo jednej dávky od 1 do 3 ml. Prázdne obaly možno vymeniť jedným pohybom. Ľahko vyberateľná dávkovacia pumpa, ktorá zabezpečuje presné dávkovanie kvapalín s rôznu viskozitou. Trvácna a odolná konštrukcia z umelej hmoty. Do dávkovača možno vkladať nádoby s objemom 450, 500 a 1000 ml.

52

Dezinfekčné prostriedky, dávkovače

Kód: 1432

Dávkovač dezinfekčnej tekutiny na ruky

45 €

Plášť prístroja z umlej hmoty. 0,8 l nádrž; lakťová páka dávkovača.

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


DÁVKOVAČE DEZINFEKČNÝCH UTIEROK Kód: 2120

Dávkovač utierok (skladané)

33 €

Kód: 1357

Dávkovač utierok H5P (skladané utierky – leporelo)

95 € Držiak na toaletný papier

Dávkovač utierok vyrobený z vysoko lešteného nerezového plechu. Objem zásobníku: 250 utierok. Množstvo utierok v zásobníku možno kontrolovať cez kontrolný priezor. Zámok zásobníku so špeciálnym kľúčom. Šírka: 280 mm, výška: 200 mm, hĺbka: 110 mm.

Kód: 1356

Držiak papierových utierok (v kotúči)

35 €

Dávkovač papierových utierok v kotúči vyrobený z umelej hmoty (ABS). Maximálny priemer kotúča: 140 mm; max. výška: 230 mm. Zámok zásobníku so špeciálnym kľúčom. Reduktor v spodnej časti pevne fixuje kotúč a zabezpečuje ľahké vytiahnutie. Šírka: 180 mm, výška: 330 mm, hĺbka: 180 mm

Kód: 4402

Držiak papierových utierok (v kotúči)

110 €

Skladané (leporelo) utierky Farba: sivá. Balenie : 5000 ks. Rozmery: 25x23 cm.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

21 €

Kód: 4384

nerez T9p

95,00 €

Kód: 2411

plast T2d

29,00 €

UPRATOVACIE VOZÍKY Kód: 4383

Upratovací vozík, Roll-Mop 02

135 €

Pochrómovaný kovový rám na kolieskach s kovovým košíkom na čistiace potreby. 17 litrové vedro z umelej hmoty. Výtlačný lis na mop.

Kód: 1441

Upratovací vozík, Roll-Mop 03

170 €

Chrómovaný stojan na kolieskach s košom na čistiace prípravky, 2 ks vedier s objemom 17 litrov, lis na žmýkanie. Vozík sa dodáva bez hliníkovej rúčky a mopu. Rozmery: 68x37x98 cm.

Dávkovač utierok vyrobený z vysoko lešteného nerezového plechu. Maximálny priemer kotúča: 200 mm; max. výška: 250 mm. Zámok zásobníku so špeciálnym kľúčom. Šírka: 210 mm, výška: 370 mm, hĺbka: 220 mm

Kód: 2121

1,90 €

Super biele, dvojvrstvové, perforované. Priemer kotúča: 135 mm; výška: 210 mm, dĺžka návinu: 70 m.

Plášť dávkovača z umelej hmoty (húževnaté ABS). Obsah náplne – 250 utierok. Množstvo utierok v zásobníku možno kontrolovať cez kontrolný priezor. Zámok zásobníku so špeciálnym kľúčom. Šírka: 290 mm, výška: 280 mm, hĺbka: 140 mm.

Kód: 4385

Papierové utierky v kotúči

Kód: 4073

Kód: 1827

Hliníková rúčka

44,00 €

Kód: 1447

Bavlnený mop

11,00 €

Upratovací vozík KOMBI JOOKY III

365 €

2 ks vedier s objemom 13 litrov a 2ks vedier s objemom 6 litrov, 3 ks umelohmotných tácok s objemom 6 litrov, držiak na odpadové vrece, lis na žmýkanie. Rozmery: 103x60x112 cm.

Dezinfekčné prostriedky, dávkovače

53


ČISTIACE A DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY Kód: 1826

Inno.Sept, 0,5 l

1,80 €

Kód: 4321

Inno-Sept, 5 l

Čistiace prostriedky Kód: 2481

CIF tekutá drátenka 250 ml

Kód: 2480

CIF prostriedok na umývanie riadu 0,5l

Kód: 2482

Domestos 5 l

Kód: 2576 Kód: 2478

4,20 € 24,00 €

2,20 €

Kód: 4445

Inno-Sept, 1 l

5,50 €

17,00 €

Kód: 4342

Inno-Sept, 20 l

90,00 €

Florasept

2,50 €

Kód: 3583

BioReX tekuté mydlo, 300 ml, s pumpičkou

1,60 €

Sani-Z 5 l

18,00 €

Kód: 1196

BioReX tekuté mydlo, 1 l

1,80 €

Krémy na ruky

Dezinfekčné prostriedky na prístroje a nástroje (Prípravky sú koncentrované. Pred použitím riediť vodou)

Kód: 2002

Sekusept Extra N, 6 litrov

60,00 €

Kód: 2113

Sekusept Pulver Classic, 2 kg

18,00 €

Kód: 3165

Sekusept Pulver Classic – Aktivátor, 2 l

10,00 €

Kód: 2347

Sekusept Aktiv, 1,5 kg

15,50 €

Kód: 1265

Haemasol, 5 l

16,00 €

Kód: 1753

Innocid, 1 l, spej

Kód: 440

Barrycidal - 33, 1 l

11,00 €

Kód: 4115

Barrycidal - 36, 1 l

9,00 €

Kód: 2391

Barrycidal – 36, 200 ml

3,00 €

Kód: 4455

Gigasept Instru AF, 2 l

43,00 €

Kód: 4456

Gigasept Instru AF, 5 l

96,00 €

4,50 €

Dezinfekčný prostriedok na povrchy

(Na dezinfekciu dlážky, okenných rámov, nábytku a iných umývateľných povrchov. V každom prípade je potrebné prípravky riediť)

Kód: 3582

Bradocare krém na ruky, 0,5 l

2,80 €

Kód: 2349

Bialind ochranný krém na ruky, 100 ml

3,80 €

Kód: 5642

Silonda krém na ruky, 500 ml

8,50 €

Kód: 5643

Silonda Lipid regeneračný krém na ruky, 500 ml

9,00 €

Utierky, náhradné náplne Kód: 80

Kodan (90ks) v škatuli

Kód: 81

Kodan (90ks) náhradná náplň

9,00 €

Kód: 2346

Descosept (120 ks) v škatuli

8,00 €

Kód: 2432

Descosept (120 ks) náhradná náplň

7,00 €

Kód: 1546

Bradoman utierka 5 ks

1,00 €

10,50 €

Gélové prípravky Kód: 4451

Desderman gél, 0,5 l

7,00 €

Kód: 5005

Bradogél, 50 ml

1,40 €

Kód: 3584

BioReX gél na čistenie rúk, 300 ml, s pumpičkou

2,00 €

Kód: 620

Sanisept forte, 5 l

22,00 €

Kód: 4452

Spirigel Complete, 60 ml

3,20 €

Kód: 1397

Sanisept WR-1, 5 l

16,50 €

Kód: 5647

Spirigel Complete, 500 ml, s pumpičkou

6,40 €

Kód: 708

Sanisept-Quick, 5 l

27,00 €

Kód: 5646

Spirigel Complete, 500 ml, bez pumpičky

Kód: 79

Bradoclean, 5 l

22,00 €

Kód: 5645

Spirigel Complete, 1000 ml

Kód: 2678

Bradolin 0,5 l, sprej

3,70 €

Kód: 5401

DesdermanPure, 500 ml

Kód: 5008

Bradoclear, 5 l (bez aldehydu)

27,00 €

Kód: 4457

Terralin Protect, 2 l

24,00 €

Kód: 2127

Incidin Extra, 5 l

51,00 €

Kód: 2146 Kód: 5644

Incidur, 5 l Minudes, 6 l

45,00 € 80,00 €

Dezinfekčné utierky bez alkoholu Kód: 5639

Sani Cloth Aktive utierka, 9 x 125 ks

Kód: 5638

Sani Cloth Aktive utierka, 225 ks

Kód: 5640

Sani Cloth Aktive utierka, 6 x 125 ks

157,00 €

Kód: 5641

Sani Cloth Aktive utierka, 6 x 200 ks

225,00 €

220,00 € 43,00 €

Prostriedky na rýchlu dezinfekciu povrchov

6,20 € 11,50 € 6,20 €

Dezinfekčné prostriedky na ruky a pokožku Kód: 4449

Sensiva, 0,5 l

4,80 €

Kód: 3908

Bradoplus, 250 ml, sprej, bezfarebný

2,70 €

Kód: 1929

Bradoplus Color, 250 ml, s pumpičkou

3,10 €

Kód: 532

Bradoplus, 1 l, bezfarebný

4,70 €

Kód: 949

Bradoman Soft, 1 l

4,80 €

Kód: 77

C-Derm, 250 ml, bezfarebný, s pumpičkou

2,90 €

Kód: 1369

C-Derm, 1 l, bezfarebný, náhradná náplň

5,20 €

Kód: 78

C-Derm, 250 ml, farbený, s pumpičkou

3,00 €

Kód: 5287

C-Derm, 30 ml

1,30 €

Kód: 5288

C-Derm, 30 ml, sprej

2,00 €

Kód: 4425

Mikrozid AF Liquid, 250 ml, sprej

5,50 €

Kód: 1112

Kodan Tinktur forte spray, 250 ml, bezfarebný

6,30 €

Kód: 4426

Mikrozisd AF, 1 l, náhradná náplň

6,50 €

Kód: 4077

Kodan, 1 l, náhradná náplň, farebný

8,70 €

Kód: 4465

Mikrozid AF utierka, 150 ks

10,50 €

Kód: 1670

Kodan, 1 l, náhradná náplň, bezfarebný

8,50 €

Kód: 4466

Mikrozid AF utierka, 150 ks, náhradná náplň

8,50 €

Kód: 2106

Descoderm, 1 l

Kód: 2500

Incidur, 1 l, sprej

12,00 €

Kód: 886

Cutasept, 1 l

Kód: 2501

Incidur sprej , 5 l, náhradná náplň

39,00 €

Kód: 885

Cutasept, 250 ml, s pumpičkou

Kód: 1361

Descosept, 250 ml, s pumpičkou

5,50 €

Kód: 1445

Betadine, 1 l

Kód: 5006

Bradosept sprej, 1 l, (bez aldehydu)

6,50 €

Kód: 2188

Betadine, 30 ml

4,00 €

Kód: 5007

Bradosept, 5 l, náhradná náplň, (bez aldehydu)

22,50 €

Kód: 1258

Skinman Soft N, 0,5

7,00 €

Kód: 5637

Incidin Liquid Spray, 1 l

10,00 €

Kód: 2260

Skinman Soft N, 1 l

12,00 €

Kód: 5633

Incidin Liquid Spray, 5 l

40,00 €

Kód: 1799

Sterillium, 0,5 l

Dezinfekčné tekuté mydlá

8,00 € 16,50 € 9,50 € 25,00 €

9,50 €

Dezinfekčné prostriedky na sliznice

Kód: 254

Tork, 1 l

7,50 €

Kód: 4444

Octenisept, 50 ml, sprej

Kód: 2375

Kliniko - sept, 1 l (aj do starších Tork dávkovačov)

4,50 €

Kód: 5258

Octenicept, 250 ml

Kód: 2534

Manisoft, 0,5 l

6,50 €

Kód: 2147

Octenisept, 1 l

15,00 €

Kód:2635

Bradonett, 0,5 l, s pumpičkou

4,00 €

Kód: 579

Braunol, 1 l

11,00 €

Kód: 2392

Bradonett, 5 l

Kód: 76

Clarasept Soft, 300 ml

3,40 €

Kód: 783

Clarasept Soft, 1 l

6,30 €

Kód: 836

Clarasept Soft, 5 l

27,00 €

54

Dezinfekčné prostriedky

23,00 €

5,90 € 7,30 €

Prostriedky na kúpanie pacientov Kód: 2502

Skinman Scrub, 1 l

Kód: 799

Bradosol, 0,5 l

3,00 €

Kód: 4450

Octenisan, 1 l

14,00 €

13,00 €

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


NEREZOVÉ RUČNÉ INŠTRUMENTY Anatomická pinzeta

Kliešte na ihly 14 cm

Kód: 193

2,00 €

Kód: 666

14 cm

12,80 €

Kód: 1041

17 cm

17,00 €

Kód: 194

16 cm

2,90 €

Kód: 942

18 cm

3,30 €

Kód: 505

20 cm

4,00 €

Kód: 675

25 cm

5,10 €

Kód: 1074

30 cm

6,20 €

Kód: 203

14 cm

2,70 €

Kód: 204

16 cm

2,80 €

Kód: 522

18 cm

4,00 €

Kód: 664

20 cm

8,00 €

Kód: 1768

25 cm

9,00 €

Kód: 1872

Mayo Hegar 18 cm

8€

Chirurgická cievna pinzeta

Cievne svorky

ohnuté

Ušné pinzety

Kód: 1812

Kód: 674

14 cm

4,10 €

Kód: 941

16 cm

5,10 €

Kód: 215

18 cm

5,50 €

Kód: 213

14 cm

4,10 €

Kód: 214

18 cm

5,50 €

Kód: 691

20 cm

6,70 €

Kód: 802

22 cm

8,20 €

rovné

Kód: 3087

Ušná pinzeta

4,60 €

Kód: 576

Ušná pinzeta ohnutá

4,60 €

Metzenbaum preparačné nožnice 18 cm

6,50 €

mosquito Kód: 1238

12,5 cm ,ohnuté

5,50 €

Kód: 1237

12,5 cm , rovné

5,50 €

ohnuté s očkom

rovné s očkom

Kód: 889

14 cm

4,10 €

Kód: 1135

14 cm

4,10 €

Kód: 986

16 cm

5,10 €

Kód: 936

16 cm

5,10 €

Kód: 1150

18 cm

5,50 €

Kód: 1001

18 cm

5,50 €

Kód: 1772

Crille svorka 14 cm

4,50 €

Kód: 2917

Adson pinzeta , 12 cm

3,50 €

Kód: 1736

Volkmann hák na rany , 22 cm

20 €

Kód: 574

Pinzeta na jazyk Collin

12 €

Chirurgické nožnice rovné alebo ohnuté Obe s trojakým zakončením: – špicaté/špicaté (š/š), – špicaté/tupé (š/t), – tupé/tupé (t/t). Podľa potreby vieme dodať aj v iných veľkostiach.

Rovné nožnice:

Zahnuté nožnice:

Kód: 209

š/š 14 cm

3,50 €

Kód: 937

š/š 14 cm

3,50 €

Kód: 208

š/š 16 cm

4,20 €

Kód: 777

š/š 16 cm

4,20 €

Kód: 725

š/š 18 cm

4,60 €

Kód: 504

š/š 18 cm

4,60 €

Kód: 1172

š/š 20 cm

8,50 €

Kód: 1170

š/š 20 cm

8,50 €

Kód: 195

t/š 14 cm

3,50 €

Kód: 665

t/š 14 cm

3,50 €

Kód: 875

t/š 16 cm

4,20 €

Kód: 866

t/š 16 cm

4,20 €

Kód: 994

t/š 18 cm

4,60 €

Kód: 692

t/š 18 cm

4,60 €

Kód: 938

t/t 14 cm

3,50 €

Kód: 1085

t/t 14 cm

3,50 €

Kód: 196

t/t 16 cm

4,20 €

Kód: 1099

t/t 16 cm

4,20 €

Kód: 4055

t/t 18 cm

4,60 €

Kód: 1704

t/t 18 cm

4,60 €

Kód: 1723

Nožnice na stehy, 130 mm rovné

5,50 €

Kód: 362

Obväzové nožnice

Heister

31,50 €

Kód: 678

RoserKönig

31,00 €

Roztvárač nosa

Kód: 218

14 cm

3,50 €

Kód: 422

18 cm

5,30 €

Kód: 3750

detský

21,00 €

6,60 €

Kód: 211

2,5 cm

21,00 €

Kód: 3751

3,5 cm

21,00 €

Kód: 940

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Roztvárač úst

20 cm

Nerezové ručné inštrumenty

55


Hrtanové zrkadlo KaWe 8 mm-30 mm

3,10 €

Výplachová striekačka

431 č 00 ø 8 mm

3110 č 5 ø 20 mm

Kód: 1194

100 ml

31,00 €

3026 č 0 ø 10 mm

3111 č 6 ø 22 mm

Kód: 1195

150 ml

37,00 €

3027 č 1 ø 12 mm

3112 č 7 ø 24 mm

Kód: 809

200 m

39,00 €

3107 č 2 ø 14 mm

3113 č 8 ø 26 mm

3108 č 3 ø 16 mm

3114 č 9 ø 28 mm

3109 č 4 ø 18 mm

3036 č 10 ø 30 mm

Kód: 1221

KaWe rúčka k zrkadlu

Kód: 2216

Malé kliešte na nechty

Kód: 3705

Kliešte na nechty

Kód: 2511

Pilník na nechty

3,90 €

12 €

Kód: 292

Chránič prsta kovový, trojdielny

22,50 €

Kód: 1070

Ušné spekulum kovové, sada 3 kusy

11,50 €

Kód: 361

Pinzeta na cudzie teleso

15 €

15 €

2,20 €

Speculum, rozvierač vaginálny, Sims. Kód: 1734

60x25/30 mm 11.5120

18,20 €

Kód: 3192

70x30/35 mm 11.5121

18,20 €

Kód: 4076

80x35/40 mm 11.5122

18,20 €

Ústna lopatka

Kód: 568

Kód: 180

kovová

2,50 €

Kód: 1771

detská

2,50 €

Pinzeta na kliešte

7€

Kód: 1459

Maternicový dilatátor Hegar

18,20 €

Rozmery – priemer: 1,5 mm; 2,5 mm; 3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; 7,5 mm; 8,5 mm; 9,5 mm; 10,5 mm; 11,5 mm; 12,5 mm; 13,5 mm; 14,5 mm; 15,5 mm; 16,5 mm;

Nožničky Kód: 578

Iris nožničky na kožu, zahnuté

4,00 €

Kód: 506

Iris nožničky na kožu, rovné

4,00 €

Kód: 1914

Nožničky na nechty, rovné

4,00 €

Kód: 1151

Nožničky na nechty, zahnuté

4,00 €

Pošvové zrkadlo Cusco „Standard“ z nehrdzavejúcej ocele, výrobok KaWe Kód: 582

rozmer 1

22,50 €

Kód: 1213

rozmer 2

22,50 €

Kód: 584

rozmer 3

22,50 €

Kód: 987

panenské

22,50 €

Paličková sonda Pošvové zrkadlo Cusco „Schweizer“ Kód: 577

Kód: 191

Kód: 2087

56

plochá

3,40 €

Kód: 581

Pinzeta na triesky

Extraktor komedonov

Nerezové ručné inštrumenty

hladká

1,65 €

2,80 €

z nehrdzavejúcej ocele, výrobok KaWe Kód: 458

rozmer 1

22,00 €

Kód:1065

rozmer 2

22,00 €

Kód: 583

rozmer 3

22,00 €

11,50 €

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: M017

Pošvový dilatátor “KRISTELLER“

cena na vyžiadanie

Kód: 5491

Súprava na malé chirurgické zákroky v taške

63 €

Kód: 5492

Samostatná taška bez nástrojov

12 €

Kód: 201

Držadlo na skalpel, veľkosť 3

2,60 €

Kód: 403

Držadlo na skalpel, veľkosť 4

2,60 €

Vynikajúce pošvový dylatátor s rôznym zakrivením pracovnej plochy. Výrobok dodávame vo všetkých štandardných rozmeroch.

Kód: 627

Kód: 1695

Kružidlo na meranie panve Martin

75 €

Sonda na vatu

12 € Čepeľ skalpela, taliansky

Kód: 676

Lyžička očná

8,50 €

Kliešte

Kód: 3436

0,12 €

Rozmery – do rúčky veľkosti 3:

3,50 €

Kód: 914

Schroeder, 25 cm

19,50 €

0,22 €

Rozmery – do rúčky veľkosti 3:

Kód: 1461

vel. 10

Kód: 198

vel. 12

Kód: 197

vel. 10

Kód:2156

vel. 11

Kód:326

vel. 15

Kód:325

vel. 11

Rozmery – do rúčky veľkosti 4:

Tirapelle

Čepeľ skalpela Aesculap

vel. 15

Kód: 319

Rozmery – do rúčky veľkosti 4:

Kód: 1321

vel. 20

Kód: 323

vel. 23

Kód: 370

vel. 20

Kód: 3169

vel. 23

Kód: 336

vel. 21

Kód: 321

vel. 24

Kód: 3137

vel. 21

Kód: 372

vel. 24

Kód: 312

vel. 22

Kód: 371

vel. 22

Kód: 200

Skalpel z nehrdzavejúcej ocele

2,20 €

Kód: 199

Skalpel jednorázový, sterilný

0,60 €

Kód: 2944

Kliešte na vyberanie spon

Kód: 853

Spony na rany

Jadrové kliešte

Kód: 1644

Jednorázové

3,50 €

Kód: 1648

Nerez 25 cm

19,50 €

Kód: 217

15 cm

11,30 €

Kód:617

20 cm

11,30 €

Kód: 1767

25 cm

11,30 €

Kód: 709

18 cm

20,00 €

Kód: 1373

20 cm

15,00 €

Kliešte Magill

22 €

Kliešte na tampóny

Lyžička na rany Volkmann

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

18 € Kód: 3191

0000

Kód: 575

1

Kód: 824

000

Kód: 1443

2

Kód: 823

00

Kód: 1918

3

Kód: 690

0

0,15 € Objednacie množstvo 100 ks , veľkosti: 14, 16, 18

Nerezové ručné inštrumenty

57


EXKLUZÍVNE, KVALITNÉ RUČNÉ NÁSTROJE Kód: 573

Castroviejo kliešte na ihly 14 cm

35 €

Kód: 2883

Goldman Fox nožnice

35 €

Kód: 3200

Kód: 5678

Preparačné nožnice Metzenbaum 14,5 cm

35 €

Adson pinzeta GOLD 12 cm

35 €

Kód: 5677

Mayo Hegar kliešte na ihly 18 cm

38 €

Kód: 5676

Olsen Hegar kliešte na ihly 18 cm

41 €

Kód: 212

Kliešte na vkladanie/vyberanie spon

62 €

Kód: 1904

Iris nožnice GOLD 11,5 cm

31 €

VÝROBKY Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE Sterilizačná nádoba

Nádoba na nástroje Vyrobená z nerezovej ocele

Vyrobená z nerezovej ocele. Bubnovitý tvar. Posuvné dvierka na boku. Držiak na vrchu. (priemer x výška) Kód: 2355

Ø125 x 80 mm

35,00 €

Kód: 2354

Ø125 x 125 mm

40,00 €

Kód: 407

Ø150 x 150 mm

47,00 €

Kód: 2338

Ø190 x 190 mm

58,00 €

Vyrobená z nerezovej ocele, navrhnutá pre vertikálny prietok pary, odomykateľný vrch. (priemer x výška) Kód: 2661

Ø125 x 80 mm

61,00 €

Kód: 1612

Ø125 x 125 mm

65,00 €

Kód: 1611

Ø150 x 150 mm

60,00 €

Kód: 2662

Ø190 x 190 mm

70,00 €

Kód: 3068

Ø150 x 190 mm

75,00 €

Kód: 2660

Ø390 x 390 mm

179,00 €

43,00 €

250x120x60 mm

55,00 €

Kód: 2493

280x140x60 mm

60,00 €

Kód: 2938

320x150x60 mm

65,00 €

Kód: 2214

400x160x60 mm

95,00 €

Kód: 2699

160 mm, 100 ml

7,00 €

Kód: 2698

200 mm, 400 ml

8,00 €

Kód: 2697

250 mm, 550 ml

10,00 €

Kód: 2572

280 mm, 1000 ml

14,00 €

Kód: 285

160 mm, 100 ml

5,50 €

Kód: 2271

200 mm, 400 ml

6,50 €

Kód: 284

250 mm, 550 ml

8,00 €

Kód: 2164

280 mm, 1000 ml

11,00 €

Kód: 2701

Ø40 mm, 30 ml

7,50 €

Kód: 2702

Ø60 mm, 50 ml

7,50 €

Kód: 2547

Ø80 mm, 150 ml

11,00 €

Kód: 2548

Ø100 mm, 250 ml

13,00 €

Emitná miska bez vrchnáku

Nádoba na nástroje Vyrobená z nerezovej ocele, vylisovaná bez zvaru. Úchytky slúžia aj na zatvorenie nádoby. Kód: 2335

220x120x60 mm

39,00 €

Kód: 2529

250x120x60 mm

50,00 €

Kód: 2412

300x125x60 mm

60,00 €

Kód: 2545

320x150x60 mm

65,00 €

Kód: 3383

400x160x75 mm

80,00 €

Nerez.ručné inštr. / Výrobky z nehrdz. ocele

220x120x60 mm

Kód: 2532

Emitná miska s vrchnákom

Sterilizačná nádoba Assepta s filtrom

58

Kód: 2128

Kruhová miska s vrchnákom

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Nádoba na nástroje bez vrchnáku

Kruhová miska bez vrchnáku Kód: 1995

Ø40 mm, 30 ml

4,00 €

Kód: 2573

200x150x20 mm

8,00 €

Kód: 1996

Ø60 mm, 50 ml

6,00 €

Kód: 2574

320x220x30 mm

18,00 €

Kód: 1997

Ø80 mm, 150 ml

7,50 €

Kód: 2693

350x250x40 mm

27,00 €

8,00 €

Kód: 813

240x160x30 mm

14,00 €

Kód: 2828

400x300x40 mm

40,00 €

Kód: 1998

Ø100 mm, 250 ml

Nádoba na nástroje s vrchnákom

Assepta kazeta

Kód: 2243

220x170x50 mm

34,00 €

Kód: 2342

280x200x50 mm

40,00 €

Kód: 2549

320x260x55 mm

46,00 €

Kód: 2939

370x270x50 mm

58,00 €

Kód: 2893

420x320x55 mm

68,00 €

S dierkovaným vrchnákom, 1 filter. Ľahko zatvárateľná kazeta vyrobená z 2 mm hrubej hliníkovej zliatiny. Mimoriadne kvalitný Taliansky výrobok. Na iné rozmery si vyžiadajte cenovú ponuku. Len k parným sterilizátorom. Kód: 2237

60 x 30 x 26 cm

710,00 €

Kód: 955

30 x 30 x 16 cm

480,00 €

Kód: 396

30 x 30 x 11 cm

400,00 €

FYZIOTERAPEUTICKÉ PRÍSTROJE VYSOKOVÝKONNÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ PRÍSTROJE Kód: 108

Sonostim s dvomi hlavami

1 150 €

Kód: 490

Kód: 1130

Sonostim s jednou hlavou

1 090 €

Terapeutický prístroj Nervostim generuje, v lekárskej praxi najčastejšie používané, galvanické či diadynamické elektrické stimuly. Oblasti použitia: galvanický prúd – tlmenie bolesti, aplikácia liečiv, stimulácia bunkovej činnosti; diadynamický prúd – (MF, DF, RS, LP, CP), choroby neuralgického pôvodu, posttraumatické a zápalové stavy, migrény ošetrovanie svalových kŕčov; selektívne elektrické stimuly – poruchy svalovej dynamiky, zrýchlenie pooperačnej rehabilitácie resp. regenerácie. Rozmery: 263x250x150 mm. Váha: 2 kg.

Sonostim je zariadenie na terapiu ultrazvukom. Je určený na aplikáciu ultrazvuku v monotónnom alebo impulznom (dva rôzne) móde do intenzity 2W/ cm2. Frekvencia ultrazvuku je 830 kHz. Prístroj je vybavený automatickým dozimetrom. Vodotesná aplikačná hlava umožňuje aplikáciu pod vodou. Oblasti použitia: svalové problémy, chronické zápaly tkanív a šliach, poranenia, artróza, bolesti nervov, vredové ochorenia atď. Prístroj možno spojiť s elektroterapeutickým prístrojom Nervostim.

Kód: 4442

Microstim

10 900 €

Je to špeciálne fyzioterapeutické zariadene určené na liečenie porúch obehového systému. Cieľom terapie je dopraviť k nedokrveným oblastiam, pre bunky nevyhnutnú výživu a kyslík. Prístroj generuje špeciálne vlnenie, ktoré pomocou ultrazvukového gélu preniká do chorého organizmu. Prístroj má dva možné spôsoby prevádzky: Široko spektrálny mód (WIDE BAND THERAPY) a nízko spektrálny mód (LOW BAND THERAPY). Oblasti použitia: Liečenie ochorení vlásočníc v končatinách, problémy s krčnou tepnou, terapia pri poruchách rovnováhy, zlepšovanie mikrocirkulácie. Výkon: 1 – 10 W s krokom 1 W. Rozmery: 230x200x85 mm. Váha: 2 kg.

Kód: 5582

Sonostim – C1

1 850 €

SONOSTIM – C1 je vhodný na aplikáciu nepretržitého resp. dvoch rôznych ultrazvukových impulzov do intenzity 2 W/ cm2 ako aj na kryoterapeutické aplikácie. automatická aplikácia dózy zabezpečuje, že pacient dostane celú dózu v závislosti na dobe ošetrovania. Esteticky tvarovanou hlavicou možno pre ošetrením ochladiť ošetrovanú časť tela. Fóliová klávesnica zabezpečuje jednoduché ovládanie a čistenie prístroja. Mikroprocesorové riadenie. Oblasti použitia: bolesti svalov a kĺbov, natiahnutie svalov, zápaly nervov, bolesti nervového pôvodu, fantómové bolesti končatín, kožné ochorenia, ošetrovanie pooperačných rán, opuchy a iné. Ošetrovaná časť tela sa najprv ochladí (hoci aj na 18oC) a potom sa aplikuje ultrazvuk. Príkon: max. 25 VA; Frekvencia ultrazvuku: 830 kHz ; plocha hlavice cca 30 cm2; teplotu hlavice možno znížiť až na 18o C. Ultrazvukový výkon: v impulznej prevádzke: 0,0 ... 2,0 W/cm2 s krokom 0,1; v spojitom móde: 0,0 ... 1,5 W/cm2 s krokom 0,1. Impulzný prevádzkový mód: M1:9 ms (1 ms ultrazvuk + 9 ms prestávka); M2:8 (ľ ms ultrazvuk + 8 ms prestávka. Čas ošetrovania: 1 – 30 minút s krokom 1 minúta. Rozmery: 230 x 200 x 85 mm. Hmotnosť: 2 kg.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: 717

Nervostim KLM 200

Interstim

1 290 €

1 750 €

Inovovaná verzia s novými funkciami! Interferenčná terapia: Prístroj pri svojej činnosti využíva interferenciu nízkych a stredných frekvenčných prúdov. Vďaka aj do hlbších vrstiev tkanív. Pomocou dynamického vektora sa prúd rozptýli na väčšiu plochu. Indikácia: zmierňovanie bolesti, reumatické ochorenia, problémy s prekrvením tkanív, stimulácia svalov, zmenšovanie tukových tkanív. Rozmery: 263x250x150 mm. Váha 2 kg..

Kód: 5583

Sonostim kombi

1 890 €

Prístroj, ktorý dokáže uspokojiť všetky požiadavky kladené na moderný ultrazvukový terapeutický prístroj. Prístroj je schopný na aplikáciu nepretržitého ultrazvukového signálu, na aplikáciu dvoch rôznych ultrazvukových impulzov ako aj na kombinované použitie s intenzitou do 2 W/cm2. Automatická aplikácia dózy zabezpečuje, že pacient dostane celú dózu v závislosti na dobe ošetrovania. Esteticky tvarovanou hlavicou možno vykonávať ošetrovanie aj pod vodou, pretože hlavica je vodotesná. fóliová klávesnica zabezpečuje jednoduché ovládanie a čistenie prístroja. Mikroprocesorové riadenie zaručuje vysokú spoľahlivosť a pravidelný auto test zariadenia. S prístrojom je dodávaná kombinovaná hlavica a klasická veľká resp. malá hlavica (podľa výberu zákazníka). Len tieto hlavice sú vodotesné (kombinovaná nie je vodotesná). Na kombinovanú hlavicu možno preniesť diadynamické prúdy prístroja Nervostim alebo prúdy so strednou frekvenciou prístroja Interstim. Takýmto spôsobom je prístroj vhodný na kombinované ošetrovanie Oblasti použitia: bolesti svalov a kĺbov, natiahnutie svalov, zápaly nervov, bolesti nervového pôvodu, fantómové bolesti končatín, kožné ochorenia, ošetrovanie pooperačných rán, opuchy a iné. Príkon: max. 25 VA; Frekvencia ultrazvuku: 830 kHz ; plocha hlavice cca 30 cm2; plocha malej hlavice: 1,8 cm2; plocha veľkej hlavice: 4,2 cm2. Ultrazvukový výkon: v impulznej prevádzke: 0,0 ... 2,0 W/cm2 s krokom 0,1; v spojitom móde: 0,0 ... 1,5 W/cm2 s krokom 0,1. Impulzný prevádzkový mód: M1:9 ms (1 ms ultrazvuk + 9 ms prestávka); M2:8 (ľ ms ultrazvuk + 8 ms prestávka). Čas ošetrovania: 1 – 30 minút s krokom 1 minúta. Rozmery: 230 x 200 x 85 mm. Hmotnosť: 2 kg. Príslušenstvo: kombinovaná hlavica, veľká hlavica, malá hlavica, spojovací kábel.

Výrob. z nehrdz. ocele / Fyzioterap. prístroje

59


Kód: 4468

Ionoderm

445 €

Prístroj generuje terapeutický galvanický prúd vhodný na galvanickú terapiu, iontoforézu resp. hyperhydrózu. Prístroj môže generovať prúd nízkej frekvencie s rôznym priebehom, ktorý je mimoriadne vhodný na aplikáciu liečiv cez pokožku. Mikroprocesorové riadenie, prístroj pracuje na základe zvolených parametrov alebo na základe uložených programov. Napájanie: 230V AC/50 hz. Príkon: 22VA. Max. výstupný výkon 20 mA/kanál. Forma galvanického prúdu: MF hranatá, 10 kHz. Počet kanálov 2. Čas nepretržitej prevádzky:1-60 min. Zobrazenie parametrov na LCD displeji. Rozmery: 270 x 220 x 110 mm. Hmotnosť 1,4 kg.

Kód: 4471

LTE350 Laser Plus

1 350 €

Prístroj je schopný generovať a vyžarovať monochromatické laserové žiarenie s vlnovou dĺťkou 905 nm (blízko infra-červenámu). Prístroj je jednokanálový, riadený mikro-procesorom. Ponúka množstvo programov resp. viacero parametrov možno meniť podľa aktuálnych požiadaviek. Programy sa automaticky menia v závislosti na zvolenom výkone hlavice. Vstavaný bezpečnostný systém automaticky inaktivuje žiarenie v prípade zlého pripojenia hlavice. Príslušenstvom prístroja je jednodiódová 30 W ová hlavica, ale možno pripojiť aj iné hlavice s rôznym výkonom. Napájanie: 230 V AC/50 Hz, príkon: 22 VA, vlnová dĺžka: 905 nm, max. výkon: v závislosti od hlavice, výstupná frekvencia: 1 – 10000 Hz, dĺžka impulzu: 100 μs., počet kanálov: 1, čas ošetrenia: 1 – 60 min, trieda laseru: 3B, alfanumerický LCD displej. Rozmery: 270 x 220 x 110 mm, hmotnosť: 1,3 kg. Príslušenstvo: napájací kábel, ochranné okuliare, jednodiódová 30W hlavica, taška.

Kód: 4469

Ionostim

820 €

Ionostim generuje diadynamický terapeutický prúd na ošetrovanie bolestivých zápalov svalstva, šliach periférnych nervov resp. je použiteľný ako účinný nástroj v športovom lekárstve. Faradayov prúd je vhodný na svalovú stimuláciu. Spojitý galvanický prúd možno generovať v čistej alebo diadynamickej forme resp. v zmiešanej forme. Prístroj je schopný generovať aj T.E.N.S. prúd na alnalgetické ošetrovanie. Prístroj je riadený mikroprocesorom a má 2 kanály. Pracuje na základe nastavených parametrov resp. na základe programov uložených v pamäti. Napájanie: 230 V DC/50 Hz. Príkon: 22 VA, impulzný prúd: max. 60 mA, stály prúd: max. 20 mA., výstupné napätie: max. 100 V DC, doba ošetrenia: 1-60 min., alfanumerický LCD displej. Faradayov prúd: hranatý, trojuholníkový alebo exponenciálny priebeh. MF frekvencia diadynam. Prúdu: 50 Hz. Frekvencia galvanického prúdu: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Hz. Rozmery: 270 x 220 x 110 mm, hmotnosť: 1,4 kg.

Kód: 4470

Magnetofix 30

550 €

Jedná sa o nízkofrekvenčný magnetoterapeutický prístroj. Maximálna intenzita magnetického poľa je 30 Gauss. Prístroj obsahuje generátor prúdu s hranatým priebehom, ktorého frekvencia sa dá variovať v intervale 2 – 100 Hz. Súčasne sa dá meniť aj dĺžka impulzu. Takto sa dá nastaviť vopred stanovená intenzita v intervale 5 – 30 Gauss. Prístroj obsahuje akustické a vizuálne magnetické pole. Možno k nemu pripojiť dve ploché ošetrovacie hlavice. Polarita (S,N) je na hlavici označená. Napájanie: 230 V AC/50 Hz, príkon: 22 VA, intenzita mag. pola: 30 Gauss, frekvencia: 2 – 100 Hz, počet transduktorov: 2. Typ hlavice: plochá, ošetrovací čas: 1- 60 min., zobrazenie parametrov na LCD displeji. Rozmery: 270 x 220 x 110 mm, hmotnosť: 1,3 kg. Rozmery ošetrovacej hlavice: 160 x 100 x 30 mm, hmotnosť: 0,6 kg.

60

Fyzioterapeutické prístroje

Kód: 2954

BTL-5620 Puls elektroterapia

od 2 350 €

Elektroterapeutické nástroje BTL-5000 sú schopné generovať celú škálu prúdov s nízkou alebo stredne vysokou frekvenciou resp. generujú ich kombináciu. Vďaka tomu ponúkajú najmodernejšie riešenia elektroterapeutickej liečby. Prístroj je schopný generovať: galvanický prúd, diadynamický prúd, faradický prúd, neofaradický prúd, stimulačný prúd ruského typu, prúd s trojuholníkovým priebehom, kombinované prúdy, exponenciálne impulzy a impulzy s exponenciálnym rastom, TENS, prerušovaný impulzný prúd, Leduc a mikroprúd, prúd s amplitúdovou moduláciou, spastická stimulácia, elektrodiagnostika, ošetrovanie vysokým napätím, 2 a 4 pólová interferencia, isoplanárne pole, H-vlny. Charakteristiky: veľký grafický dotykový displej, 6 výstupov, viacjazyčná komunikácia, databáza pacientov, ošetrovacie protokoly (rehabilitácia, neurológia, dermatológia, gynekológia, ortopédia, wellness, športové lekárstvo), protokoly určené užívateľom. Prednosťou prístroja je aj jednoduchá zmena polarity elektród. Prevádzkové módy s konštantným prúdom resp. konštantným napätím. AA/AF programovateľné sekvencie, elektrodiagnostika, l/t vlny, motorický bod, reobáza a kronaxia, akomodačný prúd. Automatické testovanie kvalitatívneho stavu elektród a káblu pacienta. Modulárny systém zabezpečuje možnosť ďalšieho rozširovania ultrazvukovým, laserovým a/alebo magnetoterapeutickým modulom resp. ich kombináciou. Prístroj možno pripojiť k prístroju BLT Vac na vákuovú terapiu. Ako opciu možno objednať transportný vozík. Štandardné príslušenstvo: ploché gumové elektródy, špongiové podložky, popruhy, kábel pacienta, „pointer“ pero, sieťový kábel, užívateľská príručka (aj na CD).

Kód: 3075

BTL-5710 SONO terapia ultrazvukom

od 2 350 €

Séria prístrojov BTL-5000 SONO je vybavená všetkými najpokročilejšími vlastnosťami prístrojov na ultrazvukovú terapiu. Ergonomicky tvarovaná multifrekvenčná ultrazvuková hlavica s plochou 5 cm2 (opcia: 1 cm2) je vybavená dotykovým riadením a v oblasti ultrazvuku garantovaným tvarom. Obe sondy môžu generovať frekvenciu 1 MHz resp. 3 MHz. Ultrazvukové hlavice sú odolné vode (vhodné aj na ošetrovanie pod vodou) a možno ich použiť súčasne. Všeobecné charakteristiky: veľký farebný dotykový displej, modulárny systém, viacjazyčná komunikácia, databáza pacientov, ošetrovacie protokoly (rehabilitácia, neurológia, dermatológia, gynekológia, ortopédia, wellness, športové lekárstvo), protokoly určené užívateľom, 6 výstupov, kombinované ošetrovanie (ultrazvuk a elektroterapia, série ošetrovacích procedúr, monitorovanie kontaktu s pacientom na displeji, akustická signalizácia. Technické údaje: počet nezávislých kanálov: 1; modulárna frekvencia: 10 ~ 50 Hz; faktor cyklu: 6 ~ 100% s krokom 1%; maximálny výstupný výkon v spojitom móde: 2W/cm2; maximálny výstupný výkon v impulznom móde: 3W/cm2; ERA: 1cm2 a 5cm2: ±10%. Štandardné príslušenstvo: veľká multifrekvenčná hlavica (5 cm2), ultrazvukový gél, schránka na príslušenstvo, „pointer“ pero, sieťový kábel, užívateľská príručka (aj CD). Opcie: transportný vozík na kolieskach.

Kód: 3086

BTL-5110 LASER laserová terapia

od 1 650 €

PBTL-5000 LASER ponúka to najlepšie z oblasti nízkoenergetickej laserovej terapie. Moderný dotykový displej podstatným spôsobom zjednodušuje používanie prístroja. Prístroj je osadený 1 kanálovým laserom s dvomi výstupmi na súčasné pripojenie červenej a infračervenej hlavice. Laserová terapia spojitým alebo impulzným laserovým lúčom. Modulácie frekvencie (0,1 ~ 1000 Hz) sa dá veľmi presne regulovať. Doba cyklu: 10 – 90% (možnosť jemnej regulácie)- Automatický výpočet parametrov terapie (dóza, plocha, vzdialenosť, intenzita). Široký výber laserových hlavíc (červený, infračervený, kombinovaný laserový lúč). Veľký grafický dotykový displej. 6 výstupov, viacjazyčná komunikácia, databáza pacientov, ošetrovacie protokoly (rehabilitácia, neurológia, dermatológia, gynekológia, ortopédia, ORL, športové lekárstvo. Laserová akupunktúra (detekcia akupunktúrnych bodov, vizuálna a akustická signalizácia) a Nogier frekvencie. Intenzitu laseru možno nastaviť v intervale 20-100%. Ošetrovanú plochu možno nastaviť v intervale 0,1-99 cm2. Dóza: možnosť jemnej regulácie v intervale 0,1 – 99,0 J/cm2. Index pulzácie: 10-90%. Trieda laseru: 3B. Ako opciu možno objednať transportný vozík na kolieskach. Štandardné príslušenstvo: sieťový kábel, „pointer“ pero, užívateľská príručka (aj na CD).

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 3094

BTL Vac

od 1 750 € Kombinujte ľubovoľný prístroj BTL 5000 Plus a pod. s vákuovým prístrojom, aby cez prísavné elektródy bolo možné aplikovať elektroterapeutický prúd. Nastaviteľný vákuový podtlak umožňuje jednoduché a precízne umiestnenie elektród, najmä na častiach tela, na ktorých sa ploché elektródy fixujú veľmi problematicky. Okrem toho, impulzy zabezpečujú aj masáž daného tkaniva, zlepšujú látkovú výmenu a zlepšujú zásobovanie tkaniva krvou. Charakteristiky: kompaktný dizajn, 2 nezávislé výstupy, spojitý alebo impulzný prevádzkový mód, 4 impulzné programy definované užívateľom a jeden špeciálny impulzný program závislý na modulácii elekro terapie. Frekvencia impulzov: 15, 30, 45 a 60 impulzov/minúta. Profesionálne navrhnuté podtlakové elektródy s biokompatibilnými špongiovými vložkami zamedzujú iritácii pokožky. Rozmery: 320x115x305 mm. Hmotnosť: 6,8 kg. Príslušenstvo: 4 podtlakové elektródy (65 mm), 4 špongie (64 mm), 4 káble pacienta, 2 spojovacie káble, sieťový kábel, užívateľská príručka (aj na CD).

Presnú cenu zariadení BTL je možné určiť až po presnej špecifikácii techických parametrov prístroja, vzhľadom k tomu, že prístroje radu BTL sa vyrábajú individuálne na základe požiadaviek kupujúceho.

NÍZKOVÝKONNÉ (OBČIANSKE) FYZIOTERAPEUTICKÉ PRÍSTROJE Kód: 3498

Unitens

650 € Zariadenie je spôsobilé vykonávať až 20 programov s aplikáciou selektívnej stimulácie, TENS stimulácie, galvanoterapie, magnetoterapie, liečenie inkontinencie, programy na elektromasáž a body building. Prevádzka na sieťový adaptér.

Kód: 1037

Prístroj Corposano

220 €

4 kanálový terapeutický neuro-muskulárny stimulátor. Napájanie z batérií alebo z el. siete. Prístroj je vybavený veľkoplošnými elastickými elektródami, ktoré sa jednoducho upevňujú na telo. Oblasti použitia: posilňovanie svalstva, regenerácia zoslabnutých končatín, odtučňovanie, elektrokozmetika, terapia pri čiastočnom ochrnutí, rehabilitácia po chirurgických výkonoch na chrbtici, potláčanie bolesti.

Kód: 27

MINISTIM Elektroterapeutický prístroj

245 €

Vhodný na generovanie elektrických stimulov. Svojou schopnosťou generovať 17 rôznych elektrických stimulov je použiteľný v širokej škále elektroterapeutických metód: iontoforéza, TENS, diadynamické a selektívne metódy a pod. Prístroj je bezpečný, vhodný na domáce použitie. Prístroj sa po 15 minútach používania automaticky vypne.

Kód: 2336

Electrocombi home

1 090 €

Electrocombi home je kombinovaný prístroj, ktorý výberom 11 prúdov (diadynamické aj selektívne) je predurčený na široké spektrum ošetrení stimulačným prúdom. Prístroj k nastavenej intenzite ošetrovacieho prúdu automaticky pridáva 10% ako bázický prúd. Prístroj je vybavený komplexnou ochranou pacienta, automaticky sleduje odpor okruhu pacienta, v prípade nedostatočného kontaktu je ošetrovací prúd automaticky znížený. Keď odpor okruhu pacienta je v norme, ošetrovací prúd sa pozvoľne automaticky vráti na pôvodnú (nastavenú) hodnotu. prístroj vykonáva automatické meranie dózy, teda meranie času a pracuje len vtedy, keď cez telo pacienta preteká ošetrujúci prúd. Napájanie: 230 V 50 Hz. Príkon: max. 35 VA. Výstupné napätie: max. 200 Vp alebo 200 V DC. Výstupný prúd v galvanickom móde: 0-25 mA; v inom móde: 0-50 mV s plynulou reguláciou. Priebehy výstupného prúdu: G – galvanický prúd, MF – monofázický 50 Hz, DF – difázický 100 Hz, CP - -1s MF, 1s DF, LP - -5s MF, 1-10s DF, URS – štvorcový priebeh 140 Hz, SQ – štvorcový priebeh, EXP – exponenciálny priebeh, TRG – trojuholníkový priebeh, MSQ – modulovaný štvorcový priebeh, MEXP – modulovaný exponenciálny priebeh. Čas ošetrovania: 0 – 30 min. (nastaviteľné). Bázický prúd:10% ošetrovacieho prúdu. Hmotnosť: 2 kg. Rozmery: 260 x 220 x 100 mm.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: 519

Ultron home

1 230 €

Prístroj Ultron home možno s úspechom aplikovať v rehabilitácii resp. v ošetreniach po úrazoch. Prístroj možno objednať s ošetrovacími hlavicami v dvoch veľkostiach, ktorými môžete vykonávať najrôznejšie ošetrenia. Vďaka vodotesnosti možno ošetrovacie hlavice používať aj na ošetrovanie pod vodou. Prístroj je vybavený automatickým dávkovaním dózy, kontroluje kontakt pacienta a ošetrovacej hlavice. Napájanie: 230 V 50 Hz. Príkon: max. 35 VA. Prevádzková frekvencia: 800 – 860 kHz. Čas ošetrenia: 0 – 30 minút (nastaviteľné). Výstupný výkon: 0,1 - 3 W/ cm2 v modulovanom móde; 0,1 - 2 W/cm2 v spojitom móde. Plocha ošetrovacej hlavice: veľká hlavica 4,2 cm2; malá hlavica 1,77 cm2. Rozmery: 260 x 220 x 100 mm. Hmotnosť: 2 kg.

Kód: 686

Nervostim B

620 € Prístroj generuje selektívne a galvanické podráždenia. Prístroj je možné používať aj doma, pretože je programovateľný, po zapnutí sa automaticky nastaví na posledné naprogramované hodnoty. Je úplne bezpečný.

Kód: 461

MiniSono Home

430 €

Prístroj na terapiu ultrazvukom. Vďaka vysokému stupňu integrácie má prístroj mimoriadne malé rozmery a nízku hmotnosť. Možno ho prepravovať resp. skladovať v umelohmotnom kufríku, čo ho predurčuje aj na použitie v domácich podmienkach. Výkon 1W/cm2 v nepretržitej alebo impulznej prevádzke. Prístroj je vhodný na ošetrovanie svalových kŕčov, bolestí svalov, zápalu šliach, chronických bolestí drieku a chrbta a iné, ako aj na vpravenie roztokov, krémov alebo iných liečiv do pokožky. Prístroj možno objednať s malou alebo veľkou vodotesnou hlavicou. Prístroj možno s úspechom použiť aj v kozmetike.

Kód: 2004

Prístroj TENSEL

185 € 9 programový stimulátor svalstva + TENS so sieťovým adaptérom. Je vhodný na ošetrovanie ochrnutého aj zdravého svalstva, meranie stavu svalstva, iontoforézu, ošetrovanie inkontinencie, zmierňovanie bolesti, elektromasáž, špeciálne TENS procedúry, stroke rehabilitáciu.

Nízkovýkonné fyzioterapeutické prístroje

61


TENS PRÍSTROJE Prístroje stimulujúce elektrickým impulzom. Indikácie: Zmierňovanie bolesti, rehabilitácia svalstva, inkontinencia, impotencia, frigidita, migrény, bolesti hlavy, traumatické stavy chrbtice, poranenia medzistavcových platničiek, opotrebenie kĺbov, zlomeniny, vykĺbeniny, vyžarujúce nervové bolesti, neuralgické stavy, epicondilitis, zmierňovanie bolestí vnútorných orgánov, poruchy krvného obehu, vredové ochorenia, regenerácia kožných poranení.

Kód: 934

TENS SE33

79 €

Kód: 3071

TENS SE35

99 €

Kód: 2636

TENS PG-2602A

Kód: 1792

OMRON TENS E4 stimulátor svalov a nervov

TENS SE33 4 vstavané programy, digitálny displej. Frekvenčný rozsah 0-200 Hz. TENS SE35 Prístroj identický s prístrojom TENS SE33. Líši sa tým, že je vybavený 4 poduškovými elektródami.

Kód: 590

TENS SE30

Najrozšírenejší typ TENS prístrojov. Má vstavané 4 programy, vo frekvenčnom rozsahu 0-250 Hz. Gélová poduška

11,00 €

Kód: 2252

Poduška+kábel

5,50 €

Kód: 1087

Kábel k Omron Tens

11,20 €

Kód: 530

Poduška k Omron Tens (ovalná)

12,00 €

Kód: 3570

Poduška k Omron Tens (piškóta)

27,50 €

k SE TENS

Kód: 2371

TENS AD 2014

45 €

TENS AD 2014 je analógový, 1 kanálový TENS prístroj s 9 programami pracujúci vo frekvenčnom pásme 2 – 80 Hz. Prístroj má vstavaný veľký LCD displej. Rozmery: 125x46x28 mm. Hmotnosť 80 gramov (bez batérií). Napájanie: 2 ks článkov rozmeru AAA. Vynikajúci terapeutický výkon. Kód: 3148

Poduška+kábel

103 €

Účinný nástroj na potlačenie migrény, nervových bolestí, svalových kŕčov, liečení chorôb pohybového strojenstva, účinne pomáha pri rehabilitácii.

59 €

Kód: 591

65 €

Frekvenčný rozsah 2-100 Hz, 8 stupňov intenzity, 9 stupňov frekvencie, 5 ošetrovacích módov, automatická prevádzka, vibrovanie, Shihatsu prúd, masáž údermi a hnetením. Rôzne programy na ošetrovanie pliec, krížov, chrbta, nôh, ramien. Napájanie: 2 x AA batéria. Súčasťi dodávky: vlastný prístroj, 2 elektródy, papuče, taška na prenášanie.

Kód: M089

OMRON TENS SOFT TOUCH

57 €

neurostimulátor - TENS prístroj na masáž svalov a tíšenie bolesti regulovateľná intenzita (5 stupňov) 3 stimulačné programy priamo pre plecia, chodidlá a pás 1 kanál (2 elektródy - umývateľné) Cena zahŕňa: prístroj, TENS pads - veľkoplošné elektródy, držiak elektród, kábel k elektródam, 2xbatérie AAA, návod, záručný list

4,50 €

k AD 2014

INÉ TERAPEUTICKÉ POMÔCKY MAGNETICKÁ TERAPIA Magnetická bandáž na lakeť

Magnetická plachta a iné Kód: 5260

M

12,00 €

Kód: 2684

L

12,00 €

Kód: 3998

XL

12,00 €

Magnetický bedrový pás

62

Kód: 2719

M

16,00 €

Kód: 3407

L

16,00 €

Kód: 3408

XL

16,00 €

Tens prístroje / Iné terap. pomôcky

Kód: 2614

Magnetická plachta 91 x 182 cm

73,00 €

Kód: 2601

Magnetická poduška

18,00 €

Kód: 2600

Magnetická podložka pod kríže

47,00 €

Kód: 2867

Magnetická popruh na plecia

Kód: 2922

Magnetická plachta dvojitá (190x198 cm)

19,00 € 140,00 €

Magnetická bandáž na kolená Kód: 2682

M

12,00 €

Kód: 3270

L

12,00 €

Kód: 3271

XL

12,00 €

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Magnetická bandáž na členky

Kód: 3255

Kód: 3995 Kód: 2683

XL

12,00 €

Kód: 3997

2XL

12,00 €

Magneto-puls

35 € Magneto-puls mobilizuje samoliečebnú schopnosť organizmu. Slabé, ale koncentrované magnetické pole vyžarujúce blahodarný účinok na prúdenie iónov v poškodených bunkách, látkovú výmenu, a na nervové a bioelektrické procesy. Hlavné pole pôsobnosti: rezné rany, odreniny, športové poranenia, vykĺbeniny, bolesti hlavy, zápaly dutín tváre, zápal stredného ucha, vápenatenie, kĺbové choroby, problémy s chrbticou.

Wellmed matrac na magnetickú terapiu

650 €

Základnými funkciami jednomiestneho matracu na magnetickú terapiu sú: • regenerácia a rehabilitácia po každodennej práci alebo športovaní • ochrana zdravia a doplnenie energetických zdrojov organizmu • zmiernenie akútnej a chronickej bolestí • odstránenie napätia • uvoľnenie kŕčových stavov svalstva • uvoľnenie svalstva • znižovanie svalového napätia • urýchlenie hojenia poranení resp. chirurgických zákrokov • posilňovanie imunitného systému • predchádzanie ochoreniu • využitie účinku posilňujúceho chrbticu • znižovanie príznakov alergií • zvyšovanie účinku detoxikácie organizmu • optimalizácie látkovej výmeny • zvyšovanie účinnosti trávenia. Kedy sa odporúča program posilňujúci imunitu? Keď je organizmus vystavený rôznym nákazám alebo organizmus bol vystavený ťažkej záťaži alebo keď záťaž je vyššia ako aktuálne zásobovanie energiou. Kedy používame program Relaxácia? Stres, napätie, zvýšený krvný tlak alebo pulz, pri ošetreniach doplňujúcich liečbu vysokého krvného tlaku, poruchy spánku, ako doplnok k liečbe porúch látkovej výmeny. Príslušenstvo: taška na prenášanie.

TERAPIA SVETLOM Kód: 2409

Biopolárna liečebná lampa

290 €

Pôsobí priaznivo na biologické procesy súvisiace s činnosťou buniek. Účinok je výraznejší, keď sa ožarovanie deje polarizovaným svetlom. Biopolárna lampa zabezpečuje, aby žiarenie preniklo do hlbších vrstiev pokožky. Vlnová dĺžka základného žiarenia: 380-2500 nm. Použitím farebných filtrov je lampa vhodná aj na terapiu farbou. Oblasti použitia: problémy na povrchu pokožky (infekcie, psoriáza, jazvy, odreniny, hubovité zápaly, herpes, otvorené rany, vyrážky, popáleniny, vrásky, cellulitída, zlatá žila ...). Vnútorné problémy: bolesť hlavy, migréna, zápaly uší, bolesti zubov, kašeľ, reumatické bolesti, bolesti svalov, športové poranenia, bolesti kľbov, menštruačné bolesti ... Technické údaje: napájanie: 230V/12V, 20W transformátor s dvojitou izoláciou. Typ žiarovky: halogénová žiarovka 12V/20W s reflexnou vrstvou. Teplota svetla: 2700 K. Menovitá životnosť žiarovky: 2000 hodín. Špecifický výkon: 35 mW/cm2. Stupeň polarizácie: 96%. Hmotnosť: 0,8 kg. Kód: 1795

Kód: 2716

Stojan k biopolárnej lampe (možno položiť na stôl)

Terapia farbou, filtre k lampe Biopolár

Prístroj na vyhľadávanie akupunktúrnych bodov

55 €

Elektronický prístroj na vyhľadávanie akupunktúrnych bodov bez použitia ihly. Prístroj automaticky nájde akupunktúrne body, o čom informuje svetelným a zvukovým signálom. Prístroj je vhodný na liečenie viac ako 150 druhov ochorení (napr. migréna, menštruačné kŕče, alergia, poruchy videnia, obezita, nikotínová závislosť).

Kód: 2105

Soft-laserový prístroj SL21

90 €

6 mW-ový prístroj na terapiu svetlom. Vlnová dĺžka laseru je v rozsahu 633-670 nm. Laser triedy 3A. Vhodný na domáce ošetrenie herpesu, zápalu ústnej dutiny, vyschnuté pery, odretá pokožka, akné, menšie jazvy, vrásky, nádcha, atď. Na prevádzkovanie potrebujete 2 x 1,5 V alkalické batérie. Použitie nie je vhodné pre nemocnice.

60,00 €

280 €

MODRÉ svetlo je najúčinnejšia pri liečení zápalov. Ukludňuje nervy, zmierňuje bolesť, zmierňuje problémy s ochorením dýchacích ciest, zmierňuje bolesti spôsobené nadmerným slnením, pri ožarovaní oblasti srdca znižuje vysoký krvný tlak. ŽLTÉ svetlo znižuje duševnú únavu, napomácha tráveniu, uvolňuje svalstvo, zmierňuje nervozitu. Ak ste hyperaktívny , máte bolesti brucha alebo máte sklon k agresívnemu správaniu, vyhýbajte sa žltej farbe. ZELENÁ zmierňuje problémy s dýchaním, pomáha pri liečbe ťažko sa hojacich rán a liečbe dekubitov. Nesmie sa používať pri ochoreniach imunitného systému. FIALOVÁ aktivuje mozgové bunky, šedú kôru mozgovú a nervový systém, zmierňuje problémy s tvárovými dutinami a pomáha pri ochoreniach typu Sclerosis Multiplex. Fialovej farbe sa treba vyhýbať pri mentálnych poruchách a prblémoch s alkoholom a drogami. ČERVENÚ farbu používajte pri zvyšovaní fyzickej sily, na zmierňovanie bolestí v krížoch,na podporu krvného obehu. Červené svetlo urýchľuje tvorbu červených krviniek, zlepšuje krvný obeh, pomáha pri liečení nízkeho krvného tlaku. ORANŽOVÁ farba stimuluje reprodukčný systém a krvný obeh. Odporúča sa pri ľadvinových problémoch, ošetrovanie problémov s trávením, zmierňovanie kŕčových stavov. Výrazne zmierňuje menštruačné bolesti a sprievodné prejavy klimaktéria. Je to veselá, teplá farba, ktorá odstraňuje depresie a môže byť užitočná aj pri liečení reumatických ochorení. Žltá farba je základným príslušenstvom prístroja.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: 1737

Infralampa Kód: 437

100 W

16,00 €

Kód: 695

IL-20 150 W

34,00 €

Kód: 1417

IL-30 150 W (s časovým spínačom)

49,00 €

Iné terapeutické pomôcky

63


INHALÁTORY Kód: 4480

Inhalátor BD 5001

42 €

Inhalátor F-202

Kód: 769

Kód: 1396

Inhalátor ME 100

45 €

Inhalátor ME 115

100 €

Inhalátor s časovačom ME 130

190 € Ultrazvukový inhalátor na profesionálne používanie. Frekvencia ultrazvuku: 1,7 MHZ. Veľkosť aerosolu:1 – 5 μm. Kapacita nádoby na liečivá: 80 ml. Inhalácia: 5 ml/minúta. Časový spínač: 0 – 60 minút. Úroveň hluku: 45 dB.

125 €

Inhalátor ROSSMAX

F-208 inhalátor

Kód: 2102

Kód: 2550

Kompresorový inhalátor s filtrom určený na domáce používanie. Čas inhalácie možno vopred nastaviť. Príslušenstvo: Maska pre dospelých, maska pre deti, miska na lieky, hadička 1,1 m, náustok, filter.

Kód: 5631

95 €

Kompresorový inhalátor na profesionálne používanie v nemocniciach. Prístroj je konštruovaný na intenzívne používanie. Príslušenstvo: maska pre deti a dospelých pacientov, náustok, 1,1 m dlhá spojovacia hadica, nádoba na lieky, 5 ks filtrov.

Kompresorový inhalátor s motorom a pumpou. Príslušenstvo: maska pre dospelých, maska pre deti, miska na lieky, hadička 1,1 m, náustok, filter.

Kód: 5372

Inhalátor BD 5005

Kód: 4492

Inhalátor s elektromagnetickým kompresorom. Príslušenstvo: Maska pre dospelých, maska pre deti, miska na lieky,hadička 1,1 m, náustok, filter.

Kód: 2372

95 € Ultrazvukový inhalátor. Veľkosť aerosolu 0,5 – 4 mikrónov. Prístroj je konštruovaný na intenzívne používanie. Rozmery: 160x110x180 mm. Váha: 450 gramov. Hlučnosť: < 55dB. Inhalácia: 1 cc/minúta. Príslušenstvo: detská maska a maska pre dospelých, spojovacia hadica, adaptér.

Kompresorový inhalátor na domáce používanie. Kompaktný, ľahký prenosný prístroj so vstavaným príslušenstvom. Príslušenstvo. Náustok, maska pre deti a dospelých, 1,1 m spojovacia hadica, 5 ks náhradných filtrov.

Inhalátor BD 5200

89 €

Ultrazvukový, prenosný prístroj aj na domáce používanie. Vynikajúci terapeutický účinok, jednoduché používanie. Príslušenstvo: maska pre dospelých a deti, filter, náustok, nádoba na lieky, taška,sieťový adaptér. Bez akumulátoru.

59 €

Kompresorový inhalátor s tlakom 2,96 bar. Vstavaný držiak inhalátoru. Maska pre dospelé osoby a pre deti. Rozmery kvapiek: > 5μm. Prístroj je mimoriadne vhodný na ošetrovanie ochorení horných dýchacích ciest.

Kód: 2907

Akumulátor k inhalátoru

29,00 €

ME-100

F - 202

ME-115

ME-130

F-208

BD5001

BD5005

BD5200

Typ motoru

Kompresor

Ultrazvuk

Kompresor

Kompresor

Ultrazvuk

Kompresor

Kompresor

Ultrazvuk

Frekv. ultrazvuku

-

1,7 MHz

-

-

1,7 MHz

-

-

2,5 MHz

Prevádzkový tlak (bar)

0,7 bar

-

1,3 bar

2,3 bar

-

2,5 bar

3,1 bar

-

Hlučnosť (dBA)

60 dBA

40 dBA

55 dBA

60 dBA

45 dBA

55 dBA

55 dBA

40 dBA

Inhal. výkon (ml/min)

2 / 14

2,5 / 1

1 / 4-5

1 / 4-5

5/1

0,5 / 1

0,5 / 1

1/1

Rozmery kvapiek (μm)

5

0,5 - 5

0,4 - 4

0,5 - 8

1-5

1-5

1-5

0,5 - 4

Hmotnosť (kg)

1,5

0,6

2

2,6

2,75

1,85

1,9

0,2

Rozmery (cm)

27x18x11

18x11x13

23x20x29

29x13x19

31x18x27

17x10x18

25x20x11

7x5x13

Napájanie V/Hz

230/50

240/50

220/60

220/60

220/50

230/60

220/60

220/50,12

64

Inhalátory

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


ČISTIČE A ZVLHČOVAČE VZDUCHU Kód: 3957

Ozónový ultrazvukový zvlhčovač vzduchu

69 €

Ovzdušie vo vykurovaných miestnostiach je suché, čo má nepriaznivý vplyv na dýchacie cesty. Prístroj pomáha pri vytváraní komfortného prostredia. Produkovaný ozón súčasne pomáha pri odstraňovaní vírov a baktérií z ovzdušia miestnosti. Charakteristické vlastnosti: čistenie ionizovaného vzduchu, vstavaný teplomer, regulátor intenzity, časový spínač, vstavaný filtračný systém, nehlučný, diaľkové ovládanie, nádrž na vodu s objemom 6,5 l. Prístroj má zabudovaný bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne prístroj v prípade nedostatku vody v nádrži. Normované množstvo generovanej pary: 300 ml/h.

Kód: 5272

Ultrazvukový zvlhčovač Niagara

Kód: 3157

Filtračná vložka

Kód: 5228

7,00 €

Kód: 3159 Prístroj je vybavený filtrom, ktorý zachytáva zo vzduchu prach, peľ, čistí vzduch od cigaretového dymu, ničí baktérie, odstraňuje nepríjemné pachy, plesňové spóry a baktérie, zneškodňuje vírusy. Výrazne znižuje nepríjemné príznaky astmy. Účinnosť prístroja sa zvyšuje aplikáciou prídavných látok. Je účinným pomocníkom pri predchádzaní a liečení influenzy. Filter sa dá čistiť a vymieňať, prevádzka je lacná. Prístroj jemne zvlhčuje vzduch.

Kód: 2376

Na 60 m3

95,00 €

Kód: 2426

Na 140 m3

180,00 €

Kód: 2377

Na 70 m3

110,00 €

Kód: 3766

ROYAL 79

180,00 €

Kód: 2427

Na 80 m3

120,00 €

Kód: 2440

Vložka do filtra

Kód: 2648

Soľný inhalátor

3,50 €

20,00 €

Aladin e-Nano čistič vzduchu

65 €

Čistič vzduchu Aladin e-Nano pracuje na patentovo chránenom princípe filtrácie. Filter e-Nano pracuje na predpoklade, že každý materiál na svete má svoju polaritu (+,-). Vo filtračnej vložke sa nachádza zložený „vzduchový tunel“, cez ktorý prechádzajú čiastočky vzduchu. Účinkom cirkulačného pohybu a statickej polarizácie elektromagnetickým polom sú čiastočky prachu a zápachy sústredené na jednom mieste. Výmena filtru je potrebná každých 3-6 mesiacov. Jeden prístroj postačuje na miestnosť 12-21 m3. Za 4 hodiny prevádzky je očistený viac ako 90% vzduchu v miestnosti. Prístroj je napájaný prostredníctvom sieťového adaptéru. Prístroj možno napájať aj prostredníctvom prípojky autozapaľovača (nie je súčasťou dodávky).

89 €

AIR WOLF čistič vzduchu

17 € Prístroj na dezinfekciu a odstraňovanie pachov z chladničiek. Nasýti vzduch v chladničke ozónom (0,5 mg/cm3), ktorý zabíja baktérie a odstráni nepríjemné pachy. Produkovaný ozón účinne oxiduje zvyšky chemikálií na povrchu zeleniny a ovocia, zabezpečuje dlhú skladovateľnosť potravín. Prístroj automaticky dezinfikuje chladničku každé dve hodiny. Napájanie 4 ks 1 V „Baby“ batéria (batérie nie sú v príslušenstve).

Automatický ultrazvukový zvlhčovač s ozónovou funkciou. prístroj automaticky udržiava nastavenú hodnotu vlhkosti prostredia. Používaním tohto prístroja môžete úspešne predchádzať vysušeniu slizníc, vzniku infekcií a ochorení dýchacích ciest, znižuje pocit únavy a účinne znižuje usadzovanie prachu v dýchacích cestách. Napájanie: 220-230V/50Hz. Výkon: 140W. Objem nádrže: 5 litrov; prietok vody >400 ml/hod. Maximálna plocha miestnosti: 50 m2. Časovač: max. 12 hodín. Koncentrácia iónov na výstupe: 2 – 3 milióny iónov/cm Kód: 1528

Neotec XJ100

Neotec XJ 1100 iónový čistič vzduchu s  UV lampou

45 €

Príčiny celého radu chorôb treba hľadať v znečistenom vzduchu, ktorý dýchame (prach, peľ, spóry a pod.) Alergia nie je liečiteľná, dajú sa však účinne zmierňovať jej prejavy. Jedným z riešení môže byť používanie prístrojov na čistenie vzduchu. Prístroj NEO-TEC XJ-1100 čistí vzduch UV iónovým žiarením. Prúdenie ionizovaného vzduchu je absolútne tiché. Prístroj odstráni z ovzdušia cigaretový dym, prach, nepríjemné pachy a pod. Kovová platňa na zber znečistenia „prisaje“ znečisťujúce častice a tým vyčistí vzduch. Platničku možno jednoducho utrieť vlhkou utierkou. UV lama, ktorá sa nachádza v prístroji podporuje čistiaci a sterilizačný proces. Spotreba: 0,5 W. Jeden prístroj je postačujúci pre miestnosť do rozlohy 15 m2.

Inhalátor napodobňuje účinky prostredia soľných jaskýň. Vylučuje mikroskopické častice soli, ktoré pri vdýchnutí očisťujú dýchacie cesty. Používanie inhalátora má priaznivý účinok na ochorenia dýchacích ciest a má aj preventívny účinok. Prístroj obsahuje účinnú látku dostatočnú na 2-5 rokov používania. Kód: 425

Soľná sova

20,00 €

Kód: 2251

Soľná fajka

14,00 €

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Čističe a zvlhčovače vzduchu

65


TLMENIE BOLESTI Biofreeze gél a sprej na utíšenie bolesti

Biofreeze utíšuje bolesť pomocou účinných prírodných látok vyvolaním pocitu chladu. Na dlhé hodiny Vám zmierni veľké bolesti. Je účinný hlavne pri utíšení bolesti spôsobené zapálom kĺbov, bolesti chrbta, vykĺbenín a natiahnutých svalov. Prípravok po nanesení  vyvolá pocit chladu a bolesť sa utíši. Výrobok obsahuje bylinkový extrakt ILEX, ktorý sa získava z kríku pochádzajúceho z Južnej Ameriky. Americký výrobok.

Kód: 3767 Kód: 3575

Kód: 3826 Kód: 3574

Biofreeze sprej Biofreeze tuba 110 g

Biofreeze roll-on 82 g Biofreeze sáčok 5 g

11 € 11 €

Kód: 5385

Bedrový pás so vzduchovým vankúšom

59 €

Výrobok vhodný na ošetrovanie lumbálnych bolestí a ischiasu. Mimoriadne priaznivo pôsobí ako oporný prostriedok pri post operačných stavoch. V podstate ide o anatomicky tvarovanú zadnú výstuž, vyrobenú z mimoriadne silného, pružného materiálu. Upevnenie a fixácia pomocou suchého zipsu. Táto jedinečná podpora chrbtice, po nafúknutí, pevne priľne k drieku, pozdĺžne natiahne chrbticu o niekoľko milimetrov čím ju čiastočne odľahčí. Výsledkom je, že sa zmierni tlak na lumbálnu oblasť, uvoľní sa okolité svalstvo a podstatne sa zmiernia vyžarujúce bolesti. Okrem tohto primárneho účinku, pás zlepšuje správne držanie tela. Pás je ľahký a tenký, nosenie je pohodlné a nijako neobmedzuje pohyb.

11 € 0,90 €

ELEKTROCHIRURGIA, KOAGULÁTORY Naše koagulátory obsahujú sadu 10 elektród, nožný spínač, držiak nástrojov s nožným ovládaním, neutrálne elektródy a potrebné káble.

Kód: 1945

DIATROM 50 W

690 € Elektrokauter – koagulátor: výkon 50 W. Vysokofrekvenčný elektrochirurgický systém na rezanie a koaguláciu. Rez, koagulácia, alebo súčasne. Použitie: na dermatologické, kozmetické, stomatologické, veterinárne zákroky, plastické operácie. Monopolárny, ovládanie iba nožným spínačom.

DIATROM Elektrochirurgická jednotka vhodná pre mikrokoagulačné operácie ako pre monopolárnu a bipolárnu koaguláciu pri 600 KHz. Oblasti použitia: stomatológia, dermatológia, pohotovostná chirurgia, mikrokoagulácia, otorinolaryngológia, gynekológia, veterinárna medicína. Kód: 2624

DIATROM 80 W

Kód: 3134

DIATROM 120 W

1 150,00 €

DIATROM 160 W

1 280,00 €

DIATROM 200

Tlmenie bolesti / Elektro chirurgia

2 880 €

Kód: 1982 Kód: 2626

Ručná jednotka k prístrojom 50 W Ručná jednotka k prístrojom nad 80 W

75 € 75 €

Ručná jednotka s možnosťou sterilizácie. Na ručných jednotkách pre prístroje s výkonom nad 80 W sú dve tlačidlá na rezanie a koaguláciu.

1 690 €

Elektrochirurgická jednotka umožňujúca vykonávať stredné monopolárne alebo bipolárne elektrochirurgické operácie. SURTRON 200 dovoľuje nastavenie výkonu v nasledujúcich módoch: CUT, CUT 90%, CUT 80%, CUT 70%, BLEND, COAG FORCED, COAG SOFT, BIPOLAR CUT, BIPOLAR COAG, so špeciálnym adaptérom. Možnosť nastavenia výstupného výkonu a doby, počas ktorej zákrok trvá, umožňuje zber bioptických vzoriek s obmedzenou modifikáciou a zníženou tepelnou záťažou tkaniva vzorky. Vďaka programovateľnému času napájania je tento systém vhodný na mikrochirurgické zákroky a presné dermatologické operácie.

66

DIATROM 200 FLASH

Programovateľný mono alebo bipolárny elektro chirurgický prístroj, ktorý je určený na precízne mikro chirurgické výkony. Prístroj je schopný aplikovať rádiofrekvenčný prúd do tkaniva hoci aj niekoľko tisícin sekundy. Prístrojom možno vykonávať CUT, BLEND, COAG FORCED, COAG SOFT resp. BIPOLAR úkony prostredníctvom špeciálneho adaptéru. DIATROM 200 FLASH je určený predovšetkým na profesionálne použitie. Prístroj má vstavaných 9 programov. Výkon: 200 W. Frekvencia: 600 kHz. Príslušenstvo: napájací kábel (2 m), ručná jednotka na opakované použitie, neutrálna elektróda s káblom, nožný spínač, súprava 10 elektród. Rozmery: 36x26,5x15 cm. Hmotnosť: 8 kg.

990,00 €

Kód: 2334

Kód: 2492

Kód: 5630

Kód: 2447 Kód: 3496

Neutrálna dosková elektróda kovová Neutrálna dosková elektróda gumená

110 € 75 €

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Elektrochirurgická elektróda

Kód: 4550 10-dielna sada Kód: 6

5 cm 00500.L0

125,00 €

Kód: 2 625

10 cm 00500. L0L

150,00 €

Ihlová skalpelová alebo guličková elektróda Kód: 1751

5 alebo10 cm.

11,50 €

Kód: 2616

Bipolárna pinzeta

112 €

Kód: 3136

Adaptér + kábel

145 €

Kód: 4572

Patrónová náplň (16 gramov)

14,00 €

Kód: 4319

Patrónová náplň (8 gramov)

5,00 €

MODRÝ 120 - 150 sek.

Kód: 5436

Kábel k neutrálnej gumovej elektróde

55,00 €

Kód: 5437

Kábel k neutrálnej kovovej elektróde

55,00 €

Kód: 2161

Elektrokauter

14 €

Kód: 5438

Elektrokauter pre gynekologické účely

14 €

Sterilný kauter na jedno použitie pre menšie zákroky. Pracuje pri prevádzkovej teplote 1200°C. Funkčná doba batérie je 25 minút.

Elektrokauter s vymeniteľnou batériou

Kód: 5421

Výmenný hrot pre elektrokauter

39 €

7€

Kód: 3707

Cryo Pen m (2 aplikátory)

2 090 €

Oblasť použitia, technológia a vlatnosti sú identické ako pri prístroji CryoPen c. Veľkou prednosťou je však zvýšená pružnosť a presnosť vďaka tlačidlu, ktorým možno jemne regulovať množstvo vytekajúceho plynu. Vďaka možnosti regulácie je tento model úspornejší. K tomuto prístroju možno použiť len patrónové náplne obsahujúce 8 gramov plynu, čo postačuje na 120 sekúnd prevádzky. Obsah setu: 1 držiak patróny, 2 mikro aplikátory, pinzeta, taška na prenášanie. Cez jednotlivé aplikátory prúdi plyn rôznym lúčom. Kód: 4319

Kód: 3413

Patrónová náplň (8 gramov)

Cryo Pen c (1 aplikátor)

5,00 €

1 290 €

Použitie CryoPen-u je vhodné na precízne odstránenie bradavíc, ceratosisu, fibromy, papillomy, hemangiomy, a pod. Prístroj premenou N2O z plynného na kvapalné skupenstvo vytvorí energiu s veľmi nízkou teplotou a tá je nasmerovaná na cieľovú plochu. Zákrok prebehne za pár sekúnd, čím sa nevyvolá u pacienta nepríjemný pocit. Cryopen pracuje s vymeniteľným plynovým patrónom. Používajte bez obáv! Môžete sa presvedčiť, že použitie Cryopenu je veľmi jednoduché a účinné, o čom svedčí spokojnosť mnohých pacientov. Kód: 4319

Patrónová náplň (8 gramov)

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

BIELY 90 - 120 sek.

Cryo prístroj Wallach LL-100

ZELENÝ 50 - 90 sek.

2 650 €

Cryo prístroj s jednou hlavicou. LL-100 je cryo prístroj určený predovšetkým pre chirurgiu. Jeho vlastnosťou je velmi krátky prechodový čas (veľmi rýchlo sa ochladí resp. zohreje). Vďaka tejto vlastnosti je vylúčená tvorba ľadu, čo značne znižuje stupeń účinnosti mrazenia, resp. po ukončení mrazenia sa hrot prístroja už za 3 sekundy zohreje natoľko, že je vylúčené poškodenie tkaniva odtrhnutím. K prístroju možno pripojiť mraziace hroty rôznych veľkostí a tvarov. Výmena mraziacich hrotov je veľmi jednoduchá. Počas výmeny nie je potrebné ani uzavretie ventilu plynovej fľaše. Ovládanie prístroja je mimoriadne jednoduché. Prístroj sa prostredníctvom regulátoru tlaku pripája bezprostredne k flaši s N2O. Tlak v plynovej fľaši je zobrazený na manometri vstavanom v regulátore tlaku. Pístroj sa dodáva s 3 hrotmi.

Kód: 1322

Cryo mraziaci hrot k prístroju Wallachv

375,00 €

Kód: 4178

Vozík na plynovú fľašu

160,00 €

Kód: 4230 Kód: 64

2 190 €

Oblasť použitia a technológia je rovnaká ako pri predchádzajúcom modeli. Veľkou prednosťou je však dávkovanie prostredníctvom tlačidla, množstvo plynu možno jemne regulovať. Okrem toho je prednosťou tohto modelu, že s ním možno používať patróny s obsahom 8 aj 16 gramov plynu. Patrónou s obsahom 8 gramov možno ošetrovať po dobu 120 sekúnd a patrónou s obsahom 16 gramov možno ošetrovať po dobu 240 sekúnd. Obsah setu: 1 držiak na 8 gramovú patrónu, 1 držiak na 16 gramovú patrónu, 1 štandardný biely mikro aplikátor, 1 zelený mikro aplikátor, 1 modrý mikro aplikátor, 1 pinzeta, taška. Cez jednotlivé aplikátory prúdi plyn s rôznym prúdením.

Na prepojenie prístroja a bipolárnej svorky.

Kód: 3095

Cryo Pen x (3 aplikátory)

MedGyn Cryo-Probe

2 530 €

Mraziaci systém s viacerými hlavicami. Prednosť tohto zariadenia spočíva v jeho jednoduchosti, napr. počas používania, k výmene hrotu nie je potrebné zatvoriť tlakovú nádobu s plynom a napriek tomu je manipulácia úplne bezpečná. Vymeniteľné, sterilizovateľné hroty sú vyrobené zo špeciálnej zliatiny s obsahom zlata. Aplikátor s 3 stupňovým spúšťom sa ovláda jednou rukou. V pozícii „freeze“ sa automaticky aretuje t.z., že tlačidlo nie je potrebné držať v stlačenej polohe. Súprava nerezových ventilov sa vyznačuje mimoriadne dlhou životnosťou. Prístroj je testovaný na tlak 3000 PSI. Vstavaný redukčný ventil zabezpečuje konštantný tlak plynu a zabezpečuje vypustenie nadbytočného plynu v prípade, že tlak v nádobe prekročí povolené hodnoty. Automatické vypustenie plynu z aplikátoru po každom cykle; vstavaný 60 mikrónový filter zaručujú maximálne hygienickú prevádzku.

Kód: 4231

Mraziaci hrot (zlatý)

275,00 €

Kód: 4178

Vozík na plynovú fľašu

170,00 €

5,00 €

Elektrochirurgia

67


Kód: 3096

IR (infračervené svetlo) koagulátor LUMATEC

2 350 €

Pri infračervenej kontaktnej koagulácii je tkanivo koagulované nie pomocou elektrického prúdu, ale infračerveným žiarením. Pri liečbe sa používa súčasne mechanický tlak a energia žiarenia. Proces elektrokoagulácie, ktorá sa používa v súčasnosti najčastejšie je založený na tepelnom odpore (Joule teplo), ktoré vzniká pri prietoku vysokofrekvenčného prúdu tkanivom. Postup si vyžaduje dve elektródy – jedna neutrálna (veľkoplošná, ktorá sa zvyčajne upevňuje na nohu) a jedna aktívna (malá) prevádzková elektróda. Základným nedostatkom tejto metódy je adhézia kovových elektród na tkanivá. Ďalšou nevýhodou je, že rozsah nekrózy spôsobenej operačným zákrokom je ťažko kontrolovateľný. Okrem toho, určenie elektrickej vodivosti konkrétneho ošetrovaného tkaniva je vo všeobecnosti pomerne problematické. V neposlednom rade, možno k negatívam klasickej metódy koagulácie vysokofrekvenčným prúdom zaradiť vznik špecifického zápachu. Nová technika kontaktnej infračervenej koagulácie odstraňuje tieto nevýhody a predovšetkým rozširuje spektrum metód pre hemostázy v rade indikácií.IR kontaktný koagulátor sa skladá zo zdroja infračerveného svetla a aplikátoru (svetlovodu) ukončeného kontakt-

nou plochou z teflónu resp. zafíru, ktorá je transparentná pre infračervené svetlo a nedráždi ošetrované tkanivo. Infračervené žiarenie je generované nízkonapäťovou (15 V) volfrámovou žiarovkou a usmerňované prostredníctvom reflektoru potiahnutého vrstvou zlata. Červené svetlo a infračervené žiarenie je transportované do pracovného aplikátoru pomocou svetlovodu, čo zabraňuje úniku svetla do strán a súčasne chráni koakulátor pred prehriatím. Vďaka tomu nie je potrebné používať drahé chladiace systémy. Optimálne množstvo energie, ktoré má byť dodané do tkaniva možno presne nastaviť pomocou časovača a je reprodukovateľné vo všetkých situáciách. Ergonomicky tvarovaný aplikátor, vybavený ručným spínačom, umožňuje lekárovi pracovať jednoduchým a prijateľným spôsobom. Vzhľadom k svojim výhodám a bezproblémovej prevádzke , tento nový nástroj pre kontaktnú koaguláciu môže byť použitý v množstve aplikácií. Zariadenie možno používať v operačných sálach, rovnako ako v lôžkových oddeleniach klinických a praktických lekárov. Prístroj sa mimoriadne osvedčil v nasledujúcich aplikáciách : proktológia, gynekológia, ORL, dermatológia, chirurgia, stomatológia.

DEFIBRILÁTORY Kód: 4173

HeartSave PAD – PRIMEDIC HeartSave poloautomatický defibrilátor

1 690 €

Prístroj vyrobený najmodernejšou bi fázovou technológiou, po automatickej analýze EKG „rozhodne“ či je potrebná defibrilácia. Prístroj poskytuje hlasové správy (Aj v češtine). Prístroj generuje elektrošoky na úrovniach 140 – 360 Joule (nízky, stredný, vysoký stupeň). Čas nabíjania: do 12 sekúnd. Srdečná frekvencia :30 – 300/min, rozpoznávanie artefaktov, rozpoznávanie pace makeru, rozpoznávanie VT/VT. Čas analýzy: 7 – 12 sekúnd, Vt prah 0,2 mV, asystolický prah < 0,2 mV. Životnosť elektród 2 roky, dĺžka káblov 1,5 m. Napájanie: nenabíjateľné lítiové so životnosťou 3 rokoy (bez elektrošokov), 110 elektrošokov alebo 15 hodín monitorovania. Prevádzková teplota: 0 – 55 °C. Skladovanie: -30 – 65 °C. Rozmery: 26 x 26 x 8,5 cm. Hmotnosť: cca 1,8 kg. Prístroj je odolný vode a otrasom. Ako opciu možno k prístroju objednať akumulátory a nabíjačku.

Kód: 3660

PRIMEDIC HearthSave AED-M poloautomatický defibrilátor

2 390 €

Prístroj je modifikáciou defibrilátora PRIMEDIC HeartSave AED vybavený grafickým LCD displejom s vysokým rozlíšením (320x240) rozmeru 95x72 mm s rýchlosťou zobrazenia 25 mm/sekunda. Na monitore, vďaka vysokému kontrastu aj v slabom osvetlení dobre čitateľné, sú zobrazené EGK krivky, počet elektrošokov, hodnoty pulzu, celkový čas oživovania a celý rad ďalších informácií. Váha: cca 2 kg (bez batérií).

Kód: 2951

Nástenný držiak defibrilátoru

790 €

Držiak možno použiť na umiestnenie defibrilátoru vo verejných budovách. Kabína je vybavená magnetickým zámkom a má vizuálne a akustické alarmové funkcie.

68

Defibrilátory

Kód: 3579

PRIMEDIC HearthSave AED poloautomatický defibrilátor

2 090 €

Prístroj vyrobený najnovšou bifázickou technológiou, po automatickej analýze EKG „rozhodne“, či je potrebná defibrilácia. Produkuje elektrošoky na úrovni 140-360 Joule (nízka, stredná, vysoká), nabitie do 12 sekúnd. Srdečná frekvencia: 30-300/ min., rozpoznávanie artefaktov, rozpoznanie pacemakera, rozpoznanie VT/VT, analýza: 7-12 sekúnd. VT prah: 0,2 mV, asystolický prah; menší ako 0,2 mV. Životnosť elektród 2 roky, dĺžka kábla 1,5 m. Dátové pozadie: vstavaná 8 MB RAM, vymeniteľná pamäť: Compact Flash pamäťová karta, nahrávanie zvuku, ktorý je možné neskôr analyzovať na PC. Zdroj energie: jednorázové lithiové články, životnosť- 3 rokoy bez elektrošokov, alebo 110 šokov, alebo 15 hodín onitorovania. Prevádzková teplota 0-55 stupňov Celzia, skladovacia teplota: -30 - +60 stupňov Celzia. Trieda ochrany: IP 55. Rozmery: 26x26x8,5 cm. Váha: cca 1,8 kg (bez batérií). Prístroj je nárazuvzdorný a vodeodolný. Je možné k nemu doobjednať akumulátory a nabíjačku.

Kód: 5443

PRIMEDIC HeartSave AS

2 230 €

Plne automatický externý defibrilátor HeartSave AS prináša nový rozmer v segmente defibrilátorov PRIMEDIC™ (AED). Použitie automatického defibrilátoru sa výrazne zvyšuje šanca na prežitie v prípade život ohrozujúcej fibrilácie predsiení. Pri detekcii fibrilácie, HeartSave automaticky generuje elektrický šok, ktorého parametre sú v súlade s aktuálnou potrebou pre daného pacienta. Samozrejme, elektrickému šoku predchádza varovanie. HeartSave vyžaduje len dva kroky: prístroj otvoriť a nalepiť samolepiace elektródy. Všetky ostatné činnosti vykoná prístroj automaticky (analýza EKG, detekcia fibrilácie, nabitie, šok). Nie je potrebné stlačiť tlačidlo „ŠOK“. Všetky záchranné sekvencie sú zobrazené na prehľadnom displeji a sú sprevádzané jasnými dobre počuteľnými hlasovými inštrukciami, podľa nových smerníc ERC 2010. Ostatné technické parametre prístroja sú zhodné s prístrojom HeartSave AED. HeartSave AS - plne automatické automatizovaný externý defibrilátor Nová generácia Automatizovaný externý defibrilátor od PRIMEDIC TM : plne automatické HeartSave AS pridáva ďalší rozmer PRIMEDIC TM rozsah Automatické externé defibrilátory (AED je) •Pomocou automatického externého defibrilátora výrazne zvyšuje šance na prežitie život ohrozujúce siení. •HeartSave ako zariadenie je jednoduché: vyžaduje iba dva kroky, ktoré sú potrebné pre záchranu života (prístroj otvoriť a použiť lepidlo defibrilačné elektródy). •Pri zistení život ohrozujúce siení, HeartSave AS automaticky dodáva elektrickým prúdom - predchádza varovanie. Nie je potrebné stlačiť tlačidlo šok. Záchranná sekvencia je dodávaná v angličtine a češtine, jasne počuteľná je plne v súlade s novými usmerneniami ERC 2010 s prehľadným displejom a symbolmi.

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


PAD

AED

AED-M

6

6S

Biphasic, current, controlled pulse

x

x

x

x

x

Energia:

140 – 360 J

x

x

x

x

x

Nbíjací čas:

< 12 sekúnd

x

x

x

x

x

Prevádzkový mód, asynchrónny

x

x

x

x

x

x

x

x

Defibrilácia Vlna:

EKG Zvody:

II I, II,III,aVr,aVf,aVl

x

x

Odpor pacienta:

20 – 200 Ohm

x

x

x

x

x

Srdečný rytmus:

30-300 za min.

x

x

x

x

x

VF:VT nasled. VF/VT nasl.

x

x

x

Manuálna zmena

x

x

x

x

Čas analýzy

6 – 12 sekúnd

x

x

x

x

x

VF prah

0,2 mV

x

x

x

x

x

Asystolický prah

< 0,2 mV

x

x

x

x

x

Rozpoznanie artefaktov

x

x

x

x

x

Rozpoznanie pacemakeru

x

x

x

x

x

Pulzoximeter Nellcor

Kód: 3686

x

HeartSave AED 6

3 390 €

Asynchrónny + synchrónny + automatický vonkajší defibrilátor s bifázickým prúdom. Energia: 140-360 Joule, nabíjací čas: minimálne 12 sekúnd, prepínatelný do synchrónneho alebo asynchrónneho módu prevádzky, zhotovenie 6 kanálového EKG, meranie tepu v rozsahu 30-300/min., nastaviteľný limit alarmu. Prístroj je vybavený filtrom artefaktov, rozpoznávaním pacemaker signálu. Monitor: modrý 95 x 72 mm s rozkladom 320 x 240 pixelov s rýchlosťou 25 mm/sec. Srdečná frekvencia: 30-300/ min. s rozpoznávaním artefaktov a VT/VT. Životnosť elektród: 2 roky, dĺžka kábla 1,5 m. Dátová podpora: 8 MB RAM vnútorná pamäť a vymeniteľná dátová karta. Napájanie: NiCd akumulátor, jedno nabitie postačuje na 56 výbojov a 6 hod. nepretržitého monitorovania, nabíjací čas: cca 1 hod. Rozmery: 26 x 26 x 9 cm. Hmotnosť: 2,5 kg.

Kód: 5652

HeartSave AED 6S

4 350 €

Modifikácia defibrilátoru HeartSave AED6 rozšírená o pulzoximeter.

Kód: 1656

HeartSave One

PAD

AED

AED-M

6

6S

LCD Monitor

x

x

x

95x72 mm, (diag. 4,7“/120mm)

x

x

x

320x240 pixel

x

x

x

Storage battery, Status display

x

x

x

Rýchlosť 25mm/s

x

x

x

HR, No of def., No of VF/VT, TRT

x

x

x

Elektródy Nepolarizované

x

x

x

x

Kábel 1,5 m

x

x

x

x

Vnútorná pamäť, 8 mB backup

x

x

x

x

Výmenná pamäť, 128 mB

x

x

x

x

Záznam zvuku

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Počet šokov: 110 56

x

x

x

x

Monitorovanie: 11 h 5 h

x

x

x

x

Napätie: 16V 10,6V

x

x

x

x

Dátové pozadie

Napájanie Li-on or Rechargable Power pack 90-260V Batéria Typ: LimnO2 NiCd Životnosť batérií: 3 roky

Kód: 3580

-

PRIMEDIC DefiMonitor XD1 synchron a asynchrónny defibrilátor

5 790 €

Defibrilácia: bifázickým prúdom, v manuálnom móde 5-360 Joulov, doba nabíjania: minimálne 12 sekúnd, prepínateľná asynchrónna alebo synchrónna prevádzka. Prístroj je vybavený 6 kanálovým EKG, meraním srdečnej frekvencie (30-300/ min.), nastaviteľný limit alarmu, filtrom artefaktov, rozpoznávaním pacemakera. Zvláštnosťou prístroja je, že úroveň prúdu počas celého defibrilačného impulzu udržiava na konštantnej úrovni, nezávisle na tom, aký je práve daný odpor tela pacienta. Monitor: modré podsvie- tenie, LCD s vysokým (320x240) rozlíšením, rozmeru 100x80 mm, rýchlosť 25 mm/sekunda. Tlačiareň: tlač EKG na papier šírky 58 mm rýchlosťou 25 alebo 50 mm/s., v auto resp. on-line móde, možnosť tlače údajov z pamäte. Databáza: vymeniteľná pamäťová karta, záznam zvuku, software. Zdroj energie: NiCd akumulátor, na jedno nabitie 56 elektrošokov a 6 hod. nepretržitého monitorovania. Doba dobíjania: cca 1,5 hod. Prevádzková teplota: 0-55oC. Trieda ochrany: IP33. Rozmery: 26x35x17 cm. Váha: cca 4,5 kg. K prístroju je možné doobjednať vstavaný pulzoximeter a/alebo pacemaker.

1 395 € Poloautomatický defibriátor vyrobený najmodernejšou bifázovou technológiou. Po automatickej analýze EKG „rozhodne“ či je potrebná defibrilácia. Dátové pozadie: Compact Flash pamäťová karta. Životnosť batérie: 3 roky. Kryt prístroja odolný nárazom a vodotesný. Prevádzkové inštrukcie v ľudskej reči (slovenská mutácia v súčasnosti nie je dostupná).

Kód: 3661

PRIMEDIC DefiMonitor XD100 synchron+asynchrón +poloautomatický defibrilátor

6 900 €

Prístroj je poloautomatickou modifikáciou defiblirátora PRIMEDIC DefiMonitor XD1, teda keď sa dostane do rúk laika, môže ho prepnúť do „hovoriaceho“-analyzujúceho módu AED. V ERD prevádzkovom móde prístroj automaticky prispôsobuje energetickú úroveň a impulzy osobitostiam pacienta. Príslušenstvo: sada elektród, jednorázové SavePads elektródy, káble k elektródam, akumulátor.

Ďalší členovia rodiny PRIMEDIC DefiMonitor XD:

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: 5653

DefiMonitor XD3

6 990,00 €

Kód: 5654

DefiMonitor XD10

6 990,00 €

Kód: 5655

DefiMonitor XD30

8 190,00 €

Kód: 1264

DefiMonitor XD300

7 550,00 €

Kód: 5656

DefiMonitor XD110

7 650,00 €

Kód: 5657

DefiMonitor XD330

8 550,00 €

Defibrilátory

69


Kód: 3725

Kód: 3089

Elektródová poduška jednorázová (pár)

55 €

Batéria k prístrojom HeartSave

235 €

Nemožno nabíjať. Životnosť bez elektrošokov 3 roky. Batéria má dostatočnú kapacitu na 110 elektrošokov alebo 15 hodín monitorovania.

Kód: 4491

Nabíjačka akumulátorov Power Pack

350 €

XD 1

XD 3

XD 10

XD 30

XD 100

XD 300

XD 110

XD 330

Defibrilácia

Kód: 488

Defimonitor EVO

9 950 €

Plnohodnotný pacientsky monitor a defibrilátor v jednom prístroji! Vďaka 8.4“ farebnému TFT monitoru môžete, aj v zlých svetelných podmienkach, sledovať všetky merateľné údaje pacienta. Na displeji možno zobraziť súčasne: EKG krivku, SpO2, dýchanie, teplota, TK, tep, EtCO2. Alarmové úrovne a prevádzkové módy možno nastaviť veľmi jednoducho.Menu prístroja sa ovláda prostredníctvom multifunkčných ovládačov. Na bokoch prístroja sú umiestnené schránky na všetky potrebné doplnky. Najdôležitejšie charakteristiky: V manuálnom prevádzkovom móde môžete energetickú hladinu defibrilačného výboja nastaviť v 22 úrovniach; doba nabitia je kratšia ako 6 sekúnd; rozpoznávanie pacemakeru; vstavaný pacer; príprava na 12 kanálové EKG; doba analýzy: 5-9 sekúnd; pulzoximeter; IBP a NIBP; 8.4“ farebný monitor (800x600 pixelov); tepelná tlačiareň (80 mm široký registračný papier); kapnograf; pamäť: SD karta resp. USB; komunikácia: 3G, WiFi, WCDMA; hmotnosť s akumulátorom a príslušenstvom: cca 7 kg.

XD 1

XD 3

XD 10

XD 30

XD 100

XD 300

XD 110

XD 330

Pacer

Tvar impuzu:

bifázický

x

x

x

x

x

x

x

x

EnergiaAUTO

140-360J

x

x

x

x

x

x

x

x

NIP

x

x

x

x

EnergiaMAN.

5-360J

x

x

x

x

x

x

x

x

QRS marker

x

x

x

x

Nabíjanie:

<6s/200J

x

x

x

x

x

x

x

x

Op. Mode: fix, em., overr.

x

x

x

x

Prev. módy:

Asynch. SYNC

x

x

Def. elektródy

x

x

x

x

x

x

EKG: 6 zvod.

samolepiace

x

x

x

x

x

x

x

x

Kábel 1,5 m

x

x

x

x

x

x

x

x

Vstav. detské elektródy

x

x

x

x

x

x

x

x

Lead Endhov.

I,II,III

x

x

x

x

x

x

x

Goldberger

avL,avR, avF

x

x

x

x

x

x

x

Odpor pac.

23-200Ω

x

x

x

x

x

x

x

x

Alarm

30-300 min.

x

x

x

x

x

x

x

x

CF card

x

x

x

x

x

x

x

x

Rytmus:

30-300 min.

x

x

x

x

x

x

x

x

Voice record.

x

x

x

x

x

x

x

x

ECG Viewer

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tlačiareň

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dát. pozadie

Sled. VF/VT Rozp. VF

x

x

x

Čas analýzy

7-12 s

x

x

x

x

Papier: 58 mm

VF prah

0,2 mV

x

x

x

x

Šírka tlače: 50mm

x

x

x

x

x

x

x

x

Prah asystol.

<0,2 mV

x

x

x

x

Rýchlosť tlače: 25-50 mm/s

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Napájanie, Aku-Pak (nab.) Typ: NiCd 12V,1,4Ah

x

x

x

x

x

x

x

x

Výboje: 60-360 J

x

x

x

x

x

x

x

x

Monitorovanie: 5 hod.

x

x

x

x

x

x

x

x

Nabíjanie: 3 h ext., 1 h int.

x

x

x

x

x

x

x

x

Rozp. artef.

x

x

x

Rozp. Pace.

x

x

x

Pulzoximeter

Nellcor OxiMax

x

x

x

x x

Monitor:

TFT LCD-Blue

x

115x86 mm

4,7“/144

x

x

x

x

x

x

x

x

Rozmery:26x26x9 cm

x

x

x

x

x

x

x

x

Rozklad:

320x240

x

x

x

x

x

x

x

x

Hmotnosť: cca 4,5 kg

x

x

x

x

x

x

x

x

Kód: 1600

x

x

x

x

PRIMEDIC-B asynchrónny defibrilátor

x

x

x

1 750 €

Asynchrónny, nárazuvzdorný defiblirátor s akumulátorovou prevádzkou. Jeho prednosťou je okamžitá pripravenosť vďaka vysokokapacitným akumulátorom. Po zapnutí sa spustí autotest. Energetické úrovne: 20-360 J, 45 impulzov na úrovni 360 J. Čas nabíjania: 2 sekundy na 100 J, 4,5 sekundy na 360 J. Akumulátor: 14,4V/1,4Ah. Doba nabíjania akumulátorov: 6 hod. Automatický výboj po 15 sekundách. Váha: 8,5 kg.

Kód: 3893

PRIMEDIC-N defibrilátor

1 490 €

Asynchrónna modifikácia defibrilátora PRIMEDIC-B s napájaním zo siete. Čas nabitia: 4 sec. Na 100 J; 7,6 sec. Na 360 J.

V prípade záujmu Vám sprostredkujeme zaškolenie v používaní automaického externého defibrilátoru pri základnej a rozšírenej neodkladnej resuscitácii. Zaškolenie vykoná vzdelávacia ustanovizeň akreditovaná MZ SR.

70

Defibrilátory

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


REANIMAČNÝ SORTIMENT Dýchacie balóny a masky Kód: 3779 Automatický oxilátor, Metrax

1 150 €

Automatický dýchací a inhalačný prístroj prevádzkovaný zdrojom kyslíku, ktorý nahrádza dýchací balón. Prístroj je malých rozmerov, kompaktný a účinný. Jeho použitie je jednoduché, bezpečné a nie je namáhavé. Prístroj má 4 prevádzkové módy: Vyznačuje sa nízkou spotrebou kyslíku (12-16 l/min.), nemá žiadnu stratu kyslíku a využije 100% dodaného plynu. V prípade uzavretia dýchacích ciest vydáva varovný signál. Prístroj sa ľahko čistí, nevyžaduje údržbu. Nastavená hodnota minútového prietoku je v automatickom móde konštantná, nezávislá na nastavenom tlaku. Patentovaná technológia umožňuje ventilačné cykly podľa rytmu pacienta. Bez masky, kyslíkovej fľaše a reduktoru.

Kód: 722 Gumový vak Kód: 1359 Gumová maska

65 € 14 € Gumový dýchací balón so zdvojenými stenami. Balón aj masku možno sterilizovať v autokláve. Príslušenstvom je zásobník (reservoir) a taška na prenášanie.

Vyrobený z kvalitného silikónu, ktorý je autoklávovateľný, doplnený poistným pretlakovým ventilom. Ľahko sa dá rozobrať a čistiť.

Dýchací vak z PVC

AMBU dýchací balón

210 €

Dýchací balón vybavený jednosmerným ventilom bol navrhnutý pre dospelé osoby a deti s hmotnosťou nad 15 kg. Pôvodný AMBU balón pracuje na princípe dvojstenovej konštrukcie. Pri ovládaní balónu jednou rukou, pružný vonkajší obal zabráni, aby sa tlak v dýchacích cestách zvýšil nad 70 mbar. Zaručene bez latexu. Výrobok možno ako komplet sterilizovať v autokláve. Kód: 1775

Peep ventil k AMBU vaku

57,00 €

Kód: 5442

Dýchacia maska AMBU, rozmer 2

67,00 €

Kód: 5441

Dýchacia maska AMBU, rozmer 3, 4

67,00 €

Kód: 1758

Dýchacia maska AMBU, rozmer 5

67,00 €

Laryngoskopy Kód: 995 Rúčka C „Italy“ Ф 28 mm Kód: 1936 Rúčka FO „Italy“ Ф 28 mm

25 € 55 €

Lyžica k C rúčke „Italy“

Dýchací vak

Maska

Kód: 636

Kód: 320

rozmer 0

19,00 €

Kód: 416

rozmer 3

19,00 €

Kód: 457

rozmer 1

19,00 €

Kód: 322

rozmer 4

19,00 €

Kód: 465

rozmer 2

19,00 €

Kód: 328

rozmer 5

19,00 €

Lyžica k FO rúčke „Italy“

Kód: 1339

Pre dospelých

63,00 €

Kód: 1327

Pre deti

63,00 €

Kód: 4048

rozmer 1

47,00 €

Kód:4050

rozmer 3

47,00 €

Kód: 1362

Pre kojencov

63,00 €

Kód: 4049

rozmer 2

47,00 €

Kód:4051

rozmer 4

47,00 €

C= klasická optika; FO = vláknová optika

Z kvalitného autoklávovateľného silikónu. Kód: 1338

Pre dospelých

13,00 €

Kód: 761

Pre deti

13,00 €

Kód: 3342

Pre kojencov

13,00 €

Inovácia KaWe laryngoskopov! Odolnejšia, stabilnejšia konštrukcia. Dôležité! Lyžice novej generácie nie sú kompatibilné so starými rúčkami, k rúčkam novej generácie však možno použiť staré lyžice.

Lyžica k rúčke C KaWe NOVÝ MODEL

37 €

Výrobky sú určené na jedno použitie, nie je možné ich sterilizovať v autokláve. Kód: 2910

Pre dospelých

20,00 €

Kód: 1340

Pre deti

20,00 €

Kód: 2909

Pre kojencov

20,00 €

Kód: 3124

rozmer 0

Kód: 3127

rozmer 3

Kód: 3125

rozmer 1

Kód: 3128

rozmer 4

Kód: 3126

rozmer 2

Kód: 3129

rozmer 5

Rúčka k C lyžici KaWe NOVÝ MODEL Maska z PVC

Výrobky sú určené na jedno použitie, nie je možné ich sterilizovať v autokláve. Kód: 1360

Pre dospelých

5,50 €

Kód: 2895

Pre deti

5,50 €

Kód: 2896

Pre kojencov

5,50 €

Kód: 2373 PEEP ventil s adaptérom

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: 3122

Ф 19 mm

35,00 €

Kód: 3123

Ф 28 mm

37,00 €

34 €

Reanimačný sortiment

71


Lyžica k rúčke FO KaWe

75 €

Kód: 3135

rozmer 0

Kód: 3533

rozmer 3

Kód: 3229

rozmer 1

Kód: 3542

rozmer 4

Kód: 3302

rozmer 2

Kód: 3544

rozmer 5

Rúčka k FO lyžici NOVÝ MODEL Kód: 3130

Ф 19 mm

75,00 €

Kód: 3131

Ф 28 mm

75,00 €

Obe varianty (klasická aj vláknová optika) sú vyrobené z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Výrobky možno sterilizovať v autokláve, sterilizovať horúcim vzduchom, možno ich dezinfikovať. Vynikajúce osvetlenie zabezpečuje pohodlné používanie.

Príslušenstvo k laryngoskopom / KaWe žiarovky

Kód: 527

Normálna žiarovka k lyžiciam rozmeru 00, 0, 1

Kód: 528

Normálna žiarovka k lyžiciam rozmeru 2, 3, 4, 5

Kód: 3564

FO žiarovka, 2,5 V

16,00 €

Kód: 4464

FO žiarovka, 3,5 V

22,00 €

Kód: 1082

Halogénová žiarovka , F.O.

15,00 €

Kód: 142

LED žiarovky ku KaWe FO rúčke

standard Ф 28 mm

Kód: 5387

high power Ф 28 mm

KaWe FLAPLIGHT® lyžica k FO rúčke KaWe FLAPLIGHT® lyžica k C rúčke FO rozmer 3

Kód: 2577

FO rozmer 4

Kód: 1473

C rozmer 3

Kód: 2367

C rozmer 4

Uhol sklonu hrotu KaWe FLAPLIGHT® McIntosh lyžice možno priebežne zvonku meniť aj počas intubácie. To umožňuje lekárovi, aj v ťažších prípadoch, vykonať presný zásah. Rameno umiestnené pri rúčke laryngoskopu je upevnené k lyžici. Ovládaním tohto ramena (páky) palcom sa hrot lyžice posúva podľa potrieb lekára. Tento mechanizmus uľahčuje vylúčenie kontaktu laryngoskopu s rezákmi a súčasne umožňuje odtlačiť epiglottis.

Kód: 3577 KaWe TEPRO® lyžica k FO rúčke, rozmer 4

Kód: 3398 KaWe Medcharge® 4000

3,80 € FO lyžica z umelej hmoty. Lyžice nie je možné sterilizovať v autokláve.

Kód: 2778

Miller 0

Kód: 2781

McIntosh 3

Kód: 2779

Miller 1

Kód: 2782

McIntosh 4

Kód: 2780

McIntosh 2

Kód: 2726 Rúčka laryngoskopu FO z umelej hmoty

155 €

Nabíjačka akumulátorov pre rúčky laryngoskopov, otoskopov a dermatoskopov.

Akumulátor do rúčky laryngoskopu Kód: 2632

Ф 19 mm

42,00 €

Kód: 1228

Ф 28 mm

49,00 €

Stojan na nástroje

95 €

Rozdiel tejto lyžice voči predchádzajúcim spočíva v tom, že časť lyžice bližšie k rúčke sa zužuje. Pri intubácii ju možno jednoduchšie zaviesť. Je menšia pravdepodobnosť, že počas zákroku sa zlomí zub pacienta.

Jednorazová lyžica k FO rúčke

60 €

85,00 € 129,00 €

275 € 175 €

Kód: 2264

9,00 €

Váš laryngoskop s xenónovou 2,5 V žiarovkou môžete jednoducho zmeniť na laryngoskop s LED osvetlením. LED žiarovka sa vyznačuje vynikajúcou svetelnou účinnosťou a vynikajúcim vedením svetla. Kapacita batérií postačuje na cca 80 hodín svietenia (8 – 10000 intubácií). Intenzita emitovaného svetla: cca 70000 lux; Teplota emitovaného svetla: 5500 K. Životnosť LED žiarovky: cca 100000 hodín. Svetelný tok: 30 lm.

KaWe rúčka FO LED

Kód: 5386

9,00 €

Stolný držiak určený pre EUROLIGHT a PICCOLIGHT oftalmoskopy, laryngoskopy a otoskopy vyrobený s organického skla.

Kód: 2040E

KaWe EUROLIGHT®

9,00 €

Kód: 2040P

KaWe CCOLIGHT®

9,00 €

24 € Kód: 143

Malý kufrík pre 3 ks lyžíc + rúčka (rozmery 0-4)

25,00€

Kód: 144

Malý kufrík pre 5 ks lyžíc + rúčka (rozmery 0-5)

35,00 €

Kód: 441

Textilná taška so suchým zipsom na prenášanie 4 ks

4,50 €

laryngoskopických lyžíc + rúčka.

72

Reanimačný sortiment

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Zavádzací ihelec

3,90 € Rozmery:

Kód: 3560

veľkosť 3

Kód: 5363

veľkosť 4

Kód: 5364

veľkosť 5

Kód: 1825 Nasopharingeálna trubica, guma

Tracheálna trubica, sterilná, jednorázová

Kód: 219

veľkosť 6, 26CH

veľkosť 2, 10CH

Kód: 660

veľkosť 6.5, 28CH

Kód: 1305

veľkosť 2.5, 12CH

Kód: 957

veľkosť 7, 30CH

Kód: 1688

veľkosť 3, 14CH

Kód: 661

veľkosť 7.5, 32CH

Kód: 1689

veľkosť 3.5, 16CH

Kód: 958

veľkosť 8, 34CH

Kód: 796

veľkosť 4, 18CH

Kód: 1113

veľkosť 8.5, 36CH

Kód: 1024

veľkosť 4.5, 20CH

Kód: 1292

veľkosť 9, 38CH

Kód: 1116

veľkosť 5, 22CH

Kód: 1114

veľkosť 9.5, 40CH

Kód: 1115

veľkosť 5.5, 24CH

Kód: 1777

veľkosť 10, 42CH

veľkosť 3, 14CH

Kód: 640

veľkosť 7, 30CH

Kód: 1073

veľkosť 4, 18CH

Kód: 3196

veľkosť 7.5, 32CH

Kód: 1072

veľkosť 5, 22CH

Kód: 641

veľkosť 8, 34CH

Kód: 1071

veľkosť 6, 26CH

Kód: 3197

veľkosť 8.5, 36CH

Kód: 3290

veľkosť 6.5, 28CH

Kód: 642

veľkosť 9, 38CH

Kód: 2306 Súprava na koniotómiu malá Kód: 2905 Súprava na koniotómiu veľká

Kód: 2918

Veľkosť 00,modrá

Kód: 246

Veľkosť 2, zelená

Kód: 2013

Veľkosť 0, čierna

Kód: 1280

Veľkosť 3, žltá

Kód: 1281

Veľkosť 1, biela

Kód: 773

Veľkosť 4, červená

Mayo trubica nesterilná

0,90 €

Kód: 1503

Veľkosť 00,modrá

Kód: 244

Veľkosť 2, zelená

Kód: 1502

Veľkosť 0, čierna

Kód: 245

Veľkosť 3, žltá

Kód: 981

Veľkosť 1, biela

Kód: 1319

Veľkosť 4, červená

Maska pri laryngitíde

12 €

Sterilná pomôcka, ktorá je vždy pri ruke, keď nemáme k dispozícii laryngoskop. Neobsahuje latex, aj na jednorázové použitie pre kojencov i dospelých.

Tracheálna trubica Rüsch, gumová, sterilizovateľná Kód: 3194

1€

19 €

1,30 €

Kód: 1293

Mayo trubica sterilná

20 €

Kód: 3666

Veľkosť 1

Kód: 3665

Veľkosť 2

Kód: 3664

Veľkosť 3

Kód: 3663

Veľkosť 4

Kód: 3561

Veľkosť 5

Laryngiálna tuba 5

25 € Pohotovostný nástroj na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest. Jeho zavedenie je možné aj na slepo. Každá tuba je v sterilnom balení, doplnená o striekačku s farebným kódom a prípravkom proti prehryznutiu. Rozmer 3 je určený pre osoby s výškou pod 155 cm, rozmer 4 pre osoby s výškou 155-180 cm, rozmer 5 je odporúčaný pre osoby vyššie ako 180 cm.

95 € 160 €

Použitie pri urgentných prípadoch, pri prekážkach horných dýchacích ciest, pri neúspešnej intubácii, ak sa tracheotómia nedá rýchlo vykonať.

Kód: 2510

Larengiálna tuba 3

Kód: 4025

Larengiálna tuba 4

Kód: 4026

Larengiálna tuba 5

ODSÁVAČKY Kód: 1513 Ručná odsávačka

90 € Výkonná odsávačka s ručným ovládaním. Má nízku hmotnosť a dá sa ľahko prepravovať v kufríku na prvú pomoc. Dosahovaný podtlak je väčší ako 500 mm Hg. Dá sa pripojiť sterilný odsávací katéter.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: 721

Nohou ovládaná odsávačka

125 €

Autoklávovateľná so 400 ml nádobou z polykarbonátu, sací výkon – 650 mbar. Rozmery 225x170x120 mm. Váha -1,3kg.

Reanimačný sortiment / Odsávačky

73


Kód: 1079 Odsávačka F31

450 € Prenosná odsávačka (akumulátorová) F31. Prenosná odsávačka pre profesionálne použitie. Nárazuvzdorný obal, minimálne nároky na čistenie. Dodávané s 1 litrovou autoklávovateľnou nádobou. Sací výkon 32 l/min. Váha 4 kg. Rozmery 450x150x280 mm. Maximálny podtlak 750 mm/Hg. Kapacita batérií 45 min. Napájacie napätie 12 V alebo 230 V-50/60Hz.

Kód: 859 Motorová odsávačka F 18 Kód: 2100 Motorová odsávačka F 36

Kód: 2715 Odsávačka F20 Kód: 2364 Odsávačka F40

180 € 230 € Prenosná odsávačka pre malé chirurgické zákroky pre profesionálne použitie. Ideálna aj pre domácu pooperačnú liečbu. Nárazuvzdorný obal, ľahká, prenosná, minimálne nároky na čistenie. Dodávaná s 1 litrovou autoklávovateľnou nádobou, s bezpečnos- tným plavákom. Sací výkon F20-18 l/ min, F40-36 l/min. Napájanie 230 V sieť. Rozmery: 350x210x250 mm. Maximálny podtlak 750 mm/Hg. Váha 4,5 kg.

Kód: 3402 Askir batériová odsávačka

400 €

Prístroj pracuje so vstavanými, nabíjateľnými akumulátormi. Odsávačka je prenosná, malých rozmerov. Je určený na profesionálne resp. domáce použitie. Na jedno nabitie akumulátorov je schopný vykonať 45-50 nepretržitých cyklov.Nabitie akumulátoru trvá 120-150 minút. Maximálny podtlak: 75 bar. Odsávací výkon: 16 l/min. Prístroj je osadený nádržou s objemom 1000 ml, ktorú možno sterilizovať v autokláve.

720 € 920 € 1 320 € Odsávačka F60 Mobilná odsávačka pre profesionálne použitie, s výkonným zdvojeným kompresorom. Obal odsávačky je vyrobený z ABS materiálu. Štyri antistatické kolieska, dve z nich s brzdami. Vysoký podtlak 750 mm/ Hg. Regulátor podtlaku s manometrom. Dve 2 litrové autoklávovateľné nádoby. Každá nádoba je s dvojitým plavákom proti nasatiu tekutiny dovnútra prístroja. Nezávislá zdvojená zberná nádoba. Sací výkon 60 l/min. Váha 13 kg. Rozmery: 420x460x480 mm. Napájanie zo siete.

150 € 220 €

Prenosná odsávačka pre malé chirurgické zákroky a ošetrovanie tracheotómie, pre domáce použitie. Nárazuvzdorný obal, prenosný, minimálne nároky na čistenie. Dodávaná s 1 litrovou autoklávovateľnou nádobou s bezpečnostným plavákom. Odsávačka obsahuje regulátor sania a manometer. Maximálny podtlak 800 mm/Hg. Sací výkon pri type F18 –18 l/min, pri type F36-36 l/min.

Hmotnosť: 5,5 kg.

Kód: 489 Odsávačka F60 Kód: 2713 Odsávačka F90 Kód: 2714 Odsávačka F100

Odsávačka F90 Mobilná odsávačka pre profesionálne použitie, s výkonným zdvojeným kompresorom. Obal odsávačky je vyrobený z ABS materiálu. Štyri antistatické kolieska, dve z nich s brzdami. Vysoký podtlak 750 mm/Hg. Regulátor podtlaku s manometrom. Dve 2 litrové autoklávovateľné nádoby. Každá nádoba je s dvojitým plavákom proti nasatiu tekutiny dovnútra prístroja. Nezávislá zdvojená zberná nádoba. Sací výkon 90 l/min.Váha 15 kg. Rozmery: 420x460x480 mm. Napájanie zo siete. Odsávačka F100 Vysokovýkonná mobilná odsávačka pre profesionálne použitie. Nárazuvzdorný obal, štyri antistatické kolieska, dve z nich s brzdami. Vysoký podtlak 900 mm/Hg. Regulátor podtlaku s manometrom. Dve dvojlitrové autoklávovateľné nádoby. Každá nádoba je s dvojitým plavákom proti nasatiu tekutiny dovnútra prístroja. Nezávislá zdvojená zberná nádoba. Sací výkon 84 l/min. Váha 17 kg. Rozmery 420x460x480 mm. Napájanie zo siete.

Príslušenstvo k odsávačkám, odsávacie katétre Umelohmotná nádoba s vrchnákom, 1 litrová,

Kód: 1341

21,00 €

autoklávovateľná Umelohmotná nádoba s vrchnákom, 2 litrová,

Kód: 2165

23,00 €

sterilizovateľná Kód: 3101

Súprava hadičiek

Kód: 2943

Antibakteriálne cedítko ku všetkým odsávačkám

10,00 €

Kód: 2744

Um. nádoba 2 litrová (nedá sa sterilizovať)

20,00 €

5,00 €

Odsávacie katétre

0,30 €

Kód: 1691

Odsávací katéter 6 CH

Kód: 474

Odsávací katéter 14 CH

Kód: 1690

Odsávací katéter 8 CH

Kód: 1214

Odsávací katéter 16 CH

Kód: 1824

Odsávací katéter 10 CH

Kód: 1438

Odsávací katéter 18 CH

Kód: 1023

Odsávací katéter 12 CH

Odsávačka

F-18

F-36

F-20

F-40

F-31

F-60

F-90

F-100

Askir

Max. vákuum (bar/mmHg)

0,75/563

0,8/600

0,75/563

0,8/600

0,75/563

0,75/600

0,75/600

0,9/675

0,75/563

Sací výkon (l/min) 23

37

23

37

30

6%

90

84

25

Kapacita nádrže

1x1 l

1x1 l

1x1 l

1x1 l

1x1 l

2x2 l

2x2 l

2x2 l

Spotreba energie (W)

127

157

127

157

50

60

120

270

40

Napájanie

230 V 50/60 Hz

230 V 50/60 Hz

230 V 50/60 Hz

230 V 50/60 Hz

12 V DC 110V,50/60Hz

230 V 50/60 Hz

230 V 50/60 Hz

230 V 50/60 Hz

12 V DC

Rozmery (cm)

26x18x22

26x18x22

35x21x25

35x21x25

45x15x28

48x46x42

48x46x42

48x46x42

35x21x18

Hmotnosť (kg)

2,5

2,5

3,5

3,5

4

15

15

17

2,5

74

Odsávačky

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


TAŠKY PRE RÝCHLU ZDRAVOTNÚ POMOC Pohotovostné tašky, tašky rýchlej zdravotnej pomoci a tašky pre zdravotné sestry sa môžu objednávať aj s obsahom podľa vlastného výberu!

Kód: 977

Taška rýchlej zdravotnej pomoci „B“

79 €

Kód: 922

Pohotovostná taška „A“

Kód: 3746

Taška rýchlej zdravotnej pomoci ALFA 1

530 €

Taška obsahuje silikónový dýchací vak, 2 masky na ústa, odsávačku (šlapacia), otoscop, fonendoskop, tlakomer, ťahač jazyka, laryngoskop s 3 lyžicami, rukoväťou a taškou, 3 ústne Guedelove vzuchovody, svorka na cievy, skalpel, ihelec, pinzeta, chirurgické nožnice, pinzeta na jazyk, roztvárač úst, kovové prstové návleky, kliešte magilové , súprava na výplach žalúdka, 3 tracheálne trubice, odsávací katéter, 2 infúzne sety, 5 a 10 ml striekačky, ihly , diagnostické svetelní pero, rukavice, cievna pinzeta.

Taška na plece obsahuje dýchací vak jednorázový,2 masky na ústa, ťahač jazyka, roztvárač úst, 3 ústne Guedelove vzuchovody, odsávací katéter, 2 infúzne sety, 5 a 10 ml striekačky, ihly, diagnostické svetelné pero, 2 páry rukavíc.

180 €

Taška obsahuje 1 silikónový dýchací vak, 2 masky na ústa, ťahač jazyka, 3 ústne Guedelove vzduchovody,odsávací katéter, 2 infúzne sety, 5 a 10 ml striekačky, ihly, diagnostické svetelné pero, 2 páry rukavíc.

TAŠKY PRE ZDRAVOTNÉ SESTRY S KOMPLETNOU VÝBAVOU Kód: 655

Taška s kompletnou výbavou

85 €

Kód: 548

Taška s extra výbavou

120 €

Malá taška z koženky, výbava predošlej tašky doplnená o glukomer a testovacie prúžky.

Taška na rameno obsahuje: tlakomer, fonendoskop, diagnostické svetelné pero, 10-10 kusov 2 a 5 ml striekačiek, 100 ks ihiel, venóznu kanylu, 100 ks rukavíc, 100 ks drevených špachtlí, škrtidlo na rameno so suchým zipsom, chirurgické nožnice, nožničky na obväzy, svorka na cievy, anatomickú pinzetu, chrurgickú cievnu pinzetu, dezinfekčný prostriedok na pokožku, teplomer, inštrumenty na výplach čriev, papierovú vatu, mulové štvorce, katétre, 2 infúzne sety, žalúdkovú sondu, výživovaciu sondu, tvárovú masku, Mayo tubu, emitnú misku, meter, dezinfekčný prostriedok na ruky, leukoplast.

TAŠKY PRVEJ POMOCI A POHOTOVOSTNÉ TAŠKY PRE ZDRAVOTNÉ SESTRY BEZ VÝBAVY Kód: 3744

ALFA

70 €

Kód: 2351

Kód: 3745

OMEGA

80 € Kompaktná, priestranná taška aj na rameno. Vďaka vnútornému členeniu (priečky, vačky, dostatočné miesto i na kyslíkovú fľašu) odpovedá potrebám zdravotnej pohotovosti. Rozmery: d63 x š36 x v25 cm.

Pohotovostný vak

22 €

Extra silný, kvalitné vypracovanie, vyrobený z materiálov odolných vode. Dá sa nosiť v ruke alebo na chrbte.

Kompaktná, priestranná taška aj na rameno. Vďaka vnútornému členeniu (priečky, vačky, dostatočné miesto) odpovedá potrebám zdravotnej pohotovosti. Rozmery: 46 x 24 x37 cm (š x v x h).

Kód: 1069

Pohotovostný kufrík bez výbavy

65 €

Kufrík na lekárske inštrumenty, z kvalitného pevného materiálu so stabilným rámom, priestranným vnútrajškom, s rúčkou a popruhom na plece.

Tašky vyrábame aj podľa osobitnej požiadavky zákazníka! Ak ste nenašli hľadaný výrobok, zavolajte, pomôžeme!

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Tašky pre rýchlu zdravotnú pomoc

75


Kód: 4178

Tašky prvej pomoci pre ambulancie – plnené (podľa vyhlášky MZ SR) Kód: M069 Resuscitačný set pre dosp. jednorázový

Vozík na kyslíkové fľaše

165 €

Rám zo syntrovaných kovových rúrok, 5 koliesok, popruhom na rýchle upevnenie kyslíkovej fľaše. (na 10 l fľašu).

495 €

Taška obsahuje: 3 mayo trubice (nesterilné), dýchací vak pre dosp. (PVC), 2 masky na ústa (PVC), 2L kyslíkovú flašu, redukčný ventil, kyslíkovú masku s prípojnou hadicou, odsávačku (šlapaciu), odsávacie katétre v dvoch veľkostiach.

Kód: 715 Kód: 2681 Kód: M070 Resuscitačný set pre dosp.

Reduktor k 1 a 2l kyslíkovým fľašiam Reduktor k 10 l kyslíkovej fľaši

165 € 250 €

Regulovateľný prietok l/min

520 €

Taška obsahuje: 3 mayo trubice (sterilné), dýchací vak pre dosp. (silikónový), 2 masky na ústa (silikónové), 2L kyslíkovú flašu, redukčný ventil, kyslíkovú masku s prípojnou hadicou, odsávačku (motorovú F18), odsávacie katétre v dvoch veľkostiach.

Kód: M071 Resuscitačný set pre deti a dorast jednorázový

510 € Kyslíková maska a prípojná hadica

Taška obsahuje: 6x mayo trubice (nesterilné), dýchací vak pre dosp. (PVC), dýchací vak pre deti (PVC), 3 masky na ústa (PVC), 2L kyslíkovú flašu, redukčný ventil, kyslíkovú masku s prípojnou hadicou pre deti, kyslíkovú masku s hadicou pre dosp., odsávačku (šlapaciu), odsávacie katétre v troch veľkostiach.

Kód: M072 Resuscitačný set pre deti a dorast

4,50 €

Kód: 1328

detská

Kód: 3721

pre dospelých

550 €

Taška obsahuje: 6x mayo trubice (sterilné), dýchací vak pre dosp., dýchací vak pre deti (silikónový), 3 masky na ústa (silikónové), 2L kyslíkovú flašu, redukčný ventil, kyslíkovú masku s prípojnou hadicou pre deti, kyslíkovú masku s hadicou pre dosp., odsávačku (motorovú F18), odsávacie katétre v troch veľkostiach.

Kód: 2204

Autolekárnička

14 €

Kód: 3993

Nosidlo vaničkové

Kyslíkové fľaše (plná) Kód: 2443

1 litrová

160,00 €

Kód: 1164

2 litrová

160,00 €

Kód: 1165

10 litrová

290,00 €

NOSIDLA Kód: 1200

Nosidlo TEL028

40 € Zhotovená z PVC tkaniny, odolná voči vode, zostáva rezistentná proti ušpineniu. RTG lúče prepúšťa. 6 rukovätí pomáha bezpečne udržať nosidlá. Rozmery: 190x60 cm. Nosnosť: 90 kg.

Kód: 2056

Nosidlo s rúčkou

Tašky pre rýchlu pomôc / Nosidlá

Vyrobené z mimoriadne tvrdého, hustého materiálu. Odoláva extrémnym teplotám a chemikáliám. Výrobok sa ľahko čistí. Materiál nosidiel je nepriepustný pre vodu a ropné produkty. Polyetylénová nosná plocha je pripevnená k hliníkovému trubkovému rámu, čím sa dosahuje maximálna odolnosť a tuhosť Príslušenstvo: 3 ks fixačné popruhy, matrac, držadlo na nohy. Rozmery: 217x62x18,5 cm. Hmotnosť: 13,5 kg. Nosnosť: 278 kg.

410 € Nosidlá sú konštruované tak, aby sa dali zasunúť pod pacienta, ideálne pri zraneniach chrbtice, alebo pre obete nehôd ležiacich na zemi. Rozmery otvoreného nosidla: 201x43 cm Rozmery zloženého nosidla: 120x43 cm Váha: 10 kg, nosnosť: 170 kg

76

850 €

Kód: 2915

Chrbticová dlaha BAR025

295 €

Vyrobené z materiálu 100% prepúšťajúceho RX žiarenie. Výrobok možno prať a dezinfikovať. Dlaha je kompatibilná s akýmkoľvek fixátorom hlavy. Príslušenstvo: 3 ks snímateľných popruhov. Hmotnosť: 7,6 kg. Rozmery: 183x40x4,5 cm. Nosnosť: 150 kg.

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 2790

Nosidlo BAR018

140 € Skladateľný dvakrát a to pozdĺžne i priečne. Skladá sa z dutých hliníkových trubiek. PVC tkanina, ktorá je výplňou nosidiel, je trvanlivá, odoláva ohňu. Rozmery otvoreného nosidla: 203x50x15 cm Rozmery zloženého nosidla: 96x170x15 cm Váha: 7 kg, nosnosť: 120 kg

Kód: 1831

Kód: 3022

Veľkosť S

Kód: 3340

Veľkosť M

Kód: 3339

Veľkosť L

Kód: 2272

Veľkosť XL

Vákuové dlahy na končatiny 09.8004

370 €

Kód: 1813 Vákuový matrac 09.8000

Pumpa k vákuovému matracu 09.8002

179 €

Záchranná izotermická prikrývka

2,50 €

Pohotovostné nožnice

75 €

Multifunkčné pohotovostné nožnice vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Nástroj je vhodný na prerezanie bezpečnostných pásov, oblečenia, rozbitie skla a pod. Dodávaný v púzdre.

480 €

Zhotovený z PVC, ktorý je odolný vode. Rezistentná proti ušpineniu. Vybavený 3 upevňovacími popruhmi, ktorými sa upevňuje zranený k matracu a ďalšie 4 popruhy, s ktorými sa pripevňuje matrac k nosidlu. Na boku sú 2 rukoväte, pri hlave a nohách po jednej rukoväti. Bez pumpy.

Kód: 1720

Chrbticový imobilizátor 09.8006

Izotermická prikrývka prvej pomoci, zlatá/ strieborná. Zlatá strana smerom k telu chráni pred teplom a strieborná strana smerom k telu chráni pred chladom. Rozmery: 140x220 cm

Zhotovené z PVC materiálu, ktorý sa ľahko udržuje. Prepúšťa RTG žiarenie. Príslušenstvo: pumpa, taška, trojdielna súprava.

Kód: 1719

159 €

Počas prevozu minimalizuje možnosť pohybu hlavy a chrbtice zraneného. Príslušenstvo: Taška

Kód: 1314 Kód: 1810

Imobilizátor hlavy

Univerzálna pomôcka na fixáciu hlavy k rôznym typom nosidiel. Vďaka suchým zipsom sa ľahko pripevňuje na hlavu. Jednoduchá údržba.

13 € Kód: 3341

150 € Ručné, klasické nosidlo, skladateľné pozdĺž, plachta z pevného plátna. Rozmery: 180x50 cm

Kód: 3253 Krčný fixačný golier (Cervical)

Nosidlo

105,00 €

PULZOXIMETRE Kód: 2942

Pulzoximeter CMS 50D Plus

93 €

Mnohostranný a jednoducho používateľný. prístroj možno pripojiť k PC. Mimoriadne jednoduchá obsluha, nízka spotreba energie. Zobrazenie hodnoty SpO2. Zobrazovanie hodnoty pulzu, grafického priebehu pulznej vlny, stĺpcové diagramy. Smer zobrazenia na displeji možno meniť podľa aktuálnej potreby. Akustická signalizácia pulzu. Ak sú merané hodnoty mimo nastavených limitných hraníc prístroj automaticky aktivuje alarm. Automatické sledovanie kapacity napájacích článkov so signalizáciou nízkej kapacity. Horné aj dolné limity alarmových hlásení možno nastaviť. Ukladanie nameraných hodnôt SpO2 a pulzu do vstavanej pamäte s možnosťou ich exportu do počítača aj v reálnom čase. Ak prístroj nedostáva signál dlhšie ako 5 sekúnd, automaticky sa vypne. K prístroju možno ako opciu zakúpiť bezdrôtový komunikačný modul RF. Displej: 0,96“ farebný OLED s rozkladom 128x64. Merací rozsah SpO2: 0%-100% (s rozlíšením 1%); presnosť: v intervale 70%-100%: ±2%; pre hodnoty pod 70% nie je presnosť stanovená. Meranie pulzu: 30 bpm-250 bpm (s rozlíšením 1 bpm); presnosť: ±2bpm alebo ±2% (platná je vždy vyššia hodnota). Odolnosť voči okolitému svetlu: odchýľka menšia ako ±1%. napätie: DC 3.0V. Napájanie: 2 ks 1.5V (AAA) alkalické články. Minimálne 24 hodinová nepretržitá prevádzka (maximálne 32 hodín).

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: 1307

Pulzoximeter CMS 50DL

63 €

Integrovaný snímač SpO2. Zariadenie možno použiť v nemocniciach, doma, športoviskách a pod.. Presné meranie SpO2 a frekvencie pulzu a zobrazenie nameraných hodnôt na displeji. Zobrazenie priebehu pulznej vlny s možnosťou zobrazenia výsledkov vo forme stĺpcových diagramov. Zobrazenie kapacity batérií. 4 smery a 6 prevádzkových módov. Intenzitu svetla možno nastaviť v 4 úrovniach. Mimoriadne nízka spotreba energie. Automatické vypnutie keď nie je signál. Mimoriadne malé rozmery (57x31x32 mm); prenosný prístroj. 1,3“ dvojitý farebný OLED displej s rozkladom 160x64 bodov. Merací rozsah: SpO2: 35-99%; pulz:30.250 bpm. Presnosť: SpO2: ±2% (v intervale 70-99%), pod 70% nie je definovaná; pulz: ±2 bpm alebo 2%. Napájanie: 2 ks 1,5V batéria (AAA). 30 hodín nepretržitej prevádzky.

Nosidlá / Pulzoximetre

77


Kód: 1761

Pulzoximeter CMS 50E

260 €

Malý, ľahký, prenosný prístroj. Prevádzka jednoduchá, energeticky nenáročná (menej ako 100 mA). Prístroj zobrazuje na displeji numerickú hodnotu SpO2 a pulzu resp. tieto hodnoty sú zobrazené aj formou kriviek a stĺpcových grafov. Smer zobrazenia a intenzita osvetlenia displeju sú voliteľné. Akustická signalizácia pulzu. Funkcie alarmov, upozornenie n nízku kapacitu batérie, nastaviteľné alarmové limity. Funkcia pamäte. Uložené údaje z meraní možno exportovať do PC. Automatické vypnutie po 5 sekundách alebo keď sa uvoľní senzor. Displej:1.3“ 65K farebný OLED s rozkladom 128x96. Merací rozsah SpO2: 0-100% s delením po 1%. Presnosť: 70-100%: ±2%. PR: 30-250 bpm s delením po 1 a presnosťou ± 2 bpm. Napájanie: 3,7 V nabíjateľný akumulátor. Prevádzka na jedno nabitie: cca 20 hod. Príslušenstvo: šnúrka na zavesenie, dátový kábel, PC softvér, sieťový adaptér. Rozmery: 57x32x30 mm. Hmotnosť: 50 gramov.

Kód: 3712

EDAN H100B pulzoximeter

290 €

Prenosný, ľahký, kompaktný prístroj na meranie pulzu a kyslíkovej saturácie arteriálneho hemoglobínu v reálnom čase. Hodnoty pulzu a SpO2 sú zobrazované na podsvietenom LCD displeji (128 x 64 pixelov) v numerickej aj grafickej podobe. Rozklad: do 1% kyslíkovej saturácie, 1 BPM pulz. Údaje z grafu SpO2 a pulzu za posledných 10 minút možno spätne prehliadnuť na displeji. Napájanie: nabíjateľný článok. Akustické a vizuálne hlásenia. Uloženie údajov 100 pacientov a 300 hodín snímania. Prostredníctvom rozhrania DB9 možno prístroj pripojiť k PC, takto možno údaje archivovať a vytlačiť. Tonus pulzu, hodiny reálneho času. Prístroj je kompatibilný s Nellcor a BCI DB9 senzormi.

Kód: 2737

Rossmax pulzoximeter

290 €

Kód: 4320

Pulzoximeter MD 50 Q

95 €

Prístroj navrhnutý vyslovene na vyšetrovanie detí a novorodencov!!! Jednoduchá a ľahká prevádzka. SpO2, PR, stĺpcový diagram pulzu. Nízka energetická náročnosť. Automatické vypnutie. 6 spôsobov zobrazenia. Napájanie: 2 AAA alkalické články alebo akumulátory. Zobrazenie úrovne nabitia napájacích článkov. Možnosť regulácie osvetlenia. Prístroj možno používať v nemocniciach aj v domácom prostredí.

Kód: 5266

Pulzoximeter CMS 60C

155 €

Pulzoximeter vhodný na vyšetrovanie dospelých aj detí (podťa snímača) použiteľný v profesionálnej praxi aj doma. Zobrazovanie kapacity batérie, priateľské menu, nastaviteľná intenzita. Funkcie zvuku pulzu a alarmov, ktorých hornú a dolnú hladinu možno nastaviť. USB rozhranie na pripojenie k PC. Softvér analyzuje, archivuje a tlačí namerané údaje. Napájanie: nabíjateľná lítiová batérie. Nabíjanie: AC adaptér alebo USB rozhranie. Nízka spotreba energie. Rozmery: 87x45x22 mm. Technické charakteristiky: 1,8“ farebný 62K TFT displej s rozkladom 160x128 bodov. Merací rozsah: SPO2: 35~ 99 %; pulz: 30 ~ 250 BPM. Presnosť: <2% (70% ~ 99%), 2 BPM alebo 2% pre pulz. Prístroj je schopný Viac ako 24 hodinovej nepretržitej prevádzky. Kód: 5267

Snímač pre dospelých

65,00 €

Kód: 5268

Snímač pre dojčatá

65,00 €

Kód: 19 Kód: 4573

Pulzoximetrický snímač pre kojencov Prstový snímač pre dospelé osoby

99 € 95 €

Vhodný k pulzoximetrom EDAN a Rossmax

Kód: 4983

Kompaktný prenosný prístroj s LCD displejom, ktorého podsvietenie možno nastaviť v širokom rozsahu. SpO2 a pulz možno programovať, zvukový alarm s možnosťou vypnutia resp. reguláciou hlasitosti. Prostredníctvom sériového portu možno prístroj pripojiť k počítaču. Napájanie: 4 ks AA alkalické články, s ktorými prístroj dokáže nepretržite pracovať až 12 hodín. SpO2: 35 – 100%. Pulz: 30-250 bpm/min. Presnosť: SpO2: 70% - 100% ± 2%, 35% -69% nie je určené. Pulz: 30 –250 ± 3. Rozmery: 14,5 x 7,25 x 2,25 cm. Hmotnosť: 0,15 kg.

Nabíjačka akumulátorov k EDAN H100B

110 €

Nabíjačku možno objednať len k novo zaúpeným prístrojom. K skôr zakúpeným pulzoximetrom EDAN 100B sa nedá použiť.

OSVETĽOVACIA TECHNIKA LEKÁRSKE LAMPY Kód: 377

Xenónová vyšetrovacia lampa

190 €

02.738 vyšetrovacia lampa: xenónom plnená halogénová výbojka, na kolieskach, nožičky z nehrdzavejúcej ocele, nastaviteľná výška. Intenzita osvetlenia vo vzdialenosti 50 cm: 52.422 lux. Teplota farby svetla: 3000 K.

78

Pulzoximetre / Osvetl. technika

Kód: 2639

Lampa pre ORL vyšetrenia

785 €

Halogénová žiarovka so studeným svetlom, flexibilné rameno, mobilný podstavec. Intenzita osvetlenia 15000 luxov.

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 1721

Masterlight nástenná lekárska lampa

250 €

Kód: 3088

Nástenná montáž k Masterlight lampe

25 €

Nástenná lampa – flexibilné rameno, KAWE výrobok

Kód: 2596

HEINE HL 1200

5

Kód: 381

ROČNÁ ZÁRUKA

570 € Ultra tenká hlavica. Vstavaný tepelný filter. Otočný o 180 stupňov. Ohybný držiak hlavice, možno jednoducho nastaviť do akejkoľvek pozície. Bezpečný podstavec. Žiarovka 12 V / 20W IRC s predĺženou životnosťou. Životnosť žiarovky je cca 4000 hodín. Intenzita svetelného toku: 90000 lux zo  vzdialenosti 30 cm. Lampa poskytuje jasné biele svetlo.

Masterlight lekárska lampa

Kód: 3099

Vyšetrovacia lampa ri-magic LED

515 €

Ri-matic LED flexibilná vyšetrovacia lampa poskytuje ideálne osvetlenie vyšetrovanej oblasti tela. Biele LED svetlo s možnosťou fokusácie vyzdvihne jemné zmeny farby resp. vysokým kontrastom pomáha pri presnej diagnostike. Na rozdiel od halogénových lámp, LED poskytuje studené svetlo. Lampa s podstavcom má mimoriadnu stabilitu a anti statickú úpravu podstavca. Z 5 koliesok možno dve zabrzdiť. najmodernejšia LED technológia zaručuje svetlo porovnateľné s prirodzeným osvetlením. Životnosť LED žiarovky je viac ako 50000 hodín. Lampa vyžaruje podstatne menej tepla a má podstatne nižšiu stratu energie ako klasické lampy. Zaostrovací nástroj v prednej časti lampy umožňuje presné nastavenie osvetlenej plochy. Flexibilné rameno umožňuje nastaviť lampu do ľubovolnej polohy. Používanie je jednoduché prostredníctvom reostatu, ktorým možno regulovať intenzitu svetla.

Kód: 5388

KaWe MASTERLIGHT® LED

410 €

Flexibilná vyšetrovacia lampa s LED osvetlením. Napätie/výkon: 12V / 7 W. Lampa poskytuje osvetlenie s intenzitou cca 7500 Lux v pracovnej vzdialenosti 0,4 m. Životnosť LED žiarovky je približne 22000 hodín (v porovnaní s halogénovou žiarovkou, ktorej životnosť je cca 1000 hodín).

330 €

Lampa s halogénovou žiarovkou, na kolieskach s brzdami. Intenzita osvetlenia 44.000 luxov.

Kód: 3384

Vyšetrovacia lampa nástenná s lupou

70 €

Šošovka o priemere 125 mm, 3 násobné zväčšenie. Kruhová žiarivka o priemere 205 mm, 230 V/ 22 W. Ochranná sklopná clona proti poškrabaniu. Pružinový nosný mechanizmus.

Kód: 1184

Vyšetrovacia lampa 1653

105 €

S tradičným osvetlením, s pochrómovanými kolieskovými nohami. Nastaviteľná výška a smer svetelných lúčov.

Kód: 30081 Vyšetrovacia lampa s lupou, so stojanovým podstavcom

100 €

3 dioptrické bifokálne šošovky. Projektor s bikonvexnou optikou, 22 W fluorescentnou žiarovkou, sklo s optickým lomom.

Kód: 546

Vyšetrovacia lampa

165 €

Vyšetrovacia lampa s halogénovou žiarovkou. Lampa je umiestnená na mobilnom stojane s 5 ramenným podstavcom na kolieskach. Výšku stojanu možno nastavovať. Rovnako možno otáčaním osvetľovacej hlavice jednoducho nasmerovať svetelný lúč na potrebné mesto. Intenzita svetla: cca 11000 Lux. Teplota svetla: 3000 K. Výkon žiarovky: 50W.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: 3100

Vyšetrovcia lampa DENTMIX-LED4

940 €

Svietidlo môže byť použité vo všetkých variáciách (nástenné, stropné, mobilné). Svietidlo je celokovové s bezdotykovou, plynulou reguláciou osvetlenia. Technické parametre: napájacie napätie: 220V; menovité napätie: 12V; svetelná stopa (ISO 9680): 150x85 mm; teplota chromatičnosti: 4100 K; intenzita osvetlenia (plynulo regulovateľná): 30000 lux.

Osvet. technika

79


Kód: 5389

OPERAČNÉ LAMPY Kód: 2595

Chirurgická lampa

2 150 €

EL-03 M stropná operačná lampa malých rozmerov. Trojžiarivkové halogénové lampy so studeným svetlom sú určené predovšetkým do malých operačných sál, do súkromných ambulancií resp. do veterinárnych operačných sál. Prednosťou je koncentrovaný svetelný lúč, jednoduché nastavenie, rameno osadené pružinou, nízka hmotnosť. Intenzitu osvetlenia možno nastaviť v dvoch stupňoch v závislosti na podmienkach chirurgického zákroku. Technické údaje: Osvetlenie I. stupeň – 47.000 lux, II. stupeň – 35.000 lux. Priemer osvetlenej plochy. 100 mm, prevádzková vzdialenosť: 0,9 – 1,6 m. Typ žiariviek: Halogén 35W/12V, teplota svetla 3200 K, dĺžka ramena 1600 mm, váha: 18 kg.

Kód: 3794

Operačná lampa Medilux s podstavcom

1 590 €

Stojanová modifikácia Medilux stropnej lampy

KaWe MASTERLIGHT® 30 LED

2 150 €

Operačná lampa stojanová s pevnou ohniskovou vzdialenosťou umiestnená na mobilnom 5 ramennom stojane s 5 kolieskami. Povrchová úprava práškovými farbami (biela). Elektronický vypínač a ovládanie jasu sú umiestnené na telese lampy. Vzhľadom na použitý zdroj svetla (LED) sa lampa vyznačuje extrémne dlhou životnosťou a nízkou spotrebou energie. S vynikajúcou reprodukciou farieb a ich výnimočného podania (Ra=95) lekár ľahko rozpozná aj najjemnejšie odtiene tkaniva. Farebné spektrum operačnej oblasti je prirodzené a kontrastné. Množstvo počítačom brúsených šošoviek zabezpečuje rovnorodosť svetla a minimálny tieň v pracovnej zóne. Samostatne usporiadané optické pole je charakteristické pre každý z LED modulov, každý s vlastným svetelným poľom. To mimoriadne zvyšuje kontrast, čím sa zvyšuje zobrazenie detailov v pracovnom poli. Celkové osvetlenie možno nastaviť až na 50.000 luxov.

Kód: 5365

Operačná lampa

670 € Operačná lampa pre malé chirurgické zákroky. Lampa poskytuje svetlo s intenzitou 30000 Lux. Teplota svetla: 4-5000 K. Výkon žiarovky: 50W. Príkon: 60VA. Napájanie z elektrickej siete (AC 220V ± 20%, 50Hz).

Kód: 4462 Kód: 3623

Operačná lampa Medilux nástenná BHW-175

1 490 €

Operačná lampa Medilux stropná BHC-175

1 490 €

Kód: 4261

Ručná lampa s modrým svetlom

320 €

Špeciálne, fluorescentné svetlo na osvetlenie takých nálezov, ktoré pri tradičnom osvetlení nie sú viditeľné.

Halogénové studené svetlo zaisťuje perfektné svetlo bez tieňa. Ohybné a nastaviteľné rameno lampy. Intenzita osvetlenia: 50000 lux. Priemer osvetlenej plochy je 16 cm. Vysoká kvalita bieleho svetla: 4000 K. Dĺžka ramena nástennej a stropnej lampy sú 2 m. Zdroj svetla: 75 W halogénová žiarovka, 50/60 Hz, 230 V, životnosť žiarovky: 2000 hod.

TAŠKY Kód: 4042

Lekárska taška „Cognac“

150 €

Lekárska taška valcovitého tvaru vyrobená z kože. Veľký vnútorný priestor s dvomi prepážkami, vnútorné vrecko, nastaviteľné ampulárium, na prepážke je umiestnený priestor pre navštívenky a písacie potreby.

Kód: 4043

Lekárska taška „Buffalo Strap“ prírodná hnedá

145 €

Lekárska taška valcovitého tvaru s možnosťou nosenia na pleci, hnedá, vyrobená z pravej kože, veľký vnútorný priestor, vnútorné vrecká. Rozmery: 43 x 21 x 18 cm.

80

Osvetlovacia technika / Tašky

Kód: 4989

Lekárska taška „Buffalo Click“ prírodná hnedá

145 €

Rozery: 41x24x18 (šírka x výška x hĺbka). Koža.

Lekárska taška „Elegant“ Lekárska taška s dvojitým uzáverom, valcovitý tvar, vyrobená z kože. Veľký vnútorný priestor, vnútorné vrecká. Rozmery: 41 x 25 x 16 cm. Kód: 4044

Bordová

165,00 €

Kód: 4045

Čierna

165,00 €

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Taška pre zdravotné sestry „Pilot“

Lekárska taška „Classic Extra“ Taška zhotovená z jemnej kože. Mimoriadne veľký obsah s postrannými vreckami. Vnútorný priestor je rozdelený na 3 oddiely, s ampuláriom a vreckami. Rozmery: 43x32x20 cm (šírka x výška x hĺbka).

Z čiernej koženky (kože), malé i väčšie rozmery (šírka x výška x hĺbka) Kód: 36

Malá (koženka)

42,00 €

35x23x17 cm Kód: 354

Veľká (koženka)

49,00 €

44x28x20 cm Kód: 436

Veľká (kožená)

165,00 €

Kód: 2205

Čierna

195,00 €

Kód: 5361

Bordová

195,00 €

44x28x20 cm

Lekárska taška „Classic“

Taška pre zdravotné sestry „Sporty“

klasický valcový tvar. Rozmery: 42 x 22 x 21 cm (šírka x výška x hĺbka)

Športová, elegantná v čiernej a modrej farbe, kvalitné plátno, s rúčkou i na rameno. Dva hlavné priečinky (jeden menší a jeden väčší) na zips. Dva bočné priečinky na zips, väčší na dokumenty, menší na mobilný telefón. Rozmery: 34x26x16 cm. Kód: 645

Čierna

25,00 €

Kód: 3003

Modrá

25,00 €

Lekárska taška, „Business“ kožená s variabilnými vnútornými priečinkami a extra vreckami, s uzamykaním. Rozmery 42 x 23 x 23 cm (šírka x výška x hĺbka) Kód: 2739

Hnedá celokožená

170,00 €

Kód: 1765

Bordová, vnútro koženka

165,00 €

Kód: 1519

Čierna, vnútro koženka

165,00 €

Kód: 1705

Koža, bordová (vnútrajšok koženka)

112,00 €

Kód: 32

Koža, čierna (vnútrajšok koženka)

112,00 €

Kód: 2729

Koža, hnedá (vnútrajšok koža)

145,00 €

Kód: 606

Koženka, čierna

60,00 €

Lekárska taška „Classic High“ Zvýšený valcovitý tvar, z jemnej kože. Veľký vnútorný priestor, bočné vrecká. Vnútorný úložný priestor má tri priečinky, so špeciálnym úložným priestorom pre ampuly. Rozmery 37x27x20 cm (šírka x výška x hĺbka).

Lekárska taška „Giant“ Rozmery: 41x27x23 cm

Čierna

135,00 €

Kód: 821

Bordová

135,00 €

Lekárska taška Rusticana

Kód: 4990

Čierna

150,00 €

Kód: 4988

Koňaková

150,00 €

Dürasol Rusticana Z mimoriadne kvalitnej a odolnej kože, s vynímateľným vnútrajškom, ktoré sa dá prať. Vnútorná časť je predelená 6 priečinkami, s úložným priestorom na 48 ampúl, doplnený praktickými vonkajšími vreckami. Je to elegantná taška s náročným dizajnom, v troch farebných vyhotoveniach: čierna, bordová, zlatohnedá.

Kód: 3322

Koža, zlatohnedá, 43x21x27 cm, 2 priehradky

575,00 €

Kód: 2847

Koža, čierna, 43x21x27 cm, 1 priehradka

520,00 €

Kód: 2843

Koža, zlatohnedá, 38x21x27 cm, 2 priehradky

500,00 €

Kód: 1278

Koža, čierna, 38x21x27 cm, 2 priehradky

500,00 €

Kód: 2844

Koža, bordová, 38x21x27 cm, 2 priehradky

500,00 €

Kód: 2806

Koža, čierna, 43x21x27 cm, 2 priehradky

575,00 €

Kód: 2845

Koža, tmavohnedá, 43x21x27 cm, 2 priehradky

575,00 €

Kód: 2846

Koža, zlatohnedá, 43x21x27 cm, 1 priehradka

520,00 €

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: 683

Čierna odolná pelová látka. Hmotnosť: veľká 1,7 kg, malá 1,5 kg. Kód: 2777

Nylon, 43x21x 27 cm

350,00 €

Kód: 1245

Nylon, 38x21x 27 cm

29,00 €

Lekárska taška „Perla“ Klasický valcovitý tvar, doplnený vonkajším priečinkom. Zhotovená je z kvalitného plátna, lemované kožou, veľmi atraktívna. Rozmery: 42 x 22 x 24 cm.

Kód: 2139

Komb. bordovej a čiernej

105 €

Kód: 2947

Kombinácia modrej a šedej

105 €

Priečinková kožená lekárska taška „Compact“ Harmonikovitá., tri vnútorné priečinky a jeden bočný priečinok. Rozmery: 41,5 x 24 x 15 po naplnení 20 cm (šírka x výška x hĺbka).

Kód: 1755

Bordová

135,00 €

Kód: 355

Čierna

135,00 €

Tašky

81


Lekárske tašky Dürasol Špičkové lekárske tašky! Precízne prevedenie z odolného umelého materiálu. Priečinky v hornej i dolnej časti sa dajú prispôsobovať podľa potreby. V ponuke sú v dvoch rôznych prevedeniach. Kód: 2642

Ideál, čierna, 44x24x22 cm

500,00 €

Kód: 951

Ideál, bordová, 44x24x22 cm

500,00 €

Kód: 2667

Ideál, čierna, 44x24x29 cm

520,00 €

Kód: 2096

Ideál, sivá alebo hnedá, 44x24x29 cm

520,00 €

Kód: 2666

Ideál, bordová, 44x24x29 cm

520,00 €

Kód: 1081

Ampulárium z textilu

11 €

Kód: 55

Ampulárium z koženky

12 €

(18 miestny)

Kód: 4179

(45 miestny)

Ampulárium prvej pomoci

Kód: 1246

Ampulárium Dürasol

45 €

Vyrobený z nárazuvzdornej umelej hmoty ABS, otváranie stlačením uzáveru. Prehľadný. Rozmery: 20 x 12 x 2,9 cm (dĺžka x šírka x výška).

Kód: 356

Kožené púzdro na recepty

18 €

Kód: 357

Koženkové púzdro na recepty

11 €

19 €

Dvojdielne ampulárium z balónovej látky. Na jednej strane je miesto pre 13 hrubších skúmaviek, na druhej strane je miesto pre 38 normálnych skúmaviek. Zatváranie suchým zipsom. Rozmery: 6x27x4 cm (zatvorené).

JEDNORAZOVO POUŽITEĽNÉ PROSTRIEDKY Ihly (jednorázové) – balené po 100 ks: Kód: 3559

16 G 1 1/2”

10,50 €

Kód: 2303

20 G 2 3/4”

8,30 €

Kód: 171

23 G 1 1/4”

2,60 €

Kód: 1798 Kód: 166

18 G 1 ”

2,80 €

Kód: 961

21 G 1 ”

2,80 €

Kód: 1050

23 G 1 ”

2,60 €

18 G 1 1/2”

2,80 €

Kód: 169

21 G 1 1/2”

2,80 €

Kód: 2950

23 G 2 3/8”

Kód: 1145

8,30 €

18 G 2 ”

2,80 €

Kód: 1485

21 G 1 1/4”

2,80 €

Kód: 1217

24 G 1 ”

2,80 €

25 G 1 5/8”

2,80 €

Kód: 960

19 G 1 ”

2,80 €

Kód: 1520

21 G 2 ”

2,80 €

Kód: 974

Kód: 167

19 G 1 1/2”

2,80 €

Kód: 896

22 G 1 ”

2,80 €

Kód: 174

25 G 1 ”

2,80 €

Kód: 895

20 G 1 ”

2,80 €

Kód: 912

22 G 1 1/2”

2,80 €

Kód: 173

25 G 5/8”

2,80 €

2,80 €

Kód: 2179

25 G 7/8”

2,80 €

Kód: 1527

26 G 1/2”

2,80 €

Kód: 2258

26 G 7/8”

2,80 €

Kód: 175

27 G 3/4”

2,80 €

Kód: 168

20 G 1 1/2”

2,80 €

Kód: 170

22 G 1 1/4”

Kód: 1448

20 G 1 1/4”

2,80 €

Kód: 1022

22 G 2 ”

2,80 €

Kód: 2254

20 G 2 ”

2,80 €

Kód: 172

23 G 1 1/2”

2,80 €

Kód: 1108

14 G LL oranžová

0,80 €

Kód: 2522

22 G/BD modrá

0,70 €

Kód: 604

16 G LL šedá

0,80 €

Kód: 3020

14 G/BD oranžová

0,70 €

Kód: 713

18 G LL zelená

0,80 €

Kód: 2994

16 G/BD sivá

0,70 €

Kód: 1028

20 G LL ružová

0,80 €

Kód: 3497

17 G/BD biela

0,70 €

Kód: 605

22 G LL modrá

0,80 €

Kód: 2995

18 G/BD zelená

0,70 €

Kód: 4234

24 G LL žltá

0,80 €

Kód: 651

20 G/BD ružová

0,t0 €

Intravenózne kanyly Vasofix

82

Venflon

Tašky / Jednorazovo použiteľné prostriedky

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Ihly – Uzavretý odberový systém – VACUTAINER

Striekačky

Kód: 1236

Červená 5 ml skúmavka, biochemický rozbor

0,20 €

Kód: 182

Fialová 3 ml skúmavka, hematologický rozbor

0,20 €

Kód: 181

Šedá 3 ml skúmavka, analýza glukózy

0,22 €

Kód: 183

Čierna 5 ml skúmavka, sedimentácia

0,30 €

Kód: 188

Modrá 4,5 ml skúmavka, zrážanlivosť

0,22 €

Dvojdielne striekačky Kód: 1035

1 ml

0,09 €

Kód: 162

10 ml

0,06 €

Kód: 159

2 ml

0,04 €

Kód: 163

20 ml

0,10 €

Kód: 161

5 ml

0,05 €

Trojdielne s gumovým piestom

Kód: 963

čierna 22G 1 1/2

0,15 €

Kód: 185

zelená 21G 1 1/2

0,15 €

Kód: 186

žltá 20G 1 1/2

0,15 €

0,10 €

Kód: 2116

10 ml

0,20 €

5 ml

0,18 €

Kód: 1422

20 ml

0,32 €

Kód: 1543

2,5 ml

0,05 €

Kód: 1545

10 ml

0,08 €

Kód: 1544

5 ml

0,04 €

Kód: 1484

50 ml

0,45 €

Kód: 1212

Inzulínová striekačka + ihla, 1 ml

0,10 €

Sklenené striekačky na vyplachovanie

Ihla s krídelkami a poistným ventilom 21G

0,65 €

Kód: 598

23G

0,65 €

Kód: 189

Bezpečnostný klobúčik

0,12 €

Kód: 1308

Kompletný balík odberového systému

4,00 €

Obsah: skúmavka s aditívom, injekčná striekačka s rozmerom 1,20x38, špongia, obväz, zápisnica na záznam o odbere. Kód: 1497

3 ml

Kód: 2115

Trojdielne s gumovým piestom LL

Ihla s poistným ventilom – Vacutainer

Kód: 1981

Kód: 2112

Spinálna ihla, 18 G

1,40 €

Kód: 1194

100 ml

31,00 €

Kód: 1195

150 ml

37,00 €

Kód: 809

200 ml

39,00 €

Striekačka na vyplachovanie z umelej hmoty Kód: 423

100 ml

1,85 €

Rukavice Latexové rukavice Peha

10,50 € / 100ks

Púdrované, nesterilné

Ihly s krídelkami

Kód: 5353

Veľkosť S

Kód: 5354

Veľkosť M

Kód: 5355

Veľkosť L

Kód: 205

18 G LL ružová

0,15 €

Kód: 176

19 G LL hnedá

0,15 €

Kód: 177

20 G LL žltá

0,15 €

Kód: 656

21 G LL zelená

0,15 €

Rukavice vinylové

Kód: 206

22 G LL čierna

0,15 €

Púdrované, nesterilné

Kód: 644

23 G LL modrá

0,15 €

Kód: 1446

Veľkosť S

Kód: 1335

25 G LL oranžová

0,15 €

Kód: 3057

Veľkosť M

Kód: 267

Infúzny set

0,50 €

Kód: 3419

Infúzny set (nový typ)

0,30 €

5 € / 100ks Kód: 3002

Maxter Nitrile

6 € / 100ks

Nepúdrované, nesterilné, modré Kód: 5467

Veľkosť S

Kód: 5469

Veľkosť L

Kód: 5468

Veľkosť M

Kód: 5470

Veľkosť XL

Cvernové rukavice

Kontajner na použité ihly

0,50 € / pár

Kód: 1805

Veľkosť 7, červené

Kód: 966

Veľkosť 9, zelené

Kód: 1804

Veľkosť 8, žlté

Kód: 2026

Veľkosť 10, biele

Latexové rukavice Maxter Kód: 251

0,7 l

1,70 €

Kód: 252

1,5 l

2,80 €

Kód: 1618

7l

Veľkosť L

5,50 € / 100ks

Mierne púdrované Kód: 4362

Veľkosť XS

Kód: 4365

Veľkosť L

6,50 €

Kód: 4363

Veľkosť S

Kód: 4366

Veľkosť XL

Kód: 4364

Veľkosť M

Kód: 1462

12 l

7,50 €

Kód: 2226

30 l

12,00 €

Latexové rukavice Comfort

6,90 € / 100ks

Púdrované, nesterilné

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: 3693

Veľkosť XS

Kód: 223

Veľkosť L

Kód: 221

Veľkosť S

Kód: 3743

Veľkosť XL

Kód: 222

Veľkosť M

Jednorazovo použiteľné prostriedky

83


Latexové rukavice Comfort

0,80 € / pár

Nepúdrované, sterilné Kód: 3692 Kód: 3691 Kód: 3690

Veľkosť 6

Kód: 3689

Veľkosť 6,5

Kód: 1149

Veľkosť 7

Bezlatexové Texident

Kód: 3687

Veľkosť S

Kód: 1042

12 CH

4,00 €

Kód: 2211

08CH

0,35 €

Kód: 1052

14 CH

4,00 €

Kód: 772

10CH

0,35 €

Veľkosť 8

Kód: 745

16 CH

4,00 €

Kód: 2212

12CH

0,35 €

Veľkosť 8,5

Kód: 1147

18 CH

4,00 €

Kód: 1311

14CH

0,35 €

Kód: 475

20 CH

4,00 €

Kód: 1312

16CH

0,35 €

Kód: 476

22 CH

4,00 €

Kód: 1313

18CH

0,35 €

Kód: 1724

20CH

0,35 €

7,50 € / 100ks

Vnútorná vrstva bez latexu

Kód: 2999

Veľkosť M

Kód: 3000

Thiemann

Veľkosť L

Rukavice z PE fólie

0,85 € / 100ks

(balenie po 100 ks) Kód: 225

Veľkosť M

Kód: 420

Nelaton umelá hmota

Veľkosť 7,5

Nepúdrované, nesterilné Kód: 2438

Ballon Thiemann

Veľkosť L

Sempermed latexové rukavice: Vynikajúci úchop. Textúrovaný povrch umožňuje vyniknúť výbornému úchytu latexu. Povrch je šmykľavý tam kde je to potrebné. Rukavice zabezpečujú vynikajúci úchyt aj v mokrom prostredí a aj nástroje možno nimi bezpečne používať. Ideálny pocit uchopenia v prípade citlivých rúk.

Sempercare

0,42 € / pár

Katéter ženský

Kód: 255

10 CH

0,80 €

Kód: 256

12 CH

0,80 €

Kód: 261

10 CH

0,25 €

Kód: 257

14 CH

0,80 €

Kód: 262

12 CH

0,25 €

Kód: 258

16 CH

0,80 €

Kód: 263

14 CH

0,25 €

Kód: 259

18 CH

0,80 €

Kód: 264

16 CH

0,25 €

Kód: 260

20 CH

0,80 €

Kód: 265

18 CH

0,25 €

Ballon Rüsch Kód: 2313

20 CH

18 €

Kód: 2223

Inseminačný katéter 18 cm

10,50 €

Kód: 3490

Cell-Brush endometriálny test

0,20 €

Kód: 123

Citol. odber. kefka Rambrush

0,15 €

Kód: 3670

Endometriálny odberač sterov

2,50 €

Púdrované, sterilné Kód: 2634

Veľkosť 6

Kód: 1702

Veľkosť 8

Kód: 1863

Veľkosť 6,5

Kód: 1703

Veľkosť 8,5

Kód: 466

Veľkosť 7

Kód: 5574

Veľkosť 9

Kód: 1701

Veľkosť 7,5

Sempercare

5 € / 100ks

Púdrované, nesterilné Kód: 5577

Veľkosť XS

Kód: 5572

Veľkosť L

Kód: 5570

Veľkosť S

Kód: 5573

Veľkosť XL

Kód: 5571

Veľkosť M

Pošvové zrkadlo

Semperguard Nitrile XtraLite

Jednorázové, z umelej hmoty, v sterilnej fólii

Optimálne tenké, hygienické nitrilové rukavice, ktoré kladú dôraz na príjemné nosenie. Sú odporúčané na používanie v oblasti priemyselnej výroby, kontrole výrobkov ako aj pri balení.

Semperguard Nitrile XtraLite

13 € / 200ks

Kód: 297

rozmer S

0,30 €

Kód: 298

rozmer M

0,30 €

Kód: 299

rozmer L

0,30 €

Nepúdrované, nesterilné Kód: 5463

Veľkosť S

Kód: 5465

Veľkosť L

Kód: 5464

Veľkosť M

Kód: 5466

Veľkosť XL (180 ks)

Kód: 2003

Ideálne riešenie pre užívateľov, ktorý majú extrémne očakávania ohľadom trvácnosti a komfortu.

Semperguard nitril Comfort

7 € / 100 ks

Nepúdrované, nesterilné

Pesár

pošvové zrkadlo M, so sterilnými rukavicami

0,55 €

Výrobok Portex, mäkké PVC.

7,50 €

Kód: 1601

50 mm

Kód: 1493

74mm

Kód: 1480

53 mm

Kód: 1570

77 mm

Kód: 1839

Veľkosť S

Kód: 5575

Veľkosť L

Kód: 1509

56 mm

Kód: 1495

80 mm

Kód: 226

Veľkosť M

Kód: 5576

Veľkosť XL (7,20 €/ 100 ks)

Kód: 1569

59 mm

Kód: 1883

85 mm

Kód: 553

62 mm

Kód: 1634

90 mm

Kód: 1492

65 mm

Kód: 1635

95 mm

Kód: 554

68mm

Kód: 1522

100 mm

Kód: 1483

71mm

Kód: 2587

110 mm

Katétre Ballon Nelaton

84

Kód: 2222

08 CH

3,90 €

Kód: 1476

10 CH

3,90 €

Kód: 1364

12 CH

1,10 €

Kód: 1365

14 CH

1,10 €

Kód: 282

16 CH

1,10 €

Kód: 283

18 CH

1,10 €

Kód: 723

20 CH

1,10 €

Kód: 775

22 CH

1,10 €

Kód: 555

24 CH

1,10 €

Jednorazovo použiteľné prostriedky

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 288 Kód: 1620

Emitná miska papierová Jednorázový holiaci strojček

0,10 € 0,15 €

Kód: 1414

Špajgla balenie 100 ks

1,50 €

Kód: 179

Drevené lekárske ústne lopatky 100 ks

1,20 €

Kód: 4525

Alumed mull 10 x 15 cm

0,90 €

Jednotlivo balené, sterilné krycie náplasti, určené vyslovene na rany bez pokožky (popálenieny). Nelepiasa do rany Výmena je bezbolestná. Skracuje sa čas hojenia.

Kód: 4522

YPSIPOR sensitive - súprava 50 ks náplastí

10 €

50 ks bielych náplastí, ktoré veľmi dobre prepúšťajú vzduch: 5 ks 4,5x8 cm; 5 ks 3,8x7,5 cm; 14 ks 2x12 cm; 16 ks 1,9x7,2 cm; 10 ks 2,5x7,2 cm.

Ochranný prostriedok na nástroje Kód: 4521

Súprava na čistenie rán YPSILON 50 ml

7€

50 ml prípravku v nádobe s pumpičkou + 10 ks utierok. Určené na ošetrenie odrenín, rezných rán, pichnití a pod.

Kód: 1412

suchý, balenie po 200 ks, priemer 34 mm

21,00 € / bal.

Kód: 3641

suchý, balenie po 144 ks, priemer 28 mm

15,00 € / bal.

Kód: 3735

prezervatív, balený jednotlivo

Kód: 239

Návleky na obuv

0,18 € / kus

2,70 € / 100 ks Steri-Strip pásiky na uzatváranie rany Jemná, šetrná metóda namiesto šitia rán: pásiky slúžia na prvotné fixovanie poranenia, ako doplnkový materiál pri šití rán, prípadne na fixovanie rany po odstránení stehov. Pásiky sú hypoalergénne. Pri ich použití je menšie riziko infekcie ako pri šití. Rana sa rýchlejší hojí, kozmetický efekt je lepší.

Aqua-gel Aqua-gel obväz na popáleniny: cca 4 mm hrubý hydrogél, vodná zmes prirodzených a syntetických polymérov. Vlastnosti: udržuje ranu vlhkú, poskytuje ochranu voči vonkajším vplyvom, chráni pred bakteriálnou infekciou, vynikajúco prepúšťa vzduch, odsáva výlučky z rany, má bolesť zmierňujúce účinky, ochladzuje ranu (pri popáleninách), nelepí sa na ranu, výmena obväzu je bezbolestná. Obväz možno napustiť antibiotikami alebo inými liečivami. Prednosti: je nejedovatý, nespôsobuje alergické reakcie, je priehľadný, elastický, mäkký, dá sa jednoducho tvarovať (na tvár, ruky a pod.). Použitie: popáleniny, dekubity, vredy, rany po transplantácii kože, odreniny a iné poranenia. Kód: 4484

na popálenieny, 5x5 cm

Kód: 4485

na popálenieny, 10x12

Kód: 4486

na popáleniny, 22x28 cm

33,00 €

Kód: 4526

na popáleniny, 25x25 cm

39,00 €

Kód: 4523

Kód: 4524

Kód: 1699

5 pásikov, s rozmerom 3 mm x 75 mm

0,80 €

Kód: 2250

5 pásikov, s rozmerom 6 mm x 38 mm

0,95 €

Kód: 2227

3 pásiky, s rozmerom 6mm x 75 mm

0,85 €

Kód: 2255

5 pásiky, s rozmerom 12 mm x 100 mm

1,10 €

Sterilné vaty

3,60 € 7,90 €

13,50 €

Kód: 92

Sterilná chirurgická vata 200 g

5,50 €

Na prekrytie rán úplne bez pokožky (napr. popáleniny). Neprilepí sa na ranu. Výmena néplasti je bezbolestná. Obsah: 5 ks 3,8x7,5 cm; 16 ks 1,9x7,2 cm; 5 ks 4,5x8 cm; 14 ks 2x12 cm; 10 ks 2,5x7,2 cm.

Kód: 91

Sterilná chirurgická vata 50 g

1,40 €

Kód: 892

Sterilná chirurgická vata 100 g

2,90 €

Kód: 90

Papierová vata 500 g

2,20 €

Kód: 704

Vata vyrobená z bavlny 200 g

1,90 €

Kód: 1337

Vata vyrobená z bavlny 500 g

5,50 €

Kód: 93

Vata vyrobená zo zmesi 200 g

2,00 €

Kód: 94

Vata vyrobená zo zmesi 500 g

4,00 €

Kód: 5351

Tampon Pur-Zellin 500 ks

3,00 €

Sada náplastí Alumed 50 ks

Nápasť Alumed 6 cm x 5 m

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

20,50 €

Jednorazovo použiteľné prostriedky

85


Kód: 1423

Tampón fixovaný glycerínom,250 g

2€

Ramofix: pružný sieťový obväz Sieťový hadicový obväz je moderný materiál určený na vrchné krytie a fixáciu podkladových materiálov na rany.

nenecháva vlákna, v ústnej dutine nezostávajú čiastočky vaty. 10 mm.

Kód: 5289

Zubárska vata v rolke, 300 g

4,50 €

Mäkký bavlnený valček s vynikajúcimi sacími vlastnosťami, ktorý drží tvar. Vata nie je sterilná. 10 mm.

Sterilné obväzy rolované

Kód: 1366

1 m, 1

0,20 €

Kód: 2629

25 m, 1

1,10 €

Kód: 544

1 m, 2

0,25 €

Kód: 614

25 m, 2

1,30 €

Kód: 1295

1 m, 3

0,25 €

Kód: 2630

25 m, 3

1,90 €

Kód: 609

1 m, 4

0,30 €

Kód: 615

25 m, 4

2,20 €

Kód: 545

1 m, 5

0,30 €

Kód: 2631

25 m, 5

2,50 €

Kód: 611

1 m, 6

0,30 €

Kód: 3551

25 m, 6

2,85 €

Kód: 612

1 m, 7

0,40 €

Kód: 3552

25 m, 7

3,20 €

Kód: 613

1 m, 8

0,40 €

Kód: 616

25 m, 8

3,90 €

Kód: 1870

2 m, 9

0,60 €

Kód: 2733

25 m, 11

9,50 €

Kód: 2541

2 m, 10

0,70 €

Kód: 1866

5 m, 6

0,85 €

Kód: 2542

2 m, 11

0,85 €

Kód: 1868

5 m, 7

1,00 €

Kód: 1864

5 m, 2

0,60 €

Kód: 1869

5 m, 8

1,10 €

Kód: 83

6 cm x 5 m

0,45 €

Kód: 1865

5 m, 4

0,70 €

Kód: 2316

5 m, 9

1,65 €

Kód: 84

10 cm x 5 m

0,45 €

Kód:1867

5 m, 5

0,80 €

Kód: 2317

5 m, 10

1,90 €

Kód: 1225

15 cm x 5 m

0,60 €

Náplasti s textilným podkladom Rýchloplast

Sterilné kompresy

Kód: 110

28 ks

3,00 €

RexPlast Kód: 86

6 x 6 cm

0,30 €

Kód: 4742

1,25 cm x5m

0,40 €

Kód: 87

10 x 10 cm

0,65 €

Kód: 2395

2,5 cm x 5 m

0,65 €

Kód: 2599

50 x 80 cm

0,40 €

Kód: 2396

5 cm x 5 m

1,20 €

Leukoplast Kód: 100

1,25 cm x5 m

2,20 €

Omniplast

Kód: 101

2,5 cm x 5 m

2,60 €

Kód: 1160

1,25 cm x9 m

3,00 €

Kód: 102

5 cm x 5 m

4,40 €

Kód: 1107

2,5 cm x 9 m

3,90 €

Kód: 1224

5 cm x 9 m

6,90 €

Viacvrstvové skladané nesterilné kompresy 50 ml prípravku v nádobe s pumpičkou + 10 ks utierok. Určené na ošetrenie odrenín, rezných rán, pichnití a pod.

Náplasti s hodvábnym podkladom RexSilk

Omnisilk

Kód: 550

1,25 cm x5 m

0,45 €

Kód: 1927

1,25 cm x5 m

2,20 €

Kód: 3380

2,5 cm x 5 m

0,80 €

Kód: 103

2,5 cm x 5 m

2,40 €

Kód: 3381

5 cm x 5 m

1,60 €

Kód: 2352

5 cm x 5 m

6,50 €

25cm x 5 m

3,20 €

Kód: 4403

5x5 (rozložené 15 x 20) cm 12 vrstiev

1,85 €

Kód: 4404

5x5 (rozložené 20 x 20) cm 16 vrstiev

2,20 €

Kód: 4405

5x10 (rozložené 20 x 40) cm 16 vrstiev

3,60 €

Kód: 4406

7,5x7,5 (rozložené 30 x 30) cm 16 vrstiev

4,10 €

Náplasti s papierovým podkladom

Kód: 4407

7,5x10 (rozložené 30 x 40) cm 16 vrstiev

5,30 €

RexPore

Kód: 4408

10x10 (rozložené 40 x 40) cm 16 vrstiev

6,90 €

Kód: 4743

2,5 cm x 5 m

0,35 €

Kód: 2253

1,25 cm x9 m

0,70 €

Kód: 88

10x12,5 (rozložené 40 x 50) cm 16 vrstiev

9,10 €

Kód: 4744

5 cm x 5 m

0,65 €

Kód: 106

2,5 cm x 9 m

1,10 €

Safil Sterilný chirurgický šijací materiál, vstrebateľný. Farebný (zelený), spletený so špeciálnym poťahom. Cena sa vzťahuje na 1 kus. Kód: 1732

Hrúbka 2/0 (C1048242)

5,40 €

Kód: 3483

Hrúbka 3/0 (C1048221)

5,00 €

Kód: 1733

Hrúbka 4/0 (C1048213)

5,00 €

Dafilon

Sterilný nevstrebateľný chirurgický šijací materiál opatrený ihlou.Cena sa vzťahuje na 1 kus.

86

Silkafix Kód: 2495

Micropore

Náplasti s plastovým podkladom RexTrans

Transpore

Kód: 4745

2,5 cm x 5 m

0,55 €

Kód: 984

2,5 cm x 9 m

1,10 €

Kód: 2397

5 cm x 5 m

1,00 €

Kód: 109

5 cm x 9 m

1,90 €

Kód: 4746

7,5 cm x 5 m

1,45 €

Kód: 935

7,5 cm x 9 m

4,50 €

Náplasti s netkaným podkladom RexFix

Mefix

Kód: 4747

2,5 cm x10 m

0,85 €

Kód: 897

2,5 cm x 10 m

2,00 €

Kód: 4748

5 cm x 10 m

1,60 €

Kód: 898

5 cm x 10 m

3,20 €

10 cm x 10 m

2,90 €

Kód: 904

10 cm x 10 m

5,00 €

Kód: 1153

15 cm x 10 m

6,00 €

Kód: 417

Hrúbka 2/0 (C0932221)

2,90 €

Kód: 4749

Kód: 2312

Hrúbka 3/0 (C0932213)

2,90 €

Dermaplast

Kód: 1669

Hrúbka 4/0 (C0932205)

3,00 €

Kód: 5459

4 cm x 5 m

4,90 €

Kód: 3375

Hrúbka 5/0 (C0932124)

3,00 €

Kód: 2210

6 cm x 5 m

7,80 €

Jednorazovo použiteľné prostriedky

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 2135

Rúško na prach

0,15 €

Z ľahkého materiálu, neprekáža pri dýchaní a videní, ľahko sa nasadzuje..

Chirurgická maska Kód: 3390

Modrá s gumičkou

0,10 €

Kód: 240

Zelená s gumičkou

0,10 €

Kód: 241

Zelená so šnúrkou

0,10 €

Trojvrstvový materiál, bez latexu, antialergická, s ochranou proti baktériám, vode odolná, s gumičkou alebo so šnúrkou.

Kód: 3662 Kód: 4458

Rúško proti chrípke FFP3 Rúško proti chrípke FFP2

3,50 € 1,30 €

Kód: 939

Chirurgická maska papierová

0,03 €

Kód: 242 Kód: 243

Čiapka pre zdravotné sestry Čiapka operačná so šnúrkou

0,05 € 0,10 €

Papierová krabica na nebezpečný odpad Kód:249

Obsah 1 l

1,30 €

Kód: 250

Obsah 2 l

2,30 €

Kód: 2190

Obsah 3 l

2,30 €

Kód: 1460

Obsah 10 l

3,00 €

Kód: 2199

Obsah 20 l

3,00 €

Kód: 2200

Obsah 40 l

5,60 €

RÔZNE INÉ PREDMETY Kód: 247

Súprava na výplach žalúdka

11 €

Identifikačné pásy

Vedro, lievik, emitná miska, PE zástera, Žalúdková sonda, žalúdková hadica

Kód: 290 Kód: 289

Irigátor, prenosná súprava Irigátor, súprava

4,80 € 9€

Škrtidlo

Irigátor, prenosná súprava (s nádobou, ktorá sa dá zložiť)

pre dospelých, modrá

0,10 €

Kód: 3328

pre dospelých ružová

0,10 €

Kód: 3329

pre kojencov, ružová

0,10 €

Kód: 5579

pre kojencov, modrá

0,10 €

Kód: 469

automatické

2,30 €

Kód: 75

so suchým zipsom

0,45 €

Škrtidlo automatické na obsluhu stačí použitie jednej ruky, odopína sa stlačením gombíka

Irigátor, súprava nádoba z umelej hmoty, gumená hadica, 2 koncové nástavce

Striekačka (klystír)

Kód: 1584

Kód: 5578

Dávkovač liekov týždenný (s tromi okienkami na deň) Kód: M052

Týždenný, biely

3,00 €

Kód: M053

Týždenný, broskyňový

3,00 €

Kód: M054

Týždenný, zelený

3,00 €

Kód: 165

veľkosť 3

4,20 €

Kód: 956

veľkosť 5

4,50 €

Kód: 597

veľkosť 7

5,30 €

Kód: 1187

veľkosť 9

7,40 €

Kód: M055

Týždenný

9,50 €

Kód: 596

veľkosť 11

9,00 €

Kód: M056

Denný

1,80 €

Kód: 1370

veľkosť 13

11,30 €

Liehový varič

14 € Kód: 2298

Knôt pre liehový varič

Kód: 3925

Liehový varič nerez

1,50 €

Dávkovač liekov farebný (s tromi okienkami)

Dávkovač liekov so symbolmi (so štyrmi okienkami) Kód: M057

Týždenný

5,10 €

Kód: M058

Denný

1,10 €

11,00 €

Dávkovač liekov vreckový (alebo ako prívesok na kľúče, s dvoma okienkami) Kód: M059 - M067

Dávkovače liekov v rôznych farebných

1,20 €

prevedeniach.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Jednorázovo použiteľné prostriedky / Rôzne iné

87


Kód: 364

Miska na vyplachovanie očí

4,50 €

Kód: 3435

Dávkovač inzulínu Injex

210 €

Kód: 3449

Ampula

1,50 €

Kód: 3627

Spojka

2,50 €

Systém na subkultánne dávkovanie inzulínu resp. vakcín bez ihiel.

Kód: 1889 Kód: 1908

Fľaša na vyplachovanie očí 1000 ml Fľaša na vyplachovanie očí 500 ml

39 € 18 €

Negatoskop bez možnosti regulácie osvetlenia Kód: 2221

40 x 43 cm

Kód: 2178

80 x 43 cm

165,00 €

Kód: 2722

120 x 43 cm

295,00 €

Kód: 2723

160 x 43 cm

395,00 €

120,00 €

Negatoskops možnosťou regulácie osvetlenia

Kód: 4529

Infúzna pumpa AITECS DF-12

1 580 €

Volumetrická infúzna pumpa DF-12 môže byť použitá pre kontinuálnu prúdovú derivačnú infúziu kvapalných lečiv rovnako ako aj na infúzia znecitlivujúcich, protirakovinových prostriedkov alebo výživných roztokov. Infúzny princíp: Peristltic Semi-TransitFinger. Prúdový derivačný rozsah: 0,1-99,9 ml/h s krokom 0,1 ml alebo 100-999 ml/h s krokom 1 ml. Presnosť: ±5%.

Kód: 5279

Infúzna pumpa ALARIS GW

Kód: 5391

Infúzna manžeta

Rôzne iné predmety

215,00 €

Kód: 2721

120 x 43 cm

345,00 €

Odkrvovacia manžeta BOSCH

190 €

Olovené výrobky (hrúbka 0,25 mm) Ochr.prikrývka v stomatológii I.

Kód: 2123

310,00 €

60 x 100 mm

Kód: 1773

Chránič gonád V. 40 x 40 mm

75,00 €

Kód: 2093

Chránič štítnej žľazy VII. 18 x

45,00 €

50 mm Olovená zástera II. 60 x 90-100

Kód: 2091

335,00 €

mm Olovená zástera III.

Kód: 2092

370,00 €

65 x 100 x 110 mm Olovená zástera IV.

Kód: 2094

610,00 €

70 x 110 x 120 mm

Ochranné okuliare

2€

1 490 €

Je vhodná na rýchle, presné a spoľahlivé dávkovanie liekov pri infúznej liečbe. Nastavenie parametrov prebieha pomocou numerickej klávesnice. Je vybavená širokým rozsahom užívateľsky priateľskými funkciami a pokročilými bezpečnostnými vlastnosťami (anti-bol a anti-sifon funkcie). Prístroj umožňuje zmenu infúznych parametrov počas infúzie bez prerušenia infúzie.Dávkovacia rýchlosť: 0,1-1500 ml/h. Celkový rozsah: 0,1-9999,9 ml. Typy striekačiek, ktoré sa dajú používať s prístrojom: 10, 20, 30, 50/60, 100 ml s presnosťou na +/- 2% podľa typu striekačky. Bólové dávkovanie:10-1500 ml. Zdrojové vybavenie: 220-230 V AC +/- 10%, 50/60 Hz, alebo vstavaný akumulátor, ktorý sa dá dobíjať. Akumulátor je funkčný po dobu 8 h pri prevádzke 5 ml/h. Obrazovka: 16 x 2 riadkový LCD. Rozmery: 135x305x195 mm. Váha: 2,6 kg. Záruka: 18 mesiacov.

88

155,00 €

80 x 43 cm

Precízna ručná odkrvovacia manžeta s reguláciou tlaku. Priemer manometru: 50 mm. Tlak: 0 – 600 mmHg. Pochrómovaná pumpa a manometer. Manžeta na horné rameno a stehno.

Kód: 536 Injekčná pumpa AITECS SEP-10S PLUS

40 x 43 cm

Kód: 2566

2 550 €

ASENA™ GW volumetrickú infúznu pumpu možno používať ako samostatný prístroj alebo aku súčasť Alaris infúznej sústavy. Jedná so o malý, ľahký prístroj ideálny pre používanie v ambulantnej starostlivosti resp. pri prevoze pacienta. Inteligentný senzor tlaku signalizuje upchatie hadičky, konštrukcia znemožňuje prípadné voľné vytekanie kvapaliny. Voliteľné prevádzkové módy: Makro mód: 1 ... 999 ml/h; Mikro mód: 0,1 ... 99,9 ml/h. Hladina tlaku: nízka / stredná / vysoká. Nastavenie rýchlosti prúdenia / objem za jednotku času. Dvojrýchlostný (primárny / sekundárny) dávkovací mód. Hlavné charakteristiky: Rýchlosť dávkovania: 1 – 999 ml/h; Rozhranie lekárskych prístrojov (MDI); Montáž na stojan; Bolus / purge funkcia; KVO prevádzkový mód; Priemerná objemová chyba: ±5%; Komunikácia: obojsmerná IrDa resp. RS232 port; opcia: senzor kvapiek; Akumulátorová prevádzka: 4 hodiny pri rýchlosti dávkovania 5 ml/h; nabíjanie akumulátoru: ľ,5 hod. na 90% kapacity.

Kód: 1016

Kód: 2337

Kód: 2743

Fazzini 500 ml

Kód: 2742

Fazzini 1000 ml

26,00 €

Kód: 1168

Bosch 500 ml

65,00 €

Kód: 1169

Bosch 1000 ml

70,00 €

22,00 €

Klasická lebka Kód: 4443

1 dielna

25,00 €

Kód: 1621

3 dielna

79,00 €

Základná 3 dielna verzia (A-20) klasickej lebky je najlepšou voľbou pre anatomické štúdium resp. ako náročný dar pre lekára. Môžete si zvoliť aj niektorý z komplexnejších modelov, ktoré zobrazujú aj iné anatomické štruktúry, prípadne si môžete zvoliť úplný 5 dielny model mozgu. Rozmery: 20x13,5x15,5 cm.

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 4072 Kód: 5440

Štandardná kostra Štandardná kostra 3B

230 € 325 €

Kód: 1391

Antidekubitný matrac

37 €

Vyrobené zo zosilneného PVC látky, ktorú možno prať. Matrac pozostáva zo 130 vzduchových vankúšikov odolávajúcim prípadným prepichnutiam, je mimoriadne pohodlný. Matrac možno pomocou manžiet pripevniť k posteli. Rozmery: 190 x 89 x 6,3 cm.

Štandardný model kostry na 122 cm vysokom podstavci na kolieskach. Tento klasický model bol v uplynulých 50 rokoch klasickým príslušenstvom nemocníc, škôl, univerzít a laboratórií. Výška: 170 cm.

Kód: 639

Antidekubitná pumpa PMP96

60 €

S regulovateľným tlakom, interval výmeny vzduch 10 minút. Použitie antidekubitnej pumpy je jednoduché a rýchle. Môže sa umiestniť na posteľ alebo podlahu. Dĺžka kábla 3 m, váha 1,5 kg, rozmery: 26x14x10,5 cm.

Anatomické postery: Materiál odolný papier. Latinský/anglický popis. Rozmery 50 x 70 cm.

Kód: 924

Kód: 4991

Ľudská kostra

10,50 €

Kód: 4992

Ľudské svalstvo

10,50 €

Ľudská cievna sústava

10,50 €

Kód: 4994

Ľudská nervová sústava

10,50 €

Kód: 5011

Inervácia ľudskej kože

10,50 €

Antidekubitný matrac (190x80x14 cm)

Povlak na antidekubitný matrac

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

155 €

Rollátor JNEC-966LH

85 €

Rollátor JNEC-966LH je ideálny pomocný prostriedok na chôdzu v exteriéroch aj interiéroch. Umožňuje, aby sa jeho užívateľ mohol bezpečne pohybovať. na veľkom sedátku si môôže užívateľ pohodne odpočinúť. Vďaka bezpečnostným brzdám sa rolátor pri sadaní nepohybuje. Technické údaje: šírka 58 cm; výška nastaviteľná 81-93 cm; hĺbka 71 cm; výška sedadla 54 cm; hmotnosť 8 kg.

255 €

Horná vrstva antidekubitného matracu MEDI-CE je citlivá na teplo, vyrobená z elastického materiálu, ktorý sa prispôsobí anatomickému tvaru tela pacienta. Elastická vrstva je umiestnená na veľmi pružnej nosnej vrstve. Sendvičová konštrukcia je trvácna, nevyžaduje žiadnu údržbu ani zdroj energie. Tlak na kritické miesta tela znižuje o 50-70%, čím účinne predchádza vzniku príčin dekubitov. Na povrch a pod povrchom tela sa nevytvárajú body tlaku, vo vlásoč-niciach sa nepreruší prietok krvi, preto je zásobovanie tkanív kyslíkom neprerušené. Používanie výrobku sa odporúča do 140 kg hmotnosti pacienta. Štandardné rozmery: 190 x 80 x 14 cm, 190 x 90 x 14 cm, 200 x 80 x 14 cm, 200 x 90 x 14 cm, ale v prípade potreby možno objednať aj v iných rozmeroch. Povlak je priedušný, odolný vode (inkontinencia), nehorľavý, fungistatický, elastický, možno ho prať pri 950C, možno ho čistiť prostriedkami s obsahom alkoholu a dezinfekčnými prostriedkami. Povlaky sú vyrábané antibakteriálnym Ultra-Fresh postupom, ktorého efekt je výrobcom garantovaný do 25-30 praní. Kód: 1430

Zosilnený invalidný vozík

Vozík so zosilneným rámom. Rám vyrobený z pochrómovanej ocele, sedadlo a opierka chrbta vyrobená z nylonovej textílie. Stabilné kolesá majú behúň z plnej gumy. Malé kolieska s priemerom 26 cm, veľké s priemerom 59 cm. Vozík je možné jednoducho zložiť. Šírka sedadla: 46 cm. Celková šírka: 65 cm. Výška sedadla: 47 cm. Celková výška 91 cm. Maximálna záťaž: 110 kg. Hmotnosť: 20 kg.

Kód: 805

Kód: 1431

120 € Konštrukcia je zhotovená z pochromovanej ocele, sedadlo a operadlo je zo silnej nylonovej textílie. Vystužené operadlá, snímateľné držiaky na nohy a šaty. Pneumatické kolesá, priemer malých kolies: 210 mm, veľkých kolies: 570 mm. Vozík je skladací. Šírka sedadla: 45 cm.

Kód: 2665

Kód: 4993

Invalidný vozík

Kód: 739

Chodúľky

38,00 € Chodúľky vyrobené z hliníkových rúrok, na konci nôh s gumovými ochrannými zátkami. Výšku možno nastaviť v intervale 77 – 95 cm. Šírka: 47 cm. Držadlá sú čalúnené. Hmotnosť: 2,4 kg.

75,00 €

Rôzne iné predmety

89


Kód: 737

Vychádzková palica s nastaviteľnou 9€ výškou Dĺžku palice je potrebné upraviť podľa výšky užívateľa. Zodpovedajúcu výšku určíme tak, že odmeriame vzdialenosť medzi dlážkou a zápästím osoby, ktorá voľne stojí so zvesenými rokami vedľa tela. Ak je potrebná len jedna palica, používame ju zásadne v opozícii k najviac postihnutému kĺbu. keď idete po schodoch nahor, musíte stúpiť na schod menej postihnutou nohou. Gumová koncovka zabraňuje pošmyknutiu palice. Madlo z umelej hmoty, konštrukcia z hliníku. Nastaviteľná výška 72-94 cm. Hmotnosť 0,4 kg.

Kód: 718

Zdvíhacie zariadenie pre pacientov

Servírovací stolík k posteli

Vozík na prádlo

Biela kovová konštrukcia, kolieska s brzdou, s troma poličkami a 2 vrecia na prádlo. Rozmery: 44 x 119 x 108 cm.

Kód: 1433

Vozík na použité prádlo

Kód: 330

Kúpacia stolička s výrezom

49 €

Kúpacia stolička s nastaviteľnou výškou. Sedadlo: 34-44 cm. Celková výška: 73-83 cm. Hĺbka posedu: 37 cm. Výška chrbtovej opierky 41 cm. Šírka: 40 cm. Čalúnenie sedátka a opierky z umelej hmoty, na nožičkách gumové koncovky. Hliníkový rám. Hmotnosť: 2,8 kg.

145 €

Kód: 4414

Servírovacia tácka do postele

155 €

Skladací oceľový rám bielej farby, 4 kolieska,3 plátenné vaky. Rozmery: 47 x66 x 99 cm (roztvorený).

Spodná časť konštrukcie lakovaná, horná časť chrómovaná, alebo laminátová. 50 x Výška a sklon možno nastaviť. Rozmery: 30 x 86-125 cm.

Kód: 508

355 €

890 €

Akumulátorové s elektromotorom. Lakovaný oceľový rám s kolieskami a brzdou. Maximálna nosnosť: 150 kg. Rozmery: 141 x 66 x 33 cm. Výška zdvihu 70 – 200 cm. Vhodné na dvíhanie pacientov pri kúpaní a pod.

Kód: 2647

Kód: 1262

Kúpacia stolička

49 € Stolička s nastaviteľnou výškou. Sedadlo: 34-44 cm. Celková výška: 74-84 cm. Hĺbka sedadla: 30 cm. Výška opierky: 40 cm. šírka: 51 cm. Stolička má sedadlo a opierku vyrobenú z perforovanej umelej hmoty. Nohy stoličky sú ukončené gumovými protišmykovými koncovkami. Kostra stoličky je z hliníkových rúrok. Hmotnosť: 2,8 kg.

60 €

Tácka z umelej hmoty, kovové skladacie nohy (C150102)

Kód: 4986

Izbové WC, standard

39 €

Izbové WC s hliníkovou konštrukciuo. Nožičky ukončené gumovými koncovkami.

Kód: 549

Servírovací stolík do postele

8,50 €

Z umelej hmoty.

Kód: 682

Kód: 2080

Vozík pre kojencov

230 €

Vozík je vyrobený so sintrovanej ocele. Vzadu sú umiestnené dve brzdené kolieska. Rozmery vrchného košíka: 50 x 70 cm.

90

Rôzne iné predmety

Izbové WC

55 € Skladacie izbové WC vyrobené z hliníkových profilov. Nožičky sú opatrené protišmykovými gumovými zátkami. Výšku možno nastaviť od 75 do 85 cm. Výška sedadla: 45 – 55 cm. Šírka sedadla: 43 cm. Hmotnosť: 8 kg.

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Močová fľaša

Kód: 1208

Chladnička 62 l

230 € Obsah: 62 l (netto), mraznička: 5 l (netto) Spotreba: 0,38 kWh/24 h. Rozmery: 525š x 520v x 587h mm. Váha: 26 kg.

Nerezová

PVC

Kód: 3437

pánská

40,00 €

Kód: 291

pánská

1,70 €

Kód: 3438

dámská

40,00 €

Kód: 1421

dámská

4,70€

Podložná misa

Nerezová 80,00 €

Kód: 2047

Kód: 541 Kód: 2489

Kôš na odpadky (s nášľapným pedálom)

PVC Kód: 131

Chladiaca taška 24 l Chladiace vložky

4,40 €

14 € 1€

Kód: 1784

Plastový, 12 l

9,00 €

Kód: 2024

Nerezový 5 l

30,00 €

Kód: 1054

Nerezový 14 l

40,00 €

Kód: 2538

Nerezový 20 l

65,00 €

Dr. Med - ortézy Prostriedky rodiny fixačných pomôcok možno jediným pohybom, pomocou suchého zipsu, prispôsobiť potrebám každého užívateľa. Základným materiálom je neoprén, ktorý uchováva teplotu tela, podporuje krvný obeh, znižuje opuchy. Výrobky z úpletu sú anatomicky tvarované, pevne obopínajú postihnuté miesta, nekrčia a nešmýkajú sa. Správne používanie jednotlivých produktov výrazne podopiera dané skupiny svalov. Tieto výrobky sú určené najmä na predchádzanie poškodenia väzív resp. na uľahčenie pohybu po zranení.

Chránič členkov s dvojitou oporou DR-A003

12 €

Zápal alebo čiastočné pretrhnutie Achilovej šľachy, doplnok postoperačnej fyzioterapie, znižovanie svalovej horúčky po namáhavom pohybe, akútne ochorenia členkov (artróza a arthritis). 5310

rozmer L

5311

rozmer XL

Elastický chránič kolena

7€

Vhodné na pružnú fixáciu citlivého resp. bolestivého kolenného kĺbu (mierne natiahnutia a pod.)

Kód: 5306

5303

rozmer S

5304

rozmer M

5305

rozmer L

Popruh kolena DR-K024

8€

Vyvíja lokálny tlak na väzivo jabĺčka, drží jabĺčko a znižuje vibrácie. Univerzálny rozmer, ktorý dokonale sleduje tvary tela.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: 5299

Kolenná bandáž s prstencom DR-K009

23 €

Funkcionálne ošetrovanie natiahnutí a iných komplikácií. Vhodná pomôcka na aplikáciu kompresie v procese postoperačnej fyzioterapie (šport, nebezpečné povolania ...)

Uzavretý chránič kolena s výstelkou

12 €

Použitie pri abnormalitách kolenného jabĺčka na jeho fixáciu (dôsledky natiahnutia či vyvrtnutia a pod), kompresia bolestivého resp. reumatického kolena s výrazným znižovaním pocitu bolesti. 5300

rozmer L

5301

rozmer XL

5302

rozmer 2XL

Podpora kolena DR-K021

14 €

Počas športových aktivít fixuje koleno čím pomáha predchádzať možným zraneniam. 5307

rozmer M

5308

rozmer L

5309

rozmer XL

Rôzne iné predmety / Dr. Med ortézy

91


Kód: 5316

Opora zápästa DR-W002

9€

Používanie pomôcky sa odporúča pri miernejších stavoch poškodenia zápästia (natiahnutie šliach a pod.), zápaloch šliach zápästia, pri reumatických bolestiach. Univerzálny rozmer.

Kód: 5317

Prípravok na fixáciu palca DR-W-132-2

14 €

Používa sa pri poranení palca, natiahnutí šliach, pri oslabenej funkcii svalov výrazne podopiera prst. Univerzálny rozmer.

Bandáž zápästia s dlahami, pravá/ľavá W-004

14 €

Používa sa na fixáciu zápästia pri poranení šliach zápästia, po odstránení sádry, lebo stabilne fixuje pomocou dláh. Ľavá

Kód: 5312

Pravá

5326

rozmer S

5291

rozmer S

5327

rozmer M

5292

rozmer M

5328

rozmer L

5293

rozmer L

5329

rozmer XL

5294

rozmer XL

Fixátor tenisového lakťa DR-E001

Ochranná bandáž lakťa s dvojitou výstelkou DR-E005

10 €

Pri športových aktivitách poskytuje bezpečnú aktívnu ochranu resp. chráni pred bolesťou v prípade preťaženia. Je to ideálna ochrana horných končatín aj pri namáhavej fyzickej práci. 5313

rozmer M

5314

rozmer L

5315

rozmer XL

Elastický brušný pás DR-B012

21 €

Účinne stabilizuje a fixuje chrbticu v prípade chronických ochorení chrbtice a zmierňuje bolesť. Po chirurgickom zákroku podporuje chrbticu a znižuje jej zaťaženie. Používanie pásu výrazne znižuje bolesti svalov. 5295

rozmer L (86 - 93 cm)

5296

rozmer XL (93 - 102 cm)

5297

rozmer 2XL (102 - 112 cm)

5298

rozmer 3XL (112 - 122 cm)

Krčný golier mäkký DR-122-1

9,50 €

Odporúča sa pri zápaloch krčného svalstva, natiahnutí krčných svalov, odľahčuje krk.

9€

5318

rozmer S (30 cm)

5319

rozmer M (35 cm)

5320

rozmer L (40 cm)

Vyvíja lokálny tlak na lakeť, čím ho stabilizuje. Univerzálny rozmer, ktorý dokonale sleduje obrysy tela.

Vybrané značky

92

Dr. Med

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


ODEV, PRESTIERADLÁ, TEXTIL Odevy sú zhotovené z materiálu výbornej kvality, ktorej zloženie je 100% bavlna alebo zmes 50 % bavlny a 50 % PES. Sú praktické, ľahko udržiavateľné, príjemne sa nosia. Modely sú šité podľa najnovších strihov, ktoré boli navrhnuté počítačovou technológiou. Sú estetické a kvalitné.

Dámska tunika

Pánske nohavice našité vrecká

V strih, T rukavy

18,50 €

Kód: 4574

XS

Kód: 4577

L

Kód: 4575

S

Kód: 4578

XL

Kód: 4576

M

Kód: 4579

XXL

extra veľkosť Kód: 4580

Kód: 1197

Kód: 3479

L

S

Kód: 3478

XL

Kód: 3473

M

Kód: 3477

XXL

21,00 €

3XL

Kód: 2332

4XL

18,50 €

Lekárske plášte

Kód: 4581

XS

Kód: 4584

L

Kód: 4582

S

Kód: 4585

XL

Kód: 4583

M

Kód: 4586

XXL

extra veľkosť Kód: 4587

XS

Kód: 3474

Kód: 4607

4XL

V strih

Kód: 3480

extra veľkosť

20,50 €

3XL

19,00 €

20,50 €

3XL

Kód: 2330

4XL

dámsky plášť, dlhý rukáv

19,50 €

Kód: 2327

XS

Kód: 4625

L

Kód: 4623

S

Kód: 4626

XL

Kód: 4624

M

Kód: 4627

XXL

extra veľkosť s golierom, krátký rukav

18,50 €

Kód: 2385

XS

Kód: 4596

L

Kód: 1286

S

Kód: 4597

XL

Kód: 4595

M

Kód: 4598

XXL

extra veľkosť Kód: 4599

20,50 €

3XL

Kód: 2764

4XL

bez gombíkov

18,50 €

Kód: 4588

XS

Kód: 4591

L

Kód: 4589

S

Kód: 4592

XL

Kód: 4590

M

Kód: 4593

XXL

extra veľkosť Kód: 4594

3XL

Kód: 4628

Kód: 4629

19,50 €

Kód: 2329

XS

Kód: 4632

L

Kód: 4630

S

Kód: 4633

XL

Kód: 4631

M

Kód: 4634

XXL

extra veľkosť

21,00 €

3XL

Kód: 4636

4XL

20,50 €

3XL

Kód: 2386

4XL

gumový driek

pánsky plášť, dľhé rukávy

16,00 €

Kód: 4600

XS

Kód: 4603

L

Kód: 4601

S

Kód: 4604

XL

Kód: 4602

M

Kód: 4605

XXL

extra veľkosť 3XL

21,50 €

Kód: 4608

XS

Kód: 4611

L

Kód: 4609

S

Kód: 4612

XL

Kód: 4610

M

Kód: 4613

XXL

extra veľkosť Kód: 4614

23,00 €

3XL

Kód: 1576

4XL

18,00 € Kód: 2331

4XL

košeľa krátke rukávy, unisex

14,00 €

Kód: 2328

XS

Kód: 4794

L

Kód: 4792

S

Kód: 4795

XL

Kód: 4793

M

Kód: 4796

XXL

extra veľkosť Kód: 4797

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

4XL

dámsky plášť, krátky rukáv

Kód: 4635

Dámske nohavice

Kód: 4606

21,00 €

3XL

16,00 € Kód: 4798

4XL

Odev, prestieradla, textil

93


Chirurgická odev Pohodlné a praktické oblečenie pre chirurgov, ľahko sa ošetruje, vyrobené zo 100% bavlny alebo zmesi bavlny PE vynikajúcej kvality. Zoštíhľujúce strihy „A“ boli navrhnuté najmodernejšími počítačovými technológiami strihov a sú zošité mimoriadne odolne.

chirurgická košeľa modrá

chirurgický overal modrý

12,00 €

12,00 €

Kód: 1216

XS

Kód: 4639

L

Kód: 2623

XS

Kód: 4702

L

Kód: 4637

S

Kód: 4640

XL

Kód: 4700

S

Kód: 4703

XL

Kód: 4638

M

Kód: 4641

XXL

Kód: 4701

M

Kód: 4704

XXL

extra veľkosť Kód: 4642

extra veľkosť

13,00 €

3XL

Kód: 4643

4XL

chirurgická košeľa zelená

Kód: 4705

3XL

13,00 € Kód: 4706

4XL

chirurgický overal zelený

12,00 €

12,00 €

Kód: 1740

XS

Kód: 4646

L

Kód: 1234

XS

Kód: 4709

L

Kód: 4644

S

Kód: 4647

XL

Kód: 4707

S

Kód: 4710

XL

Kód: 4645

M

Kód: 4648

XXL

Kód: 4708

M

Kód: 4711

XXL

Kód: 4670

4XL

Kód: 4713

4XL

extra veľkosť Kód: 4649

extra veľkosť

13,00 €

3XL

chirurgický plášť modrý

Kód: 4712

3XL

13,00 €

chirurgické nohavice modré

19,00 €

12,00 €

XS

Kód: 4688

L

Kód: 2589

XS

Kód: 4674

L

Kód: 2503

Kód: 4672

S

Kód: 4675

XL

Kód: 4686

S

Kód: 4689

XL

XXL

Kód: 4687

M

Kód: 4690

XXL

Kód: 4673

M

Kód: 4676

extra veľkosť Kód: 4677

3XL

Kód: 4678

Kód: 4679 Kód: 4680

XS S M

Kód: 4681 Kód: 4682 Kód: 4683

3XL

Kód: 4692

4XL

12,00 €

L

Kód: 819

XS

Kód: 4695

L

XL

Kód: 4693

S

Kód: 4696

XL

XXL

Kód: 4694

M

Kód: 4697

XXL

extra veľkosť

21,00 € Kód: 4685

3XL

13,00 €

chirurgické nohavice zelené

19,00 €

extra veľkosť Kód: 4684

Kód: 4691

4XL

chirurgický plášť zelený Kód: 2888

extra veľkosť

21,00 €

Kód: 4698

4XL

3XL

13,00 € Kód: 4699

4XL

Veľkostná tabuľka – pánska (košele, plášte, nohavice) a UNISEX chirurgické odevy a odevy rýchlej zdravotnej pomoci podľa pánskych rozmerov! Značenie veľkostí

XS S M L XL XXL 3XL 4XL

zodpovedá európskym normám EN 13402-3 Výška postavy cca 174 – 181 cm Obvod hrudníka

84

88

Obvod pása

72

76

92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 80 84

Obvod bokov

90

94

98 102 106 110 114 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156

88 92

96 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150

Vnútorná dĺžka 81 cm

Veľkostná tabuľka – dámske (košele, plášte, nohavice) a UNISEX chirurgické odevy a odevy rýchlej zdravotnej pomoci podľa dámskych rozmerov! Značenie veľkostí zodpovedá európskym

XS S M L XL XXL 3XL 4XL

normám EN 13402-3 Výška postavy

c ca 164 – 172 cm

Obvod hrudníka

80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146 152

Obvod pása

62 66 70 74 78 82 86 92 98 104 110 116 122 128 134

Obvod bokov

88 92 96 100 104 108 112 118 124 130 136 142 148 154 160

Vnútorná dĺžka

94

Odev, prestieradla, textil

80 cm

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Zástery

Záchranárske nohavice modré

Kód: 235

Zástera pri prvej pomoci

0,80 €

Kód: 237

Polyetylénová zástera 125 cm

0,10 €

Kód: 236

Polyetylénová zástera 160 cm

0,20 €

Kód: 238

Laboratórna PVC zástera

0,70 €

Záchranárske oblečenie Záchranársky kabát Rescue s vložkou

95 €

Praktický kabát – 3 funkčný; odopínateľná vnútorná polárna vložka, ktorá sa dá nosiť aj samostatne; ako vesta - rukávy sa pomocou zipsov dajú odstrániť. Je zhotovený z nepremokavého materiálu. Na rukávoch a hrudi je kabát opatrený reflexnými pásmi o šírke 2,5 cm. Ponúkame vo farbách: tmavomodrá, červeno-biela, UV žltá. Dodávame s nasledovnými nápismi: Ambulance, Doctor. Ambulance

29 €

Kód: 3475

XS/38

Kód: 4720

M/52

Kód: 4714

XS/40

Kód: 4721

L/54

Kód: 4715

XS/42

Kód: 4722

L/56

Kód: 4716

S/44

Kód: 4723

XL/58

Kód: 4717

S/46

Kód: 4724

XL/60

Kód: 4718

S/48

Kód: 4725

2XL/62

Kód: 4719

M/50

Kód: 4726

2XL/64

Záchranárske nohavice Rescue. Pohodlné hosenie, vyrobená zo 100% bavlny, na nohaviciach 1x5 cm odrazky. Dodávame vo farbách: tmavomodrá, biela, čierna, červená.

Záchranárske nohavice červené so žltým reflexným pruhom

Doctor

39 €

Kód: 5543

XS/38

Kód: 5549

M/52

Kód: 4653

XS/40

Kód: 5550

L/54

Kód: 2387

S

Kód: 4732

S

Kód: 5544

XS/42

Kód: 5551

L/56

Kód: 4831

M

Kód: 4837

M

Kód: 5545

S/44

Kód: 5552

XL/58

Kód: 4832

L

Kód: 4838

L

Kód: 5546

S/46

Kód: 5553

XL/60

Kód: 4833

XL

Kód: 4839

XL

Kód: 5547

S/48

Kód: 5554

2XL/62

Kód: 4834

XXL

Kód: 4840

XXL

Kód: 5548

M/50

Kód: 5555

2XL/64

extra veľkosť

98,00 €

extra veľkosť

98 €

Kód: 4835

3XL

Kód: 4841

3XL

Kód: 4836

4XL

Kód: 4842

4XL

Záchranárska bunda zimná

58 €

Ambulance

Doctor

Kód: 2477

S

Kód: 4734

S

Kód: 4819

M

Kód: 4825

M

Kód: 4820

L

Kód: 4826

L

Kód: 4821

XL

Kód: 4827

XL

Kód: 4822

XXL

Kód: 4828

XXL

extra veľkosť

59 €

extra veľkosť

3XL

Kód: 4829

3XL

Kód: 4824

4XL

Kód: 4830

4XL

Záchranárska bunda Paramedic Kód: 4382

S

Kód: 4733

S

Kód: 4807

M

Kód: 4813

M

Kód: 4808

L

Kód: 4814

L

Kód: 4809

XL

Kód: 4815

Kód: 4810

XXL

Kód: 4816

Kód: 5558

4XL/70

3XL/68

Kód: 5559

4XL/72

Záchranárske tričko

11 €

Červené

Veľkosť

Biele Ambulance

Doctor

Bez nádpisu

Ambulance

Doctor

Bez nádpisu

4657

4848

3476

4661

4660

4662

4849

4858

4843

4888

4894

4882

L

4850

4859

4622

4889

4895

4883

XL

XL

4851

4861

4844

4890

4896

4884

XXL

2XL

4852

4862

4845

4891

4897

4885

3XL*

4853

4863

4846

4892

4898

4886

4XL*

4854

4864

4847

4893

4899

4887

extra veľkosť

40 €

Kód: 4817

3XL

Kód:4812

4XL

Kód: 4818

4XL

Záchranársky pulóver s kapucňou

Modré

19 €

Doctor S

3XL/66

Kód: 5557

S

3XL

Kód: 3771

Kód: 5556

M

Kód: 4811

Ambulance

40 €

Záchranárske tričko s golierom Rescue

Doctor

40 €

extra veľkosť

Záchranárske tričko: Príjemné nosenie, ľahko sa ošetruje, praktický strih. Zloženie: 39% umelé vlákno, 67% bavlna. Dodávané farby: biela, citronovo žltá, červená, kráľovská modrá. Voliteľný nápis: AMBULANCE alebo DOCTOR

39 €

Ambulance

40 €

59 €

Kód: 4823

extra veľkosť

extra veľkosť

Kód: 4731

S

Žlté

Veľkosť

Ambulance

Doctor

Bez nápisu

Ambulance

Doctor

Bez nápisu

S

4655

4654

4663

4659

4658

4664

M

4870

4876

4860

4905

4911

4656

L

4871

4877

4865

4906

4912

4900

XL

4872

4878

4866

4907

4913

4901

2XL

4873

4879

4867

4908

4914

4902

Kód: 4799

M

Kód: 4803

M

Kód: 4800

L

Kód: 4804

L

Kód: 4801

XL

Kód: 4805

XL

3XL*

4874

4880

4868

4909

4915

4903

Kód: 4802

XXL

Kód: 4806

XXL

4XL*

4875

4881

4869

4910

4916

4904

Na tovar označené hviezdičkou ( extra veľkosť ) je prirážka 15 % !*

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Odev, prestieradla, textil

95


Záchranárske tričko bez goliera Rescue

8,50 €

Papuče s vložkou Fusbett, dámske

26 €

Vrchný materiál koža, podražka umelina s prackou. Antibakterialné vnútro fusbett zamedzi potenie nôh, vitvárania kuriho oka a zabezpeči prijemní pocit na celí deň.

Biele

Modré Veľkosť

Ambulance

Doctor

Bez nápisu

Ambulance

Doctor

Bez nápisu

S

4739

4740

4668

1287

4735

4736

M

4932

4937

4942

4917

4922

4927

L

4933

4938

4943

4918

4923

4928

XL

4934

4939

4944

4919

4924

4929

2XL

4935

4940

4945

4920

4925

4930

3XL*

4936

4941

49446

4921

4926

4931

Žlté Ambulance

Doctor

Bez nápisu

Ambulance

Doctor

Bez nápisu

S

4737

4738

4669

4667

4666

4665

M

4967

4972

4977

4947

4952

4957

L

4968

4973

4978

4948

4953

4958

XL

4969

4974

4979

4934

4954

4959

2XL

4970

4975

4980

4960

4950

4955

3XL*

4971

4976

4775

4951

4956

4961

XS

XS

XS

S

S

S

M

M

L

L

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

Šírka pásu

66

70

74

78

82

86

90

94

98

102

č - 39

Kód: 2965

č - 40

Kód: 2963

č - 38

Kód: 2966

č - 41

35 €

Kód: 1580

č - 35

Kód: 2972

č - 41

Kód: 2967

č - 36

Kód: 2973

č - 42

Kód: 2968

č - 37

Kód: 2974

č - 43

Kód: 2969

č - 38

Kód: 2975

č - 44

Kód: 2970

č - 39

Kód: 2976

č - 45

Kód: 2971

č - 40

Kód: 2977

č - 46

Prestieradlá a textílie Papierové prestieradlá (krepové), dvojvrstvové, rolky

Veľkosti Rescue Veľkosti

Kód:2964

č - 37

Vrchný materiál koža, podražka drevená s flexibílnou umelohmotnou vrstvou. Kožený potah.

Na tovar označené hviezdičkou ( extra veľkosť ) je prirážka 15 % !*

Veľkosti

č - 36

Kód: 2961

Papuče s drevenou podrážkou

Červené

Veľkosť

Kód: 2962

Kód: 2775

40 cm x 50 m

Kód: 2906

49 cm x 50 m

3,10 €

Kód: 1266

59 cm x 50 m

3,50 €

Kód: 2551

40 cm x 100 m

4,60 €

Kód: 696

49 cm x 100 m

5,60 €

Kód: 231

59 cm x 100 m

7,00 € 8,00 €

2,60 €

Veľkosti

XL

XL

XXL

XXL

3XL

3XL

4XL

4XL

Kód: 4337

59 cm x 100 m Premium

Šírka pásu

58

60

62

64

66

68

70

72

Kód: 4338

49 cm x 50 m Premium

3,70 €

Kód: 4547

39 cm x 50 m Premium

3,00 €

Kód: 5605

59 cm x 50 m Premium

4,00 €

Kód: 4549

39 cm x 100 m Premium

5,00 €

Kód: 5417

43 cm x 100 m Premium

5,00 €

Papuče Papuče s vložkou Fusbett

26 €

Vrchný materiál koža, podražka umelina. Kód: 2978

č - 36

Kód: 2981

Kód: 2979

č - 37

Kód: 2982

č - 40

Kód: 2980

č - 38

Kód: 2983

č - 41

Rozmery: 50 cm x 40 m s perforáciou po 50 cm M005 M006

96

Odev, prestieradla,M007 textil

zelená modrá žltá

M008 M009

marhuľová fialová

M011

7,50 €

rolka 60 cm x 50 m s PE vrstvou na jednej strane

12,90 € M010

Krepové prestieradlo s PE vrstvou

Kód: 454

č - 39

biela ružová

Box: 33 cm x 48 cm podložky, 80 ks/box

M074

zelená modrá

M075

žltá

M073

M076 M077

marhuľová fialová

7,00 € M078 M079

biela ružová

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 3434

Antibakteriálna plachta

5,20 €

Lekárska plachta na vyšetrovacie stoly s antibakteriálnou úpravou, ktorá predstavuje zaručene hygienické riešenie. Antibakteriálne látky sú zaručene prírodného pôvodu (palmový a kokosový olej, kyselina citrónová), ktoré majú preukázateľne antibakteriálne, statické, antifungicidné a dezinfekčné vlastnosti. Tento produkt pochádza z preverených surovín (certifikát PEFC). Plachta je dvojvrstvová, biela, 135 hárkov alebo rolka: 50 m x 50 cm x 6 ks v balení).

Nálepka 10x10 cm

1€ Kód: 4071

vnútorná, modrá

Kód: 4791

vonkajšia, červená

Kód: 4070

vonkajšia, modrá

Kód: 4790

vnútorná, červená

Prestieradlá Kód: 232

PVC/Nylonové prestieradlo 120 x 200 cm

Kód: 230

Nylonové prestieradlo s pogumovaným okrajom

0,85 €

Kód: 2277

Prestieradlo z netkanej textílie 80 x 200 cm

1,20 €

Kód: 2320

Textilné prestieradlo biele 155x90 cm

Kód: 993

Hladké biele textilné prestieradlo 150 x 230 cm

11,00 €

Kód: 3418

Hladké modré textilné prestieradlo 150 x 230 cm

13,00 €

Kód: 2679

Hladké zelené textilné prestieradlo 150 x 230 cm

13,00 €

0,60 €

4,00 €

Posteľné prádlo a iné textílie Kód: 2295

Obliečka na paplón 140 x 200 cm (5501)

Kód: 2296

Obliečka na vankúš 75 x 95 cm (5502)

6,20 €

Kód: 2453

Textília na obklady biela, s výstrihom 75 x 80 cm používa sa pri chirurgických zákrokoch.

3,70 €

Kód: 1254

Textília na obklady biela, bez výstrihu 75 x 80 cm používa sa pri chirurgických zákrokoch.

2,80 €

Kód: 5760

Texília na obklady zelená s výstrihom, 75 x 80 cm

4,95 €

Kód: 5761

Textília na obklady modrá s výstrihom, 75 x 80 cm

4,95 € 2,90 €

22,00 €

Kód: 5758

Textília na obklady zelená, bez výstrihu, 75 x 80 cm

Kód:5759

Textília na obklady modrá, bez výstrihu, 75 x 80 cm

2,90 €

Kód: 1209

Uterák (601)

1,50 €

Kód: 1053

Prikrývka pre dospelých

16,00 €

Kód: 1210

Utierka na inštrumenty

0,70 €

Kód: 2508

Kuchynská utierka (602)

1,30 €

Kód: 2445

Tetra – textilná plienka (603)

2,40 €

NÁBYTOK Nábytok je bežne v bielej farbe a je určený pre použitie v zdravotníctve. Podľa požiadavky zákazníka je možná objednávka aj v inej farbe. V ponúkanom sortimente sú okrem doleuvedených výrobkov aj iné variácie a rozmery. Príplatok za farbu je (okrem bielej): 10%.

Kód: 428

Vyšetrovacie lôžko

170 €

Kód: 1351

Vyšetrovacie lôžko s kovovým rámom, s nastaviteľnou opierkou hlavy. Čalúnenie: koženka. Rozmery 190 x 60 x 75 cm. (Iný rozmer a iná farba: + 10%-ný príplatok).

Kód: 4354

Stojan na papierovú plachtu (rolku)k lôžku

Skladacie vyšetrovacie lôžko

30,00 €

Kód: 4355

180 €

Kód: 2644

Kód: 3739

Stojan na papierovú plachtu (rolku)k lôžku

Vyšetrovacie lôžko KaWe

Vyšetrovacie lôžko s nastaviteľnou výškou

30,00 €

205 €

Stojan na papierovú plachtu (rolku)k lôžku

30,00 €

30,00 €

410 €

Kód: 865

Vyšetrovacie lehátko

220 €

Kovový rám, biely koženkový poťah, nastaviteľná opierka hlavy. 190 x 80 x 50 cm.

Nemecká kvalita, náročné prevedenie. Pochrómovaná oceľ, nastaviteľná opierka hlavy do 50o, desať polôh. Čalúnenie: umývateľná modrá koženka. Rozmery 195x65x65 cm, nosnosť: 180 kg.

Kód: 2644

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Stojan na papierovú plachtu (rolku)k lôžku

Vyšetrovacie lôžko s lakovanou povrchovou úpravou rozmerov 190 x 60 cm. Výšku možno nastaviť v intervale 50 – 85 cm po 5 cm pomocou krídlových skrutiek. Lôžko možno zložiť na rozmer 190 x 60 x 20 cm. Opierku hlavy možno nastaviť. Čalúnenie je z 3 cm hrubej peny potiahnutej koženkou. Základná farba je biela. Rozmery a farbu možno na zákale individuálnej požiadavky upraviť za cenu +10%.

Skladacie vyšetrovacie lôžko s lakovanou povrchovou úpravou. Lôžko rozmerov 190 x 60 x 75 cm je fixné, skladacie, s nastaviteľnou opierkou hlavy. Rozmery lôžka v zloženom stave&. 190 x 60 x 20 cm. Čalúnenie je z 3 cm hrubej peny potiahnutej koženkou. Základná farba je biela. Rozmery a farbu možno na zákale individuálnej požiadavky upraviť za cenu +10%.

Kód: 2644

310 €

Pochromovaná oceľ, nastaviteľná opierka hlavy, umývateľný svetlošedý koženkový poťah , čiastočne nehorľavý povrch. Rozmery: 178 x 58 x 78 cm. (5013/3) Bez stojana na papierovú plachtu.

Kód: 2644 Kód: 2644

Vyšetrovacie lôžko, talianske

Stojan na papierovú plachtu (rolku)k lôžku

30,00 €

Odev, prestieradla, textil / Nábytok

97


Vyšetrovacie lehátko

Kód: 845

310 €

Drevený rám, biely koženkový poťah, so zvýšenou opierkou hlavy. 194 x 70 x 55 cm.

Elektrické vyšetrovacie lôžko

Kód: 1628

1 090 €

Elegantný dizajn, 3 dielny vyšetrovací stôl, dýchací otvor, snímateľná opierka hlavy. Výšku postele sa nastavuje elektromotorom, hlavová časť a časť na nohy sa nastavuje plynovými vzperami, stredná časť je fixná. Posteľ je potiahnutá 75 mm hrubým nehorľavým poťahom. Na predných nohách sú fixné umelohmotné kolieska, na zadných nohách sú samonastavovacie kolieska. Rozmery: časť na nohy: 70 cm, stred: 57 cm, hlavová časť: 57,5 cm. Šírka: 60cm. Nosnosť: 150 kg.

Elektrické vyšetrovacie lôžko

Kód: 5358

Nemocničné lôžko 80 x 190 cm Kód: 1629

Fixná pre dospelých

185,00 €

Kód: 1260

S nastaviteľnou opierkou hlavy

255,00 €

Kód: 1320

S nastaviteľnou opierkou hlavy, na kolieskach

325,00 €

Nemocničné lôžko 90 x 200 cm S nastaviteľnou opierkou hlavy

265,00 €

Kód: 4985

S nastaviteľnou opierkou hlavy, na kolieslach

365,00 €

Oceľová konštrukcia. Opierku hlavy možno nastaviť v niekoľkých polohách. Posteľ sa pohybuje na samonastaviteľných kolieskach, z ktorých dve možno zabrzdiť. Základná farba je biela, ale dá sa objednať aj v iných farbách. Šírka: 80 (90) cm, dĺžka: 190 (200) cm, výška: 55 cm + matrac.

Nemocničná posteľ

Príslušenstvo na zvláštnu objednávku: Kód: 3121

Uchopovací strmeň (konzola)

120,00 €

Kód: 3117

Sklopné bočné mreže

305,00 €

Kód: 3119

Infúzny stojan

360 €

Nemocničná posteľ z nehrdzavejúcej ocele s bočnou mrežou a infúznym stojanom. Uhol sklonu opierky hlavy možno nastaviť. Rozmery: 208x91x52 cm.

65,00 €

Nemocničná posteľ s pevným rámom

Kód: 5612

S nastaviteľnou opierkou hlavy, na nožičkách

230 €

Rozmery: 190x80 cm. Pevný oceľový rám. Opierku hlavy možno mechanicky nastaviť v uhle 60 stupňov. Za príplatok možno objednať nastavenie opierky plynovou vzperou alebo elektrické nastavovanie. Výška postele: 50 cm.

Kód: 5613

S nastaviteľnou opierkou hlavy, na kolieskach

280 €

Rozmery: 190x80 cm. Pevný oceľový rám. Opierku hlavy možno mechanicky nastaviť v uhle 60 stupňov. Za príplatok možno objednať nastavenie opierky plynovou vzperou alebo elektrické nastavovanie. Výška postele: 50 cm

Kód: 5614

Kód: 4984

Elektrická nemocničná posteľ 2 090 € Medinovo Štvor dielna nemocničná posteľ s nastavi-

teľnou výškou rozmerov 200 x 90 cm. 4 dielny rošt z oceľovej sieťoviny je upevnený v kovovom ráme. Výšku postele možno elektricky nastaviť v rozmedzí 450 – 680 mm pomocou ručného spínača. Napájanie: 230V/50Hz. Koncové diely postele, vyplnené kompaktnou plechovou vložkou možno vybrať. Časť na hlavu (možno nastaviť v rozsahu 0 - 60o) a hornú časť na nohy o (možno nastaviť v rozsahu 0 - 40 ) nastavujeme bezstupňovo prostredníctvom 2 – 2 plynových pružín. Spodnú časť na nohy možno prostredníctvom západky nastaviť do 5 polôh. 4 ks samonastavujúcich koliesok priemeru 125 mm sú vybavené centrálnou brzdou. Kolieska sú potiahnuté materiálom, ktorý pri pohybe nezanecháva stopu.

1 330 €

Výšku lôžka možno elektricky nastaviť v intervale 52 – 92 cm. Sklon opierky sa nastavuje mechanicky (30 stupňov) ale za príplatok je možné objednať ovládanie plynovou vzperou alebo elektromotorom. Za príplatok možno objednať aj prevedenie s výrezom na tvár. Čalúnenie lôžka je z 5 cm hrubej lisovanej peny, potiahnutej koženkou (bez švová technológia). V základnom prevedení stojí lôžko na pevných nožičkách s možnosťou vyrovnania do vodováhy, na želanie možno výrobok dodať aj v prevedení na kolieskach. Kovový rám má kvalitnú povrchovú úpravu práškovými farbami. Ako príslušenstvo je dodávaný stojan na prestieradlá. Maximálna nosnosť: 200 kg. Základný rozmer: 190 x 70 cm. Základná farba: biela. Za príplatok (10%) možno požadovať zmenu rozmeru a farby.

Kód: 2159

Kód: 4413

S nastaviteľnou opierkou hlavy, na nožičkách

240 €

Rozmery: 200x90 cm. Pevný oceľový rám. Opierku hlavy možno mechanicky nastaviť v uhle 60 stupňov. Za príplatok možno objednať nastavenie opierky plynovou vzperou alebo elektrické nastavovanie. Výška postele: 50 cm.

Kód: 5615

S nastaviteľnou opierkou hlavy, na kolieskach

325 €

Rozmery: 200x90 cm. Pevný oceľový rám. Opierku hlavy možno mechanicky nastaviť v uhle 60 stupňov. Za príplatok možno objednať nastavenie opierky plynovou vzperou alebo elektrické nastavovanie. Výška postele: 50 cm.

Opcie Kód: 5616

Opierka hlavy nastaviteľná plynovou vzperou

Kód: 5617

Opierka hlavy nastavovaná elekticky

135,00 €

Kód: 5331

Matrac s nepremokavým poťahom 200x80x10

105,00 €

Kód: 2081

Matrac s nepremokavým poťahom 190x80x10

99,00 €

Kód: 4303

Matrac s nepremokavým poťahom 200x90x10

110,00 €

Kód: 2082

Ochranný poťah na matrac 190x80x10

Kód: 1251

Uchopovací strmeň

99,00 €

45,00 €

35 €

Pomôcka pozostáva z kovovej rúčky a silného umelohmotného popruhu. Pomocou dvoch kovových krúžkov sa upevňuje ku kovovej konštrukcii postele.

98

Nábytok

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Bočná mreža na posteľ

Kód: 47

Kód: 1250

univerzálna190 cm

155,00 €

Kód: 4302

univerzálna 200 cm

155,00 €

Kód: 2499

k Talianskej posteli C110088

280,00 €

Kód: 317

Vyšetrovací a zákrokový stôl pre gynekológiu a urológiu GOLEM

od 1780 €

Stoly radu GOLEM sú určené pre ambulantnú prax a vykonávanie bežných výkonov. Sú charakteristické moderným dizajnom a premyslenou, plne funkčnou koncepciou, ktorá uspokojí všetky Vaše požiadavky. Vďaka kompletnému zakrytiu všetkých častí stolu plastovými krytmi je jeho údržba veľmi jednoduchá. Pracovná plocha široká 600 mm je potiahnutá koženkou vo farbe podľa Vášho výberu. Ovládanie všetkých elektropohonov je nožnými šlapkami. Hmotnosť stolu je podľa prevedenia 60-104 kg, nosnosť 150 kg. Každé prevedenie stolu môže byť doplnené podľa Vášho výberu ďalším príslušenstvom.Na požiadanie Vám zašleme úplný ponukový list a na základe Vašich požiadaviek vypracujeme cenovú ponuku.

Vyšetrovacie lehátko GOLEM 1 EXCLUSIV

cena na vyžiadanie

Gynekologická / urologické vyšetrovacie kreslo, elektrické

1500 €

Výšku možno nastaviť od 52 cm po 92 cm . Sklon opierky chrbta aj nôh možno plynule regulovať. Čalúnenie je z odolnej penovej hmoty hrúbky 5 cm, ktoré je potiahnuté koženkou. Farbu čalúnenia možno zvoliť podľa danej farebnej škály. Nohy stola možno jednoducho nastaviť tak, aby stôl stabilne stál vo vodorovnej polohe. Povrchová úprava rámu je prevedená kvalitnými práškovými farbami. K stolu sú dodávané snímateľné opierky, misa a nastaviteľné strmene. Zariadenie možno objednať s nastavením pomocou plynových vzpier resp. elektromotorom. Ako opciu možno požadovať nožný pedál. Stôl je možné objednať aj v prevedení pre použitie v kozmetických salónoch (bez výrezu na opierke nôh) s opierkami rúk. Zariadenie je dodávané v rozobratom stave, balené v prepravke.

Kód: 5502

Gynekologický vyšetrovací stôl

1 620 €

Modifikácia vyššie uvedeného vyšetrovacieho kresla s elektrickým nastavením opierky chrbta.

Kód: 5567

Gynekologický vyšetrovací stôl

1 720 €

Modifikácia vyššie uvedeného vyšetrovacieho kresla s nastavením opierky chrbta plynovou vzperou.

Kód: 5359

Gynekologický vyšetrovací stôl s elektrickým ovládaním

2 150 €

Lehátko GOLEM 1 EXCLUSIV je určené pre vyšetrovanie a rehabilitáciu. Je charakteristické moderným dizajnom a premyslenou, plne funkčnou koncepciou, ktorá uspokojí všetky požiadavky. Vďaka zakrytovaniu spodného rámu a pohybového mechanizmu stolu umývateľnými plastovými krytmi je jeho prevádzka bezpečná a údržba veľmi jednoduchá. Jednodielna pracovná plocha bez otvoru na nos s rozmermi 630 × 2 000 mm je potiahnutá koženkou s farbou podľa Vášho výberu. Ovládanie elektropohonu je spínačmi pod plochou z oboch strán lehátka, zmeny polohy možno prevádzať aj pri plnom zaťažení. Dĺžka lehátka môže byť zmenená podľa Vášho priania. Výška nastaviteľná elektropohonom 580 – 880 mm, stacionárne prevedenie s nastaviteľnými nožičkami. Hmotnosť lehátka je podľa prevedenia 90 – 100 kg, nosnosť 150 kg.

Nový, moderný dizajn. Výšku stola možno nastaviť medzi 52-92 cm. Opierku chrbta možno nastavovať v intervale 0-700. Ovládanie opierky je podľa Vášho priania elektromotorom alebo plynovou vzperou. Ako opciu možno objednať podušku pod hlavu. Stôl je vybavený strmeňmi nového typu, ktoré sú otočné okolo zvislej osi v uhle 0-900. Stôl je čalúnený húževnatým molitanom s hrúbkou 5 cm. Čalúnenie je vyhotovené bezšvovou technológiou. Kovová kostra má vysoko kvalitnú povrchovú úpravu práškovými farbami. Ako príslušenstvo sa k stolu dodáva: miska z nehrdzavejúcej ocele, držiak papierových prestieradiel. Maximálny rozmer: 110x180 cm. Hmotnosť: 70kg. Nosnosť: 150 kg

Odberové kreslo GOLEM

Kód: 629

cena na vyžiadanie

Pohodlné kreslo pre odbery v sede, polo ležmo i v ležmo. Moderný dizajn s pohodlným čalúnením a šedými plastovými krytmi. Pojazdné prevedenie s brzdenými kolieskami Ø 75 mm. Štvordielna pracovná plocha so šírkou 480 mm je potiahnutá bezšvovou koženkou s farbou podľa Vášho výberu a rozdelená na hlavu, operadlo, sedadlo a nohy. Hlavový segment je nastaviteľný manuálne, nožný segment je manuálne výklopný pre polohu ležmo. Kreslo má snímateľné umývateľné infúzne podpery rúk, ktoré možno nastaviť vo všetkých smeroch i sklonoch. Zástavbové rozmery kresla asi 600 × 800 mm v sede, 600 × 1 800 mm ležmo. Nosnosť 150 kg, hmotnosť 35 – 60 kg.

Kód: 45

490 € 430 €

Povrchová úprava chrómovaním alebo lakovaním. Mechanicky nastaviteľná opierka chrbta a nôh. Čalúnenie z 5 cm hrubej peny potiahnutej bezšvovou technológiou, ľahko čistiteľným poťahom. Príslušenstvo: 1 ks nerezová misa, 2 ks strmene na nohy, 1 ks schodík. Za príplatok možno výrobok objednať so širokými opierkami nôh. Rozmery: 80x60x190 cm. Maďarský výrobok.

Kód: 2689 Kód: 1535

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Gynekologický vyšetrovací stôl, chrómovaný Gynekologický vyšetrovací stôl, lakovaný

Široké opierky nôh ku gynekologickému stolu Strmene ku gynekologickému stolu

110 € 65 €

Nábytok

99


Kód: 5569

Gynekologické vyšetrovacie kreslo, elektrické

1 550 €

Práškovými farbami upravená oceľová kostra s 5 cm hrubým penovým matracom. Čalúnenie vyrobené bezšvovou technológiou sa veľmi ľahko ošetruje. Kreslo je vybavené nastaviteľnými nožičkami. Výška sa nastavuje elektricky v intervale 52-92 cm. Opierka chrbta sa ovláda výlučne elektromotorom. Opierky nôh sa nastavujú automaticky s nastavením opierky chrbta. V prípade potreby možno použiť aj iné opierky nôh (uvedené v katalógu). Maximálny potrebný priestor: 110x180 cm. Vlastná hmotnosť: 70 kg. Maximálne zaťaženie: do 150 kg. Príslušenstvo: Pochrómované strmene (obj. kód: 1535), misa z nehrdzavejúcej ocele, držiak na papierové prestieradlo, opierka hlavy.

Kód: 5587

Opierka na nohy, čalúnená

Kód: 5586

Gynekologický vyšetrovací stôl, elektrický

95 €

1 690 €

Práškovými farbami upravená oceľová kostra s 5 cm hrubým penovým matracom. Čalúnenie vyrobené bezšvovou technológiou sa veľmi ľahko ošetruje. Kreslo je vybavené nastaviteľnými nožičkami. Výška sa nastavuje elektricky v intervale 52-92 cm. Opierka chrbta sa ovláda výlučne elektromotorom. Opierky nôh sa nastavujú automaticky s nastavením opierky chrbta. V prípade potreby možno použiť aj iné opierky nôh (uvedené v katalógu). Maximálny potrebný priestor: 110x180 cm. Vlastná hmotnosť: 70 kg. Maximálne zaťaženie: do 150 kg. Tento model je vybavený čalúnenou opierkou nôh, ktorú možno za príplatok požadovať aj s ovládaním plynovou vzperou alebo s elektrickým ovládaním.

Opcie Kód: 2689

Široké opierky nôh ku gynekologickému stolu

Kód: 1535

Strmene ku gynekologickému stolu

65,00 €

Kód: 5587

Čalúnená opierka nôh

95,00 €

Kód: 4416

Vozík na prevoz pacientov s nosidlami JNEC 2L

115,00 €

695 €

Vozík slúži na prepravu pacientov v rámci lôžkových oddelení nemocníc a jednotlivých ordinácií. Rám vozíku je vyrobený z oceľových profilov s povrchovou úpravou na báza práškových farieb. Časti, na ktorých leží pacient sú laminované. A zadnej strane opierky hlavy je miesto na röntgenové kazety. Výšku vozíku možno ručne nastavovať. Uhol sklonu opierky hlavy sa nastaviť pomocou samoblokovacích plynových pružín. Rohy rámu vozíku sú opatrené nárazníkmi. Snímateľný poťah je príslušenstvom. K vozíku patria štyri kolieska s veľkým priemerom, z ktorých možno dve nezávisle zabrzdiť. Opcie: chrómované bočné zábradlie, infúzny stojan, držiak kyslíkovej fľaše. Celková dĺžka: 1900 mm. Celková šírka (bez bočných zábradlí): 540 mm. Výška: nastaviteľná v rozsahu 570 – 830 mm. Uhol sklonu opierky hlavy: od -15o do +70o. Maximálna nosnosť: 190 kg. Priemer koliesok: 20 cm.

100

Nábytok

Kód: 1283

Vozík s nosidlami

710 €

Zariadenie pozostáva z samostatných výrobkov: vozíku pre pacientov a nosidiel. Rozmery: dĺžka: 195 cm, šírka: 75 cm, výška: 82 cm.

Kód: 4417

SZ-01 Operačný / ošetrovací stôl

cena na vyžiadanie

Ošetrovací stôl SZ-01 bol navrhnutý na ošetrovanie, obväzovanie, malé chirurgické výkony v oblasti ortopédie, proktológie, gynekológie, urológie a pod. Stavba stola umožňuje monitorovanie pacienta a zhotovovanie röntgenových snímkov počas ošetrovania resp. operácie. Stôl je vybavený centrálne brzdenými kolieskami, z ktorých jedno je riadené. Výšku stola možno nastaviť prostredníctvom nohou ovládanej hydraulickej pumpy. Jednotlivé segmenty stola možno jednoducho nastavovať prostredníctvom plynových pružín. Podušky sú vyrobené bezšvovou technológiou z mäkkej polyuretánovej peny. Podušky aj povrch stola sa čistí veľmi jednoducho a odoláva dezinfekčným prostriedkom. Stôl je dodávaný spolu s individuálne špecifikovaným rozširujúcim príslušenstvom. K stolu možno objednať predlžovací diel pre ortopédiu, gynekológiu alebo urológiu. Povrchová úprava kovových častí stola je vypaľovanými práškovými farbami. Technické údaje: Celková dĺžka: 2020 mm. Celková šírka: 550 mm. Minimálna výška: 810 mm. Maximálna výška: 1050 mm. Uhol sklonu opierky chrbta: -40o až +80o. Trendelenburg pozícia: 25o. Anti-Trendelenburg pozícia: 120. Uhol sklonu opierky hlavy: -40o až +50o. Odporúčané príslušenstvo: opierka rúk. Kód: 5661

Opierky rúk k operačnému stolu SZ-01

Kód: 4487

250,00 €

Vozík na rozdeľovanie liekov H-Med 6-AF

1 095 €

Vozík na lieky

1 950 €

Vozík je jednými dverami a tromi zásuvkami. Vozík je použiteľný všade tam, kde sú denné dávky liekov rozdeľované v 4 dielnych okrúhlych alebo hranatých dózach. Vozík je určený na obsluhu max. 8 izieb po 8 posteliach. Lieky sú rozdelené podľa izieb na umelohmotných podnosoch. Zásuvky sú určené na skladovanie pohotovostných liekov a iných potrieb. Konštrukcia: rám z hliníkových profilov, boky a zadný panel z nárazu vzdornej umelej hmoty. Zásuvky z tvarovanej umelej hmota. Ľahký a bezpečný transport zabezpečujú kolieska s priemerom 125 mm, ktoré sú vybavené brzdou. Vonkajšie armatúry vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Rozmery: 68 cm (šírka) x 55 cm (hĺbka) x 96 cm (výška). Príslušenstvo: Nádoba na odpadky (7 l), 4 dielne dózy na lieky.

Kód: 2326

Konštrukcia biela, lakovaná, na ktorej je upevnená biela umelohmotná skrinka (odolná dezinfekčným prostriedkom), na prednej strane s výklopnými zásuvkami (60 ks.) a bielou umelohmotnou roletou. Z druhej strany sú 3 odolným plexisklom uzavreté poličky opatrené kovaním z nehrdzavejúceho materiálu. Kolieska: 2 s brzdami, 2 bez bŕzd. Rohy sú opatrené narážacou gumou. Rozmery: 62,5 x 40 x 70 cm (dĺžka x šírka x výška). Dodávame aj zostavy s rozmermi podľa požiadaviek objednávateľa.

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 4488 Kód: 5373

Reanimačný vozík H-MED 56-F, 4 zásuvky Reanimačný vozík s držiakom infúzie a defibrilátoru

1 030 €

Inštrumentačný stolík Lakovaný, biely, s policami, v prevedení s kolieskami alebo fixný.

1 280 €

Príslušenstvo, ktoré možno doobjednať: panel na podporu masáže srdca, Výklopný odpadový kôš (7 litrov), kontajner na použité ihly, držiak defibrilátoru, držiak infúznej súpravy, držiak kyslíkovej fľaše ( 2 litre).

Kód: 2110

50x60 cm s kolieskami

230,00 €

Kód: 2769

50x60 cm fixný

225,00 €

Kód: 2774

50x80 cm s kolieskami

260,00 €

Kód: 2773

50x80 cm fixný

250,00 €

Inštrumentačný stolík Lakovaný, biely, s dvoma sklenenými policami.

Regál na prístroje Snímateľné police, na kolieskach. Kód: 2664

dvojpolicová

205,00 €

Kód: 2730

trojpolicová

280,00 €

Kód: 498

štvorpolicová

380,00 €

Kód: 2193

Kód: 858

50x60 cm s kolieskami

145,00 €

Kód: 857

50x60 cm fixný

140,00 €

Kód: 313

50x80 cm s kolieskami

155,00 €

Kód: 1241

50x80 cm fixný

145,00 €

Stolík Mayo

355 € Stolík na inštrumenty z nehrdzavejúcej ocele. Nastaviteľná výška 80 – 115 cm. Rozmery: 70 x 45 x 30 cm.

Kód: 2901

Vozík na prístroje s 3 policami

90 €

Prístrojový vozík z umelej hmoty na kolieskach. Rozmery: 64 x 45 x 88 cm.

Kód: 1608

Stolík Sonnenburg

180 €

Stolík na inštrumenty. (02.480.00) Rozmery: 70 x 45 x 30 cm. Konštrukcia je biela, lakovaná, podnos je z nehrdzavejúcej ocele, výška je nastaviteľná.

Inštrumentačný stolík Z nehrdzavejúcej ocele, s dvoma policami, na kolieskach s priemerom 80 mm, v dvoch veľkostiach: Kód: 2469

60x40x80 cm (1260)

210,00 €

Kód: 2344

70x50x80 cm (1261)

250,00 €

Kód: 843

Prebaľovací pult

225 €

Lakovaný, jednodielny. Rozmery: 105x70x86 cm

Kód: 2149

Inštrumentačný stolík

270 €

Z nehrdzavejúcej ocele, s troma policami, na kolieskach s priemerom 80 mm. Rozmery: 70x50x80 cm (1261/1)

Kód: 844

Prebaľovací pult

295 €

lakovaný, dvojdielny. Rozmery: 170x70x86 cm

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Nábytok

101


Kód: 5606 Kód: 5607

Prebaľovací pult 1 miestny Prebaľovací pult 2 miestny

210 € 275 €

Kovová lavica do čakárne Vyrobené s kovových profilov a oválnych trubiek s povrchovou úpravou práškovými farbami. Výrobok je dodávaný v rozobratom stave. Montáž do 10 minút. Za príplatok možno výrobok objednať aj vo verzii určenej pre použitie v exteriéri.

Prebaľovací pult so zásuvkou / jedno alebo dvojmiestny, vyrobený z ABS nábytkových dosiek. Rozmery: 70x70x95 ( jedno miestny) alebo 70x140x95 cm (dvoj miestny). Kód: 5480

2 miestna (48x40x85x100)

115,00 €

Kód: 5481

3 miestna (48x40x85x150)

135,00 €

Kód: 5482

4 miestna (48x40x85x200)

155,00 €

Lavica do čakárne s dreveným sedadlom

Lavica do čakárne Iso Colorplast čierne kovové nohy, plastové sedadlá.

2 miestna

2-miestna (100 cm)

180,00 €

3-miestna (150 cm)

217,00 €

4-miestna (200 cm)

295,00 €

3 miestna

4 miestna

Kód: 3835

bordová

Kód: 3654

bordová

Kód: 3706

bordová

Kód: 3668

modrá

Kód: 3950

modrá

Kód: 3332

modrá

Kód: 3892

sivá

Konštrukcia z oceľových profilov s kvalitnou povrchovou úpravou práškovými farbami. Sedadlá z vrstvených, drevených tvarovaných dosiek. Trvácne, ľahko čistiteľné prevedenie. Uvedené ceny sú platné pre prírodné prevedenie. Za príplatok 10% možno výrobok objednať vo farbe čerešňa.

sivá

Kód: 3857

Kód: 3656

sivá

Lavica do čakárne biele lakované nohy, plastové sedadlá bielej farby

Kód: 847

2-miestna (110 cm)

109,00 €

Kód: 846

3-miestna (170 cm)

130,00 €

Kód: 518

4-miestna (210 cm)

155,00 €

Kód: 1127

Kód: 5608

2 miestna (120x47x82x60)

135,00 €

Kód: 5609

3 miestna (175x47x82x60)

155,00 €

Kód: 5610

4 miestna (230x47x82x60)

195,00 €

Stolička s operadlom

60 €

Chrómovaná kovová konštrukcia; protišmykové nožičky; čalúnené sedadlo a opierka. Rozmery: výška sedadla 41 cm; celková výška 80 cm; šírka sedadla 46 cm; hĺbka sedadla 44 cm; výška opierky 39 cm.

Lavica Shell do čakárne 2- miestna (124 cm)

245,00 €

3- miestna (188 cm)

300,00 €

4-miestna (244 cm)

365,00 €

Stolička s operadlom Shell

Moderná lavica do čakárne, sedadlá a opierky z umelej hmoty, rám z pochrómovanej ocele. Nožičky s proti sklzovou úpravou. 2 miestna

3 miestna

55 €

Stolička s operadlom a chrómovanou konštrukciou. Stolička má široké, pohodlné sedadlo. Konštrukcia bez opierok rúk. Rozmery: šírka sedadla 46 cm; výška sedadla 41 cm; hĺbka sedadla 44 cm; výška opierky 39 cm. Stoličky možno jednoducho stohovať.

4 miestna

Kód: 2078

bordová

Kód: 4193

oranžová

Kód: 4195

bordová

Kód: 4196

bordová

Kód: 4197

bordová

Kód: 4190

biela

Kód: 4207

oranžová

Kód: 4208

oranžová

Kód: 4209

oranžová

Kód: 4191

béžová

Kód: 4198

biela

Kód: 4199

biela

Kód: 4200

biela

Kód: 4192

modrá

Kód: 4201

sv. hnedá

Kód: 4202

sv. hnedá

Kód: 4203

sv. hnedá

Kód: 4194

čierna

Kód: 4204

modrá

Kód: 4205

modrá

Kód: 4206

modrá

Kód: 2218

zelená

Kód: 1317

čierna

Kód: 1126

čierna

Kód: 1244

čierna

Kód: 3791

zelená

Kód: 3625

zelená

Kód: 3331

zelená

Kód: 2598

Lavica do čakárne

189 €

Biela lakovaná, 4 miestna (200 cm). Perforované kovové sedadlo. Základnou farbou je biela ale za príplatok 10% možno výrobok objednať v ľubovoľnej farbe RAL škály. Na objednávku možno dodať aj v inom rozmere.

102

Nábytok

Kód: 2248

Stolička s operadlom Elena FlexDS

80 €

Ergonomicky tvarované UNICORP sedadlo s vysokou pružnosťou na chrómovanom kovovom ráme. Stoličky možno jednoducho stohovať. Dodáva sa len v čerešňovej farbe.

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Lekárska stolička otočná Mátrix s operadlom

Kód: 767 Kód: 1856

Koliesková, plynová pružina. Kód: 4211

Čierne čalúnenie, látkové

120,00 €

Kód: 4212

Šedé čalúnenie, látkové

115,00 €

Kód: 4210

Čalúnenie biele, koženkové

105,00 €

Kód: 4228

Podrúčky

85 €

Laboratórna stolička bez opierky. Nastavenie výšky plynovou vzperou alebo skrutkovým vretenom. Podstava stoličky je vyhotovená z čierneho plastu na 5 kolieskach. Sedadlo je z nerezovej ocele. Výšku možno nastaviť v hraniciach 43 až 55 cm. Taliansky výrobok.

Kód: 1075 Kód: 1696

Kovová konštrukcia, biely koženkové čalúnenie. Kód: 588

Bez opierok rúk

52,00 €

Kód: 991

S opierkami rúk

72,00 €

Sedadlo pre návštevníka

95 €

14,00 €

Stolička s operadlom

Kód: 1790

Laboratórna stolička s plynovou vzperou Laboratórna stolička so skrutkovým vretenom

31 €

Stolička bez opierky chrbta s koženkovým čalúnením. Rozmery: šírka 31 cm; hĺbka 31 cm; výška 41,5 cm; rozmery sedadla 29 x 29 cm.

Laboratórna stolička na kolieskach Laboratórna stolička na pevnej podstave

76 € 70 €

Laboratórna stolička bez opierky na kolieskach resp. pevnej podstave. Rám stoličky vyrobený z pochrómovaných kovových profilov. Čalúnené sedadlo potiahnuté bielou koženkou.

Kód: 2206 Kód: 2536

Laboratórna stolička s opierkou, pevná Laboratórna stolička s opierkou, na kolieskach

95 € 120 €

Laboratórna stolička s opierkou chrbta na pevnej podstave alebo na kolieskach. Výšku sedadla možno nastaviť plynovou vzperou alebo skrutkovým vretenom. V základnom prevedení je stolička dodávaná s bielym čalúnením.

Laboratórne stoličky Kód: 1610

Laboratórna stolička s plynovou vzperou

59 €

Laboratórna stolička s čiernym sedadlom, bez opierky, na kolieskach. Čalúnenie sedadla: koženka. Výšku možno nastavovať v intervale 43-55 cm. Taliansky výrobok.

Kód: 5619 Kód: 5620

Prstenec na nohy k stoličke so skrutkovým vretenom Prstenec na nohy k stoličke s plynovou vzperou

31 € 31 €

Prstenec na nohy k laboratórnym stoličkám so skrutkovým vretenom (1696, 1075, 2206) Prstenec na nohy k laboratórnym stoličkám s plynovou vzperou (2201, 2536)

Kód: 2325

KaWe stolička, modrá, s čalúneným sedadlom

99 €

Stolička na podstavci z umelej hmoty, na kolieskach. Výšku sedadla možno nastaviť v intervale 48 – 68 cm pomocou plynovej vzpery. Sedadlo je potiahnuté modrou koženkou. Vďaka špeciálnym kolieskam možno stoličku používať aj na koberci. Hmotnosť: 6,5 kg. Max. zaťaženie: 130 kg. Stolička sa dodáva aj v čiernom a bielom prevedení. Nemecký výrobok.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: M001 Pracovná stolička CLINE

285 €

Pracovná stolička určená pre ordinácie, výškovo nastaviteľná pomocou plynového piestu. Komponenty sú vyrobené v vysokokvalitných materiálov. Kovová konštrukcia z trubkového profilu s povrchovou úpravou chrómovaním. Celkový výška: 620 mm, priemer sedadla: 400 mm, nastaviteľná výška sedadla: 540-740 mm.

Nábytok

103


Kód: M002 Pracovná stolička FORM PLUS

195 €

Kód: 2300

Kreslo na odber krvi

Pracovná stolička určená pre ordinácie, výškovo nastaviteľná pomocou plynového piestu. Komponenty sú vyrobené v vysokokvalitných materiálov. Kovová konštrukcia z trubkového profilu s povrchovou úpravou chrómovaním. Celkový výška: 620 mm, priemer sedadla: 400 mm, nastaviteľná výška sedadla: 540-740 mm.

Kód: M003 Pracovné kreslo REX

Lekársky písací stôl

Kód: 2274

Hydraulické ošetrovacie kreslo

Kód: 5360

Elektrické ošetrovacie kreslo

280 €

Kód: 2079

Písací stôl pre zdravotnú sestru

Gravitačná lavica

Stolička na odber krvi

250 €

Lakovaná, maďarský výrobok. Obojstranne používateľná opierka rúk.

110 €

165 €

Gravitačný stojan slúži na natiahnutie chrbtice a znižovanie svalového napätia. Otáčanie sa deje okolo vodorovnej osi vlastnou silou (nie elektromotorom alebo teleskopom). Zariadenie je potrebné uviesť do rotácie vlastnou silou rúk. Aj návrat do základnej polohy sa ľahko dosiahne pomocou sily rúk. Nohy možno dobre upevniť prostredníctvom čalúnenej pohyblivej tyče, ktorá sa dá prispôsobiť veľkosti členkov. Rýchlosť otáčania sa dá regulovať a zariadenie možno zastaviť v ľubovoľnej polohe. Lavica je vyrobená z oceľových profilov. Čalúnenie je kombináciou koženky a plátna. Vlastná hmotnosť: 22 kg. Nosnosť: 140 kg.

Jednostranný so 4 zásuvkami, kovové nohy. Rozmery: 115 x 65 x 78 cm.

Kód: 3404

1 430 €

Výšku kresla možno elektricky nastaviť v intervale 52 – 92 cm. Sklon opierky chrbta možno mechanicky nastaviť od 10 do 70 stupňov, sklon opierky nôh možno nastaviť v rozmedzí 0 – 90 stupňov. Za príplatok možno požadovať nastavovanie opierky chrbta a nôh aj plynovou vzperou resp. elektromotorom. Oceľový rám s kvalitnou povrchovou úpravou práškovými farbami. 5 cm hrubé penové čalúnenie s poťahom vyrobeným bezšvovou technológiou. Príslušenstvo: držiak na papierové prestieradlo, poduška pod hlavu, snímateľné opierky rúk. Maximálny priestor potrebný k inštalácii: 65 x 180 cm. Vlastná hmotnosť: 70 kg. Maximálna záťaž: 150 kg. Maďarský výrobok.

Obojstranná, jedna strana skrinková, druhá so 4 zásuvkami. Kovové nohy. Rozmery:130 x 65 x 77 cm.

Kód: 638

590 €

Oceľový rám s kvalitnou povrchovou úpravou práškovými farbami. 5 cm hrubé penové čalúnenie s poťahom vyrobeným bezšvovou technológiou. Opierka chrbta a podpera nôh sa nastavuje mechanicky, hoci aj do vodorovnej polohy. Snímateľné opierky rúk. Výšku stoličky možno hydraulicky nastaviť v rozmedzí 55 – 68 cm. Zdvíhanie a otáčanie (až 360 stupňov) možno fixovať jedinou pákou. Rozmery vo vodorovnej polohe: 160 x 56 cm (dĺžka x šírka). Vlastná hmotnosť: 50 kg. Maximálna záťaž: 150 kg. Maďarský výrobok.

245 €

Pracovné kreslo určené pre ordinácie, výškovo nastaviteľná pomocou plynového piestu. Komponenty sú vyrobené v vysokokvalitných materiálov. Kovová konštrukcia z trubkového profilu s povrchovou úpravou chrómovaním. Celkový výška: 760-900 mm, veľkosť sedadla: 490x460 mm, nastaviteľná výška sedadla: 440-580 mm, výška opierky: 620 mm.

Kód: 503

Pochrómovaná oceľová kostra s odolný 5 cm hrubým čalúnením. Čalúnenie je vyrobené bezšvovou technológiou. Opierka chrbta a podpera nôh sa nastavuje mechanicky, hoci aj do vodorovnej polohy. Uhol sklonu opierok rúk sa dá nastaviť v záujme dosiahnutia optimálnej polohy rúk. Rozmery vo vodorovnej polohe: 160 x 56 cm (dĺžka x šírka). Výška sedadla: 49 cm. Vlastná hmotnosť: 35 kg. Maximálna záťaž: 150 kg. Maďarský výrobok.

380 €

Pracovné kreslo určené pre ordinácie, výškovo nastaviteľná pomocou plynového piestu. Komponenty sú vyrobené v vysokokvalitných materiálov. Kovová konštrukcia z trubkového profilu s povrchovou úpravou chrómovaním. Celkový výška: 11401240 mm, veľkosť sedadla: 550x480 mm, nastaviteľná výška sedadla: 430-530 mm, výška opierky: 710 mm.

Kód: M004 Pracovné kreslo PENTEX PLUS

315 €

Masážne lôžka Kód: 1381

Alpha-H

205 € Kovový rám, čalúnenie z koženky, fixné nožičky

104

Nábytok

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 1626 Kód: 4353

Beta-H2 Beta-H3

290 € 295 €

Skrine Šatníková skriňa, drevená biela

Hliníkový rám, nastaviteľná výška.

Kód: 4184 Kód: 509

Gamma-H2 Gamma-H3

Kód: 762

1-dverová 45x60x180 cm

250,00 €

Kód: 1779

2-dverová 60x60x180 cm

310,00 €

Kód: 1786

3-dverová 90x60x180 cm

420,00 €

280 € 297 € Hliníkový rám, nastaviteľná výška

Skriňa na inštrumenty a lieky Spodná časť z dreva, hore sklenené dvere a poličky. Jednostĺpcový variant:

Príslušenstvo k masážnym lôžkam

Kód: 623

45 x 45 x 180 cm

245,00 €

Kód: 1326

45 x 60 x 180 cm

285,00 €

Kód: 502

60 x 45 x 180 cm

300,00 €

Kód: 1242

60 x 60 x 180 cm

310,00 €

Dvojstĺpcový variant:

Kód: 1727

Taška k masážnemu lôžku

45,00 €

Kód: 834

Opierka hlavy+opierka rúk+bočné opierky (set)

57,00 €

Kód: 4360

Valcová poduška 12 x 50 cm

23,00 €

Kód: 4361

Pol valcová poduška 12 x 50 cm

31,00 €

Kód: 1606

Klakačka

Kód:825

90 x 45 x 180 cm

380,00 €

Kód: 1336

90 x 60 x 180 cm

395,00 €

Kód: 872

Dvojdverová drevená nástenná skriňa pre toxické látky 90 x 30 x 60 cm

165 €

Kód: 622

Drevená nástenná skriňa presklenná 90 x 29 x 60 cm

170 €

70 € Rám zo sintrovaných oceľových rúrok, čalúnenie z umelej kože. Výšku posedu možno nastaviť. Rozmery: šírka 41 cm, výška 55-65 cm.

Jednodverová drevená nástenná skriňa pre toxické látky Kód: 4185

Prenosná masážná stolička

190 €

Skladacia, prenosná masážná stolička. Pohodlné opierky hlavy, nôh a rúk. Čalúnenie prispôsobené vysokej záťaži. Oceľový rám s povrchovo úpravou práškovými farbami. Vlastná hmotnosť: 14 kg. Maximálna záťaž: 150 kg. Kód: 841

45 x 30 x 60 cm

99,00 €

Kód: 978

60 x 30 x 60 cm

110,00 €

Drevená nástenná skriňa presklenná

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Kód: 624

45 x 29 x 60 cm

120,00 €

Kód: 1183

60 x 29 x 60 cm

120,00 €

Nábytok

105


Kód: 835

Kovová skriňa na nástroje RM0 1

490 €

Kód: 840

Kovová skriňa vybavená bezpečnostným zámkom. 2 ks dvierok sú presklené. Skriňa má sklenené police. Na prianie zákazníka môže byť skriňa dodaná aj s presklenými bočnými stenami (za príplatok 10%). Výrobok je dodávaný v rozobratom stave. Jeho montáž zvládnu dve osoby do 7 minút. Povrchová úprava je riešená práškovými farbami. ;základná farba: biela ale na požiadanie možno výrobok dodať v ľubovoľnej farbe RAL škály. Rozmery: 90x40x180 cm. Hmotnosť: 85 kg. Výrobok je dodávaný balený spolu s montážnym materiálom a návodom na montáž v papierovej škatuli rozmerov180x45x20 cm.

Kód: 729

Kovová skriňa na nástroje RM0 2

565 €

Kovová skriňa na nástroje RM0 3

440 €

Kód: 1180

Kovová skriňa na nástroje RM0 4

365 €

Jednodverová kovová skriňa vybavená bezpečnostným zámkom. Dvere sú presklené. Skriňa má sklenené police. Na prianie zákazníka môže byť skriňa dodaná aj s presklenými bočnými stenami (za príplatok 10%). Výrobok je dodávaný v rozobratom stave. Jeho montáž zvládnu dve osoby do 7 minút. Povrchová úprava je riešená práškovými farbami. ;základná farba: biela ale na požiadanie možno výrobok dodať v ľubovoľnej farbe RAL škály. Rozmery: 40x45x180 cm. Hmotnosť: 55 kg. Výrobok je dodávaný balený spolu s montážnym materiálom a návodom na montáž v papierovej škatuli rozmerov180x45x20 cm.

106

Nábytok

Kovová skriňa na inštrumenty 2 dverová

515 €

Teleso skrine zhotovené s plechu, na nožičkách zváraných z oceľových uzavretých profilov. Skriňa je z troch strán presklená. Povrchová úprava práškovými farbami. Police sklenené. Presklené dvere sú vybavené bezpečnostným zámkom. Základnou farbou je biela, ale na základe objednávky je možná dodávka aj v iných farbách. Rozmery: 100 x 45 x 180 cm.

Kód: 839

Kovová skriňa vybavená bezpečnostným zámkom. Horné dvere sú presklené, dolné dvierka majú výplň plechovú. Skriňa má sklenené police. Na prianie zákazníka môže byť skriňa dodaná aj s presklenými bočnými stenami (za príplatok 10%). Výrobok je dodávaný v rozobratom stave. Jeho montáž zvládnu dve osoby do 7 minút. Povrchová úprava je riešená práškovými farbami. ;základná farba: biela ale na požiadanie možno výrobok dodať v ľubovoľnej farbe RAL škály. Rozmery: 40x45x180 cm. Hmotnosť: 50 kg. Výrobok je dodávaný balený spolu s montážnym materiálom a návodom na montáž v papierovej škatuli rozmerov180x45x20 cm.

Kód: 1219

635 €

Teleso skrine zhotovené s plechu, na nožičkách zváraných z oceľových uzavretých profilov. Povrchová úprava práškovými farbami. Horné police sklenené, spodné kovové. Horné presklené a dolné plné dvere sú vybavené bezpečnostným zámkom. Základnou farbou je biela, ale na základe objednávky je možná dodávka aj v iných farbách. Rozmery: 100 x 45 x 180 cm.

Kovová skriňa vybavená bezpečnostným zámkom. 2 ks horných dvierok sú presklené, dve dolné dvierka majú výplň plechovú. Skriňa má sklenené police. Na prianie zákazníka môže byť skriňa dodaná aj s presklenými bočnými stenami (za príplatok 10%). Výrobok je dodávaný v rozobratom stave. Jeho montáž zvládnu dve osoby do 7 minút. Povrchová úprava je riešená práškovými farbami. ;základná farba: biela ale na požiadanie možno výrobok dodať v ľubovoľnej farbe RAL škály. Rozmery: 90x40x180 cm. Hmotnosť: 80 kg. Výrobok je dodávaný balený spolu s montážnym materiálom a návodom na montáž v papierovej škatuli rozmerov180x45x20 cm.

Kód: 2578

Kovová skriňa na inštrumenty 2 + 2 dverová

Kovová skriňa na inštrumenty 1 + 1 dverová

505 €

Teleso skrine zhotovené s plechu, na nožičkách zváraných z oceľových uzavretých profilov. Skriňa je z troch strán presklená. Povrchová úprava práškovými farbami. Horné police sklenené, spodné kovové. Horné presklené a dolné plné dvere sú vybavené bezpečnostným zámkom. Základnou farbou je biela, ale na základe objednávky je možná dodávka aj v iných farbách. Rozmery: 53 x 45 x 180 cm.

Kód: 838

Kovová skriňa na inštrumenty 1 dverová

395 €

Teleso skrine zhotovené s plechu, na nožičkách zváraných z oceľových uzavretých profilov. Skriňa je z troch strán presklená. Povrchová úprava práškovými farbami. Police sklenené. Presklené dvere sú vybavené bezpečnostným zámkom. Základnou farbou je biela, ale na základe objednávky je možná dodávka aj v iných farbách. Rozmery: 53 x 45 x 180 cm.

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kovová nástenná skriňa policová, uzamykateľná, 50 x 30 x 70 cm Kód: 1457

Skrinka na lieky z 3 strán

Kovová kartotéka A5 Teleso kartotéky a zásuvky sú vyrobené z oceľového plechu, s práškovou povrchovou úpravou. Zásuvky sa pohybujú na ložiskách, vďaka čomu je ich pohyb hladký a ľahký. Uzamykanie je riešené jedným ústredným zámkom, ku ktorému sú dodávané dva bezpečnostné kľúče. Nohy kartotéky sú z uzavretých profilov s možnosťou výškového nastavenia jednej nohy (vyrovnanie prípadných nerovností podlahy. Základná farba je biela. V prípade záujmu možno za príplatok objednať farbu na základe RAL vzorkovníku farieb.

225,00 €

presklenná Kód: 1141

Skrinka na toxické látky

240,00 €

s kovovými dvierkami

Kartotéky

Kód: 4497

5 zásuviek

330,00 €

Kód: 4496

10 zásuviek

480,00 €

Kovová kartotéka Bisley IPCCA Kovová zváraná kartotéka pre dokumenty formátu A4. Výška 1321, šírka 413, hĺbka 622 mm, centrálny zámok. Pevné dno s perforáciou pre deliacie priečky. Konštruovaná i pre ukladanie závesných dosák i pre volné dokumenty, zvarovaný korpus kartotéky. - centrálny zámok - nosnosť jednej zásuvky 40 kg - 100% výsuv zásuviek - zariadenie proti preváženiu (nejde vysunúť viac zásuviek naraz) - možnosť doplniť deliacimi priečkami v prípade ukladanie dokumentov bez použitia závesných máp. - vnútorný rozmer zásuvky: výška 267mm x šírka 324mm x hĺbka 540 mm - povrchová úprava práškovým štrukturovaným lakom v šiestich farebných odtieňoch, záruka 2 roky. Kód: IPCCA12

s 2 zásuvkami

160,00 €

Kód: IPCCA13

s 3 zásuvkami

190,00 €

Kód: IPCCA14

s 4 zásuvkami

190,00 €

Kód: 805

svetlohnedá

Kód: 806

krémová

Kód: 845

svetlosivá

Kód: 833

čierná

Kód: 873

sivá

Kód: 869

béžová

Kód: KOVOS Kartotéka kovová Kovos 2395S

Desaťzásuvková kovová kartotéka pre dokumenty formátu A5, výška 1250, šírka 560, hĺbka 600 mm. Farba svetlosivá RAL 7035, ďalšie farby s príplatkom na dotaz. Desaťzásuvková kartotéka pre dokumenty formátu A5 - zvarovaný korpus kartotéky - centrálny zámok vždy pre 2 vedľajšie zásuvky - nosnosť zásuvky 15 kg - teleskopické vedenie so 100% výsuvom zásuviek - ku každej zásuvke sú dodávané 2 ks deliacich priečok, ďalšie idú doobjednať - hladká povrchová úprava práškovým lakom v odtieni svetlo šedá (RAL 7035), alebo svetlo šedá/ modré zásuvky - váha 85 kg.

stolíkY a inÉ Kód: 842

Stomatologická skrinka a inštrumentačný stolík

275 €

Teleso skrine zhotovené s plechu, na nožičkách zváraných z oceľových uzavretých profilov. Povrch skrinky je farbený, pracovná plocha je sklenená. Stolík sa pohybuje na 4 kolieskach, z ktorých 2 možno zabrzdiť. Skrinka je z troch strán presklená. Na prednej stane sú umiestnené 2 dvere vybavené bezpečnostným zámkom. Základnou farbou je biela, ale na základe objednávky je možná dodávka aj v iných farbách. Rozmery: 76 x 51 x 76 cm.

Kovová kartotéka Bisley BS Kovová zváraná kartotéka pre dokumenty formátu A4. Výška 1321, šírka 413, hĺbka 622 mm, centrálny zámok. Pevné dno s perforáciou pre deliacie priečky. Konštruovaná i pre ukladanie závesných dosák i pre volné dokumenty, zvarovaný korpus kartotéky. - centrálny zámok - nosnosť jednej zásuvky 40 kg - 100% výsuv zásuviek - zariadenie proti preváženiu (nejde vysunúť viac zásuviek naraz) - možnosť doplniť deliacimi priečkami v prípade ukladanie dokumentov bez použitia závesných máp. - vnútorný rozmer zásuvky: výška 267mm x šírka 470 mm x hĺbka 540 mm - povrchová úprava práškovým vypalovacím lakom vsedemnástich farebných odtieňoch - záruka 7 rokov.

Kód: BS2E

s 2 zásuvkami

205,00 €

Kód: BS3E

s 3 zásuvkami

250,00 €

Kód: BS4E

s 4 zásuvkami

275,00 €

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

585 €

Nočný stolík Kovový nočný stolík na nožičkách, z troch strán uzavretá konštrukcia, s jednou zásuvkou a skrinkou. Odkladacia plocha z laminátu. Rozmery: 40x35x58 cm Kód: 2203

Pravý

140,00 €

Kód: 4017

Ľavý

140,00 €

Kombinovaný nočný stolík Dvojstranne prístupný kovový stolík k lôžku na kolies- kach, odkladacia plocha laminátová, vysúvateľná jedálna doska. Rozmery: 66x40x76 cm Kód: 1211

Pravý

385,00 €

Kód: 2997

Ľavý

385,00 €

Nábytok

107


Nemocničný nočný stolík

Schodíky Talianske z pochromovanej oceľovej konštrukcie, plastové schody s protišmykovou úpravou.

Kovová skrinka lakovaná práškovými farbami, spodná časť s dvierkami, v hornej časti zásuvka. Odkladacia doska je potiahnutá laminátom. V základnej verzii stojí skrinka na fixných nožičkách. Základná farba je biela. Rozmery: 400x350x800 mm (š x h x v).

Kód: 1032

Pravý

165,00 €

Kód: 2605

Ľavý

165,00 €

Kód: 1350

2 schodové

65,00 €

Kód: 2568

1 schodové

45,00 €

Kód: 808

2 schodové

62,00 €

Kód: 418

1 schodové

37,00 €

Schodíky, lakované

Posteľ pre sanatóriá Kód: 4494

Na kolieskach

430,00 €

Kód: 4495

Fixná, s úložným

450,00 €

priestorom Kód: 4498

Bočné zábrany

160,00 €

Paraván, maďarský výrobok Biela lakovaná konštrukcia, plátenné závesy, na kolieskach. Rozmery pre 1 diel: 90 x 180 cm.

Rám z oceľových profilov. Ktorý je obložený drevenými doskami a čelami. Časť pod hlavou možno mechanicky nastaviť v intervale 0-600 vo viacerých stupňoch. K posteli možno pripevniť bočné zábrany (mreže), vyrobené z oceľových profilov. Ich umiestnenie môže byť fixné alebo s možnosťou spúšťania. Posteľ možno objednať vo fixnom prevedení, v prevedení na kolieskach, s alebo bez úložného priestoru. Pohyb postele zabezpečujú 4 samonastavovacie kolieska, z ktorých dve možno zabrzdiť. Matrac sa dodáva zvlášť. Rozmery: výška 45 cm + matrac, dĺžka: 200 cm, šírka: 80 cm.

Kód: 4359

Stolička na pedikúru

37 €

Rám z oceľových profilov s povrchovou úpravou vypaľovaným lakom rozmeru 20 x 20 cm. Opierku na nohy možno výškovo nastaviť. Čalúnenie: 3 cm penový polystyrén a koženka.

Kód: 29

Infúzny stojan KaWe

82 €

Kód: 2433

Infúzny stojan lakovaný

62 €

29 - pojazdný, nerezový.

2433 - pojazdný, lakovaný.

Kód: 1841

Infúzny stojan s montážou na posteľ

Kód: 1186

Držiak infúznej flaše z nehrdzavejúcej ocele

108

Nábytok

33 €

Kód: 4358

Kód: 1306

1-dielny, fixný

75,00 €

Kód: 1067

2-dielny, fixný

155,00 €

Kód: 1766

3-dielny, fixný

235,00 €

Kód: 1434

2-dielny na kolieskach

190,00 €

Kód: 1738

3-dielny na kolieskach

280,00 €

Paraván z látky

58 €

Univerzálny paraván, fixný alebo na kolieskach. Rám z oceľových profilov 20x20 mm s povrchovou úpravou. Snímateľnú látkovú výplň možno jednoducho čistiť. Jednotlivé moduly, veľkosti 50x180 cm, možno spájať.

Paraván, taliansky výrobok Konštrukcia z pochromovaných oceľových trubiek s kolieskami, umývateľnými umelohmotnými závesmi. Konštrukcia sa dá zložiť. Rozmery pre jeden diel: 50 x 167 cm. Kód: 314

2-dielny

110,00 €

Kód: 1261

3-dielny (5029/3)

140,00 €

Kód: 1537

4-dielny (5029/4)

180,00 €

6€

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


KANCELÁRSKA TECHNIKA V dôsledku rýchlych zmien cien vo výpočtovej technike a jej príslušenstve sa na aktuálne konfigurácie a ceny informujte vopred.

A4 čiernobiele multifunkčné zariadenia

OKI MC 861DN

OKI MB 260

149 €

A4 laser. tlačiareň/skener/kopírka rýchlosť tlače: 20 kopií/min., pripojenie: USB OKI MB 441

239 €

A4 LED 3v1 - tlačiareň/skener/kopírka rýchlosť tlače: 29 str/min., reverzný automatický podávač a duplexná jednotka pre tlač, skenovanie do FTP, HTTP, USB pamäť, Email, TWAIN, CIFS, pripojenie: USB, LAN OKI MB 451

3 490 €

multif. zariadenie OKI MC 861CDTN

3 880 €

multif. zariadenie +2. zásobník a kabinet OKI MC 861CDXN

4 070 €

multif. zariadenie + 2. a 3. zásob. a kabinet

PC zostavy

270 € PC „START“,

A4 LED 4v1 – parametre ako MB441 + fax OKI MB 461

od 390 €

Intel Pentium, základná doska Intel®, operačná pamäť: 4GB, pevný disk: 500GB,optická mechanika: DVDRW, porty: VGA, USB, LAN,audio, operačný systém: Windows 7 Home Premium SK/EN/HU

370 €

A4 LED A4 LED 3v1 - tlačiareň/skener/kopírka rýchlosť tlače: 33 str/min., reverzný automatický podávač a duplexná jednotka pre tlač, skenovanie do FTP, HTTP, USB pamäť, Email, TWAIN, CIFS, pripojenie: USB, LAN, možnosť osadiť toner na 7000 str.

PC „STANDART“ OKI MB 471

435 €

Intel Core i3, základná doska Intel®, operačná pamäť: 4GB, pevný disk: 500GB, optická mechanika: DVDRW, porty: VGA, DIV, USB3.0, LAN, audio, operačný systém: Windows 7 Home Premium SK

A4 LED 4v1 – parametre ako MB461 + fax OKI MB 491

575 €

A4 LED A4 LED 4v1 - tlačiareň/skener/kopírka/fax rýchlosť tlače: 40 str/min., reverzný automatický podávač a duplexná jednotka pre tlač, skenovanie do FTP, HTTP, USB pamäť, Email, TWAIN, CIFS, pripojenie: USB, LAN, možnosť osadiť toner na 12000 str.

A4 farebné multifunkčné zariadenia

PC „OFFICE“

od 545 €

Intel Core i5, základná doska Intel®, operačná pamäť: 4GB, pevný disk: 1000GB, optická mechanika: DVDRW, porty: VGA, DVI, USB3.0, LAN, audio, operačný systém: Windows 7 Home Premium SK PC „PROFI“

OKI MC 352dn

559 €

A4 LED farebná tlačiareň/skener/kopírka, Rýchlosť tlače: 22 farebných, 24 čb strán za minútu, automatický reverzný podávač a duplexná jednotka ako štandard, skenovanie do FTP, HTTP, USB pamäť, E-mail, TWAIN, CIFS,pripojenie USB, LAN OKI MC 362dn

650 €

A4 LED – parametre ako MC352dn + fax OKI MC 562dn

od 490 €

od 580 €

Intel Core i5, základná doska Intel®, operačná pamäť: 4GB, pevný disk: 1000GB, optická mechanika: DVDRW, porty: VGA, DVI, USB3.0, LAN, audio, operačný systém: Windows 7 Professional SK

Príslušenstvo k PC zostavám Záložné zdroje napätia

od 50 €

UPS APC/ Eaton (350/500/600/800VA)

Monitory LCD 795 €

(Acer, Asus, HP, Lenovo, FSC, Philips , Samsung, LG)

A4 farebná tlačiareň/skener/kopírka/fax rýchlosť tlače: 26 farebných, 30 čb strán za minútu automatický reverzný podávač a duplexná jednotka ako štandard, skenovanie do FTP, HTTP, USB pamäť, E-mail, TWAIN, CIFS,, pripojenie USB, LAN možnosť osadiť vysokokapacitné tonery až na 5000strán farba/ 7000 strán čierny

A3 farebné multifunkčné zariadenia OKI MC 861

3 280 €

A3 LED farebná tlačiareň/skener/kopírka/fax rýchlosť kopírovania/tlače: A4 26 str./min. farebne, 34 str./min čb, A3 15 str./min farebne, 17 str./min čb, tlačové rozlíšenie: viacúrovňová technológia ProQ 2400 obojstranná tlač, kopírovanie, skenovanie ako štandard, skenovanie do priečinok (CIFS), E-Mail, FTP, HTTP, USB disk, pripojenie USB, LAN

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

uhlopriečka: 18.5“, rozlíšenie: 1366x768, pomer strán: 16:9

od 80 €

uhlopriečka: 19“, rozlíšenie: 1440x900, pomer strán: 16:10

od 85 €

uhlopriečka: 19“, rozlíšenie: 1280x1024, pomer strán: 4:3

od 130 €

uhlopriečka: 21,5“, rozlíšenie: 1920x1080, pomer strán: 16:9

od 110 €

uhlopriečka: 23“, rozlíšenie: 1920x1080, pomer strán: 16:9

od 150 €

Kancelárska technika

109


Notebooky/Netbooky

Digitálny fotoaparát (optické rozlíšenie od 10Mpx)

od 53 €

(Acer, Asus, HP, Lenovo, Toshiba, Sony)

Projektory (DLP alebo 3LCD) Netbook

displej: 15.6“ LCD, procesor Intel, operačná pamät: od 2GB, pevný disk: od 320GB, mechanika: DVDRW,Windows 7 Home Premium Netbook Pro

od 230 €

od 260 €

od 430 €

displej: 15.6“ LCD, procesor Intel, operačná pamät: od 2GB, pevný disk: od 320GB, mechanika: DVDRW, Windows 7 Professional

Webkamery (pripojenie cez USB)

od 7 €

Slúchadlá s mikrofónom

od 5 €

GPS navigácie (farebný displej)

od 85 €

USB klúče (flash disky)

Príslušenstvo (všetky značky dostupné na trhu)

kapacita: 8 GB

od 5,80 €

kapacita: 32 GB

od 15,90 €

kapacita: 16 GB

od 10,60 €

kapacita: 64 GB

od 32 €

USB externé disky (formát: 2.5“) Tlačiarne Laserové tlačiarne

od 50 €

čiernobiele A4, pripojenie cez USB Laserové tlačiarne

kapacita: 1000 GB

od 115 €

od 85 €

kapacita: 2000 GB

od 215 €

Tablety Apple new iPad (Retina displej)

od 37 €

farebné A4, pripojenie cez USB

Skenery

od 75 €

kapacita: 500 GB

od 90 €

farebné A4, pripojenie cez USB Atramentové tlačiarne

kapacita: 320 GB

16GB Wifi (9,7“, )

od 479 €

16GB 4G+Wifi (9,7“, )

od 215 €

32GB Wifi (9,7“, )

od 85 €

32GB 4G+Wifi (9,7“, )

od 215 €

64GB Wifi (9,7“, )

od 115 €

64GB 4G+Wifi (9,7“, )

od 215 €

DVD-R/ DVD+R média (bez obalu – kotúč) od 65 €

farebné A4, pripojenie cez USB

4.7GB 16x ,10 ks

od 5,30 €

4.7GB 16x ,50 ks

od 14 €

4.7GB 16x ,25 ks

od 6.30 €

4.7GB 16x ,100 ks

od 28 €

700MB 52x ,50 ks

od 12.60 €

CD-R média (bez obalu – kotúč) 700MB 52x, 10ks

od 4.20 €

700MB 52x

od 6.60 €

VÝROBKY PRE OCHRANU ZDRAVIA Gymnastická lopta

Gymnastická stuha

typ „John“ Kód: 593

Priemer 45 cm

15,00 €

Kód: 1541

Priemer 55 cm

16,00 €

Kód: 1542

Priemer 65 cm

16,00 €

Kód: 1288

Priemer 75 cm

20,00 €

typ „Thera Band“ Kód: 571

Priemer 45 cm žltá

24,00 €

Kód: 4018

Priemer 55 cm červená

26,00 €

Kód: 4019

Priemer 65 cm zelená

29,50 €

Kód: 4020

Priemer 75 cm modrá

37,00 €

Kód: 4021

Priemer 75 cm sivá

39,00 €

Na cvičenie, rehabilitáciu, dynamické sedenie, podporuje synchróniu pohybu, pomáha udržať vzpriamenú polohu tela.

Kód: 849

Akupresúrna loptička Masážna loptička, gumená, s priemerom 8 cm.

110

Kancel. technika / Výrobky pre ochr. zdravia

Odporúčané používanie: zlepšovanie držania tela, formovanie postavy, zvyšovanie odolnosti organizmu, posilňovanie svalstva, liečebná gymnastika. Stuhy rôznej farby sú rôzne silné. Táto vlastnosť umožňuje, aby ste si vedeli vybrať stuhu zodpovedajúcu veku, stupňu trénovanosti a používaným cvikom. Natiahnutie stuhy aj jej zmršťovanie vyžaduje silu. Používanie stuhy na rozdiel od činiek je šetrné ku kĺbom a minimalizuje nebezpečenstvo úrazu. Dĺžka: 1,2 m. Kód: 3495

oranžová, stredne silná

4,00 €

Kód: 1692

žltá, slabá

4,00 €

Theraband latexové pásy, 1,5 m dlhé 2€

pre posilnenie celého svalstva s rôznymi stupňami intenzity posilňovania. Kód:1496

Čierny, super silný

7,50 €

Kód: 1993

Modrý, extra silný

6,50 €

Kód: 789

Zelený, silný

6,50 €

Kód: 1021

Červený, stredný

6,00 €

Kód: 788

Žltý, slabý

6,00 €

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 3605

Ultrazvuková hĺbková masáž SONIC

59 €

Kód: 3931

Kód: 1410

Posilňovač stisku ruky

2,70 €

Veľký okrúhly posilňovač stisku ruky, vytobený z gumy v rôznych jasných farbách. Na rozcvienie, téning, posilňovanie resp. na terapeutické cvičenia. Rozmer: 10 cm

Kód: 5439

Posilňovací masážny krúžok 17 cm

2,70 €

Dodáva sa len v žltej farbe!

Masážne kreslo Shiatsu SHM-107

75 €

Shiatsu je starodávna východná masážna procedúra, japonsky znamená „tlak prsta“. Shiatsu je postavená na základoch akupresúry, tak že počas masáže je na jednotlivé časti tela vyvíjaný tlak v záujme toho, aby sa znížil resp. odstránil pocit bolesti, napätia alebo únavy. Základným spúšťacím mechanizmom chorôb je nerovnomerný tok energie pretekajúcej telom, stav nedostatočnej energie.

Ultrazvukový prístroj vytvára vysokofrekvenčné 1 MHz vlny, ktoré pomocou membránovej hlavy vniknú do podkožného tkaniva v hĺbke 4-6 cm, kde vytvárajú teplo. Vzniknuté teplo urýchľuje regeneráciu buniek, urýchľuje uzdravenie poškodených tkanív. Odporúčané pole pôsobnosti: tvarovanie postavy, spaľovanie tukov, utíšenie bolestí, ošetrenie zapálenej pokožky, uvoľnenie svalových kŕčov.

Kód: 4135

Masážna poduška na kríže

31 €

Ide o veľmi praktickú, ľahko ovládateľnú, vibračnú a vyhrievanú masážnu podušku. Je určená predovšetkým pre starších ľudí a pre tých, ktorý vykonávajú prevažne sedavé zamestnanie. Svoj účinok vyvíja bezprostredne na oblasť chrbta a oblasť krížov. Zlepšuje krvný obeh, relaxuje svalstvo chrbta.

Kód: 2280

Infra masážny prístroj BD7400

15 €

Ide o veľmi praktickú, ľahko ovládateľnú, vibračnú a vyhrievanú masážnu podušku. Je určená predovšetkým pre starších ľudí a pre tých, ktorý vykonávajú prevažne sedavé zamestnanie. Svoj účinok vyvíja bezprostredne na oblasť chrbta a oblasť krížov. Zlepšuje krvný obeh, relaxuje svalstvo chrbta.

Vlnené výrobky

Kód: 2279

V yrobené z čistej vlny, antialergénna, antireumatická, šetrná k pokožke, vhodná v zimnom aj letnom období. odvádzavlhkosť, pomáha pri odstraňovaní škodlivín z organizmu, upravuje prekrvenie pokožky, pomáha pri liečbe reumatických ochorení a ochorení pohybového ústrojenstva.Klinicky testované, odporúčané lekármi. 5 ročná záruka. Kód: 1770

plachta 90x200 cm

85,00 €

Kód: 1029

vankúš 80x40 cm

33,00 €

Kód: 446

prikrývka 130x200 cm

99,00 €

Sauna na tvár CH-890

20 €

Profesionálna pleťová kozmetika využitím čistiacej sily pary. Para uvoľní zanesené póry, a tak sa ľahko odstránia nečistoty, pozostatky makeupu a uhry. Je ideálnym pomocníkom na domáce ošetrenie pleti. Hydratuje pleť, bráni vysychaniu pokožky. Obsluha je jednoduchá, prístroj je vybavený bezpečnostným automatickým regulátorom tepla.

Kód: 1047

Ionizujúca sauna na tvár CH-366

Kód: 3861

Zvony na vákuovú masáž

19 €

Používanie vákuových zvonov má priaznivý vplyv na rozširovanie ciev, zlepšuje lokálne zásobovanie krvou čím výrazne napomáha pri vyplavovaný odpadových látok z kože, spojivového tkaniva a svalstva. Zo šiestich umelohmotných zvonov, rôznych rozmerov, možno odsať vzduch pomocou malej ručnej pumpy. Používanie sa odporúča: bolesti hlavy, bolesti chrbta, zažívacie ťažkosti, bolesti brucha, chronické ochorenia horných dýchacích ciest, astma, chronický kašeľ, ochorenia kĺbov, celulitis terapia.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

Magnetický infračervený masážny prístroj

31 €

Magnetický infračervený masážny prístroj ergonomicky tvarovaný s rúčkou potiahnutou gumou. Rýchlosť masáže možno plynule nastavovať.

41 €

Prístroj generuje negatívne ióny a paru na profesionálne ošetrenie tváre. Para otvorí póry, čím sa z pokožky jednoducho odstráni maz a znečistenie. Aj z hlbších vrstiev pokožky spoľahlivo odstráni zvyšky makeup-u. Vďaka hydratačnému účinku odstraňuje dehydratáciu pokožky tváre. Jednoduché používanie. 15-20 minútová nepretržitá prevádzka.

21 €

Princípom činnosti prístroja je kombinácia chvenia a magnetizmu. Na konci masážnych „prstov“ prístroja sa nachádzajú drobné magnety, ktoré chvením masírujú akupunktúrne body v okolí očí. Chvenie v kombinácii s magnetickým poľom výrazne stimulujú krvný obeh, prispievajú k uvoľneniu očných svalov a nervových zakončení. Prístroj je mimoriadne vhodný pre osoby, ktoré namáhajú svoj zrak (napr. práca s počítačom), ale je vhodný aj na celkovú relaxáciu po namáhavom dni. Odporúča sa na zmierňovanie očných problémov, ktoré vznikajú v dôsledku namáhania očí, bolestiach hlavy resp. na zmierňovanie slzenia očí vplyvom podráždenia. Okrem toho, prístroj zlepšuje prekrvenie hlavy a má preukázateľne priaznivé účinky pri odstraňovaní prechodnej krátkozrakosti v mladosti resp. pri zlepšovaní stareckej tupozrakosti. Prístroj mimoriadne dobre pomáha pri odstraňovaní vrások okolo očí a zmierňovaní vytvárania vačkov pod očami. Vo všeobecnosti možno prístroj odporučiť aj pri liečení nespavosti vyvolanej stresom a na celkovú relaxáciu.

Kód: 4490

Kód: 4481

Prístroj na masáž očí Pang Pao

Kód: 2798

Perličkový masážny kúpeľ na nohy

36 €

Naše nohy nesú celú našu váhu počas celého života, zabezpečujú bezstarostný pohyb. Práve preto musíme nohy sústavne chrániť a ošetrovať. Na chodidlách možno nájsť „mapu“ celého tela. Účinok však funguje obojsmerne: škodlivé stimuly pôsobiace na chodidlá spätne vplývajú aj na vnútorné orgány. Takto sa problémy nôh a chodidiel prenášajú na celý organizmus.

Výrobky pre ochranu zdravia

111


Kód: 3292

Ozónová, ultrazvuková hĺbková masáž

45 €

Kód: 4098

Venuša

Kód: 4084

Nevada – prístroj na masáž očí

35 €

Prístroj Nevada je zariadenie na masáž očí prostredníctvom vzduchových vankúšikov a vibrácie resp. ich kombinácie s funkciou ohrievania.

Kód: 2291

Biopiezo akupunktúrny prístroj

24 €

Prístroj bol navrhnutý na zmierňovanie bolestí hlavy,chrbta, kolien, lakťov, na liečenie nespavosti a celkovú revitalizáciu organizmu. Možno ho s úspechom používaťdoma, v kancelárii a pod., preto že je napájaný z batérií,má malé rozmery a zmestí sa do malej tašky. Biopiezoúčinok spočíva v tom, že pomáha vylučovaniu prirodzených hormónov (endorfínov), ktoré sú zodpovedné za zmierňovanie bolesti. Endorfíny sa totiž už nedokážu vylúčiť normálnym spôsobom do organizmu, ktorý musí často bojovať s bolesťou. Biopiezo lokálne aktivuje túto funkciu prostredníctvom 36 hrotov s vrstvou zlata. Táto metóda stimulácie je absolútne bezpečná, prirodzená a nemá žiadne vedľajšie účinky. Používanie prístroja vráti stav pohody a súčasne revitalizuje organizmus.

Kód: 570

Pangao – prístroj na masáž krku

Tvarovaná poduška

Kód: 5413

Prsteň na meranie pulzu

Kód: 4507

Náhrdelník emitujúci záporné ióny

Kód: 3951

Wellmed – filtračný krčah na vodu

18 €

Filtračný krčah odstráni z pitnej vody znečistenie. Odstráni chlór, hliník, organické znečistenie, ťažké kovy. Výrazne znižuje obsah vápnika vo vode (vodný kameň) čím chráni aj domáce spotrebiče. Krčah jedinečným spôsobom meria a zobrazuje životnosť filtru. Tým zabezpečuje, že filter bude vymenený vo vhodnom čase. Príslušenstvo: 1 ks filter.

17 €

Kód: 1534

Kód: 379

Filtračná vložka

Soľná lampa

12,00 €

12 € Osobitá terapia. ktorá pozitívne vplýva na telo a dušu. Naplní ovzdušie vo svojom okolí negatívnymi iónmi, tak že sa vzduch v miestnosti podobá ovzdušiu pri mori alebo na horách. Odporúča sa predovšetkým pre osoby trpiace alergickými alebo astmatickými ochoreniami.

IMETEC a VIVAMAX

Kód:2853

IMETEC elektrický ohrievač lôžka - polyester

59,00 €

Kód: 2855

IMETEC elektrický ohrievač lôžka - vlna

69,00 €

Kód: 2871

IMETEC ohrievací vankúš

Kód: 2855

IMETEC Vlnený ohrievač lôžka

Kód: 3956

VIVAMAX Vlnený ohrievač lôžka

STAR-M01 ohrievač nôh

29,00 € 110,00 € 33,00 €

24 €

Je veľmi dôležité udržiavať nohy v teple, lebo chlad môže byť príčinou celého radu ochorení. Výrobok možno použiť pri reumatických ťažkostiach, ochoreniach obličiek a žalúdku. Prístroj má aj masážnu funkciu.

112

12 €

Vďaka špeciálnemu materiálu náhrdelník vo vysokej koncentrácii emituje záporné ióny tzv. „vitamíny života“. Ich blahodarný účinok na ľudský organizmus je veľmi rozsiahly: zvyšujú schopnosť organizmu prijímať kyslík, normalizujú fyziologické funkcie, pomáhajú znižovať vyčerpanosť počas športových aktivít, zlepšujú koncentráciu a pozornosť, významne pomáhajú pri nastavení iónovej rovnováhy organizmu, pomáhajú pri regenerácii svalstva, zlepšujú krvný obeh.

Udržiava hlavu a krk v jednej rovine. Odľahčuje chrbticu, tak že príjme tvar hlavy a krku.

Kód: 4130

34 €

Vynikajúci výrobok na sledovanie pulzu s možnosťou výberu a nastavenia rozličných parametrov. Prístroj má vstavaných niekoľko prevádzkových módov. Okrem sledovania pulzu možno zobrazovať reálny čas. Základné charakteristiky: automatická transformácia pomeru pulzu k veku užívateľa, rytmus srdca vyjadrený v percentách, celkový tréningový čas, priemerný pulz, hodnota spálených kalórií, možnosť nastavenia MAX/MIN pulzu, alarmy upozorňujúce na prekročenie nastavených hodnôt, sledovanie teploty okolia, upozornenie na nízku kapacitu batérie. Prístroj je vybavený veľkým LCD displejom s dobre čitateľnými údajmi.

28 €

Uvoľňuje stuhnutie svalov krku, zlepšuje krvný obeh, odstraňuje únavu. Relaxácii napomáha elektrickými impulzmi, masážou a teplom. Možno voliť medzi šiestimi spôsobmi masáže. Súčasne možno regulovať intenzitu masáže. Prístroj je napájaný z batérie alebo prostredníctvom sieťového adaptéru.

Kód: 3472

42 € Opasok na chudnutie a formovanie postavy Dôkladne precvičí telo. Bez námahy môžete chudnúť a formovať svoju postavu. Používanie pásu Vás dokonale zbaví únavy a stresu po vyčerpávajúcom dni. Pás formuje svalstvo a vďaka vibrácii sa prebytočný tuk rýchlo stratí, používajte na bruchu, páse a stehnách. Možno ho úspešne používať aj pri odstraňovaní celutitídy.

Ozónový prístroj na čistenie pokožky dopravuje do pokožky kyslík, čím podporuje látkovú výmenu v bunkách.

Výrobky pre ochranu zdravia

Kód: 3300

Zariadenie na signalizáciu kysličníku uhoľnatého

27 €

Prístroj detekuje prítomnosť kysličníku uhoľnatého v ovzduší. Keď koncentrácia prekročí nejakú, vopred stanovenú, hodnotu, prístroj spustí vizuálny aj akustický alarm. Prístroj bol navrhnutý na monitorovanie menších miestností (nie je vhodný na monitorovanie hál, schodíšť a pod.). Pohotovostný prúd: ≤ 35 µA. Alarmový prúd: ≤ 30 mA. Alarmová koncentrácia: 150 ± 50 ppm CO. Napájanie: AC 220 V. Rozmery: 107 x 44 mm.

www.medihum.sk – Ceny sú uvedené s DPH!


Kód: 2872

Wellmed ohrievacia poduška krku a chrbta

23 €

Dynamický vzduchový vankúš

16 €

Kód: 3482

Chi - detoxikačná náplasť

Detoxikačná náplasť CHI jednoducho a prirodzene vyčistí Váš organizmus od toxínov. Prírodné detoxikačné náplaste sa používajú veľmi jednoducho prilepením na chodidlá nôh na dobu 8-10 hodín počas spánku.

Poduška navrhnutá špeciálne na ohrievanie krku a chrbta, ktorá sa fixuje na zvolené miesto tela pomocou suchého zipsu. Zohrievanie možno regulovať v troch stupňoch. Poduška je potiahnutá snímateľným povlakom, ktorý možne jednoducho prať. Rozmery: 40 x 56 cm.

Kód: 3677

Okrúhla poduška naplnená vzduchom, ktorá má špeciálny účinok na zlepšovanie držania tela a posilňovaní svalov. Poduška je vhodná na vykonávanie rôznych cvikov, posilňovaní, rozvíjanie schopnosti udržania rovnováhy ako aj na zlepšovanie koordinácie. Optimalizuje správne držanie tela, odľahčuje chrbticu, čo má vynikajúci účinok pri zmierňovaní bolestí v oblasti krížov. Poduška zaručuje rovnomernú a miernu záťaž sedacích svalov, odľahčuje zaťaženie krížovej kosti a stavcov chrbtice. Pumpa potrebná na správne nafúknutie podušky je v príslušenstve.

Kód: 248

Prístroj na dermo vákuovú masáž

59 €

Batériami napájaný prístroj zabezpečuje pulznú vákuovú masáž s nastaviteľnou frekvenciou. Súčasťou prístroja sú tri masážne zvony rôznych veľkostí, určené na masáž rôznych častí tela. Používaním prístroja sa zlepšuje prekrvenie, čo má mimoriadne priaznivý účinok na vyplavovanie škodlivých látok z buniek pokožky. Prístroj sa odporúča na regeneráciu svalstva brucha po pôrode resp. po intenzívnom odtučňovaní, pri zmierňovaní bolestí svalov, ošetrovaní prejavov celulitídy, pri liečení obezity a pod.

Kód: 1913

Elektrická súprava na manikúru / pedikúru JC-366

11 €

Kód: 2745

Studený/teplý obklad

3,50 €

Liečba chladom – dajte na 2 hodiny do chladiaceho boxu alebo mrazničky. Účinok: zmiernenie bolesti, zníženie opuchov, protizápalové. Liečba teplom – dajte do horúcej vody / max. 80o C/ na cca. 5 minút. Obklad môžete zohriať aj v mikrovlnke, odporúčaný čas max. 1 min pri 500 W. Účinok: na stimulácie krvného obehu, proti kŕčom a bolestiam.

Kód: 286

Bremed opierka na nohy BD6620

26 €

Vankúš je vyrobený zo špeciálneho materiálu s vlastnosťou „memory form“. Podporuje zdravé držanie tela a zmierňuje tlak na stavce, môže pomôcť vytvoriť podmienky pre pokojný spánpk. Opierku môžete používať medzi nohami alebo členkami. Je to ideálny pomocník aj pre tehotné ženy.

Kód: 5752

Dr. Med obklad

12 € Na studenú a teplú terapiu k úľave od bolesti. Ponúkame v 3 rôznych veľkostiach:

27 €

Profesionálne ošetrovanie nechtov doma. Sedem rôznych násadcov na rôzne činnosti. Automatické vypnutie, keď na násadec vyvíjate vysoký tlak, v záujme vylúčenia možného poranenia. Súčasťou súpravy sú aj kliešte na úpravu obočia.

S: priemer 15 cm – 0,6 l M: priemer 23 cm – 1,8 l L: priemer 28 cm – 3 l

Samofixačné elastické ovínadlo 3M Coban Kód: 5393

Elektronická cigareta

Prevrat v živote fajčiarov: elektronická cigareta miesto fajčenia. Ide o jedinečný výrobok s použitím najnovších technologických postupov, ktorý pri používaní nehorí, neprodukuje dym, čím sa do organizmu nedostávajú škodlivé látky a napriek tomu dokonale imituje pôvodnú cigaretu. Pri používaní prístroj produkuje len neškodnú paru, čím vzniká pocit skutočného fajčenia. Používanie elektronickej cigarety pomáha pri odvykaní od škodlivého fajčenia. Okrem tejto nesporne užitočnej vlastnosti, používaním elektronickej cigarety chránite svoje zdravie a zdravie ľudí v okolí. Miniete podstatne viac peňazí ako pri fajčení klasických cigariet. Para produkovaná elektronickou cigaretou neobsahuje žiadne karciogény ani iné škodlivé látky, neexistuje žiadne pasívne fajčenie, nedráždi hrdlo, nezapácha, nedymí, nehorí a v neposlednom rade pomáha prestať s fajčením (ak to naozaj chcete). Kód: 5394

Filtre 10 ks

Samofixačné elastické ovínadlo je viacvrstvové, vyrobené z netkaného materiálu a elastických vlákien usporiadaných v pozdĺžnom smere, čo zaisťuje jeho potrebnú pružnosť. Ovínadlo obsahuje priľnavý materiál, ktorý je adhezívny len sám k sebe, ale nie k pokožke resp. iným materiálom. Samofixačné elastické ovínadlo Coban je určené na použitie v tých prípadoch, keď je potrebné zaistiť pružné upevnenie za účelom kompresie alebo pri upevnení obväzu alebo iných pomôcok.

35 €

7,00 €

Jeden filter nahradí cca 10 cigariet. Štartovacia súprava obsahuje: 1 ks elektronická cigareta, 1 ks USB nabíjačka, adaptér k auto zapaľovaču, 20 ks filtrov.

Kód: CB01

COBAN hnedý /rozmery: 2,5 cm x 4,6 m/

1,30 €

Kód: CB02

COBAN modrý / rozmery: 2,5 cm x 4,6 m/

1,70 €

Kód: CB03

COBAN hnedý /rozmery: 7,5 cm x 4,6 m/

2,60 €

Kód: CB04

COBAN biely / rozmery: 7,5 cm x 4,6 m/

3,50 €

Kód: CB05

COBAN farebné prevedenie / rozmery: 7,5 cm x 4,6 m/

2,70 €

Dodáva sa vo farbách: žltá, modrá, zelená, červená, telová,

Kód: 5430

Krokomer a merač spálených kalórií Joycare JC 141

15 €

Technické údaje: tabuľka spotreby kalórií do 99999 kalórií včítane. Meranie prekonanej vzdialenosti do 999,9 km/míľ. Target – kalória/vzdialenosť/kroky. Chronometer s presnosťou 0,1 s. Funkcie hodiny, pamäť.

Ceny sú uvedené s DPH! – www.medihum.sk

biela Kód: CB06

COBAN neónové farby / rozmery: 7,5 cm x 4,6 m/

2,70 €

Dodáva sa vo farbách: zelená, oranžová, fialová, ružová, biela, čierna

Výrobky pre ochranu zdravia

113


2012/2013 Lekárske prístroje a zdravotnícke pomôcky

MEDIHUM

Bosákova 7, 851 04 Bratislava Tel./fax: +421 (0)2 62 41 31 72 Tel.: +421 (0)2 62 41 41 72 Mobil: 421 (0)948 951 910 info@medihum.sk, www.medihum.sk

GPS: 48.128 N 17.121 E

Vyhradzujeme si právo zmien cien a technických parametrov výrobkov uvedených v tomto katalógu. Vyobrazenie výrobku sa môže odlišovať od dodaného prevedenia. Spoločnosť MEDIHUM nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené priamo alebo nepriamo technickými alebo typografickými chybami resp. rozdielmi medzi produktom a katalógom. Našu bratislavskú predajňu nájdete na Bosákovej č. 7. Nachádza sa v 18 poschodovej novostavbe na prízemí, vedľa Nábytku ALBERO v Petržalke. Je dobre prístupná autom aj prostriedkami MHD.

MEDIHUM

Lekárske prístroje a zdravotnícke pomôcky - Katalóg 2012 / 2013  

Aktuálny katalóg pre rok 2012 / 2013 s ponukou certifikovaných zdravotníckych pomôcok a lekárskych prístrojov. Predajňu Medihum, s. r. o. ná...

Lekárske prístroje a zdravotnícke pomôcky - Katalóg 2012 / 2013  

Aktuálny katalóg pre rok 2012 / 2013 s ponukou certifikovaných zdravotníckych pomôcok a lekárskych prístrojov. Predajňu Medihum, s. r. o. ná...

Advertisement