a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 38

helse: nyt fra Danske Regioner

Nyheder og information fra Danske Regioner

Behandlingsråd skal sikre, at vi får mest sundhed for pengene Skal et nyt knæimplantat tages i brug? Virker fototerapi mod eksem? Og kan blodprøver erstatte MR-scanninger, når man skal analysere hovedskader? Det er nogle af de spørgsmål, som det kan blive lettere at få svar på fremover. Danske Regioner har nemlig fremlagt en model for et Behandlingsråd, som skal vurdere hvilke behandlinger og teknologier, der giver mest sundhed for pengene. Det er rettidig omhu, ­mener formand for Danske Regioner, Stephanie Lose: – Danskerne skal mødes af et sundhedsvæsen, hvor de får ensartet behandling af høj kvalitet i hele landet og mest sundhed for pengene. Det kræver, at vi bruger sundhedsvæsenets ressourcer så klogt som muligt. Vi viste vejen og tog ansvaret på os, da vi oprettede Medicinrådet. Nu er vi klar til at tage næste skridt og samle eksperter, medarbejdere og patienter i et Behandlingsråd.

AFTALE OM 1.000 FLERE SYGEPLEJERSKER PÅ SYGEHUSENE Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om, at antallet af sygeplejersker på de somatiske og psykiatriske syge­ huse øges med 500 sygeplejersker i 2020 og yderligere 500 syge­ plejersker i 2021. Det betyder, at der samlet sker en forøgelse med 1.000 sygeplejersker fra 2021. Aftalen bakkes op af Dansk Sygeplejeråd. – Både på patienternes og medarbejdernes vegne er jeg glad for, at der med aftalen sikres finansiering til flere hænder på ­sygehusene. Det vil styrke behandlingen for patienterne og ar­ bejdsmiljøet ude på afdelingerne. Der er dog en stor udfordring med rekruttering, da der ikke er stor ledighed blandt sygeple­ jerskerne, og det gælder også andre personalegrupper. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi er enige med de faglige organisa­ tioner om en fælles indsats for, at flere kan komme på fuldtid, da det også vil bidrage til flere hænder, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner om aftalen.

Kilde: Danske Regioner

Kilde: Danske Regioner

OECD: Rekordmange danske børn overlever leukæmi

Køreplanen for Det Nationale Genom Center er klar

94 procent af de børn, der rammes af leukæmi i Danmark, er stadig i live efter fem år. Dermed er overlevelsen herhjemme den næsthøjeste blandt 37 medlemslande af OECD. Det viser en sammenligning, som OECD står bag. – Det er altid tragisk at få en kræftdiagnose, særligt når det gælder børn, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose og forsætter: – Derfor glæder det mig, at overlevelsen for børn med leukæmi er i top herhjemme sammenlignet med andre lande. Med kræftpakker og ­frister for behandlingen, er der sket store fremskridt på kræft-området. Generelt overlever næsten 10 procentpoint flere en kræftdiagnose ­herhjemme i dag end for ti år siden.

Op til 60.000 patienter vil kunne se frem til en bedre diagnostik og mere skræddersyet behandling – det, der også kaldes personlig me­ dicin. Novo Nordisk Fonden har bevilget en milliard kroner for at kickstarte det Nationale Genom Center og betale for centerets in­ frastruktur og de første 60.000 genetiske analyser. Danske Regioner har sammen med Sundheds- og Ældreministeriet udviklet Danmarks Nationale strategi for Personlig Medicin, og derfor har Danske Regi­ oner som partner støttet Sundheds- og Ældreministeriets ansøg­ ning til Novo Nordisk Fonden. – En styrkelse af den nationale infrastruktur for Personlig Medicin kan komme patienter til gavn i form af hurtigere og mere præcis diagnostik og behandling til den enkelte patient, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Kilde: Danske Regioner

Kilde: Danske Regioner

38

Profile for Mediegruppen design:kommunikation

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin