Page 15

helse: tema

Vi har måttet lukke ned for flere henvendelser sidste år. Vi er normeret til 50 patienter på årsbasis, men får i perioder 25 ansøgninger om dagen. Mia Lichtenstein, psykolog og forskningsleder i psykiatrien i Region Syddanmark.

De oplever måske et vægttab som en gevinst ved deres adfærd, men problemet er, at der skal mere og mere til for at få opfyldt følelsen af kontrol. Og så sker der det, at de mister styringen i det, der i virkeligheden skulle give dem følelsen af kontrol, forklarer Mia Lichtenstein.

Terapi online Mens man i en længere årrække har behandlet målrettet for både anoreksi og bulimi på specialiserede afdelinger rundt om i landet, er det først for nylig, at der er kommet tilbud til personer, der lider af overspisning. Et af tilbuddene er Region Syddanmarks, hvor Mia Lichtenstein har været med til at udvikle et behandlingstilbud, der foregår over internettet – såkaldt teleterapi. – På den her måde behøver patienterne ikke først gå til egen læge. Vi har udviklet et online selvhjælpsprogram til BED baseret på kognitiv terapi, som er inspireret af programmer til angst og depression. Vi screener dem ved hjælp af en række skemaer, som kan afdække deres overspisningsproblematik, og om de passer ind i vores tilbud, siger Mia Lichtenstein. Terapien består af 10 trin, hvor patienterne blandt andet arbejder med at få et regelmæssigt spisemønster, så de ikke bliver for sultne og ender med overspisninger. Der arbejdes også med strategier til at undgå en overspisning og med årsagerne til deres BED. – Mange af de her mennesker har slet ikke tænkt over hvilke følelser, der ligger bag spisningen. De skal gøres bevidste om, at det er muligt at vælge en anden strategi end en overspisning. Måske skal de tale med en ven, drikke en kop te eller lytte til musik i stedet, siger Mia Lichtenstein.

Skamfuldt at overspise Under hele behandlingsforløbet får patienterne skriftlig feedback fra en psykolog, og de har også mulighed for at skrive til psykologen, så ofte de vil. Derfor er patienterne ikke ”alene”, selvom behandlingen foregår over internettet. Og netop for denne gruppe kan det være en fordel ikke at skulle sidde ansigt til ansigt med en behandler. – Mange af dem er enormt skamfulde. Blandt andet fordi de ofte er meget overvægtige. Derfor kan det være grænseoverskridende at skulle sidde og kigge et andet menneske i øjnene. Det er mere trygt for dem at kunne sidde derhjemme om aftenen bag skærmen, når ungerne er kommet i seng, siger Mia Lichtenstein. Foreløbig er resultaterne af teleterapien ikke entydige. Der er både patienter, der responderer rigtig godt på behandlingen, nogle, der ikke gør, samt dem midt imellem. Det skal derfor undersøges, hvem der får bedst effekt af programmet, og vi skal kunne tilbyde hjælpen til mange flere, da der stadig er alt for få behandlingstilbud. – Vores målgruppe er dem med lette til moderate overspisningsproblematikker. Og for den gruppe er alternativet ofte ingenting. Og vi arbejder hele tiden på at

forbedre behandlingen. Lige nu er vi for eksempel ved at udarbejde et modul til dem, der ikke får tilstrækkeligt ud af terapien, så de ikke vender det indad og bebrejder sig selv, at de ikke bliver helbredt, siger Mia Lichtenstein.

Mange har behov for hjælp Efter Region Syddanmark søsatte det digitale behandlingstilbud til mennesker med overspisningsproblematikker i 2019, har Mia Lichtenstein og hendes team fået bekræftet deres bange anelser; at der går rigtig mange mennesker rundt derude, som slås med tvangsoverspisning, og som gerne vil have hjælp. – Vi har måttet lukke ned for flere henvendelser sidste år. Vi er normeret til 50 patienter på årsbasis, men får i perioder 25 ansøgninger om dagen. Det tyder på et stort behov og en stor interesse for denne type behandling. Derfor udvikler vi nu et rent selvhjælpsprogram uden en psykolog i den anden ende. Så kan det være, at ti procent flere kan få hjælp. Det er ikke programmet, der koster ressourcer, men antallet af psykologer. Vi ved godt, at det her program ikke kan alt. Men det kan noget, og vi vil gerne hjælpe flest muligt, siger Mia Lichtenstein.   helse / januar 2020

15

Profile for Mediegruppen as

Helse-2020-01  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin

Helse-2020-01  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin