Page 22

helse: tema

Hun passede ikke ned i kasserne Birgitte mødte sin nuværende mand på skolen. Han så, at hun havde det svært, og for første gang stiftede hun bekendtskab med psykiatrien – syv år efter hendes mistrivsel og sygdom begyndte. Men hun kunne ikke få hjælp til sin spiseforstyrrelse. Hun vejede for meget. Så hun blev i stedet udredt for depression og fik nogle diagnoser, som hun ikke mente passede på hende. Herefter startede det, hun beskriver som det tre-årige helvede. Hun røg ind og ud af lukkede afdelinger uden egentlig at få behandling. Hun var der ligesom bare. Som 21-årig overgik hun til voksenpsykiatrien, hvor hun under sin første indlæggelse gik ti dage uden at spise, uden nogen gjorde noget, fordi hun var indlagt med selvmordstanker. I dag bliver hun sur, når hun tænker tilbage på forløbet, fordi hun ikke mener, at kassetænkning skal holde nogen fra at få hjælp. Men det gør den. Birgitte passede ikke i

22

At hjælpe et barn med en psykisk sygdom er ikke en typisk del af forældrekurser. kassen for anoreksi på grund af sine tal. Men anoreksi handler ikke om vægt. Det handler om, hvordan man har det i hovedet, og det ville Birgitte ønske, at flere så. For hun har stadig ikke fået hjælp til at komme sig over sin spiseforstyrrelse, som hun har døbt Anna, og som i høj grad styrer hendes liv.

Anna er ligeglad med, at hun kan slå ihjel Hun har givet spiseforstyrrelsen et navn for at adskille den fra sig selv. Hun er nemlig ikke et menneske, som vil udsætte andre for bekymring, såre dem eller er

ligeglad med sig selv. Sådan er Birgitte ikke. Men sådan er Anna. Anna er fuldstændig ligeglad med, at hun sårer, skader eller risikerer at give Birgitte knogleskørhed og hjertestop, hvis hun bliver ved med at have styringen. Så Birgitte har brugt – og bruger stadig – en stor del af sit liv på at være i konflikt med sig selv. I konflikt mellem, hvad hun vil, og hvad Anna vil. Derfor har hun også brugt mange kræfter på at lyve for sine nærmeste for at skjule Annas indflydelse, hun har afskåret sig fra sociale sammenhænge, og hun har kæmpet for at passe til den forestilling, der er om, at vi skal være perfekte. Og den forestilling har været med til at fastholde hende i sygdommen. For hendes træning, salater og strenge diæt er på mange måder noget, vi hylder i samfundet. Det lykkedes hende at opgive træningen og stoppe med kun at lægge polerede billeder på Instagram. Nu arbejder hun med også at vise bagsiden af medaljen.

Profile for Mediegruppen as

Helse-2019-04  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin

Helse-2019-04  

Viden om sundhed. I samarbejde med Sundhed.dk, Danske Regioner og en lang række patientforeninger. Danmarks største sundhedsmagasin