Page 3

+ LEDER

IDRÆTSSKADE:

TEMA

Smerter i lysken

Psykisk sundhed

KOM I BEDRE FORM MED

Psyken afspejles i kroppen

HIIT

Brug kroppen – det letter sindet! Problemer synes ofte mindre efter en frisk gåtur, energien får et løft efter en god omgang motion, og sjælen finder ro efter afspændende kropsøvelser. ­Fysisk aktivitet er med andre ord en god måde at regulere sin mentale tilstand på. At vores sindstilstand kommer til udtryk i kropslige symptomer, kender vi også alle til: Hvis vi er kede af det, kan det mærkes i maven, og kroppen føles tung. Er vi bekymrede, spænder vi måske op i musklerne, holder på vejret og får ondt. Er vi omvendt meget glade, kan vi næsten ikke stå stille og har masser af energi. Psykens indflydelse på kroppen er helt åbenlys og nem at forstå.  Men faktisk er det på en måde kroppen der afgør hvilken stemning vi er i. Knuden i maven, hårene der rejser sig, suget i mellemgulvet, den sammenfaldne kropsholdning – det er alt sammen reflektoriske kropslige reaktioner på vores følelser, og de opfattes og tolkes i hjernen, som så skaber en sindsstemning i os. Hvis vi ikke mærker efter hvad der sker i kroppen, ved vi derfor reelt ikke hvordan vi har det. Den mekanisme kan udnyttes som en slags overlevelsesstrategi hvis man bærer rundt på oplevelser som er svære at håndtere: Man lukker ubevidst af for kroppens signaler, så man slipper for at mærke de ubehagelige følelser. Det kan fungere for en kort stund, men på et tidspunkt vil både krop og psyke bukke under. Der er derfor mange gode grunde til at arbejde med kroppen og øve sig i at mærke og tolke dens signaler, hvis man har det psykisk svært. Et yderligere ­argument er at fysisk aktivitet kan udløse velvære-hormoner og dæmpe stress, LØB smerter og ubehag. Dette nummer af Krop+fysik sætter fokus på hvordan vi udnytter kroppens ressourcer til at støtte op om et godt psykisk helbred. Uanset om vi skal bearbejde traumatiske hændelser, tackle fysisk eller psykisk sygdom eller ’bare’ et midlertidigt dårligt humør og lavt energiniveau. God læselyst!

Fysisk aktivitet kan udløse velvære-hormoner og dæmpe stress og ubehag

FOKUS

VIDERE I LIVET EFTER EN BLODPROP I HJERNEN

+

Peter Øvig Knudsen

Depression er alt det modsatte af perfekt og effektivt Der er behov for at udfordre det tabu som stadig omgærder psykisk sygdom

+

I form på 15 minutter Madpakke-tid Intuitiv spisning Social kapital

NR.05 2019 / MAGASIN FRA FYSIOTERAPEUTERNE: MOTION + FYSIOTERAPI + SPORT + FRITID + ENERGI + VELVÆRE + JOB

Forsidefoto: Line Thit Klein Udgiver: Forlaget Mediegruppen Horsensvej 72A, 7100 Vejle, tlf. 7089 0022 Redaktion: Ansv. redaktør Marianne Nørup, redaktionen@krop-fysik.dk, tlf. 2639 6026 (ma-to 8-14) Art Director: Camilla Riber, Forlaget Mediegruppen Tryk: Aller Oplag: 25.000 eksemplarer. ISSN 1397-4963 Krop+fysik anvender nyt komma, som anbefalet af Dansk Sprognævn.

ANNONCESALG: Forlaget Mediegruppen, Lars Burchardt, tlf. 7640 6410 Annoncer i Krop+fysik er ikke udtryk for at Krop+fysik har godkendt eller anbefaler det annoncerede produkt, ligesom vi forbeholder os ret til at afvise annoncer der er i uoverensstemmelse med Krop+fysik’s politik. Temabladet kan citeres i uddrag ved angivelse af kilde. Krop+fysik udkommer 6 gange årligt. Temabladet sælges med rabat i kasser med 5-200 blade. Krop+fysik udgiver også informationspjecer i samarbejde med Danske Fysioterapeuter: Ondt i ryggen, Stræk, Skærmarbejde, Graviditet og bækkensmerter, Sunde fødder, ­Bækkenbunden, Hovedpine og ­nakkesmerter, Langvarige rygsmerter, Knæskader, Knogleskørhed, Idrætsskader, Skulderproblemer, På ski uden skader. Yderligere information ved henvendelse på tlf. 7089 0022 eller www.krop-fysik.dk.

MARIANNE NØRUP REDAKTØR

052019

3

Profile for Mediegruppen as

Krop+fysik-2019-05  

Magasin fra Fysioterapeuterne. Motion, fysioterapi, sport, fritid, energi, velvære.

Krop+fysik-2019-05  

Magasin fra Fysioterapeuterne. Motion, fysioterapi, sport, fritid, energi, velvære.