a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 40

helse: klumme

KONSULTATION Hvad skal jeg tro på? Jeg har læst, at en doktor på nettet fraråder behandling mod knogleskørhed, han skriver, at det ikke virker, og at der er mange bivirkninger, så det vil jeg ikke have. Jeg sidder med en 68-årig kvinde, der netop har fået konstateret knogleskørhed, og vi taler om hen­ des muligheder. Hun kom til mig for en måned siden og fortalte, at hendes mor har knogleskørhed og ger­ ne derfor ville undersøges. Hun er en spinkel kvinde, der ikke er meget fysisk aktiv, hun drikker kun sjæl­ dent mælk, og så ryger hun. Jeg henviste hende til DEXA scanning og tager blodprøver, der viser, at hun har knogleskørhed. Vi starter vores samtale med at tage udgangspunkt i hendes overvejelser og søgnin­ ger på nettet. Det er rigtig fint, at hun har forberedt sig og gjort sig nogle tanker om, hvad hun kan gøre. Det er svært som almindelig borger at vurdere kva­ liteten af den information, der kan findes på nettet. Det er en jungle at finde rundt i. Hun har fundet en vejledning fra en kendt doktor på nettet og tænkt, at det må være rigtigt, nu hvor det er en doktor, der har skrevet det. Vi taler mere indgående om de oplysninger, hun har fundet på nettet. Meget er godt, men ikke alt. Der er rigtig meget, hun selv kan gøre: Sund kost, moti­ on, rygestop og nøjes med moderat alkoholforbrug, er alt sammen tiltag, der vil bidrage til mindre knogle­skørhed. Det vigtigste er fysisk aktivitet. Selv små tiltag har stor betydning – vi skal være aktive hele livet for at have stærke knogler hele livet. Rygestop, hvis man ryger, er også meget effektivt mod knogleskørhed. Kosten har også en stor betydning. Grundlæggen­ de handler det om at spise en sund og varieret kost. Særlig vigtigt er det at sikre tilstrækkelige mængder calcium, der findes i mejeriprodukter som ost og mælk og D-vitamin, der findes i fede fisk og dannes i kroppen, når vi er ude i solen. I Danmark anbefales alle mænd og kvinder over 65 år at tage kalk og D-vitamin som tilskud, for at forebyg­ ge udvikling af knogleskørhed. Når man først har fået knogleskørhed, anbefales det desuden, at man tager bisfosfonat, der hæmmer nedbrydningen af knoglevæv og øger knoglenydannelse. Denne behandling følges

40

Henrik Rasmussen ved DEXA-scanninger og varer normalt fra 3 og op til 10 år, afhængigt af udviklingen. Jeg spørger hende, hvad hun tænker om det, vi har talt om. Hun fortæller, at hun vil begynde at gå en tur to gange om ugen, og så vil hun tænke over, om hun kan reduce­ re sit tobaksforbrug. Jeg synes, det er en rigtig god plan og spørger så, hvad hun tænker om mit forslag til calcium, D-vita­ min og bisfosfonat. Hun tænker lidt. Nu er det jo ikke doktoren på nettet, der er min læge, det er jo dig – hun smiler. Jeg laver re­ cepter på medicinen, og vi aftaler ny DE­ XA-scanning om 2 år, så vi kan følge udvik­ lingen og tilrette behandlingen. Vi er egentlig færdige med konsultati­ onen, men hun bliver siddende på sto­ len, som om hun tænker over noget. Jeg spørger hende, om der er noget, vi ikke har fået talt om. Hvor skal jeg så søge information, hvis jeg vil være sikker på, at det er rigtigt, det der står? Jeg anbefaler hende at søge på patienthåndbogen.dk, der er udviklet og bliver vedligeholdt af sundhed.dk, der er det offentliges sundhedsportal. Artiklerne er skrevet af speciallæger inden for de en­ kelte emner. Der findes også link til artik­ ler, der retter sig til sundhedsfaglige, hvor der findes kildehenvisninger til forsk­ ningsresultater. Alle artiklerne bliver ved­ ligeholdt af en redaktionsgruppe, der sik­ rer, at informationen altid er opdateret.

Praktiserende læge i Lægehus Nord i Kolding. Ud over at være speciallæge i almen medicin interesserer Henrik sig for led-, muskel- og skeletsygdomme, akupunktur og kognitiv terapi. Henrik arbejder desuden med udvikling af kvalitets­sikring i almen praksis.

Det er svært som almindelig borger at vurdere kvaliteten af den information, der kan findes på nettet

Profile for Mediegruppen design:kommunikation

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin