a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 22

helse: tema

TEMA

Høretab

Genhør med fuglene efter ti år med en jetmotor i ørerne Dorte Bækby Hansen levede næsten ti år af sit liv med en jetmotor i ørerne. Af: Thomas La Cour / Foto: Privat

S

tøjen var så brutal og pågående, at hun overvejede, om den for­ jættende ro kun kunne opnås ved at gøre en ende på livet. I lø­ bet af 2019 blev hun behandlet med lyd, laser og infrarød stråling. Det ændrede alt. Arbejdet som dagplejer i Lemvig var hårdt for hørelsen. Dorte havde flere dag­ plejebørn, der skreg meget. Ikke fordi hun gjorde sit arbejde dårligt; der er bare nogle børn, der bruger stemmen mere og højere end andre. Det var tit de børn, der sad mere eller mindre fast på Dortes arme, få centimeter fra ørerne. En høre­ skade meldte rykvis sin ankomst.

– I begyndelsen oplevede jeg hyletoner i mine ører efter de hårde arbejdsdage, men som regel forsvandt det igen. Så jeg slog det hen som almindelig træthed. Pludselig var hyletonen konstant, siger Dorte.

Kunne ikke høre fuglene Hun stoppede efter ti år som dagplejer i 2008, og den indre jetmotor var en fast føl­ gesvend gennem det efterfølgende arbej­ de som hjemmehjælper og opfostringen af tre børn. Det kan lyde vanvittigt at leve med lyden af en jetmotor i ørerne, og det er det også. Den bliver en fast følgesvend. – Den højfrekvente hyletone var der hele tiden, men man vænner sig så me­ get til den, at den kortvarigt kan ignore­ res. Men det var meget svært at høre an­ det. Jeg kunne godt gå i skoven, men jeg kunne ikke høre fuglene. Hvis jeg stod ved en emhætte, kunne jeg have svært

ved at høre, hvis en af mine børn kaldte på mig fra entreen, siger Dorte.

Farvel til livet Selvom arbejdet som hjemmehjælper kunne være hårdt og gjorde hende træt, gik Dorte ikke just ud som et lys ved af­ tenstide. Der gik som regel en time, før hun fuldstændig udmattet faldt i søvn. - Jeg følte mig psykisk mishandlet, og jeg overvejede, om jeg skulle gøre en ende på det hele. Men jeg havde jo hel­ digvis tre dejlige børn, der holdt mig fra at tænke tanken til ende, siger Dorte. Hun var ved ørelæge tidligt i forløbet, men her kunne man kun tilbyde hende et høreapparat med såkaldt ”hvid støj”, der blot overdøver hyletonen med lyd af en anden frekvens. Men Dorte var ikke klar til at gå med høreapparat, og hun syntes også, det var en halv løsning af overdøve støj med mere støj.

Jagten på muligheder

I begyndelsen oplevede jeg hyletoner i mine ører efter de hårde arbejdsdage, men som regel forsvandt det igen. Pludselig var hyletonen konstant. Dorte Bækby Hansen

22

Dorte læste i stedet om behandling af tin­ nitus, for selvom hendes egen læge havde sagt, at der ikke var noget at gøre, måtte der være en mulighed. Det skulle der være, for Dorte kunne ikke overskue at skulle leve med støjen i måske 40 eller 50 år. - Jeg læste en masse om alternative behandlingsformer, men jeg savnede vir­ kelig holdbar evidens. For mange af be­ handlingerne er jo ret kostbare. Da jeg så

Profile for Mediegruppen design:kommunikation

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin

Helse-2020-03  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin