Bil & motor september 2018

Page 9

STOFFET SOM HALVERER KUPÉSTØY Har du problemer med å høre samtalepartneren på handsfree når du kjører? Må du skru opp lyden for å høre favorittmusikken i bilen? Av Eirik Vigsnes

D

a har du kanskje et støyproblem. Støy fra motor og dekk mot dårlig vei og hard asfalt kan fort bli en plage på langtur. Trøsten er at du på noen bilmerker kan halvere støy i kupéen ved å behandle bilen. En av dem som leverer støybehandling, er Arve Christensen hos Sørlandsparken Dinitrolsenter. – Vi har holdt på med slik behandling en stund og nå er det kommet et nytt og enda mer effektivt produkt som reduserer støy i kupeen med opptil fire-fem decibel, som tilsvarer en reduksjon på godt over 50 prosent, sier Christensen.

– Med støybehandling kan kupestøy i bilen halveres, sier Arve Christensen hos Sørlandsparken Dinitrolsenter.

Stoffet som brukes til denne behandling heter Dinitrol Sound dadening Pluss, som er et asfalt belegg med bindemiddel av bitumen. Dette legges på mye av bilens vognbunn der hvor lyd lett lages, på innside av alle deksler og innerskjermer. Som ekstra redusering sprøytes også innside av deksler.

Men for å kunne gjøre denne jobben må bilen ha vanlig tradisjonell rustbeskyttelse først. – Det er dessuten tidseffektivt fordi innerskjermer og deksler må demonteres for begge typer behandlinger, sier Christensen.

Tlf: 38 02 23 40 • post@agderport.no • www.agderport.no

Agderport er forhandler av porter fra:

e

s

Industriporter Hurtigporter Offshoreporter Service Branngardin vår Grindporter tyrk Vegbommer Værtettinger Garasjeporter Rullegitter Reparasjoner Serviceavtaler

Vi leverer til en industri som krever

Agderport – din største lokale leverandør av industriporter på Agder. Ring oss eller send e-post for et uforpliktende tilbud - gratis befaring!

9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.