Page 1

kontakt fokus på din fremtid

Kirkens fødselsdag

Ved modtagelsen af Helligånden fik Jesu disciple styrke og ord til at fortælle om den opstandne frelser og starte en bevægelse, der i dag som den største af verdens religioner tæller over 2 milliarder tilhængere. Og flere føjes til dag for dag. Helligåndens fantastiske virke beskrives i Apostlenes Gerninger i Det Nye Testamente. Med rette er det blevet foreslået, at denne dynamiske bog i Bibelen i virkeligheden burde have heddet Helligåndens Gerninger. For at få et endnu større indblik i Helligåndens person og virke vil vi anbefale kurset ”Helligånden og hans store gerninger”, som kan studeres online såvel som per brev. Er Helligåndens komme over disciplene noget at fejre i dag? Ja, i højeste grad. For havde det ikke været for Helligånden, havde den kristne kirke, hvis den stadig havde eksisteret, højst sandsynlig været en uanseelig og afmægtig sekt uden indflydelse på sin omverden. Men med Helligåndens komme har budskabet om Jesus Kristus berørt et utal af menneskers liv og bragt håb og fred og glæde til en verden, der sukker efter tryghed og mening med livet. Vi ønsker alle læsere god Pinse,

Rettidig omhu Erhvervsmanden Mærsk McKinney Møller blev bl.a. kendt for sit motto ’rettidig omhu’. Det kom til udtryk ved at han i sin fremsynethed ville tage sig af problemerne med det samme eller inden de opstod. Det er et valgsprog, som er værd at tage med i andre sammenhænge end rederivirksomhed og olieproduktion. Livet som sådan, både på det fysiske, familiemæssige og åndelige plan, kræver rettidig omhu, om man vil have det til at lykkes. Vores alsidige kursusudbud sætter netop fokus på disse områder og giver indsigt, gode råd og håb for den, der vil have mest muligt ud af livet. Tjek vores liste med kurser, om ikke der skulle været noget netop for dig.

02

Korrespondanceskolens informationsblad

Sven Hagen Jensen

2012

Pinsedag, som markerer Helligåndens komme på den 50. dag efter Jesu opstandelse, kaldes også for den kristne kirkes fødselsdag. På denne dag blev der sat noget i gang, som ikke kunne standses.


Giv faklen videre! Vi varmer op til olympiaden 2012

De kristne brevskoler i Europa varmer op til olympiaden i London 27. juli til 12. august 2012 med udgivelsen af det nye Paulus kursus, som vil blive tilbudt alle gæster og deltagere ved sommerlegene. Allerede nu tilbydes kurset fuldstændig gratis i Danmark uden ekspeditionsgebyr til Kontakts læsere og venner af Korrespondanceskolen. Vores drøm er at gøre dette enestående kursus kendt for alle, der ønsker en spændende oplevelse med en af historiens største og mest indflydelsesrige skikkelser, PAULUS – TELTMAGEREN FRA TARSUS. Paulus har måske mere end nogen anden forstået den olympiske ånd og omsat den i sit liv og sin mission for at udbrede det kristne budskab. Han havde en vision – en drøm. Det var en stor drøm; en umådelig drøm; en drøm om en ny tidsalder; en drøm om en ny verdensorden. Det var en drøm om en ny og forenet humanitet, kendt for sin enighed, lighed, kærlighed og fred. Med gnisten fra en olympiadedeltager, satte Paulus ud på en mission for at ændre verden. Han skrev til korintherne, som var vant til at organisere de ithsmiske lege hvert år, følgende: Løberne på idrætsbanen kan alle være med i feltet, men kun én vinder førstepræmien. Løb derfor for at vinde. Idrætsfolk må give afkald på meget for at vinde guld, som dog hurtigt glemmes; men vi gør det for at få en sejrskrans, som aldrig visner. Jeg løber mod målet, fast besluttet på at vinde. Jeg er som en bokser, der ikke bare slår ud i den blå luft. Jeg træner for at blive herre over hele mit legeme, for at ikke jeg, som har fået andre med i løbet, selv skal blive diskvalificeret og vist ud af banen.” (1 Kor 9,24-27, Bibelen på Hverdagsdansk) Paulus havde fundet en vision, som han var rede til at dø for, og af denne grund levede han livet med uimodståelig intensitet. Efter ham ville verden aldrig være den samme igen. To hundrede år senere havde det halve Romerrige accepteret hans budskab, og drømmen, han levede, har haft større gennemslagskraft end nogen anden ideologi, som verden siden har set. I kurset ’Paulus – teltmageren fra Tarsus’ kommer vi ind til hans motivation, udforsker hans baggrund og dykker ned i budskabet, som drev ham. Og i olympisk ånd opmuntrer vi så mange som muligt til at være med i disse 11 kursusbreve i et spændende og givende studium om denne ekstraordinære frontløber. Foruden de 11 kursusbreve er der firefarvede kortblade over Paulus’ rejser og spændende vedlæg med historiske

og bibelske indsigter, som du næppe har hørt om før, som fx Paulus i Arabien, Byerne Tarsus og Antiokia, Paulus’ kvindesyn, Paulus i fængsel, mm. Giv faklen videre! Den olympiske fakkelstafet vil ankomme den 18. maj 2012 fra Grækenland og de næste 70 dage bevæge sig gennem Storbritannien fra Lands End i Cornwall hele vejen rundt i landet fra fastland til øer til fastland for til sidst at blive bragt ind på det olympiske stadion i London. 8.000 mennesker vil bære fakkelen ca. 300 m hver, mens de holder den olympiske ild brændende. Undervejs vil fakkelen blive transporteret med båd, med damplokomotiver, med svæve-


baner, elektriske sporvogne, på toppen af busser, på motorcykel med sidevogn, på ryggen af væddeløbsheste og selvfølgelig af mange løbere. For alle gælder det at holde fakkelen brændende og give den videre. Det er i denne ånd og med denne begejstring, vi varmer op til olympiaden 2012 med det nye Paulus kursus og opmuntrer jer som vores læsere til at give faklen videre, dvs. hjælpe os med at fortælle om kurset til så mange som muligt og opmuntre dem til at tilmelde sig. Interessant nok, så bruger profeten Esajas netop billedet med faklen i sin beskrivelse af frelsen af Jerusalem, som her betyder Guds folk. ”For Jerusalems skyld vil jeg ikke være tavs, før dens ret bryder frem som et lysskær og dens frelse som en flammende fakkel.” (Es 62,1) – Den flammende fakkel er et passende billede på det kristne budskab som også Paulus forkyndte. – En fakkel, som vi kan hjælpe til med at give videre. Vi udlover her et sæt af ’Fra Bibelens Skatkammer’ (10 bind) tilsendt kvit og frit ved tilmelding af 5 nye kursister i Paulus kurset, inklusive dig selv.

På forhånd hjertelig tak til alle, som vil være med til at give faklen videre! Du kan tilmelde dig og dine venner kurset ved at ringe på 45587770 eller klikke ind på vores hjemmeside www.kskolen.dk. Husk at du får kurset gratis og uden gebyrer i 2012.

FILM:

”Skabelsen – Jorden er et vidne” Odense Congres Center Søndag den 28. oktober kl. 19.00 Var det Big Bang som dannede universet og satte skub i livets udvikling? Eller har denne ældgamle, hellige bog ret, når den indleder med de enkle ord: “I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden”? Evolution eller skabelse - to diametralt modsatte teorier med vidtrækkende konsekvenser for os mennesker. En 70 minutters film om vores klode vises af Henry Stober, og en 30 minutters DVD med videnskabeligt foredrag af dr. Walter Veith. Filmen fremstiller verdens skabelse, med flotte professionelle naturoptagelser fra hele verden. Den 30. og 31. okt. kl. 19:00 følges filmen op med 4 forelæsninger om ”Skabelse og Evolution” på Syd Dansk Universitet, Odense, med Arthur Chadwick, Ph.d., ekspert i sedimentologi og biologi. Og senere ”8 aftener om tro” i Adventkirken Odense, ved Kim Hagen Jensen, præst.

GRATIS AD GANG


Skabelse eller udvikling

2

Ny start i livet

3

Englene og deres tjeneste

4

Daniels Bog

5

Romerbrevet

Brevkursus på 10 lektioner udarbejdet af rektor Holger Daugaard, cand. scient. Tager fat på de dybe spørgsmål om livets oprindelse og fremlægger klare og overbevisende sandsynlighedsbeviser. Og hvor kommer troen og de etiske konklusioner ind i billedet? Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/skabelse

Her finder du en let indføring i den kristne tro i 20 spændende studiebreve. Fordomme og måske dårlige erfaringer holder nogle fra at læse i Bibelen. Men hvorfor ikke tage et nyt kik på ”Bøgernes bog” og lære om baggrunden for de værdier, der har været med til at skabe vores civilisation? Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/nystart

Der skrives bøger og laves film om engle. Internettet er fyldt med referencer til engle. Nogle mener at have haft besøg af engle. I 6 studiebreve gennemgår Marit Birch Petersen de bibelske henvisninger til engle og fortæller om deres betydning og tjeneste for os i dag. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/engle

Denne lille bog med nogle utrolige forudsigelser om fremtiden er en af de mest citerede bøger i det Nye Testamente og har gennem tiderne haft stor betydning. Gennem 16 studiebreve gennemgås den historiske baggrund, tekstforklaring og udlægning af bogens fascinerende profetier. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/daniel

Et kursus om synd og nåde og hvordan et menneske bliver frelst ved tro. Hvilken rolle spiller loven i Romerbrevet – og hvad med Israel og deres plads i Guds store frelsesplan? 13 spændende studiebreve med fordybelse i den centrale del af den kristne tro. Hurtig link: www.korrespondanceskolen.dk/romerbrevet

kursusoversig

1

vidste du...

TILMELD DIG KURSERNE PÅ WWW.KORRESPONDANCESKOLEN.DK At Tokyo er verdens største by med 37.19 mill. indbyggere.

At Macau har verdens største folketæthed med 17.685 indbyggere pr. km2 og at Grønland har den mindste med kun 0,03 indbyggere pr. km2. At Sumgayit i Aserbajdsjan er den mest forurenede by i verden, og at seks af de ti mest forurenede steder i verden ligger i Kina, Indien og Rusland.


Richard Müller, Gunnar Asholm, Kaj Pedersen, Sven Hagen Jensen

Topmøde i Ringsted Et historisk møde fandt sted, da fire ledere af Korrespondanceskolen fik anledning til at samles i Ringsted den 14. marts. Med 32 års samlet erfaring inden for brevskole virksomhed var der meget at tale om og megen inspiration at hente til nye udfordringer. Korrespondanceskolen kan i år fejre 65 års jubilæum. Og da 2012 samtidig er udnævnt til de kristne brevskolers år, var det naturligt for den nuværende forstander, Sven Hagen Jensen, at invitere sine tre forgængere i lederstillingen for Korrespondanceskolen til et mini topmøde i Ringsted for at mindes gode dage med brevskolen og drøfte nye initiativer til at bringe evangeliet til Danmarks befolkning. Som Sven Hagen Jensen udtrykte det, ’Vi står på skuldrene af hverandre. Derfor er det værdifuldt at mødes og lære af sine forgængere og hente ny inspiration.’ Alle kunne blive enige om, at Korrespondanceskolen har betydet rigtigt meget for mange danskeres kendskab til og for-

ståelse af Bibelens lære i årenes løb. Erfaringer blev delt om, hvorledes adskillige havde deres første møde med det kristne budskab gennem Brevskolen og om hvorledes mange fik et personligt forhold til Gud på de populære bibelstævner på Himmerlandsgården og Kikhavn eller gennem korrespondance og samtale med studievejlederen. Det, der virkelig havde de fire lederes interesse, var: Hvordan holder vi flammen brændende? Hvordan giver vi missionens fakkel videre? De nye initiativer omkring udbredelsen af Paulus kurset her i olympiadeåret (se anden omtale i bladet) er et af de tiltag, som vi håber, vil vinde tilslutning og give anledning til, at mange flere lærer kernen i det kristne budskab at kende.

Mod en bedre fremtid - i ny letlæselig udgave

Pris

kr.

Ellen Wh ite

35,-

MO D EN

(+ forsendelse)

Ellen Whit e

F R EM T I D

Da Martin Luther i 1517 opslog sine 95 teser på kirkedøren i Wittemberg, blev det signalet til et vendepunkt i den kristne kirkes historie. Siden da har reformationsbevægelsen fået mange ansigter – og mange fortalere. Læs Ellen G. Whites profetiske klarsyn på den udvikling i Kirken, der vil ske frem til endens tid. Selvom der er mørke sider I kirkens historie peger forfatteren på en bedre fremtid.

Bestilles hos Dansk Bogforlag på tlf. 4587755 eller www.danskbogforlag.dk.

12/03/12

12.13


Afsender: Korrespondanceskolen · Concordiavej 16 · Postboks 15 · 2850 Nærum

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS

Det olympiske motto, Citius, Altius, Fortius, gælder de fleste af disse begivenheder, men var egentlig fra starten af de moderne olympiske lege inkorporeret i legenes ånd. Tanken er, at det er den enkelte idrætsudøvers præstation, der skal være ”hurtigere, højere, stærkere”, for som det hedder i målsætningen for OL: ”Det vigtigste ved de olympiske lege er ikke at vinde, men at deltage, ligesom det vigtigste i livet ikke er triumfen, men kampen for den. Det vigtige er ikke at have erobret, men at have kæmpet godt”. Målsætningen viser, at fællesskabet omkring idrætten er vigtigere end at vinde. Det er nemlig i høj grad i fællesskabet, at hensigten med OL kommer frem. Det var dog ikke ligegyldigt om man vandt eller ej. Når man leverede en toppræstation, skabte man jo et forbillede for resten af verden. Umiddelbart får dette mig til at tænke på Paulus, der med henvisning til sportens verden, tegner nogle idealer, som stadig vil være gavnlige for moderne kristne. Tag f. eks. 1 Kor 9,24-27:

KORRESPONDANCE Korrespondanceskolen henvender sig til de mange, der foretrækker at studere hjemme. Skiftende arbejdstider og hjemlige forpligtelser gør det lettere at studere pr. brev. Man kan simpelthen arbejde med studiebrevene, når man har lyst.

”Ved I ikke, at de, der er med i et løb på stadion, alle løber, men kun én får sejrsprisen? Løb sådan, at I vinder den! Men enhver idrætsmand er afholdende i alt – de andre for at få en sejrskrans, der visner, men vi for at få en, der ikke visner. Jeg løber derfor ikke hid og did, og jeg er ikke som en bokser, der slår i luften. Jeg er hård ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet”. Forskellen mellem idrætsmanden og den kristne ligger i målet. Idrætsmandens præstation blegner efter nogle år, hvor andre er blevet hurtigere, springer højere, eller blevet stærkere. Den kristnes mål overgås aldrig, men nås også kun i fællesskabet med Jesus Kristus. Hvor atleten kæmper for at blive bedre end andre, kan den kristne koncentrere sig om at hjælpe andre til at nå det fælles mål. ”Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er blevet fuldkommen; men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv

er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude; jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus” (Fil 3,12-14).

Walder Hartmann

SKOLEN Udgiver Korrespondanceskolen Concordiavej 16 Postboks 15 2850 Nærum Tlf.: 4558 7770

Redaktion Sven Hagen Jensen Walder Hartmann

Læs mere om kurser og muligheder på

Distribution Tilsendes Korrespondanceskolens kursister og venner

www.korrespondanceskolen.dk

17146 Mediegruppen as

Sommeren 2012 kommer på mange måder til at stå i sportens tegn. EM i fodbold, Tour de France, Grand Slams i Tennis og OL fra London. De elektroniske medier vil være fyldt med reportager fra sommerens største sportsbegivenheder, og brugerne vil, når det hele er overstået, have brug for al den kropslige udfoldelse, som de i flere uger har været vidne til hjemme i sofaerne.

Kontakt 2-2012  

Nyhedsbrev fra Korrespondanceskolen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you