Page 43

+ MINDFUL MOTION

kunst, der går tilbage til det 14. århundre­ de. Nu om dage anvendes det hovedsage­ ligt for at styrke sind og krop. Det kan se besynderligt ud, næsten som om tiden er sat i stå i en orientalsk tidslom­ me, men Tai Chi har faktisk masser at tilby­ de, også til det moderne menneske i Vesten. De hurtige skift i nutidens samfund giver os på den ene side mange muligheder og stor frihed. På den anden side er der risiko for isolation, fremmedgørelse og en fornem­ melse af kraftesløshed. Det gør at mange af os bliver stressede, får smertefulde muskel­ spændinger, sociale og psykologiske pro­ blemer eller svært ved at være til stede i nuet. I den kinesiske taoistiske filosofi anses det for vigtigt at være i kontakt med ens ’sande jeg’ for at kunne forblive sund. Man kan tale om muligheden for at tage vare på sig selv, at aktivere sin egen indre kraft. Her kan Tai Chi anvendes som en bro mellem krop og sind.

Effekt på flere niveauer Tai Chi arbejder på tre niveauer: 1.     Det kropslige/fysiske niveau: At holde kroppen sund og bevægelig og anven­ de harmoniske bevægelser på en ener­ givenlig måde, herunder en optimal vejrtrækning 2.     Det meditative niveau, som også om­ tales som øget nærvær i nuet.  At være til stede i det du gør, lige nu og her. 3.     O  mgivelses-niveauet: At være mere lydhør over for andre mennesker, tune sig ind på dem og ikke gå i forsvar. Det kropslige/fysiske niveau Ved at udføre Tai Chi dagligt i 10-20 mi­ nutter kan du opnå velvære og skabe et udgangspunkt for sundhed. Du vil måske opleve at blive mindre modtagelig over for infektioner og bedre til at håndtere stress, forebygge skader eller træthed. Det er dog vigtigt at påpege at Tai Chi som sådan ikke kan kurere sygdomme. Tai Chi øger balancen og koordinationen og har fx vist sig at være lige så effektiv som anden ba­ lancetræning (vist i forskningsstudier af ældre med balanceproblemer samt hos personer med Dissemineret Sklerose). I et studie af mennesker med angst og stress viste Tai Chi sig at være lige så effektiv

som anden fysisk træning i forhold til at nedsætte angst, stress, smerter og øge de mentale funktioner. Det meditative niveau Bevægelserne udføres langsomt med fuld koncentration – og er på samme tid lette og frie. Man kan kalde Tai Chi for bevægelig meditation. Bevægelserne er hele tiden en flydende skiften mellem Yin og Yang. Symbolet for Yin og Yang viser at de to tilstande komplementerer hinanden, de er ikke modpoler. I det mør­ ke Yin er der en lys plet af Yang, og mod­ sat. Man siger at når Yin (mørket) er på sit højeste, begynder Yang at vokse. De to energiformer er i en evig vekslen mellem det aktive og det mere afventende/parate (ikke at forveksle med passivitet). Yin står for intuition, følelser, stilhed, mørke, hvile, at trække sig sammen, det kolde, indre og jorden. Yang står for udvidelse, varme, in­ tellekt, lys, aktivitet, ydre og himlen. Ofte er mennesker i dag mere i kontakt med fortiden eller fremtiden end med nuet. Ved at være til stede i det du laver lige nu, bliver du mere modtagelig, og i stand til at handle spontant frem for ud fra stereotype mønstre. Omgivelses-niveauet Efter at have trænet Tai Chi vil du forment­ lig begynde at opleve en større opmærk­ somhed på andre mennesker og blive i stand til at kunne rumme andre og forstå deres reaktioner. Man kan også øve Tai Chi med en partner, men den sværeste mod­ stander er i virkeligheden dig selv og dine holdninger, din egen ivrighed for at gøre tingene korrekt, frem for at være til stede i nuet.

Prøv det selv – og se hvad der sker Der findes mange forskellige former for ­ Tai Chi. For at markere at det er Tai Chi for sundhedens skyld, anvendes ofte betegnel­ sen Tai Chi ch’uan. Prøv gerne forskellige typer, og se hvilken der passer bedst til dig. Generelt må du være tålmodig, ikke skubbe dig for hårdt frem eller blive irri­ teret over ikke at kunne huske formen. Hvis du øver hver dag, vil resultaterne komme af sig selv, og du vil opleve glæ­ den ved at være i flow.

TAI CHI – SÅDAN GØR DU! Tai Chi er lange sekvenser af bevægelser, som kan kædes sammen til én lang flydende bevægelse. Du kan lære Tai Chi på fx en aftenskole. Tai Chi er meget nemt at gå til, for alt hvad du behøver, er lidt plads omkring dig. Der er ikke brug for udstyr eller smart træningstøj, blot tøj som er behageligt at bevæge sig i. I Tai Chi gælder nogle generelle principper: • H old rygsøjlen opret (upright position) • S ænk dit tyngdepunkt, dvs. bøj let i knæene – hold dog aldrig knæene helt bøjet. • Hav en fornemmelse af at bevægelsen ­starter fra et centrum midt i kroppen. I Tai Chi kaldes dette punkt Tan Tien og er lige under navlen. • S ænk skuldrene • H old armene (tænk primært på albuerne) lidt ud fra kroppen, så du ikke låser vejrtrækningen Prøv at fornemme hvordan det er at udføre Tai Chi • S tå med hoftebredde afstand mellem ­fødderne, kroppen i naturlig balance uden at være anspændt. • T ræk vejret ind og løft dine arme langsomt op til under skulderhøjde. Tænk på at armene skal være bløde, eftergivelige, og at du løfter dem med så lidt kraft som muligt. • S ænk nu armene langsomt ned, som om dine albuer var meget tunge, og synk med ned i knæ, så arme, ben, krop og en udånding følges ad. • G entag disse to bevægelser en række gange i et flow, så der ikke er stop imellem de to bevægelser – Op – Ned – Op – Ned…

062018

37

Krop+fysik-2018-06  

Magasin fra Fysioterapeuterne. Motion, fysioterapi, sport, fritid, energi, velvære.

Krop+fysik-2018-06  

Magasin fra Fysioterapeuterne. Motion, fysioterapi, sport, fritid, energi, velvære.