Page 1

lakkmateriell. en samarbeidsavtale som 20slitedeler, % avslag på vask, 10 % og karosserideler Boligbyggelag. Rabatten vil Boligbyggelag har inngått Ved fremvisning av medlemsved modernisering gir pålakkmateriell. olje og bilpleiemidler. variere etter produkttype. en samarbeidsavtale som kort vil du oppnå rabatt i medlemmer i Sørlandet Mer om fordelene ogav medlemsDet gis ikke rabatt på Ved ved modernisering gir henhold til fremvisning avtale med Boligbyggelag 30 % rabatt bestilling kampanjevarer. Byggmakker kortBoligbyggelag. vilpå duwww.sorbbl.no oppnå rabatt i medlemmer Sørlandet på kjøkken- og baderoms- i Sørlandet B I L R E K V I S I TA finner du i Sørlandsparken henhold tilvil avtale med Medlemsrabatten 30 % rabatt innredninger Boligbyggelag (komplette og i Vågsbygd. avhenge av hvilke produkter Sørlandet innredninger).på kjøkken- og baderomsB I L R E K V I S I TA Per Hagen harBoligbyggelag. et bredt som kjøpes. Medlemsrabatten vil innredninger (komplette utvalg av bilrekvisita, dekk, Strai Kjøkken og Sørlandet Per Hagen finnerav duhvilke på Medlemmer av Sørlandet avhenge produkter innredninger). slitedeler, karosserideler og Boligbyggelag har inngått Mjåvann Industriområde. Boligbyggelag oppnår som som kjøpes. lakkmateriell. en samarbeidsavtale følgende rabatter hos gir av Sørlandet Per Hagen finner du på Ved fremvisning av medlemsved modernisering Medlemmer Medlemmer av Sørlandet Byggmakker Eftevaag gir Mariann M. Thomassen Rør Flood & Co: kort vil du oppnå rabatt i Audun Holgersen Cato Hersvik Mjåvann Industriområde. medlemmer i Sørlandet Boligbyggelag oppnår Boligbyggelag får øre rabatter på sitt vareutvalg tiltilsvarende Avis gir 25 % får avslag på Som andelseier får du fordeler Megler - Vennesla Medlemmer 4038 øre rabatt pr liter Eiendomsmegler MNEFbaderoms20 Sparebanken %Boligbyggelag på Foss henhold til Eftevaag avtale med 30 %og rabatt hos Pluss Byggmakker gir Megler i rabatt påog bensin og betjente diesel, 990 99 140 medlemmer av Sørlandet flyttebiler personbiler følgende rabatter for Plusskunde Total. I 18 349 996 02fordelsprogrammet 144 bensin/diesel på alle og905 ubetjente Sørlandet Boligbyggelag. møbler, 23 % på rør og på kjøkkenog baderomsSørlandet Rør Boligbyggelag sitt vareutvalg B I L R E K V I S I T A for 20 rabatter % avslag på vask, 10 % til Boligbyggelag. Rabatten vilCo: lokalogpå weekendleie. Flood & tillegg gis 50%og rabatt på etableringsgebyr stasjoner. Ordningen bestilling av Medlemsrabatten vil rørleggerdeler 12som % på innredninger (komplette har et samarbeid gir deg av Sørlandet Avis gir 25 % betinger avslag på på medlemmer olje og bilpleiemidler. variere etter produkttype. Ta kontakt med Avis 20du ved etablering av% lån.på Tlf.Foss 38 17baderoms35 00 avhenge hvilke produkter YX VISA kort av . Bestilles via linkvil fra innredninger). veiledende arbeidskostnader. Boligbyggelag. Rabatten skal Mer om ogpersonbiler flyttebiler Detfordeler gis ikkenår rabatt på kjøpe på tlf. 38fordelene 07 00 90.og som kjøpes. møbler, 23 % på rør og www.sorbbl.no På større arbeider, be om variere etter produkttype. bestilling på www.sorbbl.no leilighet/bolig. kampanjevarer. Byggmakker for lokal-finner og weekendleie. Pergis Hagen du på rørleggerdeler Medlemmer avi Sørlandet Sørlandet og 12 % på tilbud. Det ikke rabatt på Som andelseier finner du i Sørlandsparken Ta kontakt med Avis Medlemmer får 10% rabatt på timeprisen Mjåvann Industriområde. oppnår kampanjevarer. Byggmakker veiledende og Boligbyggelag i Boligbyggelag Vågsbygd. Stor pizza kr 175,til00 alle får dumerarbeidskostnader. på tlf. 38 07 90. for omsorgstjenester. Se på www. Per Hagen AS på Mjåvann 20 fordeler %følgende rabatttilsvarende ved kjøp avhos duhar i Sørlandsparken rabatter Perfinner Hagen et bredt industriområde På større arbeider, be om medlemmer av Sørlandet bankens dinomsorgspartner.no eller ring 48 09 08 58 har et bredt utvalg i bilutstyr, lakk og dekk. elektrisk installasjons og i av Vågsbygd. utvalg bilrekvisita, dekk, Rør Flood & Co: Strai Kjøkken og Sørlandet Boligbyggelag ved fremfordelsprogram for tilbud. Avis gir 25 % avslag på som kjøpes materiell, lysrørRabatten avhenger av produktet slitedeler, og 20 % lyskilder, på Foss Boligbyggelag harbaderomsinngått visning av karosserideler medlemskortet på PlussKunde Total. ogog personbiler pizza kr 175,armaturer, halogenbelysning, Strai Kjøkken Sørlandet – flyttebiler ta Stor med medlemskortet. Tlf.til 38 alle 18 59 00 lakkmateriell. en IGir samarbeidsavtale som forhånd. Rabatten gjelder møbler, 23 %% på rørpå og tillegg får du 50 % rabatt 20 rabatt ved kjøputstyr av fra 10 til 20% rabatt trafikkskilt, for lokalog weekendleie. medlemmer avinngått Sørlandet varmeprodukter etc.gir Boligbyggelag har Ved fremvisning av medlemsvedpåmodernisering Rio Pizza Kristiansand. rørleggerdeler og 12 % på etableringsgebyret ved elektrisk installasjons kontakt med Avis forinstallasjon, avsperring ogbe utemiljøprodukter. Boligbyggelag ved Ved om pris. enTa samarbeidsavtale som kort vil du oppnå rabatt i fremmedlemmer i av Sørlandet veiledende arbeidskostnader. etablering lån. påvisning tlf. 07 00 90.flyttebiler lyskilder, Ring 38 12 10materiell, 60, allé 62. lysrør25% avslag på leie av og på ved modernisering gir av medlemskortet henhold til 38 avtale med Boligbyggelag 30 Kongsgård % rabatt På større armaturer, arbeider, behalogenbelysning, om Tlf. 800 35 325 www.euroskilt.no Kjetil Lossius Terje Tjelland Lasse Marcussen Trenger du nye gardiner, medlemmer i Sørlandet Boligbyggelag. forhånd. Rabatten gjelder personbiler for lokalpå kjøkkenog baderomsISørlandet Modenas butikker i og weekendleie. B I L R E K V I S I TA tilbud. Eiendomsmegler MNEF Eiendomsmegler MNEF Megler varmeprodukter etc. markiser og utvendige Boligbyggelag 30 rabatt Medlemsrabatten vil % 38 Sparebanken Pluss og Riopizza Pizza Kristiansand. innredninger (komplette Sørlandsparken, Vågsbygd Kontakt Avis påEftevaag telefon 07 00 990 90. 99 119 Byggmakker 990 99 Vi 106vil gjerne gi medlemmer av Sørlandet 911 21 131 Stor kr tilgir alle persienner? Medlemmer av på kjøkkenog175,baderomsVed installasjon, be om pris. avhenge av hvilke produkter innredninger). og vil medlemmer av til Sørlandet Boligbyggelag rabatter på sitt vareutvalg Søgne 20 % rabatt ved kjøp av medlemmer av Sørlandet Medlemmer boende ialle behandlinger Boligbyggelag 10% rabatt Sørlandet Boligbyggelag får innredninger som kjøpes. Sørlandet Boligbyggelag få har et samarbeid sompå gir deg medlemmer av(komplette Sørlandet elektrisk installasjons Boligbyggelag ved fremStor pizzafinner til 175 kr for medlemmer som Sørlandet Boligbyggelag Sparebanken Pluss og nye38gardiner, 10 rabattnår på alle produkinnredninger). i% salongene våre. Tlf. Kristiansand Byggmakker Eftevaag gir Per Hagen du på 25 % rabatt på fliser, 15 % vil Trenger du Boligbyggelag. Rabatten Medlemmer av Sørlandet fordeler du skal kjøpe materiell, lyskilder, lysrør- 02 34 03 I medlemskortet Modenas butikker i på Gjelder visning medlemskortet viser ved bestilling. Bor du i en Sørlandet ter. Gardin Studio AS girog utvendige Sørlandet Boligbyggelag rabatter påavsitt vareutvalg til Mjåvann rabatt påIndustriområde. lim ogprodukttype. tilbehør, variere etter markiser Boligbyggelag oppnår leilighet/bolig. armaturer, halogenbelysning, Sørlandsparken, Vågsbygd forhånd. Rabatten gjelder ideer ogsamarbeid løsninger, tar mål Boligbyggelag-bolig, gis Medlemmer det Rio Pizza i Kristiansand. 38 07 08 79 har et som deg av Medlemmer avSørlandet Sørlandet 15medlemmer % på naturstein, 10 % på Det gis ikke rabatt påTlf. persienner? av følgende rabatter varmeprodukter etc.gir Som andelseier ihos Sørlandet og Søgne vil medlemmer av Rio Pizza Kristiansand. Plussmegleren spanderer 8 timers ogfordeler monterer. Boligbyggelag. Rabatten 15 % rabatt på samtalenår du skal kjøpe Boligbyggelag oppnår diverse verktøy og på ovnervil kampanjevarer. Byggmakker Ved installasjon, be om pris. Rør Flood & Co: Sørlandet Boligbyggelag får Boligbyggelag får du Sørlandet Boligbyggelag få Se www.gardinstudio.no variere etter produkttype. nedvaskpå foranalogmedlemmer av Sørlandet Avis gir 25 %irabatter avslag på priser og bredog peiser. Rabatten gjelder følgende hos finner du Sørlandsparken 20leilighet/bolig. % på Foss baderomsfordeler tilsvarende bankens 10 % rabatt på alle produk25 % rabatt på fliser, 15 % 25% rabatt på fliser, 15% på lim og tilbehør, Det ikke rabatt på gir Sparebanken Pluss ogsin bolig gjennom flyttebiler og&personbiler båndstelefoni med basisBoligbyggelag som selger ikke på tilbudsvarer. Byggmakker Eftevaag Som andelseier i for Sørlandet Rør Flood Co: og igis Vågsbygd. Trenger nye gardiner, møbler, 23 %du på rør og fordelsprogram I Modenas butikker ter. Gardin Studio AS gir rabatt på lim ogpåitilbehør, BoGrønt i Vågsbygd og på kampanjevarer. Byggmakker 15% på naturstein, 10% peiser, ovner for lokalog weekendleie. Sørlandet rabatter påFoss sitt vareutvalg abonnement. Ringer du for Boligbyggelag får du Plussmegleren. Tlf. 38 02og 22 22 20 % på baderomsSparebanken Pluss markiserBoligbyggelag og utvendige Byggmakker Eftevaag gir til rørleggerdeler og 12 % på Sørlandsparken, Vågsbygd PlussKunde Total. ideer og løsninger, tar mål Kvarstein gir medlemmer av finner du i Sørlandsparken 15 % på naturstein, 10 % på Tamedlemmer kontakt med Avis og verktøy i butikkene i Søgne, Vågsbygd har et samarbeid som gir deg av Sørlandet mer enn kr 416,pr. mnd., gis Strai Kjøkken og Sørlandet fordeler tilsvarende møbler, 23 % på rør og tilav Sørlandet Boligbyggelag persienner? rabatter på sitt vareutvalg Sparebanken Pluss veiledende og Byggmakker Eftevaag gir og Søgne vil medlemmer arbeidskostnader. I tillegg får duMedlemmer 50 %bankens rabattav og monterer. Sørlandet Boligbyggelag og i Vågsbygd. på tlf. 38 07 00 90. diverse verktøy og på ovner Det gis 10 % rabatt til Boligbyggelag. Rabatten vil fordeler når du skal kjøpe og på Sørlandsparken. Rabatten Boligbyggelag inngått det 25samarbeid % rabatt på for Sørlandet Boligbyggelag rørleggerdeler og % gjelder på få ikke - Tidligere Pluss Garanti Sørlandet Boligbyggelag får Eiendomsmegling AS rabatter sitt vareutvalg til12 har et som gir medlemmer av har Sørlandet Sørlandet Boligbyggelag Påfordelsprogram større arbeider, be på etableringsgebyret veddeg % rabatt ved kjøp iom Se www.gardinstudio.no Som medlem idu Sørlandet Boligbyggelag alle medlemmer av variere etter produkttype. og peiser. Rabatten gjelder har et samarbeid som10 gir deg medlemmer av Sørlandet en samarbeidsavtale leilighet/bolig. det overskytende. tilbudsvarer. Tlf. 38 00 30som 0015 PlussKunde Total. 10 % rabatt på alle produkBoligbyggelag. Rabatten vil veiledende arbeidskostnader. fordeler nårav skal kjøpe Sparebanken Pluss og 25 % rabatt på fliser, % Byggmakker Eftevaag gir tilbud. etablering lån. butikk og hagesenter. Strai Kjøkken og Sørlandet Boligbyggelag. Rabatten vil fordeler når du skal kjøpe Sørlandet Boligbyggelag på Det gis ikke rabatt på ved modernisering gir om kan duGardin kjøpe strøm til med et ikke på tilbudsvarer. Som andelseier i Sørlandet ter. Studio AS gir Ileilighet/bolig. tillegg får du 50 %innkjøpspris rabatt variere etter produkttype. Pårabatt større arbeider, be på lim og tilbehør, Sørlandet Boligbyggelag rabatter på sitt vareutvalg til variere etter produkttype. Rabatten gjelder ikke på leilighet/bolig. Boligbyggelag har Stor pizza kr 175,tilinngått alle BoGrønt itar Vågsbygd og på Eiendo nedvask og hovedrengjøring. kampanjevarer. Byggmakker medlemmer i Sørlandet Pluss Garanti månedlig påslag på kun 19 kroner. Boligbyggelag får duav ideer og løsninger, mål Det gis ikke rabatt på på etableringsgebyret ved tilbud. Det en gis ikke rabatt på Som andelseier i Sørlandet 15 % på naturstein, 10 % på Som andelseier i Sørlandet har et samarbeid som gir deg medlemmer av Sørlandet 20 % rabatt ved kjøp E: kristiansand@plussmegleren.no W: plussmegleren.no Kristiansand: Skippergata 10 Vennesla: Venneslamoen 10 tilbudsvarer. samarbeidsavtale medlemmer av finner du iByggmakker Sørlandsparken Kvarstein gir medlemmer av salg a Boligbyggelag 30 % som rabatt 10% rabatt på Sørlandet nedvask og hovedrengjøring er spesialist på og monterer. kampanjevarer. fordeler tilsvarende bankens kampanjevarer. Byggmakker Alle medlemmer av etablering av lån. Boligbyggelag får duelektrisk diverse verktøy og på ovner Boligbyggelag får du Boligbyggelag. Rabatten vil installasjons Det er ingen bindingstid eller øre påslag, og vi fordeler når du skal kjøpe ved modernisering gir38 10 41 41 Boligbyggelag vedbaderomsfremog i kjøkkenVågsbygd. finner du iDet Sørlandsparken på og Sørlandet Boligbyggelag for alle medlemmer. tlf. borettslagsboliger. H Se www.gardinstudio.no fordeler tilsvarende bankens finner du i etter Sørlandsparken fordelsprogram for Sørlandet Boligbyggelag gis 10 % rabatt til 20 % rabatt ved kjøp av og peiser. Rabatten gjelder fordeler tilsvarende bankens variere produkttype. materiell, lyskilder, lysrørleilighet/bolig. Som medlem av Sørlandet ordner alt det av praktiske rundtiendring av avtale. ogMedlemmer i medlemmer Vågsbygd. visning av medlemskortet på Medlemmer boende avi Sørlandet innredninger (komplette fordelsprogram for PlussKunde 10 %du rabatt vedselge kjøpeni borettslagsb og iDet Vågsbygd. Total. elektrisk Alle medlemmer av boligikke på tilbudsvarer. alle medlemmer av gisinstallasjons ikke rabatt på armaturer, halogenbelysning, fordelsprogram Boligbyggelag får for % Som andelseier i10 Sørlandet Boligbyggelag 30 % rabatt forhånd. Rabatten gjelder Sørlandet Boligbyggelag PlussKunde Total. Boligbyggelag gis inntil en Strai Kjøkken og Sørlandet I følge Statistisk Sentralbyrå har BoGrønt i Vågsbygd og% på Pluss Garanti Eiendo butikk og hagesenter. materiell, lyskilder, lysrørStrai innredninger). Kjøkken og Sørlandet I tillegg får du 50 % rabatt byggelaget får inntil 10 kampanjevarer. Byggmakker på Sørlandet Boligbyggelag varmeprodukter etc. får PlussKunde Total. rabatt på medlemskap ved I tillegg får du 50 % rabatt på kjøkkenog baderomsBoligbyggelag du Rio Pizza Kristiansand. halv times gratis advokatBoligbyggelag har inngått Bor du i en Sørlandet Medlemmer og og tilknyttede boligselskap gis Boligbyggelag har inngått Kvarstein gir medlemmer av Strai Kjøkken Sørlandet naturlige innkjøpspris vært den avtalen armaturer, halogenbelysning, gjelder ikke påvalg. på etableringsgebyret ved på basisabonnement på finner du i(komplette Sørlandsparken Ved installasjon, be om pris. Medlemmer boende i bankens på etableringsgebyret ved nedvask og hovedrengjøring. Spenst Kristiansand. IBoligbyggelag-bolig, tillegg får Rabatten du 50 %rimeligste rabatt innredninger fordeler tilsvarende av saken en samarbeidsavtale som enbistand/vurdering samarbeidsavtale som gis det Du finner oss på Torv Medlemmer av Sørlandet inntil en halv times gratis advokatbistand, Sørlandet Boligbyggelag Boligbyggelag har inngått varmeprodukter etc. over de siste 10 årene. Over halvparten Det gis 10gir % rabatt til etablering av lån. tilbudsvarer. etablering av lån. og i Vågsbygd. hjemmetelefoni – analogSørlandet Boligbyggelag Forutsetter avtalegiro. innredninger). på etableringsgebyret ved ved modernisering fordelsprogram for i og forsamarbeidsavtale øvrig 15 %oppnår rabatt på ved modernisering gir 15 %% rabatt påved samtalerabatt kjøp Boligbyggelag en som ellers 15% avslag på vanlige timepriser. Ved be om pris. alleinstallasjon, av av10 norske husholdninger har i daglagets kontorer i Råd medlemmer i medlemmer Sørlandet Trenger du nye gardiner, eller Kontakt Spenst for mer Bor dubredbåndstelefoni. i en Sørlandet Ivanlige Modenas butikker i hos etablering av lån. Sparebanken Pluss timepriser. medlemmer iEftevaag Sørlandet PlussKunde Total. Byggmakker gir på priser på analogog og bred- i Plussbanks lokalerSo butikk og hagesenter. ved modernisering gir følgende rabatter i Boligbyggelag 30 % Boligbyggelag rabattog Kontakt: osu@advforum.no Sørlandet Strai Kjøkken Sørlandet markiser og utvendige innkjøpsprisavtale. informasjon, tlf. 38 02 38 Som medlem av Gratis trafikk på lørdager – av Sørlandet Boligbyggelag-bolig, gis det Sørlandsparken, Vågsbygd Medlemmer av Sørlandet Sørlandet gjelder også for til Boligbyggelag 30 % Medlemmer avrabatt Sørlandet rabatter sitt vareutvalg I tilleggBoligbyggelag får du 50ikke % 00. rabatt påTilsvarende kjøkkenogpå baderomsRabatten gjelder båndstelefoni med basismedlemmer iCo: Sørlandet Rør Flood & Trenger du nye gardiner, I tillegg finner du os nedvask og hovedrengjøring. Boligbyggelag har inngått til persienner? Medlemmer avpå betaler kun oppstartspris. Boligbyggelag får du 10 % og Søgne vil medlemmer av Medlemmer boende i du 15 % rabatt på samtaleboligselskaper tilknyttet på kjøkkenog baderomsBoligbyggelag oppnår innredninger (komplette har et samarbeid som gir deg medlemmer av Sørlandet Boligbyggelag gis inntil en på etableringsgebyret ved Bestilling: Send sms med kodeord SØRBBL tilbudsvarer. Boligbyggelag 30 % rabatt abonnement. Ringer dufår for lokaler i Vennesla.so markiser og utvendige 20 % på Foss baderomsen samarbeidsavtale Sørlandet Boligbyggelag Sørlandet Boligbyggelag Medlemmer av Sørlandet innredninger). Medlemmer boende imedlemskap Sørlandet Boligbyggelag fåsom På bredbånd over ADSL fårav LOS rabatt på ved priser pånår analogog bredBoligbyggelaget. Ta kontakt innredninger (komplette Boligbyggelag. Rabatten vil følgende rabatter hos fordeler du skal kjøpe halv times gratis advokatetablering av lån. til og du vil bli ringt opp på kjøkkenog baderomsByggmakker Eftevaag i Vågsbygd mer enn krpå 416,pr. mnd., gis persienner? Medlemmer av og Sørlandsmøbler, 23 % på rør og% Bor du i en Sørlandet10 ved modernisering gir %02021 rabatt alle produkRi Boligbyggelag får 10 % 25 % rabatt på fliser, 15 Sørlandet Boligbyggelag du nå 15 % rabatt på på tlf. 91 75 02 71 eller pr. innredninger). båndstelefoni med basisvariere etter produkttype. Spenst Kristiansand. Pluss Garanti Eiendo Rør Flood &Boligbyggelag Co: Medlemmer boende i med leilighet/bolig. Som medlem av av Sørlandet bistand/vurdering av saken innredninger (komplette kundeservice som hjelper deg bestilling Boligbyggelag-bolig, gis det Sørlandet får det 25 % rabatt på parken gir rabatter, varierende etter produkt. Medlemmer av Sørlandet Medlemmer av Sørlandet rørleggerdeler og 12 % på medlemmer i Sørlandet ter. Gardin Studio AS gir rabatt påi en alle våre varer rabatt på lim ogbaderomstilbehør, Bor du Sørlandet e-post til osu@advforum.no Medium og Premium, Det gis ikke rabatt påprodukabonnement. Ringer duisamt for også selveierboliger Forutsetter avtalegiro. 20 % på Foss Sørlandet Boligbyggelag Som andelseier i Sørlandet 15 % rabatt på samtaleBoligbyggelag får du 10 % innredninger). Boligbyggelag oppnår og for øvrig 15 % rabatt på 10 % rabatt på alle Boligbyggelag gis inntil en det overskytende. og svarer på spørsmål. Ikke rabatt påarbeidskostnader. tilbudsvarer. Boligbyggelag 30 % rabatt veiledende ideer og løsninger, tar gis måldet tjenester ved verdivu Fiskebrygga. 15 % på naturstein, 10og %Tlf. på38 04 16 00 Boligbyggelag-bolig, kampanjevarer. Byggmakker frirabatt etablering. priser på analog- og butikken bredMedlemmer av Sørlandet mer ennipå kr gisfor mer følgende rabatter hos Kontakt Spenst møbler, 23 % på rør Bor du en Sørlandet Boligbyggelag fårpr. dumnd., på416,medlemskap ved ter. Gardin Studio AS gir vanlige timepriser. halv times gratis advokatpå kjøkkenog baderomsog monterer. På større be om diverse og på ovner båndstelefoni med basisfinner du Sørlandsparken Rør Flood &verktøy Co: i arbeider, 15 % rabatt på samtaleDu kan bestille medlemsBoligbyggelag oppnår det 25 % rabatt på Spenst Kristiansand. rørleggerdeler og 12 % på Boligbyggelag-bolig, gis det fordeler tilsvarende bankens informasjon, tlf. 38 02 38 00. Medlemmer av Sørlandet Medlemmer boende i kontraktskriving. ideer og løsninger, tar bistand/vurdering av mål saken Tilsvarende gjelder også for innredninger (komplette Se www.gardinstudio.no tilbud. abonnement. Ringer du for peiser. Rabatten gjelder 20og % på Foss baderomsog i Vågsbygd. priser på og bredfordelene påpå www.sorbbl.no følgende rabatter hos det overskytende. Forutsetter avtalegiro. veiledende arbeidskostnader. 15 % rabatt samtalefordelsprogram for Rabatt påanalogfasttelefon og monterer. Boligbyggelag oppnår Sørlandet Boligbyggelag og for øvrig 15 % rabatt på 20% rabatt på Foss baderomsmøbler, 23% innredninger). mer enn kr 416,pr. mnd., gis boligselskaper tilknyttet Alle medlemmer av Ved kjøp og salg av b møbler, 23 % på rør og ikke på tilbudsvarer. båndstelefoni basisKontakt for mer Rør Flood & Co: På større arbeider, be om priser analogog PlussKunde Total. Se www.gardinstudio.no det 25 % rabatt på BoGrønt vanlige timepriser. Medlemmer følgende rabatter hos Borpå iSpenst enmed Sørlandet rørleggerdeler 12 %-deler på avslag påog rør og ogav 12% på veiledende idu Vågsbygd ogbredpåogav Sørlandet Pluss Garanti Eiendo Sørlandet Boligbyggelag 20 % rabatt ved kjøp Boligbyggelaget. Ta kontakt Abonnementet for telefoni Strai Kjøkken og Sørlandet abonnement. Ringer du for informasjon, tlf. 38 02av 38 får 00. 10 % det overskytende. Kvarstein 20 % på Foss baderomsveiledende arbeidskostnader. tilbud. med Tilsvarende gjelder også for I båndstelefoni tillegg får 50 % rabatt Rør Flood &91 Co: Boligbyggelag-bolig, gis det Boligbyggelag gir du medlemmer Medlemmer av Sørlandet arbeidskostnader. Tlf.inngått 3871 09 36 00. pr. elektrisk installasjons tlf. 38 Alle medlemmer avbasisboligpå tlf. 75 02 eller bredbåndstelefoni FriBrukFast, koster kr 02 22 22. Boligbyggelag har På større arbeider, bepå om mer enn kr 416,pr. mnd., gis Mobiltilbud: møbler, % rør og Alle medlemmer av BoGrønt ilyskilder, Vågsbygd og på boligselskaper tilknyttet abonnement. Ringer du for på etableringsgebyret ved Sørlandet Boligbyggelag 20 % på23 Foss baderoms15 % rabatt på samtalerabatt på alle våre varer i materiell, lysrørBoligbyggelag oppnår byggelaget får inntil 10 % Det gis 10 % rabatt til e-post til osu@advforum.no en samarbeidsavtale som tilbud. 179 pr mnd. Telefonsamtaler til fasttelefon Medlemmer av Sørlandet det 25 % rabatt på 30 minutter ekstra fri Kvarstein gir medlemmer av rørleggerdeler og 12 % på Sørlandet Boligbyggelag 20 % rabatt ved kjøp av Boligbyggelaget. Ta kontakt mer enn kr 416,pr. imnd., gis etablering av lån. % priser rabatt ved kjøp møbler, 23 halogenbelysning, %rabatter påavrør på analogog bredarmaturer, butikken på Alle medlemmer av10 følgende hos alle medlemmer på basisabonnement på ved modernisering girog erBoligbyggelag gratis. På tellerskritt til mobil gis boende fårbolig10 %Fiskebrygga. det overskytende. Sørlandet Boligbyggelag elektrisk installasjons ringetid på alle fakturapå tlf. 91 75 02 71 eller veiledende arbeidskostnader. Alle medlemmer av butikk og%hagesenter. 20% rabatt på kjøp av det 25 rabatt på Sørlandet Boligbyggelag 20Sørlandet % rabatt ved kjøp av varmeprodukter etc. rørleggerdeler og 12elektrisk %på påpr. båndstelefoni basis-i Boligbyggelag Rør Flood & Co: hjemmetelefoni –med analogmedlemmer i Sørlandet rabatt på alle våre varer medlemmer 15% rabatt og ikke-boende 10 % rabatt ved kjøp i elektrisk installasjons materiell, lyskilder, lysrøre-post til osu@advforum.no Alle medlemmer av boligbaserte abonnement fra På større arbeider, be om byggelaget får inntil 10 % Rabatten gjelder ikke på det overskytende. Ved installasjon, be om pris. installasjonsmateriell, lyskilder, veiledende arbeidskostnader. abonnement. Ringer du for nedvask og hovedrengjøring. 20 %og påhagesenter. Foss Boligbyggelag 30 baderoms% rabatt eller bredbåndstelefoni. på%Fiskebrygga. materiell, lyskilder, lysrørbyggelaget får inntil tilbudsvarer. 10på %butikken butikk medlemmer 10 armaturer, halogenbelysning, Telenor. Enkelt årabatt. bestille. tilbud. basisabonnement på mnd., So lysrørarmatur, halogenbelysning, På større arbeider, berør om mertrafikk enn krpå 416,pr. gis møbler, 23 % på og på kjøkkenog baderomsarmaturer, halogenbelysning, Gratis lørdager – på basisabonnement på Rabatten gjelder ikke på varmeprodukter etc. Alle medlemmer avpå Send «Bestill NBBL» tilsom hjemmetelefoni – analogTrenger du gardiner, Medlemmer boende i 2000. varmeprodukter etc.nye Alledet boende medlemmer har til tilbud. 25 % rabatt varmeprodukter, etc. Tlf. 12 38 04 10 00 innredninger (komplette hjemmetelefoni – analogrørleggerdeler og % på du betaler kun oppstartspris. tilbudsvarer. Ved be om Som medlem avoppnå av Sørlandet Sørlandet Boligbyggelag 20 %installasjon, rabatt ved kjøp av pris. Ved installasjon, be om pris. (gjelder ikke Surfprat, markiser og utvendige eller bredbåndstelefoni. Medlemmer av Sørlandet eller bredbåndstelefoni. Alle medlemmer av Djuice Sørlandet Boligbyggelag so FriBrukFast vil denne rabatten fordi det overskytende. innredninger). veiledende arbeidskostnader. På bredbånd over ADSL får Som medlem av Sørlandet Boligbygge Som Boligbyggelag får du 10 % elektrisk installasjons Alle medlemmer av boligGratis trafikk på lørdager – du persienner? Medlemmer av og kontantkort). Gratis trafikk på lørdager – Boligbyggelag gis kjøp inntilav en Sørlandet Boligbyggelag 20 % rabatt ved Bor i15 en%Sørlandet Rin borettslaget er innmeldt i ordningen. Er medlemsford På større arbeider, be om Trenger du nye gardiner, du nå rabatt på tilgang til NBBLs mange Som medlem av av Sørlandet Trenger du nye gardiner, du betaler kun oppstartspris. rabatt på medlemskap ved materiell, lyskilder, lysrørtilg Sørlandet Boligbyggelag får byggelaget får inntil 10 % halv times gratis advokatdu betaler kun oppstartspris. Trenger du nye gardiner eller innvendig elektrisk installasjons Alle medlemmer av boligBoligbyggelag-bolig, gis det markiser og utvendige Medlemmer av Sørlandet som bl.a. gjelder bilforsikring, innbo- og r du ikke-boende medlem kan du bestille tilbud. Medium og Premium, samt På bredbånd over ADSL får Boligbyggelag får du 10 % markiser og utvendige Spenst Kristiansand. armaturer, halogenbelysning, som 10 % Medlemmer rabatt på alle produkpå basisabonnement på persienner? av lysrørbistand/vurdering av saken På bredbånd over ADSL får materiell, lyskilder, solavskjerming? Medlemmer av Sørlandet byggelaget får inntil 10 %for tilbud! 15 % rabatt på samtaleRing 03215 Alle medlemmer av Boligbyggelag oppnår du nå 15 % rabatt påForutsetter rabatten på www.nbbl.no/bestill fri etablering. rabatt på 15 medlemskap ved persienner? Medlemmer av avtalegiro. Sørlandet Boligbyggelag fårAS gir varmeprodukter ter. Gardin Studio Rin og for20 øvrig %etc. rabatt på – og analogarmaturer, halogenbelysning, du nå 15bestille % rabatt påbredMedium og Premium, hjemmetelefoni samt på basisabonnement på Boligbyggelag får 10% rabatt på alle priser på analogSørlandet Boligbyggelag følgende rabatter hos % rabatt ved kjøp av Spenst Kristiansand. 10 % rabatt på alle produkDu kan medlemsSørlandet Boligbyggelag får Kontakt Spenst for merkan Ved installasjon, be om ideer og løsninger, tarpris. mål Boligbyggelagsrabatten ikke kombineres vanlige timepriser. eller bredbåndstelefoni. fri etablering. varmeprodukter etc. Medium og Premium, samt hjemmetelefoni – analogbåndstelefoni med basister. Gardin Studio AS gir produkter. Gardin Studio AS gir ideer og elektrisk installasjons Alle medlemmer av boligRør Flood & Co: Forutsetter avtalegiro. 10 % rabatt på alle produkfordelene på www.sorbbl.no informasjon, tlf. 38lørdager 02 38 00. og monterer. Som Du kan bestille medlemsBilforsikring – mange Tilsvarende gjelder også for med andre rabattordninger fra Ved installasjon, be omlysrørpris. Gratis trafikk på – Telenor. ideer og løsninger, tar mål fri etablering. eller bredbåndstelefoni. abonnement. Ringer du for materiell, lyskilder, løsninger, tar mål ogfor monterer. 20 % pådu Foss baderomsKontakt Spenst ter. Gardin Studio ASmer gir Se www. fordelene på www.sorbbl.nobyggelaget får inntil 10 % • Viking redningstjenest Trenger nye gardiner, Se www.gardinstudio.no ogboligselskaper monterer. tilg tilknyttet du betaler kun oppstartspris. Du kan bestille medlemsarmaturer, halogenbelysning, Gratis trafikk pågis lørdager – på• Sammenstøt med So mer enn kr av 416,pr. mnd., gis Allepå medlemmer 10% rabatt informasjon, tlf. 38 0238 38 basisabonnement på møbler, % på rør og ideer og23 løsninger, tar mål gardinstudio.no ring 0200. 66 66 SeBoligbyggelaget. www.gardinstudio.no Medlemmer Sørlandet markiser og dyr Ta kontakt som Trenger du utvendige nyeeller gardiner, På bredbånd over ADSL får tilg fordelene på www.sorbbl.no varmeprodukter etc. du betaler kun oppstartspris. det 25 % rabatt på og monterer. • Delkasko, kasko eller hjemmetelefoni – analogrørleggerdeler og 12 % på Superbredbånd fra Telenor Boligbyggelag får 10 % persienner? Medlemmer av Mobiltilbud: BoGrønt i Vågsbygd og på på tlf. 91 75 02 71 eller pr. Ring markiser og utvendige Mobiltilbud: du nå 15 % rabatt på som BoGrønt i Vågsbygd og på Ved installasjon, be om pris. På bredbånd overvarer ADSL får Medlemmer av Sørlandet det overskytende. Se www.gardinstudio.no eller bredbåndstelefoni. veiledende arbeidskostnader. på alle våre Sørlandet Boligbyggelag får 30 minutter ekstra fri –i ekstra Kvarstein gir medlemmer e-post til medlemmer osu@advforum.no persienner? Medlemmer avav Mobiltelefoni fra Telenor ringetid 30 minutter ekstra frirabatt Kvarstein gir av Medium og Premium, samt Rin Strai Kjøkken og Sørlandet Boligbyggelag Boligbyggelag får 10om % du nå 15 % rabatt Gratis trafikk påpå lørdager – Innboforsikring – dek På større arbeider, be butikken på Fiskebrygga. 10 % rabatt på alle produkSørlandet Boligbyggelag ringetid på alle fakturaSørlandet Boligbyggelag ringetid på alle fakturaSørlandet Boligbyggelag får hver måned. Trenger du nyeASgardiner, fri etablering. rabatt på alle varer BoGrønt i kjøp Vågsbygd og harGardin inngått en samarbeidsavtale Medium og Premium, samt 10 % rabatt ved i våre ter. Studio gir du betaler kun oppstartspris. tilbud. baserte abonnement fraMobiltilbud: 10 % rabatt ved kjøp i påi som ved baserte abonnement fra 10 % rabatt på alle produk• Forsikringssum kr 500 og utvendige Du kan bestille medlemsbutikk ogmarkiser hagesenter. butikken på Fiskebrygga. 30 minutter ekstra fri ADSL Kvarstein gir medlemmer Ved å sende Bestill NBBL til 1999får får• du hver Telenor. Enkelt å bestille. fri etablering. Alle medlemmer av modernisering gir medlemmene ideer ogog løsninger, tar mål av30% rabatt På bredbånd butikk hagesenter. Forsikringssum kr 1.50 Telenor. Enkelt åover bestille. ter. Gardin Studio AS gir Rabatten gjelder Boligbyggelag ikke påMedlemmer persienner? av Send «Bestill NBBL» til fordelene 2000. på www.sorbbl.no Sørlandet ringetid på alle fakturaog monterer. måned 30 minutter gratis ringetid, gjelder Du kan bestille medlemsSørlandet Boligbyggelag 20 % rabatt ved kjøp av Rabatten gjelder ikke på på kjøkken og bad. Rabatten gjelder møblene du nå 15 % rabatt på ideer og løsninger, tar mål får Send «Bestill NBBL» til 2000. tilbudsvarer. (gjelder ikke Surfprat, Djuice Sørlandet Boligbyggelag 10 %komplette rabatt ved kjøpeller i bad fra vårt baserte abonnement fraDjuice Se www.gardinstudio.no elektrisk installasjons fordelene påog www.sorbbl.no Alle medlemmer av boligtilbudsvarer. ikkeMedium kontantkort og firmaabonnement. Premium, samt ved kjøkken og monterer. (gjelder ikke Surfprat, og kontantkort). 10 % rabatt pålysrøralle produkbutikk og hagesenter. Sommateriell, medlem av lyskilder, av Sørlandet Telenor. Enkelt å bestille. byggelaget får inntil 102% Bestillingen vil gjelde for år. fri etablering. Se www.gardinstudio.no Premium sortiment. Tlf. 47 45 20 00 Barneforsikring – kr 1 og kontantkort). ter. Gardin Studio AS gir Boligbyggelag får du 10 % Rabatten gjelder ikke på Mobiltilbud: BoGrønt i Vågsbygd og på armaturer, halogenbelysning, Send «Bestill NBBL»medlemstil Som medlem av av Sørlandet på basisabonnement på2000. • Medisinsk invaliditet v Du kan bestille rabatt påideer medlemskap ved og løsninger, tar mål Har du mobilabonnementet Komplett tilbudsvarer. 30 minutter ekstra fri Kvarstein gir medlemmer av varmeprodukter etc.duog Boligbyggelag får 10på % (gjelder ikke Surfprat, Djuice •L eller Mobiltilbud: hjemmetelefoni analogBoGrønt i Vågsbygd Spenst Kristiansand. Dagpenger ved sykeh fordelene på–få www.sorbbl.no og monterer. Komplett XL alle kan du 100 gratistimer•ogEngangserstatning opptil Sørlandet Boligbyggelag Ved installasjon, be om pris. ringetid på fakturarabatt på medlemskap ved ved Forutsetter avtalegiro. og kontantkort). BoGrønt på Kvarstein, telefon 38 15 55 96 30 minutter ekstra fri Kvarstein gir medlemmer av eller bredbåndstelefoni. Se www.gardinstudio.no Som medlem av av Sørlandet Kontakt Spenst for ved mer kjøp i 100 gratis sms hver måned ved å sende Bestill 10 % rabatt Spenst Kristiansand. baserte abonnement fra Som Sørlandet Boligbyggelag og i Vågsbygd, telefon 38 01 04 36, gir 10% ringetid på alle fakturaGratis trafikk på lørdager – informasjon, tlf. 38 02 38 00. Boligbyggelag får du 10 % butikk og Trenger duhagesenter. nye gardiner, BBL L / Bestill XL til 1999. Har Forutsetter avtalegiro. Telenor. Enkelt åoppstartspris. bestille. tilg 10 % rabatt kjøpog i hagesenter baserte abonnement fra du abonnementet du betaler kun avslag vedmedlemskap kjøp i butikk – Mobiltilbud: BoGrønt ived Vågsbygd og på Reiseforsikring – tryg rabatt på Rabatten gjelder ikkemer påved markiser og utvendige Kontakt Spenst for Komplett M kan duåsende M til 1999 og Send «Bestill NBBL» tilBestill 2000. som Medlemmer av Sørlandet butikk og hagesenter. Telenor. Enkelt bestille. På bredbånd over ADSL får gjelder ikke tilbudsvarer. 30 minutter ekstra fri Kvarstein gir medlemmer av • Singel kr 840 pr. år Spenst Kristiansand. tilbudsvarer. persienner? Medlemmer av00. informasjon, tlf. 38 02på 38 Boligbyggelag fårgjelder 10 % dunå får 100 ekstra ringeminutter. Bestillingen (gjelder ikke Surfprat, Rabatten ikke Rin Send «Bestill NBBL» tilDjuice 2000. du 15 % rabatt • Familie kr 1175 pr. år Boligbyggelag ringetid på allepå fakturaForutsetter avtalegiro. rabatt påSørlandet alle våre varer i Sørlandet Boligbyggelag får tilbudsvarer. og kontantkort). • Inkluderer avbestillings gjelder forog 2 år. (gjelder ikke Surfprat,samt Djuice Medium Premium, 10 % rabatt vedSørlandet kjøp i butikken på Fiskebrygga. baserte abonnement fra Kontakt Spenst for mer Som medlem av av 10 % rabatt på alle produkMedlemmer av 10% rabattog påtlf. alleSørlandet varer i38 butikken på butikk hagesenter. ogetablering. kontantkort). fri Telenor. Enkelt å bestille. informasjon, 38 02gir Boligbyggelag får du 10 %00. ter. Gardin Studio AS Boligbyggelag får 10 % Som medlem av av Sørlandet Fiskebrygga. Tlf. 38 12 24 00 Rabatten gjelder ikke på Du kan bestille Send «BestillmedlemsNBBL» til 2000. rabatt på medlemskap ved ideer og løsninger, tar mål rabatt på alle våre varer i Boligbyggelag får du 10 % tilbudsvarer. fordelene påikke www.sorbbl.no Medlemmer av Sørlandet (gjelder Surfprat, Djuice Spenst Kristiansand. og monterer. butikken Fiskebrygga. rabatt på på medlemskap ved Boligbyggelag får 10 % og kontantkort). Forutsetter avtalegiro. Se www.gardinstudio.no Spenst Kristiansand. Som medlem av Sørlandet rabatt på alle våre varer i Kontakt Spenst foravmer Forutsetter avtalegiro. Boligbyggelag får du 10 % butikkeni på Fiskebrygga. Mobiltilbud: informasjon, tlf. 38 BoGrønt Vågsbygd og38på00. Kontakt Spenst for02 mer

MEDLEMMER AV SØRLANDET BOLIGBYGGELAG FÅR FO ANDET BOLIGBYGGELAG FÅR FORDELER HOS:

Medlemsfordeler 2012

ANDET BOLIGBYGGELAG FÅR FORDELER HOS: ANDET BOLIGBYGGELAG FÅR FORDELER HOS: nsand 8 Kristia 00 n 5, 462 38 18 59 nsveie Tlf.

Mjåvan

ANDET BOLIGBYGGELAG FÅR FORDELER HOS: ANDET BOLIGBYGGELAG FÅR FORDELER HOS: RLANDET FÅR FORDELER HOS: LANDETBOLIGBYGGELAG BOLIGBYGGELAG FÅR FORDELER HOS:

ANDET BOLIGBYGGELAG FÅR FORDELER HOS: ADVOKATFIRMA SUND

ADVOKATFIRMA SUND ADVOKATFIRMA SUND

ADVOKATFIRMA SUND

Medlemsfordeler 2012  

Som medlem hos Sørlandet Boligbyggelag oppnår du medlemsfordeler i en rekke bedrifter.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you