Page 24

tema / Foto/ Scanpix/Iris

tema

Inders t inde

Knoglesund - hele livet

Et sundt skelet og stærke knogler er afgørende for et aktivt og godt liv. Men hvordan holder vi bedst vores skelet og knogler sunde? Drikker vi en masse mælk, som vi har lært skulle være godt, eller er der andre faktorer, der kan tænkes at have betydning for en sund og stærk knoglemasse?

Af Anette Harbech Olesen Forfatter og blogger på madforlivet.com

24

Knogler er levende væv, der igennem hele vores levetid brydes ned og bygges op igen. Knogleceller består primært af osteoblaster, der står for opbygningen af knoglevæv, samt af osteoklaster, der nedbryder knoglevæv. Processen er konstant og kaldes for remodellering. Fundamentet til en sund knoglemasse lægges i barne- og ungdomsårene, og knogleopbygningen er hos de fleste mennesker, der lever fornuftigt og er fysisk aktive, højere end knoglenedbrydningen indtil cirka 30 års alderen. Herefter går det det den modsatte vej. Det kræver derfor viden og en aktiv indsats at opbygge et sundt fundament for derefter at vedligeholde knoglesundheden efter 30 års-alderen.

Til trods for, at osteoporose eller knogleskørhed er en særdeles fremherskende lidelse i Danmark, så er den tilgængelige viden, i relation til hvordan vi helt naturligt opretholder en sund knoglemasse, sparsom. Mere end en halv million danskere lider af osteoporose eller knogleskørhed, tallet er støt stigende, og mange går rundt med begyndende osteoporose – ofte uden at vide det. At bibeholde eller genoprette en stærk knoglemasse handler primært om god mad, regelmæssig motion, eventuelt kombineret med højkvalitets-kosttilskud. Der er også andre faktorer, der kan spille ind som eksempelvis arvelighed, stress, hormoner samt medicin, der kan kræve særlig stor opmærksomhed i forhold til bevarelse af sunde knogler. Der er heldigvis rigtig meget, som du selv kan gøre, også selvom du muligvis har fået diagnosen osteoporose

Naturli-2018-07  

Danmarks alternative sundhedsmagasin

Naturli-2018-07  

Danmarks alternative sundhedsmagasin