Page 1

Stevns BrandvĂŚsen informerer

Forebyg og begrĂŚns ulykker samt skader


Til borgerne i Stevns Kommune

Med denne pjece vil Stevns Brandvæsen informere om de mulige sikkerhedstiltag, man som borger selv kan gøre, inden ulykker og skader opstår. Stevns Brandvæsen arbejder meget med forebyggelse i forbindelse med brand. Det er især, hvor der er mange mennesker samlet og i brandfarlige virksomheder. Vi udfører hvert år brandsyn i ovenstående institutioner og virksomheder og forsøger sammen med de ansvarlige ledere og sikkerhedsrepræsentanter at skabe en god sikkerhedskultur i Stevns kommune. Derudover er vi altid til rådighed for rådgivning om bl.a. afbrænding, fyrværkeri og andre beredskabsfaglige spørgsmål. Hvis skaden alligevel sker, vil brandvæsenets køretøjer og gode dygtige medarbejdere med moderne udstyr, altid hjælpe ved brand og andre ulykker og skader.

Stevns Brandvæsen er en enhed i Stevns Kommune, som arbejder efter et serviceniveau, der er fastsat af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra beredskabskommissionen, hvor borgmesteren altid er formand. Vi håber, at alle vil tage godt imod denne pjece.

Jan B. Kristiansen Beredskabschef

Udover brand skaber vejrlig (vand og storm) også store problemer og skader på bygninger hjemme og på virksomheder.

Køgevej 1 Køgevej 1 Køgevej 1 4652 Hårlev 4652 Hårlev Hårlev 4652

T: 56 28 62 63 T: 56 56 28 28 62 62 63 63 T: post@skovslundvvs.dk post@skovslundvvs.dk post@skovslundvvs.dk

Køgevej 1 4652 Hårlev

T: 56 28 62 63 post@skovslundvvs.dk

Medlem af Dansk VVS Garanti Medlem af Medlem af Dansk Dansk VVS VVS Garanti Garanti

www.skovslundvvs.dk www.skovslundvvs.dk www.skovslundvvs.dk Medlem af

Dansk VVS Garanti

www.skovslundvvs.dk 2

Stevns Brandvæsen · Forebyg og begræns ulykker samt skader

Montering af døre og vinduer Nyt tag Udestuer Tilbygning Vi udfører alt i tømrer/snedker opgaver Ring for tilbud

Strøby Bygade 51, 4671 Strøby Telefon 22 36 57 58 sn@snbyg.dk

www.snbyg.dk


sk adeservice i sandhedens øjeblik

brand & vand ToTalrenovering skimmelsanering se mere på www.bygningskonTrol.dk

DØGNVAGT 7228 2819 Annonce-A4-01.indd 1

06-08-2012 16:28:49

Stevns Brandvæsen · Forebyg og begræns ulykker samt skader

3


Brandsikkerhed i hjemmet – undgå brand

Mange brande i hjemmet kan undgås. Her er nogen af de brandfælder, du bør kende til og være opmærksom på. 1. Elektriske apparater Træk stikket ud til elektriske apparater, når du ikke bruger dem. Sluk altid for strømmen til tv´et på selve apparatet. I standby-tilstand er der fortsat elektricitet i apparatet og dermed fare for brand. Sørg for luft omkring tv´et og undgå at placere det i et trangt skab. 2. Hårde hvidevarer Vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine udvikler stærk varme, og tekniske fejl fører ofte til brand. Sluk derfor altid for maskinerne, inden du går i seng eller forlader hjemmet. 3. Filtre, emhætter og ventilatorer Rengør fnugfilteret i tørretumbleren før brug. Rens ofte emhætter og ventilatorer. Fedt antænder let ved brand og kan sprede sig hurtigt igennem luftkanaler. 4. Kogeplader 10 procent af alle brande skyldes tørkogning, tørstegning eller overophedning af olie. Flammer kvæles effektivt ved at lægge låg på gryden og slukke for pladen. Sluk kogepladerne, hvis du tager telefonen, mens du laver mad. Forlad aldrig hjemmet, hvis du ikke er sikker på, at komfuret er slukket. 5. Lamper og pærer Brug aldrig en stærkere pære, end lampen er beregnet til. Halogenpærer udvikler særlig høj temperatur. Ved fejlmontering er der derfor stor fare for brand. Overlad monteringen til en autoriseret installatør.

4

Stevns Brandvæsen · Forebyg og begræns ulykker samt skader

6. Levende lys Forlad aldrig et rum med levende lys. Placer tændte lys i god afstand fra brandbart materiale og brug ikke-brandbare lysestager og dekorationer. Sluk levende lys med en lyseslukker – pust ikke ud. 7. Pejs Har du en pejs, er det vigtigt at fyre med passende mængder tørt brænde og have et godt træk. Dårlig afbrænding kan føre til skorstensbrand. Hold altid øje med pejsen, og husk gnistfanger. Tøm asken et sikkert sted. 8. Stikkontakter og forlængerledninger En forlængerledning med mange apparater koblet til kræver ofte mere effekt, end den er beregnet til. Det kan medføre brand. Se ofte alle stikkontakter og forlængerledninger efter. Er de løse, brune eller varme? Så bør de undersøges nærmere. 9. Røgalarmer Tjek med jævne mellemrum, at røgalarmen fungerer, som den skal. Køb en optisk røgalarm, så du er sikker på, at den hyler – også ved en ulmende brand.


Røgalarmer i hjemmet – sÌt røgalarmer op

En røgalarm kan vÌre det, der gør den afgørende forskel mellem liv og død for din familie ved en brand.

• Du bør vÌre sikker pü, at røgalarmen er godkendt og dermed afprøvet. Det kan du se ved, at den er Varefakta-mÌrket.

Husk at teste din røgalarm En røgalarm er pü vagt døgnet rundt, og nür den først registrerer røg, sü lyder der en høj alarm. Dette er med til at give dig og din familie den dyrebare, men begrÌnsede tid, det tager at undslippe.

Placering Røgalarmerne skal placeres i loftet - mindst Ên pü hver etage. De skal placeres süledes, at alarmen kan høres i alle soverum.

Korrekt installerede og vedligeholdte røgalarmer er en af de bedste og billigste müder at blive advaret i tide om en potentielt dødbringende brand. Og chancen for, at dig og din familie overlever en brand, bliver mere end fordoblet ved at have fungerende røgalarmer installeret. Hvilken røgalarm? Der findes flere forskellige typer røgalarmer og fabrikater pü markedet. Blandt andet: • En grundmodel, hvor alarmsignalet gür i gang, nür røgen nür til røgalarmen. • En model, der kan sammenkobles med andre røgalarmer, sü alarmsignalet i alle røgalarmer gür i gang, blot røgen nür til Ên af alarmerne.-

(/),50$(7 +(15,.)5267 $87(/,167$//$7‘5

,QGXVWULYHMÄ +nUOHY

7OI ZZZKHQULNIURVWGN

Du bør ikke placere en røgalarm i køkken og badevÌrelse eller umiddelbart uden for døre til disse rum, idet alarmerne vil gü i gang, hvis de püvirkes af stegeos eller damp. Hvis røgalarmen gür i gang - uden at der er brand - sü lad vÌre med at tage batteriet ud, men vift i stedet med en avis, viskestykke eller lignende under røgalarmen, indtil den stopper.

Fakta • I 2010 omkom 74 mennesker ved brand, og i perioden 2004-2009 var halvdelen af de kvinder, der omkom, 67 ür eller derover. • Ved 82 % af dødsbrandene i Danmark var der ikke nogen røgalarm i boligen. Pü landsplan er det 29 % af boligerne, der mangler en røgalarm. LÌs mere i Beredskabsstyrelsens undersøgelse om røgalarmer (følge linket i højre kolonne). • Mere end halvdelen af alle dødsbrande er forürsaget af rygning. Ryger man i sengen og falder i søvn, kan en tabt cigaret hurtigt udvikle sig til en brand. • Røgen vÌkker ikke den sovende – det gør røgalarmen. • Køb en CE-mÌrket røgalarm, sÌt den under loftet midt i rummet og afprøv testknappen regelmÌssigt. Gør det hver gang, du har vÌret hjemmefra i mere end en uge.

Kilde Beredskabsstyrelsen

Stevns BrandvÌsen ¡ Forebyg og begrÌns ulykker samt skader

5


Her kan der stå en header i en linie Brandsikkerhed i hjemmet – tjekliste

Hvert år er der omkring 25.000 brande hjemme hos danskerne. Mange småbrande klarer folk selv, fordi de opdager ilden, før den får rigtig fat. Men godt 10.000 brande løber løbsk og bliver til en alvorlig brand. De fleste brande i private hjem kunne undgås, hvis bare alle i familien tænkte sig lidt bedre om. For mange er selv skyld i branden. Det kan være, fordi de har røget i sengen, glemt at holde øje med tændte stearinlys eller ikke har været opmærksomme på at slukke elektriske apparater efter brug. Forsikringen dækker kun materielle ting - ikke minder Det er for sent at interessere sig for sin forsikring efter en brand. Det er meget bedre at kontrollere den, inden det eventuelt brænder. Men selv verdens bedste forsikring kan ikke genskabe skuffen med familiebilleder og kassen med juniors mesterværker i farvekridt. Det værste man kan miste, er trods alt hinanden Hvert år er der for mange, der dør efter en brand. Måske kunne også disse brande være undgået med lidt omtanke - men et er sikkert: Flere var blevet reddet, hvis der havde været en røgalarm. Folk dør nemlig sjældent af selve ilden, men af røgen. Brand efter cigaretrygning Langt de fleste dødsbrande i Danmark skyldes tobaksrygning. De fleste ved, at det ikke er smart at ryge i sengen eller hvis man sidder og døser foran tv. Men de gør det alligevel. Måske tror de, at de vil vågne hvis det begynder at brænde, men det er netop det, de ikke gør. For tit er der slet ingen flammer, ingen varme, ingen 6

Stevns Brandvæsen · Forebyg og begræns ulykker samt skader

knitren. Det ulmer bare og udvikler dræbende kulilte. Der skal kun 100 gram glødende polstring eller dyne/pudefyld til, for at selv en granvoksen mand aldrig vågner igen. Som ryger er det også vigtigt at være opmærksom på, om små børn kan få fat i tændstikker eller lightere. Det er ikke legetøj, og det ved børene godt. Derfor kan de finde på at gemme sig i et skab eller på loftet, når de skal lege med ilden. Rygning og brandrisiko • Ryg aldrig i sengen • Ryg aldrig i en sofa eller lænestol, når du er træt • Alkohol og medicin kan gøre dig døsig, så du ikke opdager, hvis du taber en glød • Hæld vand på asken før du tømmer askebægeret. Eller vent til næste dag med at tømme det • Vær særlig opmærksom ved festlige lejligheder, når der er ild på mange cigaretter, cerutter og cigarer • Sørg for store, dybe askebægre. Undgå brand - elektriske apparater Sund fornuft og lidt omtanke. Det skader ikke og det forhindrer måske at brug af et elektrisk

... Nå din målgruppe

MedieTeamet T: 71 99 55 22 medieteamet.dk


apparat udvikler sig katastrofalt. Normalt bryder elektriske apparater ikke ud i brand, når man tænder dem. Men der kan være - eller opstå - fejl i dem, som gør dem til rene brandbomber. Derfor skal du huske at slukke apparaterne, når du er færdig med at stryge, lave kaffe, krølle hår m.m. Du skal også passe på ikke at komme til at smide en håndklæde over et el-varmepanel. Husk også at gryder og kedler kan koge tør, så hold øje med komfuret, når det er tændt. (Et gaskomfur kan selvfølgelig også være brandfarligt. En gryde kan koge over, så vandet slukker for ilden, og gassen strømmer ud.) Dine hårde hvidevarer og andre elektriske apparater skal være slukket, når du ikke er hjemme, eller når du lægger dig til at sove. Selv nyere vaskemaskiner, opvaskemaskiner, tørretumblere m.m. kan bryde i brand. Gode råd • Sluk alle elektriske husholdningsapparater når du er væk, eller når du sover • Hvis et elektrisk apparat opfører sig underligt eller bliver for varmt - også i stikket - så sluk

Birkevej 12 • Strøby Egede • 4600 Køge Mobil: 40 32 78 60 • Mail: info@valtag.dk

omgående og send det til reparation • Lad være med koble for mange lamper og apparater på en enkelt kontakt • Sørg for at tv, køleskab m.m. kan komme af med varmen • Træk stikkene ud under tordenvejr - også antennestikket • Reparer aldrig selv elektriske artikler • Pas på musegnav i ledningerne, især på landet og i sommerhuset • Går der ild i et elektrisk apparat, så sluk på kontakten og tag stikket ud. Brug aldrig vand til at slukke med, før strømmen er afbrudt. Undgå brand - levende lys Fra hygge til uhygge på ét minut - så hurtigt kan det gå, når uheldet er ude. • Gå aldrig fra tændte stearinlys - sov heller ikke fra dem • Brug kun stabile stager af ubrændbart materiale og sørg for, at lysene sidder fast • Pas på lysmanchetter. Sluk stearinlys i god tid, inden de brænder ned til manchetterne • Brug selvslukkende lys. De er dog ingen garanti mod brand • Stil aldrig levende lys i nærheden af gardiner, i bogreoler eller under hylder/skabe • Sæt altid fyrfadslys i en ubrændbar, åben holder - de bliver meget varme i bunden • Hold særligt øje med lys der er overtrukket med guld, sølv eller kobber. Metallaget kan antændes og give voldsomme flammer • Stil altid levende lys i en højde, hvor børn og hunde/kattehaler ikke kan vælte dem • Stil ikke lys på tv, radio og andre lune steder • Ingen brændbart materiale på, foran eller omkring tændte brændeovne, pejse og petroleumsovne • Brug altid tørt og rent brænde og sørg for rigelig lufttilførsel til brændeovnen.

Kilde: Forsikring & pension. www.forsikringogpension.dk

Stevns Brandvæsen · Forebyg og begræns ulykker samt skader

7


Brandsikkerhed i landbrug og industri

Over 1.500 brande rammer årligt danske landbrugsbygninger. Derfor tænk BRANDSIKKERHED ind i hverdagens drift. En tredjedel af brandene i avls- og driftsbygninger kan umiddelbart undgås gennem omhu og omtanke i det daglige arbejde. Det gælder brande, der sker som følge af: Varmt arbejde GODE RÅD • Undgå at arbejde i nærheden af halm, brandfarlige væsker eller andet let antændeligt materiale. • Hvis arbejdet alligevel foregår i nærheden af let antændeligt materiale, skal der afskærmes, så det brændbare materiale er afdækket. For eksempel med svært antændelige presenninger eller mineraluld. • Sørg for orden og ryddelighed på arbejdsstedet. • Undgå støv og spindelvæv i bygningen. • Anvend kun arbejdsmetoder, hvor du kender risikoen. • Sørg altid for at have en ABC-pulverslukker i nærheden.

• Salg • Service • Reparation

- Din sikkerhed for en leverandør, der stiller store krav til sig selv... • Landsdækkende • Service af alle port typer • 25 år på markedet • ISO 9001 godkendt

www.danskportservice.dk 8

Stevns Brandvæsen · Forebyg og begræns ulykker samt skader

• Sørg for en vandslange i nærheden. • Kontroller arbejdsstedet efter udført arbejde. Antændelse fra motorkøretøjer GODE RÅD • Hold motorkøretøjer rene for støv, olie specielt omkring batterier. • Hold øje med stedet en time efter arbejdets afslutning. • Parker ikke motorkøretøjer i nærheden af halm. Anden uforsigtighed GODE RÅD • Efterlad aldrig håndlamper i nærheden af halm og andet letantændeligt materiale. • Beskyt altid pærer, så der ikke dannes støvlag på dem. • Hold altid elektriske varmeapparater og elmotorer fri for støv og spindelvæv. • Ved brug af kabeltromle bør hele ledningen være afrullet. Afbrænding Afbrænding af papiraffald såsom sække, afdækningsplast og lignende er ikke tilladt. Afbrænding af affald henhører til den enkelte kommunes afbrændingsregler. Kontakt altid din kommune, hvis du er i tvivl.

Malermester Heidi Kollerup T : 61 76 36 44

• Male- og tapetarbejde udføres • Malerarbejde med rengøring inkluderet • Malerarbejde, rengøring & oprydning ved fraflytning

Skovvejen 20 4660 Stor Heddinge M : malerheidi@live.dk


Yderligere en del af brandene kan undgås gennem god vedligeholdelse af installationer og teknik. Det gælder for brande forårsaget af: Elektriske installationer GODE RÅD • Få kontrolleret samtlige elinstallationer med faste terminer. • Gennemgå elledninger for at vurdere, om der er behov for at udskifte defekte, slidte eller løsthængende ledninger. • Opstillede maskiner bør forsynes med en fast elinstallation. • Motorer bør være indkapslede, så der ikke kan trænge støv ind i denne. • Hold rent for støv og spindelvæv.  yringsanlæg GODE RÅD F • Hold rent for støv og spindelvæv. • Hold rent for halm og aske efter fyring. • Hold døre til andre rum lukkede. • Brug kun tørt halm, træ, træpiller, træflis og korn. • Brug ubrændbart materiale til bortskaffelse af aske og slagger. • Sluk gløder i asken, inden du bortskaffer den. • Regelmæssig rensning og kontrol af dit halmfyr.

El-installation · Lysanlæg El-installation · Lysanlæg Procesog maskinteknik Proces- og maskinteknik · Lysanlæg TeleEl-installation & data · Miljø & teknik

Tele & data · Miljø & teknik Procesog maskinteknik Tele & data · Miljø & teknik

Elektriske installationer i produktionsanlæg Uforsigtig adfærd Der er mange andre situationer, hvor uforsigtig adfærd kan indeholde en brandrisiko: • Tobaksrygning • Børns leg med ild • Påfyldning af brændstof på varm motor • Selvantændelse i brugte klude FLUGTVEJSFORHOLD • Udgangsforholdene skal udformes, så dyrene under en brand hurtigt og let kan bringes i sikkerhed i det fri. • Der skal være mulighed for, at redningsberedskabet kan redde personer og dyr på en forsvarlig måde. • Der bør maks. være 25 m til nærmeste udgang til det fri. INDSATSMULIGHEDER • Der skal være adgangsveje for redningsberedskabets køretøjer.

Kilde: Landbrugsrdågivning. www.landscentret.dk

El-installation · Lysanlæg Proces- og maskinteknik Tele & data · Miljø & teknik

El-installation · Lysanlæg Proces- og maskinteknik Tele & data · Miljø & teknik

www.frahmeltekn www.frahmelteknik.dk · Tlf: 5663 7229 www.frahmelteknik.dk · Tlf: 5663 7229 www.frahmelteknik.dk · Tlf: 5663 www.frahmelteknik.dk · Tlf: 5663 7229

Stevns Brandvæsen · Forebyg og begræns ulykker samt skader

9


Hjertestarter/AED-2100K

Enhver kan redde liv! Dansk tale (Hjælper dig hele vejen) Patenteret hjælpesystem Stort tilbehørsprogram

3 trin til at redde liv Trin 1. Tænd hjertestarter/aed

Trin 2. Forbind elektroder/pads

Trin 3. Tryk på stødknappen

Når man tænder, åbner låget automatisk. Enkle stemmevejledninger guider dig igennem hele proceduren.

Hjertestarter/AED pads er allerede tilsluttede. Åben pakken med Pads og fjern dækplast fra pads og påsæt dem patientens Nøgne brystkasse.

Efter du har påsat pads på patientens nøgne brystkasse, starter analysen automatisk. Hvis hjertestarteren/AED´en vurderer at stød er nødvendigt, trykker du blot på den blinkende stødknap. www.kivex.dk

10

Stevns Brandvæsen · Forebyg og begræns ulykker samt skader


Sikkerhed vejrlig – forebyg skybrudsskader

Hvad kan du selv gøre? • Hold tagrender, nedløb, afløb og lignende renset og fri for blade og affald. • Sørg for at dræn og kloakker er renset. • Hæv genstande fra kældergulvet. Genstande skal stå på et stabilt og ikke-vandsugende underlag i en tilpas højde over kældergulvet, så der ikke er risiko for vandskade. • Luk vinduer, især tag- og kældervinduer. • Udbedre utætheder hvor vandet kan trænge ind som f.eks. revner i kældervægge. • Hav en beredskabsplan parat, så medarbejderne præcis ved, hvad de skal gøre, hvis uheldet er ude. • Overvej ikke-vandsugende gulvbelægning i kælderen. Flisebelægning kan bedre tåle vand end tæpper og træbelægning. Hvad kan du få hjælp til med professionel rådgivning? • Sørg for at terrænet har fald væk fra bygningen. • For at forhindre at vandet kommer op igennem gulvafløbet, kan man installere et højvandslukke eller tilbageløbsstop i kloakken. • Hvis virksomheden har en pumpebrønd, kan det være en fordel at få installeret en ekstra pumpe i brønden.

Floodsax er en absorberende pude Den har en vægt på 700 gram og er 100% bionedbrydelig

• For at forhindre at vandet trænger ind gennem fundamentet kan man etablere et omfangsdræn, som dræner vand væk fra bygningen.

Husets VejrAlarm Gratis App Af Forsikring & Pension Tilmeld dit hus, sommerhus eller andre steder, du gerne vil holde øje med – også mens du er på ferie – og få besked direkte på din iPhone eller mobilen, når der er skybrud eller storm på vej disse steder. Med en unik kombination af vejrdata og viden om forebyggelse og forsikringsforhold er du med denne app klædt bedre på, når dit hus bliver ramt af hårdt vejr. Du får bl.a. anbefalinger fra Forsikringsoplysningen til, hvordan du beskytter dit hus og hvad du skal gøre, hvis skaden sker. Samtidig får du adgang til en ”vejrkalender”, hvor du kan se de skybrud og storme der har været på din adresse, din sommerhusgrund osv. gennem de seneste år.

Bjarne Puck Ingen opgave er for lille Strøby Bygade 21 4671 Strøby Telefon: 20 33 67 87

Puden som absorberer 20 liter vand på bare 3 minutter !

bjarne@tomrer-puck.dk

www.floodsax.dk | Aquamatric A/S | 8628 4900 Stevns Brandvæsen · Forebyg og begræns ulykker samt skader

11


Huskeliste

Beredskabsplan til f.eks virksomheder Brandtekniske bygningsgennemgange Brandsikkerhedstjek Flugtvejsplaner Brand- og evakueringsøvelser

Elektronisk kopi online på Vielses-, fødsels- og dåbsattest Pas Kørekort Registreringattest til bilen Sygesikringskort Skøde på huset Forsikringspapirer Bankpapirer, dankort, Visakort, alm hævekort Eksamensbeviser MedieTeamet T: 71 99 55 22 medieteamet.dk Fotos: Michael Bille

Sætte røgalarmer op i dit hjem. Teste røgalarmer en gang om måneden. Skifte batteri når røgalarmen indikerer det. Gennemgå sikkerheden i jeres hjem. Lave og øve en flugtplan. Have styr på brandfarlige væsker og gas.

Forsikringsdækning til når uheldet er ude Person forsikring indboforsikring

Vigtige kontakter når skaden er sket: Stevns Brandvæsen Frøslevvej 36 4660 Store Heddinge Tlf: 56 57 52 80 E-mail: brand@stevns.dk www.brandvaesen.stevns.dk Alarm 1-1-2 Ved akutte uheld og ulykker tryk 1-1-2 på telefonen og oplys:

• hvor det er sket • hvad der er sket • om der er tilskadekomne • om der er yderligere mennesker eller dyr i fare • dit navn, og hvor du ringer fra

Vagtlæge Tlf: 70 15 07 00

Politi Tlf: 56 65 14 48 Mail: mvsj@politi.dk

Køge Dyreklinik www.koegedyreklinik.dk Tlf: 56 63 40 96

Sygehus Tlf: 56 63 15 00

Vandforsyning Kontakt dit lokale vandværk

Dyrehospital Store-Heddinge Dyrehospital www.shdh.dk Tlf: 56 50 21 21

Stevns Kommune Tlf: 56 57 57 57 stevns@stevns.dk www.stevns.dk Borgerservice Tlf: 56 57 51 20 borger@stevns.dk Teknik & Miljø Tlf.: 56 57 57 57 tekmil@stevns.dk

Stevns Brandvæsen  

Stevns Brandvæsen informere om de mulige sikkerhedstiltag, man som borger selv kan gøre, inden ulykker og skader opstår.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you