Page 10

liv /

Derfor er Dr. Pierpaoli også i dag foruroliget over, i hvilken grad vi mennesker udsættes for kunstigt lys, blå lys fra computere, telefoner og andet elektronisk udstyr samt LED-lys og slumrelys, for han ved, hvad det kan have af betydning for vores livskvalitet. Kunstigt lys og blå lys, særligt i aftentimerne, kan blokere for den natlige frigivelse af melatonin, og dermed true vores indre sundhed og balance. Dr. Pierpaolis forskning Dr. Pierpaoli opdagede, som noget af det første, at pinealkirtlen blandt andet kontrollerer dit immunforsvar, dit nervesystem, dit hormonsystem, dit stofskifte, din reproduktionsevne, din døgnrytme og din aldringsproces. De første forskningsprojekter foregik helt tilbage i 1985. Her opdelte Dr. Pierpaoli mus i to grupper, hvoraf den ene gruppe fik tilført melatonin i deres aftendrikkevand. Denne lille manøvre havde overraskende stor indvirkning på melatonin-musenes sundhed og livslængde og førte til mange flere undersøgelser og forsøg. Pierpaoli og hans team fandt sammenhænge mellem musenes melatoninniveauer og effektiviteten af deres immunforsvar, reproduktionsevne, døgnrytme og ikke mindst livslængde. Disse opdagelser skærpede Pierpaolis interesse for såvel pinealkirtlens funktion og melatonins indvirkning som signalstof, produceret og udskilt af pinealkirtlen. Teamet kunne via forsøgene på mus konstatere, at pinealkirtlen er tæt knyttet til immunsystemet, det endokrine system og den cirkadiske rytme. Der var således ikke langt fra disse funktioner og så til tanken om, at pinealkirtlen, der producerer melatonin, kunne være den kropslige mekanisme, der også indgår i reguleringen af vores aldringsproces. Ny forskning blev iværksat, og her transplanterede Pierpaoli og hans team pinealkirtler fra unge mus og genindsatte dem i gamle musehjerner og vice versa. Resultaterne var interessante, for de gamle mus, der havde fået transplanteret unge pinealkirtler livede op, blev sundere og friskere og levede i gennem-

10

Profile for Mediegruppen as

Naturli-2019-08  

Danmarks alternative sundhedsmagasin

Naturli-2019-08  

Danmarks alternative sundhedsmagasin