a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 36

helse: fokus

FOKUS

Osteoporose

PAS PÅ DIN KNOGLESUNDHED

Fundamentet til en sund knoglemasse lægges i barne- og ungdomsårene, og knogleopbygningen er hos de fleste mennesker, der lever fornuftigt og er fysisk aktive, højere end knoglenedbrydningen indtil cirka 30 års alderen. Herefter går det den modsatte vej. Det kræver derfor viden og en aktiv indsats at opbygge et sundt fundament for derefter at vedligeholde knoglesundheden efter 30 års-alderen. Af: Naturli-redaktionen / Foto: Shutterstock

Naturlige alternativer? Denne artikel er blevet til i samarbejde med magasinet Naturli, der skriver om sundhed og velvære med fokus på naturlige og alternative metoder og midler. Se mere på www.naturli.dk  – hvor du også kan søge på ­artikler om sunde knogler og finde kilderne brugt til denne artikel.

L

ivsstil, stillesiddende arbejde, stress, et højt indtag af kaffe, tobak og alko­ hol, indtag af visse former for medi­ cin samt mangel på særligt magne­ sium, D3-vitamin og K2-vitamin er faktorer, der kan bidrage til hurtigere afkalkning.

dre) om ugen, ikke større risiko for knogle­ brud end dem, der drak to eller flere glas per uge. Da forskerne kombinerede data fra Harvardstudierne med andre store studier, fandt de ingen sammenhæng imellem calciumindtag og brudrisiko.

Giver mælk automatisk stærke knogler?

Hvilke faktorer har betydning?

Når talen falder på knogler, så tænker de fle­ ste af os på calcium og mælk. Måske er du også vokset op med parolen om, at mælk gav os sunde knogler? Resultaterne fra en række undersøgelser kan derfor muligvis overraske. Et par af disse undersøgelser peger nemlig på, at en høj cal­ ciumindtagelse ikke umiddelbart er ensbety­ dende med lavere risiko for udvikling af oste­ oporose. I et stort Harvardstudie, hvor sundheds­ personale af begge køn deltog, havde de af deltagerne, der drak et glas mælk (eller min­

Magnesium er om muligt vigtigere for en sund knoglemasse end calcium. Det er der mange, der ikke er klar over, 36

Det er ikke kun calcium og hormoner, der har betydning for knoglesundheden. Også de generelle balancer i din indre biokemi kan spille en rolle, og i visse til­ fælde kan organismen ligefrem se sig nødsaget til at stjæle basisk kalk fra knog­ lerne, blot for at kunne opretholde de in­ dre balancer, hvis livsstilen står på store mængder stress, cola og kaffe. Dine indre balancer moduleres nemlig af, hvordan du har det, hvad du spiser og drikker, og hvor meget du får dig rørt. Lider du af osteoporose eller tilhører du risikogruppen, så vil du givetvis blive anbefalet at indtage calcium som kosttil­ skud. Det gør mange danske kvinder. Problemet er blot, at mange af de calci­ umtilskud, der anbefales og sælges til kvinder i Danmark, er i form af calcium carbonat. Calcium carbonat er en uorganisk form for kalk med meget lav optagelig­ hed. Derfor anbefales danske kvinder ofte et indtag på mellem 1-1,5 gram cal­ cium carbonat dagligt. En elefant har til

Profile for Mediegruppen design:kommunikation

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin