Page 13

+ TEMA

sammen tegn på at kroppen er i øget alarmberedskab, fortæller Birgit Linnet Clemmensen, klinisk underviser i fysioterapi og kollega til Irene. Forklaringen går helt tilbage til vores ur-forfædre. Kroppens autonome nerve­ system reagerer nemlig på tilsyneladende fare ved at gøre kroppen klar til at ”kæmpe, flygte eller spille død”, hvilket er en hensigtsmæssig reaktion hvis man møder en reel trussel. Men når faren ikke er reel, men kun optræder i tankerne, har kroppen ikke brug for det forhøjede beredskab. Angsten forbliver i kroppen, og det samme gør den høje puls og muskelspændingerne som skulle gøre os klar til at kæmpe eller flygte. – Det vi så kan gøre, er at afbalancere kroppen og normalisere spændingsniveauet, påpeger Birgit Clemmensen.

Individuel tilgang

Behandlingen målrettes altid det enkelte menneske. – Hvis et menneske, fx med svær depression, er fuldstændig energiforladt og ligger initiativløs og inaktiv hen, vil afslapning næppe være den rette medicin. Her vil aktiverende og energigivende øvelser være et bedre valg. Lider man derimod af stress, mani eller PTSD, vil det ofte manifestere sig i kroppen som et forøget spændingsniveau i musklerne, rastløshed mv. Og her vil afspændende, beroligende øvelser være hjælpsomme, fortsætter Birgit. Udgangspunktet for den individuelle ­behandling er samtale og undersøgelse. Fysio­terapeuterne spørger blandt andet ind til oplevelsen af kroppen og tidligere erfaringer med fysisk aktivitet; og de ser på hvordan den enkelte bevæger sig. – Mange med psykiske problemer har en ændret kropsholdning. En person med længerevarende angst fører sig ikke frem med ret ryg og åbent bryst, men lukker sig nærmere om sig selv. På samme måde kan bekymringer, sorg og stress vise sig i et ændret bevægemønster, fortæller Irene Smith Lassen. – Noget der ofte karakteriserer patienterne, uanset diagnosen, er at de har dårlig balance og står usikkert på fødderne. Derfor er balance og kontakten til underlaget

noget vi arbejder meget med, fortsætter hun. – Mange har også svært ved at mærke deres krop og at tyde kroppens signaler. Her vil vi fx undervejs spørge ind til de kropslige oplevelser og sansninger, så vedkommende bliver bedre til at afkode sin krops signaler.

DET VEDKOMMER OS ALLE

Negativ kropsopfattelse kan vendes

Mange patienter har en negativ oplevelse af deres krop, fortæller fysioterapeuterne. – Gennem kropsterapi/fysioterapi kan patienten måske opdage ukendte ressourcer i kroppen og få nuanceret oplevelsen af sig selv og sin krop, fortæller Birgit. – Desuden aktiveres kemiske processer i hjernen ved fysisk aktivitet, og det mindsker angst og stress. Og ved berøring og massage frigives hormonet oxytocin, som bl.a. giver velvære og påvirker humøret positivt. Så der er mange indgange til at få en positiv effekt af ­behandlingerne.

Tre typer tilbud

Overordnet har fysioterapeuterne tre forskellige typer opgaver og tilbud: Kropsterapi kan fx bestå af såkaldte BAT-øvelser (se faktaboks side 14), massage, afspænding og kropslige opmærksomhedsøvelser. Somatisk fysioterapi fylder en del, for selvom man er indlagt med en psykiatrisk diagnose, kan man sagtens have ondt i ryggen, dårlige knæ eller en alment dårlig form. – Psykisk syge lider faktisk i højere grad end andre af livsstilssygdomme og andre skavanker, blandt andet fordi de ofte har svært ved at få motioneret eller spist sundt, ligesom mange har en dårlig egenomsorg, forklarer Irene. Det underbygger behovet for den sidste type af tilbud: Superviseret, tilpasset fysisk aktivitet, som er særlige motionstilbud, der skræddersyes til det enkelte menneske.

Hver tiende dansker har en psykisk sygdom, anslår landsforeningen Bedre Psykiatri ud fra eksisterende tal. Det svarer til godt

580.000 danskere.

Næsten hver fjerde unge kvinde mellem 18 og 24 år

(23,8%) oplever at have dårligt mentalt helbred.

13,2%

af den samlede befolkning oplyser at de har dårligt mentalt helbred, hvilket er en stigning på 2,5 pct. på blot fire år fra 2013 til 2017.

Kilde: Bedrepsykiatri.dk og Sundhedsstyrelsens nationale sundhedsprofil 2017 052019

13

Profile for Mediegruppen as

Krop+fysik-2019-05  

Magasin fra Fysioterapeuterne. Motion, fysioterapi, sport, fritid, energi, velvære.

Krop+fysik-2019-05  

Magasin fra Fysioterapeuterne. Motion, fysioterapi, sport, fritid, energi, velvære.