Page 23

+ KLOG PÅ SMERTE

Man skal ikke være sart når man stiller op til smerteforsøg. Forskeren her er ikke i gang med at nagle forsøgspersonens arm fast til underlaget; han udfører et smerte-trykforsøg.

hver især vil opfatte samme smerte forskel­ ligt alt efter hvilken situation vi står i. – Problemet når vi arbejder med smerte­ patienter, er også at vi ikke ved hvordan de var FØR smerterne. Vi kan sammenligne dem med andre voksne uden smerter, men det er svært fordi smerte jo er individuel, forklarer Thomas. Derfor måler forskerne smerten på for­ søgspersonerne i forhold til sig selv. Man sætter en såkaldt baseline, hvor der ikke mærkes smerte, og vurderer så derudfra. En væsentlig del af målingen er forsøgs­ personens egen bedømmelse af smerten. Og eftersom der ikke findes en konkret faktuel målemetode, må man benytte for­ skellige indikationer og reaktioner:

– Vi kan fx bede folk om at tegne deres smerter – hvor på kroppen de opleves, og hvilken farve der bedst beskriver dem. De kan også vurdere smerternes intensitet på en skala fra 0-10. En anden mulighed er at beskrive smerter­ ne med ord som varm, borende, dyb, skarp… – Det giver faktisk et godt fingerpeg om hvilken type smerte der er tale om. Eksem­ pelvis kan vi afkode at ”dyb” som regel er udtryk for en diffus smerte, fortæller Tho­ mas. Dybe smerter er ofte muskuloskeleta­ le smerter, dvs. smerter fra led, muskler, knogler mv., og det er den type smerter flest smertepatienter lider af. Forskerne kan samtidig via elektroder se hvor og hvilke ændringer der sker i hjer­

nen når smerten påføres, og sammenholde de målinger med udmeldingerne fra for­ søgspersonerne.

Mange slags smerter I smerteforsøgene kan forskerne vælge

Jo bedre vi forstår mekanismerne, des mere sandsynligt er det at vi på et tidspunkt kan udvikle en bedre behandling. Thomas Graven-Nielsen, centerleder og smerteforsker

062018

23

Krop+fysik-2018-06  

Magasin fra Fysioterapeuterne. Motion, fysioterapi, sport, fritid, energi, velvære.

Krop+fysik-2018-06  

Magasin fra Fysioterapeuterne. Motion, fysioterapi, sport, fritid, energi, velvære.