a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 23

helse: tema

Akuhusets tinnitus-behandling

et Facebookopslag om Akuhusets be­ handling, undersøgte jeg det nærmere. Jeg syntes, at deres cases og materiale virkede troværdigt, så jeg gav det en chance. Der skulle ske noget, siger Dorte.

Der er tale om en relativ ny, tysk behandlingsform, hvor man som udgangspunkt behandler tinnitus med to forskellige strategier. Akuhuset ligger i Skive.

Ny behandling Da hun påbegyndte behandlingen hos Akuhuset i Skive i februar 2019, blev fre­ kvensen af støjen i hendes øre målt til 8400 Hz. Til de nysgerrige ligger en video på YouTube med den højfrekvente lyd. Søg på ”8400 Hz Frequency”. Hun fik først ti behandlinger med laser og infrarød stråling i ørerne. Behandlin­ gerne, der skulle regenerere de ødelagte høresanseceller, blev givet med en uges mellemrum over godt ti uger. Behandlin­ gerne var ikke forbundet med nogen for­ mer for ubehag, men resultaterne viste sig allerede efter de første fem behand­ linger. - Jeg arbejder som handicaphjælper i dag, og jeg var ude at lufte min klients sorte labrador, Lakrids, i Kobbelhøje

Læs mere på www.aku-huset.dk.              

hundeskov ved Struer, da jeg første gang i ti år mærkede en forandring. Pludselig kunne jeg høre fuglene i trætoppene. Stø­ jen var der stadig, men den var gledet i baggrunden, siger Dorte.

Styr på støjen Efter de ti behandlinger var støjen redu­ ceret fra 8400 Hz til 2800 Hz. Sideløbende blev hun behandlet med lyd. Metoden

går ud på at bilde hjernen ind, at lige net­ op den frekvens, patienten hører, ikke findes. Det gøres ved at lave musik, der er renset for netop den frekvens. Herefter vil hjernen skabe ny støj, der frekvensmæs­ sigt ligger lavere. Dorte var flittig med at lytte til musikken. - Jeg lyttede til musikken hver dag i mellem en halv og en hel time. Jeg kon­ centrerede mig og lyttede, som om jeg var til en klassisk koncert, siger Dorte. Det virkede. De følgende måneder faldt støjfrekvensen yderligere, så den i dag er nede omkring 1170 Hz. Den er ikke væk, men den markant lavere fre­ kvens gør en enorm forskel. Nu kan hun føre en samtale i et selskab med støj, og nu kan hun nyde lyden af fuglene i sko­ ven og bølgerne på stranden. - Da min tinnitus var værst, ville jeg give min venstre arm for en enkelt dag med stilhed. Min tinnitus er ikke væk, men den er blevet meget lettere at hånd­ tere. Det er de bedste penge, jeg nogen­ sinde har brugt, siger Dorte.  

Vi griner sammen.

Vi hører sammen. Gratis høretest Få det hele med En sød bemærkning, en god snak eller en sjov vittighed. Livet er lidt sjovere, når vi deler vores oplevelser med dem, vi holder af. Ring og få en gratis og uforpligtende høretest hos dit lokale Dansk HøreCenter.

Ring nu 70 230 560

Find dit lokale Dansk HøreCenter på www.dkhc.dk

helse / marts 2020

23

Profile for Mediegruppen design:kommunikation

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin