Page 10

liv /

når den ikke fungerer optimalt som ved stress, depression, skizofreni, demens, OCD, ADHD, spiseforstyrrelser, angst og autisme. Peter er overbevist: Det nytter noget at vide noget om hjernen. – Det gavner at vide, hvad der nøjagtigt foregår oppe i hjernen. Kendskab til basale hjernemekanismer kan berolige os og være en nøgle til forståelse af os selv og andre. Når vi ved, hvad der foregår, er vi ikke så bange for vores egne mentale udsving, og vi får nemmere ved at omgås mennesker, der har det svært. Viden gør, at vi forstår, at det ikke er et spørgsmål om dem og os, rask – ikke rask, men at vi alle tilhører den samme gruppe. Og helt ærligt, vi har alle sammen lidt dillerdaller. Vær taknemmelig for din hjerne I mange år har Peter beskæftiget sig med det forunderlige og komplekse ved vores hjerne og har på

10

“Fordi vores moderne hjerne samtidigt er håbløst gammeldags, skaber det en masse ballade såsom angst”

dende faktorer, men ofte betyder koks i hjernen, at vi får tankemylder, har tendens til at blive triste eller tendens til at ville kontrollere alt, at vi let bliver nervøse eller bekymrede. Stort set alle har mentale ubalancer i varierende grad.

informerende og underholdende måder i tv og radio gjort det uforståelige mere forståeligt. Han har forsøgt at afdramatisere mentale ubalancer og nedbryde tabuer ved sindssygdom – også ved at dele sin egen historie med os. Som ung var Peter bange for at blive sindssyg. Han havde uvirkelighedsfornemmelser og angstanfald. Frygten for at bryde sammen og blive sindssyg forpestede store dele af hans liv. Men Peter blev ikke sindssyg, og angsten forsvandt en dag i 1983, da han sagde til sig selv: ”Og hvad så hvis jeg bliver sindssyg, det går jo nok alligevel”. – Vi skal være taknemmelige for vores hjerne. Hjernen giver os mange gode gaver. Og fungerer din hjerne uden al for megen ballade, skal du være ekstra taknemmelig. – Hjernen har nogle bestemte arbejdsopgaver, og hvis ikke de bliver udført fuldstændig perfekt – og det gør de sjældent, så opstår der problemer. For forholdsvis få går det rigtig galt med indlæggelse og behandling som livred-

Frontallapperne er direktøren Frem for at gå rundt og tænke: ”hvad er der galt med mig, fordi jeg har det sådan?”, appellerer Peter til, at vi accepterer det og lever med det bedst muligt. – Meget er udstukket på forhånd, men livet ændrer sig også hele vejen, og fordi du er i stand til – takket være din hjerne – at forholde dig til, hvordan det er, er du i stand til at arbejde for et ønsket resultat. Har du ting i din adfærd, som generer dig, så accepter det i stedet for se det som en modstand. – Er du en bangebuks, kan du godt arbejde på at blive mindre ban-

Naturli-2018-07  

Danmarks alternative sundhedsmagasin

Naturli-2018-07  

Danmarks alternative sundhedsmagasin