Page 62

helse: værd at vide

TRAMP NYE STIER I DIN HJERNE Man kan se hjernen som et stisystem af forbindelser. De stier, der bliver benyttet tit, bliver store og nemme at finde. Men der kan være andre stier i hjerne-skoven, som er mere hensigtsmæssige at bruge. De skal bare trampes frem først. Af: Clara Edgar Jakobsen / Foto: Johan Ask Pape

N

år man begynder at trampe nye stier frem, udvikler de sig langsomt fra usynlige veje til etablerede ruter. Det gør de, fordi hjernen er plastisk, hvilket betyder, at den er formbar og konstant foranderlig. Derfor kan den trænes til at skabe nye tankemønstre og forbindelser. Og det kan være en god idé at arbejde med den egenskab, fordi hjernen kan spille os puds. Den er nemlig indrettet sådan, at den godt kan lide at vælge de veje, den kender. Så hvis man tit har følt sig vred, vil hjernen også være hurtigere til at gribe den følelse i andre situationer, selv hvis det ikke er særlig smart. Men den reaktion kan ændres, og det er den viden, der ligger til grund for strategien 'flip', som er skabt af formand for Stresspanelet, sociolog og forfatter til bogen af samme navn Anette Prehn.

Optimer ressourcerne Anette Prehn har i mange år arbejdet med strategier for, hvordan man kan forme sin hjerne til bedre at tackle den omskiftelighed og de udfordringer, der hører til det 21. århundrede. – Vi lever i en verden, der går hurtig. Vi bliver mødt af utroligt mange indtryk, forventninger og krav, og det vil sige, at vi skal finde ud af, hvordan vi holder snuden oven vande og følelserne i balance. Hvordan sikrer vi ligevægt mellem krav og ressourcer, siger Prehn. Det er ikke en nem balancegang at mestre. Og flere af os befinder os i livssituatio-

62

ner, hvor kravene til os – inklusiv de opfattede krav – langt overstiger de ressourcer, vi har. Det øger sandsynligheden for dårligt mentalt helbred. Ifølge Stressforeningen føler en halv million sig udbrændte på jobbet, mens omkring hver sjette udvikler symptomer på depression i løbet af livet. Prehn slår fast, at det er vigtigt at være opmærksom på strukturer og kulturen omkring os, fordi de sætter nogle rammebetingelser for, hvordan vi trives. Men det er også vigtigt at forstå hjernens formbarhed, så vi undgår at bruge for meget energi på situationer, vi ikke har styringen på, og i stedet bruge energien på det, der kan påvirkes. Det er her, flip kommer ind i billedet.

Et nyt blik åbner for nye handlemønstre Flip går ud på at omfortolke måden at se verden på ved at udnytte hjernens formbarhed. Vælger man for eksempel at se sin svigerfamilie som krævende og irriterende, eller flipper man sit syn for derved at få flere ressourcer til rådighed? Bruger man krudt på at blive irriteret på en kollega med en anden arbejdsproces, eller kan man flippe sin tolkning til en taknemlighed over vedkommendes grundighed?

Man flipper ved at kaste nye blik på en konflikt eller et irritationsmoment. Måske ved at sætte sig i den andens sted. Måske ved at forestille sig hvad ved situationen, man kan være taknemlig for i fremtiden. Måske ved at tænke, hvad andre ville sige til problematikken. Man bliver ved med at flippe sit syn, til man når en trofærdig forståelse, som giver mening. Det er givende for en selv, men også for dialogen mellem parterne i situationen, fordi man gennem omfortolkninger kan berolige hjernens trusselsystem, som bliver aktiveret, når en situation opfattes som farlig og får følelserne til at løbe vildt. Netop følelserne er det vigtigt at være opmærksom på, hvis man skal lykkes med at flippe og agere hensigtsmæssigt.

Pas på med at handle på din første følelse – Vi skal tage følelser seriøst, men vi skal måske ikke tage alt for radikale beslutninger på baggrund af dem. Følelser er en feedback på, hvordan man tolker situationen lige nu. Derfor er det også ofte følelsen, man lægger først mærke til, hvorefter man kan spørge, hvilken tolkning, der udløser den følelse, siger Prehn.

Vi skal tage følelser seriøst, men vi skal måske ikke tage alt for radikale beslutninger på baggrund af dem. Følelser er en feedback på, hvordan man tolker situationen lige nu. Anette Prehn

Profile for Mediegruppen as

Helse-2019-04  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin

Helse-2019-04  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin