Bil & motor mai-17

Page 46

Også nyere biler ruster. Bildet viser undersiden av en halvannet år gammel SUV som nylig ble levert inn til rustbehandling hos Sørlandsparken Dinitrolsenter.

EVIG KAMP MOT RUSTEN I snart 40 år har Arve Christensen bekjempet rust på bilene våre. Kampen er langt fra over.

R

Tekst og foto: Eirik Vigsnes

usten er en krevende motstander i et land som Norge. Store temperaturforskjeller, fuktig klima og utstrakt salting på veiene gir dessverre ideelle forhold for rust. Uten grundig rustbehandling er selv nye biler svært utsatt for rustangrep, sier Arve Christensen, daglig leder i Sørlandsparken Dinitrolsenter. I år er det 40 år siden bedriften startet med rustbehandling på Lund industriområde i Kristiansand. Christensen ble ansatt i 1980, og har i årenes løp vært med på å rustbehandle tusenvis av biler. Men selv om bilene er bedre rustbeskyttet fra fabrikkenes side enn for noen år siden, ruster de fremdeles, ifølge Christensen. – Vår erfaring er at 80-90 prosent av dagens biler begynner å ruste etter to-tre år, hvis de ikke får rustbeskyttelse ut over den som leveres fra fabrikk og importør. Det er særlig hjulbuer, understell og bremserør som angripes, sier Christensen. Bilimportørene og forhandlerne har ulike rutiner for rustbehandling; noen sender bilene til ekstra rustbehandling med det samme de kommer til Norge, andre mener

46

at behandlingen bilene får på fabrikkene er gode nok til å stå i mot rustangrepene. Tommy Liane, verksmester hos Ford-forhandler Bay Auto, sier at de anbefaler sine nybilkjøpere å investere i ekstra rustbeskyttelse på bilen. – Hos oss rustbeskytter vi alle varebilene våre før salg fordi de ofte utsettes for tøff bruk. Personbilene leveres kun med rustbeskyttelsen fra fabrikk, men vi anbefaler kundene ekstra rustbeskyttelse for norske forhold, særlig hvis de har tenkt å beholde bilen i mange år, sier Liane.

Ikke godt nok I bildearkivet har Christensen mange eksempler på nyere biler med ganske alvorlige rustangrep. Han viser et eksempel; En halvannet år gammel SUV av europeisk merke som har omfattende rustangrep i hjuloppheng, bærearmer og bunnplate. Tilsvarende eksempler finnes på de fleste bilmerker. Selv om nye biler gjerne er sinkbehandlet før de leveres, slipper rusten til. En forklaring kan være strengere miljøkrav, som har ført til at sinkbelegget er blitt tynnere og mindre holdbart. – Før fabrikkene begynte å rustbehandle bilene med sinkbad, var rust et enda større problem enn i dag. På noen type biler kunne du nærmest høre rusten gnage. I dag er det ikke så ofte vi ser tilfeller av gjennomrusting

– Rust er stadig et stort problem. sier Arve Christensen i Sørlandsparken Dinitrolsenter.

på nyere biler. Men overflaterust vil utvikle seg over tid dersom det ikke fjernes, sier han.

Uklare svar Bilforhandlere gir ulike råd til nybilkjøpere om hvorvidt de bør rustbeskytte bilen. Mange bileiere slår seg til ro med at bilen er rustbeskyttet fra fabrikk, og tenker at garantien vil fange opp eventuelle rustangrep. Men fullt så enkelt er det ikke, ifølge Christensen. – Rustgarantien har en del begrensninger; ofte gjelder den kun gjennomrusting. Dessuten skal rusten komme innefra og ikke være en følge av påvirkning utenfra, f.eks steinsprut. Det smarteste er å rustbehandle bilen som ny, og ha oppfølgende behandling hvert tredje år, sier han.