Page 24

tema / Af/ Clara Edgar Foto/ Shutterstock

tema

Hvorfor spille russisk r ulette med din sundhed?

Kærlig kvalitet

De rigtige næringsstoffer er sammen med søvn og vand grundstenene for en sund krop. Desværre har mange fødevarer lidt et næringstab i takt med, at jorden er blevet udpint, og derfor kan selv en god varieret kost være utilstrækkelig, og kosttilskud være en nødvendighed. Men hvilke?

Det er de færreste, der kan vide sig sikre på at få tilstrækkeligt med vitaminer, mineraler, gode urter og probiotika alene gennem kosten. Det skyldes til dels den måde, mange spiser på i dag, hvor maden skal laves hurtigt, og vi derfor tyr til færdigret­ ter eller forarbejdede råvarer. Men det skyldes også, at jorden ikke er så næringsrig, som den har været, og derfor kan kostanbefalinger også være utilstrækkelige. Som Jonna Skuldbøl, der er helse­ kostvejleder i Ren Kost i Aarhus, siger det, så passer mange kostråd og anbe­ falinger til tiden omkring 2. verdens­ krig, og har derfor ikke hold i virkelig­ heden, som den er i dag. Måske også derfor er kosttilskud blevet en enorm industri. Fra sommeren 2016 til som­ meren 2017 købte danskerne kosttil­ skud for mere end 1,2 milliarder, viser tal fra Eurominotor International. Netop fordi interessen for tilskud­ dene er stor, og man nemt kommer til at bruge flere hundrede kroner om

24

måneden på tilskud, zoomer vi ind på, hvad man skal være opmærksom på, når man vælger sine præparater. Hvad vil du have ud af dit tilskud? Piller eller olie? Multivitamin eller specifikke vitamintil­ skud? Food-state eller ikke? Dyrest eller billigst? Det er bare nogle af de spørgsmål, man kan stå med, når man vil booste sin sundhed. For der findes efterhånden så mange muligheder, at det kan være lidt som at åbne Pandoras Æske, når man skubber døren til en helsekostbutik ind. Hylde efter hylde står flasker, æsker, glas, bokse og pulvere med alverdens forskellige egenskaber designet til at tilfredsstille specifikke behov, kroppen har, og som den måske ikke får stillet. Nogle tilskud plejer det ydre, mens andre primært nærer det indre, selvom de to også hænger sammen. For når man køber tilskud til eksempelvis at styrke hud, hår og negle, handler det jo om, at kroppen ikke er tilstrækkeligt dækket på næring, til at kunne yde sit fulde for disse specifikke dele af det store system – ligesom hårtab eller hudproblemer kan være et udtryk for større indvendige mangler. Uanset hvad produktet har til hensigt at styrke, er det næsten sikkert, at der findes forskellige udgaver af næ­ sten samme tilskud, som lover at kunne det samme. Her skal man altså tage stilling til et fremfor et andet, og hvordan gør man så lige det?

Første skridt er i hvert fald at snævre feltet ind og finde ud af, hvad det er, man eventuelt er i underskud af, og hvad man vil have ud af til­ skuddet. Det er også vigtigt at tage højde for, om man har særlige udfor­ dringer. Det kan eksempelvis være med maven eller fordøjelsen, som gør, at man skal vælge tilskud, der tager hensyn til netop det. Giv kroppen noget, den kender De fleste kender nok deres sygehisto­ rik, diagnoser og er måske blevet in­ formeret af deres læge om specifikke mangler, de kan have. Det kan måske være sværere som lægmand at vide, hvordan ens kost dækker – eller ikke dækker – kroppens behov. Derfor er en af de vigtigste ting for Jonna Skuldbøl, når en kunde kommer ind ad døren og beder om vejledning, at blive klogere på ved­ kommendes kost og livssituation. Når hun gennem samtalen har sporet sig ind på, hvor manglerne

Profile for Mediegruppen as

Naturli-2020-01  

Danmarks alternative sundhedsmagasin

Naturli-2020-01  

Danmarks alternative sundhedsmagasin