Page 22

+ FOKUS

SÅDAN KAN DU ARBEJDE BREDT MED DIN SUNDHED • Få overblik! På hvilket område du gerne vil gøre noget ved din sundhed? Her kan KRAMS-faktorerne være en hjælp. Vil du gerne dyrke mere motion, spise sundere, være mindre stresset? Vælg én ting til at starte med. Skriv evt. alle dine aktiviteter ned i en uge. Arbejde, fritid, måltider. Alt du laver. Gruppér dine aktiviteter efter om de gavner eller hæmmer din sundhed. Hvad bruger du din tid på, og hvilke dele af din sundhed kan du med fordel bruge mere tid på? Du kan også få et sundhedstjek ved lægen. Det kan vise dig hvad der er vigtigst at prioritere. I dette eksempel tager vi udgangspunkt i at du gerne vil bevæge dig mere, men trinene kan også bruges på andre sundhedsindsatser. • Start omvendt Når du skal ændre vaner, kan det være en god ide at starte væk fra dig selv. Alt er nemlig ikke dit ansvar. a: Kig på det samfund du er en del af! Rammerne er afgørende for vores vaner, og for om vi kan leve så sundt som vi gerne vil. Er der i din kommune gode cykelstier, skaterbaner, fodboldbaner etc., som gør det let og sjovt at komme ud og bevæge sig? Er der grønne områder og natur man kan være aktiv i? Er der god offentlig transport? Hvis du synes der mangler gode rammer for at du kan bevæge dig mere, så deltag i den demokratiske debat, stil op til byrådet, eller stem på de politikere som vil arbejde for det. b: Se på dit arbejdsliv og fritidsinteresser! Slider dit arbejde på dig; har du mulighed for at forebygge skader? Kan du dyrke motion på din arbejdsplads? Prioriterer ledelsen bevægelse, fx ved at arrangere walk-and-talks eller afsætte tid til træning? Har du en uddannelse? Mennesker med lang uddannelse lever længere og sundere end dem uden eller med kort uddannelse. Så selvom det måske ikke lyder som en sundhedsindsats, så er uddannelse et godt sted at sætte ind, hvis du vil styrke dit helbred. Kan du gå eller cykle til arbejde? En væsentlig succesfaktor for at få bevæget sig er hvis det kan gøres som transport. Det kræver måske at du har du en bedre cykel og noget ordentligt regntøj. Eller at der er mulighed for bad på dit arbejde.

22

062019

Bruger du for meget tid på jobbet eller på fritids­ interesser som ikke bidrager til din sundhed? ­ Skal du prioritere anderledes hvis sundhed skal blive til noget? c: Hvor bor du? Din bopæl har betydning. Hvis du bor tæt på natur, trives du fx bedre. Det er også lettere at komme ud og bevæge sig hvis omgivelserne inviterer til det. Sundhed smitter, så det er en fordel at bo tæt på andre som også gerne vil leve sundt. Hvis du ser aktive mennesker når du åbner din hoveddør, bliver du selv inspireret til en aktiv livsstil (det er også lettere at finde cykel-, løbe-, eller gåmakkere i et aktivt ­lokalområde). Det er måske voldsomt at flytte, men hvis du synes dit lokalområde bidrager for lidt til sundheden, så engagér dig. Saml penge ind til en legeplads, meld dig i beboerforeningen, start en gå-klub. d: Se på dine sociale relationer – de er yderst vigtige for din sundhed. Eksempelvis dør vi statistisk tidligere hvis vi er ensomme, og der er større sandsynlighed for at vi lever sundt hvis vores familie og venner lever sundt. Gode relationer og en familie som bakker op om dine mål, og som du kan være aktiv sammen med, kan være afgørende for om du får bevæget dig i hverdagen. Relationer skal plejes, og det tager tid at opbygge tillid og sammenhold, så læg energi i dine relationer hvis du ønsker deres opbakning og støtte. e: De individuelle faktorer Det er yderst vigtigt at du oplever at det du ­laver, ­giver mening. Både på arbejdet og i­­fritiden. Overvej hvad der giver mening for dig? Hvad motiverer dig? Hvad skal motion gøre for dig? Vil du gerne konkurrere? Se bedre ud? Opnå mental ro? Være mere ­social? Find en motionsform som giver mening, hvis dine vaner skal holde. Hvad kan du? Tag højde for din alder og tidligere ­eller nuværende sygdomme. Kend dine styrker og begrænsninger. Har du dårligt knæ eller rygproblemer, så find en bevægelsesform du kan holde til. Måske skal du supplere med styrketræning for at undgå skader. Få evt. starthjælp af en fysioterapeut.

der beskriver hvordan sociale relationer, arbejde, uddannelse, bopæl og samfundets opbygning og kultur påvirker vores sundhed og levealder. Den viden kan vi med fordel drage nytte af når vi vil gøre noget ved vores sundhed. Læg dertil mening i livet. Sociologen Aron Antonovsky udarbejdede i efterkrigsårene en teori om at sundhed er et produkt af mening i livet. Han interviewede KZ-overlevere, og konkluderede at de som havde en oplevelse af meningsfuldhed og sammenhæng i deres liv, også var dem der havde den højeste livskvalitet og det bedste helbred. Denne brede tilgang til sundhed er, som det ses, langt mere kompleks end de simple modeller. Og det kan måske virke uoverskueligt at skulle tage højde for både samfundsforhold, meningsfuldhed, relationer og bopæl. Men hvis du virkelig vil gøre noget ved din sundhed, så er det en god idé at se på hele dit liv.  

Profile for Mediegruppen as

Krop+fysik-2019-06  

Magasin fra Fysioterapeuterne. Motion, fysioterapi, sport, fritid, energi, velvære.

Krop+fysik-2019-06  

Magasin fra Fysioterapeuterne. Motion, fysioterapi, sport, fritid, energi, velvære.