{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 42

+ MOTION

Børn må gerne styrketræne, men det er vigtigt at de er godt vejledt. Ofte vil øvelser uden brug af maskiner være det optimale valg.

ikke have tilført ekstra protein, vi har proteiner nok i vores daglige ernæring, blandt andet fordi vi danskere spiser meget kød. Vi får også unikke proteiner fra den gode danske mælk, som de fleste heldigvis kan tåle, og spiser man ingen eller kun lidt kød eller animalske produkter, er der gode alternativer i den øvrige kost. Proteiner i større omfang end vi kan optage, kan være en stor belastning for nyrerne, der skal bruge ressourcer på at nedbryde det unødvendige indtag. Det er et budskab vi bør udbrede, med tanke på at nyrer kan blive belastet med sygdomme senere i livet. Dertil kommer at proteintilskud (pulvere, drikke, barer mv.) er både bekosteligt og fyldt med kalorier.

Hvad handler det om?

Børn og unge kan i dag via de sociale medier spejle sig op imod den store mængde af flotte billeder og beskrivelser af andres liv og gøren. Det kan gøre ondt i selvtilliden og forvrænge børns og unges opfattelse af virkeligheden og hvad der er ”nor42

012020

Børn er ikke mini-voksne - deres træningsbehov er anderledes end voksnes malt”, og derfor kan det være en god ide som forældre at tage en snak med barnet om hvad træningen og optagetheden af kroppen har bund i.

Viden og støtte

Træningsmæssigt florerer der et hav af gode råd og videoer på de sociale medier og internettet, og her er det muligt at finde god træningsrådgivning, motivation og måske endda opbakning via facebookgrupper mv. – men det er bestemt også en mulig kilde til fejlinformation, uhensigtsmæssige råd og urealistiske forventninger. De mest populære YouTubere og sundhedsbloggere er ikke nødvendigvis de fag-

ligt mest velfunderede. En meget væsentlig måde at hjælpe dit barn på, og afhjælpe dine egne eventuelle bekymringer, er derfor også at finde en instruktør af høj faglig kvalitet. Børn er ikke mini-voksne, og deres tilgang til og behov for træning er anderledes end voksnes. Der er desuden forskel på træningsbehovene før, under og efter puberteten. Team Danmark har udarbejdet bogen ATK (Aldersrelateret TræningsKoncept) 2.0, der henvender sig til forældre, behandlere og trænere, med det formål at forstå de psykologiske og fysiologiske parametre der er før og efter pubertet. Den bygger på en stor baggrundsviden og er skrevet af nogle de bedste fagfolk på området. Bogen indgår i uddannelsen af trænere og er et must-have for forældre med børn der er på vej til at træne moderat eller på eliteniveau. Den – og en dygtig faglig træner eller fysioterapeut som sparringspartner – vil sandsynligvis kunne hjælpe dig med at hjælpe dit barn til en sund tilgang til træning.

Profile for Mediegruppen design:kommunikation

Krop+fysik-2020-01  

Magasin fra Fysioterapeuterne. Motion, fysioterapi, sport, fritid, energi, velvære.

Krop+fysik-2020-01  

Magasin fra Fysioterapeuterne. Motion, fysioterapi, sport, fritid, energi, velvære.