__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

Foto: David Charles Peacook

Skapar stolthet

Sidan 4 Norrbotniabanan på väg Sidan 6 Framgångsrik hybrid Sidan 7 Skellefteå lyfter Sidorna 8-9 Railcare går som på räls Sidan 10 4 000 nya jobb Sidan 12 Bra bemötande på BizBuz Sidan 13 60 lediga säsongsjobb Sidan 14 Skemek står på två ben Sidan 15 Intelligenta glasväggar Sidan 16 Lyckad satsning av Berco Sidorna 18-19 Marknadschef som ska skapa stolthet Sidan 20 Jörn en kreativ plats


2

GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

Goda Företagsnyheter c/o MedieMakeriet Kågevägen 36 E 931 38 Skellefteå www.godaforetagsnyheter.com www.facebook.com/godaforetagsnyheter/

Ansvarig utgivare: P-O Sjödin/MedieMakeriet Annonssäljare: Peter Ahlström 070-604 61 04 Göran Johansson 070-697 41 60 Alexander Simonsson 070-268 34 77 Original: MedieMakeriet i Skellefteå Text och bild: P-O Sjödin/MedieMakeriet Christina Liljestrand/Höneborg Karin Lundström Rawden/ Rawden Consulting Tryck: TryckeriCity i Umeå Distribution: Posten delar ut tidningen till alla företag i Skellefteå, Malå, Norsjö och Robertsfors kommuner samt Skellefteå, Umeå och Luleå flygplats.

ETTAN GODA OCH POSITIVA

Foto: David Charles

FÖRETAGARE FRÅN REGIONENS NYHETER OM OCH

Peacook

Skapar stolthet

Sidan 7 Skellefteå Framgångsrik hybrid Bra an på väg Sidan 6 nya jobb Sidan 12 två Sidan 4 Norrbotniaban e går som på räls Sidan 10 4 000 14 Skemek står på Railcar säsongsjobb Sidan lyfter Sidorna 8-9 Sidan 13 60 lediga g av Berco 16 Lyckad satsnin bemötande på BizBuz glasväggar Sidan Jörn en kreativ plats enta 20 Intellig Sidan 15 t stolthe ben Sidan dschef som ska skapa Sidorna 18-19 Markna

Helena Renström, marknadschef på Skellefteå kommun, ska skapa stolthet. Foto: P-O Sjödin/MedieMakeriet

UTGIVNINGSPLAN Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6

V9 V 15 V 22 V 38 V 43 V 48

Manusstopp v 7 Manusstopp v 13 Manusstopp v 20 Manusstopp v 36 Manusstopp v 41 Manusstopp v 46

Att leva med en glad galt

J

ag litar inte på människor som tar rast och semester! Jag nickade, hummade igenkännande och sparade citatet från den västerbottniske företagaren i minnesbanken. Trots att det är tillspetsat säger det nämligen något väsentligt om entreprenörers rastlöshet. Några kallar den ”vuxendamp”, men det finns nog en bokstavskombination för det också. N.F.Ä.D., kanske. Något Fel Är Det. Entreprenören jag lever med hade beslutat sig: – Nu ska jag gå ner på heltid och få lite tid över! Jag tror det när jag ser det, tänkte jag, vis av erfarenhet. December månad blev ett typiskt exempel. Julen, den var sekundär. Vad var väl en futtig jul – den återkommer ju varje år! emot PROJEKTET?? Men vilket av alla dessa projekt? Något i hans båda egna företag, varav ett administrerar mina skrivjobb, eller något på arbetet där han varit anställd i 25 år, eller något byggprojekt på egna drömhuset, som fortfarande saknar rinnande vatten? Nej, det handlade om återuppbyggnad – in perfectum! – av den brandskadade grillstugan på vår tomt. Katastrofen inträffade förra året; några gnistor blåste ner i vedförrådet, låg och pyrde i två dygn och orsakade till slut brandkårsutryckning IRL och mycken sorg. För nu talar vi inte om någon vanlig liten sketen grillstuga, utan grillstugornas grillstuga, specialmåttad och specialbyggd, av limträ, med gamla pardörrar och sju lager linoljefärg runt de spröjsade fönsterrutorna av antikt, vågigt glas. Slutdatum för återuppbyggnaden sattes i mellandagarna. Nu skulle grannarna bjudas in och återigen få njuta av gemenskapen i ”Glada Galten” med den handsmidda skylten förärad av en vän. Ingen återvändo fanns! Varenda ledig timme – och då menar jag varenda, även på julafton! – ägnade han helhjärtat åt grillstugan. När så Dagen D kom fattades fortfarande dynorna jag lovat klä med ylletyg (och krulligt fårskinn från mammas

gamla päls), massajspjutet och bockhornen som ska pryda väggarna och de gammaldags elledningarna med mässingsknoppar. Men de nya bänkarna och väggpanelen, den specialbyggda eldstaden med ölburkshyllor för att behålla drycken kyld och den nya, smidda släckningskupan fanns på plats. Från sin hedersplats på väggen blickade ett stort, uppstoppat vildsvinshuvud ner på oss när vi fyllde champagneglasen och invigde favorittillhållet igen. Först efter denna höjdpunkt varvade min entreprenör ner och kunde så småningom njuta av julledighet. Tro det eller inte, men till slut lugnade han ner sig så mycket att vi till och med kunde slötitta på film i sängen – flera kvällar i rad. (Notera att hushållet saknar TVapparat. ”När skulle jag titta på den?” ) Baksidan med att gå upp helt i arbete känner vi till. En dag kanske det smäller. Man vet faktiskt inte hur länge man får vara frisk. Det kan hända att varningssignalerna funnits där länge, men att man ignorerar dem igen och igen, och plötsligt kan krafterna ta slut. Det gäller alltså att hejda sig och unna sig att vila, njuta och bara vara, innan det är för sent. Min älskade, energiska entreprenör drabbades också för några år sedan, mitt i karriären, av cancer. I den vevan insåg han att det egna livet var ändligt. Under cellgiftsbehandling och skytteltrafik ut och in på lasarettet fördrev han tiden genom att surfa på båtsajter. Där hittade han föremålet för en annan stor passion: en segelbåt, stor nog att bo i hela sommaren. Det som gällde var nu – nu eller kanske aldrig. Därför ringde han Handelsbanken och frågade: – Vad har ni för policy att låna ut pengar till cancerpatienter? Varpå han åkte till Tyskland, mitt i smällkalla advent, där han inspekterade och köpte båten. Livet ska levas nu – i en intensiv ström av ömsom vila, ömsom arbete. Ett konststycke, både för entreprenörer och andra. Christina Liljestrand


GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

3


4

GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

Elisabeth Sinclair, projektledare i Norrbotniabanegruppen, hävdar att det med all säkerhet blir en Norrbotniabana och att det enda som inte är

säkert är när den exakt ska stå klar. Foto: Norrbotniabanegruppen.

Norrbotniabanan på väg Norrbotniabanan är sakta men säkert på väg att bli verklighet. – Sträckan måste, eftersom den numera ingår i det europeiska stomnätet för järnväg, stå klar senast år 2030, berättar projektledaren Elisabeth Sinclair i Norrbotniabanegruppen. Norrbotniabanan är en ny kustnära järnväg på 27 mil mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. Den nya järnvägsdragningen ska i första hand förstärka godstrafiken i landet, men också möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer. De positiva effekterna är bland annat att transportkostnaderna för godstrafiken kan minskas med cirka 30 procent och att restiderna för persontrafik vid kusten kan halveras. Norrbotniabanan, som beräknades kosta 29 miljarder kronor att bygga 2013, bedöms också skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och en positiv regional utveckling som gagnar hela landet samt ge stora klimat- och miljövinster. Nationell transportplan Norrbotniabanan AB, med Trafikverket som partner, har klart med en medfinansiering från EU på cirka 100 miljoner kronor. – Till detta har regionen själv lagt 100 miljoner från de regionala transportplanerna. Pengarna innebär att Trafikverket nu kan göra färdigt järnvägsplanerna mellan Umeå och Skel-

Hans Lindberg (t v), ordförande i Norrbotniabanan AB, och VD-n Gusten Granström på en kick off i Umeå. Foto: NBBAB.

lefteå samt en bygghandling (systemhandling) för sträckan Umeå-Dåva. – Bygget av den första delsträckan kan därmed starta i juni 2018, berättar Elisabeth Sinclair. Trafikverket har också påbörjat arbetet med nästa nationella transportplan och den kommer att gå ut på remiss under året. – Här är det viktigt att Norrbotniabanan kommer med i sin helhet. Tre järnvägsplaner Nu har Trafikverket anlitat ÅF för planering och projektering av Norrbotniabanan genom Skellefteå kommun. Uppdraget, som värderas till cirka 40 miljoner kronor, omfattar bland annat linjestudier och samrådshandlingar samt framtagande av tre

järnvägsplaner med miljökonsekvensbeskrivningar för sträckan. – Vi har mycket god erfarenhet av att driva stora infrastrukturprojekt effektivt och vi har en unik position inom de här områdena, kommenterar divisionschef Mats Påhlsson på ÅF:s division Infrastructure. Arbetet förväntas pågå till år 2019. Det ser också, enligt Elisabeth Sinclair, ut som att det öppnar sig en möjlighet att söka mer medfinansiering från EU under 2018 och då kommer Norrbotniabanan AB förmodligen att söka medfinansiering för resterande järnvägsplaner från Skellefteå upp till Luleå. Europeiska stomnätet – Det är små steg i taget, men det viktigaste vi har framför oss är att komma in i den nationella transportplanen, kommenterar Elisabeth Sinclair. Hon hävdar att det med all säkerhet blir en Norrbotniabana och att det enda som inte är säkert är när den exakt ska stå klar. – Eftersom sträckan numera ingår i det Europeiska stomnätet för järnväg måste sträckan stå klar senast år 2030. Den nationella transportplanen måste också bli godkänd av riksdagen våren 2018. Hur påverkar allt det här Norrbotniabanegruppens arbete? – Vi, som är en partipolitiskt obunden intressegrupp som verkar för Norrbotniabanans förverkligande, kommer att finnas så länge som vi anser att det behövs ett informationsarbete för att driva frågan framåt, säger Elisabeth Sinclair. P-O Sjödin/MedieMakeriet


GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

-

-

5

Öppet dygnet runt året om 75 taxibilar till er tjänst 400 000 transportuppdrag / år 170 medarbetare

Öppet dygnet runt året om 75 taxibilar till er tjänst 400 000 transportuppdrag / år 170 medarbetare

-

Skellefteå Taxi AB utför b.la. följande transporter varje dag; Skoltransporter c:a 500 elever /dag Färdtjänstresenärer c:a 400 / dag Sjukresenärer c:a 170 personer / dag Flygtaxiresenärer c:a 100 personer / dag Övriga resor såsom resor till festligheter, smågodstransporter matkörningar m.m.

-

Öppet dygnet runt året om 75 taxibilar till er tjänst 400 000 transportuppdrag / år 170 medarbetare

-

-

Skellefteå Taxi AB u Skoltransporter c:a Färdtjänstresenärer Sjukresenärer c:a 1 Flygtaxiresenärer c: Övriga resor såsom smågodstransporter

Skellefteå Taxi AB utför b.la. följande trans Skoltransporter c:a 500 elever /dag Färdtjänstresenärer c:a 400 / dag Sjukresenärer c:a 170 personer / dag Flygtaxiresenärer c:a 100 personer / dag Övriga resor såsom resor till festligheter, smågodstransporter matkörningar m.m.

Specialcylindrar

till entrepenadmaskiner och processindustrin

Specialcylindrar

Vi anpassar alla cylindrar efter kundens behov och erbjuder snabba och akuta cylinderrenoveringar.

Specialcylindrar

till entrepenadmaskiner och processindustrin

till entrepenadmaskiner och processindustrin

Vi utformar och tillverkar hydraulcylindrar, alltid Vi anpassar alla cylindrar efter efter kundens behov, med korta leveranstider och kundens behov och erbjuder snabba till konkurrenskraftiga priser. Vi erbjuder snabb och akuta cylinderrenoveringar. service och akuta cylinderrenoveringar.

Svetsning - Svarvning - Mekanisk verkstad - Hydraulik MASKINVÄGEN 12 | 931 37 SKELLEFTEÅ 0910-128 81 | ab.skemek@telia.com


6

GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

Framgångsrik hybrid Ideella krafter och styrelsearbetet har steg för steg banat väg för Skellefteå AIK:s framgångar på hockeyrinken. - Vi bestämde oss för att vi ville till elitserien och så frågade vi oss hur, berättar AIK:s klubbchef Pea Israelsson.

Föreningen Skellefteå AIK Hockey sneglade på vad andra föreningar lyckats bra med och upptäckte att de som lyckats bäst hade kontinuitet inte bara bland spelarna på isen utan också bland styrelsemedlemmarna. Dessutom hade de en ekonomi som tillät satsningar. Målet perioden 1997-1999 var helt enkelt överlevnad och budgeten var omkring 11 miljoner kronor med ett publiksnitt på 1 795 personer. Sedan bestämde sig föreningen för att satsa på att komma till elitserien och att ha fem av tio spelare med ursprung i den egna föreningen. Det gällde då att sätta en budget för det. Visionsstyrd prissättning - År 1999 bestämde vi oss för att ha en visionsstyrd prissättning, säger Pea och tillägger med ett skratt: - Det var nog tur att vi räknade lite fel i början – ett antal miljoner - och inte förstod allt som skulle krävas. Priserna på biljetter och på reklamplatser behövde ge de inkomster som man beräknade sig behöva för att kunna göra allt. Det blev ett enormt arbete med projektioner och budgetskisser. Varje december träffas styrelsen kring detta och i februari sammanställer man ”budget 1”.   Strategiskt mål Vid möten i mars funderar styrelsen över strategi och regional utveckling. I juni går man igenom budgeten och frågar sig: Vad vill styrelsen? Alltsedan 1999 är svaret: Vi vill bli Sveriges ledande förening genom långsiktig sportslig, ekonomisk och social utveckling. - Att vara Norrlands ledande … var inte nog. Detta strategiska mål blev något starkt att arbeta för på alla nivåer, förklarar Pea. I sitt arbete med långsiktig social utveckling uttalar styrelsen bland annat att Vi bryr oss om våra spelare, vår personal och ideella krafter. Vi utvecklar individer på och utanför banan. Vi bryr oss om vår publik på och utanför arenan. Och så verkar de för att alla ska få chansen att prova ishockey och uppleva Skellefteå AIK i en eller annan form.   Våra värdeord Styrelsen frågade sig: Vilka värderingar gäller hos oss? och Vad innebär det i vardagen? - Tillsammans jobbar, växer och vinner vi. Det är våra värdeord och det gäller alla nivåer. Vi kan inte säga att vi är ensamma om att använda or-

- Tillsammans jobbar, växer och vinner vi. Det är våra värdeord och det gäller alla nivåer, berättar klubbchefen Pea Israelsson. Foto: Skellefteå AIK Hockey.

det ”tillsammans”, säger Pea, men vi menar det verkligen. Värdegrunden uttrycker att alla inblandade från styrelsen och nedåt representerar AIK i alla lägen, är ambassadörer, respekterar omgivningen och fokuserar på det de kan påverka. - Vi har formulerat det så att Vi löser problem genom att klokt prata med varandra. Det är vår översättning av bibelns ord om att behandla din nästa såsom dig själv, förklarar Pea. Våga göra fel Ledningsgruppen har formulerat flera övergripande mål för kontoret och föreningen. Det finns mätbara mål med nyckeltal och medarbetarsamtal och att bidra med engagemang och glädje, liksom att alltid komma ihåg de ideella krafterna. Och så finns det en mening som sticker ut: Det är okej att göra fel men det är inte okej att inte prova på nytt. Om det inte skulle vara okej att göra fel skulle en handlingsförlamning kunna drabba föreningen. Det skulle inte vara bra. - Det gäller att ständigt sträva mot nya mål och ligga steget före konkurrenterna. De studerar AIK för att lära av våra goda exempel, konstaterar Pea.

Varje år analyserar styrelsen konkurrensen utifrån de egna strategiska målen och under hösten tar så åter arbetet med budgetskisser vid. Ideella krafter Styrelsearbetet med dess fokus på värdegrunder, strategier, konkurrensanalys och budget är en grundbult för hockeyframgångarna. Allt hör samman. De 24 elitspelarna genererar inkomster till föreningen särskilt när de spelar i Svenska Hockey Ligan (SHL). SHL och biljettförsäljning genererar cirka 30 miljoner var. Sponsorer står för cirka 22 miljoner och Rinkside med mat och konferens är en annan viktig intäktskälla. Detta ger en ekonomisk bas för att driva ungdomsarbetet med 410 spelare från sex-sju års ålder och uppåt i Tre Kronors Hockeyskola i AIK:s regi som generar hälften av de 24 i elitserien. - Samtidigt skulle detta arbete aldrig kunna bedrivas om inte föräldrar och andra ställde upp med många timmar ideellt arbete. Det är en särskild utmaning att driva ett företag och ha ideell verksamhet under ett och samma tak. Vi är en framgångsrik hybrid, säger Pea. Karin Lundström Rawden


GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

7

GODA KORTA Företagarna Skellefteå och Företagarna Burträsk/Lövånger har utsett Mattias Jonsson, WB Trä i Burträsk, till Årets företagare i Skellefteå kommun. ”Han har genom målmedvetet arbete och engagemang utvecklat WB Trä till att vara en stark aktör på marknaden för högkvalitativa specialsnickerier med en kombination av hantverkstradition och modern träteknik”, lyder motiveringen.

Norwegians ankomst till Skellefteå kan få kommunen att lyfta. Foto: Jørgen Syversen.

Skellefteå lyfter Flygbolaget Norwegian, som är det sjätte största lågprisbolaget i världen, börjar flyga mellan Skellefteå Airport och Stockholm Arlanda i slutet av mars. – Norwegian blir en ny viktig aktör som drar kommunen framåt, säger kommunalrådet Lorents Burman. Norwegian växer starkt på den svenska inrikesmarknaden och satsar nu vidare med att etablera en ny linje mellan Skellefteå och Stockholm. Flygbolagets nya linje kommer att innebära cirka 850 nya avgångar under 2017. – Vi är glada över att nu kunna erbjuda ytterligare en inrikeslinje i Sverige och därmed ge resenärer i Sverige ännu fler valmöjligheter till låga priser, säger Thomas Ramdahl, kommersiell direktör på Norwegian. God tillgänglighet Sträckan kommer att trafikeras tre gånger dagligen från Stockholm respektive Skellefteå och med Norwegians stora linjenätverk ger den nya linjen ger dessutom boende i norra Sverige möjlighet att enkelt resa vidare ut i världen. – Den etablering som Norwegian nu genomför är oerhört viktig för Skellefteåregionens fortsatta

tillväxt. Med tanke på den expansion vi har i Skellefteåregionen och den stora mängd exportföretag som är i stort behov av god tillgänglighet är jag och många med mig mycket lyckliga nu, säger VD-n Robert Lindberg på Skellefteå Airport. Stark faktor Skellefteå Airport har jobbat aktivt under en längre tid för att åstadkomma Norwegians etablering i Skellefteå och kommunalrådet Lorents Burman, (S), lovordar etableringen: – För att nå målet om att bli 80 000 invånare i Skellefteå är resmöjligheterna en stark faktor. Framför allt för näringslivet är det viktigt med möjligheten att enkelt knyta an till omvärlden. Etableringen av en ny flyglinje öppnar dessutom upp för att attrahera ytterligare investeringskapital till Skellefteå. Kommunchefen Kristina Sundin Jonsson är inne på samma linje. – I en tid när Skellefteå har fantastiska utvecklingsmöjligheter är det för stora delar av näringslivets tillväxt avgörande att ha bästa möjliga anslutningsmöjligheter till resten av Sverige och världen. Skellefteå Airports etableringsarbete är imponerande och att Norwegian väljer att investera så kraftfullt i Skellefteå kan vi vara stolta över, säger hon.

Hellgrens.se har förvärvat Bothnia Fastighets AB, som äger fastigheterna Muttern 5 och Muttern 6 på Tjärn, av Hellgren Invest AB. – Med våra mått mätt en stor affär som mer än fördubblar koncernens uthyrningsbara yta, skriver Anders och Magnus Hellgren. Förvärvet är ytterligare mot målet att fördubbla omsättningen i alla verksamhetsgrenar. Nyléns Hugosons Chark AB i Luleå, som har paketering av kött och tillverkning av bland annat palt och smörgåstårtor i Skellefteå, har köpt Guldfiskens Kök AB av Polarrenen AB. – Med förvärvet stärker vi vår position som Norrlands ledande matproducent, kommenterar VD-n Magnus Nilsson. Landsbygdskommittén anser att 23 kommuner, bland annat Malå och Norsjö, bör få ta del av särskilt riktade näringslivspaket och satsningar. Den föreslår vidare att kommunerna prioriteras för bland annat utbyggnad av digital infrastruktur och omlokalisering av statliga jobb. Collage Arkitekter utsågs till Årets företag på Alvargalan i Skellefteå. BioCool vann priset Årets Varumärke och företagets VD, Maria Forssell,tog hem titeln Årets profil. Övriga vinnare: Stadskällaren - Årets nykomling, Latitude 64 - Årets exportföretag, Elecosoft - Årets hållbara företag, Lundbergs Smedja - Årets småföretag, HairStyle - Årets handelsföretag, FSG Sverige - Årets tjänsteföretag, Scandinavian Terrain Vehicles - Årets tillväxtraket, Kevin Forss Nordlund på Noted Media - Årets unga entreprenör och Removit Skadeservice i Sverige - Årets startup.

Fem insikter om vad som föder framgång

Alexander Pärleros har i sin Framgångspodd intervjuat omkring 100 av Sveriges mest framgångrika människor för att klura ut vad som egentligen föder framgång. Samtalen med framgångsrika människor har, enligt Veckans Affärer, gett Pärleros värdefulla insikter om vad som föder framgång. En tydlig

gemensam nämnare är att de ser till att få 15-20 procent mer gjort per dag än sina konkurrenter. Det kan handla om något så enkelt som att gå upp en timme tidigare. Andra faktorer som förenar dem är att ta saker för vad de är och kanske inte minst att drivas av sin passion.

1. Var inte rädd för uppoffringar som får dig att prestera mer än dina konkurrenter 2. Ta saker för vad de är - stressa inte upp dig i onödan 3. Låt din passion driva dig 4. Gå din egen väg - lyssna inte på belackare 5. Hitta din gåva - och ge bort den


8

GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

Ta ett smart koncept på underhåll i en starkt eftersatt nisch med framtidspotential. Tillsätt ett ledarskap med utmärkt entreprenörskap och medarbetare med laganda utöver det vanliga. Då får man framgångsrika Railcare. Granne med Utternbåtars gamla lokaler, med utsikt över iskalla havet och med hamnens järnvägsspår inom bekvämt räckhåll har Railcare sitt högkvarter. Järnvägsunderhållsbolaget från Skelleftehamn har skjutit fram som en raket på aktieinvesterarnas himmel. 2012 klassades Railcareaktien av Privata Affärer som en av de fem bästa affärerna, och investerarna har inte blivit besvikna. Många skulle nog ge sin hatt för att kunna kopiera framgångsreceptet. På liningavdelningen, som står för en liten del av Railcares totalt 300 miljoner stora omsättning, började Tobias Lindgren som chef i maj ifjol. – Railcare bygger på grundidén om att använda ett redan fungerande koncept i ett nytt sammanhang, förklarar han. Att de vacuumsugar som används i industrin också är utmärkta vid renovering av järnväg är en idé som väcktes när grundaren Ulf Marklund i slutet av 1980-talet hjälpte dåvarande Stabilator att utveckla en sugare för Hong Kongs tunnelbanesystem. Med en vacuumsug kan banvallar restaureras och mängden av växlar bytas ut försiktigt och behändigt i stället för genom ett omständligt söndergrävande. Ett suveränt koncept som sparar massor av både tid och pengar. Hem till Skellefteå Tobias själv startade sin karriär i Stockholmsregionen, men han och sambon Ida vände

Railcare går som på räls

norrut i samband med att de skaffade barn. Först jobbade han sju år på Nordic Light, vilket bland annat innebar att sätta upp en helt ny verksamhet i USA. Att pendla över Atlanten blev dock i längden ohållbart, och i samband med att han bestämde sig definitivt för Skellefteå sökte han sig till Railcare. – Alla talar gott om Railcare som arbetsgivare, säger Tobias sanningsenligt och berömmer arbetsgivarens entreprenörsanda. Det finns spelregler, men det är väldigt öppet och jag får komma med förslag och idéer. Vi diskuterar nya affärsmöjligheter. Det är sånt jag går igång på. Innovationer i traditionell bransch Nutidens miljötrend och politisk vilja att satsa på järnväg är en förstås en god grund för Railcare. Den svenska järnvägen är dessutom eftersatt när det gäller underhåll, och regeringen har skjutit till nya pengar för ändamålet. I takt med detta har Railcares verksamhet kunnat breddas och innefattar flera ben inom området järnvägsrenovering. Idén att hyra ut egna specialmaskiner tillsammans med personal har vunnit stort gehör både i Skandinavien och i Storbritannien. Egna operatörer pendlar till England där Railcare jobbar med underhåll på järnväg. Innovation är ett nyckelord för företaget, och vid sidan av ”sugarna” har man egna maskiner för snöröjning av räls. Man hyr också ut egna lok och åtar sig uppdrag inom specialtransport. Inom Railcare Academy lärs egna lärlingar upp. Liningen, som är Tobias verksamhetsområde, är inriktad på renovering av järnvägstrummor. Trots att just liningen bara är en liten del av företaget, som dessutom inte gett vinst i

år, vågar Railcare satsa stort på utveckling av den. Det tycker Tobias är imponerande. – Det är klart att det krävs likviditet för att kunna göra det, men också en trygghet och en fast tro både på idéerna och på dem som ska genomföra, utveckla och ansvara för dem, menar han. Otroligt engagemang Tobias menar att mycket av framgången ligger i en viljestark men ödmjuk ledning, som har förmågan att få med sig medarbetarna. – Det är människorna som gör att det gått väldigt bra och ser ljust ut framöver också. Personalen är oerhört kompetent på alla nivåer och har ett otroligt engagemang. Kollegorna Tina Hofverberg och Johanna Almqvist håller med Tobias om att Railcare känns lite som en familj. – Jag har blivit så fantastiskt bemött här, bekräftar hemvändaren Johanna, som jobbat på Railcares kontor i två år och fick jobbet genom personliga kontakter. Alla tre är överens om att attraktiva arbetsplatser är avgörande för Skellefteås framtid. – Om Skellefteå ska kunna växa måste man lyfta fram att här finns roliga jobb och bra arbetsgivare. Folk jobbar ju åtta timmar per dag. Det räcker inte med att erbjuda en bra fritid! För ett tag sedan hade man anledning att ställa sig frågan om järnvägen skulle förstatligas, som den socialdemokratiska regeringen lovade. Så blev det inte. Beslutet blev att Trafikverket ska ha helhetsansvar för underhållet av järnvägen, men privata aktörer kommer att få fortsätta att sköta själva ruljangsen. Något som talar för fortsatta framgångar för Railcare. Christina Liljestrand


GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

9

Railcare-medarbetarna Tina Hofverberg (t v), Tobias Lindgren och Johanna Almqvist är överens om att företaget känns lite som en familj. Foto: Christina Liljestrand.


10

GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

GODA KORTA Alimak Group har köpt den globala leverantören av vertikala transportlösningar för vindkraftverkstorn Avanti Wind Systems. Företaget, som har sex produktionsanläggningar på olika håll i världen, värderas till cirka 900 miljoner kronor. En nyemission av aktier på upp till 800 miljoner kronor ska finansiera förvärvet. Bemanningsföretaget Konsultia, som är etablerad i Skellefteå och Robertsfors, har gått från noll till över 50 miljoner kronor i omsättning på tre år. Nu prisas företaget av Almi Nord för sina framgångar. – Vår drivkraft är att företagen i Norrland ska blomstra och därigenom öka både sysselsättningen, konkurrenskraften och välfärden i norr, säger VD Jimmy Rönnblom. Arkitektkopia Skellefteå är ett företag i tillväxt och ambitionen är att fördubbla sin omsättning under en treårsperiod. Nu ska Fastec kanalisera digitalprint, scanning och ritningsplottning från hela landet till Arkitektkopia för produktion i Skellefteå. – Avtalet med Fastec är en viktig milstolpe. Den tar oss en bit på vägen i vår ambitiösa tillväxtplan och säkrar jobb och vidare satsningar här i Skellefteå, berättar VD-n Roger Fransson. Ica Kvantum i Skellefteå ska satsa tio miljoner kronor på att bygga om butiken. – Vår utökade satsning på färskvaror med bland annat eget kök har gjort det här möjligt, säger ICA-handlaren Peter Jonsson. Butiken ska också nyanställa en konditor och en kock. Nordic Light AB i Skellefteå har, via moderbolaget ITAB Shop Concept AB, tecknat ett femårigt avtal med en stor fackhandelskedja i Europa till ett värde av 500 miljoner kronor. – Avtalet handlar om att byta ut gammal belysning i befintliga butiker till modern ledbelysning, berättar VD-n Erik Wikström till Norran. ITAB Shop Concept köpte Nordic Light, som har ungefär 120 anställda i Skellefteå, 2011. Träindustriföretaget Setra flyttar tillverkningen av golv från Valbo utanför Gävle till Malå. – Nu kan vi samlasta och effektivisera transporterna av golv och panel till Japan, berättar platschefen Rickard Westerberg till Norran. Koncentrationen av all tillverkning av interiör till Malå innebär tvåskift och nyanställningar av fyra-fem personer.

4 000 nya jobb Skellefteå kommun ska, enligt det nya näringslivspolitiska programmet, verka för ett framsynt, jämställt, växande och attraktivt Skellefteå. – Målet är att 4 000 nya jobb ska skapas, kommenterar kommunalrådet Maria Marklund (S). Skellefteå kommuns bidrag till näringslivsutveckling är att idéer ges plats att utvecklas och att förutsättningarna för att driva företag är goda i både staden och på landsbygden. 4 000 nya jobb krävs för att visionen om 80 000 invånare år 2030 ska bli verklighet. ”Det sker genom fortsatt konkurrenskraft i befintliga företag så att de kan behålla och skapa nya jobb, genom att fler företag startas och överlever, samt att företag bestämmer sig för att flytta hit”, skriver kommunen i sitt näringslivspolitiska program. Föränderliga behov Samverkan mellan näringsliv och offentliga aktörer krävs, enligt programmet, så att förutsättningarna för att driva och vidareutveckla företag blir gynnsamma, arbetsmarknaden blir väl fungerande, kompetensförsörjningen möter företagens föränderliga behov och platsen erbjuder goda livsmiljöer. Programmets syfte är att tydliggöra kommunens prioriteringar 2017-2018 och dess strategiska inriktningar är bland annat ett attraktivt näringslivsklimat och en ökad samverkan i närregionen. Skellefteå kommun ska bland annat: n erbjuda enkel, snabb och kundfokuserat service och myndighetsutövning som möter företagens behov. n utveckla dialog mellan kommun och lokala företag. n skapa förutsättningar för att åstadkomma småföretagarvänlig upphandling. n stärka Röda tråden ytterligare.

Kommunalrådet Maria Marklund. Foto: Paulina Holmgren. n bidra till utveckling av digital infrastruktur. n finansiera projekt och klusterstärkande insat-

ser mellan nya och befintliga företag.

Regelverk ses över Maria Marklund lovar i tidningen Norran att kommunen ska möta företagens behov och inte ägna sig åt osund konkurrens. – Vi ska se över om det finns några av kommunens verksamheter som kan överföras till andra utförare, säger hon till Norran. Hon lovar vidare att regelverk för de små företagen ska ses över och att Företagslots ska se till att en väg in till kommunen är det som gäller.

Spel vinnande affärsidé Tävlingen Vinn ett aktiebolag, där Skellefteå kommun ger bort ett företag till en aspirerande entreprenör, är avgjord. Ett brädspel om Skellefteå AIK blev den vinnande affärsidéen. Bakom det än så länge namnlösa företaget står Joakim Brännström, en 39-årig mellanstadielärare med ett minst sagt brinnande hockeyintresse och en kreativ ådra. – Jag hade en väldigt färdig affärsidé och jag tror att det bidrog till att jag vann, säger Joakim. Faktum är att idén kom redan för tolv år sedan när han skulle hitta på en julklapp till sina syskon.

– Varje år gör jag en AIK-sak till mina syskon och den här gången ville jag slå på stort.

På väg starta eget Han var på väg att starta eget redan innan han ställde upp i tävlingen Vinn ett aktiebolag. – Tävlingen fick jag syn på av en slump när jag började följa platsvarumärket Skellefteå på Instagram. Det var två dagar till deadline, så jag skrev snabbt ihop en ansökan och fick komma till uttagningen och möta juryn. Det kändes bra – jag tror starkt på min idé och hade ju redan kalkylerna klara. Jag tror att det gjorde juryns val lättare. Lagom till höstens SHL-premiär beräknas spelet finnas ute i handeln.


GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

11


12

GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

Bra bemötande på Bizbuz sportevenemang och upplevelser av alla de slag. Pernilla Gravenfors, som drivit ett hotell från kris till stora framgångar, berättade målande och dramatiskt om vad kundfokus kan ge. Via Unghästen konstaterades dessutom att Skellefteå är rätt bra på bemötande.

Vem bryr sig om att hamburgarna inte genomstektes helt när rapparen och affärsmannen Petter bränd av maneter smörjer in ansiktet i urin? Innovationshuset The Great Northern invigdes under Bizbuz-veckan som kryddades med Petters krisbemötande och genomsyrades av bra bemötande och gott värdskap. Artic Game Lab och Gold Town Games:s satningar förutspåddes en god framtid. Så länge skaparna vill bo här är geografiskt läge tämligen oväsentligt inom denna del av datavärlden. När sen Skellefteå Krafts Christoffer Svanberg berättade att datacenter numera efter en lagändring beskattas som basindustri blev det lätt att tänka sig att Skellefteå Kraft och Vattenfall lyckas få etableringar i vårt närområde. Miljöförutsättningarna är nämligen ypperliga här globalt sett. Det gäller bara att företagarna ser att de kan bidra och få många spännande arbetstillfällen. Än finns det pengar att ansöka om inom FUI-projektet (För förnyelse och utveckling inom datacenter och moln). Igenkännande skratt Annika R Malmberg berättade om kundbemötande. Det blev många igenkännande skratt och

Rapparen och affärsmannen Petter. Foto: Wikipedia Commons.

en och annan ny insikt. Oftast vill kunden mest ha någon som lyssnar på vad hen varit med om, sympati för att det varit jobbigt, snarare än någon spektakulär kompensation. Bra bemötande är också en fråga i fokus för besöksnäringen med affärer, hotell, kultur- och

Gigantisk spindel Det kommande kulturhuset beräknas bli en turism-magnet. Att ha en anledning att resa till en stad är viktigt. – Kultur kan bli ett riktigt dragplåster visar erfarenheter från Liverpool som nu har en blomstrande framtid tack vare samordnade visioner och insatser för kulturen, berättade Paul Mullins från Liverpool Destination Services. Han förordade satsningar som når folk i ytterområdena och hans favoritevent är en gigantisk spindel som rörde sig på gatorna i Liverpool under flera dagar. Skellefteå får redan och hoppas på än fler besök för sina träkonstruktioners skull. – Att bygga med hållbara material, som dessutom hushåller med naturresurser, är i fokus för Riksbyggen, berättade hållbarhetschef Charlotta Szczepanowski. Karin Lundström Rawden

Här är dina goda nyhetsförmedlare!

