Page 44

helse: værd at vide

LUFT UD

– OG LUK OP FOR BEDRE LIVSKVALITET Foreningen Realdania har længe haft stort fokus på især det indeklima, vi udsætter vores børn for både derhjemme og i institutioner samt skoler. I den forbindelse har Realdania udgivet en ny rapport og har også undersøgt spørgsmål, som ikke tidligere har været afdækket. Af: Helse-redaktionen / Foto: Scanpix/Iris

F

ormålet med rapporten var især at finde ud af, om såkaldt adfærdsdesign kan hjælpe på dårligt indeklima på børneværelset. Ifølge Realdanias undersøgelse halter det nemlig med at lufte ud om aftenen og natten, hvor indeklimaet er for dårligt. Hele syv ud af ti børnefamilier har for højt CO2-niveau mellem kl. 19 og 07. Flere gange i løbet af natten kommer CO2-niveauet tre til fire gange over grænseværdien. Et væsentligt formål var at finde ud af, om indeklimaet kan forbedres med gode råd om udluftning før sengetid og en åben dør ind til børneværelset om natten. Svaret er et ja. hvis der

44

Løsninger, der skaber et bedre indeklima Nudging: En pære, som skifter farve og viser, når indeklimaet er dårligt Feedback: Når familierne fik at vide, at de var “dårligere” til at lufte ud end de andre deltagende familier i undersøgelsen Oplysning: Nyhedsbreve, som gjorde indeklimaproblematikken nærværende. Vanekit: Klistermærker og et skema, hvor man kan notere, hvilken vane, man vil huske udluftning og døråbning med. (Vi lufter ud, når vi børster tænder – og åbner døren, når far og mor går i seng).   

luftes ud ti minutter før sengetid, og døren til børneværelset holdes åben om natten. Næste opgave var at undersøge, om adfærdsdesign kan hjælpe danske børnefamilier med at forbedre indeklimaet ved hjælp af de to gode råd. Og igen er svaret ja. De løsninger, der blev undersøgt, betød, at dobbelt så mange familier luftede ud om natten, og næsten totredjedele af familierne angav, at de havde åben dør til børneværelset om natten. Det forbedrede ifølge undersøgelsen indeklimaet markant at følge de to gode råd. I boksen får du løsningerne (adfærdsdesign) i den rækkefølge, de virkede bedst.

Profile for Mediegruppen as

Helse-2019-04  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin

Helse-2019-04  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin