a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 44

helse: nyt

Sundhed &

INSPIRATION FED FISK KAN AFVÆRGE MANGEL PÅ D-VITAMIN HOS BØRN Hvis børn spiser fed fisk flere gange om ugen hen­ over vinteren, kan de opretholde deres niveau af D-vitamin og derved undgå det fald, som normalt er en følge af den mørke tid i vinterhalvåret. Det viser et nyt studie fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet. Det er vigtigt, at børn får D-vitamin. Vitaminet bi­ drager til, at calcium optages i kroppen, og at knog­ lerne udvikles på rette vis. En stor del af det D-vita­ min vi får, dannes i huden, når vi rammes af UV-lyset i solens stråler, men det sker kun i sommerhalvåret. Faktisk er det først fra midten af marts, at solen står højt nok på himlen til, at huden danner D-vitamin.

til dig Jette Warrer Knudsen, Redaktør, Jette@mediegruppen.net

KVIT DIN ENSOMHED En af de tilstande, som konkurrerer med rygning og fedme i forhold til faktorer, der kan forkorte levetiden, er ensomhed. Samtalelinjen Danmark gør noget ved ensom­ hed. Her har du altid nogen at tale med. Linjen er åben ca. 20 timer om ugen. Som til­ meldt kan du ringe og tale om stort og småt. Sam­ talelinjen har naturligvis tavshedspligt. Se mere om tilmelding, pris m.m. på www.soegvenner.dk Når du er tilmeldt, ringer du på tlf. 51 91 00 88, siger dit selvvalgte kaldenavn, og du får et svar indenfor de 20 timers nuværende åbningstid, som udvides løbende alt efter behov.

Hold fast i din motivation Sådan fik mit hår fylde – Efter 5 måneder var der sket en klar forbedring – både på håret og brynene, fortæller Liselotte Ersgaard. – Mindst 10 forskellige personer har spurgt, hvor­ dan mit hår er blevet tykkere. Selv min frisør bemær­ kede, at der var sket noget – uden at jeg havde sagt ­noget. – Og en sideeffekt er, at der er begyndt at titte små nye hår frem på brynene, hvor der ikke har været nogle i årevis. Det ender jo med, at jeg skal pluk­ ke bryn igen, siger Liselotte med et smil. Læs mere om Siff Hair Grow på www.wellvita.dk.

44

Her får du igen en håndfuld inspiration til at gøre din krop og sjæl klar til at møde den lyse tid.

Behandling mod knogleskørhed er til for at reducere risikoen for at brække knoglerne. Behandlingerne virker altså ikke symptom- eller smertelindrende, og det kan derfor være svært at holde sig motiveret til at tage sin medicin. Husk dog, at receptpligtige be­ handlinger mod knogleskørhed er klinisk testede, og det er bevist, at de reducerer risikoen for brud. Brækker du en knogle under din behandling, bety­ der det ikke nødvendigvis, at din medicin ikke virker – men ingen behandling er 100 pct. effektiv. Hvis du op­ lever flere frakturer eller bivirkninger, skal du tale med din læge. Sammen kan I overveje en anden behandling til dig, eller om noget andet kan gøres for at hjælpe. Læs mere på: www.klogpåknogler.dk

HANDLINGSPLAN VIRKEDE I januarudgaven af Helse bragte vi en artikel om en ældre dame, der på Herlev Sygehus for nogle år siden blev smittet med en multiresistent tarmbakterie. Oversygeplejerske Heidrun Holm fra den pågældende afdeling, understreger, at afdelingen efter sagen, har levet op til alle foreskrifter og handlingsplaner, og at der nu er styr på de resistente bakterier. red.

Profile for Mediegruppen design:kommunikation

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin