Page 67

BEHANDLING AF KRONISK TINNITUS

helse: xxxx

Behandlingsophold i rolige omgivelser

happydays Tinnitus sidder ikke i øret, men i hjernen - og kan meget sjældent helbredes fuldstændigt. Men med ny teknologi, kan man i de fleste tilfælde forbedre hyletonen eller støjen så markant, at patienten oplever et væsentligt løft i livskvalitet. Avanceret behandling for

KRONISK TINNITUS

Behand lingsophold - læs mere om vores patienthotel på side 10/11

behandlingsophol

opinions d • tests & analyser • second

LASER OG INFRARØD STRÅL

• • •

Indledende konsultation hvor vi finder frekvensen på din tinnitus. Alle nødvendige frekvensmålinger igennem 12 mdr. Udlevering af usb-stik med Acustic Mask musikterapi.

Pris i alt:.......................................................................................................................................................kr. 2.950,-

Premiumpakke: • •

10 behandlinger med laserterapi & infrarød stråling. Alle nødvendige frekvensmålinger igennem 12 mdr. Inkl. medfølgende udlevering af usb-stik med Acustic Mask.

Pris i alt:.......................................................................................................................................................kr. 8.950,-

GRATIS KATALOG

BEHANDLING MED LYD,

Acustic Mask, musikterapi-pakke:

ING

RAB-GODKEN DT AKUPUNKTØR ER OG MEDLEM AF DANSKE SUNDHEDSFO RSIKRINGER DANMARK OG PRIVATE TILSKUD GIVES FRA

Premiumpakke inkl. behandlingsophold: • • •

10 dage med behandlinger med laserterapi & infrarød stråling. Overnatning i rolige omgivelser. Alle nødvendige frekvensmålinger igennem 12 mdr. Inkl. medfølgende udlevering af usb-stik med Acustic Mask. Pris fra:..........................................................................................................................................................kr. 11.700,-

BEHANDLING AF LYDEN I HJERNEN behandlingsophold • tests & analyser • second opinions

INFO@AKU-HUSET.DK • WWW.AKU-HUSET.DK helse / december 67 60 KIELGASTVEJ 3 • 7800 SKIVE • TLF.: 2019 71 99 41

Profile for Mediegruppen as

Helse-2019-10  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin

Helse-2019-10  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin