a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 56

helse: artikelserie

SERIE OM resistente bakterier

Den oversete resistenstrussel Resistente svampe er fløjet under offentlighedens radar nogle steder, blandt andet fordi hospitaler i USA faktisk har ønsket at holde truslen hemmelig. Men ligesom resistente bakterier, kan svampene koste liv, og særligt én svamp vækker bekymring blandt fagfolk. Af: Clara Edgar / Foto: Shutterstock

I

snakken om fremtidens store dræ­ bere er multiresistens ikke et ukendt fænomen. Langtfra. Hvad der måske kommer som en overra­ skelse for nogle er, at resistens og multi­ resistens ikke kun findes blandt bakteri­ er. Svampe kan nemlig også udvikle resistens. Vi indånder svampesporer fra luften hver dag, og ligesom med bakterier, er mange af dem harmlø­ se for mennesker. Men der findes nogle typer, som kan være farlige – særligt for mennesker, som i forvejen er svækkede. Herhjemme har vi især haft fokus på en skimmelsvamp-type, der hedder Aspergillus Fumigatus, som man i 2018 besluttede at starte en national overvågning af. Svampen kan hos syge give en livstruende lungeinfekti­ on. Ifølge tal fra Statens Serum Institut er seks procent af Aspergillus svampe re­ sistente overfor den mest anvendte klasse af behandlingsmidler. En overvægt af resi­ stensen tilskrives svampebekæmpelses­ midler brugt udenfor hospitaler.  For ligesom man i årevis har snakket om vigtigheden af at sænke forbruget af antibiotika til behandling af dyr af frygt for, at brugen kunne skabe resistens hos

56

menneskebårne bakterier, gør samme mekanisme sig gældende for svampe. Det er især brugen af de midler, der hed­ der azoler, som blandt andet bliver brugt i landbruget, der er bekymrende, fordi azoler også bliver brugt i behandling af mennesker med svampeinfektioner. Jannik Helweg-Larsen er overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigs­ hospitalet og har stået i spidsen for et projekt på hospitalet for at mindske og målrette b ­ rugen af svampemidler.  – Vi føler os overbeviste om, at det er brugen af azoler i landbruget, som er skyld i resistensen. Vi kan se fra de lande, som sprøjter mest, at der er problemet størst. Resistens blandt gærsvampe er steget voldsomt de sidste 15 år, og det er et kæmpe problem, siger han.  

Forkert behandling Når de på Rigshospitalet også har valgt at kaste et kritisk blik på deres egen brug af midlerne, er det med håbet om at kunne bremse udviklingen af resistente svampe og give mere målrettet behandling. Der har nemlig været en tendens til forkert eller overbehandling, som kan og bør undgås, hvis ikke de resistente svampe skal løbe af med os.

Profile for Mediegruppen design:kommunikation

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin