Page 16

SÅDAN FÅR DU PU-STØTTE Rammen for Pressens Uddannelsesfond er overenskomsten mellem Mediearbejdsgiverne (DMA) og Dansk Journalistforbund (DJ) (samt enkelte andre overenskomster på medieområdet)

Arbejdsgivere, der er medlem af DMA eller har en overenskomst med DJ, betaler årligt 2.500 kroner per medarbejder

Pressens Uddannelsesfond Når din arbejdsgiver er medlem af PU, har du ret efteruddannelse med PU-støtte

Kurser med PU-støtte på mediernesefterudannelse.dk

Støtte til selvtilrettelagt efteruddannelse på pu.dk

Når fakturaen for kurset er betalt, beder virksomheden om at få PU-støtten udbetalt

Når den selvtilrettelagte efteruddannelse er slut, indsender medarbejderen regnskab og rapport

PU-støtten udbetales til virksomheden

Profile for Mediernes Efteruddannelse

Kursuskatalog efterår 2019 - Mediernes Efteruddannelse  

Kataloget indeholder Danmark største udvalg af efteruddannelseskurser til mediebranchen. Kurser er støttet af Pressens Uddannelsesfond. Det...

Kursuskatalog efterår 2019 - Mediernes Efteruddannelse  

Kataloget indeholder Danmark største udvalg af efteruddannelseskurser til mediebranchen. Kurser er støttet af Pressens Uddannelsesfond. Det...