Page 13

+ XXXXXXX + TEMA

Motion som medicin Vores hjerte og kredsløb er en dynamisk stør­ relse, som påvirkes af hvor meget eller lidt vi bruger kroppen. Undersøgelser har vist at motion kan give samme effekt som en blod­ trykssænkede pille, og der kan derfor være meget at hente ved at starte med at træne – det reducerer risikoen for hjertekarsygdom med 20-30 %. Ligeledes har motion en gun­ stig indvirkning på kolesteroltallet, idet HDLkolesterol-delen stimuleres og dermed giver en beskyttende effekt ift. hjertekarsygdom. Medicin-behovet vurderes i samarbejde med en læge, og du skal til hver en tid rådfø­ re dig med din egen læge hvis du ønsker at ændre i medicinen. Træningen kan anskues på samme måde som medicinen, hvor man løbende forholder sig til dosis og respons (hvor meget man ”ind­ tager”, og hvilken effekt det har). Trænings­ indholdet kan overordnet betragtes ud fra tre elementer: frekvens (hvor mange gange om ugen), varighed (hvor lang tid) og intensitet (hvor hårdt).

Undersøgelser har vist at motion kan give samme effekt som en blodtrykssænkede pille.

Hvor mange gange skal du træne? Blodtrykket vil som følge at træningen stige imens man er i gang med aktiviteten, som en hensigtsmæssig reaktion på kroppens behov for at levere ilt til musklerne. Umiddelbart ef­ ter træningen vil blodtrykket være reduceret i op til 22-24 timer. Træner du med det mål at reducere blodtrykket, anbefales det derfor at du træner minimum 3-4 gange om ugen (jævnt fordelt over ugen), og gerne hver dag.

Hvor lang tid skal du træne? Når det drejer sig om kolesterol, har studier påvist at det er varigheden af træningen der har størst indflydelse på at sænke kolesterol­ tallet. Her anbefales det at du er fysisk aktiv 60 minutter i mere end 4 dage om ugen.

Hvor hård skal træningen være? Intensiteten har indflydelse på hvor hurtigt

KOLESTEROL-NIVEAUER Patientgrupper

Total kolesterol

LDL-kolesterol

Voksne uden hjertesygdom

Under 5,0 mmol/liter

Under 3,0 mmol/liter

Voksne som har hjertesygdom

Under 3,8 mmol/L

Under 1,8 mmol/l

062018

13

Krop+fysik-2018-06  

Magasin fra Fysioterapeuterne. Motion, fysioterapi, sport, fritid, energi, velvære.

Krop+fysik-2018-06  

Magasin fra Fysioterapeuterne. Motion, fysioterapi, sport, fritid, energi, velvære.