__MAIN_TEXT__

Page 8

helse: virtual reality

MAGISK OG LEGENDE GENOPTRÆNING På Sydvestjysk Sygehus (SVS), Neurorehabiliteringen Grindsted, giver Virtuel Reality og EYEBAB, et berøringsfølsomt teknologisk softboard, nye muligheder for genoptræning af dagligdagsfærdigheder hos patienter med erhvervet hjerneskade. Af: Freja Fredsted Dumont / Foto: Anders Brohus

D

et bliver en stærk kop det her – jeg håber, du kan lide en god kop sort kaffe, siger 68-årige Finn Hansen, imens han gri­ ner og hælder kaffe i koppen. I virkeligheden har Finn ikke en kaf­ fekande i hånden, men derimod et joy­ stick. Det bruger han til at navigere rundt i en Virtual Reality 3D verden, der er udviklet til genoptræning af patien­ ter som Finn, der har fået en senhjer­ neskade. Igennem brillerne skal der laves hus­ lige pligter såsom at vande blomster, sætte dagligvarer på plads eller skiftes en pære. Dette samt softboardet ’EYE­ BAB’ giver en funktionel stimulering og udgør den teknologiske genoptræ­ ningsproces for patienter med erhver­ vet hjerneskade på SVS, Neurorehabili­ teringen Grindsted

Ønsket om at hjælpe mennesker blev til virkelighed Ergo- og fysioterapeuterne på SVS, Neurorehabiliteringen Grindsted har som nogle af de første i verden indført Virtual Reality på deres Neurorehabili­ terings-afdeling for patienter med sen­ hjerneskade. Det var den unge ingeniørstuderen­ de, Daniel J.R. Christensen, der i 2015 fik idéen om at udvikle et virtual reali­ ty-program til genoptræning for hjer­ neskadede. – Jeg har altid haft en drøm om at ”redde verden”. Derfor fik jeg overtalt min studiegruppe til at gå i gang med noget, der kunne hjælpe mennesker. Vi tog til Vendsyssel Sygehus, hvor jeg havde været i praktik som fysioterapeut­ studerende, inden jeg blev ingeniør, ­siger Daniel Christensen og fortsæt­ ter:

Jeg synes, det er skægt. Tænk, at jeg sidder i et næsten tomt hospitalslokale – men jeg føler, at jeg er i et rart hjem, hvor jeg brygger kaffe og vander blomster, ligesom jeg ville gøre derhjemme. Finn Hansen

8

helse / særudgave juni 2018

– Over et års tid fandt vi ud af, at der var flere dagligdagsaktiviteter, man skal mestre, før man kan komme tilbage til eget hjem – og her havde VR et kæm­ pe potentiale. Siden da har ergo- og fysioterapeu­ ter hjulpet de unge iværksættere med at finde frem til øvelser, der giver me­ ning for gruppen af patienter med sen­ hjerneskade. Derudover har 80 patien­ ter også testet udstyret. – Det vigtigste er jo, at patienterne synes, det er godt. Deres feedback gør, at vi bliver klogere på, hvor de føler sig mest hjemme i VR-verdenen, samt hvor de får mest ud af den daglige ­træning, siger Daniel Christensen.

De huslige pligter skal stadig passes Den nu pensionerede tømrer, Finn Han­ sen, har været indlagt på rehabiliterings­ afdelingen, SVS Grindsted siden februar, hvor han blev ramt af en blodprop, der lammede venstre side af hans krop. Finn sætter OTA Solgrynene op på hylden. Han åbner køleskabet og sæt­ ter Bakkedal smørret ind på hylden og putter de frosne ærter ned i fryseren. Finn får ved denne øvelse genoptrænet sine kognitive evner ved at sætte varer­ ne på deres rigtige pladser. Samtidigt er

Profile for Mediegruppen design:kommunikation

Helse velfærdsteknologi 2018  

Særudgave om velfærdsteknologi. Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks...

Helse velfærdsteknologi 2018  

Særudgave om velfærdsteknologi. Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks...