Page 6

+ NYHEDER

viden TRE UGER MED ARM I SLYNGE KAN ERSTATTE OPERATION

Armen i slynge kurerer et skulderbrud lige så godt som en operation med skinne og skruer. Det viser et omfattende nordisk studie fra Aarhus Universitet, baseret på 88 patienter over 60 år, som alle havde brud på skulderen af den type hvor knoglerne forskydes - dette sker ofte ved fald på skulderen. I studiet blev halvdelen af patienterne opereret (knoglerne blev sat sammen med skinne og metalskruer), mens den anden halvdel alene fik arm og skulder støttet i en slynge. Alle 88 patienter fik genoptræning vejledt af en fysioterapeut og blev herefter fulgt i to år. Der var ikke forskel på de to typer behandlinger når man målte på patienternes egen vurdering af funktion, smerter og livskvalitet. Og derfor, mener forskerne, bør behandling med slynge alene være den foretrukne, idet patienterne herved undgår operations-relaterede smerter og evt. komplikationer. Kilde: Aarhus Universitet. Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift PLOS Medicine

Krop+fysik kommenterer: Dette studie lægger sig i slipstrømmen af andre studier, der antyder at operation i visse tilfælde med fordel kan erstattes med langt mindre indgribende behandling. Eksempelvis peger meget på at vægttab og/eller fysisk træning i visse tilfælde har lige så god effekt på artrose i knæ og hofte som operation – men uden den risiko der er forbundet med en operation.

Mindre røg og mere motion mindsker risikoen for demens En sund livsstil med tilstrækkelig motion, sund kost, begrænset alkohol og ingen rygning mindsker risikoen for demenssygdom, uanset hvor genetisk disponeret man er. Det viser et stort britisk studie, der bl.a. påpeger at mennesker der er genetisk disponerede for demenssygdom (som fx Alzheimers) og samtidig har en usund livsstil, har op til tre gange større risiko for at blive ramt af demens end mennesker der ikke er genetisk disponerede, og som samtidig har en sund livsstil.  Studiet inddrager data fra næsten 200.000 mennesker på 60+ år, fulgt over otte år. Frem for at være bekymret over arveligheden bør man i stedet bruge mere tid på at være bevidst om at leve et sundt liv, lyder konklusionen fra en gen-forsker, ifølge nyhedsbureauet Associated Press. Kilde: Associated Press (AP). Studiet er publiceret i Journal of the American Medical Association (JAMA)

6

052019

FYSISK AKTIVE ELEVER LÆRER BEDRE Når unge skoleelever bevæger sig mere, lærer de bedre. Bare nogle minutter ekstra med fysisk aktivitet hver dag er nok. Det viser et stort norsk forskningsprojekt, “School in Motion”, hvor over 2000 9.-klasses-elever har fået to timer ekstra om ugen til fysisk aktivitet og træning gennem et helt skoleår. De unge som bevægede sig mere, lærte bedre. Mere fysisk aktivitet førte også til bedre trivsel, et bedre læringsmiljø, og at mange kom i bedre form. De unge klarede sig også bedre i de nationale prøver i slutningen af skoleåret, især i regning. Eleverne var delt i to aktive grupper og en kontrolgruppe med uændret timeplan: • I den første gruppe styrede lærerne via én times normal, planlagt idræt og én time med fysisk aktivitet, ofte knyttet til andre fagtimer. • I den anden gruppe organiserede eleverne selv hvilke aktiviteter de ønskede at lave i de to ugentlige timer, og hvordan det blev ført ud i livet. De unge satte gang i alt fra hyttebygning til dans. Begge de aktive grupper lærte bedre. Men i den styrede gruppe blev også læringsmiljøet i klassen bedre, eleverne fik bedre udholdenhed, og det var kun denne gruppe som øgede aktivitetsniveauet gennem hele skoledagen. Kilde: Norges Idrettshøgskole, nih.no

Profile for Mediegruppen as

Krop+fysik-2019-05  

Magasin fra Fysioterapeuterne. Motion, fysioterapi, sport, fritid, energi, velvære.

Krop+fysik-2019-05  

Magasin fra Fysioterapeuterne. Motion, fysioterapi, sport, fritid, energi, velvære.