a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 58

helse: artikelserie

Jeg har fuld tillid til, at når styrelsen, som ansvarlig myndighed på området, kommer med den udmelding, så er det også helt forsvarligt, at vi fortsætter med brugen af azoler, der er særdeles vigtige i forhold til svampebekæmpelsen, og som det vil være et stort problem ikke at kunne råde over. Om resistensen skyldes brugen i land­ bruget, andre sektorer eller en kombinati­ on mangler således stadig at blive afdæk­ ket, men ifølge en rapport udgivet i Science i maj 2018, er problemet – uanset årsag – substantielt. Her kan man nemlig læse, at mere end 25 procent af Aspergillus-stam­ mer fundet hos mennesker i Holland bærer resistens gener, og at behandling med azo­ ler i højere grad slår fejl, hvilket giver en ­dødelighed, der nærmer sig 100 procent. ­Holland er også et af de lande, hvor man sprøjter mest i landbruget.  

Ikke den eneste Det ville være dejligt at kunne sige, at det kun er Aspergillus, vi skal bekymre os om, men sådan er det desværre ikke. Der findes nemlig en anden, og yderst døde­ lig svamp derude, som vi heldigvis endnu har været forskånet for i Danmark, men som har ramt hospitaler i både Indien, Japan, Spanien og Storbritannien for at nævne nogle. Svampen går under navnet Candida Auris. Auris betyder øre, og er det sted, man første gang observerede den hos mennesker – i øret på en japansk kvinde i 2009. Candida Auris er lidt af et mysteri­ um, fordi den øjensynligt er dukket frem på nogenlunde samme tid, mange steder i verden, uden at de forskellige udbrud som sådan har tilknytning til hinanden.  C. Auris stammerne, fundet i eksem­ pelvis Sydafrika, er nemlig ikke genetisk ens med dem, man har fundet i Indien. De har dog det til fælles, at de er særdeles

58

svære at komme af med, at dødeligheden er høj, og at den ofte bliver fejlklassifice­ ret. Da Candida Auris rykkede ind på det spanske hospital Politènic Le Fe, døde 41,4 procent af de inficerede indenfor 30 dage. Svampen har også fundet vej til New York. Her viser en gennemgang af udbrud fra 2013-2017, at ud af de 51 smittede sygehuspatienter døde 45 pro­ cent indenfor 90 dage. Og for at gøre ondt værre, er det rigtig svært at komme af med svampen, når først den er flyttet ind – for den kan vokse på stort set alt. Senge, borde, lofter, gulv, gardiner, medicinsk udstyr, mennesker. Alt. Dr. Johanna Rhodes, som er ekspert i infektionssygdomme ved Imperial Colle­ ge London fortæller til New York Times, at hun stod for rengøring af en stue, hvor en patient havde været smittet. De dam­ pede hele rummet med en form for brint­ overilte i en uge. Herefter placerede de en petriskål med en smule føde for mikrober midt i rummet for at teste, om de var sluppet af med alle rester af bakterier og svampe. Candida Auris havde som den eneste overlevet.

Klimaforandringer har skabt et tomrum Nogle forskere mener, at klimaforandrin­ ger og højere temperaturer kan være en medvirkende faktor til svampens frem­ komst. C. Auris trives nemlig ved højere temperaturer og derfor er tesen, at sti­

gende temperaturer har presset andre svampearter og efterladt et tomrum, som C. Auris har kunnet bevæge sig ind på. Det er en tese, som endnu mangler at blive endeligt bekræftet, men ifølge for­ skerne bag, må der være faktorer, foruden brugen af azoler i og udenfor hospitals­ væsenet, som gør, at C. Auris har kunnet sprede sig med en sådan hast og omfang, som den har gjort. Vi har heldigvis endnu været forskånet for C. Auris udbrud herhjemme og ifølge Jannik Helweg-Larsen, er vi også forbe­ redt, hvis C. Auris skulle dukke op. – Vi er godt forberedt. Vi har hygiejne­ foranstaltninger til stede, hvis vi skulle få den. En del af de steder, hvor de har haft udbrud, har været på hospitaler, hvor de eksempelvis har haft dårligere ventilation, end vi har herhjemme. Og så har vi gode mikrobiologiske afdelinger, som kan lave artsbestemmelser ret hurtigt, siger han. Netop artsbestemmelsen har været et stort problem med C. Auris. Den bliver nemlig ofte antaget for at være en anden svamp. Det er både problematisk, fordi det kan give en lang og uvirksom be­ handling. Danmark har indtil videre været et smørhul, hvor resistens i sammenligning med andre lande, ikke har været et stort problem. Men bakterier og svampe be­ væger sig frit over landegrænser, og om vi kan blive ved med at gå fri, kan kun fremtiden vise.

Candida Auris er lidt af et mysterium, fordi den øjensynligt er vokset frem på nogenlunde samme tid, mange steder i verden, uden at de forskellige udbrud som sådan har tilknytning til hinanden.

Profile for Mediegruppen design:kommunikation

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin