Page 1

Ser tillbaka med glädje Sidan 2

Tårtkalas i Bergsbyn Sidan 9

Torbjörn ny på sjukhuset Sidan 12

HELA LIVET

Nummer 3 2013

Skellefteå Sankt Olovs församling

Sankt Olovs

100 år

Missionen i rampljuset

Sidorna 4,5,8 och 11


2

HELA LIVET

Nummer 3 2013

Fantastisk församling Jag tillträdde tjänsten som kyrkoherde i Sankt Olovs församling den 15 maj 2007 och när jag tittar tillbaka på mina år i församlingen så ser jag på dessa år med glädje. Det har varit en stor glädje för mig att följa den upphämtning som personal och förtroendevalda har gjort utifrån den starka konflikt som rådde i församlingen när jag började min tjänst. Här har vi alla medverkat till att komma vidare och gå gemensamt mot nya mål. Sankt Olovs församling har alltid haft en god grundordning och jag tycker att vi har lyckats hitta tillbaka till den. Vi har även gjort nya grundordningar som har fallit väl ut. Församlingen har också medvetet arbetat med de kyrkliga handlingarna - både före, under och efter - och de här kvalitetskedjorna har gett gott resultat. Det är till exempel dopprogrammet ett bra exempel på. Vi har också startat fler bibelstudiegrupper, vilket i sig är glädjande.

församlingen gör varje vecka året runt.

Målstyrningen har varit viktig för verksamheten. Det är alltid roligt att göra mål. Med gemensamma mål kan man dessutom komma långt.

Jag har varit tjänstledig från min tjänst som kyrkoherde i församlingen sedan den 2 september och är så fram till årets slut. Pastoratets uppdrag är att samverka i de funktioner kyrkoordningen reglerar och som våra förtroendevalda bestämt att vi ska hjälpa varandra med. Den samverkan behöver en pastoral ledning och det är kyrkoherdefunktionens uppdrag att stå för den. Varje församling kommer att ha en församlingsherde som på ett nära sätt kan följa församlingens grundläggande uppgift.

Församlingen fyller 100 år i år och vår tanke inför jubileet var att bjuda hela församlingen på ett enda stort 100-årskalas. Vi har också genomfört och kommer att genomföra väldigt många fina program under jubileumsåret. Det allra bästa är ändå att jubileet har belyst och kommer att belysa de goda saker som vi i

Sankt Olov är en fantastisk församling med oerhört många goda krafter, inte minst på den ideella sidan. Jag hoppas att församlingen är rädd om det ideella engagemanget! Orden från psalmen 90 i psalmboken ”Vänd mot Guds framtid följd av hans trofasthet” får leda oss in i framtiden.

Carina Wikman kyrkoherde

Redaktionsruta HELA LIVET utges av Skellefteå Sankt Olovs församling.

Kontakt med HELA LIVET:

Tidningen distribueras gratis till alla hushåll inom församlingen.

Församlingens webbadress:

Adress: Skellefteå Sankt Olovs församling, Box 376 931 24 Skellefteå Telefon: 0910-78 78 00

info.sanktolov@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/sanktolov

Redaktör: P-O Sjödin Telefon: 0910 – 78 78 17 E-post:

per-olov.sjodin@svenskakyrkan.se

Nästa nummer kommer ut i slutet av oktober 2013.

Innehåll Redaktion: Carina Wikman, Anna Renström och P-O Sjödin.

Sidan 4-5

Missionen har ändrat karaktär Sidan 6-7

Kalendarium Text och bild om inget annat anges: P-O Sjödin

Sidan 8

Insats för omvärlden Sidan 9

Biskop firade 100-åring Ansvarig utgivare: Annika Lundström

Sidan 10

Orgelelever spelar roll Sidan 11

Tryck: Skellefteå Tryckeri AB

(Tryckt på klimatkompenserat papper)

Bra hjälp till självhjälp Sidan 12

Miljösatsning invigd


Nummer 3 2013

HELA LIVET

3

Pastoratskontoret i fokus Skellefteå pastorat ser dagens ljus vid årsskiftet. – Vi står väl rustade för att ta klivet in i ett pastorat, säger kyrkoherde Carina Wikman. Fem församlingar i Skellefteå kommun,  Jörn-Bolidens församling, ByskeFällfors  församling, Kågedalens församling, Skellefteå landsförsamling och Sankt Olovs församling, ska samverka i Skellefteå pastorat från och med nästa år. Församlingarna ska därmed, helt enligt Svenska kyrkans strukturutredning Närhet och samverkan, kunna lägga kraften på kärnverksamheten istället för administrationen. – Syftet med pastoratet är att optimera resurserna. Genom att spara pengar på ekonomihantering, administration och fastigheter kan vi tillsammans jobba med den konkreta verksamheten för människorna i församlingen, förklarar Gunnar Engberg, ordförande i kyrkofullmäktige i Sankt Olovs församling, i en kommentar. Grundläggande uppgift –  Vi ska försöka skapa bästa möjliga organisato-

Personalstrategen Leif Bergman blir kontorschef på nya pastoratsexpeditionen i Skellefteå.

riska förutsättningar för församlingarna att fullgöra sin grundläggande uppgift, berättar kyrkoherde Carina Wikman i pastoratet. Hon, som är glad över förtroendet att bli kyrkoherde i pastoratet, tillträdde tjänsten den första september i år  och arbetar numera heltid med att starta upp den nya organisationen. Nya förtroendevalda – Målet med samverkan är att kunna förena en fungerande lokal gemenskap med en rationell förvaltning, tillägger hon.

Fakta Skellefteå pastorat är en samverkan mellan Jörn-Bolidens församling, Byske-Fällfors församling, Kågedalens församling, Skellefteå landsförsamling och Skellefteå Sankt Olovs församling. Det nya pastoratet, som bland annat ska medverka till att stärka de lokala församlingarna och optimera församlingarnas resurser så att kyrkans huvuduppdrag främjas, ska ytterst styras av ett kyrkofullmäktige som består av 41 förtroendevalda ledamöter. Det nya pastoratet har drygt 44 000 medlemmar, varav cirka 36 000 är röstberättigade.

Det nyvalda kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Skellefteå pastorat och det består av 41 folkvalda ledamöter. Levande kyrka i Skellefteå pastorat fick vid kyrkovalet nyligen 19 mandat i kyrkofullmäktige, socialdemokraterna 16 och centerpartiet 6. – Det känns roligt att vi har fått förtroendet att leda pastoratet av så många, kommenterar Gunhild Lundberg Olsson, Levande kyrka, i tidningen Norran. Kyrkofullmäktige ska utse ett kyrkoråd för pastoratet och ett församlingsråd för varje församling. Spännande utmaning Personalstrategen Leif Bergman, som har rekryterats externt, blir kontorschef för den nya pastoratsexpeditionen. – Vi hade 14 sökande till tjänsten, så vi har haft ett

bra underlag att jobba med, säger Carina Wikman. Han tillträder tjänsten vid årsskiftet. – Det här ska bli en spännande utmaning. Intern rekrytering – Vi har påbörjat rekryteringarna till de nya tjänsterna, berättar Carina Wikman. Varje församling kommer att ha en församlingsherde som ska följa det grundläggande uppgiften på ett nära sätt. Nya lokaler Pastoratsexpeditionen kommer att disponera kontorslokaler en trappa upp på Stationsgatan 18 i Skellefteå. – Vi har haft tur att få tag på centralt placerade lokaler, säger Carina Wikman. Expeditionen ska vara klar för inflyttning under våren.


4

HELA LIVET

Nummer 3 2013

Missionen har änd Mission, som är en av fyra kärnområden inom Svenska kyrkan, har omvärderats och delvis förändrats i kyrkoordningen. – I dag ser vi kyrkan som en del i ”Guds mission”. Missionsuppdraget är grundläggande för allt arbete som kyrkan är kallad att göra. Det internationella arbetet är bara en del av kyrkans mission, förklarar prästen Jan Lundman i Sankt Olovs församling. 63-årige Jan Lundman, som till vardags jobbar i Morö Backe kyrka, är född och uppvuxen i Norrfjärden utanför Piteå. – Jag är uppvuxen inom EFS och kyrkan låg nära till hands för oss. Han upplevde en form av kallelse att arbeta inom kyrkan i unga år. – Det var framför allt det internationella arbetet , ”missionen”, som lockade mig. En moster sändes ut som missionär på 1950-talet och det tror jag har inspirerat en del också. Kyrkoherde i 18 år Han blev prästvigd i Luleå 1978 och fick sen tjänst i Bolidens församling utanför Skellefteå. – Jag var kyrkoherde i församlingen i 18 år. 2007 sökte han och fick jobbet som präst i Morö Backe kyrka i Skellefteå. – Jag kände att det började vara dags att byta uppdrag. Han har också hunnit med att jobba i Tanzania i två omgångar. Lärare i Tanzania – Jag jobbade bland annat som föreståndare på en ungdomsgård i Bukoba-

området, i samma stift inom den Evangeliska Lutherska kyrkan där vår vänförsamling Ndolage ligger, i nordvästra Tanzania, under åren 1981-1984. Ungdomsgården hade en viss utbildningsverksamhet, men den hade också snickeri, bokhandel, kafé och uthyrning av rum. – Jag fick lära mig språket och jobbade också ett tag på avdelningen för kristendomsundervisning på stiftskansliet. 1994-1995 utbildade han evangelister som lärare på en bibelskola i södra Tanzania. Sprida evangeliet Jan Lundman berättar att missionen i mångt och mycket är en grundförutsättning för kyrkan och all dess verksamhet. – Det är ju ett uppdrag som bottnar i Jesu uppdrag att sända ut lärjungar och sprida evangeliet i ord och handling. Det vill säga budskapet om förlåtelse, upprättelse och helande till alla människor, och genom oss, till hela skapelsen. Missionen har följt med kyrkan genom alla årtusenden. – Men det var först på

– Missionen är ett uppdrag som bottnar i Jesus uppdrag att sända ut lärjungar och sprida evangeliet, berättar prästen Jan Lundman i Morö Backe kyrka i Sankt Olovs församling i Skellefteå.

1870-talet som Svenska kyrkan började att sända ut missionärer till olika områden och till en början var det, tror jag, främst till Sydafrika. Ändrat karaktär Svenska kyrkan bedriver fortfarande mycket mission, men den har inte så många missionärer eller utsända medarbetare längre. – Vi samarbetar med väldigt många olika organisationer och kyrkor runt om i världen istället. Missionsinsatsen har nämligen ändrat karaktär på senare år.

– Numera åker medarbetare bara på uppdrag eller kallelse av andra kyrkor eller organisationer. Uppdrag av rikskyrkan I Sverige fanns det länge två organisationer - Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission - för utlandsarbetet. – De har slagits ihop och i dag finns bara Svenska kyrkans internationella arbete. Det är inte någon egen organisation utan den är integrerat i Svenska kyrkans övriga arbete. På lokal nivå jobbar han och församlingen främst


Nummer 3 2013

HELA LIVET

rat karaktär ka förverkliga den önskan. – Vi skrev bland annat brev till vårt stift och till Nordvästra stiftet i Lutherska kyrkan i Tanzania. Stiftet i Tanzania förslog till sist att Ndolage församling skulle kunna bli en bra vänförsamling. – Förslaget passade oss bra. Vi hade ju redan vissa kontakter med sjukhuset i Ndolage via insamlingar och församlingsresor. Församlingarnas strukturer med bland annat Sjukhuskyrka påminner också om varandra.

med de uppdrag som rikskyrkan har lagt upp. – Det handlar till exempel om de årligen återkommande jul- och fastekampanjerna samt katastrofinsamlingarna och om att sprida information. Diakonala arbetet Missionen i arbetet på hemmaplan sker, enligt honom, på många sätt. – Vi bjuder ju in till olika grupper, till exempel bibelstudie- och samtalsgrupper, och till arrangemang av olika slag som till exempel församlingshelgen i september. Vi ser också det diakonala

arbetet som en del i kyrkans uppdrag att finnas i världen för människornas skull. Sankt Olovs församling försöker också hitta vägar att möta alla flyktingar och invandrare som kommer till församlingen. – Vi vill att de ska få chansen att vara en del av vår kyrka. Vänförsamling När Carina Wikman blev kyrkoherde i Sankt Olovs församling tog hon upp tanken med vänförsamlingsarbete och i samband med att Jan Lundman började sin tjänst på Morö Backe fick han i uppdrag att försö-

Behov av ny kyrka Två anställda och två kyrkopolitiker från kyrkorådet blev utsedda att åka ned till Tanzania i oktober-november 2008. – Vi bjöd hit en liknande grupp till vår församling i månadsskiftet augustiseptember året efter och då skrevs vänförsamlingsavtalet under. Jan Lundman berättar att församlingen fortfarande söker lite fastare former för samarbetet. – I dag tar vi alltid med Ndolage i förbönen till gudstjänsterna. På det sättet blir också samarbetet tydligare för våra medlemmar. Vänförsamlingen får också hjälp med att utbilda evangelister och viss ekonomisk hjälp till en del projekt. – Just nu är Ndolage i behov av att renovera eller bygga en ny kyrka. Även prästgården är i dåligt skick, säger Jan Lundman.

5

Kyrkorna i Ndolage byggs ut Här följer delar ut senaste kontakten med vänförsamlingen Ndolage i Tanzania. Raderna har skrivits av kyrkoherden Christian D Sindano. ”Här i Ndolage har det börjat regna och vi kommer nu att lämna torrperioden bakom oss och gå in i en tid med att odla grödor för att få mat att äta. Vi har haft en kampanj i kontraktet. Prästerna, kyrkorådens medlemmar (församlingsäldste) och evangelisterna från kontraktet kom till Ndolage församling för att evangelisera. Vi gick från hus till hus i alla församlingens olika distrikt. Här i församlingen fortsätter vi med programmen för utbyggnaden av våra kyrkor. I somras kom ingenjören/arkitekten James Niwagila till Ndolage för att träffa oss och ge oss goda råd. Vi gladde oss mycket över det. När han är klar med ritningarna kommer vi att skicka dem till er också. Till Makongora kom i augusti en av stiftets byggare för att ge instruktioner för att mäta utbyggnaden av kyrkan i Makongora. Arbetet med grundläggningen har redan börjat. Vi har också hållit ett stort evangeliskt möte och ett möte för kvinnoarbetet i stiftet här i Ndolage i höst. Kvinnor från vår församling kommer att företräda kontraktet i en bibelkunskapstävling.”


6

HELA LIVET

Sankt Olovs kyrka

November

01 Fre 19.00 Mässa. Per Lundström. 02 Lör 11.00 Gudstjänst. Per Lundström, ERFA kören. 02 Lör 16.00 Minnesgudstjänst. Per Lundström, Kyrkokören m.fl. 03 Sön 11.00 Högmässa. Per Lundström. 06 Ons 18.30 Mässa. Pär Parbring. 10 Sön 11.00 Gudstjänst. Per Lundström. 13 Ons 18.30 Mässan inställd. 14 Tor 12.00 Lunchmusik ”Orgelplus”. Gunilla Karlsson. 17 Sön 11.00 Temamässa ”Parallellgudstjänst på tal och teckenspråk”. Tage Andersson, Lis-Marie Rönnblom, Anna-Lena Norberg, Annika Lundström. Tage välkomnas som dövkyrkopräst. 20 Ons 18.30 Mässa. Pär Parbring. 24 Sön 11.00 Gudstjänst. Pär Parbring, Juniorer, Vagga gunga gå m fl. 27 Ons 18.30 Mässa. Per Lundström. 29 Fre 19.00 Mässa. Per Lundström.

December 01 Sön 11.00 Temamässa. Per Lundström, Tage Andersson, Kyrkokören m fl. 01 Sön 18.00 Konsert. Musikkåren, Kyrkokören. Per Lundström. 03 Tis 19.00 Konsert. Anna-Lotta Larsson, Kyrkokören. Per Lundström. 04 Ons 18.30 Mässa. Pär Parbring. 07 Lör 16.00 Skellefteåbygdens Lucia. Tage Andersson, barnkör. 08 Sön 11.00 Gudstjänst. Lucia. Per Lundström, barnkör.

25 Ons 07.00 Julotta. Annika Lundström, Kyrkokören. 29 Sön 11.00 Högmässa. Per Lundström. 31 Tis 16.00 Nyårsbön. Per Lundström. Sång och musik.

Januari 01 Ons 11.00 Nyårsmässa. Pär Parbring. 05 Sön 11.00 ”Carols”-gudstjänst: ”100års final”. Annika Lundström, Per Lundström, Församlingens vuxenkörer. 06 Mån 11.00 Högmässa. Albin Avander. Sång och musik. 08 Ons 18.30 Mässa. Per Lundström. 12 Sön 11.00 Gudstjänst. Torbjörn Degerström. 15 Ons 18.30 Mässa. Pär Parbring. 16 Tor 12.00 Lunchmusik ”Orgelplus”. 19 Sön 11.00 Högmässa. Annika Lundström. 22 Ons 18.30 Mässa. Per Lundström. 24 Fre 19.00 Mässa. Per Lundström. 26 Sön 11.00 Högmässa. Albin Avander, Per Lundström, Kyrkokören. 29 Ons 18.30 Mässa. Pär Parbring.

Februari 02 Sön 11.00 Ljusgudstjänst ”Dopfest”. Per Lundström, barnkör m.fl. 05 Ons 18.30 Mässa. Per Lundström. 09 Sön 11.00 Högmässa. Tage Andersson. 09 Sön 20.00 ”Ung gudstjänst”. Pär Parbring, Anders Hedström. 12 Ons 18.30 Mässa. Pär Parbring. 13 Tor 12.00 Lunchmusik ”Orgelplus”.

08 Sön 16.00 Skellefteåbygdens körer. Pär Parbring.

16 Sön 11.00 Gudstjänst. Per Lundström.

08 Sön 18.30 Skellefteåbygdens körer. Pär Parbring.

21 Fre 19.00 Mässa. Per Lundström.

11 Ons 18.30 Mässa. Per Lundström. 12 Tor 12.00 Lunchmusik ”Orgelplus”. Personalkören m fl. 15 Sön 11.00 Högmässa. Pär Parbring. 15 Sön 18.00 Julkonsert med Espri. Torbjörn Degerström. 18 Ons 19.00 Julkonsert. Kammarkören. Pär Parbring. 22 Sön 11.00 Temagudstjänst ”Från Advent till Jul”. Per Lundström, Kyrkokören. 24 Tis 11.00 Julbön. Per Lundström, barnkör.

19 Ons 18.30 Mässa. Per Lundström. 23 Sön 11.00 ”Schubertmässa i G-dur”. Per Lundström, Tage Andersson, Kyrkokören. 26 Ons 18.30 Mässa. Pär Parbring.

Bergsbykyrkan November

Nummer 3 2013

December 01 Sön 11.00 Adventsgudstjänst. Anders Hedström. 08 Sön 11.00 Gudstjänst. Anders Hedström. 15 Sön 11.00 Gudstjänst. Torbjörn Degerström. 15 Sön 20.00 ”Ung gudstjänst”. Pär Parbring, Anders Hedström. 22 Sön 11.00 Mässa. Albin Avander. 24 Tis 11.00 Julbön. Anders Hedström. 29 Sön 11.00 Gudstjänst. Anders Hedström. 31 Tis 11.00 Nyårsbön. Anders Hedström.

Januari 06 Mån 17.00 Grötfest. 12 Sön 11.00 Mässa. Anders Hedström. 19 Sön 11.00 Gudstjänst. Jan Lundman. 26 Sön 11.00 Gudstjänst. Anders Hedström.

Februari 02 Sön 11.00 Gudstjänst för små och stora. ”Dopfest”. Anders Hedström. 09 Sön 11.00 Mässa. Anders Hedström. 16 Sön 11.00 Gudstjänst. Tage Andersson. 23 Sön 11.00 Gudstjänst för små och stora. Utdelning av Barnens bibel. Anders Hedström.

Alhemskyrkan November 02 Lör 17.00 Minnesgudstjänst. Tage Andersson, Ulrika Ögren. Alhemskören. 10 Sön 11.00 Gudstjänst. Jan Lundman. 17 Sön 11.00 Högmässa. Torbjörn Degerström.

December 01 Sön 11.00 Adventsgudstjänst. Annika Lundström. Sång & Pyssel. Alhemskören. 08 Sön 11.00 Högmässa. Jan Lundman. Stefan Lindberg, flöjt.

03 Sön 11.00 Minnesgudstjänst. Anders Hedström.

15 Sön 11.00 ”Gudstjänst för Små och Stora”. Anders Hedström. Barngruppernas avslutning.

10 Sön 11.00 Gudstjänst. Anders Hedström.

24 Tis 11.00 Julbön. Tage Andersson. Julkören.

17 Sön 11.00 Mässa. Anders Hedström. 24 Sön 11.00 Gudstjänst. Albin Avander.

24 Tis 13.00 Julbön. Tage Andersson. Julkören.

Reservation för ändringar. Se annons i Norran fredagar eller församlingens webbplats!


Nummer 3 2013

25 Ons 07.00 Julotta. Tage Andersson. Julottekören.

HELA LIVET

10 Sön 11.00 Högmässa. Arnaldo Tiburzi. Nils Lindholm, sång.

7

06 Tor 19.00 Mässa. ”Livnära tankar”.

29 Sön 11.00 Högmässa. Jan Lundman.

14 Tor 19.00 Mässa.

08 Lör 10.30-18.30 ”Stilla rum”. Endagsretreat. Information och anmälan: 78 78 40.

31 Tis 16.00 Nyårsbön. Jan Lundman. Anna Renström, sång.

16 Lör 09.30-15.00 Världens kurs i samarbete med Sensus.

09 Sön 11.00 Gudstjänst. Pär Parbring. Morö Backekören.

17 Sön 11.00 Gudstjänst. Pär Parbring. Morö Backekören.

16 Sön 11.00 Högmässa. Jan Lundman.

Januari 06 Mån 18.00 ” Julens sånger”. Tage Andersson. Alhemskören. 12 Sön 11.00 Högmässa. Annika Lundström. Anna Renström, sång. 19 Sön 11.00 Gudstjänst. Tage Andersson.

Februari 02 Sön 11.00 ”Gudstjänst för Små & Stora”. Tage Andersson. Dopfest. Barnkörerna. 09 Sön 11.00 Högmässa. Torbjörn Degerström. 16 Sön 11.00 Gudstjänst. Annika Lundström. Alhemskören.

Moröns Bönhus Mån, Tis o Tor 08.30 Morgonbön Tis 18.00-20.00 Kvällscafé.

November 24 Sön 18.00 Sångcafé. ”Visor i novembermörkret”. Håkan Forsström och Anna Renström. Jan Lundman.

December 10 Tis 18.00 Julsångscafé med Alhemskören. Annika Lundström.

21 Tor 19.00 Internationell mässa. 23 Lör 10.30-18.30 ”Stilla rum”. Endagsretreat. Information och anmälan: 78 78 40 24 Sön 11.00 Högmässa. Jan Lundman. 29 Fre 17.00-20.00 Marknad.

13 Tor 19.00 Mässa. 20 Tor 19.00 Mässa. 23 Sön 11.00 Gudstjänst. Jan Lundman. Anna Renström, sång. 24 Mån 18.00-21.00 ”Stilla rum”. Kvällsretreat. Ingen anmälan. 27 Tor 19.00 Internationell mässa.

December 01 Sön 11.00 Adventsgudstjänst. Jan Lundman. Morö Backekören. 03 Tis 13.00 ERFA-kören sjunger på Café Benjamin. 05 Tor 19.00 Mässa. ”Livsnära tankar”.

EFS Norra Hedensbyn November

12 Tor 19.00 Mässa.

06 Ons 18.00 Onsdagsträff.

13 Fre 19.00 Luciakväll. Låt & Lek. Morö Backekören. Jan Lundman.

12 Tis 17.30 Bibelstudium. 20 Ons 18.00 Onsdagsträff.

15 Sön 11.00 Gudstjänst. Arnaldo Tiburzi.

26 Tis 17.30 Bibelstudium.

19 Tor 19.00 Internationell mässa. 22 Sön 11.00 Sånggudstjänst. Morö Backekören. Alhemskören. Morö Backe brass. Annika Lundström. 24 Tis 11.00 Julbön. Låt & Lek. Jan Lundman. 24 Tis 23.00 Midnattsmässa. Jan Lundman. Körsång.

December 03 Tis 18.00 Julfest. Julgröt. Baklotteri.

Januari 15 Ons 18.00 Onsdagsträff.

26 Ons 11.00 Högmässa. Pär Parbring.

21 Tis 17.30 Bibelstudium.

31 Mån 18.00 Nyårsbön. Jan Lundman. Anna Renström, sång.

25 Lör 16.00 Årsmöte.

Januari

26 Sön 11.00 Årsmöteshögtid. 29 Ons 18.00 Onsdagsträff

01 Tis 19.00 Nyårsmässa. Pär Parbring.

Februari

Januari

06 Mån 11.00 Temamässa. Jan Lundman. Morö Backekören.

04 Tis 17.30 Bibelstudium.

26 Sön 18.00 ”Sångcafé i vintertid”. Tage Andersson

09 Tor 19.00 Mässa. ”Livsnära tankar”.

Februari 23 Sön 18.00 Sångcafé. Jan Lundman. Mats Björk och Anna Renström.

Morö Backe kyrka November 03 Sön 11.00 Minnesgudstjänst. Jan Lundman. Lisa Forsmark. Anna Renström, sång. 07 Tor 19.00 Mässa. ”Livsnära tankar”.

12 Sön 11.00 Gudstjänst. Pär Parbring. 16 Tor 19.00 Mässa. 19 Sön 11.00 Högmässa. Pär Parbring. 20 Mån 18.00-21.00 ”Stilla rum”. Kvällsretreat. Ingen anmälan. 23 Tor 19.00 Mässa. 26 Sön 11.00 Gudstjänst. Arnaldo Tiburzi. 30 Tor 19.00 Internationell mässa.

Februari 02 Sön 11.00 Familjegudstjänst. Jan Lundman. Dopfest. Låt & Lek.

12 Ons 18.00 Onsdagsträff. 18 Tis 17.30 Bibelstudium. 26 Ons 18.00 Onsdagsträff.

Marknadsdags

Nu är det dags för de traditionella julmarknaderna i församlingen. Fredag 8/11 Sankt Olovsgården kl 16.00-19.00 Fredag 29/11 Morö Backe kyrka kl 17.00-20.00 Lördag 30/11 Bergsbykyrkan kl 10.00-13.00 www.svenskakyrkan.se/sanktolov


8

HELA LIVET

Nummer 3 2012

Insats för omvärlden Internationella gruppen i Sankt Olovs församling gör en stor ideell insats lite i det tysta. – Vi känner för missionen och missionsarbetet, förklarar gruppens medlemmar.

Sankt Olovs församling i Skellefteå engagerar sig på flera olika sätt i den världsAnnelie Näsström (t v), Birgitta Burström, Lisette Edgarsson och Jan Lundman i Internationella vida kyrkan och mycket av gruppen i Sankt Olovs församling i Skellefteå gör en ideell insats för den världsvida kyrkan. arbetet sker genom ideella insatser av medlemmarna. ofta kring många aktivite- pel Julinsamlingen är Ge arbete är naturligtvis att Internationella gruppen ter, berättar Annelie Näs- alla barn en framtid utan samla in pengar till olika är spindeln i insatsnätet. ström. våld. insatser ute i världen. – Vi träffas två gånger En annan viktig uppgift – Pengarna går främst per termin och planerar för gruppens medlemmar Många frivilliga till Svenska kyrkans interin aktiviteter för det kom- är att sprida information De traditionella julmark- nationella arbete, berättar mande verksamhetsåret, om det internationella ar- naderna i Sankt Olovsgår- Birgitta Burström. berättar Jan Lundman, betet i kyrkan. den, i Morö Backe kyrka En del av de insamlade präst i Morö Backe kyrka.   och i Bergsbykyrkan är medlen tillfaller också för  En framtid utan våld de stora insatserna till den samlingens vänförsamling Sprida information Mycket av Internationella kampanjen. i Ndolage i Tanzania. Internationella gruppen, gruppens insatser är styrt – Det är ett inkört kon  som gjorde en nystart av från olika håll. cept som fungerar bra, sä- Hjälp till självhjälp verksamheten för tre-fyra – Datum för många ger Lisette Edgarsson. Vikten av insatserna är det år sedan, består i övrigt av aktiviteter är ju satta av Alla julmarknader har främsta skälet till gruppBirgitta Burström, Lisette Svenska kyrkan, Fairtrade också egna grupper som medlemmarnas stora enEdgarsson, Annelie Näs- - arbetet för rättvisemärkt ansvarar för arrangemang- gagemang. ström, Anna-Stina Wik- handel - och Världens en. – Jag tror väldigt mycket ström, Bertil Ekstedt och barn, säger Annelie Näs– Vi har jättemånga, på hjälp till självhjälp, säMajvor Petersson. ström. både frivilliga krafter och ger Lisette Edgarsson. – Det är uttalat att vi i – Alla insamlingar och anställd personal, som job– Det här är för mig ett gruppen ska jobba med dess teman styrs också från bar med internationella sätt att göra lite mer än olika kyrkor i församling- riksnivå, tillägger Birgitta frågor, berättar Jan Lund- att bara ge en slant i kolen, men det är inte i skrivet Burström. man. lekten, poängterar Birgitta i sten och vi samarbetar Årets tema för till exemSyftet med gruppens Burström. 

Andlig vård i öppenvård Samtalsmottagningen Vi kan erbjuda:

Vi kan erbjuda:

n Hembesök och stöd för närstående n Stödsamtal och själavård n Andakt och möjlighet till nattvard

n Stödsamtal i svåra situationer n Själavårdssamtal n Förbön

Telefontid: måndagar - fredagar kl. 08.00 - 10.00 Telefonnummer: 0910-78 78 08

Telefontid: tisdagar och torsdagar kl. 08.15 - 09.00 Telefonnummer: 0910-78 78 32


Nummer 3 2013

HELA LIVET

9

Biskop Hans Stiglund under evangelieprocessionen i samband med Festhögmässan i Sankt Olovs kyrka.

Församlingen firades Sankt Olovs församling fyller 100 år i år och det firas med 100 arrangemang under hela jubileumsåret. 100-åringen firades dessutom lite extra under perioden 4-13 oktober.

kyrkoherde i församlingen, inför jubileumsåret.

Under hela jubileumsåret ska hundra samlingar, aktiviteter och gudstjänster vara en särskild del i församlingens hundraårsfirande. – Vi har valt att lyfta fram det arbetet som vi redan gör både till vardag och helgdag, berättade Carina Wikman, dåvarande

Över 600 deltagare I början av oktober firades jubilaren lite extra under tio dagar och firandet inleddes med tre lokalhistoriska dagar i samarbete med bland annat Skelleftebygdens lokalhistoriska förening (SKEFO). Det bjöds på allt från stadsvandring i kvarteren runt Sankt Olovs kyrka till flera intressanta föreläsningar om svunna tider både i Sankt Olovsgården och i Morö Backe kyrka.

Lokala historiker på stadsvandring.

Bengt Furberg, Göteborg, berättade barndomsminnen.

– De lokalhistoriska dagarna samlade över 600 deltagare under tre dagar, summerar ordföranden Rolf Granstrand i SKEFO. Historiska förtecken Läkaren Bengt Furberg, Göteborg, gjorde till exempel en minnesvärd föreläsning om sin uppväxt i Skellefteå, sin idrottskarriär i simbassängen och sin långa yrkeskarriär. – Vi har så mycket spännande på gång, så jag kan inte lägga av att jobba än, konstaterade den pigge 72-åringen.

En gudstjänst med historiska förtecken hölls också i Sankt Olovs kyrka. Besök av biskop Tårtkalas i Moröns bönhus, Öppet hus i Bergsbykyrkan, Veckomässa med ung musik i Sankt Olovs kyrka, Internationell mäs�sa i Morö Backe kyrka, Världens soppa i Moröns bönhus och Nostalgikväll i Sankt Olovsgården ingick också festprogrammet. En festhögmässa i Sankt Olovs kyrka med besök av biskop Hans Stiglund avslutade perioden.

Ellinor Båverman och Nova Ljuständning för världens folk i Tjernlund firar i Bergsbykyrkan. Morö Backe kyrka.


10

HELA LIVET

Nummer 3 2013

Kyrkomusiker

Musikern Gunilla Karlsson lär Olivia Berglund (t v), Ebba Nilsson, Alice Berglund, Karin Jansen och Jenny Isaksson Westermark att spela på orgeln i Sankt Olovs kyrka.

Det finns två typer av kyrkomusikerutbildningar i Sverige för att bli kantor eller organist. Kantorsutbildningen är två eller tre år lång och ges på folkhögskola. I Norrland finns utbildningen på Mellansels folkhögskola i Örnsköldsvik. Organistutbildningen är treårig och ges på Musikhögskolorna. Kyrkomusikerlinjen finns bland annat på Musikhögskolan i Piteå. Den som vill ta organistexamen måste också göra en ettårig påbyggnadskurs inom Svenska kyrkan. Carolina Dawidson, musikkonsulent i Luleå stift, samt församlingens kyrkomusiker kan ge råd och stöd om studier och praktikplatser.

Orgelelever spelar roll

Musiken spelar en viktig roll i Svenska kyrkan, men det råder brist på utbildade kantorer och organister. Fem unga orgeltalanger i församlingen har därmed en god chans att ta sitt musikintresse till högre höjder. Det finns drygt 2 500 kyrkomusiker i tjänst i Svenska kyrkan i dag, men på många håll saknas det utbildad personal till tjänsterna. – Det råder stor brist på utbildade musiker, berättar kyrkomusiker Gunilla Karlsson i Sankt Olovs församling i Skellefteå. Hon jobbar, tillsammans med fyra arbetskamrater i församlingen, med att

spela olika instrument vid främst gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. – Jag är organist, utbildad vid Musikhögskolan i Piteå, och suzukipedagog på just orgel.

elever i åldrarna 9 till 14 år. Jag har en lektion i veckan med var och en.

Bröllopsmarsch Karin Jansen provade på att spela orgel strax före att mamma och pappa skulle gifta sig. Stöttar musiker – Jag fick sen spela Kyrkomusikerna leder också körer, konserter och ingångsmusiken på deras musikcaféer. bröllop, berättar hon. Jenny Isaksson Wester– Vi har naturligtvis tid mark övar på pianot att spela själva en hel del, men en av våra huvudupp- hemma och orgel under gifter är att stötta andra i Gunilla Karlssons ledning. – Det är roligare att spela deras musicerande. orgel, men det är mycket att Gunilla Karlsson ger lära sig, säger hon. unga musiker lektioner i konsten att spela piano Tre av de äldsta eleverna och orgel sedan många år har också varit i väg på den årliga orgelelevdagen tillbaka. – I höst har jag fem unga på Musikhögskolan i Piteå.

– De fick var sin lektion av orgelprofessorn Gary Verkade och provspela på Skandinaviens största orgel i Acusticum, berättar Gunilla Karlsson. Inför publik Några av eleverna har redan hunnit med att spela orgel inför publik. – Det skulle jag vilja också, utropar nybörjaren Alice Berglund. Framtiden får utvisa om någon av eleverna väljer att göra musikkarriär inom kyrkan. – Jag ska bli arkitekt eller inredningsarkitekt när jag blir stor. Det är redan klart, säger en bestämd Ebba Nilsson.

Fakta Karin Jansen Ålder: 11 år Spelat orgel i: Tre år Varför: Det låter mycket och är coolt.

Jenny Isaksson Westermark Ålder: 14 år Spelat orgel i: Fyra år Varför: Det händer mycket och är lite coolt.

Alice Berglund Ålder: 9 år Spelat orgel i: Nybörjare Varför: Det såg kul ut när storasyster Olivia spelade.

Ebba Nilsson Ålder: 11 år Spelat orgel i: Ett år Varför: Orgel är roligare än piano.

Olivia Berglund Ålder: 12 år Spelar orgel i: Tre år Varför: Det är jättekul och väldigt mäktigt.


Nummer 3 2013

HELA LIVET

11

Bra hjälp till självhjälp – Satsningen på rättvisemärkt handel är en bra hjälp till självhjälp. Det säger Elin Bramsäter som är Fairtrade-ambassadör i Skellefteå. 22-åriga Elin Bramsäter, som är bo– På utbildningen fick vi lära oss satt på Moröhöjden i Skellefteå, har vad det här med rättvisemärkt innevuxit upp på Morö Backe och hon bär i stort. har spenderat mycket tid i Morö   Backe kyrka under årens lopp. Ambassadörer – Min moster Mia jobbar som fri- Ungdomarna gick därefter en steg tidsledare i kyrkan, så jag har varit 2-utbildning i Sigtuna på samma med i olika verksamheter ända sen tema. jag var liten. – Vi fick då gå lite djupare in i Hon har hunnit med allt från för- ämnet och lära oss hur man kunde skola till ungdomsgrupper i försam- arbeta vidare. lingens regi. Efter sista utbildningen fick de – Vi var ett gäng från skolan som titeln Fairtrade-ambassadörer. brukade träffas på kvällarna i kyrkan. – Den får vi behålla livet ut, men   sen beror det väl också på hur myckAktiv klättrare et man engagerar sig, säger Elin Elin har aldrig tagit på sig något le- Bramsäter. daruppdrag i församlingen. – Jag har varit aktiv som klättrare Ensam kvar och satt i styrelsen för KFUM Skel- Den närmaste perioden efter Sigtuna lefteå i fem år. försökte gänget vara aktiva och jobHon har däremot alltid försökt att ba för rättvisemärkt handel på hemställa upp vid behov. maplan. – Jag har jobbat som extra perso– Vi åkte bland annat runt på olika nal i samband med Öpställen och berättade om pet hus och liknande Faitrade. arrangemang unUngdomarna var ”Fairtrade gör der en period. också med vid till exsatsningen mer   empel lanseringar av internationell” Samma språk nya rättvisemärkta Hon valde också att produkter och provengagera sig i rättvisesmakningar i olika butimärkt handel. ker, men det har blivit mycket – Det kallas numera Fairtrade i ett mindre av dessa insatser på senare försök att göra satsningen mer inter- tid. nationell. Det blir ju lättare att förstå – Alla andra i gänget har flyttat varandra om vi pratar samma språk härifrån och börjat plugga på annat över gränserna. håll. Det är bara jag kvar i stan nu. Vid en träff i Morö Backe kyrka   fick hela ungdomsgänget en förfrå- Diplomerad kyrka gan av ungdomsledarna om att gå Sankt Olovs församling, som är dipen så kallad Steg 1-utbildning i Fair- lomerad kyrka för Faitrade sedan trade på lägergården Munkviken ut- 2012, har i sin församlingsinstrukanför Lövånger och några av ungdo- tion att den ska verka för och jobba marna nappade på förslaget. för en rättvisare handel och det är

främst församlingsvärden Lill Lindström-Lundgren som drar ett tungt lass för den goda saken skull. – Jag brukar försöka ställa upp i mån av tid om Lill hör av sig. Det handlar främst om kortare föredrag eller bara att finnas på plats med information om Fairtrade. Vad är så viktigt med Fairtrade? – Att människor får en chans att hjälpa sig själva. Leva på längre Elin Bramsäter tycker nämligen att det bättre med hjälp till självhjälp än att bara ge pengar i handen för stunden. – Fairtrade ger människor en chans att bygga upp någonting som dom kan leva på längre fram också. I dagsläget har hon inga planer på att gå vidare med sitt engagemang för rättvisemärkt handel. – Jag har så mycket annat på gång just nu, så det får nog stå där det står ett tag.


12

HELA LIVET

Nummer 3 2013

Miljösatsning invigd skulle bli en miljöanpassad anläggning. – Vi fick i uppdrag att bygga det mest miljövänliga krematoriet, berättar kyrkogårdschefen Ronny Beslutet om att avsätta Det var inga reservationer, Hägglöf. pengar till ett nytt och och berättar Anders Berglund, miljöanpassat kremato- ordförande i Rådet för be- Energieffektivt kylrum rium togs av församlingens gravningsverksamheten. Den nya anläggningen tar kyrkofullmäktige under våDe förtroendevalda i för- tillvara på spillvärmen och ren 2011. samlingen beslöt också ti- får därmed lägre kostnader – Beslutet var enhälligt. digt att det nya krematoriet för uppvärmningen. Ett energieffektivt kylrum, den senaste reningstekniken och en helautomatisk kisthantering återfinns också i det nya krematoriet. I den nya anläggningen är det också möjligt att som anhörig närvara under hela processen. – Vi vill kunna ta emot människor på ett bra och värdigt sätt, förklarar kyrkoherde Carina Wikman i Det nya krematoriet på Alhems kyrkogård i Skellefteå invigdes Skellefteå pastorat. Kyrkogårdsexpeditionen av Carina Wikman, kyrkoherde i Skellefteå pastorat, Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå, och Ronny Hägglöf, kyrko- har dessutom flyttats till de gårdschef i Sankt Olovs församling. nya lokalerna. Det nya och miljöanpassade krematoriet på Alhems kyrkogård i Skellefteå är i drift. Storsatsningen, som har kostat drygt 20 miljoner kronor att bygga, invigdes lördagen den 7 september av kommunalrådet Lorents Burman

Kontakta oss! Församlingsexpedition Telefon: 0910 – 78 78 00 Besöksadress: Kyrkogatan 6 Postadress: Sankt Olovs församling, Box 376, 931 24 Skellefteå Öppettider: Måndag – fredag kl 8.30-12.00, 13.30-16.00 Sommartider: 24 jun-16 aug till kl 15.00 Kyrkans samtalsmottagning Telefon: 0910 – 78 78 32 tisdag och torsdag kl 8.15-9.00 Präst eller diakon utanför kontorstid Telefon: 0910 – 78 78 08

Torbjörn ny sjukhuspräst 53-årige Torbjörn Degerström, Bergsbyn, är ny sjukhuspräst i Sjukhuskyrkan i Skellefteå. – Det känns oerhört spännande, sa han inför första arbetsdagen. Den andra september klev Torbjörn Degerström in i sina nya arbetslokaler i Sjukhuskyrkan i Skellefteå. – Jag har väl i stora drag grepp om vad tjänsten som sjukhuspräst i Skellefteå handlar om. Han såg fram emot de nya arbetsuppgifterna och att få bli en del av en arbetsgrupp med samma mål i siktet. – Det ska bli spännande att se vad det blir för situationer som jag och mina nya kollegor kommer att ställas inför.

E-post: info.sanktolov@svenskakyrkan.se

Sjukhuskyrkan Präst: 0910 – 77 16 73 Diakoner: 0910 – 77 16 63, 77 16 74 Besöksadress: Skellefteå lasarett

Bergsbykyrkan Telefon: 0910 – 78 78 70 Besöksadress: Kalkbruksgatan 3

Sankt Olovsgården Telefon: 0910 – 78 78 20 Besöksadress: Kyrkogatan 6

Kyrkogårdsexpedition Telefon: 0910 – 78 78 80 Besöksadress: Alhems kyrkogård, Kantgatan 29

Morö Backe kyrka Telefon: 0910 – 78 78 40 Besöksadress: Stackgatan 1

Direktnummer till personal finns på församlingens hemsida under rubriken Personal i vänstermenyn.

Moröns bönhus Telefon: 0910 – 78 78 60 Besöksadress: Floravägen 4

www.svenskakyrkan.se/sanktolov

Hela livet nr 3 2013  

En tidning om verksamheten i Sankt Olovs församling i Skellefteå.