Page 1

SEPTEMBER 2011

Foto KJELL INGE SØREIDE

[KULTUR] :2(.,99(2POSTEN

:2(.,99(2 P

O

S

T

E

48,= SIDE 23

N

KALDGLASS I AALBORG STEMNING I HAGA-BUSSEN RIMELIGE FERIEHUS FARGERIKT I AARHUS

NUPENS VIBORG 2011 SEPTEMBER

1


:2(.,99(2POSTEN [KULTUR]

r butikk og Helle Echers ha

me lokale. verksted i sam

Varmt hjerte for kaldglass Det er ingen regler, og en overraskelse hver gang. Hos Helle Echers (t.v) kan man få en innføring i glasskun Rolighed og Helle stens verden. Her Bech. sammen Pia

Av ATLE CHRISTIANSEN Foto KJELL INGE SØREIDE

– Jeg blir alltid forbauset over resultatet, det er litt av spenningen, det blir gjerne annerledes enn det ser ut til når du lager det. I smelte- og brenneprosessen omdannes pulver og farger og flyter litt sine egne veier. Helle Echers er glassfrelst. For over ti år siden jobbet hun som dagmamma. Hun tok et kveldskurs og så var det gjort. Siden den gang har det vært henne, glasskjæreren og glass. Butikken og verkstedet i Aalborg har hun hatt i over to år. Og hun vil gjerne at flere skal bli bitt av basillen. – Jeg holder kurs, da kan folk selv få prøve seg som glasskunstnere, sier hun. Hun reklamerer med at Glasværkstedet Helle E er mer enn en butikk, hun har butikk og verksted i ett, og en hyggelig uteplass i bakgården. Glassverkstedet ligger i Sankelmarksgade 13, omtrent så midt i Aalborg sentrum man kan komme. Etter en teoretisk innføring i arbeidsprosessen, får kursdeltakerne selv prøve seg som glasskunst-

:2(.,99(2 P

2

O

S

T

SEPTEMBER 2011

E

N

nere. Å jobbe med glass krever ingen forkunnskaper, forsikrer Helle Echers. Hun er dessuten på plass for å hjelpe den enkelte etter behov. Uansett alder og kjønn kan nær sagt alle prøve seg fram, for ikke å si leke seg fram som glasskunstnere. – Jeg har hatt menn på kurs, og til å begynne med er de keitete, men så våkner konkurranseinstinktet, og da blir de veldig ivrige og involvert, sier hun. Det er plass til seks–åtte mennesker på verkstedet. Selve kurset varer omkring fire timer, og Echers sier det fint lar seg gjøre for norske familier på Aalborgtur å bestille noen kreative timer på glassverkstedet. – Hvis en norsk familie vil ha et kurs, skal de bare vite at de må komme tilbake innen 24 timer og hente sine glassfigurer, sier glassjefen. Glasset skal nemlig brennes på 825 varmegrader, og prosessen tar omkring et døgn. Og hvis du ikke skulle bli fornøyd med egne glasskunstverk, finner du et bredt utvalg av arbeidene til Helle Echers i butikken.

FAKTA

KALDGLASSKUNST: Kaldglassframstillinger dreier seg ikke om å blåse drikkeglass og lignende som ved varmglassframstillinger. Ved kaldglassframstillinger brukes vanlig gjennomsiktig vindusruteglass eller farget glass. Prosessen starter med å skjære den formen man vil ha. Dernest rengjøres glasset og slipes i kantene. Glassflaten blir så dekorert med glasspulver i forskjellige farger før figuren brennes i 24 timer. Ved kaldglassframstillinger lages fat, smykker, dørskilt, pyntegjenstander og annet.

Utgiver: Mediepartner AS | Vesterveien 3, 4613 Kristiansand | Tlf. (+47) 38 10 80 60 | www.mediepartner.no | www.skagerrakposten.no Redaksjon og produksjon: Mediepartner AS | Opplag: 136.000 | Trykk: Agderposten Trykk | Distribusjon: Norpost


[KULTUR] :2(.,99(2POSTEN

 #

$DD$% &$%&%&#

&

#%# &#$ !'$#%#D$% #H !' $C$!!$&$%

$ !*&!*%# #$$% #$%#& '$$ # !C((('$% # 

 

 

#

7/; .<24/ /=GB/ 6/ 8 + 7 +? ;. $F ? / ; 09 ;1<=; ,9;1 6 + 6 8./631/9 0;+ + 6,9 91 / = 9  ? / = 1 < 1 + > 3 5 6 6 5 <3 6<//; =<=/8 + 6=,/ 1/38 -/8=; G915 >8/ ,,/6= ?E;/ /1  5 ;+ 0 = /=.9 9;. ; 3</809; ;/6<//; J=/6

/;! 63/?E 5 =/: 1J1+. ;/=0+7 3 995.3;/ 9  0  = 8 :; 3</ ;1/8,> / 79 ( (   * * 

% ) D + 8 ! /68 8<  J :  = C ! 59< 1.+ $ 6/0 ;9 <3 59

#$ #   ! %  !C$  # # C <29@ >5 + 8.> G 9: # % #  # ;/; +$93;// 6/ ?/./=< % G3 / A/ . /==/

 + 6,

# %

9;;5E6 9;5 E64/ 4/; ;</6 </6? ?7/ 7/. ./8 /8@ @// //5/ 5/8. 8. .09; 09;=9 =9 :J" :J " >+63 ">+ 63=B =B 9=/6 9= /6 +6, +6,99;1 ;1# #/< /<=/ =/8+ /8+ 0  =36,B./; ./;? ;?3 3/=@ /=@///5/8.9:296.0;+0;/. 0;//.+1 +1 <F <F8. 8.+1 +1 09; :/;<98 <98/ 8/; ;3. 3.9, 9,,/ ,,/6= 6=?E ?E;/ ;/6</ 6</3 385 856> 6><3? <3??79 79;;1/8 1/87 7+. +.< < ,> /=09;5> >8 8   9 98 8=+5 =+5==29= 29=//66/= /66/=09; 09;;;/</ /</;;?+ ?+ =398919:6B <,9 < ,995 9538 381159./8I (// 5/8.=;3: =; 3:I I9 9995. 5.3; 3;/5 /5=/ =/ :J=/ :J==/6 6 

  

  

 91 54> 7> .+ 8< /.7 +. =  

 6 3 = 97 9=/67 ,/;<+ 7 /=/; /6</ > 3A 7 E; !2F8 89?/ 09;4> 6/, .9,,/6= ? 1 8 3 9 9  1 < 

; 8 

3 / . / 8 :/;: 9?/; 8+=8 > 8  < 3 ; 5 ; ,/;!  /=/; 9809 ./-/7 :/;:/;< 9; 1 /8,>  6 < 3 / !; <3?7 :J= 3 8 5 6> 5.3;/5 =/ 9 9 

&

!

 $ '

 &

$

 ; + / 9; 13 <-+,+ ;/= 6,9; 1$= <49?/91 7 / 8> + ; =+ .9,, 0 + 8= + <= 0 =/ 8/ / 6= ? E 919 3<5/ 87 ;/ ?/ =9:/ 6</38 5 6 ; 8+=:J /./82/ 79; ; < 98 ;63 1 3 ; < = 995 /;0 ;+ 1/8,> / $69=<29=/ = .3;/ 6 $+ 7 6/=:;  5 =/:J=/  3 < 6   E< 7 /; @ @ @ 6+<9 /:J 3 ; / / -97 

+,3 $* 8 9?/; 8 89=/6 ( + += 8 3 8 ? E; / 6</38 1/;3 6,9; 1=3 6 /8<8 , B ./ ; / 5 =97 +:<: 6  7 =9 9 @ + 6 5 J 09;5 $F1 ++ ;. ; 1/8 7 +. 79.9;/% 6> 8 > 8 <; B - 27 @ 38 1 2>   :/; <<+ 7=/ /./8F6 : 9 8  919: /;<989 + 6,9; 1 1 // ; 6B <59 95.3 ;/ ./8G //; 5 =/:J=/ 6 @+6 5 G

' &   9=/6?3 ./><3 + 6,9;1,B. 9:=3644> > 6/,+ 6 /; 6 7/.1 9.7 6/ ?/8./7 +..+ 8<9 > <3 5 : 1 J 89?/7,/; 0;/.+ 1/91 =36917/. 6F;.+ 1/0 ;+ ./-/7,  4> 6/,> /= /; /; 

3 8 5 6? 38 !;3<:/;:/;<9809; !;3<:/;: F691?+ 8 /;<9809;9 .+.6 3,3=> ?/;8 +=8 38 7 13.9,,/6=? 79;1 /8,> E;/6</38 5 /=/; 6  995.3;/5 =/:J=/6   

VisitNordjylland.dk

-tid til at leve

2011 SEPTEMBER

3


:2(.,99(2POSTEN

(QEXVVWXULVROVNL Reisen er ikke over ved veis ende, da begynner fortellingene. Av ATLE CHRISTIANSEN Foto KJELL INGE SØREIDE

– Det er siste reis, sier Mildrid Drivdal. Hun sitter på setet helt fremst i bussen og har vært med fra Stavanger. Helgeturen med Sverre Haga Bussreiser starter fredag formiddag med retur på søndag ettermiddag. Målet er Aalborg og Bilka. Eller Bilka og Aalborg, alt etter som. Aalborg storcenter med Bilka kan uten overdrivelse kalles et slags shoppingmekka. Mange av dem som er med bussen denne helga foretrekker forresten Aalborg sentrum, men flertallet velger begge deler. Flesteparten reiser to og to, noen i grupper på fire og seks, andre alene. Men i denne bussen er ingen helt alene, hvis de ikke absolutt vil. Flesteparten stiger på i Stavanger, men det blir tatt opp passasjerer langs hele strekningen fra Stavanger til Kristiansand. Denne gangen er det folk som vil på i Sandnes, Ålgård og Egersund, og på Helleland og

4

SEPTEMBER 2011

i Lyngdal. Halv fem om ettermiddagen går ferga over til Hirsthals, før bussen kjører videre til Aalborg. Oldemor smiler. Mildrid Drivdal er blitt 87 år gammel. Hun reiser sammen med barnebarnet, Nina Janson og oldebarnet, Zander Janson med Z som i Zorro, og Anders Reime, kameraten til Zander. Guttene er bussens yngste passasjerer. Oldemor er eldst. – Hadde vi ikke hatt bussjåføren Frank, så hadde vi aldri funnet fram. Når bussen stopper, dilter jeg bare etter ham, da går det greit, sier oldemor, og så gjentar hun det med siste reis, for å være helt sikker på at vi får det med oss. Men reisen er ikke over når den er slutt. Da er den gått i blodet, og er blitt en del av deg. Blodet. Med det samme ser det uskyldig ut. Anne Gerd Solli er blant de første som vil inn med bagasjen da vi kommer til First Slotshotellet, men hun blir for ivrig. Hun snubler like før hun går over dørstokken. Det ser ut som et lett og ufarlig fall, men så er det blodet. I resepsjonen kan de gjerne

hjelpe, men ikke med annet enn å ringe. Såret er for svært til vanlig plaster. Anne Gerd Solli må på legevakten, det er det første hun må gjøre da hun kommer til hotellet i Aalborg. Dagen etter er alt som ingenting, bortsett fra fire sting på to steder i Anne Gerd Sollis venstre hånd. – Det går bra, sier Solli og veiver med bandasjehånda. Alt går bra på busstur. Det handler mer om hvordan man tar det og mindre om hvordan man har det, og så har man det fortreffelig, for det er sånn man tar det. På busstur er det sånn. Klokken 13.00 på lørdag formiddag kjører bussen innom First Slotshotellet og Radisson Blu Hotel Limfjord for å hente og bringe de passasjerene som vil shoppe på Bilka. – Alle skal ha et eller annet, og alle skal få, sier Nina Janson. Her skal det ikke spares på noe. De færreste skal handle noe spesielt. Det er shoppingens natur; at du kikker, ser etter noe billig som du ikke hadde kjøpt hvis det var dyrt, men som du ikke kan la være når det er på tilbud. Zander har forresten en plan, sånn er det med ungdommen. De handler ikke på måfå.


:2(.,99(2POSTEN

1 Stemningen i bussen er god, forventningene store. Det sørger sjåfør Frank Wold for – og passasjerene Anne Lene Helleren (t.v.), Anders Reime, Zander Janson, Nina Janson og Mildred Drivdal. 2 Se min kjole, sier Nina Janson. Anne Gerd Solli og Frank Wold deler gleden.

2

3 Anne Lene Helleren er sliten, men fornøyd med dagens shopping og får hjelp av sjåfør Frank Wold med å pakke varene trygt inn i bussen. 4 Anne Gerd Solli har funnet en bluse hun liker på Bilka.

3

4 1

5 Det ble kø foran Bilka da handlelystene bussturistene ankom. 6 Ja, vi elsker. Olaug Ivesdal (t.v.) og Lilljan Tengs står så tett inntil som de klarer, og bussjåfør Frank Wold smiler.

1

15

6 1

LQQRJOLWWUHJQ – Jeg skal kjøpe et skateboard, sier Zander Janson. Det er flere enn ungdommen som har en plan. – Jeg skal kjøpe finkjole til Marita, sier Anne Lene Helleren. Marita er datteren på seks år, hun er hjemme mens mamma er på tur for å skjemme seg selv bort og nyte noen fridager. Helleren pleier alltid å ta seg en busstur til Aalborg på våren, og den vanen er hun ikke alene om. Mange reiser minst én gang i året med Sverre Haga Bussreiser til Danmark. De lar barn være barn, og hjem være hjemme. Så pakkes kofferten og man reiser av sted. På busstur. Olaug Ivesdal reiser sammen med Lilljan Tengs. – Er du på din faste vårtur, du også? – Jaa, fast vårtur, sier Ivesdal, og fast sommertur, høsttur og vintertur. Sånn er det med den saken. Olaug Ivesdal har flyskrekk og reiser alltid med buss, og dette er ikke første gang. Buss er et kjærkomment reisemiddel for den som ikke vil opp i lufta, men som vil lette litt likevel, for det er sånn det er på tur, man letter litt. Så blir på en måte hverdagen lettere når

man kommer hjem igjen også. Bussen er en miniverden avsondret fra tilværelsens spetakkel, den er et eget univers. Nærmere det klasseløse samfunnet kommer man ikke. På busstur er det bare bussjåføren som står over de andre i rang, men han styrer som en folkekonge etter passasjerenes behag. Derfor er han godt likt. Frank Wold er den beste, blir det sagt, og dette er de enige om, passasjerene. Mannen bak rattet smiler som en bussjåfør skal; med godt humør. Vennligheten er bussens sjel, den pipler fram hele veien, også idet den flyter gjennom trafikken på vei til Bilka og storshopping. – Dette er ikke en jobb, det er en livsstil, sier Frank Wold. Men så finner han ikke de ordene som beskriver livsstilen. Alltid på farta, kunne han sagt. Eller aldri hjemme. Men alltid og aldri er ikke helt sant, for innimellom går han der hjemme og lurer på om han ikke skal ut igjen snart. Han kjører fulltid for Sverre Haga Bussreiser, og særlig liker han de lange turene. Til Polen. Tyskland. Frank Wold kjenner Berlins hovedgater, paradegater og bakgater som sin egen bukse-

lomme. Han er en av de få nordmenn som kan lose deg trygt fram i Berlin sentrum. Og han er en elsket bussjåfør. Frank Wold mangler døgnrytme, men ikke venner, så hva skal han med døgnrytmen. – Jeg kunne aldri kjørt trailer, det er ikke det samme, sier han. Det er ikke det med stor doning og kraftig motor; det er det med folk, sitte foran i bussen og være en del av det hele. Bussens atmosfære; vennligheten og forventningen. Zander Janson fant aldri noe skateboard, men mamma Nina kjøpte seg både en kjole og en jakke. Og oldemor er forsynt etter tre og en halv times vandring i shoppingsenteret på Bilka. – Nå er det slutt, sier oldemor. Men det er bare shoppingen som er forbi. Lørdagen er ennå ung. Ikke før i morgen vender bussen hjemover. Og det er ikke over da heller. Når reisen er slutt, flyter den stille omkring i blodet. Reisen tar ikke all plass, men den plassen den fortjener, og blodet finner ingen hvile, det er reisen som ennå reiser i deg. Og alle var enige om at det var en fin tur. 2011 SEPTEMBER

5
Besøg Nordjyllands største shoppingcenter - for hele familien

65 SPECIALBUTIKKER

GRATIS

2300 PARKERINGSPLADSER

CENTER ÅBNINGSTIDER

www.astc.dk

SPECIALBUTIKKER MANDAG-FREDAG LØRDAG

10:00-19:00 10:00-16:00

MANDAG-FREDAG LØRDAG

09:00-21:00 08:00-17:00

ÅBNINGSTIDER SØNDAG CHECK ASTC.DK ELLER BILKA.DK

HOBROVEJ 452 t 9200 AALBORG SV t DANMARK


Er drømmen en hytte med god standard og stor tomt, kan kanskje denne hytta i Skiveren friste. Prisantydning 2.595.000 danske kroner. Foto: Home

:2(.,99(2POSTEN

For 1.445.000 danske kroner får du et sommerhus nær barnevennlig badestrand i Ålbek. Foto: Home

Feriehus på billigsalg Sommerhusmarkedet i Danmark har gått i stå og danskene speider mot pengesterke nordmenn. Av IRENE HETLELID SVENDSEN

En lov fra 1959 som skulle hindre pengesterke tyskere å overby danskene på hyttemarkedet, hindrer utlendinger fra å kjøpe bolig i Danmark. Sett her fra det nordjyske hjørnet ville norske kjøpere naturligvis være velkommen. Den korte reisetiden mellom landene vil gjøre det attraktivt for nordmenn å kjøpe feriehus i Danmark, sier megler Kim Roden hos EDC i Hirtshals. Han føyer seg inn i rekken av dansker som ønsker en lovendring. En fersk undersøkelse gjennomført på vegne av den danske avisen Politiken og dansk TV 2, viser at et flertall av dansker mener Danmark bør endre den gamle sommerhus-regelen. 49 prosent av de spurte er positive til en lovendring, 44 prosent er mot.

Ikke umulig Men det er slett ikke umulig å realisere drømmen om dansk idyll like ved stranden. Justitsministeriet kan nemlig gi tillatelse til å kjøpe eiendom dersom du har tilknytning til stedet.For å søke må du sende en skriftlig søknad til Justitsministeriet i Danmark der du redegjør for hvorfor akkurat du bør få lov til å kjøpe deg eiendom. Ikke legg to fingre i mellom, men vis til den sterke tilknytningen du har til Danmark og området der du ønsker å kjøpe sommerhus. Årlig kommer det inn mellom 50 og 100 søknader og oddsene er gode for å få gjennomslag. Av dem som har søkt de siste ti årene har mellom 60 og 80

prosent fått tillatelse hvert år. Nordmenn er blant de ivrigste søkerne.

Stort utvalg Ett raskt søk på nettet viser at det akkurat nå ligger 2 640 fritidsboliger til salgs på Nord-Jylland. I hele Danmark er antallet 12.000. Prisene for fritidshus blir i gjennomsnitt satt ned 15 prosent i forhold til første prisantydning, og hvert tredje sommerhus koster under en million danske kroner, viser tall fra Danmarks største boligportal, boligsiden.dk. – I juli lå prisavslaget på 1 316 kr. per kvadratmeter for feriehus – eller en besparelse på nesten 70.000 danske kroner for en bolig på 50 kvadratmeter, opplyser kommunikasjonsdirektør Birgit Daetz hos Boligsiden. Det tar i gjennomsnitt 12 måneder for dansken å få solgt feriehuset sitt.

Dette feriehuset i nærheten av Ålbek har prisantydning på 795.000 danske kroner. Huset var opprinnelig et misjonshus. Foto: HomeWLO IUD

FAKTA

Eiendomskjøp i Danmark Som hovedregel har utlendinger uten fast bopel i Danmark ikke lov å kjøpe fritidshus, med mindre de har bodd i Danmark i sammenlagt fem år. Det finnes imidlertid unntak: Du har oppholdt deg i Danmark over lengre tid. Har familiemessig tilknytning til Danmark. Sterk tilknytning til venner i Danmark. Spesiell tilknytning til et bestemt geografisk område i Danmark. Har feriert mange år i Danmark (hvert år). Har spesiell kulturell tilknytning til Danmark.

Booking: www.hotel-aalborg.com

Østerbro 27 . 9000 Aalborg . Tlf. + 45 98 12 19 00 . Fax. + 45 98 11 76 97 . info@hotel-aalborg.com

2011 SEPTEMBER

7


Yellow.dk

FriisAalborg.dk

:2(.,99(2POSTEN [KULTUR]

Avslappet shopping i Aalborgs nye bysenter På Friis finner du en blanding av noen av Danmarks førende konsepter og internasjonale merker i en herlig blanding av alt som gjør Aalborg mye morsommere. Enten det er den helt nyeste moten, de seneste gadgets eller espressomaskinen som varmer melk på den gode måten, så finner du det på Friis. Med hele 50 butikker er det lett nok å velge mellom. Som i alle livets aspekter, er det bare at ta for seg!

Mange lunchmuligheter Den lille pausen eller den store lunchen er perfekt å ta på Friis. Vi byr både på flere caféer og et herlig steakhouse med priser som tåler dagens lys. Underveis kan du også nyte kunstneren Lars Bondes moderne veggutsmykninger ’Lines of Life’.

GPS TIP NYTORV 27 9000 AALBORG

I FRIIS NYTER VI LIVET

MED 850 OVERBYGDE P-PLASSER KAN DU LA BILEN BLI STÅENDE, HVIS DU BESØKER VÅRE NABOERS MANGE KULTURELLE TILBUD.

SHOPPING I FRONT FASHION LIVING DESIGN GADGETS SPORT PLUSS 850 P-PLASSER

8

SEPTEMBER 2011

MAN-FRE MAN-FRE

LØRDAG LØRDAG

10 + 10 10--19 19 + 10--16 16 1. SØNDAG I MÅNEDEN

10-16


Nordmenn elsker å handle på Aalborg Storcenter, ikke minst på Bilka, både fordi varereutvalget er stort og fordi prisene er lave.

Aalborg Storcenter – suksess i 15 år Aalborg Storcenter fylte 15 år 16. september. Jubilanten har i løpet av disse årene hatt 75 millioner besøkende. Av ANNE S. T. JOHNSEN Foto KJELL INGE SØREIDE

Senteret på 46.000 kvadratmeter med over 60 spesialbutikker, er Nordjyllands største. Senteret huser Danmarks største Bilka, som for øvrig har eksistert helt siden 1972. – Bilka er 40-årsjubilant neste år. Ja, så her går det slag i slag med runde år, sier senterets driftssjef Freddy Larsen.

15–20 nye butikker Aalborg Storcenter har hatt godt besøk siden åpningsdagen, rundt regnet seks millioner gjester hvert år. Et bredt utvalg av butikker og gode parkeringsmuligheter trekker folk.

Vareutvalget er vidt; fra moteklær og sko til hobbyartiker, sportsutstyr og dagligvarer. – Og mer skal det bli. I god tid før neste års julehandel vil butikkarealet være utvidet, og vi kan ønske 10 -15 nye butikker velkommen, opplyser Larsen.

Lavpris Den største butikken er Bilka, for øvrig også Danmarks største med et totalareal på 25.000 kvadratmeter. – Det er mer enn 120.000 forskjellige varer i butikken, sier Larsen. – Bilka er kjent som et lavprisvarehus, som bygger på filosofien kvalitet til lavpris, bredt sortiment og høy sesongaktualitet. Jeg vet mange nordmenn kjenner butikkene, og det er vi meget glade for, sier Larsen. Bilka er også kjent for god service. På Bilka i Aalborg er det 800 ansatte som skal sørge for at de handlende får den hjelpen de trenger.

Feriesenter iYDUPHEDGHODQGKHOHœUHW Danmark Spesialtilbud 4 personer i 2 netter fra kr

KORTREIST MAT I NORDKRAFT

LA SOIREE TIL AALBORG

Den første lørdagen i hver måned kan

Nå har du mulighet til å ha en

du få en smakfull opplevelse dersom

vanvittig morsom aften i Aalborg. La Soiree med artister fra hele verden kommer til Skråen i Nordkraft fire dager i oktober. Showet deres er en miks av kabaret, burlesque og nysirkus. La Soiree har de siste årene erobret hele verden; i London, Paris, Sydney, Stokholm, Dublin og New York har de vist sitt show, alle steder har det vært fulle hus og anmeldelsene har vært enormt gode. Interessert? se: www.skraaen.dk

du besøker matmarkedet i Nordkraft i Aalborg. Her kan du smake og kjøpe delikatesser laget av lokale produsenter med lokale råvarer. – Markedsdagene er svært populære med massevis av folk og stor stemning. Et besøk er en smakfull opplevelse for hele familien. Her kan det gjøres spennende kjøp, og barn kan selv få lage pizza, forteller Cathrine Billund, ferieturismesjef hos VistitAalborg.

1 740,-

Inkluderer båtreisen tur/retur, en personbil og overnattinger. Priseksempelet er hentet fra Feriesenter Danland Nordsøen og Danland Fyrklit, sjekk colorline.no for andre feriesentre. Begrenset antall plasser.

colorline.no • 810 00 811

2011 SEPTEMBER

9


:2(.,99(2POSTEN

HØSTFERIE PÅ NORDSØEN OCEANARIUM 8.- 23. OKT. René Pilgaard hos Erling Christensen Møbler mener sengen er hjemmets viktigste møbel.

10.000 m2 møbler Erling Christensen Møbler utvider salgsutstillingen til hele 10.000 m2. – I slutten av september vil butikken være fornyet, og utvalget vil være enda større, sier Peder Kjeldgaard. Møbelforretningen, som ligger i Sindal, en snau halvtimes kjøretur fra ferjekaia i Hirtshals, er Nordjyllands største. Her er møbler til alle rom og uterom. Her er også egne avdelinger med belysning, alt til gulv, gardiner, maling og brukskunst. – Handler du for mer enn 20.000 danske kroner, sørger vi for gratis frakt til Norge, sier Kjeldgaard og viser sengeavdelingen.

– Folk flest tilbringer en tredjedel av døgnet i sengen; det sier seg derfor selv at det er smart i investere i en god madrass, sier René Pilgaard, og demonstrer en Auping seng. – Det viktigste med Auping-madrassene er at de absorberer og ventilerer svette og gir optimal støtte, sier Pilgaard. • Madrassen bør være 10 centimeter lengre enn deg, og så bred som mulig. • Leser du på sengen kan en regulerbar madrass være løsningen. • Prøv madrassen - legg deg i den stillingen du sover i, og kjenn etter om du får god støtte.

Alt om sild! Fang dem - undersøg dem - spis dem... Masser af spændende aktiviteter for hele familien - kom og vær med!

ig Glæd d t! råre til efte oplev Kom og M

ITARIU UNIVERSgaranti med rm for sto

www.oceanarium.dk // Willemoesvej 2 // 9850 Hirtshals // Tel.: +45 98 94 44 44

L;J@>KK@C). =I@JK<E;<=8@IN8PJ GwM@9FI>$<>E<E

K@C9L; FM<IE8KE@E> GXbb\( *ofm\ieXke`e^`c\ac`^_\[\ig‚ ?aXiY´b=afi[>fc]:\ek\i .0,#$gi%g\ij%

GXbb\)

+ofm\ieXke`e^`c\ac`^_\[\ig‚ ?aXiY´b=afi[>fc]:\ek\i

G8B>FC=98>><EF>JG@CGw1 M`Yfi^>fc]bclY#nnn%m`Yfi^^fc]bclY%[b GifXib>fc]?aXiY´b=afi[#nnn%gifXib^fc]%[b KXe^\Jµ>fc]bclY#nnn%kXe^\^fc]%[b 8cc\YXe\ic`^^\ieXklijbµekm\[jµ\cc\i]afi[% M´c^j\cm$giµmXcc\ki\YXe\i\cc\ibfdY`e\i% K`cYl[[\kbµY\j[`i\bk\_fj[\ki\YXe\i%

J<D<I<F>9C@M $M@C;D<;M@9FI> Bc`b`e[g‚nnn%m`j`km`Yfi^%[bf^j\d\i\ fdM`Yfi^$\^e\e% ;lbXef^j‚c´j\d\i\fdfgc\m\cj\ig‚ nnn%]XZ\Yffb%[b&m`c[d\[m`Yfi^

00,#$gi%g\ij% 8cc\fm\ieXke`e^\i\i`ebc%dfi^\eYl]]\k# c`ee\[gXbb\#\c$]fiYil^jXdkjclki\e^µi`e^%

10

SEPTEMBER 2011

M`j`kM`Yfi^sEpkfim0$//''M`Yfi^sKc]%"+,/././///s`e]f7m`j`km`Yfi^%[b

*^fc]YXe\i

+ 0,#$ J\g%f^fbk%)'((

;BB


:2(.,99(2POSTEN

Graceland Randers er en kopi av Elvis Presleys hjem i Memphis.

Elvis trekker turister Selene i Nordsøen Oceanarium er publikumsfavoritter. Foto: Nordsøen Oceanarium.

Morsomme høstopplevelser Spennende fisk, fasinerende dyr, fartsfylte vannsklier og parker fulle av spøkelser. Dette kan du oppleve i Danmark denne høsten. Du trenger ikke dra langt for å more deg. I Hirtshals ligger Nordsøen Oceanarium, en slager for mange. Her er lekende seler, fisker som kan klappes og her kan du gå på ekspedisjon og være med på spennende interaktive opplevelser. I høst vil sild være i fokus. Og er du i Danmark i uken fra 15. oktober til 23. oktober loves uhyggelige oppelevelser i mange parker, blant annet i Tivoli Friheden og i Legoland. Nærmeste nabo til Legoland er det spektakulære

aktivitetssenter Lalandia med et enormt badeland. Danmark er landet for badeelskere, badelandene ligger tett. Det gjør også opplevelsesparker som Randers Regnskov, i denne tropiske zoologiaske hagen kommer du tett på over 250 tropiske dyrearter. På visitdenmark.com er det oversikt over attraksjoner og badeland.

Over 30.000 har besøkt Randers nye turistattraksjon, kopien av Elvis Presleys Graceland, denne sommeren. – Vi er godt fornøyd, sier Rikke Friis, markedssjef Graceland Randers. Den nye turistattraksjonen er et treetasjers betonghus bygget i sørstatsstil, akkurat som Elvis Presleys hjem i Memphis, bare dobbelt så stort. Like innenfor inngangsdøren ligger en butikk med spennende Elvisprodukter. På andre siden Highway 51 Diner, en amerikansk restaurant som serverer alt fra Memphis Buffalo Wings til kyllingretten Love Me Tender og Highway 51 Burger. Her er også stort lokale for festligheter. I kjelleren er det både kino og museum. Mannen bak det hele er Elvis-nerden Henrik Knudsen. Det har kostet han om lag 26 millioner kroner å bygge opp Graceland i Randers. Og i løpet av året håper han på rundt 50.000 gjester.

OPLEVELSER MED INDHOLD I RANDERS Ophold med indhold er miniferier fyldt med oplevelser, shopping, overnatning og mad

Randers Regnskov ophold

Juleophold i Randers

Graceland Randers ophold

- Indeholder 1 x overnatning, billetter til Randers Regnskov Fra kr. 880,- for 2 personer

Fra den 26. 11. – 23. 12. 2011 - Indeholder 1 x overnatning, Fra kr. 550,- for 2 personer

- Indeholder 1 x overnatning, billetter til Graceland Randers Fra kr. 740,- for 2 personer

For booking:

www.randers-booking.com

For detaljeret program:

www.visitranders.com eller ring og få personlig vejledning

Rådhustorvet 4 · DK-8900 Randers C · +45 8642 4477 randers@visitranders.com · visitranders.com

2011 SEPTEMBER

11


:2(.,99(2POSTEN [KULTUR]

Nupen farger Viborg KJELL NUPENS kunst løfter Viborgs nye rådhus til de store høyder. De 24 skulpturelle bronsetrærne og vannbassenget med Nupenblå porselensfliser er et mesterverk. Av ANNE S. T. JOHNSEN Foto KJELL INGE SØREIDE

– Det er flott, om jeg skal si det selv, sier Kjell Nupen. Kristiansandskunstneren betrakter de over tre meter høye trærne. – Det er moro å se resultatet av et prosjekt som har strukket seg over lang tid. Det er fint å se hvordan bronsetrærene harmonerer med asfalten, sementen og grøntområdet rundt. Og ikke minst jeg er fornøyd med å se at kunsten passer til rådhuset – både i størrelse og utforming, sier han. Nupen har jobbet mye i Danmark – og liker det. Men utsmykningen av den nye rådhusplassen i Viborg er likevel spesiell. Det er av de største utendørs utsmykningsjobbene han har hatt, et oppdrag til 2,8 millioner kroner. – Vi har fått mye for pengene, sier stabssjef i Viborg kommune, Frank Mikkelsen.

24 TRÆR 10 trær er støpt i bassenget like utenfor inngangspartiet og tre ved siden av bassenget. I tillegg er det en allé med 11 trær på grøntområdet bak rådhuset. Rundt disse skal det også plantes levende trær. – Vi skal finne ut hva slags trær som skal plantes etter hvert, sier Nupen. Utsmykningsarbeidet har tatt mye av hans tid dette året. Nupen skryter av sine samarbeidspartnere, og sier det er spennende å skape kunst når

12

SEPTEMBER MAI 2011 2011

alle på laget drar i samme retning. Utsmykningen har hatt mange deadlines, og slik liker Nupen å jobbe. – Jeg er mest kreativ under press, sier han. – Hvorfor trær? – I Danmark brukes det mye trær, blant annet som hekker til skillevegger. Jeg syns det passet godt med disse treliknende skulpturerne. Gjør det ikke?

Porselensflisene har Kjell Nupen malt og brent i Haag i Nederland. Her samm

LAGET PÅ HÅNES De 24 bronsetrærne ble formet i leire og pakket inn i gips hjemme i galleriet på Hånestangen i Kristiansand. Herfra ble trærne kjørt til Hageland kunst- og metallstøperi i Holum i Mandal for å bli støpt, brent og omskapt til de trestammeliknende skulpturene. – Bare brenningen tok omtrent en uke. Vi kunne ikke brenne mer enn ett tre om gangen, forklarer Eirik Børslid. Han og kompanjongen Jan Hageland var med under monteringen i Viborg. – Her støper vi trærne fast og tilfører litt grønn patina på sokkelen, sier Hageland og konkluderer med at dette har vært en utfordrende og spennende jobb. – Det er spesielt artig når resultatet blir så flott, sier han og legger siste hånd på sin del av verket. Fra Holum ble trærne fraktet tilbake til Hånestangen. Her ble de klargjort for planting, det vil si gitt den rette patina.

Samtidig dro Nupen og assistenten Ole Rikard Lauritsen til Haag i Nederland for å male og brenne porselensflisene til det 70 kvadratmeter stor bassenget. Tre turer hadde de før maleriet på flisene var ferdig. – Tre rom ble brukt til å legge flisene utover, her ble de malt og deretter brent. Det var omtrent som å male et stort maleri på lerret. Patinaen hadde teknikere og kjemikere laget etter mitt ønske for meg på forhånd, forteller Nupen mens vi står foran flisene som er lagt utover asfalten. De legges av fagfolk fra Murco i Kristiansand.

MYE PR TV-kameraer og journalister, representanter fra kommunen, byggearbeidere og Nupens egne hjelpere


[KULTUR] :2(.,99(2POSTEN

men med fliseleggerene Pål Thorsen (t.v) og Kjetil Jacobsen fra Murco i Kristiansand.

vrimlet rundt på rådhusplassen da trærne ble støpt fast og flisene lagt. Det var hektisk, for å si det sånn. – Noe av den flotteste kunsten som noensinne er laget. Bronsetrærne harmonerer fantastisk med omgivelsene og bassenget med de blåmalte flisene må sees. Spesielt vakkert er det å se oppe fra etasjene i rådhuset, sier stabssjef Frank Mikkelsen, prosjektansvarlig for utsmykningen. Utsmykningen har fått stor mediedekning i Danmark, og interessen blant publikum er stor allerede. – Viborg har fått en ny turistattraksjon, og den har blitt omtalt med heder, sier Mikkelsen. Han fremholder at Kjell Nupen er en svært anerkjent kunstner i Danmark, ikke minst i Viborg. Her har han blant annet hatt flere utstillinger gjennom de siste årene.

Allen med Nupens trær på baksiden

av rådhuset.

Utsmykningsjobben for Viborg komm une besto av 24 skulpturelle bronsetrær og et vann basseng med Nupenblå porselensfliser.

2011 SEPTEMBER

13


:2(.,99(2POSTEN [KULTUR]

Dagen før monteringsarbeidet var ferdig, og kunster Kjell Nupen er godt fornøyd.

Rådhus til 300 mill. kroner Det nye rådhuset i Viborg ble innviet 12. september i år, og er nå arbeidsplassen for 924 personer. Bygget er tegnet av Henning Larsen Architects. – Det er et fantastisk bygg, både utvendig og innvendig, sier stabssjef i kommunen, Frank Mikkelsen og viser rundt i det 20.000 kvadratmeter store rådhuset. 300 millioner danske kroner har det kostet å bygge det nye rådhuset. – Det er mye penger, men på sikt er nybygget en god investering. Vi har frem til nå hatt etater spredd i Viborg – å samle virksomheter er en stor fordel. I løpet av ett år blir utgiftene redusert med 50 millioner danske kroner i forhold til hvordan vi drev tidligere, forklarer Mikkelsen og viser stolt rundt i det nye bygget. Her er det takhøyde; i foajeen er det åpent helt til fjerde etasje. Glass og hvite vegger dominerer, og her skal alle medarbeidere med unntak av borgermesteren sitte i åpent landskap.

14

SEPTEMBER 2011

Stabssjef i Viborg kommune, Frank Mikkelsen, viser rundt i Viborgs nye flotte og miljøvennlige rådhus.


:2(.,99(2POSTEN

Flere reiser til Danmark Både Color Line og Fjord Line har hatt en svært god sommer. I hvert fall om man ser på antall reisende mellom Kristiansand og Hirtshals. Av ANNE S. T. JOHNSEN Foto: KJELL INGE SØREIDE

Aldri før har så mange reist mellom Kristiansand og Danmark en sommer. Dette viser foreløpige tall fra rederiene, den offisielle statistikken er ennå ikke klar.

SuperSpeed1 har økt passasjertallet i sommer. Her ligger skipet til kai i Hirtshals.

– Vi er veldig godt fornøyde med sommertrafikken. Vi kan se tilbake på en sommer med mange fullbooket seilinger, og generelt godt belegg, sier Nina Moland Andersen, salgs- og markedssjef hos Color Line. I juni, juli og august har nærmere en halv millioner personer reist med SuperSpeed1 fra Kristiansand til Hirtshals. – Dette er en økning på 15.000 i forhold til i fjor. I sommer har det handlet mye om turer til Legoland og andre badeland. Kort-ferie-kortet, som gir ad-

Familien Goberg fra Skien kjørte i sommer om bord på Fjord Line Express som passasjer nummer 1 million, og ble tatt i mot med kake og gratulasjoner. Fra venstre Fredrik og Elin Goberg med døtrene Maria (4) og Emilie (1), og videre Fjord Lines representanter; Søren Benthin Thorup Pedersen, Morten Bo Poulsen og Bo Lynge Pedersen. Foto: Fjord Line

gang til Danmarks mest populære attraksjoner, er fortsatt kjempepopulært, forteller Moland Andersen. Hun kan opplyse at andelen norske gjester er stigende. Fjord Line er også svært godt fornøyd med sommeren. – Vi har hatt tidenes beste sommersesong for Fjord Cat. I høysesongens sju uker hadde vi til sammen 304 krysninger, og ikke én kansellering. Vi hadde tre daglige avganger fra Kristiansand disse ukene. Svært mange av seilingene har

vært smekkfulle. I år har vi hatt spesielt mange tyske gjester, sier Atle Woxholt, kommersiell sjef for Fjord Line Expresslinjen. Den hurtiggående katamaranen til Fjord Line startet sine seilinger 14. april, og avsluttet 18. september. – Dette er den femte sesongen for Fjord Cat på denne strekningen, og 27. juni kunne vi feire passasjer nummer 1 million, forteller en fornøyd Woxholt.

Babyboom i Givskud Zoo 21 små løveunger tasser rundt i løveparken. Siden mars i år er det kommet hele åtte kull. Syv av de små nysgjerrige krabatene er allerede sluppet ut i lag med flokken. Tar du en safaritur er det godt mulig du får øye på dem der de lekesloss i gresset. Løveungene er et resultat av en langsiktig planlegging for å styrke løveflokken. – Det er viktig for oss å ha en sunn løvebestand i parken. Vi skal unngå innavl, og derfor fikk vi for nesten to år siden noen nye hannløver fra en engelsk dyrepark. Etter en lang indroduksjon, der hunnene skulle venne seg til de nye hannene, har de parret seg i vinter, sier direktør Richard Østerballe. I naturen vil hunnen forlate flokken for å føde sine unger på et avsidesliggende sted. Hvis ikke, risikerer mødrene at ungene blir drept av de andre flokkmedlemmene. I Givskud Zoo prøver de derfor å etterligne naturen og lar moren og ungene være i stallen de første månedene, adskilt fra de andre løvene, før de gradvis blir introdusert i flokken igjen. Nykomlingene er svært velkomne i parken og skal i fremtiden utgjøre kjernen i løveflokken. Østerballe gleder seg over at flokken brer om seg. – En balansert bestand med både gamle og unge dyr på rundt 35 løver er perfekt for området vårt på fire hektar, sier Østerballe. Givskud Zoo, også kjent som Løveparken, er åpen alle dager fra klokken 10, til og med 23. oktober. www.givskudzoo.dk

En av de 21 viltre krabatene du kan se mer til i Givskud Zoo. Foto: Givskud Zoo

2011 SEPTEMBER

15


:2(.,99(2POSTEN

Nordmenn oppdaget Djursland TuristnĂŚringen pĂĽ Djursland jubler over godt besøk i sommer. De tror høstsesongen ogsĂĽ blir bra â&#x20AC;&#x201C; opplevelsene stĂĽr i kø. Av ANNE S. T. JOHNSEN

â&#x20AC;&#x201C; Vi har grunn til ĂĽ fryde oss over en god sommer, til tross for mye dĂĽrlig vĂŚr. Vi har fĂĽtt tilbakemeldinger fra en rekke aktører som forteller om besøks-

Eplefestivalen i Ebeltoft er verdt et besøk.

rekord, forteller Flemming Rasmussen, turismedirektør for Destinasjon Djursland. Han legger til at nordmenn har oppdaget at de store opplevelsene og attraksjonene ligger tett pĂĽ Djursland. Det er blant annet solgt 22 prosent flere Djurspakker til nordmenn i begynnelsen av september enn hva som ble solgt i hele 2010. â&#x20AC;&#x201C; Vi har mye ĂĽ by pĂĽ bĂĽde ute og inne. Vi har ogsĂĽ hatt flere overnattingsgjester denne sommeren enn tidligere ĂĽr, bĂĽde pĂĽ hoteller og campingplasser, sier Rasmussen fornøyd.

Gode besøkstall Godt fornøyd er ogsü Henrik B. Nielsen,

administrerende direktør i familieparken Djurs Sommerland. â&#x20AC;&#x201C; I fjor hadde parken 575.000 gjester. I ĂĽr rundet vi en halv million besøkende allerede tidlig i august, og vi regner med over 650.000 gjester før portene stenges for godt etter halloweenfeiring, hvilket er ny besøksrekord for parken. Og det er ikke kun danskene, som besøker Djurs Sommerland, vi ble tidligere i ĂĽr kĂĽret som Nordens beste sommerland og har hatt en stigning i antallet norske gjester, opplyser Nielsen. Det rekordhøye besøkstallet skyldes først og fremst parkens store nyhet, Skattøen, som har Europas største water coaster, den dyreste forlystelse

bygget i en dansk forlystelsespark. â&#x20AC;&#x201C; Den er mottatt med skrekkblandet fryd av bĂĽde store og smĂĽ, forteller Nielsen. â&#x20AC;&#x201C; Sesongen har vĂŚrt supergod, er meldingen fra flere attraksjoner som Glasmuseet i Ebeltoft. Og fra Ree Park meldes det om 18 prosent mer gjester enn i fjor. Begge attraksjonene har forøvrig ĂĽpent til etter høstferien, og i

HĂ&#x2DC;STFERIE PĂ&#x2026; DANPARCS SĂ&#x2DC;HĂ&#x2DC;JLANDET Tag pĂĽ høstferie og oplev SPĂ&#x2020;NDENDE aktiviteter, hvor NATUR, SKOV og VAND indbyder til fart, spĂŚnding og AFSLAPNING. Bo i standard eller deluxe HUSE. Der er underholdning og aktiviteter FOR HELE FAMILIEN. Gratis adgang til: badeland, boldhal, hoppepude, minigolf og meget mere. Mod gebyr: ridecenter, mountain bike center, golfcenter, massage. Flere spise muligheder.

Book jeres ophold pĂĽ www.colorline.no

$AN0ARCSÂŹ3Â&#x2019;HÂ&#x2019;JLANDETÂŹsÂŹ,ILLEÂŹ!MERIKAÂŹÂŹsÂŹÂŹ'JERN 4LFÂŹ ÂŹÂŹÂŹsÂŹWWWDANPARCSCOMÂŹ !FSTANDÂŹ3ILKEBORGÂŹÂŹKM ÂŹÂąRHUSÂŹÂŹKM

16

SEPTEMBER 2011


[KULTUR] :2(.,99(2POSTEN

Klart for halloween i Djurs Sommerland i begynnelsen av oktober.

Turistbransjen jubler over en god sommer på Djursland – og i Djurs Sommerland.

høst blir det ekstra med aktiviteter for de besøkende.

Magisk høstmoro – Djursland er verd et besøk om høsten. Flere museer, dyreparker og forlystelsesparker arrangerer aktiviteter i høstferien, det kan være overnatting sammen med dyrene, quiz og matlaging.

De største byene er Grenaa og Ebeltoft, intime og sjarmerende, og med et godt utvalg av butikker og spisesteder, sier Rasmussen. Han anbefaler spesielt et besøk i uken fra 15. til 22. oktober, da er det Ebelfestival i Ebeltoft. Dette er en gedigen folkefest hvor eplene feires, og hvor man kan oppleve epler i alle mulige fasonger. Og det arrangeres en rekke konserter, ut-

stillinger og aktiviteter for barn og voksne. Over 40.000 var med på moroa i fjor. Eller ønsker du spenning? Djurs Sommerland vil i begynnelsen av oktober være full av halloweenopplevelser for hele familien. Parken vil være fylt med en fantastisk utsmykning med over 10.000 gresskar og her vil du møte hundrevis av hekser, spøkelser og skjellettmonstre.

– Der blir blant annet kjempe halmlabyrinter, en stor utkledningskonkurranse og magisk underholdning for hele familien, lover Nielsen. Se mere om Magisk Halloween på: www.djurssommerland.dk Og hele høsten vil kunst og kultur stå i fokus på Djursland. Du kan se mer på: www.visitdjursland.com

DJURSPAKKEN

Skreddersy ferien på Djursland – Med Djurspakken kan du få en rimelig og morsom høstferie. I pakken er det mer enn 60 overnattingssteder og mer enn 10 attraksjoner å velge blant, forteller Tine Bondo Hinrichsen, marketingskoordinator ved Destinasjon Djursland.

Eksempler:

Med Djurspakken kan du skreddersy ferien i ro og

3 netter i familieværelse på Danhostel Rønde

mak hjemme: Du klikker deg inn på djurspakken.dk.

Vandrerhjem inkl. 1 dag i Djurs Sommerland for 2

Her kan du lese om og se bilder av overnattingsstedene,

voksne og 2 barn

opplevelsene og attraksjonene. Deretter kan du enkelt

Fra dkk 2490,- ekskl. vandrerkort

bestille reisen trinn for trinn – underveis beregnes prisen. – Pakken setter du sammen selv med antall

5 netter i en ferieleilighet på Dayz Kattegat Bønnerup til 4 personer inkl. sluttrengjøring og 1

personer, antall overnattinger og antall attraksjoner

dag i Djurs Sommerland for 2 voksne og 2 barn

du vil besøke, sier Bondo Hinrichsen.

Fra dkk 4878,-

Hun lover at ferien eller minioppholdet kan bli rimelig. Det er mulig å få en miniferie for hele familien for rundt 2500 danske kroner.

Book nå: www.djurspakken.dk

2011 SEPTEMBER

17


1<5$0('1<( 1HVWH K¡VW VHWWHV GHQ I¡UVWH DY )MRUG /LQHV WRQ\HFUXLVHIHUJHULGULIW'HQ\HVNLSHQHYLO UHSUHVHQWHUHHQKHOWQ\ UDIRUIHUJHWUD¿NNHQ PHOORP 1RUJH RJ (8 EnGH PHG KHQV\Q WLO VW¡UUHOVHRJNRPIRUW0HGWRPRGHUQHFUXLVH IHUJHUYLO)MRUG/LQHWLOE\GDJOLJHDYJDQJHUWLO IDVWHNORNNHVOHWWIUDDOOHKDYQHUnUHWUXQGW 6NLSHQHHUGHVLJQHWDY%HUJHQ*URXS6KLSGHVLJQRJE\JJHV YHG %HUJHQ *URXS )RVHQ 'H HU NRQVWUXHUW IRU n VHLOH L 1RUGVM¡HQRJHUPHJHWVWDELOH 9nUWPnOHUDWYnUHQ\HVNLSVNDORYHUJnIRUYHQWQLQJHQH WLO DOOH VRP JnU RP ERUG VLHU VDOJV RJ PDUNHGVGLUHNW¡U (YD60HOOJUHQL)MRUG/LQH'HQI¡UVWHDYGHQ\HIHUJHQH VHWWHVLGULIWQnUK¡\VHVRQJHQQHVWHnUHUWLOEDNHODJW /DQJHVXQGQ\WWNQXWHSXQNWIRU)MRUG/LQH )MRUG/LQHKDUQ\OLJEHVWHPWDW/DQJHVXQGEOLUUHGHULHWVQ\H NQXWHSXQNWWLOPDUNHGHWSn6¡URJ‘VWODQGHW0HGGHQ\H VNLSHQHYLO)MRUG/LQHNXQQHWLOE\GDJOLJHDYJDQJHUWLOIDVWH NORNNHVOHWWnUHWUXQGWSnOLQMHQPHOORP%HUJHQ6WDYDQJHURJ +LUWVKDOVRJSnOLQMHQ/DQJHVXQG±+LUWVKDOV)MRUG/LQHYLO RSSUHWWKROGH)MRUG/LQH([SUHVVOLQMHQPHOORP.ULVWLDQVDQG RJ+LUWVKDOVLVRPPHUPnQHGHQH &UXLVHIHUJHUPHGDOOHIDVLOLWHWHU )LQQ)DONXP+DQVHQHUDUNLWHNWIRUSURVMHNWHW+DQKDUEODQW DQQHWRJVnY UWDUNLWHNWIRUKXUWLJUXWHVNLSHQH7UROOIMRUGRJ 0LGQDWVRO )MRUG /LQHV Q\H FUXLVHIHUJHU VNDO IUHPVWn VRP ³VWRUH RJ ÀRWWH´PHQVNDOVDPWLGLJKDHWLQWLPWSUHJ'HVRPKXVNHU GH JDPOH $PHULNDEnWHQH VNDO NXQQH IRUQHPPH GHQ K\JJHOLJHOLWWURPDQWLVNHVWLOQnUGHVHLOHUPHG)MRUG/LQH VLHU0HOOJUHQ 6NLSHQH LQQUHGHV PHG VSLVHVWHGHU EXWLNNHU RJ VDORQJHU VRPNRPELQHUHUEHKRYHQHWLOFUXLVHJMHVWHURJUHLVHQGHVRP VHLOHUHQGH¿QHUWWUDQVSRUWHWDSSHSnHQJRGPnWH )MRUG/LQHVVDPDUEHLGPHG*DVWURQRPLVNLQVWLWXWWYLOELGUD WLOÀRWWHPHQ\HURJHQ¡NWVWDQGDUGSnFUXLVHUHLVHUPHOORP 1RUJHRJNRQWLQHQWHW 3HUIHNWIRUNXUVRJNRQIHUDQVHU 6HLOLQJHQ PHOORP %HUJHQ RJ 6WDYDQJHU OHJJHV JMHQQRP YDNUHQRUVNHIMRUGHUKROPHURJVPnE\HULEHVN\WWHWIDUYDQQ SnGDJWLGHQWHQPDQUHLVHUWLOHOOHUIUD%HUJHQ'HWWHJLURJVn HQXWPHUNHWUDPPHIRUNXUVRJNRQIHUDQVHU )MRUG /LQHV Q\H FUXLVHIHUJHU VNDO XWVW\UHV PHG GULYVWRII HIIHNWLYHPRWRUHURJXWVOLSSHQHDYPLOM¡VNDGHOLJHVWRIIHUWLO OXIWRJWLOYDQQYLOY UHPLQLPDOH )MRUG/LQHKDUDPELVMRQHURPYHNVW )MRUG/LQHVDPELVMRQHUnYRNVHLPDUNHGHWIRUIHUJH WUDQVSRUW DY SDVVDVMHUHU RJ JRGV PHOORP 1RUJH RJ (8 0HG DQO¡S L /DQJHVXQG NRPPHU YL WHWW Sn GHW EHW\GHOLJH ‘VWODQGVPDUNHGHW 5HLVHWLGHQ IUD 2VOR HU LNNH PHU HQQ WR WLPHU RJ EnGH IUD 7¡QVEHUJ RJ 6NLHQ JM¡U PDQ WXUHQ WLO /DQJHVXQG Sn HQ KDOYWLPH 9L YLO RJVn IRUWVDWW Y UH HW NRQNXUUDQVHG\NWLJDOWHUQDWLYIRUWUDQVSRUWDYSDVVDVMHUHUWLO RJIUD$JGHUI\ONHQHSnSHNHU(YD60HOOJUHQ

1<('$16.(%c7(5)MRUG/LQHE\JJHUWRPRGHUQHFUXLVHIHUJHUIRUWUD¿NNHQSnGHWROLQMHQHPHOORP1RUJHRJ'DQPDUN/DQJHVXQGHU

)DNWDRP)MRUG/LQHVFUXLVHIHUJHU $QWDOO +MHPPHKDYQ +LUWVKDOV 7RQQDVMH EUXWWRWRQQ /HQJGH PHWHU %UHGGH PHWHU 0DUVMIDUW NQRS 0RWRUHIIHNW KHVWHNUHIWHU /XJDUHU 3DVVDVMHUHU 3HUVRQELOHU 6HLOLQJVUXWHQ ‡$YJDQJIUD%HUJHQWLGOLJHWWHUPLGGDJ ‡$YJDQJ5LVDYLNDYHG6WDYDQJHUWLGOLJNYHOG ‡$QNRPVW+LUWVKDOVWLGOLJPRUJHQ ‡$YJDQJIUD+LUWVKDOVRPPRUJHQHQ ‡$QNRPVW/DQJHVXQGYHGPLGGDJVWLG ‡$YJDQJIUD/DQJHVXQGRPHWWHUPLGGDJHQ ‡$QNRPVW+LUWVKDOVWLGOLJNYHOG ‡$YJDQJIUD+LUWVKDOVSnNYHOGVWLG

*2'3/$662PERUGYLOGHWEOLURPVOLJRJLQWLPWIRUnVNDSHHQ VW¡UUHI¡OHOVHDYnY UHSnFUXLVH

)RUPHULQIRUPDVMRQRJEHVWLOOLQJVHIMRUGOLQHQRHOOHUULQJ

/281*(+HOWIRUXWLVNLSHWYLOGHWEOLHQVY UORXQJHPHG SDQRUDPDYLQGXHU


(&58,6()(5*(5

YDOJWVRPHQDY¿UHKDYQHUIRUGHQ\HVNLSHQH

+$9876,.7'HQ\HGDQVNHEnWHQHKDUOXJDUHU+HUHULOOXVWUDVMRQSnKYRUGDQHQDYOXNVXVOXJDUHQH NDQNRPPHWLOnVHXWPHGYLQGXIUDJXOYWLOWDN

+29('*$7(3nGHNNV\YJnUGHWHQKRYHGJDWHJMHQQRPKHOHVNLSHW+HUHUGHWXOLNHUHVWDXUDQWHU SLRDQREDURJIHOOHVRSSKROGVURP


:2(.,99(2POSTEN [KULTUR]

Olafur Eliassons regnbue får du øye på uansett hvor du befinner deg i byen. Foto: Lars Aarø

Å vandre gjennom fargene gir en sanselig opplevelse. Foto: Ole Hein Pedersen

20

SEPTEMBER 2011

Gå inn i regnbuen og se byen med nytt blikk. Foto: Ole Hein Pedersen


– Farge forsterker virkeligheten

[KULTUR] :2(.,99(2POSTEN

UTSTILLINGER PÅ JYLLAND

På taket av ARoS Aarhus Kunstmuseum kan du spasere rett inn i regnbuen. Av IRENE HETLELID SVENDSEN

– Jeg har skapt et rom som nesten visker ut grensene mellom innsiden og utsiden – og hvor man blir usikker på om man har trådt inn i et verk eller inn i en del av museet, sier Olafur Eliasson selv om verket. RANDERS Randers Kunstmuseum viser i høst en utstilling av den danske multikunstneren Martin Bigum. På store bildeformater møtes engler, guder, djevler og skjeletter i et merkverdig og vakkert univers. Bigum er opptatt av å blande sammen høy kunst med lav kunst og bildespråket inneholder myriader av kunsthistoriske referanser, koblet med hans karakteristiske tegneseriestil. Randers Kunstmuseum Stemannsgade 2, 8900 Randers www.randerskunstmuseum.dk

Du kan vandre gjennom Your rainbow panorama og se Aarhus på en helt ny måte. Foto: Lars Aarø

Den verdenskjente dansk/islandske kunstneren, som i Norge kanskje er best kjent for utsmykkingen av opera-foajeen, vant i 2007 konkurransen om et kunstnerisk/arkitektonisk verk på taket av det kubiske museumsbygget. Rett før sommeren sto det permanente kunstverket ferdig.

Eliassons installasjoner og kunstverk på papir. Verkene spenner fra 1993 og frem til i dag og er alle tett forbundet med Your rainbow panorama. Hvordan farger blir til og hvordan de blir oppfattet av det menneskelige øye står sentralt i Eliassons kunst.

Se byen med nye øyne Regnbuen er en 150 meter lang og tre meter bred sirkel i farget glass med diameter på 52 meter. Utsikten er i seg selv spektakulær, men en vandring gjennom Your rainbow panorama gir deg mulighet til å se Aarhus på en helt ny måte gjennom ulike fargenyanser. – Ved å dele Aarhus inn i fargesoner, har det kvaliteter som et fyrtårn: Det trekker oppmerksomheten, ikke bare til seg selv, men også til hvor du befinner deg i Aarhus. For folk som bor og beveger seg rundt i byen, blir verket et kompass i tid og rom, sier Eliasson.

Flere installasjoner ARoS viser i høst også en utstilling av flere av

FAKTA AROS

Museet i Aros Allé er med sine 17.700 kvadratmeter fordelt over ni etasjer et av Nordeuropas største kunstmuseer. Så langt i år har mer enn 330.000 gjester besøkt kunstmuseet. Fra 1. september har museet åpent helt til kl. 22 både onsdag og torsdag. Andre dager er åpningstiden 10-17. Mandag lukket.

AALBORG

VIBORG

I galleriet Børnekunst kan dine barns naive streker forvandles til store, fargerike kunstverk. De unike verkene skapes digitalt og det er alltid barnets originale strek som er det bærende i det endelige kunstverket. Det ferdige bildet er en digital bildefil som kan printes ut på fotopapir eller lerret.

Fuglene er sluppet løs på Skovgaard Museet. Vi mennesker har til alle tider vært fascinert av fuglen og dens evne til at fly. En ny utstilling viser hvordan fuglen er blitt fremstilt i kunsten gjennom tidene - som et symbol på mennesket selv, på våre drømmer, lengsler og frykt. Verker av Pablo Picasso, Asger Jorn, Carl-Henning Pedersen, Ejler Bille, Peter Callesen og mange flere.

Børnekunst Prinsensgade 46, 9000 Aalborg www.boernekunst.dk

Skovgaard Museet Domkirkestræde 2-4, 8800 Viborg www.skovgaardmuseet.dk

2011 SEPTEMBER

21


:2(.,99(2 P

O

S

T

E

N

48,=48,=48,=

TEST DINE KUNNSKAPER OG VINN BILPAKKER FRA KRISTIANSAND/LARVIK/STAVANGER TIL HIRTSHALS

Dansk BYFERIE idyll, sjarm og shopping

1.

Hvor mange rom har Hotel Aalborg Sømandshjem?

2.

Hvor mange løvunger er det i løveparken Givskud Zoo?

3.

Hvor mange passasjerer tar Fjord Lines nye cruiseskip?

4.

Hvem er Olafur Eliasson?

5.

Hva er prisen pĂĽ Wegner Butterfly stolen?

6.

Hvor mange butikker har shoppingsenteret Friis i Aalborg?

7.

Hva er fra prisen for et juleopphold i Randers (overnatting for 2 personer)? og meget mere.

HĂ&#x2DC;STFERIE PĂ&#x2026; DANPARCS SĂ&#x2DC;HĂ&#x2DC;JLANDET Tag pĂĽ høstferie og oplev SPĂ&#x2020;NDENDE aktiviteter, hvor NATUR, SKOV og VAND indbyder til fart, spĂŚnding og AFSLAPNING. Bo i standard eller deluxe HUSE. Der er underholdning og aktiviteter FOR HELE FAMILIEN. Gratis adgang til: badeland, boldhal, hoppepude, minigolf Mod gebyr: ridecenter, mountain bike center, golfcenter, massage. Flere spise muligheder.

Book jeres ophold pĂĽ www.colorline.no

8.

Color Line har spesialpris pĂĽ hotell, bĂĽt og bil til Skagen. Hva er prisen?

9.

Hvor er dette fra?

$AN0ARCSÂŹ3Â&#x2019;HÂ&#x2019;JLANDETÂŹsÂŹ,ILLEÂŹ!MERIKAÂŹÂŹsÂŹÂŹ'JERN 4LFÂŹ ÂŹÂŹÂŹsÂŹWWWDANPARCSCOMÂŹ !FSTANDÂŹ3ILKEBORGÂŹÂŹKM ÂŹÂąRHUSÂŹÂŹKM

10.

Hva ble resultatet i EM-kvalifiseringen i fotball menn 11. oktober mellom Danmark og Portugal?

[ INNSENDER ]

______________________________________________________________ ___________________________________________________________ POSTNUMMER/-STED: __________________________________________________ NAVN:

Spesialtilbud pĂĽ hotell, bĂĽt og bil

ADRESSE:

[ KONKURRANSE ]

Skagen

fra kr

440,- pr. person

Aalborg fra kr 860,- pr. person Aarhus

fra kr

890,- pr. person

Skagen gyldig fra 01.10.2011. Pris i september fra kr 640,-. Pris ved 2 personer i dobbeltrom 1 natt. Begrenset antall plasser.

â&#x20AC;ş Merk konvolutten ÂŤSkagerrakpostenÂť og send svarene til Mediepartner AS, Vesterveien 3, 4613 Kristiansand innen 25. oktober 2011.

â&#x20AC;ş Svarene kan ogsĂĽ sendes til quiz@skagerrakposten.no â&#x20AC;ş Fem vinnere fĂĽr en BILPAKKE tur/retur for fem personer og en personbil fra

Kristiansand til Hirtshals eller Larvik-Hirtshals med Color Line. Og 20 vinnere fĂĽr dagstur for to personer fra Kristiansand-Hirtshals eller Larvik-Hirtshals med Color Line (uten bil).

â&#x20AC;ş Vinnerne tilskrives.

[ VINNERNE AV QUIZEN I FORRIGE UTGAVE AV SKAGERRAKPOSTEN ] BILPAKKE TUR/RETUR med Color Line

colorline.no â&#x20AC;˘ 810 00 811

Ragnhild H. Sundby, Arendal, Marit Johnsen, Kristiansand Inger Lise Solheim, Sundebru Odd Skonhoft, Tveit RenÊ Tjemsland, Klepp Erling Røinaas, FÌrvik

BILPAKKE TUR/RETUR med Fjord Line Steen Ă&#x2DC;. Mortensen, Kristiansand Tanja Naglestad, Spangereid Elke Refsland, Egersund Inger Jakobsen, Vanse

Gerd Markussen, Kristiansand Gunvor Klungtveit, Sandnes Dagny Krogedal, Kvernaland Tor Engvoll, Lyngdal Magne Storhaug, Stavanger

2011 SEPTEMBER

23


<# < ! 2*);,153,4$6,216,/,1'4(61,1*(1 ()/(4(6,/%7'3;999(4/,1*&+4,56(15(1'. 134,5(4$/6,''(1%('56(34,52*%76,..(151(66234,5

",24*(

 

 ! #)') .%!

    

 

 '%$+*0 

 

!$$0*($) *+#

 $'+&*#*!&*+'$ -)*!1$$) , %*+'$$) $0)-!#!&

    

   

 &'-&2&.:#-&2186

02&3)+&..&3*%&

77&2-*/($)2*34&/3

)*+)'%)**)/*!$1%!,%$$)*+&#$*,((')+*+$ '")&+"&!& .%"$()!*  

&/%,

,5--&%5)"6&31&$* &--&:/3,&230.*,,& '*/%&318602&3 )+&..&3*%&,0/4", 403%"(&2/&)&-45'0 21 -*( 4&/%&184&-&'0/  

&--& 2&."*-*/'0&$.) %, !

9  ;  

()/(4(6,/%7'3; 999(4/,1*&+4,56(15(1'. 

1(4$/6,''(1 2*%76,..(151(66234,5

$1'$* ,45'$* 15'$*  245'$* 4('$* >4'$* 4,/(8(4,1*)247'5=66(4.>%3;0,1/(8(4,1*6,/+$81,:'124*(8('.>%)240,1 //(34,5(4(4,,1./'$15.0205",6$*(4)24%(+2/')2464:.)(-/2*7'52/*6(8$4(4

24

SEPTEMBER 2011

Skagerrakposten september  

Nupens Viborg, kaldglasskunst i Aalborg, rimelige feriehus, fargerik kunst i Aarhus

Skagerrakposten september  

Nupens Viborg, kaldglasskunst i Aalborg, rimelige feriehus, fargerik kunst i Aarhus