Text & Bild

Annonssäljare

Text & Bild

Annonssäljare

Ansvarig utgivare

Christina Liljestrand Höneborg 073-097 04 15

Peter Ahlström PA Reconding 070-604 61 04

Karin L Rawden Rawden Consulting 070-558 81 86

Göran Johansson Reklamhuset 070-697 41 60

P-O Sjödin MedieMakeriet 070-329 29 10

christina.textkonsult@gmail.com

peter@godaforetagsnyheter.com

info@rawden.se

goran@godaforetagsnyheter.com

pos@godaforetagsnyheter.com

P-O Sjödin, MedieMakeriet i Skellefteå AB, har tagit över det populära företagsmagasinet Goda Företagsnyheter. Grundtanken med att leverera positiva och inspirerande nyheter om och till regionens företag lever vidare. Tidningen, som är tänkt att komma ut sex gånger per år, och hemsidan har fått ett nytt utseende i och med ägarbytet.

Och det finns planer på fler nyheter under året. Vi som jobbar med produkten hoppas att nyheterna ska falla väl ut och att stödet från företagen i regionen ska fortsätta i samma fina anda. Här ovan är hela gänget bakom magasinet du håller i dina händer!

Följ oss gärna på www.godaforetagsnyheter.se och www.facebook.com/godaforetagsnyheter/!


GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

60 lediga säsongsjobb

13

Skellefteå Camping och Byske Havsbad anställer 60 nya medarbetare inför sommaren 2017. Under juni-augusti bor nästan hälften av alla övernattande turister i Sverige på en anläggning inom campingbranschen. Branschen omsätter, enligt branschorganisationen SCR Svensk Camping, fyra miljarder kronor, sysselsätter 10 000 personer och står för 15,5 miljoner gästnätter. Swecamp är en kedja med 13 fristående och helårsöppna anläggningar, bland annat Skellefteå Camping och Byske Havsbad, där tio procent av branschens totala gästnätter spenderas. 440 medarbetare Nu söker anläggningarna cirka 440 nya medarbetare inför sommaren 2017 och även tillsvidaretjänster ska tillsättas. - Säsongsjobb är attraktiva hos ungdomar och ungdomar är viktiga för vår bransch. Om intresset finns hos medarbetaren gör vi vad vi kan för att omplacera personalen till en annan anläggning i kedjan med högsäsong under en annan period än den egna. Det resulterar i en trygghet för våra anställda. Kompetensen finns då kvar i kedjan, vilket gör att vi kan behålla den höga kva-

Två campinganläggningar i Skellefteå söker nya medarbetare. Foto: Swecamp

litén till våra gäster, berättar Andreas Häggqvist, ordförande i Swecamp. Anläggningarna i Skellefteå kommun söker

bland annat receptionister, parkvärdar, butikspersonal, restaurangpersonal, barnledare, städare, badvakter och vaktmästare.

Vi växer så det knakar! Du är välkommen att besöka oss i våra nya stora lokaler på Hyvelgatan 1 och Du - vi bjuder på kaffe.

Vi är specialister på: Hydraulcylindrar - både reparationer samt tillverkning av nya. Vi säljer även tätningar, bussningar och lager.

- din vän på mediafronten!

Välkommen in om Du är i behov av våra tjänster.

Hyvelgatan 1, 931 36 Skellefteå Telefon: +46 910 375 00 Mail: info@anjomekanik.se, Web: www.anjomekanik.se


14

GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

Skemek står på två ben Skemek AB har breddat verksamheten och köpt hydraulikdelen av TurnHill AB. – Nu har vi ytterligare ett ben att stå på, säger delägaren Mikael Johansson. Skemek AB på Mullberget i Skellefteå, som säljer, tillverkar och monterar stålkonstruktioner från färdiga ritningar, startades av Börje Johansson 1974. 2004 tog sönerna Mikael och Thomas över företaget som i dag sysselsätter sju anställda. – Vi är en svetsverkstad, men vi brukar säga att vi är en snickarfirma inom metall, berättar Mikael Johansson. Lokala företag Kundkretsen består främst av lokala företag. – Vi gör en hel del jobb åt Kuusakoski och Boliden. Mikael Johansson har jobbat i branschen i hela sitt liv och den senaste tiden har han börjat titta på möjligheten att bredda verksamheten. – Det känns som vi har varit lite tunga mot Mikael Johansson, delägare i Skemek AB, berättar att företaget redan har haft ett antal hydraulikjobb. Foto: P-O Sjödin/MedieMakeriet industrisidan, så nu hoppas vi komma in lite på Från och med– 1:a December entreprenadsidan också. En förutsättning var att Robert Degerfeldt, – Tanken är att vi ska laga gamla och tillverka Svetsverkstaden tog över hydraulikutrustningnya cylindrar av hög kvalitet. som kan jobbet, följde med och det ville han, be2013 kan förare som använen vid årsskiftet. P-O Sjödin/MedieMakeriet rättar Mikael Johansson och tillägger:

Handsfree i bilen? Vi anpassar lösningen för dig.

der mobiltelefon på ett trafikfarligt sätt få böter. En ny skrivning i trafikförordningen börjar gälla från den 1:a December som innebär Nya Galaxy A5 är här med bättre kamera, vassare skärm och att en förare bara får ägna om du är på en generösare batteritid. Prata INOM i telefon oavsett ALLT KOMUNIKATION! sig åtutesådant inte ökar med fuktiga stranden, i ösregnetsom eller står i skidbacken olycksrisken. vantar. Galaxy A5 är både damm- och vattentålig enligt

Får vi presentera Samsung Galaxy A5

IP68. Designad i glas och metall – i samma högkvalitativa material som kan Galaxyman S7 – skapar den en lyxig känsla Därmed bli bötessom följer dig hela dagen. Du får en prisvärd mobil som fälld för att exempelvis ha upplevs lika exklusiv som toppmodellerna. Välj mellan sms:at ellerSamsung pratatGalaxy i mobilteletre olika färger. S3

· 4,8-tummed Super AMOLED-skärm med 720p-upplösning · Fyrkärnig fon i samband olycka. · 16 eller 32GB internt lagringsutrymme 1,4GHz-processor (Exynos 4 Quad)

Höjdpunkter: (64GB-variant kommer senare) · Plats för minneskort · 8MP-kamera · 1,9MPkamera framtill · Bluetooth 4.0, NFC, GPS, GLONASS · 136,6 x 70,6 x · 133g · 2100mAh-batteri · - Vi Skärm FHD8,6mm sAMOLED har5.2” lösningarna och kun- Processor Octa-core 1.9 GHz (3 GB Ram) SNABBT BREDBAND I NORRLAND! nandet ochRIKTIGT hjälper till med - Kamera 16 MP (PDAF/F1.9) + 16 MP (F1.9) hela flödet till - Batteri 3 000 mAh från Mobilt försäljning internet montering. - Anslutningar USB 2.0, NFC, BT 4.2, GPS + Glonass Mobilt internet innebär att du kan vara uppkopplad när och var du vill. Detta är bredbandet som ger dig möjlighet att surfa flera samtidigt, var - OS Android 6.0 du än befinner dig.

Din lokala världsmästare i Skellefteå, RingUp Carcom AB Vi hjälper dig att hitta det abonnemang som passar dina behov bäst. modern kommunikation

Svedjevägen 0910-77 Svedjevägen8D, 8D, Hedensbyn, Hedensbyn Tel 0910-7784 8470 70 www.carcom.se


GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

15

Andreas Strömgren (t v), Peter Åkerlund och Erik Johansson på Hjalmar E i Skellefteå räknar med att mer än dubblera företagets omsättning inom tre år. Foto: Peter Eklund.

Intelligenta glasväggar Hjalmar E kan göra glasväggar som med ett knapptryck blir helt frostad och tar bort insyn. – Tekniken är unik och består av en elektrisk film som ligger mellan två glasskivor, berättar säljchefen Peter Åkerlund. Hjalmar E i Skellefteå omsatte 16 miljoner kronor 2016 och företaget räknar med att mer än dubblera sin omsättning inom tre år. Det gör produktmärkningsartiklar till tillverkningsindustri. Skyltar och dekaler med konst, färg, digital teknik och med tryck på alla möjliga material. Det intelligenta glaset är en av de senaste produkterna. – Det passar perfekt om man vill använda den som whiteboard. Man kan till och med projicera på den, förklarar Peter entusiastiskt. Designlösningen är tänkt för framtidens kontor där alla ytor behöver nyttjas maximalt. – Ett luftigt intryck gör att vi upplever att vi har mera utrymme. Naturmotiv kan också påverka arbetsmiljön och måendet positivt. Doftande lacker Andreas Strömgren levde på studiebidrag i Umeå 2002 och bestämde att han ville ha ett företag för att det är ett sätt att leva och pusha sin egen gräns. Han tittade på olika firmor och när han hittade Hjalmar E så hände något. – Jag såg utvecklingsmöjligheter och jag kom oerhört bra överens med de två ägarna. Vi hade

en samsyn både för firman och privat. De blev mina mentorer. Jag fortsätter arvet och det uppskattar de, berättar han. Företaget förändras i och med att kundernas behov förändras. – Det är en fördel att vara ett gammalt företag med avskrivna tunga investeringar sedan 50-talet. De kombinerar 2000 år gamla kinesiska screentryck-tekniker med den digitala tiden. – Vi kan göra lacker som doftar apelsin eller som ser ut som vattendroppar, säger Andreas stolt. Väldigt proffsig Tryckmöjligheterna är näst intill oändliga. I screentryckavdelningen samsas dekaler för skidstavar med metallplattor för märkning av skogsmaskiner och bygghissar med specialtryck på fläktkåpor. Varje produkt har specifika krav som måste uppfyllas och kunderna gör stora beställningar som upprepas gång på gång. – För att få ordrar behöver man vara väldigt proffsig. Vi har den största kapaciteten när det gäller tekniker och maskiner norr om Stockholm och gör även jobb för andra tryckerier, berättar Erik Johansson, affärsområdeschef inom retail/ storformat. Erik arbetade på tryckeri i Stockholm i 15 år. När han flyttade hem till Skellefteå följde kunder som Adidas, Haglöfs och SAS med honom till Hjalmar E och det öppnade en ny marknad. – De här kunderna behöver bland annat ”point of sale”-produkter. Det vill säga stand-ups av

olika slag för mässor som vi tillverkar i exempelvis papp, kartong och skrynkelfritt tyg, säger Erik. Hjalmar E har investerat över åtta miljoner kronor de senaste åren. De har nu bland annat en helautomatisk planprinter som trycker upp till 2 000 kvadratmeter per dag att jämföra med gamla maskinens 200 kvadratmeter. Nu kan företaget dessutom trycka på allt från papper, plast, tyg, trä till sten och glas. Det ger nya möjligheter. Företaget fick leverera 2 000 unika glasskivor till en glasfasad inom projektet Utopia med radhus uppe på ett tak i Umeå 2015. Då föddes idéen att bilda säljföretaget glamiTEC som ett systerföretag till Hjalmar E. Det samarbetar med ett norskt företag med samma namn som har några år på nacken. Tack vare lärdomar de har från sina misstag, så är de utmärkta som mentorer för den svenska firman. Miljövänligt material – Ett av mina drömjobb är att få rita med arkitekterna för Kulturhuset i Skellefteå. Då blir det en optimal planering från början, säger säljchefen Peter Åkerlund som har svenska glamiTEC som sitt skötebarn. Backsplash för kök och badrum, duschväggar och balkongsystem är exempel på andra artiklar. – Bara fantasin sätter stopp på vilka motiv det kan bli. Det blir oerhört lätt att rengöra vilket uppskattas särskilt i hotell. Glas är ett dessutom ett miljövänligt material. Efter beställarens krav kan glaset göras krosssäkert, ljud-isolerande och skydda mot UV-strålning. Karin Lundström Rawden


16

GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

Lyckad satsning av Berco Berco i Skellefteå har anställt fem nyanlända och den medvetna satsningen har överträffat alla förväntningar. Produktionsledaren Nicklas Berglund är mycket nöjd med den nya personalen. – Den nya personalen har snabbt kommit in i både arbetsuppgifter och gemenskap. Han påpekar att det verkligen har fungerat bra och att det kan bli fler sådana rekryteringar längre fram. – Vi har fått mer glädje i företaget också, säger Nicklas Berglund till Folkbladet. Större dynamik Berco, som är en av Sveriges största tillverkare av påbyggnadsskåp för lätta och tunga lastbilar, ser flera fördelar med att rekrytera nyanlända. – Många har den kompetens man efterfrågar och eftersom de är intresserade att komma in på den svenska arbetsmarknaden så är de lojala och motiverade. Dessutom får verksamheten, enligt honom, en större dynamik och fler utvecklingsmöjligheter kan skapas med människor som har olika erfarenheter. – Det känns också bra att få vara med och ta ett socialt ansvar som arbetsgivare, säger Nicklas Berglund.

Berco har anställt fem nyanlända och numera består mer än tio procent av personalstyrkan av utrikesfödda. Foto: Berco

Det var Arbetsförmedlingen som kom med förslaget att företaget skulle prova att ta in nyanlända. – Vi ville öka mångfalden i företaget också. Mer än tio procent av personalstyrkan består numera av utrikesfödda och fler kan det komma att bli. – Vi funderar på att anställa tre till fyra personer till och vi är inte främmande för att ta in fler nyanlända, berättar Nicklas Berglund till Folkbladet.

Fotnot: Berco har också investerat i en ny limanläggning som fördubblar produktionskapaciteten av påbyggnadsskåp för fordon. – Nu kan vi garantera högsta kvalitet i kombination med Sveriges kortaste leveranstider, berättar VD-n Jim Wallström i ett pressmeddelande. Företaget har också investerat i Sveriges största väggsåg som med en lasers noggrannhet kapar och borrar skivor.

Re buy Tänk nytt. Tänk begagnat

"Vi skapar fysiska forum för handel med bra begagnade varor, mötesplatser där vi tillsammans bidrar till ökad hållbarhet."

Nu

SÖKER

vi en

DRIVEN ENTREPENÖR för etablering av butik i

Skellefteå

- din vän på mediafronten!

OM DU VILL MYCKET, VILL VI HA MED DIG PÅ RESAN

Rebuy.se

Läs mer om vårt koncept


GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

VARM OCH ISFRI BIL MED EN KNAPPTRYCKNING

BRÄNSLEDRIVEN PARKERINGSVÄRMARE 12 900:-* Glöm iskylan i bilen på vintermorgnar – och släng isskrapan. Med en parkeringsvärmare är din Mazda6 eller CX-5 alltid varm och isfri, oavsett vad termometern visar. Ett knapptryck på fjärrkontrollen, sedan värms bilen upp auto-matiskt. Upplev känslan i uppdaterade 2017 Mazda6 med massor av avancerade säkerhetsfinesser eller vår ständigt testvinnande crossover CX-5. Bye-bye, kalla nord. Välkommen in i värmen. www.mazda.se

MAZDA6 & CX-5 FRÅN: 239 900 KR Mazda6: Bränsledekl. bl. körning 3,9-6,4 l/100 km, CO2 104-150 g/km. CX-5: Bränsledekl. bl. körning 4,6-7,2 l/100 km, CO2 119-165 g/km. Tioårsgarantin innefattar: 3 års fabriksgaranti samt 7 års förlängd garanti. Se fullständiga villkor på mazda.se. Priserbjudandet gäller t.o.m. 2017-03-31. *Parkeringsvärmare med fjärrkontroll och timer finns att beställa till vid nybilsköp av Mazda CX-5 och 2017 Mazda6, (Rek.pris 12 900:-).

Gustafssons Bil AB Tjärnvägen 40 B 931 61 Skellefteå www.gustafssonsbil.se

17


18

GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

Nytt pedagogiskt center Sverige står inför en stor kompetensbrist inom tekniska och naturvetenskapliga yrken. Skellefteå, som är en industri– och teknikberoende stad, har tagit detta på allvar. Skellefteå kommun har därför, tillsammans med samhällsbyggnadsföretaget Tyréns och andra aktörer inom näringslivet, skapat Sveriges främsta Science Center. Målet med Exploratoriet, som det nya centret heter, är att med upplevelser och interaktivitet inspirera en ny generation tekniker och ingenjörer. Värdefull byggnad Byggnaden är en före detta gymnastiksal från sent 1930-tal och stor vikt har lagts vid att bibehålla 30-talsexteriören. – Fastigheten är byggnadshistoriskt värdefull vilket kräver att vi främst ska arbeta för att behålla exteriör så intakt som möjligt, berättar arkitekt Ove Nilsson, uppdragsansvarig på Tyréns. En stor utmaning har därför varit att samtidigt skapa en spännande och modern miljö som uppmuntrar till upptäckarglädje. Den ovala byggnaden för experimentverkstäder är därför placerad mitt i utställningsrummet för att på ett lättillgängligt vis locka till experiment, interaktivitet och roliga utmaningar.

Målet med Exploratoriet är att inspirera en ny generation tekniker. Foto: Tyréns.

Förutom mittrummet med experimentverkstäderna har byggnaden fått en ny entré, ett café med tillhörande shop, samt en utställningshall som inrymmer den nya experimentverkstaden. Experimentverkstaden med sin ovala form är byggd i massiva väggelement i trä som får sym-

bolisera Skellefteå som en av Sveriges ledande trästäder. – Vi har en tydlig vision om att skapa Sveriges främsta pedagogiska Science Center, berättar David Hübinette, Exploratoriet.

Härska är sy dina goda nyhetsförmedlare! Han ihop samarbeten Forskningsinstitutet RISE, som är Sveriges största med 2 200 medarbetare, satsar på att stötta små och medelstora företag i Norrland. Forskningsinstituten Innventia, SP och Swedish ICT slogs samman vid årsskiftet och bildade RISE. Adam Wikström (bilden) är företagsrådgivare och ansvarar för RISE småföretagskontor som nyligen Text öppnat& i Bild Skellefteå. Annonssäljare Han är civilingenjör, doktor i hållfasthetslära Christina Liljestrand Peter Ahlström och har själv drivit företag inom livsmedel, teknik Höneborg PA Reconding 073-097 04 15 070-604 61 04 och transport. christina.textkonsult@gmail.com

peter@godaforetagsnyheter.com

Adam Wikströms roll är nu att finnas på plats i det regionala innovationssystemet och att sy ihop samarbeten som gynnar de lokala företagen. – Små och medelstora företag spelar en viktig roll inom svenskt näringsliv och det finns en uttalad målsättning om att vi som institut ska hjälpa dem att växa och utvecklas. Ofta saknar små företag tillgång till forskare, ingenjörer, laboratorier och testanläggningar som krävs när nya Text & Bild Annonssäljare produkter ska utvecklas. Vi erbjuder allt detta i Karin L Rawden Göran Johansson nära samarbete med LTU Business, säger Adam Rawden Consulting Reklamhuset Wikström i ett 81 pressmeddelande. 070-558 86 070-697 41 60 info@rawden.se

P-O Sjödin, MedieMakeriet i Skellefteå AB, har tagit över det populära företagsmagasinet Goda Företagsnyheter. Grundtanken med att leverera positiva och inspirerande nyheter om och till regionens företag lever vidare. Tidningen, som är tänkt att komma ut sex gånger per år, och hemsidan har fått ett nytt utseende i och med ägarbytet.

goran@godaforetagsnyheter.com

Ansvarig utgivare P-O Sjödin MedieMakeriet 070-329 29 10 pos@godaforetagsnyheter.com

Och det finns planer på fler nyheter under året. Vi som jobbar med produkten hoppas att nyheterna ska falla väl ut och att stödet från företagen i regionen ska fortsätta i samma fina anda. Här ovan är hela gänget bakom magasinet du håller i dina händer!

Följ oss gärna på www.godaforetagsnyheter.se och www.facebook.com/godaforetagsnyheter/!


GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

Platsen för viktiga möten Vår natursköna och utsökta herrgårdsmiljö är det personliga valet för möten, konferenser och kick-off. I vår kreativa miljö finns alla förutsättningar för ett lyckat möte!

Hos oss står måltiden i centrum. Med svensk husmanskost som grund skapar vi måltidsupplevelser lika genuina som den herrgårdsmiljö vi befinner oss i.

På vårt hotell bor du bekvämt i en harmonisk och avstressande miljö, oavsett om det är i samband med en konferens, som affärsresenär eller under en privat vistelse.

STIFTSGÅRDEN I SKELLEFTEÅ RESTAURANG - HOTELL - KONFERENS 0910-725700 info@stiftsgarden.se www.stiftsgarden.se

19


20

GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

Ingmarie Stenlund, ordförande i Jörns Samhällsservice (JSS), tycker att projektet Lyssna på oss är helt fantastiskt. Foto: Skellefteå pastorat.

Jörn en kreativ plats Nu ska hela Sverige få lyssna på Jörnsborna. – Projektet är helt underbart, säger Ingmarie Stenlund, ordförande i Jörns Samhällsservice (JSS). Projektet Lyssna på oss, som har skapats av Skelleftebygdens Berättarförening, JSS, det kommunala integrationskontoret i Jörn och ett antal andra samarbetspartners, föll i god jord när Statens Kulturråd valde ut 27 så kallade Kreativa platser att fördela hundra miljoner kronor till under tre år. De 27 kulturprojekten genomförs i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande och de utformas utifrån de boendes behov i samverkan med lokala aktörer. – Det hela började med att en kommunanställd skrev Varför är det ingen som lyssnar på oss på Facebook och det köpte Berättarföreningen rakt av, berättar Ingmarie Stenlund. Konstnärlig skapande I projektet Lyssna på oss ska Jörnsborna, tillsammans med professionella kulturarbetare, utveckla sitt konstnärliga skapande inom bland annat

berättarkonst, litteratur, teater, dans och musik. – Nästan allt är ju kultur. Spannet är ju hur stort som helst. Det här är helt fantastiskt. Det ska skapas ett kulturcentrum i samhället – en mötesplats för alla åldrar – där människor möts för att skapa konst och uttrycka sig. – Det ska leda till en ”Ursinnig festival” 2019 som ska ge röst åt de människor som vill leva och verka i Jörn, berättar Rose-Mari Lindfors, Skelleftebygdens Berättarförening, i ett pressmeddelande.

ställd på halvtid, är att ta emot beställningar och handla åt de som inte kan göra det själva. – Vi kör ut matvarorna ända upp till Myrheden. Det är liksom det som är hela tiden. Föreningen har på olika sätt försökt göra lokalerna i centrala samhället till en mötespunkt för alla i Jörn. – Vi har provat allt, men Jörn är unikt. Föreningarna har så gott om egna lokaler, så vi lyckades aldrig få någon riktig fart på den verksamheten.

Fem servicepunkter Jörns Samhällsservice har sina rötter i ett projekt som startades av Skellefteå Byautvecklingsråd. – Rådet sökte projektpengar för att starta fem servicepunkter i kommunen och det ville ha med den minsta och den största byn - Nedre Bäck och Jörn – i projektet. Servicepunkterna ska bedriva verksamhet utifrån behovet i byn och det har gjort att dessa har utvecklats åt olika håll i de olika byarna. – Det var så mycket klagomål från början. Det gick inte att kopiera, faxa eller skriva ut saker från nätet någonstans, så det var på dom grunderna som vi drog i gång här. Den största uppgiften för JSS, som har en an-

Lyckligt lottade Jörns Samhällsservice beslutade därför att inrikta verksamheten mot de asylsökande istället. – Vi har skaffat hit symaskiner, strykjärn, nålar och tråd. Allt sånt där. Och så är vi så lyckligt lottade att vi alltid har någon skräddare bland våra asylsökande. Skellefteå kommun, med Anna-Klara Granstrand i spetsen, startade sin integrationsverksamhet i JSS:s lokaler. – Då kom det hit jättemycket folk. Det blev totalbroms för allting annat, så numera hyr dom grannlokalen istället och har bara samhällsinformation hos oss en dag i veckan, berättar Ingmarie Stenlund.


GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

21 kia.com

Ny v xell da f r ny k nsla Vilken av Kias vinterbilar du n v ljer s ing r teknik och s kerhetssystem som g r din resa sk nare, tryggare och roligare. Som till exempel autobroms, d davinkelvarning, sj lvparkeringssystem och v rme i ratten. Bes k din Kia-handlare och uppt ck bilar som g r resan till backen lika njutbar som skid kningen!

1.7 CRDi DCT-7 GT LINE

1.7 CRDi KOMFORT

Nya Kia Sportage 1.7 DCT r utrustad med en automatisk dubbelkopplingsl da som levererar s ml sa kopplingar, s nker utsl ppen och optimerar motorns effektivitet. kad k rgl dje p k pet!

2.2 CRDi AWD AUT EXECUTIVE 7-SITS

REK. CA PRIS FR N 264.900 KR

REK. CA PRIS FR N 361.900 KR

Kampanjpris fr n: 249.800 kr

Kampanjpris fr n: 331.900 kr

Kampanjpris fr n: 414.900 kr

PRIVATLEASING FR N 4.125 KR/M N*

F RM NSV RDE FR N 1.888 KR/M N**

Just nu ing r vinterhjul n r du k per utvalda modeller av Kia Sorento.

L GG TILL SPECIAL EDITION: 19.900 KR (V RDE CA 30.000 KR) L GG TILL AUTOMAT (DCT-7) OCH MOTORUPPGRADERING TILL 141 HK F R 1.7 CRDi SPECIAL EDITION: 19.000 KR (V RDE 29.000 KR)

Gymnasievägen 14 B

REK. CA PRIS FR N 464.900 KR

Snart lanseras helt nya Kia Optima Sportswagon som Plug-In Hybrid. Den g r att best lla redan idag f r leverans i sommar. Prata med din Kia-handlare!

www.nvmotor.se

Alla erbjudanden g ller levererade bilar t.o.m. 28/2-2017 eller s l ngt lagret r cker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller f retagsavtal och g ller endast lagerbilar. Br nslef rbrukning blandad k rning Kia Sportage 4,6-6,7 l/100 km, CO2utsl pp 119-166 g/km; Kia Optima SW 1.7 CRDi DCT-7 GT Line 4,6 l/100 km, CO2-utsl pp 120 g/km; Kia Sorento 5,7-6,6 l/100 km, CO2-utsl pp 149-174 g/km. Testerna r gjorda enligt EU-k rcykel och milj klass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan f rekomma. *Kia Privatleasing: 36 m n, m nadskostnader inkl. moms exkl. uppl ggnings- och aviavgift. R rlig r nta. Max k rstr cka 1500 mil/ r, vermil debiteras. Sedvanlig kreditpr vning sker. Slitagedelar, vriga reservdelar och ev. tillval fr n kund ing r inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. **F rm nsv rde: Kostnaden f r f raren motsvarar den skatt denne f r betala per m nad f r bilf rm nen, baserat p en marginalskatt p 50%. Bilarna p bilderna kan vara extrautrustade. Med reservation f r eventuella tryckfel.


20

GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

Porträttet: Helena Renström


GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

23

Marknadschef som ska skapa stolthet Platsvarumärket är hennes skötebarn. Skapa stolthet hennes uppdrag. – Vi ska visa upp hur mycket bra det finns här i Skellefteå, berättar marknadschefen Helena Renström på Skellefteå kommun. 43-åriga Helena Renström, Skellefteå, är uppvuxen i Lövånger och hon flyttade till Skellefteå under gymnasiet. – Jag for sen till Paris och jobbade där i ett år. Hon pluggade marknadsföring i Östersund i tre år, jobbade i Kalix och Haparanda, gick en masterutbildning i Helsingsfors och fick därefter jobb i Stockholm. – Jag jobbade i Stockholm när jag blev doktorand i marknadsföring på Svenska Handelshögskolan i Helsingsfors och 2004 blev jag doktor i ämnet. Helena och maken Johan fick hemlängtan och lämnade huvudstaden för Umeå och sedermera Skellefteå. – Vi hade båda jobb i Umeå, så vi pendlade det första året. Under tiden dök den lediga tjänsten som marknadschef på Skellefteå kommun upp. – Det var kul att jag fick jobbet. Lyfter goda idéer På marknadsenheten har hon hjälp av tre medarbetare och enhetens huvudsakliga uppdrag är att jobba med att marknadsföra Skellefteå. – Det handlar om marknadsföring mot näringsliv, besökare, invånare och potentiella invånare. Marknadsenheten arbetar nära näringslivskontoret för att lyfta Skellefteås näringsliv, med Visit Skellefteå som marknadsför besöksnäringen och med informationsenheten som arbetar med kommunens kommunikation. – Vi försöker lyfta så mycket som möjligt av invånare, företag, goda idéer och entreprenörer. Allt som visar på styrkan i Skellefteå. Skön skelleftekänsla Ett konkret exempel är konceptet Möt Skellefteå på olika håll i Sverige. – Det är sällan som vi åker på egen hand. Vi hänger oftast med närings- eller föreningslivet på arrangemang som skapar en skön skelleftekänsla. Marknadsenheten jobbar också mycket med ”webbar” och berättar i reportageform om driftiga

människor/företag som till exempel Ljusfabriken, Svedjan Ost och En Flotte. – Vi lyfter fram det som vi verkligen tycker lyfter Skellefteå. Sociala kanaler, som Facebook och Instagram, ingår också i vardagssysslorna. – Det mesta vi gör handlar egentligen om att skapa stolthet och visa upp hur mycket bra det finns i Skellefteå. Helena Renström har en känsla av att mycket är på rätt väg i kommunen nu. – Planerna på strax under 3 000 nya bostäder under de närmaste åren är mycket positivt. Rätt kompetens Ett annat gott exempel på det är, enligt henne, att ett företag som Adlibris väljer att flytta en hel avdelning till Skellefteå. – Det är jättekul och visar också hur viktigt det är med rätt kompetens. Hon passar på att hylla trygga arbetsgivare som skapar goda förutsättningar för sina medarbetare. – Så att de i sin tur kan hitta en balans i livet. Marknadschefen har en viktig roll i kommunens vision, som det har varit ganska tyst om på sistone, om 80 000 invånare år 2030. – Man kan väl säga att det är verkstad. Ska man göra saker så krävs det en del förarbete innan man kommer dit och det är i det skedet vi är nu. Helena Renström berättar att Skellefteå kommun planerar att satsa fem miljarder kronor i olika typer av investeringar under dom närmaste åren. – Allt från nya skolor, fritidsanläggningar, ombyggnationen av älvbrinken och i centrum, resecentrum och nytt vattenverk till ett kulturhus och en längre landningsbana på flygplatsen. Alla med på tåget Utförsäljningen av kommunala bostäder har, enligt henne, möjliggjort för privata aktörer att komma in på bostadsmarknaden i Skellefteå. – Det har också gjort kommunen intressantare för investerare. Hon ser att företagen investerar och poängterar vikten av att både privata och offentliga aktörer är med på tåget. – Kommunen behöver ju jobba tillsammans med många andra aktörer för att nå målet på 4 000 jobb och 4 000 bostäder. Du tror med andra ord att visionen fortfarande kan bli verklighet?

– Ja. Det tror jag. Men det är ett stort fartyg att vända. Folkmängden ändras inte i all hast. Det är ju ett livsbeslut att flytta. Lite drygt 2 000 människor flyttar till Skellefteå varje år, men många flyttar också härifrån. – Antalet invånare påverkas av hur många som föds och dör. Det vi kan påverka är ju inoch utflyttningen. Långsiktigt arbete Det är, enligt henne, ett tidskrävande och långsiktigt arbete att påverka flyttströmmarna. – Det gäller att skapa goda möjligheter att studera i Skellefteå och se till att ungdomarna kommer sig in på arbetsmarknaden. Det är så mycket mer än bara kommunikation och marknadsföring. Helena Renström påpekar att hela paketet måste finnas om kommunen vill att folk ska flytta hit. – Allt från jobb och bostad till förskola och skola. Många av människorna som flyttar hit kommer dessutom från andra länder. – Här gäller det att vi alla öppnar upp bostadsoch arbetsmarknaden för dom nya skellefteborna. Det är jätteviktigt, enligt henne, att alla öppnar upp sig själva också. – Vi behöver hjälpas åt så att alla kan hitta en naturlig plats i samhället. Norrbotniabanan är en viktig pusselbit. Vad betyder den för Skellefteå? – Vi kommer att få en förstorad arbetsmarknadsregion och restiden för pendlarna till andra orter kommer att förkortas. Banan innebär också att folk kan pendla till Skellefteå i större utsträckning. – Men den innebär främst att näringslivet i regionen får tillgång till hållbara transporter för sina produkter och det är viktigt för Skellefteås näringsliv. Helena Renström hoppas att Norwegians ankomst till Skellefteå Airport ska göra att fler företag vill etablera sig i kommunen. – Billigare flygresor skapar också helt nya möjligheter för oss att arrangera stora arrangemang som till exempel SM-veckan 2018. Hon är övertygad om att etableringen kommer att få stor betydelse för besöksnäringen. – Det blir naturligtvis billigare för oss skelleftebor när vi ska ut och resa. Men det absolut roligaste är att det blir billigare att resa till Skellefteå.


24

GODA OCH POSITIVA NYHETER OM OCH FRÅN REGIONENS FÖRETAGARE

FORD TRANSIT – EN LEGEND INOM TRANSPORTBILAR. NU FINNS TRANSIT MED NY ECOBLUE DIESELMOTOR SOM HAR 13 % LÄGRE FÖRBRUKNING OCH 20 % HÖGRE VRIDMOMENT. LÄGRE MILKOSTNAD, STÖRRE KÖRGLÄDJE OCH SAMMA PRAKTISKA FUNKTIONER SOM DU ALLTID HITTAR HOS FORD TRANSIT. VÄLKOMMEN ATT PROVKÖRA.

223 400 :– F RÅ N

EX. MOMS

Transit Bränsledeklaration blandad körning: 6,3-8,8 l/100 km, 162–228 g CO2 /km. Garanti gäller i 5 år eller 15 000 mil. Transit Custom Bränsledeklaration blandad körning: 6,0-6,6 l/100 km, 156–174 g CO2 /km. Garanti gäller i 5 år eller 15 000 mil.

Adress : Nålvägen 2 Skellefteå Tel : 0910-71 16 60 och kontaktuppgifter såsom ort • tel. 031–701 56 34 • aterforsaljare.se Öppettider: Måndag – Fredag 9.00 – 18.00, Lördag 10.00 – 14.00

Profile for P-O Sjödin

Goda Företagsnyheter Nr 1 2017  

Goda Företagsnyheter är en tidning om företag till företag i Skellefteå, Norsjö, Malå och Robertsfors.

Goda Företagsnyheter Nr 1 2017  

Goda Företagsnyheter är en tidning om företag till företag i Skellefteå, Norsjö, Malå och Robertsfors.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded