Page 43

+ FOKUS tigt muskeludholdenhed og muskelstyrke – og de kognitive udfordringer der ofte følger med en apopleksi, gør det ekstra svært at vedligeholde konditionen.

Ofte mange aspekter

Fysioterapeut Birgitte Sommer styrer strømmen til Kurts lægmuskler, mens han laver opvarmende øvelser. Senere fortsætter han med styrketræning i maskinerne.

Terapeuterne kan via særlige teknikker stimulere patientens muskler på forskellig vis, alt efter behov: – Nogle muskler vil efter en apopleksi have for høj tonus, dvs. spændingen er for høj, hvilket fx kan give sig udslag i bevægelser præget af spasticitet i arm og/ eller ben. Andre muskler kan have for lav tonus, hvilket kommer til udtryk som en slap arm eller et tungt ben, der gør det svært at bevæge sig, forklarer Birgitte. På mange måder er genoptræningen efter en hjerneskade derfor meget forskellig fra genoptræning efter eksempelvis en knæskade. Det forstærkes af at skaderne ofte ikke begrænser sig til de fysiske. – Det er desværre sjældent kun en hånd eller et ben den er galt med. Meget ofte har dele af det kognitive system også taget skade, og det kan i høj grad stå i vejen for genoptræningen af de fysiske mén, siger Birgitte. Kognition omfatter bl.a. evnen til sansning, koncentration, indlæring, sprog, hukommelse og problemløsning. Patienten kan fx have svært ved at huske, planlægge eller orientere sig i tid og rum.

En bred opgave

– Vores opgave er at hjælpe borgerne til at kunne klare deres daglige liv så godt som muligt. Derfor tænker vi meget i funktioner. Vi kan fx træne det at gå, at gå på trapper, at rejse og sætte sig osv. Allerbedst er det hvis vi kan træne funktionerne i borgerens eget hjem og hverdag, for det er jo der vedkommende skal bruge færdig­ hederne, fortæller Birgitte videre. Hjemmebesøg har derfor høj prioritet – men det tager tid, og da fysioterapeuterne også har til opgave at koordinere kontakten til andre faggrupper, herunder vejlede det plejepersonale der evt. skal hjælpe borgeren derhjemme, er det, med 500-600 patienter igennem centret hvert år, en nødvendighed for de 20 ergo- og fysio­ terapeuter at prioritere skarpt.

Tidlig indsats er essentiel

I træningslokalet sidder en kvinde i et ­styrketræningsapparat; den ene mundvig 052019

43

Profile for Mediegruppen as

Krop+fysik-2019-05  

Magasin fra Fysioterapeuterne. Motion, fysioterapi, sport, fritid, energi, velvære.

Krop+fysik-2019-05  

Magasin fra Fysioterapeuterne. Motion, fysioterapi, sport, fritid, energi, velvære.