Page 5

MIDIGE LED og MUSKLER

SMIDIGE+ LED og MUSKLER v KrillOmega D-vitamin 20mcg. Prøv D-vitamin 20mcg. bedre optagelse++ end alm.20mcg. fiskeolie Prøv KrillOmega KrillOmega D-vitamin 50% end alm. alm. fiskeolie fiskeolie 50% bedre bedre optagelse optagelse end

DISOPHTA

D-vitamin har mange vigtige D-vitamin har mange vigtige amin har mange vigtige funktioner funktioner ii kroppen. kroppen.

tioner i kroppen. Vedligeholder: Vedligeholder:

•• Immunforsvaret •• Muskelfunktion Immunforsvaret Muskelfunktion older: •• Knogler •• Normal Knogler og og tænder tænder Normal celledeling celledeling forsvaret • Muskelfunktion for Det D-vitamin er er vigtigt vigtigt for din din krop. krop. Det vedligeholder vedligeholder dit dit og D-vitamin tænder • Normal celledeling

immunforsvar, immunforsvar, knogler knogler og og tænder, tænder, muskelfunktion muskelfunktion og og er vigtigt for din krop. Det vedligeholder dit normal normal celledeling. celledeling. Omega Omega 33 er er godt godt for for dit dit hjerte, hjerte,

Køb 120 kapsler Køb kapsler til 120 kr. 298,-

til kr. 298,-

svar,hjerne knogler og tænder, muskelfunktion og hjerneog ogsyn. syn. (Se (Se næringsinformation næringsinformation på på krillomega.dk) krillomega.dk)

ledeling. Omega 3 er godt for dit hjerte,

Bestil på Bestil på krillomega.dk krillomega.dk syn. (Se næringsinformation på krillomega.dk)

rillomega.dk DeepSeaPharma DeepSeaPharma ·· Skanderborgvej Skanderborgvej 152A 152A 8382 8382 Hinnerup Hinnerup ·· Tlf. 8698 6540

052019

5

Profile for Mediegruppen as

Krop+fysik-2019-05  

Magasin fra Fysioterapeuterne. Motion, fysioterapi, sport, fritid, energi, velvære.

Krop+fysik-2019-05  

Magasin fra Fysioterapeuterne. Motion, fysioterapi, sport, fritid, energi, velvære.