Page 6

6  •  Vollsmose Avisen 145  •  5. marts 2015

SPØRG RETSHJÆLPEN

Hvem betaler sagsomkostninger i en straffesag?

4331 navne og

BREVKASSE: Hvis man bliver tiltalt for en overtrædelse af straffeloven og skal have afgjort sagen i retten, så skal man være opmærksom på, at man ved en dom oftest selv skal betale for sagsomkostningerne. Det er dommeren, som afgør spørgsmålet om sagsomkostningerne, men som hovedregel vil man, hvis man bliver dømt skyldig, også blive pålagt at betale sagens omkostninger. I modsætning til straffedømte fra andre EU-lande bliver man nemlig i Danmark pålagt at betale for sagsomkostningerne i sin straffesag. Det vil sige, at man blandt andet selv skal betale for sin forsvarsadvokat, DNA-test, blodprøver, tekniske undersøgelser og regnskabsmæssige undersøgelser. Folks betalingsevne bliver ikke taget i betragtning i udregningen af sagsomkostningerne, og der findes ikke nogen generel eftergivelsespraksis for denne gældstype, så man kan undgå at betale.

Regning fra politiet Når man forlader fængslet efter afsoning, vil man modtage en regning fra politiet. Den er oftest uspecificeret – det vil sige, at der blot er anført det beløb, man skal betale for sagens omkostninger. For eksempel fik vi besøg af en ung mand her i Retshjælpen i sidste uge, som havde fået en uspecificeret regning fra politiet på flere hundrede tusinde kroner for de omkostninger, der havde været forbundet med hans sag. Regningen kommer fra politiet, fordi det er staten, som i første omgang betaler for omkostningerne og så efterfølgende kræver beløbet dækket af – i dette tilfælde – denne unge mand. Han var oven i købet ’heldig’, at han ikke havde begået kriminalitet, som betød erstatningsansvar til et offer. Den unge mand havde psykiske problemer og ville gerne have styr på tingene, men desværre er hans eneste umiddelbare mulighed at kontakte politiet og bede dem oversende regningen til inddrivelse hos Skat. Derefter kan han så kontakte Skats inddrivelsescenter og aftale en afdragsordning. Med en afdragsordning skal Skat tage hensyn til, at man skal have mulighed for et beskedent hjem og en beskeden levefod – det kaldes trangsbeneficiet. En afdragsordning på måske 400-500 kroner om måneden betyder i hvert fald, at denne unge mand, hvis han overholder afdragsordningen, ikke får besøg af fogeden, som kommer for at hente eventuelle værdier i hans lejlighed. Et beskedent hjem omfatter for eksempel også et TV.

Gratis at få råd i retshjælpen Hvis man har været straffet mere end én gang, kender man til denne ordning, og nogle kan have en tendens til at undgå, at sagsomkostningerne løber op. Derfor fravælger de den beskikkede forsvarsadvokat eller tilstår med det samme – eller undlader at anke en dom. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os i retshjælpen. Det er helt gratis. Vi kan ikke føre din sag, men måske kan vi give dig et godt råd.

Af Charlotte Bjørn Larsen juridisk rådgiver

Har du et spørgsmål om jura? Så send det til brevkasse@vollsmose.dk

fakta vollsmoses navne 11.130 personer. Så mange boede der i Vollsmose Sogn per 1. januar 2014. Samtlige af dem har et navn. Kort, langt, unikt, almindeligt, dansk, nordisk, arabisk eller noget helt syvende. For nogle betyder deres navn meget, og for andre er det ikke meget mere end et ord, de reagerer på. Vi bringer her lidt fakta om Vollsmoses 4331 forskellige navne. Statistikken er hentet hos Danmarks Statistik. Navne og statistik kan læses på mange måder, og der er flere tolkninger her på siderne. En ting er dog sikkert. Hvis du vil hedde noget unikt, så skal du skifte til et navn, der begynder med vokalen ’æ’ - lige nu er der nemlig ingen fornavne med ’æ’ i hele sognet.

FORSKELLIGE NAVNE Forskellige mandenavne

1884

Forskellige kvindenavne

2307

Top 10 over PERSONERS begyndelsesbogstav BOGSTAV ANTAL a

1643

m

1447

s

989

h

763

k

558

j

547

n

513

t

439

f

436

l

420

Læn

BOGDA

Læn

CRISTI

Nogle af Ib, Om, L

Vollsmose Avisen nummer 145  

Vollsmoses lokale avis.

Vollsmose Avisen nummer 145  

Vollsmoses lokale avis.

Advertisement