Page 46

sind /

GRUPPERINGER Lad os tage et fordomsfuldt(!) nutidseksempel: I en mødregruppe fra indre København – domineret af det, der alment er kendt som ”speltmødre” – dukker der den sædvanlige onsdag formiddag en ny mor op, netop tilflyttet fra Lolland sammen med sin mand, med tasken fuld af modermælkserstatning på flaske, en håndfuld plastiknarresutter fra Rema, og tøj, som tydeligvis er arvet, og det hverken på en måde de andre vil kalde ”bæredygtigt” eller ”retro”. Hun er sød og venlig, og barnet på godt 7 måneder trives, ligger det meste af tiden og slapper af i liften – men hun har tydeligvis ikke forstået, hvor vigtigt det er at amme længere, stimulere sit barn, begrænse brugen af sut af hensyn til barnets tandstilling og undgå alle former for kemi og unaturlige materialer … Efter kaffen og en præsentationsrunde, spørger gruppens uformelle leder så ’neutralt’ som muligt, hvorfor hun egentlig er holdt op med at amme? Den nye mor svarer lidt overrasket, at hun synes, at det var naturligt at stoppe, da barnet er glad for sin vælling, og at hendes søster og mor også stoppede efter 6 måneder. Bliver hun inviteret med til uofficiel hygge lørdag formiddag på den lokale øko-café om hjørnet, hvor en stor latte koster 56 kr. og alle børn fremvises på rad, i det sidste nye økobomulds- og lanolinskrig, og hvis med en sut, så helt klart af naturgummi? Og tager ”den nye” med, hvis hun bliver inviteret? Beder hun lige så stille kommunen om at komme i en anden gruppe?

Ene, men stærk Udtrykket ”Ene, men stærk” må siges at være formuleret med en lidt bitter bismag. At stå alene – med sine holdninger og livsvalg – er det hårde alternativ. Det er altid nemmest at være i en gruppe, hvor man ligner de andre. Når nogen f.eks. træffer nogle andre valg end den gruppe, familie eller klasse, de kommer fra – f.eks. ved at flytte hjemmefra og gå sine egne veje, blive skilt og flytte fra kvarteret, få nye fritidsinteresser, som de tidligere venner ikke “forstår” – træder vedkommende ud af fællesskabets inderkreds og bliver ikke længere regnet med som en af ”de sikre”. Rollen som forræder kan nemt hænge ved et stykke tid, indtil du enten bliver opgivet og betragtet som uden for rækkevidde, eller du har bevist dit nye værd – og ikke mindst, at du ikke er en trussel mod din gamle gruppe, blot et krydderi, som til gengæld kan bekræfte gruppen i sin egen rummelighed. Sandheder – at holde fast Det kan være utroligt svært at finde balancen, når du træder uden for en norm, du tidligere har fulgt. Er du meget åben om og begejstret for din egen forandring, risikerer du at blive opfattet som belærende. Hvis du – opfordret eller uopfordret – forsøger at forsvare eller blot forklare dit valg, kan du blive beskyldt for at gå i forsvarsposition og være overfølsom. Også selvom du netop ikke sidder og prædiker om de nye sandheder, du har fundet og praktiserer, så kan alene det, at du virker så sikker i din sag, blive opfattet som ”frelst”. Du har meldt dig ud, og selvom du ikke forsøger at overbevise, eller lokke nogen over på dit hold, vil mange opleve, at alene det, at du holder fast i din sandhed, kan virke provokerende og som en trussel mod stabiliteten i deres gruppering.

46

husmor græmmes over, at menuen så ikke er den succes, hun havde håbet). Eller onklen, der elsker at diskutere politik, højlydt, og kommer til at stikke til de andre i selskabet med alt fra ”nas­ serøve”, ”arbejdssky elementer” til ”cur­ ling-forældre” (mens den stress-syge­ meldte moster, den arbejdsløse svoger og de nybagte forældre forsøger at skif­ te emne eller indlede en samtale med sidemanden).

“Vi har nok prøvet det alle sammen: Festen, hvor den skøre tante fylder ”det hele” med al sin snak om økologi, silence-retreats og udrensningskure” Normer og ”grupperinger” Uanset om du er den, der markerer dig med dine holdninger eller dine livsvalg, eller du er den, der generelt følger med strømmen eller bare ikke har tænkt nærmere over dine valg – så kan der let opstå en afstand og måske ligefrem dårlig stemning mellem de forskellige grupperinger. Vi definerer os nemlig næsten altid som en del af en gruppe, måske endda en ”samfundsklasse”, selv om vi ikke vil være ved det. Hvorfor egentlig? Der er jo plads til os alle sammen – eller er der ikke altid lidt mere plads til nogen fremfor an­ dre? Den norm, der til enhver tid er gæl­ dende i en gruppe, siger dybest set: ”Hvis du vil være med her, så må du indordne dig – ellers bliver vi som grup­ pe usikre, ustabile og dermed sårbare. Vi må stå sammen”. Akkurat som i urtidens stammesam­ fund opdeler, betragter og vurderer vi os selv og hinanden som del af en stam­ me med uskrevne regler for ”normal” adfærd. Det normale gør samværet for­ udsigeligt, trygt og selvbekræftende: ”Vi gør det rigtige. Vi er de rigtige”. Netop

Profile for Mediegruppen as

Naturli-2020-01  

Danmarks alternative sundhedsmagasin

Naturli-2020-01  

Danmarks alternative sundhedsmagasin